Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné HELP PRE SPOLUŽIAKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné HELP PRE SPOLUŽIAKOV"

Transkript

1 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné HELP PRE SPOLUŽIAKOV Tvorba prezentácií Vypracovali: Simona Glagoličová a Gabriel Lancoš Trieda: III.B Školský rok: 2010/2011 0

2 OBSAH Prezentácia... 2 Na úvod... 2 Zobrazenie dokumentu... 3 Zobrazenie prezentácie... 3 Nová snímka a rozloženie snímok... 3 Presun a skrytie snímok... 3 Operácie so snímkami... 4 Pozadie snímok... 4 Šablóny návrhov a farebné schémy... 5 Záhlavie a zapätie... 5 Objekty... 6 Kreslenie tvarov... 6 Formát objektu... 6 Text a textové pole... 6 Textové pole... 7 Hypertextový odkaz... 7 Tlačidlá akcií... 8 Prechody medzi snímkami... 9 Prechod... 9 Predvádzanie prezentácie... 9 Animácie Animačné schémy Vlastné animácie Úlohy

3 Prezentácia Prezentácia je rad za sebou nasledujúcich snímok, predvádzaných verejnosti na obrazovke monitora alebo pomocou projektora. Asi najobľúbenejším programom na tvorbu prezentácií je PowerPoint. Na úvod Program PowerPoint spustíte kliknutím na zástupcu programu na pracovnej ploche alebo z ponuky Štart Programy Microsoft Office Microsoft PowerPoint. Podokno osnovy Podokno poznámok Tlačidlá pre zmenu zobrazenia Záhlavie Panel ponúk Panely nástrojov Kreslenie Okno programu PowerPoint obsahuje Záhlavie, ktoré tvorí názov programu. Pod ním sa nachádza Panel ponúk, v ktorom môžeme nájsť všetky príkazy na ovládanie programu. Pod panelom ponúk nájdete 2 základné Panely nástrojov: Štandardný a Formát. Na ploche sa nachádza aj hlavné okno a dve podokná: 1. Podokno osnovy- vľavo, 2. Podokno poznámok na dolnom okraji okna. V ľavom dolnom rohu sa nachádzajú Tlačidlá pre zmenu zobrazenia dokumentu. V spodnej časti okna je umiestnený panel nástrojov Kreslenie (Draw). 2

4 Zobrazenie dokumentu Po prvom spustení sa na pracovnej ploche zobrazí jedna snímka novej prezentácie a na ľavej strane Podokno osnovy. Podokno osnovy sa skladá z dvoch kariet: 1. Karta Osnova (Outline)- zobrazuje sa na nej osnova jednotlivých snímok. Osnova je hierarchická a nadpisy prvej úrovne sú teda aj nadpismi snímok. Hneď ako vložíme nový nadpis prvej úrovne, PowerPoint automaticky vloží do prezentácie novú snímku. 2. Karta Snímky (Slides) - sú na nej dostupné miniatúry snímok v poradí, v akom sú v prezentácii. Zobrazenie prezentácie V ľavom dolnom rohu sa nachádzajú 3 tlačidlá pre zmenu zobrazenia dokumentu: - Normálne (Normal View)- toto zobrazenie využívame pri úprave jednotlivých snímok. - Radenie snímok (Slide Sorter View)- využíva sa pri úprave celej prezentácie; je v ňom možné meniť poradie snímok, skrývať, odstraňovať snímky a pod. - Prezentácia z aktuálnej snímky (Slide Show from current slide)- zobrazuje prezentáciu tak, ako je určená pre diváka. Nová snímka a rozloženie snímok Novú snímku do prezentácie môžete vložiť: zadaním príkazu Vložiť(Insert) Nová snímka(new slide) klávesovou skratkou Ctrl+M v podokne Osnova zadaním príkazu Nová snímka stlačením tlačidla Nová snímka na paneli nástrojov Formát Nová snímka bude vložená vždy za vybranú snímku, teda tú, ktorá má v podokne Osnova tmavý rámček. Hneď ako vložíte novú snímku, zobrazí sa vpravo podokno Rozloženie snímok (Slide Layout). Kliknutím na niektoré pole v podokne úloh sa zmení spôsob rozloženia objektov na aktuálnej snímke. Presun a skrytie snímok Snímky môžete v prezentácii premiestňovať, že ich uchopíte a prenesiete myšou. Ak nechcete, aby sa niektorá snímka v prezentácii zobrazovala, stačí na ňu v podokne Osnova kliknúť a vybrať možnosť Skryť snímku (Hide Slide). 3

