Integrované cestovní informační středisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrované cestovní informační středisko"

Transkript

1 Integrované cestovní informační středisko John D Arcy a Pete Davis, městská rada Bristolu Městská rada Bristolu ukázala ochotu zkoumat, experimentovat a vyzkoušet ve svém městě celou řadu nových iniciativ v oblasti dopravy, včetně inteligentních dopravních systémů (ITS). V tomto příspěvku John Darcy a Pete Davis popisují praktické výhody používání dopravní telematiky. Inteligentní dopravní systémy se mohou projevovat podporováním výběrů cest na základě poskytovaných informací nebo podporou změny druhu dopravy tím, že zvýší prioritu a rovněž pomohou prosazovat vysoký profilový image prostředků pro zlepšování dopravních služeb ku prospěchu cestujících. Bristol zavedl řadu inteligentních dopravních systémů, včetně systému řízení městské dopravy SCOOT, variabilních informačních značek a GPS informačního systému pro cestující v autobusech, spolu se systémem selektivní detekce vozidel. Výzvou městské rady Bristolu pro několik nadcházejících let je integrace těchto služeb tak, aby bylo zajištěno centrální řízení a široké rozšiřování prostřednictvím širokého spektra výstupních médií, což by mělo pomoci naplňovat klíčové cíle dopravní politiky městské rady, které spočívají v zajištění integrované dopravní strategie. Vize integrovaného cestovního informačního střediska (ITIC) Rozsáhlé konzultace probíhající během přípravy místního dopravního plánu ilustrovaly potřebu přesných a integrovaných cestovních informací. Důležitou zásadou dopravní plánovací komise zastřešující ve svých řadách klíčové zainteresované subjekty bylo zajištění vysoce kvalitních a konzistentních cestovních informací v reálném čase a rovněž přání, aby tyto informace byly integrovány v jednom systému tak, aby pokrývaly všechny modely. Městská rada vyvíjí vysoce profilové zařízení pro cestovní informace poskytující univerzální služby na jedno zastavení a sloužící též k poradenství ohledně výběru cest spolu s integrovaným řízením městské dopravy. Toto zařízení je známo jako integrované cestovní informační středisko (ITIC). Koncepce středisek pro koordinované dopravní informace a řízení je v Evropě velmi dobře zavedena, společně jsou taková střediska známa pod termínem centra řízení mobility nebo centra dopravních služeb. Aby bylo možno zkoumat nejlepší osvědčené praktiky, zúčastňuje se město Bristol projektu středisek MobiService, který je podporován ředitelstvím pro informační společnost při Evropské komisi ( Klíčovými funkcemi střediska ITIC, které se vyvíjí v Bristolu, jsou: integrace dopravních informačních systémů; poskytování veřejného rozhraní pro dopravní informace a informace pro plánování cest; koordinace dopravních služeb; zajišťování centra pro plánování podnikových cest, kampaně orientované na zvyšování povědomí a iniciativy v oblasti mobility; integrace služeb pro řízení dopravy a přepravy. Integrované dopravní informační systémy Inteligentní dopravní systémy (ITS) používané v Bristolu pracují uspokojivě samy o sobě bez napojení na vnější systémy, ale díky jejich konfiguraci je často obtížné vyvinout centrální řízení, a tudíž opětně použít příslušná data pro řízení dalších výstupních médií. Klíčovým prvkem vývoje na cestě k ITIC je integrované řízení dat prostřednictvím nějakého

