Tvorba detailních výkresů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba detailních výkresů"

Transkript

1 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545

2

3 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba detailních výkresů spse01545

5 Obsah Úvod Kreslení Přehled tvorby výkresu Tvorba výkresu součásti Tvorba výkresu sestavy Otevírání a ukládání dokumentů výkresu Výkresové listy Tvorba výkresového pohledu Hlavní pohledy Pomocné pohledy Perspektivní pohledy Detaily Řezy přerušené pohledy, Pohledy v nízké kvalitě a vysoké kvalitě Manipulace s výkresovým pohledem Aktualizace výkresového pohledu Vlastnosti výkresu Definice výkresových norem Použití odkazů D výkresové pohledy a pohledy 2D modelu Schematická tvorba diagramů pomocí bloků a konektorů Přehled značek Cvičení: Vložení výkresového pohledu Cvičení: Tvorba výkresu sestavy Cvičení: Šablona s pohledy Cvičení: Tvorba přerušeného pohledu Cvičení: Tvorba částečného řezu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Kóty, poznámky a PMI Přehled kótování spse01545 Tvorba detailních výkresů 3

6 Obsah Přehled poznámek PMI (Product Manufacturing Information) Kódy textu vlastnosti Cvičení: Načítání a vkládání kót Cvičení: Vkládání poznámek Cvičení: Vložení kusovníku Souhrn Cvičení: Umístění výkresového pohledu A-1 Tvorba dokumentu výkresu A-2 Nastavte pozadí a velikost výkresového listu A-2 Výběr výkresových norem pro list výkresu A-2 Výběr pohledů pomocí Průvodce vkládáním pohledů A-3 Vložení vybraných pohledů na výkresový list A-5 Vložení dalších pohledů součástí na výkresový list A-7 Uložení souboru výkresu A-9 Vložení pomocného pohledu na výkresový list A-10 Tvorba nového listu výkresu a přesun pomocného pohledu na nový list A-10 Tvorba roviny řezu pro řez A-11 Tvorba řezu A-12 Změna vlastností šrafování řezu A-13 Vložení detailu z nárysu A-13 Změna zobrazení výkresového pohledu na stínovaný A-15 Souhrn cvičení A-16 Cvičení: Tvorba výkresu sestavy B-1 Vytvoření nového dokumentu výkresu B-1 Definujte pohledy, které vložíte na list výkresu B-1 Vložení rozloženého pohledu sestavy B-2 Vložení nárysu na nový list B-2 Nakreslení roviny řezu pro řez B-4 Tvorba řezu B-5 Skrytí součásti ve výkresovém pohledu B-7 Úprava zobrazení součástí B-8 Souhrn cvičení B-8 Cvičení: Šablona s pohledy C-1 Tvorba nového dokumentu výkresu C-1 Nastavení výkresových norem C-2 Definice výkresových pohledů C-2 Uspořádání pohledů na listu C-4 Tvorba šablony s pohledy C-5 Vyplnění šablony s pohledy C-6 Novou šablonu s pohledy umístěte do složky šablon Solid Edge C-6 Vytvoření nového souboru výkresu pomocí šablony s pohledy C-6 Souhrn cvičení C-7 4 Tvorba detailních výkresů spse01545

