Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období kontrolní výbor Z Á P I S z 8. schůze kontrolního výboru, která se konala ve dnech 4. dubna 2007 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 1, Sněmovní 3, zasedací místnost č. 6 a 5. dubna 2007 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 1, Sněmovní 4, zasedací místnost č. 106

2 Z Á P I S z 8. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 4. dubna 2007 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 1, Sněmovní 3, zasedací místnost č. 6 a 5. dubna 2007 a v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 1, Sněmovní 4, zasedací místnost č. 106 Středa 4. dubna 2007 Přítomni poslanci: J. Bürgermeister, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, J. Látka, M. Patera, D. Petruška, O. Plašil, D. Reisiegel, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch Omluveni poslanci: J. Čerňanský, R. Dušek, P. Kubuš, V. Snopek, L. Šustr, T. Zajíček Hosté: dle prezenční listiny Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. V. Koníček. V úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Navrhl pořad jednání 8. schůze kontrolního výboru dle pozvánky: 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu 2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/01 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí 4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/30 Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/16 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury 8. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - (přerušeno na 6. schůzi kontrolního výboru) 9. Informace o činnosti podvýborů kontrolního výboru 10. Sdělení předsedy, různé 11. Návrh termínu a pořadu 9. schůze kontrolního výboru. -2-

3 Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem ( 7 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: V. Koníček, M. Patera, O. Plašil, D. Reisiegel, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str.1/. 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu S úvodním výkladem vystoupil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnal. Stanovisko Ministerstva obrany ktomuto kontrolnímu závěru přednesla ředitelka odboru vnitřní správy Kanceláře Ministerstva obrany A. Stárková. Náměstek ministra vnitra V. Zeman vystoupil se stanoviskem Ministerstva vnitra. Za kontrolované osoby dále vystoupil náměstek ministra informatiky D. Veřmiřovský. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček. V obecné rozpravě vystoupili: posl. V. Koníček, posl. O. Plašil a posl. J. Valouch. Na vznesené dotazy odpověděli náměstek ministra informatiky D. Veřmiřovský, ředitelka odboru vnitřní správy Kanceláře Ministerstva obrany A. Stárková, ředitel Agentury vojenských informací a služeb Ministerstva obrany J. Šuba, tiskový mluvčí ministryně obrany A. Čírtek a náměstek ministra vnitra V. Zeman. V podrobné rozpravě zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku náměstka ministra informatiky Daniela Veřmiřovského, náměstka ministra vnitra Vladimíra Zemana, ředitelky odboru vnitřní správy Kanceláře Ministerstva obrany Aleny Stárkové, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě akce č. 06/09 Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu; II. žádá ministryni obrany, aby do předložila kontrolnímu výboru zprávu podle bodu II. 2. usnesení vlády č (ze dne ); III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra vnitra a informatiky, ministryni obrany a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Takto navržené usnesení bylo přijato, viz usnesení č. 74 ( 9 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, M. Patera, O. Plašil, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. -3-

4 2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/01 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu O průběhu kontroly a kontrolních zjištěních pohovořil v úvodu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnal. Za kontrolovanou osobu vystoupil předseda Českého statistického úřadu J. Fischer. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj posl. V. Šlajs. V obecné rozpravě vystoupili posl. V. Šlajs a posl. L. Ježek. Na vznesené dotazy odpověděli předseda Českého statistického úřadu J. Fischer a vrchní ředitelka sekce ekonomické a správní ČSÚ. Zpravodaj posl. V. Šlajs navrhl v podrobné rozpravě toto usnesení: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku předsedy Českého statistického úřadu Jana Fischera, zpravodajské zprávě poslance Václava Šlajse a po rozpravě akce č. 06/01 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu; II. žádá předsedu Českého statistického úřadu, aby do předložil kontrolnímu výboru ekonomické vyhodnocení nákupu nábytku od Vězeňské služby ČR v porovnání s nabídkami na základě veřejného výběrového řízení; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Českého statistického úřadu a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S tím souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení číslo 75 ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, M. Patera, O. Plašil, P. Svoboda, V. Šlajs. /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/ 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí S úvodním výkladem vystoupil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnal. Se stanoviskem Ministerstva životního prostředí vystoupila náměstkyně ministra životního prostředí R. Bízková. Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček. V obecné rozpravě vystoupili posl. V. Koníček, posl. J. Bürgermeister a posl. L. Ježek. -4-

