Tvorba detailních výkresů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba detailních výkresů"

Transkript

1 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545

2

3 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba detailních výkresů spse01545

5 Obsah Úvod Kreslení Přehled tvorby výkresu Tvorba výkresu součásti Tvorba výkresu sestavy Otevírání a ukládání dokumentů výkresu Výkresové listy Tvorba výkresového pohledu Hlavní pohledy Pomocné pohledy Perspektivní pohledy Detaily Řezy přerušené pohledy, Pohledy v nízké kvalitě a vysoké kvalitě Manipulace s výkresovým pohledem Aktualizace výkresového pohledu Vlastnosti výkresu Definice výkresových norem Použití odkazů D výkresové pohledy a pohledy 2D modelu Schematická tvorba diagramů pomocí bloků a konektorů Přehled značek Cvičení: Vložení výkresového pohledu Cvičení: Tvorba výkresu sestavy Cvičení: Šablona s pohledy Cvičení: Tvorba přerušeného pohledu Cvičení: Tvorba částečného řezu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Kóty, poznámky a PMI Přehled kótování spse01545 Tvorba detailních výkresů 3

6 Obsah Přehled poznámek PMI (Product Manufacturing Information) Kódy textu vlastnosti Cvičení: Načítání a vkládání kót Cvičení: Vkládání poznámek Cvičení: Vložení kusovníku Souhrn Cvičení: Umístění výkresového pohledu A-1 Tvorba dokumentu výkresu A-2 Nastavte pozadí a velikost výkresového listu A-2 Výběr výkresových norem pro list výkresu A-2 Výběr pohledů pomocí Průvodce vkládáním pohledů A-3 Vložení vybraných pohledů na výkresový list A-5 Vložení dalších pohledů součástí na výkresový list A-7 Uložení souboru výkresu A-9 Vložení pomocného pohledu na výkresový list A-10 Tvorba nového listu výkresu a přesun pomocného pohledu na nový list A-10 Tvorba roviny řezu pro řez A-11 Tvorba řezu A-12 Změna vlastností šrafování řezu A-13 Vložení detailu z nárysu A-13 Změna zobrazení výkresového pohledu na stínovaný A-15 Souhrn cvičení A-16 Cvičení: Tvorba výkresu sestavy B-1 Vytvoření nového dokumentu výkresu B-1 Definujte pohledy, které vložíte na list výkresu B-1 Vložení rozloženého pohledu sestavy B-2 Vložení nárysu na nový list B-2 Nakreslení roviny řezu pro řez B-4 Tvorba řezu B-5 Skrytí součásti ve výkresovém pohledu B-7 Úprava zobrazení součástí B-8 Souhrn cvičení B-8 Cvičení: Šablona s pohledy C-1 Tvorba nového dokumentu výkresu C-1 Nastavení výkresových norem C-2 Definice výkresových pohledů C-2 Uspořádání pohledů na listu C-4 Tvorba šablony s pohledy C-5 Vyplnění šablony s pohledy C-6 Novou šablonu s pohledy umístěte do složky šablon Solid Edge C-6 Vytvoření nového souboru výkresu pomocí šablony s pohledy C-6 Souhrn cvičení C-7 4 Tvorba detailních výkresů spse01545