7 Obsah Cvičení: Tvorba přerušeného pohledu D-1 Tvorba nového dokumentu výkresu D-1 Definice výkresového pohledu D-2 Přidání svislé přerušené oblasti do výkresového pohledu D-3 Vložení vodorovného přerušení do výkresového pohledu D-5 Vložení vodorovného přerušení s jiným typem lomených čar D-6 Souhrn cvičení D-6 Cvičení: Tvorba částečného řezu E-1 Tvorba nového dokumentu výkresu E-1 Nastavení výkresových norem E-1 Definice výkresového pohledu E-2 Definice částečného řezu E-3 Úprava částečného řezu E-4 Souhrn cvičení E-6 Cvičení: Načítání a vkládání kót F-1 Otevření souboru výkresu F-2 Načtení kót F-3 Úprava načtených kót F-5 Vložení osových křížů F-5 Vložení úhlových kót F-7 Vložení lineární kóty a přidání předpony F-8 Vložte chytrou kótu a přidejte text před kótu, za kótu a speciální znaky..... F-10 Kótování řezu F-11 Úprava kóty a přidání tolerance F-13 Použití zobrazení alternativních jednotek kót F-14 Zobrazení celého listu výkresu F-16 Úprava velikosti listu F-16 Zavření souboru výkresu F-17 Otevření souboru součásti použitého k tvorbě výkresových pohledů F-18 Úprava prvku kruhového pole F-18 Otevření souboru výkresu F-19 Použití Správce změn pohledu F-20 Souhrn cvičení F-21 Cvičení: Vkládání poznámek G-1 Otevření souboru výkresu G-1 Vložení základny G-1 Přemístění kóty G-2 Vložení geometrické tolerance G-3 Vložení další geometrické tolerance G-4 Vložení značky drsnosti G-4 Skrytí hrany ve výkresovém pohledu G-6 Vložte osu do řezu G-6 Vložení tvaru hrany do řezu G-8 Přidání poznámek na list výkresu G-9 Souhrn cvičení G-10 Cvičení: Vložení kusovníku H-1 Otevření souboru výkresu H-1 spse01545 Tvorba detailních výkresů 5

8 Obsah Nastavení možnosti Kusovník na automatické pozice H-2 Nastavení vlastností pozice H-2 Definice umístění kusovníku H-3 Definice sloupců kusovníku H-4 Vložení kusovníku do výkresu H-7 Souhrn cvičení H-7 6 Tvorba detailních výkresů spse01545

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01545 Tvorba detailních výkresů 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba detailních výkresů spse01545

11 Lekce 2 Kreslení Přehled kurzu Kurz kreslení se zaměřuje na tvorbu a úpravu výkresů ve 3D modelech. Po dokončení kurzu budete schopni provádět tyto postupy: Tvorba výkresů Přidání pohledů do výkresů Tvorba kót Tvorba poznámek spse01545 Tvorba detailních výkresů 2-1

12

13 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Přehled Tvorba výkresu je proces formální dokumentace konstrukce součásti nebo podsestavy. Solid Edge nabízí mnoho nástrojů umožňujících jednoduchou dokumentaci konstrukce v jakémkoliv stadiu tvorby. Je možné vytvořit asociativní výkresové pohledy 3D součástí a podsestav, které můžete snadno aktualizovat při změně součásti nebo podsestavy. Je také možné vytvořit výkresové pohledy skládající se z 2D objektů kreslených od začátku, které lze rychle změnit bez provádění změn v součásti nebo v dokumentu sestavy. Kombinace výše uvedených způsobů také umožňuje vyhovět měnícím se požadavkům na pracovní postup. Je možné vložit asociativní výkresový pohled, který může být aktualizován při změně modelu. Až potom budete chtít provést změny v dokumentu výkresu bez změny modelu, je možné převést asociativní výkresový pohled na výkresový pohled 2D objektu. Tvorba výkresu součásti Tvorba výkresu sestavy V Solid Edge lze vytvořit 2D výkres pomocí dvou typů výkresových pohledů: pohledy součásti a 2D pohledy. 2D výkres může obsahovat kóty a jiné poznámky, které popisují velikost součásti nebo sestavy, materiál použitý při tvorbě a další informace. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-1

14 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Typy výkresových pohledů Při práci se 3D modelem můžete vytvořit následující typy výkresových pohledů: hlavní pohledy, pomocné pohledy, perspektivní pohledy, Detaily (závislé a nezávislé), řezy, přerušené pohledy, pohledy v nízké nebo vysoké kvalitě. Rozložené výkresy sestav Při práci se Solid Edge 2D Drafting 2D není možné vytvořit 3D pohledy, které vyžadují 3D model: řezy, částečné řezy a detaily. Tvorba výkresu součásti Postup tvorby výkresu součásti Pomocí následujícího procesu vytvoříte výkres z jakéhokoli dokumentu součásti nebo plechové součásti Solid Edge (typy souborů.par a.psm). 1. Otevřete nový dokument výkresu pomocí šablony Výkres ISO. 2. Pomocí příkazu Průvodce vkládáním pohledů definujte a vložte hlavní pohledy součástí. 3. (Volitelné) Podle potřeby vytvořte další pohledy. Pomocné pohledy detaily, řezy, 3-2 Tvorba detailních výkresů spse01545