5 Operácie so snímkami Pozadie snímok Farbu pozadia zvolíme tak, že zadáme z ponuky na miniatúre snímky príkaz Pozadie (Background) a v otvorenom dialógovom okne zvolíme ľubovoľnú farbu. Ak chceme zvoliť rovnaké pozadie pre všetky snímky prezentácie, vyberieme možnosť Použiť pri všetkých (Apply to all). Ak sa Vám žiadna z dostupných farieb nepáči, môžete vybrať položku Ďalšie farby (More colors), čím sa Vám otvorí dialógové okno Farby. Na štandardnej karte(standard) môžete voliť medzi 127 odtieňmi farieb alebo kliknete na kartu Vlastné (Custom), kde môžete definovať prakticky každý odtieň. Ak nechcete mať jednofarebné pozadie môžete vybrať položku Vzhľad výplne (Fill Effects). V otvorenom okne potom môžete vybrať pre pozadie snímky prechod medzi dvoma farbami (Gradient), textúru (Texture), vzorku (Pattern) alebo si za pozadie môžete zvoliť obrázok (Picture). 4

6 Šablóny návrhov a farebné schémy K dispozícii sú aj farebné schémy a šablóny návrhov, ktoré nájdete na paneli nástrojov Formát Návrh snímky (Slide design) alebo opäť z ponuky na miniatúre snímky. Návrhy snímky sa zobrazí v podokne vpravo. Farebná schéma (Color Schemes) zahŕňa všetko, čo sa na snímke môže vyskytovať a dopredu určí farbu pozadia, nadpisov, textu a štýly textov pod. Tieto schémy môžete použiť iba pre Vami vybrané snímky alebo pre všetky. Šablóny návrhov (Design Templates) zahŕňajú nielen farby jednotlivých prvkov, ale aj spôsob ich rozmiestnenia. Okrem farieb môžu byť na pozadí aj rôzne ornamenty a pod. Záhlavie a zapätie Aj pri tvorbe prezentácie môžete podobne ako pri textovom dokumente vložiť na každú snímku Záhlavie a zapätie (Zobraziť (View) Záhlavie a zapätie (Header and Footer)). Takto môžete vložiť do každého snímku napríklad Dátum a čas (Date and Time) alebo Číslo snímku (Slide number). 5

7 Objekty Objekty môžete vložiť zadaním príkazu: Vložiť (Insert) Obrázok, Diagram, Graf alebo Tabuľka (Picture, Diagram, Chart or Table) a následne vyberáte z možností v dialógovom okne. Vložiť Objekt (Object) - takto môžete vložiť ďalšie objekty ako rovnicu a pod. Vložiť Textové pole (Text Box) - pomocou myši textové pole vykreslíte a môžete vložiť text Kreslenie tvarov Na vkladanie objektov je výhodné použiť panel nástrojov Kreslenie. Takto sa dajú vkladať hlavne základné geometrické tvary a automatické tvary Formát objektu Ak je objekt vybraný, môžete na paneli Kreslenie meniť farbu jeho čiary, farbu výplne, farbu písma alebo štýl čiary. Okrem toho môžeme naformátovať prerušované čiary, štýl a farbu tieňa, rôzne štýly šípky alebo dokonca nastaviť priestorový efekt. Text a textové pole Formátovanie textu je v PowerPointe rovnaké ako pri textových dokumentoch vo Worde. 6

