Tvorba detailních výkresů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba detailních výkresů"

Transkript

1 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545

2

3 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba detailních výkresů spse01545

5 Obsah Úvod Kreslení Přehled tvorby výkresu Tvorba výkresu součásti Tvorba výkresu sestavy Otevírání a ukládání dokumentů výkresu Výkresové listy Tvorba výkresového pohledu Hlavní pohledy Pomocné pohledy Perspektivní pohledy Detaily Řezy přerušené pohledy, Pohledy v nízké kvalitě a vysoké kvalitě Manipulace s výkresovým pohledem Aktualizace výkresového pohledu Vlastnosti výkresu Definice výkresových norem Použití odkazů D výkresové pohledy a pohledy 2D modelu Schematická tvorba diagramů pomocí bloků a konektorů Přehled značek Cvičení: Vložení výkresového pohledu Cvičení: Tvorba výkresu sestavy Cvičení: Šablona s pohledy Cvičení: Tvorba přerušeného pohledu Cvičení: Tvorba částečného řezu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Kóty, poznámky a PMI Přehled kótování spse01545 Tvorba detailních výkresů 3

6 Obsah Přehled poznámek PMI (Product Manufacturing Information) Kódy textu vlastnosti Cvičení: Načítání a vkládání kót Cvičení: Vkládání poznámek Cvičení: Vložení kusovníku Souhrn Cvičení: Umístění výkresového pohledu A-1 Tvorba dokumentu výkresu A-2 Nastavte pozadí a velikost výkresového listu A-2 Výběr výkresových norem pro list výkresu A-2 Výběr pohledů pomocí Průvodce vkládáním pohledů A-3 Vložení vybraných pohledů na výkresový list A-5 Vložení dalších pohledů součástí na výkresový list A-7 Uložení souboru výkresu A-9 Vložení pomocného pohledu na výkresový list A-10 Tvorba nového listu výkresu a přesun pomocného pohledu na nový list A-10 Tvorba roviny řezu pro řez A-11 Tvorba řezu A-12 Změna vlastností šrafování řezu A-13 Vložení detailu z nárysu A-13 Změna zobrazení výkresového pohledu na stínovaný A-15 Souhrn cvičení A-16 Cvičení: Tvorba výkresu sestavy B-1 Vytvoření nového dokumentu výkresu B-1 Definujte pohledy, které vložíte na list výkresu B-1 Vložení rozloženého pohledu sestavy B-2 Vložení nárysu na nový list B-2 Nakreslení roviny řezu pro řez B-4 Tvorba řezu B-5 Skrytí součásti ve výkresovém pohledu B-7 Úprava zobrazení součástí B-8 Souhrn cvičení B-8 Cvičení: Šablona s pohledy C-1 Tvorba nového dokumentu výkresu C-1 Nastavení výkresových norem C-2 Definice výkresových pohledů C-2 Uspořádání pohledů na listu C-4 Tvorba šablony s pohledy C-5 Vyplnění šablony s pohledy C-6 Novou šablonu s pohledy umístěte do složky šablon Solid Edge C-6 Vytvoření nového souboru výkresu pomocí šablony s pohledy C-6 Souhrn cvičení C-7 4 Tvorba detailních výkresů spse01545