7 Obsah Cvičení: Tvorba přerušeného pohledu D-1 Tvorba nového dokumentu výkresu D-1 Definice výkresového pohledu D-2 Přidání svislé přerušené oblasti do výkresového pohledu D-3 Vložení vodorovného přerušení do výkresového pohledu D-5 Vložení vodorovného přerušení s jiným typem lomených čar D-6 Souhrn cvičení D-6 Cvičení: Tvorba částečného řezu E-1 Tvorba nového dokumentu výkresu E-1 Nastavení výkresových norem E-1 Definice výkresového pohledu E-2 Definice částečného řezu E-3 Úprava částečného řezu E-4 Souhrn cvičení E-6 Cvičení: Načítání a vkládání kót F-1 Otevření souboru výkresu F-2 Načtení kót F-3 Úprava načtených kót F-5 Vložení osových křížů F-5 Vložení úhlových kót F-7 Vložení lineární kóty a přidání předpony F-8 Vložte chytrou kótu a přidejte text před kótu, za kótu a speciální znaky..... F-10 Kótování řezu F-11 Úprava kóty a přidání tolerance F-13 Použití zobrazení alternativních jednotek kót F-14 Zobrazení celého listu výkresu F-16 Úprava velikosti listu F-16 Zavření souboru výkresu F-17 Otevření souboru součásti použitého k tvorbě výkresových pohledů F-18 Úprava prvku kruhového pole F-18 Otevření souboru výkresu F-19 Použití Správce změn pohledu F-20 Souhrn cvičení F-21 Cvičení: Vkládání poznámek G-1 Otevření souboru výkresu G-1 Vložení základny G-1 Přemístění kóty G-2 Vložení geometrické tolerance G-3 Vložení další geometrické tolerance G-4 Vložení značky drsnosti G-4 Skrytí hrany ve výkresovém pohledu G-6 Vložte osu do řezu G-6 Vložení tvaru hrany do řezu G-8 Přidání poznámek na list výkresu G-9 Souhrn cvičení G-10 Cvičení: Vložení kusovníku H-1 Otevření souboru výkresu H-1 spse01545 Tvorba detailních výkresů 5

8 Obsah Nastavení možnosti Kusovník na automatické pozice H-2 Nastavení vlastností pozice H-2 Definice umístění kusovníku H-3 Definice sloupců kusovníku H-4 Vložení kusovníku do výkresu H-7 Souhrn cvičení H-7 6 Tvorba detailních výkresů spse01545

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01545 Tvorba detailních výkresů 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba detailních výkresů spse01545

11 Lekce 2 Kreslení Přehled kurzu Kurz kreslení se zaměřuje na tvorbu a úpravu výkresů ve 3D modelech. Po dokončení kurzu budete schopni provádět tyto postupy: Tvorba výkresů Přidání pohledů do výkresů Tvorba kót Tvorba poznámek spse01545 Tvorba detailních výkresů 2-1

12

13 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Přehled Tvorba výkresu je proces formální dokumentace konstrukce součásti nebo podsestavy. Solid Edge nabízí mnoho nástrojů umožňujících jednoduchou dokumentaci konstrukce v jakémkoliv stadiu tvorby. Je možné vytvořit asociativní výkresové pohledy 3D součástí a podsestav, které můžete snadno aktualizovat při změně součásti nebo podsestavy. Je také možné vytvořit výkresové pohledy skládající se z 2D objektů kreslených od začátku, které lze rychle změnit bez provádění změn v součásti nebo v dokumentu sestavy. Kombinace výše uvedených způsobů také umožňuje vyhovět měnícím se požadavkům na pracovní postup. Je možné vložit asociativní výkresový pohled, který může být aktualizován při změně modelu. Až potom budete chtít provést změny v dokumentu výkresu bez změny modelu, je možné převést asociativní výkresový pohled na výkresový pohled 2D objektu. Tvorba výkresu součásti Tvorba výkresu sestavy V Solid Edge lze vytvořit 2D výkres pomocí dvou typů výkresových pohledů: pohledy součásti a 2D pohledy. 2D výkres může obsahovat kóty a jiné poznámky, které popisují velikost součásti nebo sestavy, materiál použitý při tvorbě a další informace. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-1

14 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Typy výkresových pohledů Při práci se 3D modelem můžete vytvořit následující typy výkresových pohledů: hlavní pohledy, pomocné pohledy, perspektivní pohledy, Detaily (závislé a nezávislé), řezy, přerušené pohledy, pohledy v nízké nebo vysoké kvalitě. Rozložené výkresy sestav Při práci se Solid Edge 2D Drafting 2D není možné vytvořit 3D pohledy, které vyžadují 3D model: řezy, částečné řezy a detaily. Tvorba výkresu součásti Postup tvorby výkresu součásti Pomocí následujícího procesu vytvoříte výkres z jakéhokoli dokumentu součásti nebo plechové součásti Solid Edge (typy souborů.par a.psm). 1. Otevřete nový dokument výkresu pomocí šablony Výkres ISO. 2. Pomocí příkazu Průvodce vkládáním pohledů definujte a vložte hlavní pohledy součástí. 3. (Volitelné) Podle potřeby vytvořte další pohledy. Pomocné pohledy detaily, řezy, 3-2 Tvorba detailních výkresů spse01545

