RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (06.10) (OR. en) 14483/10 AGRI 380 STATIS 73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (06.10) (OR. en) 14483/10 AGRI 380 STATIS 73"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. října 2010 (06.10) (OR. en) 14483/10 AGRI 380 STATIS 73 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 30. září 2010 Příjemce: Pierre de BOISSIEU, generální tajemník Rady Evropské unie Předmět: Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Šestá zpráva o statistických údajích týkajících se počtu zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely v členských státech Evropské unie Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 511 v konečném znění. Příloha: KOM(2010) 511 v konečném znění 14483/10 mo DG B I CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010) 511 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Šestá zpráva o statistických údajích týkajících se počtu zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely v členských státech Evropské unie SEK(2010) 1107 CS CS

3 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Šestá zpráva o statistických údajích týkajících se počtu zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely v členských státech Evropské unie CS 2 CS

4 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. PŘEDANÉ ÚDAJE A CELKOVÉ HODNOCENÍ... 4 II.1. Údaje předané členskými státy... 4 II.2. Obecné posouzení... 4 III. VÝSLEDKY... 5 III.1. Výsledky EU tabulky 1: Druhy a počty zvířat... 5 III.1.1. Výsledky týkající se použitých druhů... 5 III.1.2. Porovnání s údaji z minulých zpráv... 5 III.2. Výsledky EU tabulky 1: Původ použitých zvířat... 7 III.3. Výsledky EU tabulky 2: Účely pokusů... 7 III.4. Výsledky EU tabulky 3: Toxikologické a bezpečnostní hodnocení podle druhu výrobku / konečného použití... 8 III.5. Výsledky EU tabulky 4: Zvířata použitá pro studia chorob III.6. III.7. III.8. III.9. Výsledky EU tabulky 5: Zvířata použitá při výrobě a kontrole kvality výrobků pro humánní medicínu a zubní lékařství a pro veterinární medicínu Výsledky harmonizované tabulky EU 6: Původ zákonných požadavků týkajících se zvířat použitých při toxikologických a jiných bezpečnostních hodnoceních Výsledky EU tabulky 7: Zvířata použitá při zkouškách toxicity pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení Výsledky EU tabulky 8: Druh zkoušek toxicity prováděných pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení výrobků I. ÚVOD Cílem této zprávy je předložit Radě a Evropskému parlamentu v souladu s článkem 26 směrnice 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely 1 statistické údaje o počtu zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely v členských státech EU. První dvě statistické zprávy vypracované v souladu s ustanoveními výše uvedené směrnice, které byly zveřejněny v letech a a zahrnovaly údaje o pokusných zvířatech shromážděné v členských státech v letech 1991 a 1996, poskytly pouze omezenou statistickou analýzu z důvodu neexistence jednotného systému oznamování údajů. V roce 1997 bylo Úř. věst. L 358, , s. 1. KOM(94) 195 v konečném znění. KOM(1999) 191 v konečném znění. CS 3 CS

5 dosaženo dohody mezi Komisí a příslušnými úřady členských států o předávání údajů pro budoucí zprávy ve formátu osmi harmonizovaných tabulek. Třetí statistická zpráva, zveřejněná v roce , a čtvrtá statistická zpráva, zveřejněná v roce , které zahrnovaly údaje získané v letech 1999 a 2002, vycházely ztěchto tabulek. To umožnilo mnohem obsáhlejší interpretaci výsledků o používání pokusných zvířat v EU. Pátá statistická zpráva, zveřejněná v roce , obsahovala poprvé údaje shromážděné v 10 členských státech, které k EU přistoupily v roce V šesté statistické zprávě byl úspěšně vyhodnocen úplný soubor standardizovaných tabulek předložených všemi 27 členskými státy, ačkoliv porovnání výsledků s předchozími zprávami bylo v zásadě kvalitativní v důsledku doplnění o údaje z nových členských států. Šestá statistická zpráva zahrnuje údaje předložené Rumunskem a Bulharskem, které k EU přistoupily v roce Poskytuje přehled o počtu zvířat použitých v členských státech pro pokusné účely v roce 2008, s výjimkou jednoho členského státu, který poskytl údaje za rok 2007, a shrnuje údaje a závěry z pracovního dokumentu útvarů Komise Šesté zprávy o statistických údajích týkajících se počtu zvířat použitých pro pokusné a jiné vědecké účely v členských státech Evropské unie. II. II.1. PŘEDANÉ ÚDAJE A CELKOVÉ HODNOCENÍ Údaje předané členskými státy Všech 27 členských států předalo údaje v dohodnutém formátu EU. Z kontroly kvality údajů byla patrná přijatelná kvalita údajů předložených v roce To platí i pro nové členské státy Bulharsko a Rumunsko, které údaje předkládaly poprvé. Jednotlivé údaje z členských států spolu s jejich připomínkami a výklady naleznete v pracovním dokumentu útvarů Komise. II.2. Obecné posouzení Jelikož dva nové členské státy Bulharsko a Rumunsko předkládaly údaje poprvé (jejich podíl představuje méně než 1 % celkového počtu zvířat použitých v EU-27), není v zásadě možné učinit na základě srovnání údajů s předchozími zprávami přesné kvantitativní závěry o vývoji používání zvířat pro pokusné účely v EU. Přesto bylo učiněno několik srovnání směrů vývoje a zpráva poukázala na významné změny v používání zvířat pro pokusné účely. Celkový počet zvířat použitých pro pokusné a jiné účely v roce 2008 v 27 členských státech EU je něco málo přes 12 milionů. Stejně jako v předchozích zprávách představují hlodavci spolu s králíky více než 80 % celkového počtu zvířat použitých v EU. Myši jsou zdaleka nejčastěji používaným druhem a představují 59 % celkové potřeby. Následují krysy se 17 %. Druhou nejvíce používanou skupinou zvířat byla stejně jako v předchozích letech studenokrevná zvířata, jejichž podíl byl téměř 10 %. Třetí největší skupinou zvířat byli ptáci, jejichž podíl o něco málo přesahoval 6 % celkové potřeby KOM(2003) 19 v konečném znění. KOM(2005) 7 v konečném znění. KOM(2007) 675 v konečném znění. CS 4 CS

