Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa:základní umělecká škola Gustava Mahlera,Humpolec,Školní 701, Zřizovatel : Město Humpolec, Sídlo : Městský úřad Humpolec,Horní náměstí 300,396 01,Humpolec,okres Pelhřimov, IČO : IZO ředitelství školy : Telefon : E- mailová adresa : www stránky : Ředitel školy : Josef Jirků Telefon : E -mailová adresa : Statutární zástupce : MgA. Dita Urbánková Čeledová Telefon : E- mailová adresa : Dle rozhodnutí MŠMT byla Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vymezení hlavní činnosti školy Postavení základní umělecké školy v systému výchovy a vzdělávání České republiky je vymezeno Zákonem č. 561/2004 Sb ze dne 24. září 2004 ( školský zákon). Povinnosti základní umělecké školy pak dále upravuje Vyhláška MŠMT ČR č. 71/2005 Sb ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola G. Mahlera poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých předmětech a připravuje svoje žáky pro studium ve vyšších odborných školách uměleckého zaměření/ konzervatoře, vysoké školy AMU, JAMU, DAMU. Škola poskytuje základy vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Organizuje studium určené pro žáky základních škol, studenty středních škol a ve II stupni studia i studium pro dospělé.

2 - Materiálně technické podmínky pro výuku ZUŠ G.Mahlera je umístěna v bývalé budově Okresního soudu. Budova je majetkem města Humpolce. Nájemné za využívání budovy pro výuku žáků ZUŠ je bezúplatné, /město Humpolec je zřizovatelem školy/. Pro výuku škola využívá celkem 22 učeben,h. O.- 16 učeben, V.O.-4 učebny,t.o.- 2 učebny. Při pořádání vlastních prezentací má škola koncertní sál v půdní vestavbě. Prezentace T.O. jsou pořádány v sále kina /prostor jeviště/.výtvarné práce žáků V.O. jsou prezentovány v galerii půdní vestavby,učebnách tohoto oboru a pořádaných výstavách v galeriích muzea Dr. A. Hrdličky Humpolec. V uplynulém školním roce byly v II poschodí budovy rozdělením jedné velké zkušebny zřízeny 2 učebny pro výuku zpěvu a kytary. Byly provedeny drobné opravy ve vnitřním zařízení budovy, vyřešení vstupních dveří přízemí /samo zavírací dveře/v přízemí budovy z hlediska zateplení chodeb,zábradlí u schodů od hlavního vchodu do budovy pro bezpečnost osob a dětí které do školy přichází a odchází,vymalování těchto prostorů a prostorů učeben tanečního oboru,ladění klavírních křídel a pianin. V oblasti vybavení interiérů byl pořízen hudební nástroj-lesní roh, klávesový nástroj YAMAHA, počítač/notebook/ zástupci ředitele, kancelářský stůl,skříň,kancelářská křesla- 2x,zrcadla a desky pro T.O.,bezdrátový telefon, varná konvice,ohřívač vody. To vše bylo provedeno v souvislosti s jednotlivými etapami plnění úkolů vyplívajících z autoevaluace školy. -Datum založení školy, specifika školy Škola svoji činnost zahájila 1. února v roce 1946 ŠKOLA nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost k Povolená kapacita školy 600 žáků - Nejvyšší povolený počet žáků v uměleckém oboru : H. O žáků, V. O žáků T. O žáků Skutečný počet žáků ve školním roce 2011/2012 : celkem 588 žáků H.O žáků, V.O.-123 žáků,t.o.-125 žáků. Převýšení žáků/10/ v H. O. bylo na úkor počtu žáků V.O. a T.O.,kde nebyla kapacita naplněna. Důvod -zájem o studium hudebního oboru. Celková kapacita žáků školy nebyla překročena. Z celkového počtu žáků školy bylo 12 žáků zařazeno do studia pro dospělé-/7 žáků-v.o., H. O.- 5 žáků /2 žáci-saxofon,3žáci-trubka/. Kromě standartní výuky v jednotlivých hudebních uměleckých předmětech škola nabízí i výuku hry na elektrickou a basovou kytaru. Výtvarný obor kromě plošné tvorby,malby a grafiky nabízí i studium keramiky.v tanečním oboru se vyučuje lidový tanec,současný tanec,klasická taneční technika,scénický tanec.veškerá výuka uměleckých předmětů je zabezpečena kvalifikovanými pedagogy.

