olarcikova Da rear Dobr<, den,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "olarcikova Da rear Dobr<, den,"

Transkript

1 olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok kulturni Stodolni [<A64>] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, :02 PM TO: Kolarcikova Dagmar Subject : FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok kulturni Stodoini [<A61>] From: info [mailto:infocaostrava cz] Sent: Monday, August 19, :26 PM To: Polkova Veronika Subject : Fw: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok kulturni Stodolni [<A64>] Dobr<, den, pied^ivame Vann k posouzeni a dalsilnnu zpracovani zpravu, ktera byla dorucena na centralni ovou adresu Maaistr:itu nnesta Ostravy (csmog)ostrava.cz, infodr;ostrava,cz), E-nnailova adresa odesilatele je pets za^aciacmail cz. Dckujcnne Vann za spolupraci. S pozdravem Lenka Macurova Operator Kontaktni centrunn Magistrat nnesta Ostravv tel.: csnno'u'ostra\,t.ey =Mail from Customer From : info((i^o s?rava,cz To: Subject : i..4 37, k Po;;kytnutyn m dot tc ru v obi: sti kultuay pro teak 2013 kuitartni tottolni Dobry don, na zaklade svobodneanu pfistupu k informacim, Stodolni. Konkretne mi jde o dotace " iadam o informace ev.smlouvu k poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok /0075 Iveta Broschova t tudebni vecer v Oerne hvezde" a "13/0078 agentura REBEL s kulturni Dekuji. r.o. Kulturni Pecivat" Ostrava plone portal Tato zprava vam byla zaslana, spravujete. proton vam postal / a reakci tykajici se portalu na adrese cr, ktery 1

2 Materiál ZM_M 26. zasedání zastupitelstva města dne Složka zn6 Materiál pro ZM č. ZM_M 132 BJ /13 předkládá: zodpovídá: zpracoval: Ing. Simona Piperková náměstkyně primátora Mgr. Barbora Stankušová vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Oldřiška Krúpová referent na úseku kultury Věc: Obsah: Žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci "Kulturní Stodolní" Důvodová zpráva Příloha č. 1: Návrh na poskytnutí dotací Příloha č. 2: Návrh na neposkytnutí dotace Příloha č. 3: Projekt nesplňující formální náležitosti Příloha č. 4: Návrh smlouvy pro poskytnutí víceleté dotace Příloha č. 5: Návrh smlouvy pro poskytnutí víceleté dotace Příloha č. 6: Návrh vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací na rok 2013 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města k usnesení č. 0798/ZM1014/14 k usnesení č. 7479/RM1014/100 (č. usnesení) (zn. předkl.) 1899/ZM1014/ ) rozhodlo v rámci výzvy "Kulturní Stodolní" pro období roku o poskytnutí neinvestiční dotace a víceleté dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy: - společnosti s ručením omezeným agentura REBEL s.r.o. se sídlem Františka Čechury 4467/18, Ostrava - Poruba, IČ: , na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Kulturní Strana 1/4

3 Materiál ZM_M Pecivál" v celkovém objemu ,- Kč pro období od do dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu - občanskému sdružení Bílé divadlo se sídlem Bedřicha Nikodema 4477/11, Ostrava - Poruba, IČ: , na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "ONI PŘICHÁZEJÍ NA STODOLNÍ" v celkovém objemu ,- Kč pro období od do dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu - fyzické osobě podnikající Ivetě Broschové, obchodní jméno Iveta Broschová, místo podnikání Keltičkova 2013/27, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: , na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Hudební večer v Černé hvězdě" v roce 2013 ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu - fyzické osobě podnikající Luďku Benešovi, obchodní jméno Luděk Beneš, místo podnikání Klegova 341/17, Ostrava - Hrabůvka, IČ: , na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Country večer v Sydney" v roce 2013 ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu - občanskému sdružení Obec spisovatelů, se sídlem Železná 492/18, Praha - Staré Město, IČ: , na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Pošli to dál...až do stodoly (literárněhudební férie)" v roce 2013 ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se - z v y š u j e financování na ORJ 120 na pol o tis. Kč - z v y š u j í neinvestiční transfery na ORJ 160 na 3319, pol. 5212, ÚZ 7111 o 137 tis. Kč na 3319, pol. 5213, ÚZ 7111 o 300 tis. Kč na 3319, pol. 5222, ÚZ 7111 o 127 tis. Kč na 3319, pol. 5901, ÚZ 7111 o 936 tis. Kč 3) rozhodlo o uzavření smluv Strana 2/4

4 Materiál ZM_M - o poskytnutí víceleté neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a společností s ručením omezeným agentura REBEL s.r.o. se sídlem Františka Čechury 4467/18, Ostrava - Poruba, IČ: dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - o poskytnutí víceleté neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a občanským sdružením Bílé divadlo se sídlem Bedřicha Nikodema 4477/11, Ostrava - Poruba, IČ: dle přílohy č. 5 předloženého materiálu - o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a fyzickou osobou podnikající Ivetou Broschovou, obchodní jméno Iveta Broschová, místo podnikání Keltičkova 2013/27, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: , dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 6 předloženého materiálu - o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a fyzickou osobou podnikající Luďkem Benešem,, obchodní jméno Luděk Beneš, místo podnikání Klegova 341/17, Ostrava - Hrabůvka, IČ: dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 6 předloženého materiálu - o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a občanským sdružením Obec spisovatelů, se sídlem Železná 492/18, Praha - Staré Město, IČ: dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 6 předloženého materiálu 4) rozhodlo v rámci výzvy "Kulturní Stodolní" pro období roku o neposkytnutí dotace v oblasti kultury žadateli o neinvestiční účelovou dotaci uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcných důvodů 5) rozhodlo v rámci výzvy "Kulturní Stodolní" pro období roku o neposkytnutí dotace v oblasti kultury žadateli o neinvestiční účelovou dotaci uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádosti pro nesplnění formálních náležitostí 6) ukládá radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok neinvestiční transfer ve výši 350 tis. Kč neinvestiční transfer ve výši 350 tis. Kč neinvestiční transfer ve výši 350 tis. Kč Strana 3/4