15 Přehled tvorby výkresu přerušené pohledy, pohledy v nízké kvalitě. 4. Okótujte pohledy součástí. Například můžete: Načíst kóty a poznámky z modelu. Pomocí příkazu Chytrá kóta vložit kóty. 5. Vytvořte pro pohledy součástí poznámky. Poznámky k modelu můžete vytvořit například následovně: Vložení pozice Vložení popisu Vložení geometrické tolerance nebo základny Vložení značky tvaru hrany Definování značky svaru spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-3

16 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Vložení značky drsnosti Automatická tvorba os a osových křížů ve výkresovém pohledu Pomocí příkazu Změna stylu hran překreslete, zobrazte nebo skryjte hrany součásti. Pomocí příkazu Text přidejte do výkresového listu poznámky. 6. Uložte dokument výkresu. 7. Tisk dokumentu. 8. Po změně modelu výkresové pohledy zastarají. Proveďte jeden z následujících úkonů: Pomocí příkazu Aktualizovat pohledy aktualizujte pohledy modelu označeného šedými hranicemi. Další informace o těchto prvcích naleznete v tématu Aktualizace výkresových pohledů. Pomocí dialogového okna Sledování změn zkontrolujte změněné kóty a poznámky. Další informace o těchto prvcích naleznete v tématu Sledování změn kót a poznámek. Tvorba výkresu sestavy 3-4 Tvorba detailních výkresů spse01545

17 Přehled tvorby výkresu Reprezentace modelů definované v modelu sestavy lze zobrazovat ve výkresovém pohledu jako zobrazení rozloženého modelu nebo PMI pohled modelu. Pomocí následujícího postupu vytvořte izometrický výkresový pohled rozložené sestavy obsahující kusovník s pozicemi. To můžete provést v modelu sestavy nebo v dokumentu výkresu. 1. Spuštění Průvodce vkládáním pohledů V dokumentu sestavy proveďte následující postup: a. Uložte dokument sestavy. b. V nabídce Aplikace vyberte příkaz Nový fi Vytvořit výkres. c. V dialogovém okně Vytvořit výkres zaškrtněte políčko Spustit průvodce tvorbou výkresového pohledu a klikněte na tlačítko OK. 2. Výběr reprezentace modelu sestavy V okně Průvodce tvorbou výkresového pohledu (možnosti výkresového pohledu) vyberte v seznamu CFG, PMI pohled modelu nebo zóna jednu z následujících položek. Chcete-li vytvořit rozložený izometrický pohled modelu, vyberte konfiguraci zobrazení rozloženého modelu a klikněte na tlačítko Dokončit. Další informace o způsobu tvorby konfigurace rozloženého modelu naleznete v tématu Automatické rozložení sestavy. Chcete-li sdílet informace o návrhu, výrobě a funkcích, které byly přidány do uloženého pohledu modelu, vyberte název PMI pohledu modelu vytvořte PMI výkresový pohled. Další informace o způsobu tvorby PMI pohledu modelu naleznete v tématu Tvorba PMI pohledu modelu. Chcete-li vytvořit uživatelský pohled vybavení a komponent v obdélníkové oblasti velkého modelu sestavy, vyberte název zóny tlačítko Další. a a poté klikněte na Pokud není k dispozici žádná předem definovaná reprezentace modelu k výběru nebo vytvoření kombinace uživatelských pohledů sestavy, zvolte možnost Bez výběru a klikněte na tlačítko Další. 3. Umístění uživatelského pohledu do listu Při zobrazení Průvodce tvorbou výkresového pohledu (orientace výkresového pohledu): a. Jako hlavní pohled vyberte pojmenovaný pohled, například izometrický. b. Chcete-li vybrat další pohledy, klikněte na tlačítko Další, jinak klikněte na tlačítko Dokončit. c. Kliknutím na výkresový list vložte pohledy. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-5