6 Jak bylo uvedeno ve dvou předchozích statistických zprávách, nebyli v roce 2008 v EU k pokusům použiti žádní lidoopi. III. III.1. III.1.1. VÝSLEDKY Výsledky EU tabulky 1: Druhy a počty zvířat Výsledky týkající se použitých druhů Malta až doposud hlásila, že pro vědecké účely nepoužila žádná zvířata, avšak v roce 2008 uvedla, že použila 690 zvířat. Myši (59 %) a krysy (17 %) byly zdaleka nejvíce používanými druhy (obr. 1.1). Obrázek 1.1 Procentuální podíly zvířat používaných v členských státech podle třídy Sudo- a lichokopytníci 1,39 % Masožravci 0,26 % Poloopice + opice + lidoopi 0,08 % Ptáci 6,38 % Jiní savci 0,05 % Studenokrevná zvířata 9,62 % Králíci 2,78 % Jiní hlodavci 0,60 % Morčata 1,84 % Myši 59,30 % Krysy 17,70 % Hlodavci spolu s králíky představují více než 80 % z celkového počtu použitých zvířat. Druhou nejpoužívanější skupinou zvířat byla jako v předchozích letech studenokrevná zvířata, konkrétně plazi, obojživelníci a ryby, představující 9,6 %. Po nich následovali s 6,3 % ptáci. Skupina sudokopytníků a lichokopytníků zahrnující koně, osly a křížence (lichokopytníci) a prasata, kozy, ovce a dobytek (sudokopytníci) představuje 1,4 % celkového počtu zvířat používaných v členských státech. Masožravci představovali 0,3 % z celkového počtu zvířat použitých v roce 2008 a nehumánní primáti představovali 0,08 %. III.1.2. Porovnání s údaji z minulých zpráv Cílem této zprávy je uvést, zda došlo k významným změnám v používání různých druhů, ačkoliv nelze provést přísná srovnání s předchozími zprávami. Srovnání mezi podíly tříd zvířat použitých v letech 1996, 1999, 2002, 2005 a 2008 CS 5 CS