5 Materiál ZM_M na zajištění realizací projektů příjemcům neinvestičních víceletých dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a to ve výši uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: prosinec r. 2013, 2014, 2015 Projednáno s: radou města dne , č. usn. 7479/RM1014/100 Termín plnění: V Ostravě dne Strana 4/4

6 Důvodová zpráva Zastupitelstvu města je předkládán návrh rady města na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na podporu 5 projektů v celkové výši ,- Kč předložených v rámci výzvy Kulturní Stodolní zaměřené na podporu oživení kulturního života na Stodolní ulici pro období roku , a to: Společnosti agentura REBEL s.r.o. víceletou dotaci na období od do ve výši ,- Kč na realizaci koncertů, vernisáží/výstav Občanskému sdružení Bílé divadlo víceletou dotaci na období od do ve výši ,- Kč na realizaci alternativních divadelních představení, výstav a besedy Fyzické osobě podnikající Ivetě Broschové, dotaci na rok 2013 ve výši ,- Kč na hudební večery s žánrem jazz, blues Fyzické osobě podnikající Luďku Benešovi, dotaci na rok 2013 ve výši ,- Kč na country večery Občanskému sdružení Obci spisovatelů dotaci na rok 2013 ve výši ,- Kč na literární tvorbu se zapojením návštěvníků klubu s výstupem vyhodnocení nejlepší tvůrčí práce Projekty žadatelů o víceletou dotaci jsou součástí předloženého materiálu viz návrh smluv v příloze č. 4, 5. Příloha č. 6 obsahuje vzorovou smlouvu pro poskytnutí jednoletých dotací na rok Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1757/ZM1014/24 ze dne schválilo výzvu Kulturní Stodolní za účelem oživení pozitivní a přátelské atmosféry kulturního života na Stodolní ulici v souladu s notifikovaným Programem podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech (dále jen Program podpory ). V rámci výzvy bylo odboru kultury a zdravotnictví (dále jen KZ ) doručeno celkem 7 projektů, z toho 1 žádost nesplnila formální náležitosti vymezené Programem podpory. Posouzením žádostí byla pověřena komise kultury rady města grantová komise (dále jen komise), zasedání se konalo dne Rozhodovala celkem o 6 projektech zařazených do 2 kulturních a uměleckých oborů ve skupině "A" (organizace a subjekty nenapojené na veřejné rozpočty) s celkovým požadavkem ,- Kč. Komise v souladu s Programem podpory a na základě usnesení vyřadila žádost společnosti BERNIES IRISH PUB s.r.o. z důvodu nesplnění formálních náležitostí, evidovanou v systému EvAgend č. kódu 13/ příloha č. 3 předloženého materiálu. Odbor KZ obdržel bodové a slovní hodnocení projektů od 10 členů komise, ze kterého zpracoval sumář bodového hodnocení projektů. Projekty byly podle počtu získaných bodů seřazeny sestupně. Komise stanovila, že k poskytnutí dotace budou doporučeny projekty, které získaly minimálně 50 bodů. V rámci výše uvedené výzvy byly doporučeny grantovou komisí k poskytnutí dotace pouze 2 projekty (agentura REBEL s.r.o. a Bílé divadlo) v celkovém objemu ,- Kč. Vzhledem k tomu, že prioritou města a smyslem citované výzvy je oživení kulturního života na Stodolní ulici, rada města na své schůzi dne projekty přehodnotila a doporučila poskytnout dotaci celkem 5 výše uvedeným projektům, a to každému ve výši 50% jimi požadované dotace. Vzhledem k tomu, že poskytnutím dotací uvedeným subjektům by byla vyčerpána v letošním roce částka ,- Kč (z celkové zamýšlené výše ,- Kč pro rok 2013), oživení kulturního života na Stodolní ulici je nadále dlouhodobou záležitostí a je záměrem města jej podporovat, a to v rámci každoročně vyhlašovaného výběrového řízení, příp. podporou mimořádných kulturních projektů předložených v souladu s notifikovaným Programem podpory.

7 Stanovisko odboru kultury a zdravotnictví Odbor kultury a zdravotnictví navrhl zabezpečit kontrolu kvality projektů a kvantity realizovaných akcí a naplnění účelu citované výzvy ustanovením v návrhu smlouvy s příjemci víceletých dotací, ve kterém je uvedeno, že peněžní prostředky budou bezhotovostně poskytnuty příjemci ve splátkách. Pro kalendářní rok 2014 až 2016 budou příjemci peněžní prostředky poskytnuty za kumulativního splnění těchto podmínek: - předložení průběžného vyúčtovávání části projektu realizovaného v daném kalendářním roce - realizace minimálně 50% akcí uvedených v projektu Dále město má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v příslušném ustanovení smlouvy (zejména předložení průběžného vyúčtovávání části projektu realizovaného v daném kalendářním roce a realizace minimálně 50% akcí uvedených v projektu). U všech předložených žádostí o poskytnutí dotací v oblasti kultury byla provedena předběžná kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí dotací v roce 2013 je rozpočtově kryto z volných zdrojů ze ZBÚ. Finanční prostředky pro roky 2014 až 2016 budou zahrnuty každoročně do schváleného rozpočtu SMO. Se subjekty, u kterých zastupitelstvo města rozhodne poskytnout dotaci, bude uzavřena smlouva dle přílohy č. 4, 5 a 6 předloženého materiálu. U jednoletých dotací (I. Broschová, L. Beneš, Obec spisovatelů) bude ve smlouvě doplněna schválená výše dotace, konkretizován účel použití, stanoven termín pro použití a pro předložení vyúčtování dotace s ohledem na termín realizace a ukončení projektu. Smluvní ujednání týkající se porušení rozpočtové kázně nezahrnuje řešení nedodržení jiných povinností příjemce vyplývajících ze smlouvy (termín předložení závěrečného vyúčtování, označení originálů účetních dokladů, prezentace města, pozvání na akci, umožnění provedení průběžné a následné kontroly a další), proto je vhodné do smlouvy zapracovat ustanovení o smluvní pokutě.