2 centrálního bodu. Integrace dopravních informačních systémů má jasné přínosy spočívající v tom, že umožňuje sdílení dat několika výstupními médii a několika uživateli: při snížení problémů v souvislosti se zabezpečením sítě díky tomu, že dochází k vytvoření centrálního zabezpečení vstupu externích dat; dochází k zabránění šíření komunikačních spojení mezi externími datovými zdroji a místy pro rozšiřování dat; data jsou uchovávána v otevřeném formátu, aby sloužila jako podpora při vývoji nových aplikací; dochází k rozšiřování výběru dodavatelů systémů odstraněním vazeb na software podpůrných firem vyráběný na zakázku. Veřejné rozhraní pro dopravní informace Existuje celá řada zdrojů cestovních informací, které sahají od telefonických informačních služeb (jako je například číslo ze zlatých stránek na regionální autobusové telefonní informační středisko); přes specializované služby nabízené jednotlivými provozovateli po telefonu, přes internet či osobně; dopravní informace v reálném čase a statické dopravní informace nabízené městskou radou prostřednictvím takových médií, jako jsou informační tabule na autobusových zastávkách a VMS po dopravní informace (o nehodách, událostech, práci na silnici, atd.), které jsou nahlašovány městskou radou zpravodajským médiím k dalšímu rozšiřování. Středisko ITIC usiluje o kombinaci těchto služeb do jednoho místa za účelem poskytování informací sahajících přes určité spektrum jednotlivých druhů dopravy, a to jak prostřednictvím vlastních pracovníků působících z kanceláře střediska, tak pomocí dalších médií, zejména internetu. Koordinace dopravních služeb Městská rada podporuje určitý počet specializovaných dopravních služeb zaměřených na uspokojování potřeb cestujících, přičemž klíčovým prvkem mezi těmito subjekty jsou dopravní a automobilové kluby reagující prostřednictvím požadavků a formováním poptávky. Středisko ITIC by rovněž mohlo poskytovat určité ústřední řídící centrum pro řízení těchto a dalších dopravních služeb, jako jsou například taxislužby, a mohlo by poskytovat prostor pro přímé služby jako například cyklistické zdrojové centrum. Centrum pro plánování podnikových cest, kampaně na zvýšení povědomí a iniciativy v oblasti mobility Středisko ITIC bude zajišťovat určité centrum pro poradenské služby určené podnikům, zájmovým skupinám a návštěvníkům města, které by mohly zahrnovat určitou kategorii cestovních informací, jako například plánování cest a strategie v oblasti parkování pro zaměstnance, konzultantské služby a kampaně a události orientované na zvyšování povědomí o dopravních službách. Středisko ITIC by mohlo poskytovat místo pro pracovníky navrhovaného dopravního vývoje, kteří by mohli vytvářet spojení s dopravními zájmovými skupinami a s komunitními skupinami. Integrace služeb v oblasti řízení dopravy a přepravy Integrace určitých funkcí v oblasti monitorování a řízení dopravy v rámci střediska ITIC přinese řadu výhod, neboť umožní koordinovat systémy za účelem zlepšení efektivity, snižování provozních nákladů nebo prostřednictvím sdílení informací. To zvláště platí v

3 případě, kdy existuje zřejmé překrývání mezi informačními a řídícími funkcemi a zejména tehdy, když se proces týká dalších organizací. Služby řízení dopravy a přepravy mohou získávat prospěch z okamžitého přístupu k provozním rozhodnutím prováděným v reakci na nějakou nehodu nebo hrozící kongesci na silniční síti. Cestovní informační obrazovka Za účelem vytváření koncepce integrovaného cestovního informačního střediska byl realizován určitý projekt zaměřený na vývoj a instalaci cestovní informační obrazovky (TAS) na důležitých místech, kde dochází k přestupům v systému veřejné dopravy. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nové zdroje cestovních informací a provést integraci stávajících systémů tak, aby bylo k dispozici vysoce profilové a vysoce kvalitní veřejné rozhraní pro zavedení koncepce ITIC ve prospěch široké veřejnosti a demonstrace technologie pro integraci systémů. Umístění Jako ideální místo pro tento projekt bylo z řady důvodů vytipováno nákupní středisko Clifton Down Shopping Centre: Středisko se nachází na A4018, Whiteladies Road, hlavní silnici spojující severní a jižní Bristol; Středisko se nachází vedle vlakového nádraží Clifton Down, kde provozuje dopravní služby Severn Beach Line. Severn Beach Line je jedinou vedlejší tratí klasické železnice nabízející služby převážně v rámci města. Trať Severn Beach Line končí na stanici Bristol Temple Meads, která představuje hlavní vlakové nádraží v tomto městě poskytující dopravní služby formou dálkových vlaků a je místem, kde dochází k častým přestupům v rámci železniční dopravy i mezi různými druhy dopravy; Dané místo má dobré dopravní spojení zajišťované řadou hlavních autobusových tras včetně autobusových spojů zajišťujících přípoj na železniční dopravu, které končí na vlakovém nádraží Bristol Temple Meads; Nákupní středisko má velké integrované několikaposchoďové automobilové parkoviště. Finance V době vyhodnocování této koncepce procházelo nákupní středisko Clifton Down rozsáhlou rekonstrukcí. Developerská společnost Maybrook Properties byla kontaktována ohledně vymezení projektu pro cestovní informační obrazovku, která byla navržena jako nové a vysoce profilové řešení pro plánování podmínek na poskytování cestovních informací a poradenských služeb zákazníkům střediska. Jakmile byl projekt v zásadě dohodnut, vedla jednání k zajištění příspěvku přibližně 50% počátečních investičních nákladů požadovaných pro zajištění zařízení a k dohodnutí příspěvku na roční údržbu s tím, že tyto částky budou revidovány po šesti letech. Výběrové řízení na vývoj a dodávku TAS bylo vyhodnocováno za použití kritérií nejlepší hodnoty na základě kvality navrženého řešení a ceny. Zakázku dostala společnost Simulation Systems Limited.