7 Obsah Cvičení: Tvorba přerušeného pohledu D-1 Tvorba nového dokumentu výkresu D-1 Definice výkresového pohledu D-2 Přidání svislé přerušené oblasti do výkresového pohledu D-3 Vložení vodorovného přerušení do výkresového pohledu D-5 Vložení vodorovného přerušení s jiným typem lomených čar D-6 Souhrn cvičení D-6 Cvičení: Tvorba částečného řezu E-1 Tvorba nového dokumentu výkresu E-1 Nastavení výkresových norem E-1 Definice výkresového pohledu E-2 Definice částečného řezu E-3 Úprava částečného řezu E-4 Souhrn cvičení E-6 Cvičení: Načítání a vkládání kót F-1 Otevření souboru výkresu F-2 Načtení kót F-3 Úprava načtených kót F-5 Vložení osových křížů F-5 Vložení úhlových kót F-7 Vložení lineární kóty a přidání předpony F-8 Vložte chytrou kótu a přidejte text před kótu, za kótu a speciální znaky..... F-10 Kótování řezu F-11 Úprava kóty a přidání tolerance F-13 Použití zobrazení alternativních jednotek kót F-14 Zobrazení celého listu výkresu F-16 Úprava velikosti listu F-16 Zavření souboru výkresu F-17 Otevření souboru součásti použitého k tvorbě výkresových pohledů F-18 Úprava prvku kruhového pole F-18 Otevření souboru výkresu F-19 Použití Správce změn pohledu F-20 Souhrn cvičení F-21 Cvičení: Vkládání poznámek G-1 Otevření souboru výkresu G-1 Vložení základny G-1 Přemístění kóty G-2 Vložení geometrické tolerance G-3 Vložení další geometrické tolerance G-4 Vložení značky drsnosti G-4 Skrytí hrany ve výkresovém pohledu G-6 Vložte osu do řezu G-6 Vložení tvaru hrany do řezu G-8 Přidání poznámek na list výkresu G-9 Souhrn cvičení G-10 Cvičení: Vložení kusovníku H-1 Otevření souboru výkresu H-1 spse01545 Tvorba detailních výkresů 5

8 Obsah Nastavení možnosti Kusovník na automatické pozice H-2 Nastavení vlastností pozice H-2 Definice umístění kusovníku H-3 Definice sloupců kusovníku H-4 Vložení kusovníku do výkresu H-7 Souhrn cvičení H-7 6 Tvorba detailních výkresů spse01545

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01545 Tvorba detailních výkresů 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba detailních výkresů spse01545

11 Lekce 2 Kreslení Přehled kurzu Kurz kreslení se zaměřuje na tvorbu a úpravu výkresů ve 3D modelech. Po dokončení kurzu budete schopni provádět tyto postupy: Tvorba výkresů Přidání pohledů do výkresů Tvorba kót Tvorba poznámek spse01545 Tvorba detailních výkresů 2-1

12

13 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Přehled Tvorba výkresu je proces formální dokumentace konstrukce součásti nebo podsestavy. Solid Edge nabízí mnoho nástrojů umožňujících jednoduchou dokumentaci konstrukce v jakémkoliv stadiu tvorby. Je možné vytvořit asociativní výkresové pohledy 3D součástí a podsestav, které můžete snadno aktualizovat při změně součásti nebo podsestavy. Je také možné vytvořit výkresové pohledy skládající se z 2D objektů kreslených od začátku, které lze rychle změnit bez provádění změn v součásti nebo v dokumentu sestavy. Kombinace výše uvedených způsobů také umožňuje vyhovět měnícím se požadavkům na pracovní postup. Je možné vložit asociativní výkresový pohled, který může být aktualizován při změně modelu. Až potom budete chtít provést změny v dokumentu výkresu bez změny modelu, je možné převést asociativní výkresový pohled na výkresový pohled 2D objektu. Tvorba výkresu součásti Tvorba výkresu sestavy V Solid Edge lze vytvořit 2D výkres pomocí dvou typů výkresových pohledů: pohledy součásti a 2D pohledy. 2D výkres může obsahovat kóty a jiné poznámky, které popisují velikost součásti nebo sestavy, materiál použitý při tvorbě a další informace. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-1