8 Dotace Příloha č. 1 Projekty doporučené k poskytnutí dotací a víceletých dotací Období:2013 Oblast: Oblast kultura Návrh: Bez návrhu Okruh: Hudební a scénické umění Počet projektů Výše poskytnuté dotace pro období roku Skupina: Organizace a subjekty nenapojené na veřejné rozpočty ,- Kč Celkem za okruh: ,- Kč Okruh: Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů Počet projektů Výše dotace Skupina: Organizace a subjekty nenapojené na veřejné rozpočty ,- Kč Celkem za okruh: ,- Kč Celkem za skupinu Organizace a subjekty nenapojené na veřejné rozpočty ,- Kč Celkem za návrh: ,- Kč 1. Kód : 13/0075 Žadatel : Obchodní jméno: Iveta Broschová Místo podnikání: Keltičkova 2013/27, Ostrava - Slezská Ostrava IČ : Název projektu : Hudební večer v Černé hvězdě Termín konání : červenec - prosinec 2013 / každý čtvrtek akce Celkové náklady : Kč Požadovaná výše : Kč Návrh výše : Kč dotace Účel použití - návrh : DDHM (do 40. tis. Kč) - reprobedny se zabudovaným zesilovačem Honoráře - honoráře hudebních umělců 2. Kód : 13/0076 Žadatel : Bílé divadlo Bedřicha Nikodéma 4477/11, Ostrava - Poruba IČ : Název projektu : ONI PŘICHÁZEJÍ NA STODOLNÍ Termín konání : v průběhu celého období akce Celkové náklady : Kč Požadovaná výše : Kč Návrh výše : Kč z toho: rok ,- Kč dotace rok ,- Kč rok ,- Kč rok ,- Kč Účel použití - návrh : DDHM (do 40. tis. Kč) - zvukové zařízení, promítací zařízení, kulisy, rekvizity, konstrukce Kancelářské potřeby - papíry, tonery, složky, obaly, DVD, CD, pásky, popisovače Potraviny (občerstvení) - potraviny spotřebované v představení a občerstvení PHM - pohonné hmoty k přepravě kulis, rekvizit a účinkujících Ostatní materiál - dřevěné brikety, jednorázové příbory, misky, oděvy, kostýmy 1/3 Dotace Kulturní Stodolní

9 Dotace Příloha č. 1 Stravování účastníků - stravování pozvaných hostů, umělců, účinkujících Nájemné vč. služeb - nebytových prostor, hracího prostoru, akce, zázemí Pronájem techniky a zařízení - dopravních prostředků a přívěsných vozíků Osvětlení - pronájem osvětlovací techniky Ozvučení - pronájem zvukové techniky Inzerce a reklama - tisk plakátů Propagace - výroba bannerů, billboardů Výlep, distribuce - výlep plakátů, pronájem plakátovacích ploch Fotodokumentace - profesionální fotografické práce, fotodokumentace, tisk fotografií 3. Kód : 13/0078 Žadatel : agentura REBEL s.r.o. Františka Čechury 4467/18, Ostrava - Poruba IČ : Název projektu : Kulturní Pecivál Termín konání : červenec říjen 2016 akce Celkové náklady : Kč Požadovaná výše : Kč Návrh výše : Kč z toho: rok ,- Kč dotace rok ,- Kč rok ,- Kč rok ,- Kč Účel použití - návrh : DDHM (do 40. tis. Kč) - 6 ks fotorámečků, 6 ks sluchátek, 12 ks datových médií, kabeláž (úhrada pouze v roce 2013) Kancelářské potřeby - obálky, papír Cestovné umělců a MHD Spoje - poštovné, internet Ubytování umělců Dohody o provedení práce (DPP) - odměny za přípravu a organizaci výstav, organizaci koncertů, pořadatelé výstav a koncertů, roznos letáků, organizace a řízení projektu (10 osob) Osvětlení - pronájem osvětlení při akcích Ozvučení - pronájem ozvučení a audio vizuální technika propagace - tisk pozvánek na akce, plakátů A3, letáčků A5, grafické zpracování návrhů Výlep, distribuce - oficiální výlepové plochy Autorské poplatky - OSA Instalace výstav - příprava uměleckých děl pro digitální prezentaci v klubu Jiné služby - výroba a instalace nerozbitných skel a kovových konstrukcí k fotorámečkům, služba zvukaře Honoráře umělců 4. Kód : 13/0080 Žadatel : Obchodní jméno: Luděk Beneš Místo podnikání: Klegova 341/17, Ostrava - Hrabůvka IČ : Název projektu : Country večer v Sydney Termín konání : 2 x v měsíci akce 2/3 Dotace Kulturní Stodolní