5 Na vznesené dotazy odpověděli náměstkyně ministra životního prostředí R. Bízková, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly J. Červenka, pracovník MŽP J. Fereš a pracovnice Ministerstva financí H. Benešová. Zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízkové, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě akce č. 06/05 Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí; II. konstatuje,že Ministerstvo životního prostředí do roku vynakládalo finanční prostředky na vědu a výzkum bez jasně stanovených pravidel na nekonkrétní cíle, - nedodržovalo zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; III. žádá ministra životního prostředí, aby do předložil kontrolnímu výboru - jasné podmínky pro čerpání finančních prostředků na vědu a výzkum, - zprávu o nastavení systému řídící kontroly v oblasti vědy a výzkumu; IV. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra životního prostředí a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S tímto usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 76 ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, L. Ježek, V. Koníček, M. Patera, O. Plašil, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/30 Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnal. Za kontrolovanou osobu přednesl stanovisko předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního K. Večeře. Se zpravodajskou zprávou k tomuto bodu vystoupil zpravodaj posl. D. Petruška. V obecné rozpravě vystoupili: posl. L. Ježek, posl. V. Koníček, posl. D. Petruška, posl. J. Valouch a posl. P. Svoboda. Na vznesené dotazy odpověděl předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního K. Večeře. Zpravodaj posl. D. Petruška po své zpravodajské zprávě navrhl usnesení následujícího znění: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku předsedy Českého úřadu -5-

6 zeměměřického a katastrálního Karla Večeře, zpravodajské zprávě poslance Daniela Petrušky a po rozpravě akce č. 05/30 Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu; II. konstatuje,že v některých případech nebyl dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 77 ( 7 ; 0 ; 0 ). O tomto usnesení hlasovali poslanci: L. Ježek, V. Koníček, D. Petruška, O. Plašil, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/16 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnal přednesl úvodní výklad ke všem třem kontrolním závěrům. Ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 06/13 přednesl stanovisko předseda Českého telekomunikačního úřadu P. Dvořák. Ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 06/16 přednesl stanovisko náměstek předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví J. Kratochvíl. Ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 06/20 přednesl stanovisko předseda Grantové agentury České republiky J. Syka. Za Ministersvo financí se vyjádřila vedoucí oddělení 143 M. Pokorná. Se zpravodajskou zprávou ke kontrolním závěrům č. 06/13 a 06/16 vystoupil zpravodaj posl. L. Ježek. Ke kontrolnímu závěru č. 05/20 vystoupil se svou zpravodajskou zprávou zpravodaj - předseda výboru posl. V. Koníček. V obecné rozpravě vystoupili posl. V. Koníček a posl. L. Ježek. Na vznesené dotazy odpověděli předseda Českého telekomunikačního úřadu P. Dvořák, náměstek předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví J. Kratochvíl a předseda Grantové agentury České republiky J. Syka. V podrobné rozpravě navrhl zpravodaj posl. L. Ježek přijmout ke kontrolnímu závěru č. 06/16 následující usnesení: -6-

7 Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku náměstka předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Josefa Kratochvíla, zpravodajské zprávě poslance Libora Ježka a po rozpravě akce č. 06/16 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví; II. konstatuje,že činnost Úřad průmyslového vlastnictví byla dlouhodobě v rozporu se zákonem - č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, - č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví, ministra financí a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 78 ( 8 ; 0 ; 0 ). O tomto usnesení hlasovali poslanci: J. Bürgermeister, L. Ježek, V. Koníček, O. Plašil, D. Reisiegel, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. Dále v podrobné rozpravě navrhl zpravodaj posl. L. Ježek přijmout ke kontrolnímu závěru č. 06/13 následující usnesení: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku předsedy Českého telekomunikačního úřadu Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávě poslance Libora Ježka a po rozpravě akce č. 06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad; II. konstatuje,že činnost Českého telekomunikačního úřadu byla dlouhodobě v rozporu se zákonem - č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, - č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Českého telekomunikačního úřadu, ministra financí a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S tím souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 79 ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, L. Ježek, V. Koníček, O. Plašil, D. Reisiegel, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. Zpravodaj posl. V. Koníček navrhl v podrobné rozpravě přijmout ke kontrolnímu závěru č. 05/20 následující usnesení: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku předsedy Grantové agentury České republiky Josefa Syky, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě akce č. 05/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky; -7-