4 Automatické zpracování dat Za účelem vytvoření informačního systému příjezdu vlaků pracujícího v reálném čase a používaného pro monitorování železniční dopravy zakoupila městská rada v Bristolu softwarovou a datovou licenci od dopravní společnosti Wales and West Railways provozující trať Severn Beach Line. V rámci této licence jsou poskytována nezformátovaná data, která jsou přenášena do cestovního informačního systému přes privátní komunikační okruh. Tato nezformátovaná data se zpracovávají a na displeji se pak zobrazují následující informace: plánovaný příjezd vlaku; skutečný čas příjezdu vlaku zobrazovaný v reálném čase; vysvětlující poznámky pro případná zpoždění. Data příjezdu vlaků v reálném čase pro autobusové spoje zajišťující přípoj na železniční dopravu byla získána konfigurací stávajícího autobusového informačního systému pracujícího v reálném čase tak, aby poskytoval kopie souborů používaných pro řízení informačních bodů pro cestující na autobusových zastávkách mimo nákupní středisko. Toto řešení zajišťuje naprostou konzistentnost se všemi informacemi o příjezdu autobusů získávanými v reálném čase a zobrazovanými v rámci nákupního střediska a na externích autobusových zastávkách. Informace o plánovaných odjezdech autobusů pro všechny spoje zastavující u nákupního střediska se získávají z databáze vyvinuté prostřednictvím intermodální koncepce v evropské osobní dopravě (INTERCEPT), což je projekt probíhající za podpory Evropské komise, a též v rámci jihozápadní cestovní iniciativy. Příslušná komunikační síť cestovního informačního systému je provozována s kontinuálním zaznamenáváním času s použitím radiového spojení na atomové hodiny v Rugby. Software tohoto cestovního informačního systému zahrnuje ověřovací proces správnosti dat, který zajistí odstranění veškerých dat, která bude daný systém považovat za neplatná. Důraz je kladen na kvalitu poskytovaných dat. Tento systém byl nakonfigurován tak, aby automaticky odstraňoval jakýkoliv informační zdroj z prezentačního scénáře, jakmile dojde ke zjištění neplatných dat. Příslušné zobrazovací okénko je pak odstraněno z obrazovky TAS, dokud nebudou daná data opět registrována jako platná. Cestovní informační systém byl navržen tak, aby každý cestovní informační zdroj byl diskrétní. Tento modulární přístup umožňuje odstraňování funkcí, pokud již nejsou požadovány, nebo přidávání nových zdrojů cestovních informací, když budou k dispozici. Jakýkoliv z cestovních informačních zdrojů vyvinutých pro cestovní informační obrazovku Clifton Down by bylo možno zapojit přímo do jakéhokoliv jiného veřejného rozhraní tam, kde by to bylo relevantní. Informace pro řízení silniční sítě Cestovní informační systém je k dispozici jako dynamický nástroj pro řídící tým silniční sítě a může být použit k zobrazování určitého spektra informací, včetně dočasných silničních uzavírek nebo dopravních omezení, prací na silnici, údajů o dopravních nehodách nebo nouzových situacích, informací o důležitých událostech, atd.