3 UČEBNÍ PLÁNY Ve škole pracujeme dle učebních plánů pro základní umělecké školy, schválených MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č.j /95 s účinností od 1. září a jejich úpravy-č.j / Výuka je také pro děti předškolního věku v přípravném studiu hudebního a tanečního oboru. Kromě uvedených učebních plánů se dále řídíme učebními plány MŠMT pro výtvarný obor ze dne pod č.j / s platností od ,pro taneční obor dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od V jednotlivých oborech se organizuje výuka formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování v souladu s učebními plány. Počty žáků v konkrétních vyučovaných předmětech probíhají dle výše uvedených učebních plánů. Od září školního roku 2012/2013 bude výuka uměleckých předmětů u žáků přípravného studia, 1 ročníků I a II stupně a 1 ročníků studia pro dospělé probíhat dle svého Školního vzdělávacího programu, který je platný od Tvorba ŠVP : Školní rok 2011/2012 byl pro Základní umělecké školy určitým předělem v jejich činnosti pro tvorbu ŠVP.V kalendáři byl označován jako mezník, charakterizující konec jednoho časového cyklu života školy. Již na konci školního roku 2011 jsme se začali postupně seznamovat s Rámcově vzdělávacím programem, který je východiskem pro tvorbu Školních vzdělávacích programů. Koordinátorem ŠVP na ZUŠ G.Mahlera v Humpolci byl zástupce ředitele,paní učitelka MgA. Dita Urbánková Čeledová DiS, která prošla několika školeními organizovanými NIDV v Jihlavě a byla také účastníkem grantového projektu,, Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ v Telči, kde se problematika ŠVP řešila v rámci stáží. Na ŠVP se dále podílel ředitel školy a paní učitelka Dagmar Klapková, vyučující hudebně teoretických předmětů. Pro zpracování tohoto důležitého dokumentu byly zpracovany písemné podklady vyučujících jednotlivých předmětů, kteří museli vypracovat učební plán dle daných normativů RVP. Grafickou podobu ŠVP zpracoval pan učitel Petr Lisý. Největším přínosem pro tvorbu ŠVP naší školy byla stáž na ZUŠ Hostivař v Praze, jejímž ředitelem je Bc.Jiří Stárek, který je,, otcem Školních vzdělávacích programů a byl finálním konzultantem pro náš ŠVP. Při tvorbě ŠVP jsme se museli vypořádat s některými složitějšími tématy jako: -jak správně napsat výchovné strategie -jak formulovat ročníkové výstupy -jak má vypadat správná podoba učebního plánu Školní vzdělávací program nám umožnil nastavit si vlastní pravidla ve výuce, založit nová studijní zaměření, nové předměty a s pomocí námi vytvořených výchovně vzdělávacích strategií vést žáky k životním dovednostem, které jsou nezbytné pro uplatnění jedince ve společnosti

4 ZÁKLADNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Prioritou pro splnění těchto cílů je vedení studentů k neustálému zdokonalování se ve svém oboru s tím, aby nabyté zkušenosti a dovednosti byli schopni využít ve svém životě. Dále je nutné to, aby se zvyšoval u studentů zájem o uměleckou činnost ke své vlastní osobě, druhým lidem a posilovat svoje sebevědomí. Prací v uměleckých oborech nabízet studentům širší perspektivy života a tím zvyšovat jejich citlivost. Uměleckým vzděláním v jednotlivých oborech umožňovat studentům poznávání etiky, estetiky, filosofie a historie i z jiného pohledu. Vytvářet vztah k umění a tím vytvářet ve studentech vztah k regionu, národu a inteligentnímu kosmopolitismu. UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY Umělecká rada školy pracovala v tomto školním roce v tomto složení : Stanislav Žaloudek předseda Petra Kopecká člen hudební obor Martin Dvořák člen- hudební obor Jana Sankotová člen- hudební obor Tomáš Vodrážka člen- hudební obor Eva Moravcová- člen výtvarný obor Eva Eremková-člen taneční obor Umělecká rada školy se schází dle potřeby v řešení zadaných úkolů, minimálně však 3 x za školní rok. V minulém školním roce se spolupodílela na tvorbě ŠVP,na přípravě soutěží, koncertů, vystoupení a výstav. Úzce spolupracuje s vedením školy a zabývá se podněty od učitelů ZUŠ. ASOCIACE ZUŠ Naše škola je členem Asociace ZUŠ od roku 2000.