10 Dotace Příloha č. 1 Celkové náklady : Kč Požadovaná výše : Kč Návrh výše : Kč dotace Účel použití - : Ubytování pro vzdálené účinkující (Ubytovna "Pod Mostem") návrh Nájemné vč. služeb - pronájem klubu včetně energií a obsluhy Úklidové služby - úklid klubu po koncertu Propagace - výroba, tisk a grafické zpracování plakátů a letáků, výroba reklamních bannerů, zřízení internetových stránek, správa portálu Inzerce a reklama - umístění reklamy na vyhledávačích Dohody o pracovní činnosti (DPČ) - odměna organizačním pracovníkům při přípravě a během koncertů Osvětlení - pronájem osvětlení vč. obsluhy Ozvučení - pronájem ozvučení vč. obsluhy Autorské poplatky za koncerty - OSA, Intergram Fotodokumentace - fotograf + kameraman vč. zpracování materiálu Honoráře - odměna účinkujícím za 8 koncertů 5. Kód : 13/0077 Žadatel : Obec spisovatelů Železná 492/18, Praha - Staré Město IČ : Název projektu : Pošli to dál... až do stodoly (literárně-hudební férie) Termín konání : Vyvrcholení akce akce Celkové náklady : Kč Požadovaná výše : Kč Návrh výše : Kč dotace Účel použití - návrh : Cestovné profesionálních herců, muzikantů a literátů Spoje - náklady na poštovné a telefonické rozhovory související se zajištěním akce Ubytování - noclehy pro mimoostravské herce, muzikanty a literáty Inzerce a reklama v médiích včetně internetu Ozvučení - pronájem zvukové aparatury vč. služeb profesionál. zvukaře na 3 dny propagace - výtvarné návrhy a tisk plakátů, letáků, zpracování tiskových zpráv Výlep, distribuce - výlep plakátů a distribuce letáků Výroba, např. knihy, publikace - redakční a výtvarné zpracování, zlom a korektura speciálního čísla časopisu Obce spisovatelů "Průhledy" dokumentace akce) Zpracování audiovizuálního záznamu (střih) pro možnost velkoplošné videoprojekce Honoráře - herců, muzikantů, literátů a kameramanů Lektorné - Náklady na lektory, hodnotící a vybírající díla projektu "Pošli to dál" Pronájem techniky a zařízení - pronájem velkoplošné videoprojekce na 3 dny 3/3 Dotace Kulturní Stodolní

11 Projekt nedoporučený k poskytnutí dotace Dotace DDotaceSmlouv Příloha č. 2 a Období:2013 Oblast: Oblast kultura Návrh: Bez návrhu Okruh: Hudební a scénické umění Počet projektů Výše dotace Skupina: Organizace a subjekty nenapojené na veřejné rozpočty 1 0 Kč Celkem za okruh: 1 0 Kč Okruh: Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů Počet projektů Výše dotace Skupina: Organizace a subjekty nenapojené na veřejné rozpočty 1 0 Kč Celkem za okruh: 1 0 Kč Celkem za skupinu Organizace a subjekty nenapojené na veřejné rozpočty 1 0 Kč Celkem za návrh: 0 Kč 1. Kód : 13/0079 Žadatel : M. A. Název projektu : Folkový kvítek Termín konání : , , akce Celkové náklady : Kč Požadovaná výše : Kč Návrh výše : 0 Kč dotace Účel použití - návrh : Kancelářské potřeby - diplomy, propisky, fixy, kancelářské papíry, papírové náramky Potraviny (občerstvení) - pohoštění pro porotu - minerálky, káva, oběd PHM - náklady spojené s organizací (osobní vozidlo) Pronájem prostor vč. služeb pro realizaci projektu Cestovné - MHD, jízdenky na vlak, cestovné auto - porota Spoje - poštovné Stravování účastníků - pohoštění pro zúčastněné děti (minerálka, oplatek) Inzerce a reklama - inzerce v tisku, MHD, v rádiu Osvětlení - pronájem osvětlovací techniky včetně obsluhy Ozvučení - pronájem ozvučovací techniky včetně obsluhy propagace - výroba, tisk, grafické zpracování, výroba materiálů o účinkujících a porotě Výlep, distribuce - oficiální výlepové firmy Autorské poplatky - OSA, SAI Fotodokumentace - práce fotografa, zpracování fotografií Výroba záznamového média - výroba zvukového záznamu z vystoupení Honoráře - hostující kapely a moderátor 1/1 Dotace Kulturní Stodolní

12 statutární město Ostrava Smlouva Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Smluvní strany Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8, Ostrava Jednající: náměstkyní primátora Ing. Simonou Piperkovou IČ: DIČ: CZ (statutární město Ostrava je plátcem DPH) Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava číslo účtu: (dále jen poskytovatel ) Iveta Broschová Obchodní jméno: Iveta Broschová Místo podnikání: Keltičkova 2013/27, Ostrava Slezská Ostrava IČ: DIČ: CZ (je plátcem DPH Bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen příjemce ) a Obsah smlouvy I. Úvodní ustanovení Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené dotace (dále jen dotace) příjemci z rozpočtu poskytovatele. Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostrava. 2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. III. 1/5 Iveta Broschová