7 Třída druhu 1996(*) (**) 2005(***) 2008(****) % Hlodavci-králíci 81,3 86,9 78,0 77,5 82,2 % Studenokrevná zvířata 12,9 6,6 15,4 15, 9,6 % Ptáci 4,7 5 5,4 6,4 % Sudo- a lichokopytníci 1,2 1,2 1,1 1,4 (*) 14 členských států poskytlo údaje za rok 1996, jeden za rok 1997 (**) 14 členských států poskytlo údaje za rok 2002, jeden za rok 2001 (***) 24 členských států poskytlo údaje za rok 2005, jeden za rok 2004 (****) 27 členských států poskytlo údaje za rok 2008, jeden za rok 2007 Celkově je patrné, že procentuální podíl hlodavců a králíků vykazuje určité výkyvy, avšak i nadále se pohybuje okolo 80 %. U studenokrevných zvířat je podíl použitých zvířat v letech 1996, 2002 a 2005 mezi 10 až 15 %. V roce 2008 se používání studenokrevných zvířat významně snížilo pod 10 %. Avšak v roce 1999 byl zaznamenán mnohem nižší podíl ve výši 6,6 %. Je zřejmé, že podíl ptáků třetí největší podíl použitých zvířat v průběhu let stále narůstá, a to ze 4 % na 6,4 %. Podíl skupiny koňů, oslů a kříženců (lichokopytníci) a prasat, koz, ovcí a dobytka (sudokopytníci) kolísá přibližně okolo 1 %. Zahrnutí údajů z Bulharska a Rumunska nevedlo k nárůstu celkového počtu zvířat, naopak je možné pozorovat úbytek ve výši více než zvířat. V porovnání s údaji ve zprávě za rok 2005 však došlo k výrazným změnám v používání některých jednotlivých druhů. K výraznému nárůstu došlo v roce 2008 u myší, králíků, prasat a jiných ptáků ; změny se pohybovaly v rozmezí 5 až 28 %. Nárůst počtu použitých myší od roku 2005 je zvířat, což představuje 9,71 % celkového počtu myší použitých v roce Celkový počet prasat, koz, poloopic a plazů se zvýšil a pohybuje se mezi 28 až 46 %. Na druhé straně se od poslední zprávy výrazně snížil celkový počet použitých krys, morčat, ostatních hlodavců, psů, dobytka a jiných savců, jakož i obojživelníků a ryb. V procentuálním vyjádření se tato snížení pohybují v rozmezí od více než 70 % až po zhruba 10 %. Největší procentuální změna byla zaznamenána ve snížení používání ostatních masožravců. Tyto druhy se však používají pouze v malé míře (snížení z na 2 853). K velkému snížení (75 %) došlo rovněž u celkového počtu jiných savců. U následujících zvířat, která se obvykle používají v menší míře, byl zaznamenán nárůst v používání: fretky (16 %), koně, osli a kříženci (11 %), kozy (44 %) a plazi (39 %). Za zmínku rovněž stojí velké snížení v používání opic nového světa (73 %), jakož i 11% snížení u opic starého světa. Stejně jako v roce 2002 a 2005 nebyli v roce 2008 k pokusným ani jiným vědeckým účelům použiti žádní lidoopi. V rámci kategorie ostatní uvedly členské státy tyto příklady druhů: Ostatní hlodavci: pískomilové, farníci (Jaculus jaculus); činčily, bobři, sysli, křečci, křečíci šedí (Cricetulus migratorius) a různé druhy myší. Ostatní masožravci: druhy žijící ve volné přírodě použité pro zoologické a ekologické studie, např. lišky, jezevci, tuleni, vydry a tchoři. Ostatní savci: kanci, netopýři a rejsci, lamy, krtci, zubři a jeleni lesní. CS 6 CS

8 Ostatní ptáci: hlavně křepelky japonské (Coturnix japonica) a křepelové virginští, různé druhy drůbeže, zebřičky pestré, kanáři, papoušci a ptačí druhy chované na farmách, např. kur domácí. III.2. Výsledky EU tabulky 1: Původ použitých zvířat Podle standardizovaných tabulek EU musí být u některých vybraných druhů zvířat uveden jejich původ. Obrázek 1.2 Původ druhů 100% 80% 60% 40% 20% Ostatní země Země úmluvy ETS 123 Země EU 0% Myši Krysy Morčata Křečci Králíci Kočky Psi Fretky Poloopice Opice nového světa Opice starého světa Lidoopi Křepelky Z tabulky jasně vyplývá, že většina druhů pocházela ze zemí EU. Některé druhy, jako například kočky, psi, fretky a opice starého světa, však nemají evropský původ. Ve srovnání s předchozími zprávami byl původ druhů v celku podobný. Avšak v roce 2005 poprvé pocházely všechny použité poloopice z EU a je tomu tak i nadále. Podobnou tendenci lze pozorovat i u opic nového světa, které téměř všechny pocházejí buď z členských států EU, nebo ze zemí, které jsou stranou Úmluvy Rady Evropy ETS 123. Rovněž podíl opic starého světa pocházejících z EU se zvýšil ze zhruba 26 % v roce 2005 na více než 50 % v roce Počet koček pocházejících z EU se rovněž zvýšil, zatímco podíl psů a fretek neevropského původu zůstal v porovnání s rokem 2005 nezměněn. III.3. Výsledky EU tabulky 2: Účely pokusů Více než 60 % zvířat bylo použito ve výzkumu a vývoji v humánní medicíně, veterinární medicíně, zubním lékařství a při základních biologických studiích (obr. 2). Na výrobu a kontrolu kvality výrobků a přístrojů v humánní medicíně, veterinární medicíně a zubním lékařství bylo použito 14,9 % celkového počtu zvířat. Toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení představovala 8,7 % celkového počtu zvířat použitých pro pokusné účely. CS 7 CS