5 3. UMĚLECKÉ OBORY A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH Počet žáků na I. stupni základního studia-podle uměleckých oborů (k ) Přípravné studium (1. a 2. roč.) za všechny obory žáků,rozšířené-0. Hudební obor individuální a skupinová výuka žáků,rozšířené-0. Hudební obor kolektivní výuka-20 žáků, rozšířené 0 Výtvarný obor 91 žáků,rozšířené- 0 Taneční obor 75 žáků, rozšířené-0 Celkem v základním studiu I stupně žáků, rozšířené studium- 0 Počet žáků na II stupni základního studia- podle uměleckých oborů ( k ) Přípravné studium (1. a 2. roč.) za všechny obory 0 Hudební obor- individuální a skupinová výuka 35 žáků, rozšířené 0 Hudební obor- kolektivní výuka 0, rozšířené 0 Výtvarný obor 20 žáků,rozšířené- 0 Taneční obor 21 žáků,rozšířené- 0 Celkem v základním studiu II stupně 76 žáků, rozšířené studium 0 Studium dospělých-podle uměleckých oborů (k ) Hudební obor individuální výuka 5 žáků, z toho ze SŠ- 5 žáků Hudební obor kolektivní výuka 0 Výtvarný obor 7 žáků, z toho ze SŠ 6 žáků,1 žák VOŠ, Taneční obor 0 CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI V tomto školním roce naši školu nenavštěvoval žádný cizí státní příslušník

6 4. PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Talentového průzkumu se zúčastnilo celkem 156 žáků ze ZŠ a MŠ. Ke studiu bylo přijato 71 žáků Všichni žáci byli přijati do přípravného studia I. či II. cyklu v jednotlivých oborech takto: Hudební obor : 43 žáků Výtvarný obor : 18 žáků Taneční obor : 10 žáků V průběhu roku bylo dále přijato 12 žáků 5. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY VE VZDĚLÁVÁNÍ HUDEBNÍ OBOR : celkem 35 žáků, přijato 35 žáků Hra na klavír - 10 žáků Pěvecká hlasová výchova- 3 žáci Hra na housle 1 žák Hra na elektrické klávesové nástroje 2 žáci Hra na kytaru - 4 žáci Hra na trubku - 3 žáci Hra na zobcovou flétnu 11 žáků Hra na bicí 1 žák VÝTVARNÝ OBOR : celkem 9 žáků TANEČNÍ OBOR : celkem 20 žáků Postupové zkoušky vykonávají žáci hudebního a tanečního oboru. Ve výtvarném oboru jsou žáci do ročníků zařazováni podle věku. V hudebním oboru úspěšně postupové zkoušky vykonalo 312 žáků, v tanečním oboru 122 žáků. Počty žáků, kteří ukončili I. stupeň základního studia a II. stupeň základního studia závěrečnou zkouškou Hudební obor : 29 absolventů / 20- I stupeň,9- II stupeň / Výtvarný obor : 23 absolventů / 17- I stupeň,6- II stupeň / Taneční obor : 5 absolventů / 1 I stupeň, 4 II stupeň Počty žáků, kteří byli přijati na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření Hudební obor- 1 žák vyšší odborná škola-konzervatoř Výtvarný obor 4 žáci střední umělecké školy, 3 žáci vysoké umělecké školy Taneční obor - 1 žákyně pedagogická fakulta