13 statutární město Ostrava Smlouva Účel dotace Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci neinvestiční dotaci k následujícímu účelu: na realizaci minimálně 50% akcí uvedených v obsahu a podrobném popisu projektu Hudební večer v Černé hvězdě. IV. Výše dotace Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši ,- Kč (třicetšesttisícpětset korun českých). Peněžní prostředky budou bezhotovostně jednorázově převedeny na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozději 15. den ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele. V. Použití dotace 1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. Uznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté touto smlouvou při splnění následujících podmínek: - vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v dále uvedeném období roku 2013, tj. v období nejdříve však od a nejpozději do , - byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III. a V. této smlouvy, - vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, - byl zanesen v účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený účetními záznamy, - je definován (konkretizován) touto smlouvou. Příjemce je povinen hradit z dotace pouze následující náklady spojené s realizací účelu dotace: - DDHM (do 40. tis. Kč) - reprobedny se zabudovaným zesilovačem - Honoráře - honoráře hudebních umělců. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou z hlediska této dotace považovány za náklady neuznatelné. 2. Jiné náklady na realizaci účelu nesmí být z dotace hrazeny. Peněžní prostředky z dotace dále nelze použít k úhradě: - výdajů investičního charakteru (budovy, pozemky, jiné nemovitosti, jejich údržba a opravy, technické zhodnocení, odpisy), - nákladů vzniklých v souvislosti s tvorbou rezerv a opravných položek, - leasingových splátek, či jiného obdobného finančního plnění, úhradě půjček, úvěrů, úroků z půjček a úvěrů, - smluvních pokut, penále, úroků z prodlení či jakékoliv jiné zákonné či smluvní majetkové sankce, - jakéhokoliv pojistného, zejména pojistného hrazeného dle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, zákona č.42/1994 Sb. penzijním připojištění a zákona č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, - mezd a souvisejících osobních nákladů, - odměn statutárnímu orgánu, či členům statutárního orgánu, - odměn na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, či na základě jakékoliv jiné smlouvy, jejímž předmětem plnění poskytovaného příjemci dotace jsou poradenské služby nepodílející se na přímé realizaci podporovaného projektu, zejména právní služby, služby ekonomických poradců, služby daňových poradců a auditorů a vedení účetnictví, 2/5 Iveta Broschová

14 statutární město Ostrava Smlouva - daní, cla, zdravotního a sociálního pojištění, či jakékoliv jiné veřejnoprávní dávky s výjimkou úhrady místních poplatků, hrazených dle zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích na území statutárního města Ostravy, - nákladů na pohoštění a občerstvení, - nákladů na pořízení věcných cen, finanční ceny, - plnění závazků z právního důvodu náhrady škody, vzniklé porušením zákonné povinnosti, či smluvního závazku, plnění z právního důvodu bezdůvodného obohacení, - plateb jakýmkoliv právnickým či fyzickým osobám na základě jakéhokoliv jiného právního důvodu, které se přímo nepodílejí na přípravě a realizaci podporovaného projektu, - zálohové platby, které nebudou do termínu použití dotace vyúčtovány. 3. Je-li příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a má nárok na odpočet DPH na vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu neuplatnil. Je-li příjemce povinen krátit odpočet DPH na vstupu, je způsobilým výdajem pouze část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena. Obdobně se postupuje v případě, že příjemce neuplatní DPH z důvodu použití poměru mezi plněním, které se vztahuje k ekonomické činnosti příjemce a ostatní činností příjemce dotace, která není ekonomickou činností a tudíž není předmětem DPH. Obdobně se postupuje v případě, že zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje u přijatých zdanitelných plnění odpočet DPH. 4. V souladu s odstavcem 1. článku V. smlouvy je příjemce oprávněn použít prostředky z poskytnuté dotace nejpozději do Náklady vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy mohou být z dotace hrazeny od v rozsahu uznatelných nákladů vymezených touto smlouvou. VI. Další povinnosti příjemce 1. Příjemce dotace se zavazuje, že: - nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu, - bude realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost, - naplní účelové určení projektu. 2. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace a s realizací projektu. 3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování dotace do prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ostravy. Příjemce doloží vyúčtování dotace komentářem - závěrečnou zprávou obsahující stručný popis realizované činnosti, celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos, způsoby prezentace města, sumářem vydaných částek (řádně vyplněný formulář k vyúčtování dotace), čitelnými kopiemi účetních dokladů (očíslovanými dle uvedeného pořadí v sumáři) objednávek, smluv, (o dílo, honoráře), dokladů o způsobu provedení výplaty honorářů (výpisy z bankovního účtu a čísla účtů umělců pokud nejsou uvedeny ve smlouvách), faktur, daňových dokladů, výpisů z příslušného bankovního účtu, pokladních dokladů a jiných dokladů, které se vztahují k použití dotace. Kopie dokladů nebudou dokládány pouze v případě, že bude provedena veřejnosprávní kontrola originálů účetních dokladů k nákladům hrazeným z dotace v sídle příjemce dotace a tyto doklady budou náležitě popsány v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. Součástí vyúčtování bude čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. 4. Příjemce dotace je rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nevyčerpanou část peněžních prostředků z dotace ve lhůtě stanovené pro předložení závěrečného vyúčtování dotace, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace. 3/5 Iveta Broschová