9 Obrázek 2 Účely pokusů Vzdělávání a školení 1,7 % Ostatní 12,2 % Diagnóza chorob 1,6 % Toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení 8,7 % Základní biologické studie 38,1 % Produkce a kontrola kvality ve veterinární medicíně 4 % Produkce a kontrola kvality v humánní medicíně a zubním lékařství 10,9 % Výzkum a vývoj v humánní medicíně, veterinární medicíně, zubním lékařství 22,8 % Vzhledem k tomu, že účelem srovnání je spíše zjistit změny vtendencích než vyvodit formální závěry, je nejvýznamnější změnou v roce 2005 skutečnost, že počet zvířat použitých pro výzkum a vývoj v humánní medicíně, zubním lékařství a veterinární medicíně se ostře snížil z 31 % na 22,8 % (z na v početním vyjádření). Za zmínku stojí především významné snížení o více než studenokrevných zvířat od poslední zprávy v roce Na druhé straně se zvýšil procentuální podíl zvířat používaných pro základní biologický výzkum z 33 % na 38 % (tj. z na ), jakož i zvířat používaných pro jiné účely, a to z 8 % na 12 %. Je třeba zdůraznit, že jak základní biologie, tak výzkum a vývoj v humánní a veterinární medicíně jsou oblasti, v nichž se používá vůbec nejvíce zvířat k pokusným účelům v EU. Další podrobnosti viz pracovní dokument útvarů Komise. Počet zvířat používaných pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení zůstal od poslední zprávy prakticky beze změny a činí 8,7 % celkového počtu zvířat používaných pro pokusné účely v EU. To představuje zvířat. V používání myší a králíků pro výrobu a kontrolu kvality výrobků a přístrojů pro humánní medicínu a zubní lékařství došlo k výraznému nárůstu, rovněž se zvýšil počet myší, prasat a ptáků používaných pro základní biologický výzkum a pro jiné pokusy. Několik členských států potvrdilo, že toto zvýšení v používání myší se připisuje novým možnostem ve výzkumu, které nabízí transgenové druhy. Tyto zvířecí modely se používají pro studia lidského zdraví i zdraví zvířat. Zvýšeno bylo vykázáno rovněž pro účely pokusů v anatomii a vývojové biologii, fyziologii, genetice a výzkumu rakoviny a pro účely imunologie a mikrobiologie. III.4. Výsledky EU tabulky 3: Toxikologické a bezpečnostní hodnocení podle druhu výrobku / konečného použití Počet zvířat používaných pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení pro různé výrobky či environmentální zkoušky dosahuje , což představuje 8,7 % celkového počtu zvířat používaných pro pokusné účely v EU. CS 8 CS

10 Z tohoto celkového počtu představovala zvířata použitá pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení výrobků či přístrojů v humánní medicíně, veterinární medicíně a zubním lékařství 50,8 %; tato oblast byla tudíž největším uživatelem zvířat. Procentuální podíl zvířat použitých pro toxikologické hodnocení tří skupin výrobků a látek, tj. přísad do potravin určených k lidské spotřebě, látek používaných v kosmetice a výrobcích pro domácnost, je ve srovnání s ostatními skupinami výrobků velmi malý (1,18 %). Procentuální podíl zvířat používaných pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení průmyslových a zemědělských výrobků představuje 7,1 %, resp. 7,9 % počtu zvířat použitých pro tento účel (viz obr. 3). Jiná toxikologická a bezpečnostní hodnocení představovala více než 21 %. 3.8 Výrobky/látky používané či určené pro použití především jako přísady do krmiv 5,20 % Obrázek 3 Počet zvířat používaných v toxikologických a jiných bezpečnostních hodnoceních 3.9 Látky, které by mohly znečistit či skutečně znečisťují obecné životní prostředí a které nejsou uvedeny v jiných kolonkách 6,32 % 3.10 Jiná toxikologická či bezpečnostní hodnocení 21,45 % 3.7 Výrobky/látky používané či určené pro použití především jako přísady do potravin určených k lidské spotřebě 0,60 % 3.6 Výrobky/látky používané či určené pro použití především v kosmetických či toaletních potřebách 0,19 % 3.5 Výrobky/látky používané či určené pro použití především v domácnosti 0,41 % 3.4 Výrobky/látky používané či určené pro použití především v průmyslu 7,91 % 3.3 Výrobky/látky používané či určené pro použití především v zemědělství 7,11 % 3.2 Výrobky/látky či přístroje v humánní medicíně, zubním lékařství a veterinární medicíně 50,81 % V počtu zvířat použitých pro toxikologické zkoušky u výrobků určených pro průmysl a zemědělství a výrobků, které by mohly způsobit znečištění životního prostředí, došlo k jasnému snížení. Ve srovnání s údaji předloženými pro statistickou zprávu v roce 2005 se toto snížení pohybuje v rozmezí od více než na přibližně , resp. v rozmezí od méně než až po a rozmezí od více než až po přibližně Rovněž došlo k výraznému snížení v počtu zvířat používaných pro testování výrobků používaných v kosmetice a toaletních potřebách, a to z na stav nepřesahující (65% snížení). Na tuto radikální změnu je třeba nahlížet v souvislosti s právním požadavkem postupně ukončit v EU testování kosmetiky na zvířatech. Od roku 2005 však došlo k významnému zvýšení počtu zvířat použitých pro zkoušky přísad do krmiv (ze to ). Rovněž se významně zvýšil počet zvířat používaných pro jiná toxikologická či bezpečnostní hodnocení (od přibližně na zhruba ). CS 9 CS