7 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Základní údaje o pracovnících školy ( k ) Celkem fyzický počet pracovníků na pracovní smlouvu - 23 zaměstnanců Přepočtený počet těchto pracovníků 18,017 zaměstnanců Z tohoto počtu bylo 19 pedagogů a 4 nepedagogičtí pracovníci Dále byli zaměstnání dva pedagogové na Dohodu o pracovní činnosti Všichni učitelé splňovali odbornou kvalifikaci v uměleckém předmětu, který vyučovali Učitelé podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) k Magisterské studium (AMU,AVU) - 4 učitelé Konzervatoř absolutorium-6 let 16 učitelů Konzervatoř 4- leté studium 1 učitel Učitelé podle délky praxe k Do 5 let - 4 Do 10 let 5 Do 15 let - 2 Do 20 let - 4 Do 25 let - 2 Do 30 let 2 Nad 30 let 2 Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci ( bližší specifikace umělecké činnosti ) Umělecky aktivních pedagogů je ve škole 11. Z tohoto počtu je 10 učitelů aktivními hudebníky/ hrají v různých kapelách a orchestrech, zpívají v souborech/ a 1 vyučující aktivně tancuje /jazz gymnastika/. Věková struktura učitelů ( k ) Do 30 let 3 učitelé / z toho 2 ženy/ Do 40 let 6 učitelů / z toho 3 ženy/ Do 50 let - 4 učitelé / z toho 2 ženy/ Do 60 let - 7 učitelů / z toho 4 ženy/ Nad 60 let 1 učitel- žena /důchodce/ Průměrný věk učitelů je 48 let

8 Personální změny ve školním roce K nastoupila paní učitelka Kateřina Petrovičová pro výuku obor zpěv. Byla to náhrada za odcházejícího manžela pana Bohdana Petroviče-pracovní smlouva, částečný úvazek. Dále nastoupil pan učitel Ivan Váško- výuka oboru kytara-dohoda o pracovní činnostičástečný úvazek. Při mateřské dovolené začala vyučovat také paní učitelka Petra Kopecká-obor klavír na částečný úvazek ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ paní učitelka Eva Eremková a žáci T.O. se zúčastnili 17.září 2011 ukázky tanečního umění studentů taneční konzervatoře Praha. - ředitel školy Josef Jirků, pan učitel Stanislav Žaloudek-23.září konference k RVP ZUV a ŠVP ZUV Jihlava/NIDV/. - zástupce ředitele MgA. D.Urbánková-Čeledová, října 2011,seminář pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP ZUV- Jihlava/ NIDV/. - ředitel školy Josef Jirků, zástupce ředitele MgA. Dita Urbánková-Čeledová,učitelé- Dagmar Klapková- řízené setkání k ŠVP- H.O. 12.ledna Jihlava/NIDV/. - pani učitelka MgA. Eva Eremková-řízené setkání k ŠVP-23.ledna taneční obor Jihlava /NIDV/. - pani učitelka Mgr. Eva Moravcová-řízené setkání k ŠVP- 8.února výtvarný obor Jihlava / NIDV/. - všichni učitelé ZUŠ G.Mahlera Humpolec-školení pro konečnou tvorbu ŠVP pan Bc.Jiří Stárek hlavní koordinátor ŠVP- 4.dubna sálek ZUŠ-I. poschodí. - ředitel školy a zástupce ředitele ukončení grantového projektu,, Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ-Telč.Zahájení projektu Ukončení projektu Ředitel školy byl zároveň metodikem tohoto školení. Ředitelství školy vysílalo svoje učitele zejména na školení pořádané NIDV Jihlava, které bylo ve většině případů hrazeno z prostředků této organizace v rámci vzdělávání. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Všichni učitelé splňují kvalifikační předpoklady pro vyučovaný umělecký předmět. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů V této oblasti nestudoval nikdo Finanční náklady vynaložené na DVPP Celkové náklady v této oblasti činily Kč Celkové omezení prostředků na provozu školy se promítá i v oblasti dalšího vzdělávání,kde je nutno zvažovat stále vzrůstající finanční náročnost.