15 statutární město Ostrava Smlouva Příjemce dotace je povinen při nerealizaci projektu odeslat poskytnutou dotaci zpět převodem na účet poskytovatele a to v den oznámení vzniku změny, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace. 5. Příjemce se zavazuje majetek pořízený (nebo na kterém provedl technické zhodnocení) v souladu s touto smlouvou z poskytnuté dotace nepřevést na třetí (právnickou nebo fyzickou) osobu, resp. nezcizit žádným způsobem. Tímto ustanovením není dotčen případný převod tohoto majetku do vlastnictví poskytovatele. Tento jeho závazek zaniká uplynutím 3 let ode dne předložení závěrečného vyúčtování dotace poskytovateli. 6. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. účtovat na zvláštní analytické účty (příp. na samostatné hospodářské středisko nebo samostatnou veřejnou zakázku). Z nich musí být zřejmé, že jde o peněžní prostředky hrazené z dotace poskytnuté touto smlouvou. Tato evidence musí být podložena účetními záznamy. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů není považováno za účetní záznam. Příjemce se zavazuje označit originály všech účetních dokladů a jiné originální písemnosti, dokládající čerpání poskytnuté dotace Financováno z rozpočtu SMO, uvést evidenční číslo této smlouvy a výši použité dotace uplatňované do vyúčtování z předloženého dokladu. Příjemce je povinen na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních záznamů a ostatních dokumentů týkajících se projektu. 7. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, firmy, sídla dotačního titulu a výše poskytnuté dotace. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s užíváním loga města Ostravy pro účely a v rozsahu této smlouvy. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace účelu prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární město Ostravu, zejména: - informovat veřejnost o poskytnutí podpory SMO na svých webových stránkách a stránkách projektu, na webových stránkách umístit logo města buď v sekci partneři, nebo přímo u podporované akce, - na všech plakátech, poutačích, billboardech, ve spotech, a podobných nosičích reklamy použít logo města Ostravy, - instalovat v prostorách realizace projektu logo města Ostravy, - při moderování akce zajistit uvedení podpory poskytnuté městem, - viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s realizací projektu a při všech formách jeho propagace viditelně logo města odpovídající platnému vzoru a skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která byla podpořena poskytovatele. Veškeré náklady spojené s uvedenou prezentací hradí příjemce, pokud se nedohodne písemně s poskytovatelem dotace jinak. Příjemce se zavazuje zajistit v rámci projektu pozvání pro členy rady města, členy komise kultury rady města a delegované zaměstnance odboru kultury a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. 8. Příjemce je povinen po dobu 10 let od skončení projektu archivovat následující dokumenty: - originály dokladů, prokazujících čerpání dotace. 9. Příjemce dotace je povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta a je uveden v záhlaví této smlouvy. VII. Kontrola 1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedení průběžné a následné kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, který je vymezen touto smlouvou a předložit při kontrole všechny požadované účetní záznamy a jiné doklady. 4/5 Iveta Broschová

16 statutární město Ostrava Smlouva 2. Příjemce je povinen smluvně zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. osoby podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejné finanční podpory, umožnily poskytovateli prověřit jejich účetnictví a účetní záznamy v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly (tj. v rozsahu odpovídajícím podílu jejich účasti na projektu žadatele). VIII. Sankční ujednání 1. Při porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních prostředků, zadržení peněžních prostředků) bude poskytovatel postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto porušení není porušením rozpočtové kázně, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10% z poskytnuté dotace. Smluvní pokutu je příjemce povinen zaplatit poskytovateli na základě výzvy, ve lhůtě do 15 dnů počítané ode dne následujícího po doručení této výzvy příjemci. I. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 3. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena jejímu adresátu. Příjemce je v případě ukončení závazkového vztahu povinen vrátit prostředky dotace, které jím nebyly ke dni ukončení smlouvy použity v souladu s touto smlouvou, zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení smlouvy. 4. V otázkách neupravených veřejnoprávními předpisy se použije úpravy obsažené v občanském zákoníku. 5. Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel a 1 příjemce. 6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů: o uzavření této smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1899/ZMO1014/26 ze dne V Ostravě dne Za poskytovatele: V Ostravě dne Za příjemce: zmocněnec Ing. Simona Piperková náměstkyně primátora Iveta Broschová 5/5 Iveta Broschová

17 Smlouva S M L O U V A o poskytnutí neinvestiční účelové víceleté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Smluvní strany Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8, Ostrava Jednající: náměstkyní primátora Ing. Simonou Piperkovou IČ: DIČ: CZ (statutární město Ostrava je plátcem DPH) Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava číslo účtu: (dále jen poskytovatel ) a agentura REBEL s.r.o. Františka Čechury 4467/18, Ostrava - Poruba Jednající: jednatelem společnosti Richardem Feldem IČ: DIČ: CZ (společnost je plátcem DPH) společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen příjemce ) Obsah smlouvy I. Úvodní ustanovení Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně nejpozději do 8 dnů druhé smluvní straně. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené neinvestiční víceleté dotace (dále jen dotace ) příjemci z rozpočtu poskytovatele. Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostrava. 2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 1/16 agentura REBEL s.r.o.

18 Smlouva III. Účel dotace Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci dotace k následujícímu účelu: na realizaci projektu Kulturní Pecivál v období do dle obsahu a podrobného popisu projektu viz příloha č. 1, která je součástí této smlouvy. Pokud by příjemci byly ve lhůtě stanovené dle smlouvy pro čerpání dotace poskytnuty peněžní prostředky z jiných zdrojů určené ke stejnému účelu, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli písemně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o jejich poskytnutí dozvěděl. IV. Výše dotace Dotace se příjemci poskytuje v celkové maximální výši ,- Kč (Jedenmilióndvěstětisíc korun českých) na období od do Peněžní prostředky budou bezhotovostně převedeny na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve splátkách dle platebního kalendáře viz příloha č. 2, která je součástí této smlouvy. Pro každý z kalendářních roků 2014, 2015 a 2016 budou příjemci dotace peněžní prostředky poskytnuty za kumulativního splnění uvedených podmínek: - předložení průběžného vyúčtovávání části projektu realizovaného v daném kalendářním roce v souladu s čl. VI. odst. 3. smlouvy, - realizace minimálně 50% akcí uvedených v projektu realizovaných v předcházejícím kalendářním roce dle přílohy č. 1 smlouvy a dodržení dalších ustanovení čl. VI. odst. 5. smlouvy. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele. V. Použití dotace 1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace. Uznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté touto smlouvou při splnění následujících podmínek: - vznikl příjemci v období roku 2013 až 2016, nejdříve však od a nejpozději do , - byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III. a V. této smlouvy, - vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, - byl zanesen v účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený účetními záznamy, - je definován (konkretizován) touto smlouvou. Příjemce je povinen hradit z dotace pouze následující náklady spojené s realizací účelu dotace: - DDHM (do 40. tis. Kč) - 6 ks fotorámečků, 6 ks sluchátek, 12 ks datových médií, kabeláž (úhrada pouze v roce 2013) - Kancelářské potřeby - obálky, papír - Cestovné umělců a MHD - Spoje - poštovné, internet - Ubytování umělců - Dohody o provedení práce (DPP) - odměny za přípravu a organizaci výstav, organizaci koncertů, pořadatelé výstav a koncertů, roznos letáků, organizace a řízení projektu (10 osob) - Osvětlení - pronájem osvětlení při akcích - Ozvučení - pronájem ozvučení a audio vizuální technika 2/16 agentura REBEL s.r.o.