5 Dálkové řízení a monitorování Stanice dálkového řízení a monitorování se nachází v kancelářích řídícího týmu silniční sítě přibližně 2 míle od Clifton Down. Tento systém je připojen speciálním 2 MB síťovým spojením a umožňuje úplnou kontrolu a monitorování cestovního informačního systému v reálném čase prostřednictvím řady funkcí: Funkce prezentačního navrhování umožňuje vytvoření scénáře pro zobrazení a může zahrnovat až deset informačních okének. Tato okénka jsou umístěna na specifikovaný obrazový soubor na pozadí. Každé okénko je možno umístit kdekoliv na zobrazovací ploše a může mít jakoukoliv obdélníkovou velikost. Každému okénku je přiřazena určitá funkce. Dostupné funkce jsou tyto: železniční doprava v reálném čase; autobusová doprava v reálném čase; pravidelná autobusová doprava; kvalita ovzduší; multimediální prezentace; prezentace statického obrazu. Okénko pro prezentaci statického obrazu je možno orientovat na jakoukoliv specifikovanou složku na dané síti a může zobrazovat širokou třídu typů souboru: Microsoft Office včetně prezentací ve Wordu, Excelu a PowerPointu; různé formy grafického obrazového souboru, např. JPG nebo BMP soubory. Funkce plánování umožňuje denní naprogramování až pro 7 dnů předem a též umožní vyvolání jakéhokoliv počtu scénářů pro veřejné zobrazení ve specifikovaném čase. To zahrnuje zařízení pro zapínání nebo vypínání obrazovky nákupního střediska dálkovým způsobem. Monitor veřejné obrazovky poskytuje schématický obrázek aktuálního displeje v nákupním středisku pracující v reálném čase. Multimediální displej Systém multimediálního displeje je nainstalován spolu s řídícím zařízením TAS. Tento systém je tvořen následujícími komponenty: velká pevná paměťová jednotka, vysokorychlostní jednotka pro přenos souborů, různé prvky dekódovacího/přehrávacího softwaru; zesilovač obsahující grafický vyrovnávač; vysoce kvalitní systém reproduktorů. Daný systém je schopen přehrávat MPEG2 soubory a v současné době probíhá jeho modernizace tak, aby umožňoval přehrávání digitálních videosouborů. Tento systém je možno naprogramovat tak, aby přehrával konkrétní soubor v konkrétním čase nebo aby cyklicky přehrával určitý počet prezentací. Dané soubory je možno zavést do systému prostřednictvím sítě nebo v případě velmi velkých souborů se požaduje návštěva za účelem převedení video souborů přímo na pevný disk. Zobrazovací technologie cestovní informační obrazovky Veřejná obrazovka je tvořena polykřemíkovou LCD zobrazovací stěnou, která je zkonstruována ze čtyř modulů namontovaných v uspořádání 2 x 2, přičemž celkové rozměry jsou 2 metry na 1,5 metru. Obrazovka je virtuálně spojitá a příčel mezi každým oddílem obrazovky je 0,8 mm. Obrazovková stěna představuje nejnovější technologii v zobrazovacím zařízení a byla vybrána tak, aby byla zajištěna maximální flexibilita z hlediska kvality a rozmanitosti obrazů, které je možno reprodukovat.

6 TAS se nachází v oblasti veřejného foyer, kde je možno sedět a používat další zařízení, jako například telefony, dětské zábavné koutky, atd. Centrální místo TAS je tedy pouze dvě minuty chůze od odjezdů všech druhů dopravy. Uživatelský průzkum Aby bylo možno vyhodnotit úspěch obrazovky TAS a získat přehled o těch oblastech, u nichž by uživatelé přivítali další rozvoj, byl v březnu 2001 proveden uživatelský průzkum. Aby bylo možno úspěšně zajistit požadovanou kvalitu služeb, je možno vytipovat řadu důležitých faktorů: spektrum poskytovaných informací; kvalitu/přesnost informací; návrh/uspořádání informací; umístění cestovní dopravní obrazovky. Více než 80% respondentů vnímá tyto prvky jako dobré nebo velmi dobré. Využití cestovních informací Efektivita poskytování služeb může být posuzována vyhodnocením uživatelské interakce s TAS a vlivem, který poskytované informace mají na cestovní rozhodnutí. Přehled použití informací podle kategorií je uveden na obrázku 2. Podíl osob používajících cestovní informace v rozhodování o provádění nových cest autobusem nebo vlakem byl 10%. Autobusové informace v reálném čase 36% Reklama 6% Informace o pravidelných vlakových spojích 10% Ostatní dopravní informace 8% Informace o znečištění ovzduší 4% Vlakové informace v reálném čase 20% Informace o pravidelných autobusových spojích 16% Obrázek: Použití informací podle kategorií Budoucí vývojové trendy Aby bylo možno postoupit dále s projektem ITIC a řešit některé z otázek vyplývajících z uživatelského průzkumu, probíhá vývoj v dalších oblastech: specifikace a instalace druhého cestovního informačního zařízení; obrazovky ve vysoce profilovaných