9 8. VÝSLEDKY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Účast žáků školy v uměleckých soutěžích vyhlašované MŠMT Soutěže hudebního oboru : Okresní kolo soutěže-celkově soutěžilo 39 soutěžících ze ZUŠ Pelhřimov,Kamenice nad Lipou,Pacov,Žirovnice,Humpolec. Sólový zpěv- účast 14 našich žáků-umístění: 13 prvních míst, z toho 7 míst s postupem do krajského kola, 1 místo druhé Komorní zpěv účast celkem 11 komorních skupin. Z naší školy 4 komorní skupiny, Umístění : všichni 1 místo s postupem do krajského kola soutěže. Absolutním vítězem této soutěže v sólovém zpěvu byla Jana Dvořáková z naší školy Okresní kolo soutěže dechových dřevěných nástrojů-celkově se zúčastnilo 30 soutěžících ze škol uvedených u pěvecké soutěže. Z naší školy soutěžilo 9 žáků. Umístění: 5 prvních míst s postupem do krajského kola soutěže, 3 druhá místa a 1 místo třetí. Absolutním vítězem této soutěže dechových dřevěných nástrojů byla Anežka Prokůpkovázobcová flétna, z naší školy Okresní kolo soutěže dechových žesťových a bicích nástrojů celkem soutěžilo 32 soutěžících-dechy žestě a 5 soutěžících na bicí nástroje ze ZUŠ Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lipou a Humpolce. Z naší školy soutěžilo 17 žáků na dechové žesťové nástroje a 1 žák na bicí nástroje. Umístění: dechy-žestě 7 prvních míst s postupem do krajského kola, 5 druhých míst,5 žáků se nezúčastnilo -nemoc, Umístění bicí nástroje: 1 první místo Taneční obor - přehlídková soutěž Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů. Účastníci: 6 choreografií ZUŠ Pelhřimov, 6 choreografií ZUŠ Humpolec, Umístění: 2 taneční choreografie z naší školy postoupily do krajské přehlídky/tř.e.eremkové/. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu pořadatel ZUŠ G.Mahlera Humpolec,ZUŠ kraje Vysočina, Celkem se soutěže zúčastnilo 41 žáků v sólovém zpěvu, 9 duet, 1 trio a 1 kvartet. Z naší školy soutěžilo 7 žáků ve zpěvu sólovém/kotenová Klára-2 místo/tř.j.borkové,,zelená Adriana-2 místo/tř.j.borkové,,zástěrová Simona 3 místo/tř. L.Honzlové/,Hypšová Veronika a Dvořáková Jana-1 místa s postupem do celostátního kola/tř.j.borkové/nechvátalová Jana- 3.místo/tř.L.Honzlové/. Komorní zpěv : 2 první místa s postupem do Celostátního kola soutěže-duo-dvořáková Jana-Zavadilová Tereza/tř-J.Borkové/ a Trio-Staňková Karolína,Zástěrová Simona,Kasalová Daniela/tř.L.Honzlové/,1 první místo Duo-Hypšová Veronika,Staňková Karolína- /tř.j.borkové/,1 druhé místo-kvartet-nechvátalová Jana,Piklová Andrea,Augustová Tereza,Lisý Martin- /tř. L.Honzlové /

10 Krajské kolo soutěže dechových nástrojů-pořadatel ZUŠ Žďár nad Sázavou, ZUŠ kraje Vysočina. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 žáků ve hře na zobcovou flétnu, 2 žáci na lesní roh,10 žáků na trubku,6 žáků na baskřídlovku,1 žák na pozoun,4 žáci na tubu,11 žáků na příčnou flétnu,10 žáků na klarinet,10 žáků na saxofon,7 žáků na bicí nástroje. Z naší školy soutěžili : -2 žákyně na zobcovou flétnu- Prokůpková Anežka-2 místo /tř.d.urbánkové/, Jelínková Veronika 1 místo /tř. J. Sankotové/ -1 žákyně na trubku Hypšová Ilona-1 místo /tř. T.Vodrážky/ -2 žáci baskřídlovka Šimáček Dominik-1 místo, Peca Tomáš-1 místo/tř.t.vodrážky/ -1 žák na pozoun Chadim Daniel- 1 místo s postupem do Celostátního kola/tř.t.vodrážky/ -2 žáci na tubu Kutiš Martin- 1 místo/tř.t.vodrážky,maděra Jiří-1 místo /tř.s.žaloudka/ -1 žák na příčnou flétnu- Urbánek Jaroslav- 1 místo/tř. D.Urbánkové/ -1 žák na saxofon- Štěpánek Ladislav- 2 místo /tř. P.Lisého/ Krajské kolo soutěžní taneční přehlídky -pořadatel ZUŠ Jihlava, ZUŠ kraje Vysočina. Celkem se této taneční přehlídky zúčastnilo 19 choreografií Z naší školy to byly 2 choreografie /Víla a studánka, Trosečník/ Nejsem sice kompetentní k verdiktům poroty, ale že choreografiím z naší školy nebyl udělen ani diplom za účast je výsměchem pro ocenění práce žáků a vyučujícího našeho tanečního oboru Celostátní kola soutěží umístění žáků ZUŠ G. Mahlera Humpolec ZUŠ TURNOV ZPĚV SÓLO /soutěžilo 11 žáků/ Hypšová Veronika čestné uznání /tř. J.Borkové/ /soutěžilo 16 žáků/ Dvořáková Jana čestné uznání /tř. J.Borkové / KOMORNÍ ZPĚV DUA-soutěžilo 9 skupin-dvořáková Jana, Zavadilová Terezačestné uznání /tř. J.Borkové / TRIO soutěžilo 6 skupin-staňková Karolína, Zástěrová Simona,Kasalová Daniela- 3. místo /tř. L. Honzlové / ZUŠ KLADNO DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE- pozoun-chadim Daniel 3. místo /tř. T.Vodrážky/ Ředitelství ZUŠ G.Mahlera navrhlo na ocenění TALENT VYSOČINY v komorním zpěvu TRIO-3. místo v celostátním kole. Tento návrh ředitelství byl schválen krajem Vysočina a žákyně byly oceněny.