8 II. III. konstatuje,že činnost Grantové agentury České republiky byla dlouhodobě v rozporu se zákonem - č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, - č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Grantové agentury České republiky, ministra financí a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S tím souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 80 ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, L. Ježek, V. Koníček, O. Plašil, D. Reisiegel, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. Zpravodaj posl. L. Ježek navrhl přijmout ještě obecné usnesení ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolních akcí závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. nesouhlasí s usneseními vlády ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolních akcí závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu; II. konstatuje, s vědomím výsledků dosud neprojednaných kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolních akcí č. 06/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu a č. 06/21 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že: - účetní závěrky sestavené jednotlivými kapitolami nejsou spolehlivými podklady pro sestavení státního závěrečného účtu České republiky, - porušování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví lze označit za dlouhodobě se opakující systémové nedostatky, - řada nesprávností vzniká nedodržováním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; III. konstatuje, že vláda dlouhodobě - neřeší velmi závažný problém rizika vykazování nepravdivých údajů státního závěrečného účtu České republiky, - nevěnuje sestavení státního závěrečného účtu České republiky dostatečnou pozornost; IV. žádá vládu, aby předložila kontrolnímu výboru návrh možných systémových řešení, která především: - umožní konsolidaci účetních dat na úrovni státu, - povedou ke změně systému účetnictví, které bude poskytovat data pro efektivní řízení státu, - vytvoří účinné kontrolní mechanismy k minimalizaci vykazování nepravdivých údajů, - umožní účinnou metodickou pomoc k zajištění jednotného vykazování účetních dat; V. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, ministra financí a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 81 ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, L. Ježek, V. Koníček, O. Plašil, D. Reisiegel, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. -8-

9 Čtvrtek 5. dubna 2007 Přítomni poslanci: J. Bürgermeister, J. Čerňanský, R. Dušek, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, D. Reisiegel, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch Omluveni poslanci: P. Kubuš, J. Látka, M. Patera, D. Petruška, O. Plašil, L. Šustr, T. Zajíček Hosté: dle prezenční listiny 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven S úvodním výkladem vystoupil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnal. Za kontrolovanou osobu přednesl stanovisko náměstek ministra kultury A. Toman. Se zpravodajskou zprávou k tomuto bodu vystoupil zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček. V obecné rozpravě vystoupili posl. L. Ježek, posl. V. Koníček a posl. J. Valouch. Na vznesené dotazy odpověděli náměstek ministra kultury A. Toman, ředitel Knihovnického institutu V. Richter a ředitelka odboru umění a knihoven MK P. Petrová. Zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček navrhl v podrobné rozpravě usnesení následujícího znění: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku náměstka ministra kultury Adolfa Tomana, ředitele Knihovnického institutu Víta Richtera, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě akce č. 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven; II. konstatuje,že Ministerstvo kultury v kontrolovaném období (2002 až 2004) nedodržovalo zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; III. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra kultury, ředitele Národní knihovny a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 82 ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, L. Ježek, V. Koníček, O. Plašil, D. Reisiegel, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. -9-

