USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února /10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany"

Transkript

1 Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února /10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční zprávu za r o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 97/10/2015/RMS vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2014 ve znění zprávy č. 2/10 98/10/2015/RMS vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 3/10 99/10/2015/RMS 1) zrušila dokumenty související s plněním povinností poskytovatelů sociálních služeb (Standardy kvality sociální služby č. 1 15) dle zákona o sociálních službách č. 108/20006 Sb., v platném znění a podle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění, schválená usnesením Rady města Slatiňany č. 927/67/2009 RMS dne 6. dubna 2009 ve znění zprávy č. 4/10. 2) schválila dokumenty související s plněním povinností poskytovatelů sociálních služeb (Standardy kvality sociální služby č. 1 15) dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění a podle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění, s účinností od 1. března 2015 ve znění zprávy č. 4/10 100/10/2015/RMS vzala na vědomí termín konání 5. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu uložila MěÚ připravit pořádání 5. Městského plesu 101/10/2015/RMS 1) schválila využití nabídky bezplatného odvozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu vznikajícího na území města Slatiňany v objemu cca 30 tun ročně po dobu 5 let, a to od společnosti Stavební a pece spol. s r. o. Chrudim, se sídlem Tovární 1112, Chrudim, ve znění zprávy č. 6/10 2) schválila uzavření dohody ve věci bezplatného odvozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu vznikajícího na území města Slatiňany v objemu cca 30 tun ročně po dobu 5 let, a to se společností Stavební a pece spol. s r. o., se sídlem Tovární 1112, Chrudim, ve znění zprávy č. 6/10 102/10/2015/RMS 1) schválila podání žádosti o povolení kácení 4 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 189/55 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 7/10 1

2 2) schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 613/1 v katastrálním území Slatiňany ve znění zprávy č. 7/10 3) schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks smrku pichlavého na pozemku parc. č. 439/1 v katastrálním území Kunčí ve znění zprávy č. 7/10 4) schválila podání žádosti o povolení kácení 3 ks javoru na pozemku parc. č. 536/4 5) schválila pokácení 1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 141/1 v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/10 6) schválila podání žádosti o povolení kácení 2 ks borovice lesní na pozemku parc. č. 649/1 v katastrálním území Slatiňany, (nakloněný strom a strom s uraženou korunou) ve znění zprávy č. 7/10 7) neschválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks borovice lesní na pozemku (zdravý strom) parc. č. 649/1 8) schválila pokácení 1 ks javoru na pozemku parc. č. 2/2 v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/10 9) schválila pokácení 1 ks javoru na pozemku parc. č. 723 v katastrálním území Slatiňany, ve znění zprávy č. 7/10 10) schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks lípy na pozemku parc. č. 719/2 11) schválila pokácení 3 ks jalovce na hranicích pozemků parc. č. 659/2 a 183/4 103/10/2015/RMS rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 1002C15/49 pro stavbu Kabelová el. přípojka 1 kv pro kompostárnu Slatiňany ŠKROVÁD ve znění zprávy č. 8/10 104/10/2015/RMS schválila ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 765, Farská ulice ve Slatiňanech, s paní Annou Tomiškovou ke dni 28. února 2015, za podmínky převzetí bytu městem Slatiňany bez závad ve znění zprávy č. 9/10 105/10/2015/RMS schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 765, Farská ulice ve Slatiňanech, s panem Petrem Čermákem s účinností od 1. března 2015, ve znění zprávy č. 10/10 106/10/2015/RMS 1) vzala na vědomí Zprávu o užívání Společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech v roce 2014 ve znění zprávy č. 11/10, 2) schválila ceny za zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí Společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech o výměře 110 m 2 včetně příslušenství pro rok 2015 ve výši:350,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen duben a 250,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně, tj. květen září pro komerční účely (např. prodejní akce, politické agitace)252,- Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 168,- Kč + DPH/hodinu v netopné sezóně pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)126,- Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)84,- Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území města Slatiňany70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní 2