15 Přehled tvorby výkresu přerušené pohledy, pohledy v nízké kvalitě. 4. Okótujte pohledy součástí. Například můžete: Načíst kóty a poznámky z modelu. Pomocí příkazu Chytrá kóta vložit kóty. 5. Vytvořte pro pohledy součástí poznámky. Poznámky k modelu můžete vytvořit například následovně: Vložení pozice Vložení popisu Vložení geometrické tolerance nebo základny Vložení značky tvaru hrany Definování značky svaru spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-3

16 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Vložení značky drsnosti Automatická tvorba os a osových křížů ve výkresovém pohledu Pomocí příkazu Změna stylu hran překreslete, zobrazte nebo skryjte hrany součásti. Pomocí příkazu Text přidejte do výkresového listu poznámky. 6. Uložte dokument výkresu. 7. Tisk dokumentu. 8. Po změně modelu výkresové pohledy zastarají. Proveďte jeden z následujících úkonů: Pomocí příkazu Aktualizovat pohledy aktualizujte pohledy modelu označeného šedými hranicemi. Další informace o těchto prvcích naleznete v tématu Aktualizace výkresových pohledů. Pomocí dialogového okna Sledování změn zkontrolujte změněné kóty a poznámky. Další informace o těchto prvcích naleznete v tématu Sledování změn kót a poznámek. Tvorba výkresu sestavy 3-4 Tvorba detailních výkresů spse01545

17 Přehled tvorby výkresu Reprezentace modelů definované v modelu sestavy lze zobrazovat ve výkresovém pohledu jako zobrazení rozloženého modelu nebo PMI pohled modelu. Pomocí následujícího postupu vytvořte izometrický výkresový pohled rozložené sestavy obsahující kusovník s pozicemi. To můžete provést v modelu sestavy nebo v dokumentu výkresu. 1. Spuštění Průvodce vkládáním pohledů V dokumentu sestavy proveďte následující postup: a. Uložte dokument sestavy. b. V nabídce Aplikace vyberte příkaz Nový fi Vytvořit výkres. c. V dialogovém okně Vytvořit výkres zaškrtněte políčko Spustit průvodce tvorbou výkresového pohledu a klikněte na tlačítko OK. 2. Výběr reprezentace modelu sestavy V okně Průvodce tvorbou výkresového pohledu (možnosti výkresového pohledu) vyberte v seznamu CFG, PMI pohled modelu nebo zóna jednu z následujících položek. Chcete-li vytvořit rozložený izometrický pohled modelu, vyberte konfiguraci zobrazení rozloženého modelu a klikněte na tlačítko Dokončit. Další informace o způsobu tvorby konfigurace rozloženého modelu naleznete v tématu Automatické rozložení sestavy. Chcete-li sdílet informace o návrhu, výrobě a funkcích, které byly přidány do uloženého pohledu modelu, vyberte název PMI pohledu modelu vytvořte PMI výkresový pohled. Další informace o způsobu tvorby PMI pohledu modelu naleznete v tématu Tvorba PMI pohledu modelu. Chcete-li vytvořit uživatelský pohled vybavení a komponent v obdélníkové oblasti velkého modelu sestavy, vyberte název zóny tlačítko Další. a a poté klikněte na Pokud není k dispozici žádná předem definovaná reprezentace modelu k výběru nebo vytvoření kombinace uživatelských pohledů sestavy, zvolte možnost Bez výběru a klikněte na tlačítko Další. 3. Umístění uživatelského pohledu do listu Při zobrazení Průvodce tvorbou výkresového pohledu (orientace výkresového pohledu): a. Jako hlavní pohled vyberte pojmenovaný pohled, například izometrický. b. Chcete-li vybrat další pohledy, klikněte na tlačítko Další, jinak klikněte na tlačítko Dokončit. c. Kliknutím na výkresový list vložte pohledy. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-5