8 Textové pole Textové pole vložíte do snímky pomocou tlačidla Textové pole (Text Box) na paneli nástrojov Kreslenie (Draw). Po vykreslení je textové pole prázdne a ak do neho nenapíšete alebo nevložíte nejaký text, textové pole sa automaticky zruší. Textové pole sa automaticky prispôsobuje vkladanému textu, pričom však zachováva svoju šírku. Dá sa to ale zmeniť. Formátovať textové pole môžete po zadaní príkazu Formát (Format) Textové pole (Text Box). Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz sa v prezentácii využíva v prípade, že je potrebné prejsť na snímku, ktorá nie je v poradí. Po kliknutí na hypertextový odkaz sa Vám zobrazí iná snímka, alebo úplne iný dokument či webová stránka. Vkladanie hypertextového odkazu: - Vyberiete objekt, ktorý chcete, aby sa stal odkazom, a zadáte príkaz Vložiť (Insert) Hypertextový odkaz (Hyperlink). - V otvorenom dialógovom okne potom v sekcii Odkaz na (Link to) vyberiete možnosť Miesto v dokumente (Place in This Document).Následne v zozname zvolíte snímku, na ktorú chcete odkázať. - Ak chcete odkázať na webovú stránku namiesto možnosti Miesto v dokumente zvolíte Existujúci súbor alebo webová stránka (Existing File or Web Page) a k Adrese (Address) vložíte adresu webovej stránky. - Stlačením tlačidla OK zavriete dialógové okno. Text hypertextového odkazu sa nezmení a funkčnosť si môžete overiť až po spustení prezentácie. 7

9 Tlačidlá akcií Tlačidla akcií majú podobnú úlohu ako hypertextový odkaz. Nájdete ich na paneli Kreslenie, ak zvolíte Automatické tvary (AutoShapes) Tlačidlá akcií (Action Buttons). V ponuke je ich 12 a líšia sa svojou funkciou. Tú môžete zmeniť. Po tom, ako vložíte tlačidlo na snímku, sa Vám otvorí okno Nastavenie akcie (Action settings) a v zozname Prejsť na cieľ hypertextového odkazu (Hyperlink to) vyberiete akciu, ktorú chcete tlačidlu priradiť. 8

10 Prechody medzi snímkami Prechod je vlastne spôsob, akým jedna snímka zmizne z obrazovky a je nahradená nasledujúcou. Rôzne spôsoby prechodov môžete nastaviť, ak zadáte Prezentácia (Slide Show) Prechod snímok (Slide Transition). K dispozícii sú rôzne možnosti prechodov. Stačí len kliknúť na snímku a jeden z prechodov si vybrať. Môžete tiež nastaviť rýchlosť, či bude prechod pomalý, stredný alebo rýchly (Speed: Slow, Medium or Fast) a doplniť ho sprevádzajúcim zvukom, ktorý zvolíte v zozname Zvuk (Sound). Teraz už môžete určiť aj to, či sa má k ďalšej snímke Vašej prezentácie prejsť Po kliknutí myšou (On mouse click) alebo Automaticky po niekoľkých sekundách (Automatically after). Ak chcete, aby celá prezentácia mala rovnaké prechody, stlačte tlačidlo Použiť na všetky snímky (Apply to All Slides). Predvádzanie prezentácie Sú dve spôsoby, ktorými môžete prezentovať Vašu prezentáciu: 1. prechod na ďalšiu snímku je automatický, čiže s časovaním po niekoľkých sekundách, 2. prechod na ďalšiu snímku je po kliknutí myšou, čiže riadený ručne. Tieto dve alternatívy môžete nastaviť, ak zadáte príkaz Prezentácia (Slide Show) Nastavenie prezentácie (Set up Show) Prechod na ďalšiu snímku (Advance slides) V okne Nastavenie prezentácie tiež môžete nastaviť, že pri prezentovaní sa nemusia zobrazovať všetky snímky prezentácie. Nastavíte to v sekcii Zobrazenie snímky (Show Slides) tak, že zadáte prvú a poslednú snímku, ktorá sa ešte má zobraziť. 9