3 akce (tzn. 3 a více dnů)zdarma pro setkání občanů organizované volenými zástupci (bez politické agitace)zdarma pro informační akce, které jsou v zájmu občanů nebo města zdarma pro akce nebo v souvislosti s akcemi, které jsou pořádány/spolupořádány městem Slatiňany. O zařazení akce do kategorií ceníku rozhoduje vedení MěÚ (starosta, tajemník, vedoucí HSO), ve znění zprávy č. 11/10 a 3) pověřila hospodářsko-správní odbor uzavíráním dohod o zapůjčení nebytových prostor společenského sálu v přízemí Společenského domu č. p. 287 ve Slatiňanech dle schválených podmínek pro zapůjčení, ve znění zprávy č. 11/10 4) schválila ponechat nájemné z pronájmu nebytových prostor Společenského domu v roce 2015 ve výši: 1 500,- Kč dětské organizaci Robi Slatiňany, 1 875,- Kč Junáku -svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany, 900,- Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany a 10,- Kč Svazu českých filatelistů, kroužku mladých filatelistů Slatiňany ve znění zprávy č. 11/10 107/10/2015/RMS 1) neschválila umístění reklamního zařízení (120x95 cm) pro lesní restauraci Na Hájence na pozemkové parcele č. 772 v kat. území Slatiňany (na parkovišti u radnice), ve znění zprávy č. 12/10 108/10/2015/RMS schválila uzavření dohody o ukončení Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem uzavřené dne se společností REAL speciální silniční práce s. r. o., IČ: , se sídlem Vítězství 653, Slatiňany ve znění zprávy č. 13/10 109/10/2015/RMS 1) schválila uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 45/2006 o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne se společností Oseva Agri Chrudim, a. s., IČ: , se sídlem Kočí 159, Kočí ve věci navýšení nájemného, ve znění zprávy č. 14/10 2) vzala na vědomí navýšení nájemného z pronájmu zemědělských pozemků pronajatých společnosti Orzes s. r. o., IČ: , se sídlem Orel 234, ve znění zprávy č. 14/10 110/10/2015/RMS schválila způsob zadání veřejné zakázky města malého rozsahu, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku města malého rozsahu Stavba splaškové kanalizace Slatiňany Říště, stoka S a S3, úsek: KŠ 34 KŠ 50 ve znění zprávy č. 15/10 111/10/2015/RMS schválila způsob zadání, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na stavební zakázku města malého rozsahu Nové veřejné osvětlení v ul. Čechova, Sečská a výměna veřejného osvětlení na Škrovádském nábřeží, Slatiňany ve znění zprávy č. 16/10 112/10/2015/RMS schválila způsob zadání, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na 3

4 stavební zakázku města malého rozsahu Realizace chodníků v ulicích Schmoranzova, T. G. Masaryka a mezi ul. Nerudova a Školská, Slatiňany ve znění zprávy č. 17/10 113/10/2015/RMS schválila způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam společností, které budou osloveny se žádostí k předložení cenové nabídky na zakázku města malého rozsahu Dodávka osobního automobilu pro DPS Slatiňany ve znění zprávy č. 18/10 114/10/2015/RMS schválila uzavření Pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus III číslo s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Viena Insurance Group, Pobřežní 665/23, Praha 8, ve znění zprávy č. 19/10 115/10/2015/RMS schválila 3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2015 v příjmové části na ,- Kč (dorovnáno financováním příjmů ,- Kč) a ve výdajové části ,- Kč (dorovnáno financováním výdajů ,-) ve znění zprávy k 3. rozpočtovému opatření č. 20/10 116/10/2015/RMS neschválila zřízení 4 vyhrazených parkovacích stání na parkovišti u obchodního střediska na křižovatce ulic Vítězství a T. G. Masaryka ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 21/10 117/10/2015/RMS 1) bere na vědomí informaci o situaci týkající se projektu na úpravy v ulici Havlíčkova. 2) rozhodla o ponechání projektu ve stávající podobě. 118/10/2015/RMS schvaluje projektovou dokumentaci na osvětlení ulic Škrovádská Příční. 119/10/2015/RMS schvaluje provedení rekonstrukce hráze Návesního rybníku v Kunčí za částku ,- Kč bez DPH společností Stavební a pece, spol. s r.o., Tovární 1112, Chrudim 120/10/2015/RMS schvaluje zapůjčení Společenského domu na den od 9,00 do 14,00 hodin za účelem zasedání kněží Chrudimského vikariátu bezplatně. 121/10/2015/RMS schvaluje vyvěšení záměru pronájmu prostor budovy č.p. 11 Loutkárny ve Škrovádu. 122/10/2015/RMS bere na vědomí nabídkou spolupráce Lůžkového a sociálního centra pro seniory o.p.s. 4

5 123/10/2015/RMS schvaluje variantu pětileté spolupráce s prodloužením smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a dělením tržby z provozu 50% CPG a 50% město a použití dvoubarevných lístků. 124/10/2015/RMS bere na vědomí informaci o zabezpečení ubytování a pohoštění delegace a národopisného souboru z družebního města Likávka (Slovenská republika) v rámci Slatiňanského pozastavení a vyjadřuje záměr pomoci při zajištění této akce. 125/10/2015/RMS bere na vědomí informaci změnách ve složení Bezpečnostní rady města Slatiňany MVDr. Ivan Jeník starosta Vítězslav Kolek místostarosta 5

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více