18 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Tip Předdefinované PMI pohledy modelu a konfigurace zobrazení se do výkresu vloží automaticky. 4. Po vložení pohledu můžete provádět následující operace: Nastavení zobrazení sestavy Chcete-li ovládat zobrazení jednotlivých součástí a podsestav v sestavě, použijte kartu Zobrazení v dialogovém okně Vlastnosti výkresového pohledu. Další informace naleznete v tématu Tvorba výkresů sestav. Načtení kót a poznámek modelu U ortografických výkresových pohledů můžete pomocí příkazu Načíst kóty z modelu extrahovat kóty a poznámky z modelu do výkresu. U izometrických výkresových pohledů (izometrických, dimetrických nebo trimetrických) můžete pomocí příkazu Chytrá kóta vložit 3D kótu do izometrického pohledu výkresu. 5. Přidání kusovníku s pozicemi Chcete-li vytvořit kusovník, použijte kartu Domů fi skupinu Tabulky fi příkaz Kusovník. Tip Chcete-li vložit kusovník, který ukazuje schéma číslování pozic modelu sestavy v tabulce a v pozicích, zaškrtněte políčko Použít čísla pozic generovaná sestavou na kartě Možnosti v dialogovém okně Vlastnosti kusovníku. Pokud není tato možnost dostupná, je nutné zaškrtnout políčko Vytvořit čísla pozic na kartě Čísla pozic v dialogovém okně Možnosti Solid Edge. Pozice generované automaticky s kusovníkem lze uspořádat tak, aby byla každá z nich viditelná. Další informace naleznete v tématu Pozice pod sebou. Pokud v kusovníku nebo ve výkresovém pohledu pro sestavu chybí součásti, ověřte, že chybějící součásti nejsou vypnuty v dialogovém okně dokumentu sestavy Vlastnosti výskytu. Další informace naleznete v tématu Zobrazení výskytů sestav ve výkresovém pohledu nebo v kusovníku. Otevírání a ukládání dokumentů výkresu V tomto tématu jsou popsány některé specializovanější operace se soubory, které se týkají výkresových dokumentů. Informace o základních operacích se souborem naleznete v tématu nápovědy Otevírání a ukládání dokumentů Solid Edge. Další informace o operacích se souborem pro spravované dokumenty naleznete v tématu nápovědy Přidání dokumentů Solid Edge do spravované knihovny. 3-6 Tvorba detailních výkresů spse01545

19 Přehled tvorby výkresu Otevření dokumentů výkresu v aktivním režimu a v režimu prohlížení (neaktivním) Dokument výkresu lze otevřít ve dvou režimech: v aktivním režimu nebo režimu prohlížení. Výchozí je aktivní režim. Režim prohlížení snižuje čas potřebný k otevření dokumentu. Chcete-li otevřít dokument výkresu v režimu prohlížení, nastavte v dialogovém okně Otevřít soubor možnost Rychlé otevření s výkresovými pohledy. Aktivním režim versus režim prohlížení Aktivní režim určuje, že se dokumenty výkresu otevřou s normální možností úprav. K dispozici jsou všechny příkazy. U výkresových pohledů, kusovníků, tabulek výkresu a dalších položek se zkontroluje, zda nejsou zastaralé. Geometrii modelu lze běžně používat. Režim prohlížení je určen pro prohlížení výkresu a tisk. Velký soubor výkresu lze rychle otevřít pomocí předcházející kontroly aktuálnosti a pomocí omezení funkcí. To je užitečné také při otevírání spravovaného dokumentu výkresu s mnoha jinými připojenými dokumenty. V režimu prohlížení: Je možné dokončit výkres výběrem a přesunutím 3D pohledů modelu, přidáním a úpravou kót a poznámek, změnou jejich měřítka a úpravou jejich vlastností. Funkce, které závisí na datech odvozených z modelu, například načtení kót, automatické přidání os, úprava kusovníků a tabulek odvozených z modelu a kótování v nízké kvalitě jsou vypnuty. Můžete vytvořit nové pohledy z geometrie v listu 2D modelu. Můžete také vytvořit detailní pohledy 2D modelu. Nejsou však dostupné příkazy k vytvoření pohledů 3D modelu. Nelze aktualizovat výkresové pohledy. Dokument výkresu otevřený v režimu náhledu poznáte podle nápisu Neaktivní, který je umístěn v pracovních listech a v listu 2D modelu. Dalším indikátorem je záhlaví dokumentu, kde je před názvem dokumentu a ID revize zobrazen následující text: Výkres s neaktivními výkresovými pohledy. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-7