11 Animácie Pri animácií rozhodujete, ako sa budú na snímke objavovať jednotlivé objekty. Existujú dve možnosti nastavenia animácie: 1. použijete Animačné schémy ( Animation Schemes), 2. nastavíte Vlastné animácie (Custom Animation). Animačné schémy Po zadaní príkazu Návrh snímky (Slide Design) Animačné schémy (Animation Schemes) môžete v zozname Použiť na vybrané snímky (Apply to selected slides) vyberať z veľkého množstva animačných schém. Ak stlačíte tlačidlo Použiť na všetky snímky (Apply to All Slides), táto animácia sa nastaví v celej prezentácii. Animačné schémy sú jednoduchšie na nastavenie, ale ich efekty sa týkajú hlavne nadpisov a ostatné objekty neovplyvnia. Vlastné animácie Ak namiesto možnosti Animačné schémy zvolíte možnosť Vlastné animácie (Custom Animation) môžete pridávať animačné efekty k jednotlivým objektom postupne.. Najprv si vyberte objekt, ktorý chcete animovať a stačte tlačidlo pridať efekt (Add Efect). Rozbalí sa Vám ponuka so štyrmi základnými spôsobmi animácie, pričom každá obsahuje ešte niekoľko konkrétnych efektov. Po vybratí animácie môžete nastaviť aj: rýchlosť, akou sa objekt bude zobrazovať (Rýchlosť- Speed) smer, ktorým objekt na snímku priletí (Smer- Direction) spôsob spustenia, to znamená, či sa animácia spustí po kliknutí myšou, súčasne s predchádzajúcim objektom alebo po predchádzajúcom objekt (Spustiť- Start) Animačné efekty môžeme pridávať aj textu. 10

12 Úlohy: 1. Vytvorte krátku prezentáciu na ľubovoľnú tému, kde prechody medzi snímkami budú fungovať cez hypertextový odkaz. 2. Na vytvorenej prezentácii zmeňte vzhľad: na rôznych snímkach vyskúšajte na pozadí prechod medzi dvoma farbami, textúru a vloženie vlastného obrázka. 3. V prezentácii použite aj vlastné animačné schémy. 11

MS PowerPoint - Úvod.

MS PowerPoint - Úvod. 8. MS PowerPoint -prezentačný program - základná úloha - prehľadne prezentovať informácie vo forme: premietania na obrazovku PC premietania na plátno alebo stenu prostr. dataprojektoru premietania vytlačených

Více

Microsoft POWERPOINT XP

Microsoft POWERPOINT XP Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály MS POWER POINT XP Autori: Stanislav Kozenko Banská Bystrica, 2006 Microsoft POWERPOINT XP Ms PowerPoint plní funkciu aplikácie na vytváranie prezentácií.

Více

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM - 2010 Microsoft PowerPoint Úvod do programu Popis prostredia Možnosti programu Snímky a rozloženie snímok, Návrh snímky Vkladanie multimediálneho obsahu (text, obrázky,

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Vytvorenie účtovnej knihy

Vytvorenie účtovnej knihy Cvičenie 3: MS Office Excel 2007 Účtovná kniha 1 Vytvorenie účtovnej knihy Následne si precvičíte: ako nastaviť formát zobrazovania údajov, ako vykonať výpočty zo zadaných údajov a ako vytvoriť graf. 1.