19 Smlouva - propagace - tisk pozvánek na akce, plakátů A3, letáčků A5, grafické zpracování návrhů - Výlep, distribuce - oficiální výlepové plochy - Autorské poplatky - OSA - Instalace výstav - příprava uměleckých děl pro digitální prezentaci v klubu - Jiné služby - výroba a instalace nerozbitných skel a kovových konstrukcí k fotorámečkům, služba zvukaře - Honoráře umělců Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou z hlediska této dotace považovány za náklady neuznatelné. Pokud příjemce použije poskytnuté peněžní prostředky dotace ve prospěch třetích osob, (např. ze smluvních vztahů), musí se v tomto případě řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zásada souladu všech smluvních vztahů s účelem stanoveným v čl. III. této smlouvy však musí být bez dalšího zachována. 2. Jiné náklady na realizaci účelu nesmí být z dotace hrazeny. Peněžní prostředky z dotace nelze použít k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s tvorbou rezerv, časového rozlišení a opravných položek. Dotaci nelze použít na náklady, které byly vynaloženy příjemcem dotace pro jiný subjekt a byly refakturovány, nebo na náklady, které má příjemce dotace zakalkulovány v ceně služby, kterou poskytuje cizímu subjektu. Peněžní prostředky z dotace dále nelze použít k úhradě: - výdajů investičního charakteru (budovy, pozemky, jiné nemovitosti, jejich údržba a opravy, technické zhodnocení, odpisy), - nákladů vzniklých v souvislosti s tvorbou rezerv a opravných položek, - leasingových splátek, či jiného obdobného finančního plnění, úhradě půjček, úvěrů, úroků z půjček a úvěrů, - smluvních pokut, penále, úroků z prodlení či jakékoliv jiné zákonné či smluvní majetkové sankce, - jakéhokoliv pojistného, zejména pojistného hrazeného dle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, zákona č.42/1994 Sb. penzijním připojištění a zákona č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, - mezd a souvisejících osobních nákladů, - odměn statutárnímu orgánu, či členům statutárního orgánu, - odměn na základě dohody o provedení práce taktéž, dohody o pracovní činnosti, či na základě jakékoliv jiné smlouvy, jejímž předmětem plnění poskytovaného příjemci dotace jsou poradenské služby nepodílející se na přímé realizaci podporovaného projektu, zejména právní služby, služby ekonomických poradců, služby daňových poradců a auditorů a vedení účetnictví, - daní, cla, zdravotního a sociálního pojištění, či jakékoliv jiné veřejnoprávní dávky s výjimkou úhrady místních poplatků, hrazených dle zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích na území statutárního města Ostravy, - nákladů na pohoštění a občerstvení, - nákladů na pořízení věcných cen, finanční ceny, - plnění závazků z právního důvodu náhrady škody, vzniklé porušením zákonné povinnosti, či smluvního závazku, plnění z právního důvodu bezdůvodného obohacení, - plateb jakýmkoliv právnickým či fyzickým osobám na základě jakéhokoliv jiného právního důvodu, které se přímo nepodílejí na přípravě a realizaci podporovaného projektu, - zálohové platby, které nebudou do termínu použití dotace vyúčtovány. 3. Je-li příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a má nárok na odpočet DPH na vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu neuplatnil. 3/16 agentura REBEL s.r.o.

20 Smlouva Je-li příjemce povinen krátit odpočet DPH na vstupu, je způsobilým výdajem pouze část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena. Obdobně se postupuje v případě, že příjemce neuplatní DPH z důvodu použití poměru mezi plněním, které se vztahuje k ekonomické činnosti příjemce a ostatní činností příjemce dotace, který není ekonomickou činností a tudíž není předmětem DPH. Obdobně se postupuje v případě, že zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje u přijatých zdanitelných plnění odpočet DPH. 4. V souladu s odstavcem 1. článku V. smlouvy je příjemce oprávněn použít prostředky z poskytnuté dotace na náklady vzniklé nejpozději do a splatné nejpozději do v rozsahu uznatelných nákladů vymezených touto smlouvou. VI. Další povinnosti příjemce 1. Příjemce dotace se zavazuje, že: - nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu, - bude realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost, - naplní účelové určení projektu. 2. Příjemce se zavazuje neprodleně, avšak nejpozději do 8 dnů od okamžiku vzniku změny informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace příjemce, změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace a s realizací projektu. 3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dotace v termínech vždy do , a prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ostravy. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování dotace do prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ostravy. Příjemce doloží průběžné i závěrečné vyúčtování dotace vždy komentářem závěrečnou zprávou obsahující stručný popis realizované činnosti, celkové vyhodnocení splnění účelu, přínos, způsoby prezentace města, sumářem vydaných částek (řádně vyplněný formulář k vyúčtování dotace), čitelnými kopiemi účetních dokladů (očíslovanými dle uvedeného pořadí v sumáři) objednávek, faktur, smluv, dohod (o dílo, pronájmu, honoráře, dohody o provedení práce), dokladů o způsobu provedení výplaty peněžních prostředků z DPČ a honorářů (výpisy z bankovního účtu a čísla účtů osob pokud nejsou uvedeny v dohodách), dokladů o výši zákonných odvodů a jejich způsobu úhrady, faktur, daňových dokladů, výpisů z příslušného bankovního účtu, pokladních dokladů, cestovních příkazů a jiných dokladů, které se vztahují k použití dotace. Kopie dokladů nebudou dokládány pouze v případě, že bude provedena veřejnosprávní kontrola originálů účetních dokladů k nákladům hrazeným z dotace v sídle příjemce dotace a tyto doklady budou náležitě popsány v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. Součástí vyúčtování bude čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. 4. Příjemce dotace je rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nevyčerpanou část peněžních prostředků z dotace ve lhůtě stanovené pro předložení závěrečného vyúčtování dotace, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace. Příjemce dotace je povinen při nerealizaci projektu odeslat poskytnutou dotaci zpět převodem na účet poskytovatele a to v den oznámení vzniku změny, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace. 5. Příjemce se zavazuje, že po nabytí datu účinnosti této smlouvy zejména: a) bude realizovat minimálně 50% akcí uvedených v projektu dle přílohy č. 1 smlouvy a dodržovat harmonogram projektu, počet koncertů, vernisáží/výstav v souladu s projektem dle čl. III. a přílohy č. 1 smlouvy, b) zajistí komplexní přípravu a realizaci projektu v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce smlouvy, 4/16 agentura REBEL s.r.o.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Smlouva o poskytnutí účelové dotace Město Rabí Rabí 57, Rabí zastoupené: starostou Miroslavem KRAUCHEREM IČ: 00256030 DIČ: CZ00256030 (město Rabí je plátcem DPH) bankovní spojení: 115-115 874 0257/0100