20 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Změna výkresového pohledu uvnitř dokumentu Jakmile je dokument otevřen, můžete přepínat mezi režimy. Na na kartě Nástroje ve skupině Aktivace pohledu můžete vybrat tyto příkazy: Aktivovat výkresové pohledy Deaktivovat výkresové pohledy Pokud například otevřete dokument v režimu prohlížení, protože si ho chcete prohlédnout a vytisknout, ale potom se rozhodnete, že chcete ještě přidat nový pohled nebo změnit hloubku výkresového pohledu, můžete použít příkaz Aktivovat výkresové pohledy. Tím se výkres vrátí zpět do normálního režimu a vy můžete provést požadované změny. Pokud se pokusíte přetáhnout soubor modelu do dokumentu výkresu, který je v režimu prohlížení, zobrazí se dialogové okno, pomocí kterého můžete výkres okamžitě aktivovat. Kliknutím na tlačítko Ano přepnete dokument do aktivního režimu a můžete pokračovat v tvorbě výkresového pohledu. Kliknutím na tlačítko Ne ukončíte příkaz tvorby pohledu a ponecháte výkres v režimu prohlížení. Nastavení předvolby otevření dokumentu Můžete nastavit předvolbu tak, že se dokument výkresu otevře v režimu prohlížení. Než kliknete na tlačítko Otevřít, kterým otevřete dokument, vyberte jednu z těchto možností v dialogovém okně Otevřít soubor a potom klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí. Aktivovat výkresové pohledy pro úpravy Rychlé otevření s deaktiv. výkresovými pohledy Otevření dokumentů výkresu v prohlížeči Solid Edge Solid Edge nabízí samostatný prohlížeč umožňující prohlížení souborů výkresu bez aktivování Solid Edge. Chcete-li prohlížeč aktivovat v Průzkumníku Windows, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný dokument a v místní nabídce klikněte na příkaz Prohlížeč. Uložení dokumentů výkresu pro aplikaci Náhled a připomínky a prohlížeč Solid Edge Dříve než můžete v aplikaci Náhled a připomínky nebo v prohlížeči Solid Edge zobrazit dokument výkresu, musí se pro dokument vytvořit data metasouboru. To lze provést automaticky při ukládání dokumentu výkresu pomocí nastavení možnosti Zahrnout data prohlížeče výkresů do souboru na kartě Obecné dialogového okna Možnosti. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu nápovědy Otevření dokumentu v prostředí Náhled a připomínky. 3-8 Tvorba detailních výkresů spse01545

21 Přehled tvorby výkresu Výkresové listy Přehled výkresového listu Kompozice výkresu začíná výběrem výkresového listu. Kreslicí listy jsou podobné stránkám v zápisníku. Výkresové pohledy je možné v dokumentu umístit na různé výkresové listy. Umístit můžete například nárys a bokorys na jeden výkresový list a řez na jiný výkresový list. Oba listy budou uloženy ve stejném dokumentu. Výkresový list nastavíte pomocí příkazu Nastavení listu v nabídce Aplikace. Všechny výkresové pohledy 3D modelu, kóty a poznámky jsou umístěny v aktivní pracovním listu, který obsahuje dvě komponenty. Rámeček listu (A) zobrazuje orientaci a tisknutelnou oblast listu. Velikost a orientaci rámečku listu je možné změnit pomocí příkazu Nastavení listu. Plocha mimo rámeček (B) je rovněž součást výkresového listu. Je možné kreslit, kótovat a vytvářet poznámky u geometrie v listu 2D modelu a pak vytvořit pohledy 2D modelu a vložit je do aktivního pracovního listu. V následujících tématech se dozvíte více o výkresových listech: Pracovní listy Listy pozadí list 2D modelu Manipulace s listy Listy a šablony dokumentů Zobrazení výkresových listů v prohlížečích výkresů Měřítko listu a měřítko výkresového pohledu Pracovní listy List, ve kterém konstruujete výkresové pohledy, se nazývá pracovní list. Pracovních listů můžete vytvořit libovolné množství. Ke každému pracovnímu listu je připojen list pozadí. spse01545 Vlastnosti výkresového listu, například velikost přiřazenéhotvorba listudetailních pozadí, výkresů můžete 3-9 upravit pomocí příkazu Nastavení listu v nabídce Aplikace. Příkaz Nastavení listu