Více

Informatika v agrobiológii MS OFFICE POWER POINT 2007 Pracovné listy cvičenie 6 1. PRÁCA SO SÚBOROM. Tabla poznámok v normálnom zobrazení

Informatika v agrobiológii MS OFFICE POWER POINT 2007 Pracovné listy cvičenie 6 1. PRÁCA SO SÚBOROM. Tabla poznámok v normálnom zobrazení 1. PRÁCA SO SÚBOROM Pracovná plocha Karty s nástrojmi Tabla snímky Tabla snímok Tabla poznámok v normálnom zobrazení Panel pre nastavenie zobrazenia Nový otvorený dokument uložte nasledovne: 1) ĽK na tlačidlo

Více

Užívateľská príručka. Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch

Užívateľská príručka. Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch Užívateľská príručka Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk

Více

1. Zásady pri tvorbe prezentácií. 2. Vytvorenie prezentácie Úvodná snímka Vloženie ďalších snímok. PowerPoint 2003

1. Zásady pri tvorbe prezentácií. 2. Vytvorenie prezentácie Úvodná snímka Vloženie ďalších snímok. PowerPoint 2003 Prezentácia slúži ako pomôcka s obsahom, resp. dôležitými bodmi. Pri tvorbe prezentácie postupne vytvárame nové snímky, pre ktoré zvolíme vhodné rozloženie podľa obsahu (nadpis, text, objekt,...). Riadime

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 Obsah Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 1 Úvod do Wordu 2003 3 Spustenie a ukončenie Wordu 4 Prepínanie medzi otvorenými dokumentmi 5 Oprava aplikácie 5 Popis obrazovky 7 Popis panela

Více

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov Naformátuj to pre samoukov PREDHOVOR Publikácia je praktickou príručkou pre každého, kto hľadá jednoduché a ucelené vysvetlenie MS Word z oblasti formátovania dokumentu. Príručka obsahuje jednoduché a

Více

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD DVDStyler DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky s jednotlivými titulmi

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Program "Inventúra program.xlsm"

Program Inventúra program.xlsm 1 / 14 Program "Inventúra program.xlsm" Program pracuje s reportami, ktoré majú ako zdroj dát tabuľku inventárnych dát. Program je uložený ako VBA projekt v Excel súbore "Inventúra Program.xlsm". Program

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta Word je textový procesor na tvorbu: textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: 1. menu príkazov = hore - súbor... 2. panel nástrojov PN, kde sú ikony najčastejšie používaných príkazov

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

Užívateľská príručka Hospodársky register

Užívateľská príručka Hospodársky register Užívateľská príručka Hospodársky register Obsah: 1. Prihlásenie do systému... 2 2. Voľba jazyka... 3 3. Kombinované výbery... 3 3.1. Výber podľa sídla a právnej formy... 3 3.2. Výber podľa kódov v odbore

Více

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou Pri tvorbe edukačných materiálov, nielen digitálnej povahy je mnohokrát potrebné dodatočne upraviť vybraný obrazový materiál. Najjednoduchším spôsobom je pouţiť program Microsoft Office Picture Manager.

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

Používateľská príručka: MOODLE

Používateľská príručka: MOODLE Používateľská príručka: MOODLE Obsah Prístup na portál MOODLE... 2 Vytváranie kurzov... 3 Úprava kurzu... 4 Úprava týždňov/tém... 5 Úprava zhrnutia týždňa/témy... 5 Úprava zdrojov/aktivít... 6 Pridanie

Více

Import cenových akcií FRESH

Import cenových akcií FRESH Návod obsahuje podrobný popis nastavenia a použitia importu cenových akcií reťazca FRESH, druhá časť popisuje ako využiť elektronické faktúry firmy Labaš pre automatické vytvorenie príjemky. Import cenových

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

Zmena formátu nadpisu alebo textu snímky tak, aby sa líšil od predlohy

Zmena formátu nadpisu alebo textu snímky tak, aby sa líšil od predlohy 1 Použitie pozadia: 1.V ponuke Formát kliknite na príkaz Pozadie, Výplň pozadia, vyberte si z rôznych typov pozadia: Ak chcete použiť farbu z ponúkanej schémy, kliknite vo vzorkovníku na niektoré políčko.