Více

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravská organizace vozíčkářů, občanské sdružení

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravská organizace vozíčkářů, občanské sdružení o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Smluvní strany Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava zastoupené zmocněncem Ing. Ivo Hařovským náměstkem primátora

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00080 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8 MOLW.-.-Jt Í.-,Í : / } ; AR/. : A'- -\.< -. C Í.-.I i - :,\'j i ]i.;x \ ; A _,; ) v, ; KUMSP00F54V8 :. QMQ^ * IQ.jí. [jřs / SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 530/OŽP/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Janou Návratovou, vedoucí

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města IČ:

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova Příloha č. 1 dotačního programu N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova 1. Město Krnov a I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem: Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

S M L O U V A č. 2/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Dunajovice I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. 2/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Dunajovice I. SMLUVNÍ STRANY S M L O U V A č. 2/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Dunajovice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Obec Dolní Dunajovice se sídlem: Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice zastoupen: IČ: 00283126 DIČ: CZ00283126

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^"roíí " /kr.uiib"" o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^roíí  /kr.uiib o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje IM'""?K/\V'iKí. IÍJÍ i'/sk V KRA. Í-TAJITY._._-./.. ( ^. _..'. '.'.... Olši O SMLOUVY (DODATKU; -3 KUt1SP0QSG?EU S M L O U V A I póř.fíšif'*' ^_ '^"roíí " /kr.uiib"" o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy EVIDENČNÍ ČÍSLO xxxx 2015 SVŠ poř. č. rok zkr. odb. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy podle zákona

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

SMLOUVA -- o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA -- o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje SMLOUVA -- o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyn hejtmana kraje

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 42 /OŠK/216 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 1 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou, vedoucí

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 Programu NÁVRH S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 135/OŠK/216 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 1 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou, vedoucí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i- ytz\<""í^^ 5 ^ ^

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i- ytz\<í^^ 5 ^ ^ KUÍ1SP88G67JH SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje i- ytz\

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I.

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I. Příloha č. 2 pravidel Evidenční číslo smlouvy: V Z O R V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Smlouva se uzavírá mezi: Město Luby Sídlo: nám.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město č. 36/2016 uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016 Evidenční číslo smlouvy: 9152/2016/SKT/HAD/SMLD/37 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Pletený Újezd sídlo: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd IČO: 00234796 DIČ: CZ 00234796 Zastoupena: Jaroslavem Kolbekem, starostou Tel: 312 698 010 E-mail:

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA. ;1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje

SMLOUVA. ;1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje ÍMU.\.\\-'; ; V.!>;.lv_-h ; r.ií,- ' _,. "'. I... _.... KUMSP80GAPNZ I-.O.-MW,.^u SMLOUVA ;1 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje Q0033. \. jo Jv. \ ^c. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Číslo poskytovatele: Číslo příjemce: S m l u v n í s t r a n y Poskytovatel: Ústecký kraj se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště Příloha důvodové právy č. 8c MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu/fondu.. města Uherské Hradiště č... uzavřená

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU Název

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU Název Příloha B Krajský úřad Číslo poskytovatele: 00/2010 Číslo příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ustanovením 36 písm. c), d) a 59 odst. 2 písm.a) zákona č. 129/2000 Sb.

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Smluvní strany. Krajský úřad. Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: Poskytovatel: Ústecký kraj

Smluvní strany. Krajský úřad. Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: Poskytovatel: Ústecký kraj Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00GAF75 MORAVSkUS! t /SKV KKAJ KJiAjbKV URAD; > yy 0\Mi í.ruv v.;x>í)aíku. -M 1 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1, Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje VZOR Evidenční číslo smlouvy: (na ÚS) Smlouva se uzavírá mezi: VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarský kraj Se sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0802/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12. z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012

Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12. z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012 t KUJCP00YB74Q Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12 z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012 Obecná ustanovení Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením číslo 373/2012/RK-89

Více

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál Město Bruntál, se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města I~: 00295892 DI~ : CZ 00295892

Více

KunspeeoicJJ """~; u

KunspeeoicJJ ~; u jmoravsk-i** ;-/*K-' t"r\d! KunspeeoicJJ """~; u í (Mffo ; úojfa í $H$ SMLOUVA - - - ;^vv»'._.. ".'.-/'"..; ',k;;av o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I, SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více