18 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Tip Předdefinované PMI pohledy modelu a konfigurace zobrazení se do výkresu vloží automaticky. 4. Po vložení pohledu můžete provádět následující operace: Nastavení zobrazení sestavy Chcete-li ovládat zobrazení jednotlivých součástí a podsestav v sestavě, použijte kartu Zobrazení v dialogovém okně Vlastnosti výkresového pohledu. Další informace naleznete v tématu Tvorba výkresů sestav. Načtení kót a poznámek modelu U ortografických výkresových pohledů můžete pomocí příkazu Načíst kóty z modelu extrahovat kóty a poznámky z modelu do výkresu. U izometrických výkresových pohledů (izometrických, dimetrických nebo trimetrických) můžete pomocí příkazu Chytrá kóta vložit 3D kótu do izometrického pohledu výkresu. 5. Přidání kusovníku s pozicemi Chcete-li vytvořit kusovník, použijte kartu Domů fi skupinu Tabulky fi příkaz Kusovník. Tip Chcete-li vložit kusovník, který ukazuje schéma číslování pozic modelu sestavy v tabulce a v pozicích, zaškrtněte políčko Použít čísla pozic generovaná sestavou na kartě Možnosti v dialogovém okně Vlastnosti kusovníku. Pokud není tato možnost dostupná, je nutné zaškrtnout políčko Vytvořit čísla pozic na kartě Čísla pozic v dialogovém okně Možnosti Solid Edge. Pozice generované automaticky s kusovníkem lze uspořádat tak, aby byla každá z nich viditelná. Další informace naleznete v tématu Pozice pod sebou. Pokud v kusovníku nebo ve výkresovém pohledu pro sestavu chybí součásti, ověřte, že chybějící součásti nejsou vypnuty v dialogovém okně dokumentu sestavy Vlastnosti výskytu. Další informace naleznete v tématu Zobrazení výskytů sestav ve výkresovém pohledu nebo v kusovníku. Otevírání a ukládání dokumentů výkresu V tomto tématu jsou popsány některé specializovanější operace se soubory, které se týkají výkresových dokumentů. Informace o základních operacích se souborem naleznete v tématu nápovědy Otevírání a ukládání dokumentů Solid Edge. Další informace o operacích se souborem pro spravované dokumenty naleznete v tématu nápovědy Přidání dokumentů Solid Edge do spravované knihovny. 3-6 Tvorba detailních výkresů spse01545

19 Přehled tvorby výkresu Otevření dokumentů výkresu v aktivním režimu a v režimu prohlížení (neaktivním) Dokument výkresu lze otevřít ve dvou režimech: v aktivním režimu nebo režimu prohlížení. Výchozí je aktivní režim. Režim prohlížení snižuje čas potřebný k otevření dokumentu. Chcete-li otevřít dokument výkresu v režimu prohlížení, nastavte v dialogovém okně Otevřít soubor možnost Rychlé otevření s výkresovými pohledy. Aktivním režim versus režim prohlížení Aktivní režim určuje, že se dokumenty výkresu otevřou s normální možností úprav. K dispozici jsou všechny příkazy. U výkresových pohledů, kusovníků, tabulek výkresu a dalších položek se zkontroluje, zda nejsou zastaralé. Geometrii modelu lze běžně používat. Režim prohlížení je určen pro prohlížení výkresu a tisk. Velký soubor výkresu lze rychle otevřít pomocí předcházející kontroly aktuálnosti a pomocí omezení funkcí. To je užitečné také při otevírání spravovaného dokumentu výkresu s mnoha jinými připojenými dokumenty. V režimu prohlížení: Je možné dokončit výkres výběrem a přesunutím 3D pohledů modelu, přidáním a úpravou kót a poznámek, změnou jejich měřítka a úpravou jejich vlastností. Funkce, které závisí na datech odvozených z modelu, například načtení kót, automatické přidání os, úprava kusovníků a tabulek odvozených z modelu a kótování v nízké kvalitě jsou vypnuty. Můžete vytvořit nové pohledy z geometrie v listu 2D modelu. Můžete také vytvořit detailní pohledy 2D modelu. Nejsou však dostupné příkazy k vytvoření pohledů 3D modelu. Nelze aktualizovat výkresové pohledy. Dokument výkresu otevřený v režimu náhledu poznáte podle nápisu Neaktivní, který je umístěn v pracovních listech a v listu 2D modelu. Dalším indikátorem je záhlaví dokumentu, kde je před názvem dokumentu a ID revize zobrazen následující text: Výkres s neaktivními výkresovými pohledy. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-7