22 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Listy pozadí List pozadí se používá jako pozadí pracovního listu. Jeden list pozadí je možné přiřadit k libovolnému množství pracovních listů, což je vhodné pro umístění libovolné geometrie na více výkresech. Pomocí karty Pozadí v dialogovém okně Nastavení listu použijte list pozadí. Pomocí příkazu Pozadí na kartě Zobrazení fi ve skupině Pohledy listu naformátujte list pozadí. Při připojení listu pozadí k pracovnímu listu pomocí příkazu Nastavení listu je geometrie listu pozadí zobrazována a tištěna spolu s pracovním listem. Aby byly velikosti listu a grafiky na obou listech srovnány, velikost pracovního listu se automaticky nastaví tak, aby odpovídala velikosti přiřazeného listu pozadí. Vhodné přizpůsobené schéma je například rozdílné listy pozadí pro každý výkres standardního formátu (například A, B, C, D nebo A0, A1, A2, A3, A4). Poznámka Grafika na listu pozadí není měřítkem výkresového listu ovlivněna. Vždy se zobrazují 1:1 s ohledem na pracovní list. Lze také přidat list rámečku výkresu jako pozadí listu 2D modelu pomocí příkazu Nastavení kreslicí plochy nebo jeho přetažením přímo na list. Je například možné přidat standardní firemní rámeček a rohové razítko, pomocí příkazu Vložit objekt na kartě Tvorba skici vložit rastrový obrázek loga společnosti nebo nakreslit jinou geometrii Tvorba detailních výkresů spse01545

23 Přehled tvorby výkresu List 2D modelu List 2D modelu je speciální list, který se používá pro práci v 2D modelovém prostoru. Umožňuje kreslit na list a vkládat poznámky v měřítku k celkové velikosti modelované součásti, ale výkres s poznámkami vytiskne přesně v měřítku k zadané výstupní velikosti listu. Do listu 2D modelu je možné třeba přetáhnout soubor obsahující 2D geometrii (například dokument Solid Edge DFT nebo soubor AutoCADu DWG nebo DXF). Pomocí jednoho měřítka výkresu můžete přidat poznámky a kóty, potom pomocí příkazu 2D model ve skupině Výkresové pohledy vytvořit 2D pohledy návrhu, které vložíte do jednoho nebo více pracovních listů v jiném měřítku pro tisk. Narozdíl od pracovních listů je v dokumentu povolen pouze jeden list 2D modelu. Je to vždy první list v dokumentu a nelze jej přejmenovat. Pomocí příkazu 2D model na kartě Zobrazení fi ve skupině Pohledy listu zpřístupněte tento list. Měřítko listu 2D modelu je 1:1. Chcete-li vkládat poznámky a kótovat v jiném měřítku, než je měřítko tisknutého výkresu, bez nutnosti změny výšky textu před tiskem, použijte příkaz Nastavení kreslicí plochy v nabídce Aplikace. Tento příkaz automaticky vypočítá velikost a měřítko pracovní plochy v listu 2D modelu podle velikosti tisknutého listu a šířky a výšky zamýšleného modelu. Je možné přidat list rámečku výkresu do listu 2D modelu. Použijte příkaz Nastavení kreslicí plochy a vyberte jeden ze souborů bloku rámečku výkresu zobrazených v dialogovém okně Kreslicí plocha v seznamu Vložit blok. Pomocí příkazu Nastavení kreslicí plochy zajistíte vložení rámečku ve správném měřítku papíru, na který se bude tisknout. Pokud nepotřebujete změnu měřítka, můžete přetáhnout soubor obsahující rámeček výkresu do listu modelu a kliknutím jej vložit. Manipulace s listy Pojmenováním záložky listů v dolní části výkresových listů je možné jednoduše manipulovat s listy. Záložky lze použít následujícími způsoby: Kliknutím na záložku vyberete a zobrazíte výkresový list. Název zobrazeného výkresového listu se zobrazí tučně. Dvojitým kliknutím na záložku listu je možné aktivovat výkresový list a nastavit možnosti listu. Kliknutím pravým tlačítkem na kartu výkresového listu zobrazíte místní nabídku karty výkresového listu. Pomocí této nabídky můžete vkládat, odstraňovat, přejmenovávat a měnit pořadí výkresových listů. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-11

