Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment"

Transkript

1 Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment November 2014 Jihlava, Czech Republic Sponzoři / Sponsors

2 PROGRAM ÚTERÝ / TUESDAY :00 Zahájení konference / Opening Ceremony (P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK) 10:05 12:05 Modelování a simulace v tepelném zpracování Simulation in the heat treatment 1. Rychlá a efektivní optimalizace procesů tepelného zpracování pomocí softwaru HTO Fast and Efficient Optimization of Heat Treatment Processes Using HTO Simulation Tool P.Šuchmann; COMTES FHT a.s., Czech Republic 2. Aplikace virtuálních numerických simulací procesu tepelného zpracování jako podpora výroby zpracování Heat treatment virtual numerical simulation as the technical support of the real industrial parts M.Slováček;MECAS ESI s.r.o., Czech Republic 3. Numerická simulace elektromagneticko - teplotních sdružených úloh Numerical simulation of electromagnetic - thermal coupled fields A.Podhrázký; Indura s.r.o., Czech Republic 4. Počítačová modelace kalení ocelí pro průmyslové účely Computer modelling of steel quenching for industrial purpose B.Smoljan; University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia 5. Využití numerické simulace pro optimalizaci tepelného zpracování a zabránění deformacím při převozu dlouhých výkovků Heat Treatment optimization and during transport deformation prevent of long forgings using Numerical simulation J.Horsinka; VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Czech Republic 6. Nové trendy požadavků zákazníka S.Rašková; Czech Republic 12:05-13:30 OBĚD/LUNCH 13:30 17:10 Fázové přeměny a difúzní pochody Phase transformations and diffusion processes Tepelně zpracované materiály, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, vliv polotovaru a tváření Heat treated materials, microstructure and properties relationships, influence of semifinished product and forming Metalografické metody v TZ nové postupy Metallography in heat treatment - new trends 7. Vliv procesu sferoidizace karbidů na odolnost proti opotřebení zušlechtěné oceli 100CrMnSi6-4 Influence of Carbide Spheroidisation Process on Wear Resistance of Hardened 100CrMnSi6-4 Steel D.Hauserová; COMTES FHT a.s., Czech Republic 8. Dilatometrická analýza procesu kryogenního zušlechtění nástrojové oceli J.Nižňanská; COMTES FHT a.s., Czech Republic 9. Strukturní charakteristika Cr-Mo ocelí mikrolegovaných mischmetalem po tepelném zpracování Structural characteristics of Cr.Mo steels micro-alloyed with mischmetal after heat treatment

3 J.Drápala; VŠB TU Ostrava, Czech Republic 10. Analýza struktury a tvrdosti mezi stopami kalenými elektronovým svazkem Analysis of structure and hardness between electron beam hardened areas J.Matlák; VUT Brno, Czech Republic 11. Analýza příčin vad cementovaných dílů A.Kříž; ZČU v Plzni, Czech Republic 15:10-15:30 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK 12. Vakuové tepelné zpracování ocelí vyráběných práškovou metalurgií Vacuum heat treatment of powder metallurgy steels K.Tesárková; Bodycote HT s.r.o., Czech Republic 13. Dlouhodobé zmrazování PM ledeburitické oceli Vanadis 6 - úvodní studie Long-term Sub-zero Treatment of P/M Vanadis 6 Ledeburitic Tool Steel A Preliminary Study P.Jurči; STU Trnava, Slovak Republic 14. Měření hloubky tepelně zpracované vrstvy P.Čvanda; TSI System s.r.o., Czech Republic 15. Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na tenkém povlaku ze slitin titanu Properties and structure of oxide layers on thin layer of titanium alloy J.Krčil; ČVUT Praha, Czech Republic 16. Uknown S.Krum; ČVUT Praha, Czech Republic 20:00 ZASEDÁNÍ ATZK 20:00 ATZK MEETING STŘEDA / WEDNESDAY :00 Zahájení / Opening 9:00 16:30 Zařízení pro tepelné zpracování Furnace equipment and systems for the heat treatment Povrchové technologie - CVD, PVD Surface technology - CVD, PVD Povrchové tepelné zpracování - laser, plasma, elektronový paprsek, indukční ohřev Surface heat treatment - laser, plasma, electron beam, induction heating 17. Kalení v solných směsích prováděné v automatických modulárních linkách pro tepelné zpracování: omezení, technická řešení a praktické příklady Quenching in salt mixtures applied on automatic modular heat treatment lines: constraints, technical solutions and practical examples D.Zimmermann; CODERE Wärmebehandlungsanlagen, Germany