20 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Změna výkresového pohledu uvnitř dokumentu Jakmile je dokument otevřen, můžete přepínat mezi režimy. Na na kartě Nástroje ve skupině Aktivace pohledu můžete vybrat tyto příkazy: Aktivovat výkresové pohledy Deaktivovat výkresové pohledy Pokud například otevřete dokument v režimu prohlížení, protože si ho chcete prohlédnout a vytisknout, ale potom se rozhodnete, že chcete ještě přidat nový pohled nebo změnit hloubku výkresového pohledu, můžete použít příkaz Aktivovat výkresové pohledy. Tím se výkres vrátí zpět do normálního režimu a vy můžete provést požadované změny. Pokud se pokusíte přetáhnout soubor modelu do dokumentu výkresu, který je v režimu prohlížení, zobrazí se dialogové okno, pomocí kterého můžete výkres okamžitě aktivovat. Kliknutím na tlačítko Ano přepnete dokument do aktivního režimu a můžete pokračovat v tvorbě výkresového pohledu. Kliknutím na tlačítko Ne ukončíte příkaz tvorby pohledu a ponecháte výkres v režimu prohlížení. Nastavení předvolby otevření dokumentu Můžete nastavit předvolbu tak, že se dokument výkresu otevře v režimu prohlížení. Než kliknete na tlačítko Otevřít, kterým otevřete dokument, vyberte jednu z těchto možností v dialogovém okně Otevřít soubor a potom klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí. Aktivovat výkresové pohledy pro úpravy Rychlé otevření s deaktiv. výkresovými pohledy Otevření dokumentů výkresu v prohlížeči Solid Edge Solid Edge nabízí samostatný prohlížeč umožňující prohlížení souborů výkresu bez aktivování Solid Edge. Chcete-li prohlížeč aktivovat v Průzkumníku Windows, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný dokument a v místní nabídce klikněte na příkaz Prohlížeč. Uložení dokumentů výkresu pro aplikaci Náhled a připomínky a prohlížeč Solid Edge Dříve než můžete v aplikaci Náhled a připomínky nebo v prohlížeči Solid Edge zobrazit dokument výkresu, musí se pro dokument vytvořit data metasouboru. To lze provést automaticky při ukládání dokumentu výkresu pomocí nastavení možnosti Zahrnout data prohlížeče výkresů do souboru na kartě Obecné dialogového okna Možnosti. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu nápovědy Otevření dokumentu v prostředí Náhled a připomínky. 3-8 Tvorba detailních výkresů spse01545