10 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnal. Za kontrolovanou osobu přednesl stanovisko náměstek ministra kultury J. Talíř a ředitel Divadelního ústavu v kontrolovaném období O. Černý. V obecné rozpravě vystoupili posl. L. Ježek, posl. V. Koníček, posl. J. Čerňanský a posl. J. Valouch. Se svou zpravodajskou zprávou vystoupil k tomuto bodu zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček. Na vznesené dotazy odpověděli náměstek ministra kultury J. Talíř a ředitel Divadelního ústavu v kontrolovaném období O. Černý. Zpravodaj předseda výboru posl. V. Koníček navrhl v podrobné rozpravě toto usnesení: Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, stanovisku náměstka ministra kultury Jaromíra Talíře, ředitele Divadelního ústavu v kontrolovaném období Ondřeje Černého, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě akce č. 06/11 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury; II. konstatuje,že v kontrolovaném období (2004 až 2005) nebyl dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra kultury, ředitelku Divadelního ústavu a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S tímto usnesením souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 83 ( 10 ; 0 ; 0 ) Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, R. Dušek, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, D. Reisiegel, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. 8. Vládní návrh na v ydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - (přerušeno na 6. schůzi kontrolního výboru) Náměstek ministra financí I. Fuksa mimo jiné uvedl, že na základě požadavku kontrolního výboru (viz usnesení KV č. 65 ze 6. schůze dne ) bylo členům kontrolního výboru předloženo doplnění důvodové zprávy. Zpravodaj posl. D. Reisiegel poděkoval za doplnění důvodové zprávy a vyhodnotil ho jako dostačující. -10-

11 V obecné rozpravě vystoupili posl. D. Reisiegel, posl. L. Ježek, posl. V. Snopek, posl. V. Koníček a posl. J. Valouch. Na vznesené dotazy odpověděli náměstek ministra financí I. Fuksa, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu J. Holubec a pracovnice Ministerstva financí A. Kohoutová. Zpravodaj posl. D. Reisiegel po rozpravě navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstkyně ministra financí Dany Trezziové a doplnění náměstka ministra financí Ivana Fuksy, zpravodajské zprávě poslance Daniela Reisiegela a po rozpravě I. bere na vědomí, že navrhovatel upřesnil důvodovou zprávu dle usnesení kontrolního výboru č. 65 ze dne ; II. konstatuje, že v aktuálním znění již důvodová zpráva reálně popisuje navrhované změny příslušných zákonů; III. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s c h v á l i t vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/; IV. z m o c ň u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. S tímto usnesením souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 84 ( 9 ; 0 ; 2 ) Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Čerňanský, R. Dušek, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, D. Reisiegel, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. 9. Informace o činnosti podvýborů kontrolního výboru Předseda podvýboru kontrolního výboru pro legislativu posl. P. Svoboda uvedl, že tento podvýbor se na své druhé schůzi dne zabýval návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Předseda podvýboru kontrolního výboru pro kontrolní systémy posl. V. Šlajs uvedl, že se tento podvýbor sejde dne a bude projednávat projekt Státní pokladna. A další schůze podvýboru proběhne pravděpodobně v měsíci květnu. Předseda podvýboru kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě posl. R. Dušek uvedl, že tento podvýbor se sejde pravděpodobně příští středu a bude se zabývat realizací akce k zajištění rušení nedovolené komunikace vězněných osob. 10. Sdělení předsedy, různé Předseda výboru posl. V. Koníček v rámci tohoto bodu: -11-