24 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Pomocí následujících tlačítek posuvníku můžete posouvat aktivaci jednotlivých výkresových listů. Posune k první záložce výkresového listu v dokumentu. Posune k poslední záložce výkresového listu v dokumentu. Posune k předchozí záložce výkresového listu v dokumentu. Podržením klávesy SHIFT a kliknutím na tlačítko můžete posunout více záložek zároveň. Posune k následující záložce výkresového listu v dokumentu. Podržením klávesy SHIFT a kliknutím na tlačítko můžete posunout více záložek zároveň. Listy a šablony dokumentů Upravené listy pozadí můžete znovu použít tak, že je uložíte do šablony dokumentu. Při tvorbě nového dokumentu pomocí šablony budou všechny listy pozadí zkopírovány do nového dokumentu. Zobrazení výkresových listů v prohlížečích výkresů Jestliže chcete, aby byly vaše dokumenty výkresů k dispozici pro prohlížení v Prohlížeči Solid Edge a aplikaci Náhled a připomínky, je nutné určit, které listy mají být v souboru zahrnuty. Pomocí následujících zaškrtávacích políček na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti Solid Edge v prostředí výkresu vyberte typy listů. Zahrnout data prohlížeče výkresů do souboru Zahrnout pracovní listy Zahrnout list 2D modelu Zahrnout listy pozadí Měřítko listu a výkresového pohledu Měřítko listu je normalizovaná hodnota měřítka pro výkresové pohledy vložené v pracovním listu. Obvykle je měřítko listu označeno v rohovém razítku výkresu. Při vložení výkresového pohledu do stejného listu s použitím jiného měřítka si můžete všimnout výjimečné hodnoty měřítka v popisu výkresového pohledu. Pouze pracovní listy můžou mít měřítko listu jiné než 1,0. Listy pozadí, list 2D modelu a okna funkce Kreslit v pohledu mají své měřítko listu stanovené na 1:1. Nastavení měřítka listu Měřítko listu lze nastavit při: Vkládání prvního pohledu pomocí Průvodce tvorbou výkresového pohledu Při vkládání prvního výkresového pohledu do listu pomocí příkazu Průvodce vkládáním pohledů můžete určit měřítko listu na panelu příkazu Průvodce vkládáním pohledů pomocí možnosti Nastavit měřítko listu. Po výběru tohoto tlačítka je měřítko listu automaticky nastaveno na měřítko prvního výkresového pohledu hlavního pohledu vloženého do výkresu. Stejné měřítko se použije 3-12 Tvorba detailních výkresů spse01545

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení Cvičení 5. VÝKRES Cílem pátého cvičení je na jednoduchém modelu hřídele si osvojit základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky. Otevřete soubor g:\cviceni\hřídel.dwg, nedbejte hlášek a uložte

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] 1 CÍL KAPITOLY Seznámit uživatele s prostředím modulu Výkres, s možnostmi roletových a ikonových menu,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 17: Další užitečné nástroje

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 17: Další užitečné nástroje Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 17: Další užitečné nástroje Učební cíle Nalezení těžiště modelu. Extrahování ifeature. Vložení ifeature. Vytvoření imate. Pochopení použití

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více