Více

OpenOffice.org. Príručka prezentácie

OpenOffice.org. Príručka prezentácie Príručka prezentácie Vytvorenie novej prezentácie Sprievodca prezentáciou Vloženie nastavení Zvolenie nastavení Formátovanie strany Formátovanie nastavení Ukážka pracovného priestoru Priebeh nastavenia

Více

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu www.max.sk 1 Obsah Úvod 3 Legenda 4 Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači 5-6 Menu 7 Archív TV vysielania 8-9 Aktivácia 10 Zoznam

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

Prechod na program PowerPoint 2010

Prechod na program PowerPoint 2010 Obsah tejto príručky Microsoft Vzhľad programu Microsoft PowerPoint 2010 sa výrazne odlišuje od programu PowerPoint 2003, a preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať

Více

Postup registrácie certifikátov do Windows

Postup registrácie certifikátov do Windows Postup registrácie certifikátov do Windows Obsah Registrácia certifikátu do Windows... 2 1. Správa čipovej karty SecureStore... 2 1.1 Zmena PINu na čipovej karte... 5 2. Odregistrovanie certifikátu...

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 VZÁJOMNE ZÁPOČTY nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 Aparát vzájomných zápočtov v Money S4/S5 slúži k návrhu vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov a následne k automatickej

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Užívateľský manuál e-shopu Tento krátky manuál sme pripravili s cieľom uľahčiť Vám orientáciu na tejto stránke.

Užívateľský manuál e-shopu  Tento krátky manuál sme pripravili s cieľom uľahčiť Vám orientáciu na tejto stránke. Obsah Užívateľský manuál e-shopu www.darcekjeradost.sk... 1 1. Predstavenie základného zobrazenia stránky... 2 2. Rozhranie pre prihlásenie a registráciu... 2 3. Ostatné funkcionality stránky... 4 4. Vyhľadávanie...

Více

MANUÁL PIVOT STICKFIGURE ANIMATOR INŠTALÁCIA PROGRAMU:

MANUÁL PIVOT STICKFIGURE ANIMATOR INŠTALÁCIA PROGRAMU: MANUÁL PIVOT STICKFIGURE ANIMATOR Program na tvorenie animácii s jednoduchými figúrkami stiahneme zo stránky http://www.toggle.com/lv/group/view/kl36135/pivot_stickfigure_animator.htm INŠTALÁCIA PROGRAMU:

Více

D.Viewer2 Používateľská príručka

D.Viewer2 Používateľská príručka D.Viewer2 Používateľská príručka Obsah 1. Úvod... 3 2. Inštalácia... 4 Inštalačné predpoklady... 4 3. Práca s aplikáciou... 8 3.1. Práca s podpísanou zložkou... 9 3.2. Menu aplikácie... 11 2 1. Úvod D.Viewer2

Více

Základy - prihlásenie

Základy - prihlásenie Základy - prihlásenie Plnohodnotná práca s aplikáciou WK ereader je možná po prihásení užívateľa. Prihlasovacie meno a heslo si vyberáte sami pri registrácii na www.wolterskluwer.sk (ak Vám nebolo pridelené

Více

Príručka so stručným návodom

Príručka so stručným návodom Príručka so stručným návodom Microsoft Access 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili. Zmena veľkosti obrazovky alebo zatvorenie

Více

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach.