21 Přehled tvorby výkresu Výkresové listy Přehled výkresového listu Kompozice výkresu začíná výběrem výkresového listu. Kreslicí listy jsou podobné stránkám v zápisníku. Výkresové pohledy je možné v dokumentu umístit na různé výkresové listy. Umístit můžete například nárys a bokorys na jeden výkresový list a řez na jiný výkresový list. Oba listy budou uloženy ve stejném dokumentu. Výkresový list nastavíte pomocí příkazu Nastavení listu v nabídce Aplikace. Všechny výkresové pohledy 3D modelu, kóty a poznámky jsou umístěny v aktivní pracovním listu, který obsahuje dvě komponenty. Rámeček listu (A) zobrazuje orientaci a tisknutelnou oblast listu. Velikost a orientaci rámečku listu je možné změnit pomocí příkazu Nastavení listu. Plocha mimo rámeček (B) je rovněž součást výkresového listu. Je možné kreslit, kótovat a vytvářet poznámky u geometrie v listu 2D modelu a pak vytvořit pohledy 2D modelu a vložit je do aktivního pracovního listu. V následujících tématech se dozvíte více o výkresových listech: Pracovní listy Listy pozadí list 2D modelu Manipulace s listy Listy a šablony dokumentů Zobrazení výkresových listů v prohlížečích výkresů Měřítko listu a měřítko výkresového pohledu Pracovní listy List, ve kterém konstruujete výkresové pohledy, se nazývá pracovní list. Pracovních listů můžete vytvořit libovolné množství. Ke každému pracovnímu listu je připojen list pozadí. spse01545 Vlastnosti výkresového listu, například velikost přiřazenéhotvorba listudetailních pozadí, výkresů můžete 3-9 upravit pomocí příkazu Nastavení listu v nabídce Aplikace. Příkaz Nastavení listu

22 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Listy pozadí List pozadí se používá jako pozadí pracovního listu. Jeden list pozadí je možné přiřadit k libovolnému množství pracovních listů, což je vhodné pro umístění libovolné geometrie na více výkresech. Pomocí karty Pozadí v dialogovém okně Nastavení listu použijte list pozadí. Pomocí příkazu Pozadí na kartě Zobrazení fi ve skupině Pohledy listu naformátujte list pozadí. Při připojení listu pozadí k pracovnímu listu pomocí příkazu Nastavení listu je geometrie listu pozadí zobrazována a tištěna spolu s pracovním listem. Aby byly velikosti listu a grafiky na obou listech srovnány, velikost pracovního listu se automaticky nastaví tak, aby odpovídala velikosti přiřazeného listu pozadí. Vhodné přizpůsobené schéma je například rozdílné listy pozadí pro každý výkres standardního formátu (například A, B, C, D nebo A0, A1, A2, A3, A4). Poznámka Grafika na listu pozadí není měřítkem výkresového listu ovlivněna. Vždy se zobrazují 1:1 s ohledem na pracovní list. Lze také přidat list rámečku výkresu jako pozadí listu 2D modelu pomocí příkazu Nastavení kreslicí plochy nebo jeho přetažením přímo na list. Je například možné přidat standardní firemní rámeček a rohové razítko, pomocí příkazu Vložit objekt na kartě Tvorba skici vložit rastrový obrázek loga společnosti nebo nakreslit jinou geometrii Tvorba detailních výkresů spse01545

23 Přehled tvorby výkresu List 2D modelu List 2D modelu je speciální list, který se používá pro práci v 2D modelovém prostoru. Umožňuje kreslit na list a vkládat poznámky v měřítku k celkové velikosti modelované součásti, ale výkres s poznámkami vytiskne přesně v měřítku k zadané výstupní velikosti listu. Do listu 2D modelu je možné třeba přetáhnout soubor obsahující 2D geometrii (například dokument Solid Edge DFT nebo soubor AutoCADu DWG nebo DXF). Pomocí jednoho měřítka výkresu můžete přidat poznámky a kóty, potom pomocí příkazu 2D model ve skupině Výkresové pohledy vytvořit 2D pohledy návrhu, které vložíte do jednoho nebo více pracovních listů v jiném měřítku pro tisk. Narozdíl od pracovních listů je v dokumentu povolen pouze jeden list 2D modelu. Je to vždy první list v dokumentu a nelze jej přejmenovat. Pomocí příkazu 2D model na kartě Zobrazení fi ve skupině Pohledy listu zpřístupněte tento list. Měřítko listu 2D modelu je 1:1. Chcete-li vkládat poznámky a kótovat v jiném měřítku, než je měřítko tisknutého výkresu, bez nutnosti změny výšky textu před tiskem, použijte příkaz Nastavení kreslicí plochy v nabídce Aplikace. Tento příkaz automaticky vypočítá velikost a měřítko pracovní plochy v listu 2D modelu podle velikosti tisknutého listu a šířky a výšky zamýšleného modelu. Je možné přidat list rámečku výkresu do listu 2D modelu. Použijte příkaz Nastavení kreslicí plochy a vyberte jeden ze souborů bloku rámečku výkresu zobrazených v dialogovém okně Kreslicí plocha v seznamu Vložit blok. Pomocí příkazu Nastavení kreslicí plochy zajistíte vložení rámečku ve správném měřítku papíru, na který se bude tisknout. Pokud nepotřebujete změnu měřítka, můžete přetáhnout soubor obsahující rámeček výkresu do listu modelu a kliknutím jej vložit. Manipulace s listy Pojmenováním záložky listů v dolní části výkresových listů je možné jednoduše manipulovat s listy. Záložky lze použít následujícími způsoby: Kliknutím na záložku vyberete a zobrazíte výkresový list. Název zobrazeného výkresového listu se zobrazí tučně. Dvojitým kliknutím na záložku listu je možné aktivovat výkresový list a nastavit možnosti listu. Kliknutím pravým tlačítkem na kartu výkresového listu zobrazíte místní nabídku karty výkresového listu. Pomocí této nabídky můžete vkládat, odstraňovat, přejmenovávat a měnit pořadí výkresových listů. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-11