12 oznámil členům kontrolního výboru, že cesta do Slovinska se do konce června t.r. neuskuteční; požádal garanty jednotlivých výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 2006 o kontrolu jejich úplnosti. V rámci tohoto bodu posl. L. Ježek doporučil výboru přijmout usnesní k realizaci akce k zajištění rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob dle usnesení vlády č ze dne 6. prosince 2006 následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. žádá ředitele Národního bezpečnostního úřadu, aby prověřil, zda Vězeňská služba ČR při zadání výběrových řízení a vlastních realizací investičních akcí k zabránění nedovolené komunikace vězněných osob: Věznice Příbram, Věznice Nové Sedlo, Věznice Vinařice, Jiřice, Oráčov, Rýnovice, Kynšperk postupovala v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností; II. žádá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby prověřil, zda postup Vězeňské služby ČR při zadání a vyhodnocení výběrových řízení investičních akcí k zabránění nedovolené komunikace vězněných osob: Věznice Příbram, Věznice Nové Sedlo, Věznice Vinařice, Jiřice, Oráčov, Rýnovice, Kynšperk byl v souladu s příslušnými právními předpisy, zásadami transparentnosti a hospodárnosti; III. žádá ministra spravedlnosti o součinnost při prověření účinnosti přijatých technických opatření k zabránění nedovolené komunikace vězněných osob: Věznice Příbram, Věznice Nové Sedlo, Věznice Vinařice, Jiřice, Oráčov, Rýnovice, Kynšperk ve věci: - žádosti k ministerstvu vnitra o informaci o počtu zjištěných nedovolených hovorů mobilními telefony z uvedených věznic před a po realizaci opatření k zajištění rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob, - žádosti k Českému telekomunikačnímu úřadu o provedení kontrolních měření k ověření technických parametrů uvedených v závěrečných měřících protokolech podle dokumentace skutečného provedení a skutečné účinnosti rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob; IV. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ředitele Národního bezpečnostního úřadu, předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministra spravedlnosti. S tímto usnesením souhlasili všichni přítomní poslanci a bylo přijato usnesení č. 85 ( 10 ; 0 ; 0 ) Hlasování se zúčastnili poslanci: J. Bürgermeister, J. Čerňanský, R: Dušek, J. Fiala, L. Ježek, V. Koníček, V. Snopek, P. Svoboda, V. Šlajs, J. Valouch /viz příloha zápisu č. 1, str. 5/. 11. Návrh termínu a pořadu 9. schůze kontrolního výboru Předseda výboru posl. V. Koníček uvedl, že termín a pořad 9. schůze kontrolního výboru byl již schválen na minulé schůzi (viz. usnesení č. 73). Dle tohoto usnesení se tedy 9. schůze kontrolního výboru bude konat ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2007 od 9,00 hodin v Poslanecké sněmovně s tímto programem: 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu -12-

13 2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na program podpory regionálního rozvoje 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/18 Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metra 4. Návrh legislativních a metodických opatření, která podstatně zkrátí dobu realizace odstraňování povodňových škod 5. Informace Ministerstva financí o návrhu na změnu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 6. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 a Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/15 Hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty s majetkem státu 9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/08 Automobilní technika Policie České republiky 10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám 11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území 12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 13. Informace o činnosti podvýborů kontrolního výboru 14. Sdělení předsedy, různé 15. Návrh termínu a pořadu 10. schůze kontrolního výboru. Předseda výboru posl. V. Koníček poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil osmou schůzi kontrolního výboru. Dne 6. dubna 2007 Zapsala: M. Hálková tajemnice výboru Daniel Reisiegel v.r. ověřovatel Vladimír Koníček v.r. předseda výboru -13-

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2004 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2009 5. volební období kontrolní výbor Z Á P I S z 38. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 21. ledna 2009 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Z á p i s z 51. schůze výboru, která se konala ve dnech 6 8. dubna 2010 v Ostravě duben 2010 Z á p i s z 51. schůze

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 1 9 9 8 III. volební období hospodářský výbor Z Á P I S ze 12. schůze výboru, která se konala dne 16. prosince 1998 Z á

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období ZAPIS z 6. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 24. a 25. listopadu 2010 /středa,čtvrtek/ v budově Poslanecké

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. z 30. schůze petičního výboru, která se konala dne 5.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. z 30. schůze petičního výboru, která se konala dne 5. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období Z Á P I S z 30. schůze petičního výboru, která se konala dne 5. května 2016 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor Z á p i s z 5. schůze výboru, která se konala ve dnech 18. a 19. listopadu 2010, jako výjezdní zasedání ve Znojmě listopad

Více

Z á p i s PS

Z á p i s PS Z á p i s PS150036260 z 49. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 2. prosince 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období 2010 hospodářský výbor Z Á P I S z 21. schůze výboru, která se konala dne 8. prosince 2011 Zápis z 21. schůze hospodářského výboru Poslanecké

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S volebního výboru ze 7. schůze, dne 17. ledna 2002

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S volebního výboru ze 7. schůze, dne 17. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období Z Á P I S volebního výboru ze 7. schůze, dne 17. ledna 2002 Přítomni: posl. Yvona Jungová, Zdeněk Klanica, Vladimír Mlynář, Vlasta Parkanová,

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 290 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (tisk

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období ZÁPIS ze 17. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 12. října 2011 /středa/ od 09.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne 13. 9. 2000 Přítomni: posl. K.Čelišová, K.Dostálová, V.Filip, J.Hofman, M.Horáková,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS. z 15. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 26.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS. z 15. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 26. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS z 15. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 26. února 2015 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha

Více

Z á p i s. a další hosté dle prezenčních listin. Schůzi výboru v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru posl. Marek Benda.