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Počítačový program SciDavis Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt 1. Po otvorení programu SciDavis, do tabuľky zapíšeme

Více

Príručka so stručným návodom

Príručka so stručným návodom Príručka so stručným návodom Microsoft PowerPoint 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili. Všetko potrebné vždy poruke Kliknutím

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Classic 7

Kajot Casino Ltd. Popis hry Classic 7 Classic 7 CLASSIC 7 Popis a pravidlá Classic 7 je hra s troma kotúčmi. Výsledky hry tvoria 3 3 výsledky, pričom každý kotúč zobrazuje časť s troma symbolmi. Snímky obrazovky Nasledujúci obrázok zobrazuje

Více

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Mgr. Miloš Jurč VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Využitie: Cieľ: Učivo: Pomôcky: Základy práce s tabuľkovým editorom tabuľkovým kalkulátorom (základy práce

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete.

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete. Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete. Až doposiaľ museli byť údaje o vozidle zadávané do prípadu ručne, čo predstavuje časovo náročný proces. S AudaCard sú informácie z Technického

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

Cez tlačidlo Vyhľadať zvolíte miesto v PC, kde sa HW kľúč nainštaluje. Štandardne je prednastavená inštalácia do priečinka, kde je nainštalovaný progr

Cez tlačidlo Vyhľadať zvolíte miesto v PC, kde sa HW kľúč nainštaluje. Štandardne je prednastavená inštalácia do priečinka, kde je nainštalovaný progr Inštalácia hardvérového kľúča Hardvérový kľúč (ďalej HW kľúč) je určený pre firmy, ktoré majú zakúpenú licenciu Profesionál účtovná firma. POZOR! Pri používaní hardvérového kľúča je potrebné, aby všetky

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Prístup cez internetový portál: https://szp.nbs.sk Obrazovka po prihlásení sa do IS ŠZP Časový pohľad (pravý

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Krížovka Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Hot Potatoes JMatch ( zelený zemiak) = priraďovanie/výber z navolených možností.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Inštalácia softvéru Vložte priložené CD do mechaniky, otvorte priečinok Sofware a následne priečinok 1.ISS. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor ISSSetup,

Více

Vytvorenie bootovacieho CD

Vytvorenie bootovacieho CD Vytvorenie bootovacieho CD Obnova Image pomocou bootovacieho CD Image for Linux Je to program, ktorý je kompatibilný s C-Image zálohovaním zakomponovaným v C-Monitor klientovi. Vznikajúce využitie má pri

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Turbo 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Turbo 27 Turbo 27 TURBO 27 Popis a pravidlá Turbo 27 je hra s troma kotúčmi. Výsledky hry tvoria 3 3 výsledky, pričom každý kotúč zobrazuje časť s troma symbolmi. Snímky obrazovky Nasledujúci obrázok zobrazuje

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez  . OBSAH Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez e-mail. OBSAH Úvod... 2 Základné podmienky:... 2 Kde nájdem inštalačný program pre PDF tlačiarne?... 2 Pre aký operačný systém ho môžem použiť?... 2 Inštalácia PDF

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP Obsah: Ročná kontrola HCP 3 Ročná kontrola HCP 3 Práca s výpisom 3 Detail hráča 4 Kluby podľa RK 5 2 Ročná kontrola HCP V tejto časti sa budeme

Více

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Verzia: 3.11.2014 Strana 1 z 10 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ako sa prihlásiť do Mobility Tool+?... 3 3. Projekt... 4 3.1. Ako zobraziť detaily projektu?... 4 3.2.

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Program MultiBoot Používateľská príručka

Program MultiBoot Používateľská príručka Program MultiBoot Používateľská príručka Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

PowerPoint. 6. Jak na vstupní efekty. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 2. 10. 2012. www.isspolygr.cz. PowerPoint

PowerPoint. 6. Jak na vstupní efekty. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 2. 10. 2012. www.isspolygr.cz. PowerPoint 6. Jak na vstupní efekty www.isspolygr.cz Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 2. 10. 2012 Strana: 1/13 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky:

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky: IS ZASIELKY 2.0 Obsah Úvodná strana IS ZASIELKY... 3 Prvky úvodnej stránky:... 3 IMPORT Údajov... 4 Zápis zásielky... 5 Miesto určenia... 5 Poznámka... 5 1. Miesto určenia Zápis zásielky... 6 2. Skupina