24 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Pomocí následujících tlačítek posuvníku můžete posouvat aktivaci jednotlivých výkresových listů. Posune k první záložce výkresového listu v dokumentu. Posune k poslední záložce výkresového listu v dokumentu. Posune k předchozí záložce výkresového listu v dokumentu. Podržením klávesy SHIFT a kliknutím na tlačítko můžete posunout více záložek zároveň. Posune k následující záložce výkresového listu v dokumentu. Podržením klávesy SHIFT a kliknutím na tlačítko můžete posunout více záložek zároveň. Listy a šablony dokumentů Upravené listy pozadí můžete znovu použít tak, že je uložíte do šablony dokumentu. Při tvorbě nového dokumentu pomocí šablony budou všechny listy pozadí zkopírovány do nového dokumentu. Zobrazení výkresových listů v prohlížečích výkresů Jestliže chcete, aby byly vaše dokumenty výkresů k dispozici pro prohlížení v Prohlížeči Solid Edge a aplikaci Náhled a připomínky, je nutné určit, které listy mají být v souboru zahrnuty. Pomocí následujících zaškrtávacích políček na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti Solid Edge v prostředí výkresu vyberte typy listů. Zahrnout data prohlížeče výkresů do souboru Zahrnout pracovní listy Zahrnout list 2D modelu Zahrnout listy pozadí Měřítko listu a výkresového pohledu Měřítko listu je normalizovaná hodnota měřítka pro výkresové pohledy vložené v pracovním listu. Obvykle je měřítko listu označeno v rohovém razítku výkresu. Při vložení výkresového pohledu do stejného listu s použitím jiného měřítka si můžete všimnout výjimečné hodnoty měřítka v popisu výkresového pohledu. Pouze pracovní listy můžou mít měřítko listu jiné než 1,0. Listy pozadí, list 2D modelu a okna funkce Kreslit v pohledu mají své měřítko listu stanovené na 1:1. Nastavení měřítka listu Měřítko listu lze nastavit při: Vkládání prvního pohledu pomocí Průvodce tvorbou výkresového pohledu Při vkládání prvního výkresového pohledu do listu pomocí příkazu Průvodce vkládáním pohledů můžete určit měřítko listu na panelu příkazu Průvodce vkládáním pohledů pomocí možnosti Nastavit měřítko listu. Po výběru tohoto tlačítka je měřítko listu automaticky nastaveno na měřítko prvního výkresového pohledu hlavního pohledu vloženého do výkresu. Stejné měřítko se použije 3-12 Tvorba detailních výkresů spse01545

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Co je nového v programu QuarkXPress 8

Co je nového v programu QuarkXPress 8 Co je nového v programu QuarkXPress 8 OBSAH Obsah Legislativní upozornění...4 Úvod...5 Pracujte rychleji s programem QuarkXPress 8...6 Flexibilní manipulace s obsahem...6 Přímá manipulace s rámečky a obrázky...6

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více