11 VÝTVARNÝ OBOR /tř.e.moravcové/ Žáci výtvarného oboru se zúčastnili celé řady soutěží. Soutěže mezinárodní : LIDICE prací z 67 zemí,naši žáci zde získali : 2 medaile /Krtek Lukáš,Žáček Filip, a za kolekci malby obdržely žáci (Binghamová,Čeplová A.,Jůzlová D.,Šimek) medaili,kterou jim osobně předal ministr školství. BIENÁLE FANTÁZIE MARTIN /Slovensko/ účast 16 zemí, čestné uznání získali žáci-kotenová Klára,Sedláková Vendula,Novák Jan, ŘECKO-MOJE PANENKA - Krbcová Karolínka- ocenění Soutěže celostátní : ALŠOVA ZEMĚ UK Praha- kolekce žáků naší školy vybrána pro výstavu v Mostě Další obeslané výstavy : Japonsko- Kanagawa,Indie-Shankars,Šťastné stáří- Tábor,Svět očima dětí Ministerstvo vnitra,ovoce z naší zahrádky- celostátní výtvarná soutěž. Moc děkuji všem žákům a učitelům za skvělé výsledky v našich i mezinárodních soutěžích. Josef Jirků ředitel školy Veřejné prezentace výsledků školy - festivaly,přehlídky a výstavy Vzhledem k tomu, že ZUŠ Humpolec nese ve svém názvu propůjčené jméno hudebního skladatele pozdního romantizmu Gustava Mahlera, který se narodil v nedaleké obci Kaliště, byla škola pořadatelem již III. ročníku festivalového setkání mládežnických dechových orchestrů v Kalištích v rámci festivalu MAHLER Záštitu nad tímto festivalem převzala paní RNDr. Marie Kružíková-radní kraje Vysočina pro oblast školství. Kromě D. O. mladých naší školy zde vystoupil i D. O. ze ZUŠ Hulín. Dechový orchestr dále účinkoval při hudebním festivalu léto Úsobí, finále zlaté Podkovy v Humpolci. Soubor Camerata-historická hudba prezentoval školu a město při slavnostech v kraji Vysočina, hradu Orlík u Humpolce a Lipnice nad Sázavou. Žáci výtvarného oboru uspořádali vánoční výstavu prací žáků v suterénních prostorách budovy. Škola byla pořadatelem v pořadí již XV. PLESU HUDBY v Humpolci.