11 Členské státy uvedly, že toto konkrétní používání zvířat se týkalo nových metod a zkoušek, jako např. zkoušek přenosu mikrocystinů na embryonální membránu, biologických zkoušek, hodnocení toxicity pro lidi přes životní prostředí a kontroly bezpečnosti hraček. III.5. Výsledky EU tabulky 4: Zvířata použitá pro studia chorob Počet zvířat použitých v roce 2008 pro studie lidských chorob i chorob zvířat představoval přibližně 52 % celkového počtu zvířat použitých pro pokusné účely. Podíl zvířat použitých pro studie lidských chorob představuje více než 90 % celkového počtu zvířat použitých pro všechny studie chorob (obr. 4.1). Obrázek 4.1 Podíl zvířat používaných pro studie chorob Kardiovaskulární choroby u lidí 6,4 % Týkající se chorob zvířat 9,7 % Nervové a mentální poruchy u lidí 22,6 % Ostatní choroby u lidí 47,8 % Rakovina u lidí (kromě hodnocení rizika karcinogenity) 13,5 % U zvířat použitých pro studie chorob zvířat došlo k 50% nárůstu, z na Používání studenokrevných druhů se snížilo ze zhruba zvířat v roce 2005 na zvířat v roce Používání myší se však významně zvýšilo. Přibližně 35% zvýšení (zhruba zvířat) lze pozorovat u studia chorob. Rovněž došlo ke zvýšení počtu ptáků použitých pro studie chorob zvířat. Členské státy uvedly údaje o studiích influenzy ptáků, nemoci Gumboro a bronchitidy, včetně studií kvality a bezpečnosti očkovacích látek. CS 10 CS

12 Obrázek 4.2 Podíl zvířat používaných pro studie chorob podle tříd a typu studií chorob 100% 80% 60% 40% Týkající se chorob zvířat v % 20% Ostatní choroby u lidí v % 0% Myši Krysy Morčata Jiní hlodavci Králíci Masožravci Sudokopytníci a lichokopytníci Poloopice + opice + lidoopi Jiní savci Ptáci Studenokrevná zvířata Rakovina u lidí (mimo posouzení karcinogenních rizik) v % Nervové či duševní poruchy u lidí v % Kardiovaskulární choroby u lidí v % Horní část každého sloupce obr. 4.2 znázorňuje poměrné procento zvířat použitých pro studie specifických chorob zvířat. Pro tento účel se používá významný počet jak sudokopytníků a lichokopytníků, tak ptáků. Členské státy uvedly, že se na těchto druzích nadále běžně testují očkovací látky. V některých členských státech se však ptáci používají pouze tehdy, jedná-li se o infekci ptačích druhů. III.6. Výsledky EU tabulky 5: Zvířata použitá při výrobě a kontrole kvality výrobků pro humánní medicínu a zubní lékařství a pro veterinární medicínu Počet zvířat použitých při zkouškách ve výrobě a kontrole kvality výrobků pro humánní medicínu a zubní lékařství a pro veterinární medicínu představuje 14,9 % z celkového počtu zvířat použitých pro pokusné účely. Nejvyšší podíl zvířat v této oblasti (47 %) byl použit za účelem splnění požadavků řady různých právních předpisů (vnitrostátních předpisů, předpisů EU, právních předpisů členských států Rady Evropy a právních předpisů mimo EU obr. 5). 41,1 % zvířat bylo použito za účelem splnění požadavků právních předpisů EU, včetně Evropského lékopisu. CS 11 CS

13 Obrázek 5 Procentuální podíl zvířat používaných pro splnění regulačních požadavků ve výrobě a kontrole kvality výrobků a přístrojů v humánní medicíně, zubním lékařství a veterinární medicíně 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50, Vnitrostátní právní předpisy konkrétního členského státu ES 2,6 5.3 Právní předpisy ES včetně Evropského lékopisu (požadavky) 41,1 5.4 Právní předpisy členského státu Rady Evropy (ne však ES) 0, Jiné právní předpisy 2,6 5.6 Jakákoliv kombinace bodů 5.2/ 5.3/ 5.4/ ,0 5.7 Žádné regulační požadavky 6,4 Ve srovnání s poslední zprávou došlo k čistému zvýšení počtu zvířat použitých za účelem dodržení několika právních předpisů zároveň. Na druhé straně lze pozorovat čistý nárůst zkoušek provedených za účelem dodržení právních předpisů EU, včetně Evropského lékopisu. Došlo tudíž k čistému snížení počtu zvířat použitých za účelem dodržení vnitrostátních právních předpisů, což je povzbuzující tendence prokazující snahu dosáhnout harmonizace regulačních požadavků EU. III.7. Výsledky harmonizované tabulky EU 6: Původ zákonných požadavků týkajících se zvířat použitých při toxikologických a jiných bezpečnostních hodnoceních Jak již bylo uvedeno dříve, počet zvířat použitých pro toxikologická nebo jiná bezpečnostní hodnocení představuje 8,7% celkového počtu zvířat použitých v EU pro pokusné účely. Z tohoto celkového počtu představovala zvířata použitá za účelem splnění regulačních požadavků několika právních předpisů zároveň téměř polovinu zvířat použitých v této oblasti (50 %). Zkoušky vyžadované na základě právních předpisů EU, včetně Evropského lékopisu, představovaly druhý nejvyšší procentuální podíl v této oblasti, jmenovitě 24 %. CS 12 CS