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Programovanie inteligentnej elektroinštalácie. K programovaniu v úrovni PLUS slúži program Ego-n Asistent 2 1.Spustenie Po spustení programu

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace Prezentace připravujeme k různým účelům: prezentace výrobku či projektového produktu prezentace projektu, projektového záměru, projektových

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu 1 prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eid karta) s použitím aplikácie D.Signer/XAdES Dátum zverejnenia: 9. 9. 2014 Verzia dokumentu:

Více

sféra, a.s. Továrenská Bratislava

sféra, a.s. Továrenská Bratislava Autentifikácia certifikátom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eid) Informačného systému operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade /ISOM/ISCF sféra, a.s. Továrenská 14 811 09 Bratislava

Více

MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov. LS 2017, 8.predn.

MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov. LS 2017, 8.predn. MATLAB (1) - úvod do programovania vedeckých problémov LS 2017, 8.predn. Program predmetu: 1. týždeň: úvod, základné info o Matlabe, pracovné prostredie Matlabu, interaktívny režim, prvé info o písaní

Více

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST MATURITA ONLINE Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných

Více

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu 7.1 Návrhové zobrazenie dotazu Ovládanie návrhového zobrazenia, ktoré je jedným z možností zobrazenia dotazu, je nevyhnutné pri tvorbe zložitejších dotazov, pretože v ňom môžeme definovať akýkoľvek dotaz

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer...). 2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: ezp.vssvalzbety.sk 3. Zobrazí

Více

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC Užívateľský manuál HD Mediaboxu Užívajte si svoju televíziu od UPC Hlavné menu Informácie Do Hlavného menu vstúpite stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači. V jednotlivých ponukách sa pohybujete

Více

Manuál Elektronická návratka

Manuál Elektronická návratka Manuál Elektronická návratka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 1 POSTUP PRE PRÍPRAVU ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY A POTVRDENIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM. Upozornenie: Fotografia a údaje použité v tomto

Více

RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ MS EXCEL. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku zošita MS Excel

RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ MS EXCEL. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku zošita MS Excel RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ I. VÝPOČET SÚČINU MATÍC Vypočítajme súčin matíc C = A B, ak existuje, pre dané matice A a B. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku

Více

Pomôcky. 00 Synchronizácia účtovných konštánt. 316 Pracujeme s Money S3

Pomôcky. 00 Synchronizácia účtovných konštánt. 316 Pracujeme s Money S3 316 Pracujeme s Money S3 00 11. Pomôcky V ponuke Pomôcky sú obsiahnuté všetky pomocné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu s programom. 00 Synchronizácia účtovných konštánt Táto funkcia vám umožní zrovnať

Více

Návod na nastavenie pošty GAYA v programe Mozilla Thuderbird

Návod na nastavenie pošty GAYA v programe Mozilla Thuderbird Návod na nastavenie pošty GAYA v programe Mozilla Thuderbird 1. Vytvorenie nového účtu (s povinnou autentifikáciou a šifrovaním TLS) 2. Zmena existujúceho účtu (zapnutie autentifikácie a šifrovania TLS

Více

Návod na inštaláciu sieťovej tlačiarne KONICA MINOLTA C20P pre Windows XP a Vista

Návod na inštaláciu sieťovej tlačiarne KONICA MINOLTA C20P pre Windows XP a Vista Návod na inštaláciu sieťovej tlačiarne KONICA MINOLTA C20P pre Windows XP a Vista Samotná inštalácia má 2 základné kroky: I. Inštalácia SafeQ klienta, ktorý je potrebný na overenie totožnosti II. Pridanie

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Prechod na program Word 2010

Prechod na program Word 2010 Obsah tejto príručky Microsoft Vzhľad programu Microsoft Word 2010 sa výrazne odlišuje od programu Word 2003, a preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať pracovať

Více