12 Spolupráce školy s rodiči, zřizovatelem, obcí a dalšími subjekty Spolupráce s rodiči : Spolupráce s rodiči je prostřednictvím výboru SRPDŠ kde jsou rodiče žáků 4 zástupců hudebního oboru,1 zástupce výtvarného oboru a 1 zástupce tanečního oboru. Členové výboru se zúčastňují prezentací žáků- koncerty,vystoupení ZUŠ, a kontrolují finanční výdaje z účtu SRPDŠ. V tomto školním roce byly z finanční hotovosti SRPDŠ uhrazeny u H. O. - výdaje v rámci soutěží-celostátní kola žáci naší školy-zpěv,dechové nástroje, koncertů ZUŠ, koncertů absolventů, vstupné Concertino Praga. U výtvarného a tanečního oboru byly výdaje v rámci činnosti a prezentace oborů na veřejnosti. Během celého školního roku probíhají průběžné konzultace mezi ředitelstvím školy a výborem SRPDŠ. Spolupráce se zřizovatelem Škola se snaží o maximální spolupráci se svým zřizovatelem/město Humpolec/. Prezentuje žáky při jejich pořádaných akcí /Vítání občánků města-několikrát během školního roku/,vánočních prezentací a dalších akcí pořádanými subjekty města Humpolce. Město zase uměleckou školu podporuje finančně v rámci jejich požadavků. Spolupráce s městem je velmi dobrá. Spolupráce se základní a mateřskou školou Naše škola spolupracuje i s jinými subjekty v rámci města, MŠ a ZŠ- výchovné koncerty,prezentace žáků V.O. a T. O. Škola organizuje talentový průzkum dětí předškolního a školního věku. Školám nabízíme i možnost využití nového koncertního sálu v půdní vestavbě pro jejich prezentace. Tato spolupráce je velmi dobrá a umělecké škole přináší to, že se o ní ví a je stálý zájem o studium uměleckých oborů z řad mládeže. 9. PROGRAMY A PROJEKTY Škola byla partnerem grantového projektu,, Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ konaného v Telči od do kterého se zapojila. Cílem tohoto projektu bylo komplexní vzdělávání v rozsahu 240 hodin a na ně navazující systém vzájemné výměny zkušeností formou workshopů a stáží. Výstupem projektu pak byla implementace získaných znalostí, dovedností a zkušeností do systému řízení škol ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A DALŠÍCH KONTROLÁCH Výsledky inspekcí České školní inspekce Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na naší škole inspekce ČŠI V roce 2010 při kontrole ČŠI ve věcech veřejnoprávních pro oblast využívání finančních prostředků SR poskytnutých v roce 2009, nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.

13 Výsledky kontrol /V tomto školním roce proběhla další kontrola veřejnoprávní v oblastech : a / čerpání příspěvku, tvorba a čerpání fondů, investice a opravy b/ ověření inventarizace majetku a závazků k c/ dotace z rozpočtu zřizovatele, státu, krajů a dotace státních fondů Kontrola nezjistila nedostatek a čerpání je plně dle určených pokynů 2/ Dále byl proveden audit související s řešením projektu dle podmínek Smlouvy o poskytnutí Dotace z regionálního operačního programu NUTS II. Jihovýchod pod názvem investiční Vestavba půdního prostoru ZUŠ G. Mahlera. V této oblasti nebyly shledány nedostatky 3/ Další kontrolou bylo plnění povinnosti v nemocenském pojištění,v důchodovém pojištění a Odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Výsledek kontroly byl bez jediné chyby EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY I. Výše úplaty ve vzdělání podle uměleckého typu výuky pro žáka/dospělého/ Hudební obor : Přípravné studium základního studia skupinové,(1. a 2. ročník)- 200 Kč Přípravné studium základního studia ve hře na nástroj -230 Kč Hudební obor-individuelní výuka 1 lekce- /45 minut/- 270 Kč Hudební obor- individuelní výuka, rozšířené vyučování 1,5 lekce-/ 70 minut/- 300 Kč Hudební obor-skupinové vyučování 1 lekce-/45 minut/ Kč Hudební obor- skupinové vyučování 1,5 lekce-/70 minut/- 250 Kč Výtvarný obor : 2 lekce týdně-200 Kč 3 lekce týdně 220 Kč 4 lekce týdně Kč 4,5 lekce týdně 250 Kč