4 18. Procesní technologie a design zařízení pro bainitické kalení Process technology and plant design for bainite hardening H.Altena; Aichelin GmbH, Germany 19. Modulární a flexibilní zařízení pro vakuové tepelné zpracování Modular and flexible installations for vacuum heat treatment : the ICBP Range is extending P.Bertoni; ECM Technologies, France 20. Nízkotlaká cementace slitiny Pyrowear 53 Low Pressure Carburizing of Pyrowear Alloy 53 M.Przygónski; SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o., Poland 10:20-10:40 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK 21. Nové pojetí nitrocementace z návrhu do průmyslového provozu New concept carbonitriding from concept to industrialization J.Baumann; Process-Elecktronic GmbH, Germany 22. Moderní design topné komory a proudění chladícího plynu ve vakuových pecích pro využití v automobilovém průmyslu Advanced hot-zone and cooling gas stream design in vacuum furnaces for automotive applications A.Dappa; SCHMETZ GmbH, Germany 23. Přípravky a rošty z grafitového kompozitu pro vakuové kalení commercial Graphite-composite fixtures and grids for vacuum heat treatment lecture M.Páter; Schunk Praha s.r.o., Czech Republic 24. Nové funkce pro kontrolu nitridačního potenciálu New functions for nitriding potential control F.Theisen; STANGE Elektronik GmbH, Germany 12:00-13:30 OBĚD/LUNCH 25. Vliv proudění kalicího oleje na ochlazovací účinek Influence of quenching oil flow on it s cooling curve J.Čížkovský; ECOSOND s.r.o., Czech Republic 26. Možnosti využití technologie elektronového paprsku pro zpracování vybraných materiálů Electron beam technology possibilities for selected materials processing O.Vyklický; VUT Brno, Czech Republic 27. Mikrolegování povrchu laserovým paprskem Micro-alloyed surface by laser beam S.Němeček; MATEX PM s.r.o., Czech Republic 28. Uknown commercial lecture R.Potácel; LAC, s.r.o., Cezch Republic 29. Electron beam Electron beam F.Vráblík; ECOSOND s.r.o., Czech Republic 15:10-15:30 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK 30. Vliv podmínek austenitizace na strukturu a vlastnosti nízkolegovaných žárupevných ocelí Influence of austenitizing conditions on the structure and properties of low-alloy heat-resistant steels J.Purmenský; Czech Republic 20:00 SPOLEČENSKÝ VEČER 20:00 CONFERENCE GALA EVENING

5 ČTVRTEK / THURSDAY :00 Zahájení / Opening 9:00 11:45 Zpracování neželezných slitin a progresivních materiálů Heat treatment of non-ferrous alloys and advanced materials 31. Využití reaktivní sintrace při výrobě technicky významných intermetalik Application of reactive sintering in production of technically important intermetallics P.Novák; VŠCHT Praha, Czech Republic 32. Tepelná stabilita slitin na bázi Al-Fe vyrobených z recyklovaných surovin Thermal stability of Al-Fe based alloys produced from secondary materials J.Kříž; VŠCHT Praha, Czech Republic 33. Význam tepelného zpracování slitin neželezných kovů pro technickou praxi 30 minut invited The importance of heat treatment of nonferrous metals for technical practice lecture P.Novák; VŠCHT Praha, Czech Republic 34. Spájkovanie hliníkových polotovarov tepelným spracovaním Brazing operation for aluminium semi-products by heat treatment J.Bezecný; FPT v Púchove., Slovak Republic 10:20-10:40 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK 35. Příprava intermetalických fází Fe-Al mechanickým legováním a reaktivní sintrací Preparation intermetallic Fe-Al by mechanical alloying and reactive sintering M.Valalik; VŠCHT Praha, Czech Republic 36. Příprava intermetalických fází v systémech Fe-Al-Si a Ti-Al-Si mechanickým legováním Preparation of intermetallic phases in Fe-Al-Si and Ti-Al-Si systems by mechanical alloying J.Vystrčil; VŠCHT Praha, Czech Republic 37. Tepelné zpracování hliníkových bronzů J.Hájek; ZČU v Plzni, Czech Republic 11:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MLADÝCH AUTORŮ 11:45 SMA - BEST PRESENTATION PAPER CONTEST RESULTS 12:00-13:30 OBĚD/LUNCH

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA Luděk Ptáček Ladislav Zemčík Ústav materiálového inženýrství F. Píška, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract

Více

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO METALURGII OCELI, LITIN A BAREVNÝCH KOVŮ Podavače plněných profilů Modifikační pracoviště pro výrobu tvárné litiny Systémy pro řízení a regulaci průtoku inertních plynů a kyslíku

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 9 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA Inzerat_JMO_0909:Festo FINE MECHANICS AND OPTICS 28.8.2009 11:56 Stránka 1 Bezpečnost strojů ISSN 0447-6441 Index 46 723 Všechny výrobní stroje a zařízení musejí od nového

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly Otěruvzdorné plechy NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly XAR 300 dobrý výkon za rozumnou cenu XAR 400 ověřená klasika XAR 400 W odolává otěru při teplotách až 400

Více

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained

Více

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Šárka: Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Více

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

P3. Směsné materiály na bázi kovových oxidů pro úschovu vodíku Morozová M., Soukup K., Šolcová O. Praha

P3. Směsné materiály na bázi kovových oxidů pro úschovu vodíku Morozová M., Soukup K., Šolcová O. Praha ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE, MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ P1. Struktura a vlastnosti olovnatých fosfátových a borofosfátových skel s obsahem oxidu yttritého Račický A. 1, Mošner P. 1, Koudelka L. 1, Montagne L.

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat

Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat Materiály a jejich použití, Volume 3 Euro Inox Euro Inox je evropskou asociací pro rozvoj trhu nerezavějící oceli. Členy Euro Inox jsou: evropští výrobci

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM Změna programu vyhrazena. Přednášející autor je označen hvězdičkou * SYMPOZIA

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM Změna programu vyhrazena. Přednášející autor je označen hvězdičkou * SYMPOZIA PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM Změna programu vyhrazena. Přednášející autor je označen hvězdičkou * Plenární přednáška Úterý odpoledne Principy a praxe vedení výzkumu a vývoje v chemickém průmyslu (182) Navrátil*

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding MUDr. Alena Bryšová, MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN u sv.

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více