Z á p i s. a další hosté dle prezenčních listin. Schůzi výboru v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru posl. Marek Benda. Z á p i s z 28. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 16. a 17. ledna 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu na vydání zákona o přeměnách obchodních společností

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období hospodářský výbor Z Á P I S z 10. schůze výboru, která se konala dne 28. února 2007 Z á p i s z

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z á p i s PS

Z á p i s PS PS130000408 Z á p i s z 57. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 27. února 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S volebního výboru z 22. schůze, dne 8.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S volebního výboru z 22. schůze, dne 8. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období Z Á P I S volebního výboru z 22. schůze, dne 8. listopadu 2005 Přítomni: posl. Marta Bayerová, Anna Čurdová Michal Doktor, Miroslav

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. února 2006 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 415 7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 schválený Kolegiem NKÚ usnesením č. 9/XVII/2013 na XVII. zasedání dne 14. října 2013 Číslo kontrolní akce: 14/01 Majetek

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 27. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 20. dubna 2016 Čj. 2230/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 123 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze ze dne 26. února 2015 k vládnímu návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 5. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 28. listopadu 2016 Čj. 2286/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období Z Á P I S volebního výboru z 5. schůze, dne 18. května 2001, která pokračovala ve dnech 21. až 24. května 2001 a dne 4. července 2001

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z á p i s. z 7. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí, která se konala dne 21. března 2007

Z á p i s. z 7. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí, která se konala dne 21. března 2007 Z á p i s z 7. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí, která se konala dne 21. března 2007 Přítomni: Nepřítomni: posl. Vlastimil AUBRECHT, PhDr. Robin BÖNISCH, Ing. František DĚDIČ, Mgr.

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Z á p i s. hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Vít Petira, Alena Linková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Z á p i s. hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Vít Petira, Alena Linková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. Z á p i s ze, konaného dne od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2226/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 30. března 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2206/15 V Praze 28. ledna 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 4. února 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1,

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Z á p i s. Nepřítomen: posl. Marek BENDA, PaedDr. Marie MACHATÁ, Mgr. Václav PÍCL, Mgr. Bohuslav ZÁRUBA, Mgr. Milan ZUNA

Z á p i s. Nepřítomen: posl. Marek BENDA, PaedDr. Marie MACHATÁ, Mgr. Václav PÍCL, Mgr. Bohuslav ZÁRUBA, Mgr. Milan ZUNA Z á p i s z 66. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 16. listopadu 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis ze 44A. schůze zahraničního výboru, která se konala dne 3. dubna 2001

Zápis ze 44A. schůze zahraničního výboru, která se konala dne 3. dubna 2001 Zápis ze 44A. schůze zahraničního výboru, která se konala dne 3. dubna 2001 Přítomni: Omluveni: posl. L Zaorálek, J. Karas, V. Laštůvka, S. Navarová, J. Payne, J. Svoboda, P. Šulák, V. Vymětal, J. Zahradil

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S petičního výboru z 8. schůze konané dne 3.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S petičního výboru z 8. schůze konané dne 3. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období Z Á P I S petičního výboru z 8. schůze konané dne 3. dubna 2007 Přítomni: posl. Z. Bebarová-Rujbrová, P. Bohatec, V. Bohdalová, J. Carbol,

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita Hradec Králové Přítomni: JUDr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 7. října 2015 Čj. 2276/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 12. října 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 367 11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 4/XVII/2011 na XVII. zasedání, konaném dne 24. 10. 2011 Číslo kontrolní akce: 12/01

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH,

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, Z á p i s z 11. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 21. a 22. února 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 873/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 557 ze dne 16. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více