14 Obrázek 6 Procentuální podíl zvířat používaných pro splnění regulačních požadavků v toxikologických a jiných bezpečnostních hodnoceních 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60, Vnitrostátní právní předpisy konkrétního členského státu ES 8, Právní předpisy ES včetně Evropského lékopisu (požadavky) 23, Právní předpisy členského státu Rady Evropy (ne však ES) 0, Jiné právní předpisy 2, Jakákoliv kombinace bodů 5.2/ 5.3/ 5.4/ , Žádné regulační požadavky 15,15 Ve srovnání s poslední zprávou došlo k mírnému snížení podílu zvířat použitých za účelem dodržení několika regionálních právních předpisů zároveň, a to z 54 % na 50 %. Na druhé straně došlo k výraznému zvýšení podílu zvířat používaných pro účely, kde nejsou žádné regulační požadavky, a to z 5 na více než 15 %. Pro vysvětlení pojmu pro účely, kde nejsou žádné regulační požadavky uvedly některé členské státy jako příklad projekty využívající interních metod ověřování bezpečnosti a účinnosti veterinárních biologických a lékařských výrobků za použití zvířat, prováděné v souladu s normami podniku. Vnitrostátní orgán daného členského státu může výsledky přijmout, ačkoliv to právní předpis nepožadují. U zkoušek provedených v roce 2008 za účelem dodržení vnitrostátních právních předpisů v konkrétním členském státu došlo ke snížení ve výši přibližně zvířat, což v porovnání s poslední zprávou představuje zhruba 1,2% snížení. III.8. Výsledky EU tabulky 7: Zvířata použitá při zkouškách toxicity pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení Nejvyšší procentuální podíl (téměř 45 %) používání zvířat v toxikologických a jiných bezpečnostních hodnoceních je důsledkem zkoušek akutní a subakutní toxicity. Pokud se započte i subchronická a chronická toxicita, podíl zvířat použitých při krátkodobých a dlouhodobých systémových zkouškách toxicity činí v této oblasti 55 % (obr. 7). 13,7 % zvířat bylo použito na zkoušky karcinogenity, mutagenity atoxicity pro reprodukci. Další důležitou kategorií použití zvířat v roce 2008 byla kategorie ostatní zkoušky, která představovala 24 %. Kategorie ostatní podle zpráv členských států zahrnovala zkoušky v oblastech, jako např. biologická kontrola farmaceutických, zdravotnických a veterinárních výrobků. Sem patří neurotoxicita, toxikokinetika, zkoušky biologického hodnocení zdravotnických přístrojů: vnitrodermální zkoušky reaktivity na králících, studie pronikání nanočástic přes tkáň a jejich biologická kompatibilita, studie hodnocení potenciálu CS 13 CS

15 senzibilizace barviv používaných v textilním průmyslu a farmakologické studie zahrnuté v bezpečnostních zkouškách. Obrázek 7 Procentuální podíl zvířat používaných ve zkouškách toxicity v toxikologických a jiných bezpečnostních hodnoceních 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Metody na testování akutní a subakutní toxicity (včetně limitní zkoušky) 44,99 Zkoušky podráždění a senzibilizace 4,61 Subchronická a chronická toxicita 9,88 Mutagenita a karcinogenita 4,58 Reprodukční a vývojová toxicita 9,13 Toxicita vodních obratlovců nezahrnutá v jiných kolonkách 2,41 Ostatní 24,40 U zkoušek akutní a subakutní toxicity se u posledních třech zpráv neustále zvyšoval podíl použitých zvířat ze 32 % až 42 % na téměř 45 %. Ve srovnání s poslední zprávou to představuje zvýšení o více než zvířat. Členské státy přičítají toto zvýšení částečně několika etapám ve vývoji nových výrobků a novým právním předpisům, které například vyžadují, aby všechny generické látky byly podrobeny zkouškám. Na druhé straně docházelo u posledních třech zpráv k trvalému snižování zvířat používaných pro testování reprodukční toxicity, a to z 12 % na 10 %, resp. na 9 %. V početním vyjádření to v porovnání se zprávou v roce 2005 znamená úsporu zvířat. III.9. Výsledky EU tabulky 8: Druh zkoušek toxicity prováděných pro toxikologická a jiná bezpečnostní hodnocení výrobků Z obrázku 8 vyplývá, že většina zvířat testovaných na akutní či subakutní toxicitu se používá pro účely humánní medicíny, zubního lékařství a veterinární medicíny. Následují zkoušky prováděné pro jiná toxikologická či bezpečnostní hodnocení a zkoušky u zemědělských a průmyslových výrobků. Zpracování a výklad údajů o zvířatech používaných pro zkoušky toxicity vsouvislosti s typem výrobku byl poprvé proveden v páté statistické zprávě. Protože však graf v uvedené zprávě znázorňoval spíše relativní význam zkoušek u typu výrobku než podíl zvířat používaných podle typu zkoušek u různých výrobků, byl pro účely této zprávy graf odpovídajícím způsobem upraven. CS 14 CS