14 Taneční obor : 1 lekce týdně 160 Kč 1,5 lekce týdně Kč 2 lekce týdně 180 Kč 2,5 lekce týdně 190 Kč 3 lekce týdně Kč 3,5 lekce týdně 210 Kč 4 lekce týdně 220 Kč 4,5 lekce týdně 230 Kč V případě, že je žák školy /student / dospělá osoba výdělečně činná, je výše školného vypočítána dle skutečných neinvestičních nákladů Školné je hrazeno ve dvou splátkách : září- leden / únor - červen II Základní údaje o hospodaření školy Kalendářní rok 2011 Náklady celkem hlavní činnost 8 725,4 Výnosy celkem - hlavní činnost ,8 dotace na provoz 7 573,4 čerpání fondů - 146,0 ostatní výnosy 1 291,4 Hospodářský výsledek před zdaněním : 285,4 I pololetí roku k Náklady celkem hlavní činnost ,6 Výnosy celkem - hlavní činnost 4 612,9 dotace na provoz 3 781,7 čerpání fondů 36,0 ostatní výnosy 795,2 Hospodářský výsledek před zdaněním : 353,3 III Přijaté příspěvky a dotace v roce 2011 a/ Zřizovatel školy-město Humpolec- neinvestiční ,- Kč b/ Kraj vysočina-prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ,-Kč - zajištění festivalového setkání mládeže ,-Kč - podpora vzdělávacích a zájmových činností dětí a mládeže ,-Kč - c/ Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod-prostřednictvím RZ - investiční-podíl EU - 1, ,88 Kč - neinvestiční- podíl národní ,93 Kč - neinvestiční- podíl EU ,52 Kč - neinvestiční podíl národní 545,26 Kč

15 d/ Poskytnuté dotace ze státního rozpočtu - náklady na vzdělávání - 6, ,-Kč - posílení platové úrovně pedagogickým pracovníkům ,-Kč - posílení na soutěže ZUŠ ,-Kč Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy,jednotlivé položky čerpány úměrně.hospodářský výsledek byl kladný.organizace uspořila zejména na spotřebě energií a ostatních službách. HV byl rozdělen do RF a FO, které organizace použije v následujícím roce Dotace prostřednictvím KÚ byla poskytnuta na platy,oppp,odvody a náhrady mezd-dále pak byly poskytnuty prostředky na okresní a krajské soutěže ZUŠ, které školy pořádala. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 5 platba /dotace/- Investiční vestavba půdního prostoru ZUŠ G. Mahlera Humpolec. 12. ZÁVĚR Předchozí část výroční zprávy slouží jako východisko pro koncepční složku řízení a stanovení kontinuálních úkolů a cílů v následujícím období. Mottem pro další práci je snaha udržet stávající kvalitu i ve stále složitějších vnějších podmínkách a při trvale vysokém stupni náročnosti na pedagogické i řídící pracovníky. Kromě vysoké racionality při naplňování našich cílů a úkolů však charakter naší činnosti přímo vyžaduje intuitivní metody práce typu hodnotové analýzy, které rovněž neformálně praktikujeme. Studium na našem typu kvalitních škol je souběžně prevencí sociálně patologických jevů, protože naše společnost a zejména mládež to nutně potřebuje. V tomto naše školy vykonávají neodmyslitelnou důležitost. Tato výroční zpráva obsahuje hodnocení všech požadovaných oblastí. Mohu sám za sebe konstatovat, že se ředitelství školy může spolehnout, že kolektiv učitelů vykonává tvůrčí práci,kde je na prvním místě zájem dětí o umělecké studium. Úroveň výsledků ve studiu je pak pro všechny motivací pro další jejich práci. Snaha naší školy je ve spolupráci s dalšími školami našeho typu, využíváme i zájem našich absolventů ke studiu vyšších uměleckých škol, zajímáme se o možnost mezinárodní spolupráce. Po celý uplynulý školní jsme se věnovali přípravě ŠVP,který konečnou podobu získal na konci uplynulého školního roku. Naše vlastní představy, specifičnost školy v působnosti regionu zde byly zakotveny s aplikací na místní podmínky tak, aby činnost školy byla i nadále vysoce kvalitní. Obsah vzdělání, metodika a síť ZUŠ jsou ve světě ojedinělé a podílejí se na rozvoji zdravé, kulturně a sociálně vyspělé společnosti. Datum zpracování výroční zprávy : 27. září Josef Jirků ředitel školy PS. Příloha- aktuální seznam zaměstnanců ZUŠ G. Mahlera Humpolec

16

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-182/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-983/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 a/ Charakteristika školy Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je školou čtyř oborovou s oborem hudebním, výtvarným, tanečním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-99/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-99/10-T Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více