7 oblastech městského centra; přístavba interaktivního stánku v oblasti střediska Clifton Down; vývoj dat o dopravní situaci a kongescích na silnicích v reálném čase. Data o kongescích v reálném čase Jakožto součást účasti městské rady v Bristolu na projektu středisek MobiService Centres (který byl načrtnut dříve) se provádí vývoj systému pro sdělování a zajišťování dat o kongescích v silniční dopravě v reálném čase, a to jako součást projektu TRANSMIT (informační technologie pro přenos mobility). Systém, který se nyní přenáší do Bristolu, je klientský systém MILLAIS (informační systém místní samosprávy napojený na internet známý jako MATTISSE) z birminghamského systému MATTISSE (zdokonalené dopravní telematické informační služby a strategie oblasti Midlands). Příslušné práce provádí Mott MacDonald. Systém TRANSMIT zahrnuje bristolský systém UTC SCOOT, který zajišťuje zprávy o kongescích pro všechna spojení pro databázi TRANSMIT. Databáze TRANSMIT je zkonstruována za použití společného databázového přístupu UTMC a obsahuje určitou množinu kritérií pro kongesce, která je možno individuálně specifikovat pro každé spojení SCOOT. Výstupem systému je hodnocení situace na základě rozlišení definovaných stavů volno, mírná kongesce nebo silná kongesce pro každé spojení. Tyto výsledky jsou zaznamenány systémem MILLAIS pro klientský desktop a budou se zobrazovat na obrazovce TAS ve formě mapy kongescí. Závěry Obrazovkový systém TAS poskytl příležitost vyvinout a vyhodnotit přínos dopravních informací prostřednictvím vysoce kvalitního veřejného rozhraní. Poskytování cestovních informací v reálném čase umožňuje uživatelům nákupního střediska provádět informované výběry v oblasti času, trasy a dopravního prostředku pro své cesty. Je zřejmé, že vývoj směřující k naplnění vize městské rady o středisku ITIC bude vyžadovat široké spektrum úkolů v oblasti vývoje, které budou čerpat ze zavedených nejlepších praktik ve Velké Británii a na kontinentu a které budou zahrnovat různé partnery v rámci městské rady a z řad externích subjektů. Středisko ITIC zůstává klíčovým prvkem dopravní strategie Bristolu, a to bude poskytovat příležitost pro zajištění toho, aby nové dopravní modely, jako jsou například systémy rychlé tranzitní dopravy a případného zpoplatnění uživatelů komunikací, byly od samého začátku plně integrovány. Průzkumy ukázaly, že použití TAS může poskytovat výhody v informování cestujících a vytváření přesunů mezi jednotlivými druhy dopravy ve prospěch veřejné dopravy. Středisko ITIC bude stavět na těchto přínosech a bude poskytovat vysoce profilový kladný image města a jeho dopravní sítě a svou činností bude podporovat provádění informovaných výběrů cesty. Zdroj: TEC, říjen 2001, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D.

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D. Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu Ing. Kopecký František, Ph.D. FD ČVUT v Praze Obsah přednášky Základy systémového přístupu Příklady přínosů komplexního

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha Digital Signage reklama a informace všude kolem nás František Honajzer Digital Signage co je to Digital Signage instalace systému InfoPanels letiště Leoše Janáčka Ostrava hotel InterContintental Praha

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace...

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... 2 Konferenční systém CCS 800 Ultro...s využitím flexibilního řešení pro konference Jedinečná funkce digitálního záznamu a přehrávání ve formátu

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční v Evropě Komunikace přínosů a problémů otevřených systémů Porozumění širšímu rámci problematiky otevřených systémů Budování

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

Dynavin D99 platform je špičkovy a zábavný auto systém navržen s ohledem na evropského zákazníka. D99 platforma obsahuje nový duální radiový

Dynavin D99 platform je špičkovy a zábavný auto systém navržen s ohledem na evropského zákazníka. D99 platforma obsahuje nový duální radiový Dynavin D99 platform je špičkovy a zábavný auto systém navržen s ohledem na evropského zákazníka. D99 platforma obsahuje nový duální radiový tuner,který zesiluje radiový příjem a poskytuje kvalitní vyrovnávací

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/

Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/ Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/ Hamilton Purdie 1 Gary Umpleby 2 Stárnoucí systém řízení

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků (EFC) Definice rozhraní

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

Univerzální grafické informační systémy

Univerzální grafické informační systémy Univerzáln lní grafické informační systémy Informační displeje pro všechnyv InfoPanels jsou elektronické informační panely, určené k prezentaci dynamických informací bez omezení typu aplikace. Informace

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Metody standardizace v oblasti informačních systémů Rok 2013 Ing.

Více

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE Řady Epson EB-1400Wi OŽIVTE SVÉ PREZENTACE max. rozměr projekce: komentovat může více uživatelů tisk, ukládání a sdílení URČENO K PODNIKÁNÍ INTEGROVANÝ, INTERAKTIVNÍ SYSTÉM PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI Promítání

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více