16 Obrázek 8 Podíl zvířat používaných ve zkouškách toxicity v toxikologických a jiných bezpečnostních hodnoceních podle typu produktu A) v humánní medicíně, zubním lékařství a veterinární medicíně B) používané v zemědělství Acute and sub-acute toxicity testing methods (including limit test) Irritation/sensitization tests Sub- chronic and chronic toxicity Carcinogenicity, Mutagenicity and Reprotox Toxicity to aquatic vertebrates not included in other columns Other 0% 20% 40% 60% 80% 100% C) používané v průmyslu D) používané v domácnosti E) používané jako kosmetické či toaletní potřeby F) přísady do potravin určených k lidské spotřebě H) produkty, které by mohly znečistit či skutečně znečišťují obecné životní prostředí I) jiná toxikologická či bezpečnostní opatření Výrobky určené pro lékařství, zubní lékařství a veterinární medicínu vyžadují nejvyšší podíl zvířat pro různé druhy zkoušek, tj. přibližně 50 %. Další nejvyšší podíl zvířat je pro účely jiných toxikologických hodnocení (více než 20 %) a poté následuje podíl zvířat používaných pro zkoušky u zemědělských a průmyslových výrobků (7 % v každé kategorii). CS 15 CS

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2013 (OR. en) 17751/13 AGRI 850 STATIS 136 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 6. prosince

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 1. dubna 2009

Více

Využití zvířat použitých k pokusným účelům v ČR v roce 2014 - tabulka EK

Využití zvířat použitých k pokusným účelům v ČR v roce 2014 - tabulka EK Využití zvířat použitých k pokusným účelům v ČR v roce 2014 - tabulka EK Údaje pro EU Počet zvířat Ano 232771 100,00% Ne Opětovné použití Počet zvířat Ne 227858 97,89% Ano 4913 2,11% Vytvoření nové geneticky

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 411 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 411 final. Rada Evropské unie Brusel 2. září 2015 (OR. en) 11640/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. září 2015 Příjemce: FL 5 EEE 31 ETS 8 MI 539 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. března 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031056/03 Předmět:

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2011 (17.02) (OR. en) 6599/11 Interinstitucionální spis: 2011/0031 (NLE) WTO 57 AGRI 122 UD 27 COASI 28

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2011 (17.02) (OR. en) 6599/11 Interinstitucionální spis: 2011/0031 (NLE) WTO 57 AGRI 122 UD 27 COASI 28 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2011 (17.02) (OR. en) 6599/11 Interinstitucionální spis: 2011/0031 (NLE) WTO 57 AGRI 122 UD 27 COASI 28 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 15. února 2011 Předmět:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 757 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 757 final. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0340 (NLE) 15872/17 CORDROGUE 166 SAN 471 ENFOPOL 628 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 18. prosince 2017

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0289 (NLE) 14272/14 FISC 157 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. února 2014 (OR. en) 6732/14 LIMITE WTO 74 ACP 28 COAFR 44 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. března 2011 (OR. en) 8266/11. Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) FISC 25

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. března 2011 (OR. en) 8266/11. Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) FISC 25 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. března 2011 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0057 (NLE) 8266/11 FISC 25 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 24. března 2011 Předmět: Návrh prováděcího rozhodnutí

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 766 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 766 final. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0346 (NLE) 15878/17 CORDROGUE 170 SAN 475 ENFOPOL 632 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 18. prosince 2017

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) 12015/15 ENER 330 ENV 567 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 14. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý ďábel medvědovitý lebka rejska rejsek obecný schéma netopýřích

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6102/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8395 final Předmět: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DELACT 26 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) 10916/15 AGRILEG 148 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D039942/02 Předmět: Generální

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 23. října 2008 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců?

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců? 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý http://www.tyden.cz/obrazek/1-48317e5d8fb36.jpg ďábel medvědovitý

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. října 2011 (14.10) (OR. en) 15520/11 Interinstitucionální spis: 2011/0266 (NLE) AGRI 691 SEMENCES 10

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. října 2011 (14.10) (OR. en) 15520/11 Interinstitucionální spis: 2011/0266 (NLE) AGRI 691 SEMENCES 10 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. října 2011 (14.10) (OR. en) 15520/11 Interinstitucionální spis: 2011/0266 (NLE) AGRI 691 SEMENCES 10 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 12. října 2011 Č. dok. Komise:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1 Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2014 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2014/0032 (COD) 2014/0033 (COD) 16367/14 AGRI 759 VETER 113 AGRILEG 247 ANIMAUX 59 CODEC 2415 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce:

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10 Savci II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 5. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 5. února 2015 (OR. en) 5848/15 ENV 33 MI 58 DELACT 11 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. ledna 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 328 final Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady SMĚRNICE

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) 15756/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8383 final Předmět: ENT 239 MI 810 ENV 822

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. července 2010 (22.07) (OR. en) 12022/10 ENV 468 MAR 61 MI 238

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. července 2010 (22.07) (OR. en) 12022/10 ENV 468 MAR 61 MI 238 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. července 2010 (22.07) (OR. en) 12022/10 ENV 468 MAR 61 MI 238 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za Evropskou komisi Datum přijetí: 7. července 2010

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13062/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047413/01 Předmět: Generální sekretariát

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) 13411/16 AGRILEG 152 VETER 100 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047366/02 Předmět:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.9.2006 KOM(2006) 548 v konečném znění 2005/0043 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 14050/15 AGRILEG 222 DENLEG 147 VETER 102 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. listopadu 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 15170/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. listopadu 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 7650 final Předmět: COMPET 643 CHIMIE 74 ENFOPOL

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0299 (NLE) 15437/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 656 final

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 765 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 765 final. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0345 (NLE) 15877/17 CORDROGUE 169 SAN 474 ENFOPOL 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 18. prosince 2017

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 10. dubna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 186 final Předmět:

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0097 (NLE)

Interinstitucionální spis: 2015/0097 (NLE) Rada Evropské unie Brusel 6. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0097 (NLE) 8587/15 EEE 16 ENV 262 ENT 77 NÁVRH Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (αpyrrolidinovalerofenon,

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en) 12039/14 ADD 1 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 16. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D034584/01

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ. Petr Skácel Státní zdravotní ústav

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ. Petr Skácel Státní zdravotní ústav HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ Petr Skácel Státní zdravotní ústav Toxikologické studie studie absorpce, distribuce, vylučování a metabolismu studie akutní toxicity, kožní a oční

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D (2015) /08 Annex.

Delegace naleznou v příloze dokument D (2015) /08 Annex. Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. října 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2014 (OR. en) 7227/14 DENLEG 57 AGRI 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031883/02 Předmět: Uwe

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 96/26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny

Více

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje

Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje Evropská komise PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE o porozumění některým ustanovením týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně Pokyny pro příslušné orgány Evropská unie, 2010 Reprodukce

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 126 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 126 final. Rada Evropské unie Brusel 14. března 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0054 (NLE) 7086/17 PECHE 95 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 14. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 126 final

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Ze dne: 25. června 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 436 final Návrh rozhodnutí Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením

Ze dne: 25. června 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 436 final Návrh rozhodnutí Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. července 2013 (03.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0207 (NLE) 11782/13 CORDROGUE 63 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 25. června 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona ze dne.., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004

Více

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách Ing. Lenka Skoupá Jak využít potenciálu živého zvířete ve výuce Zaujmout Motivovat Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku Rozvíjet citlivost

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

12488/13 hm 1 DG B 4B

12488/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. července 2013 (18.07) (OR. en ) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 18. března

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 7.3.2017 L 59/3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. prosince 2006 (21.12) (OR. en) 17002/06 AGRI 415 AGRIORG 108

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. prosince 2006 (21.12) (OR. en) 17002/06 AGRI 415 AGRIORG 108 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. prosince 2006 (21.12) (OR. en) 17002/06 AGRI 415 AGRIORG 108 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí:

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2012 COM(2012) 448 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 14.5.2016 L 126/13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 15. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 15. března 2017 (OR. en) 7316/17 ENV 259 MI 229 DELACT 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 13. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 1518 final Předmět: Jordi

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. února 2015 (OR. en) 6473/15 AGRI 74 AGRIORG 8 DELACT 18 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. února 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 861 final Předmět: Jordi

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3. Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 3 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 NÁVRH Odesílatel: Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) 15466/17 PECHE 510 DELACT 247 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 23. listopadu 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 7695 final Předmět: Jordi

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2006) 459 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2006) 459 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. srpna 2006 (04.09) (OR. en) 12348/06 AUDIO 35 TELECOM 71 CONSOM 69 CODEC 852 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více