14 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Typy výkresových pohledů Při práci se 3D modelem můžete vytvořit následující typy výkresových pohledů: hlavní pohledy, pomocné pohledy, perspektivní pohledy, Detaily (závislé a nezávislé), řezy, přerušené pohledy, pohledy v nízké nebo vysoké kvalitě. Rozložené výkresy sestav Při práci se Solid Edge 2D Drafting 2D není možné vytvořit 3D pohledy, které vyžadují 3D model: řezy, částečné řezy a detaily. Tvorba výkresu součásti Postup tvorby výkresu součásti Pomocí následujícího procesu vytvoříte výkres z jakéhokoli dokumentu součásti nebo plechové součásti Solid Edge (typy souborů.par a.psm). 1. Otevřete nový dokument výkresu pomocí šablony Výkres ISO. 2. Pomocí příkazu Průvodce vkládáním pohledů definujte a vložte hlavní pohledy součástí. 3. (Volitelné) Podle potřeby vytvořte další pohledy. Pomocné pohledy detaily, řezy, 3-2 Tvorba detailních výkresů spse01545

15 Přehled tvorby výkresu přerušené pohledy, pohledy v nízké kvalitě. 4. Okótujte pohledy součástí. Například můžete: Načíst kóty a poznámky z modelu. Pomocí příkazu Chytrá kóta vložit kóty. 5. Vytvořte pro pohledy součástí poznámky. Poznámky k modelu můžete vytvořit například následovně: Vložení pozice Vložení popisu Vložení geometrické tolerance nebo základny Vložení značky tvaru hrany Definování značky svaru spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-3

16 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Vložení značky drsnosti Automatická tvorba os a osových křížů ve výkresovém pohledu Pomocí příkazu Změna stylu hran překreslete, zobrazte nebo skryjte hrany součásti. Pomocí příkazu Text přidejte do výkresového listu poznámky. 6. Uložte dokument výkresu. 7. Tisk dokumentu. 8. Po změně modelu výkresové pohledy zastarají. Proveďte jeden z následujících úkonů: Pomocí příkazu Aktualizovat pohledy aktualizujte pohledy modelu označeného šedými hranicemi. Další informace o těchto prvcích naleznete v tématu Aktualizace výkresových pohledů. Pomocí dialogového okna Sledování změn zkontrolujte změněné kóty a poznámky. Další informace o těchto prvcích naleznete v tématu Sledování změn kót a poznámek. Tvorba výkresu sestavy 3-4 Tvorba detailních výkresů spse01545

17 Přehled tvorby výkresu Reprezentace modelů definované v modelu sestavy lze zobrazovat ve výkresovém pohledu jako zobrazení rozloženého modelu nebo PMI pohled modelu. Pomocí následujícího postupu vytvořte izometrický výkresový pohled rozložené sestavy obsahující kusovník s pozicemi. To můžete provést v modelu sestavy nebo v dokumentu výkresu. 1. Spuštění Průvodce vkládáním pohledů V dokumentu sestavy proveďte následující postup: a. Uložte dokument sestavy. b. V nabídce Aplikace vyberte příkaz Nový fi Vytvořit výkres. c. V dialogovém okně Vytvořit výkres zaškrtněte políčko Spustit průvodce tvorbou výkresového pohledu a klikněte na tlačítko OK. 2. Výběr reprezentace modelu sestavy V okně Průvodce tvorbou výkresového pohledu (možnosti výkresového pohledu) vyberte v seznamu CFG, PMI pohled modelu nebo zóna jednu z následujících položek. Chcete-li vytvořit rozložený izometrický pohled modelu, vyberte konfiguraci zobrazení rozloženého modelu a klikněte na tlačítko Dokončit. Další informace o způsobu tvorby konfigurace rozloženého modelu naleznete v tématu Automatické rozložení sestavy. Chcete-li sdílet informace o návrhu, výrobě a funkcích, které byly přidány do uloženého pohledu modelu, vyberte název PMI pohledu modelu vytvořte PMI výkresový pohled. Další informace o způsobu tvorby PMI pohledu modelu naleznete v tématu Tvorba PMI pohledu modelu. Chcete-li vytvořit uživatelský pohled vybavení a komponent v obdélníkové oblasti velkého modelu sestavy, vyberte název zóny tlačítko Další. a a poté klikněte na Pokud není k dispozici žádná předem definovaná reprezentace modelu k výběru nebo vytvoření kombinace uživatelských pohledů sestavy, zvolte možnost Bez výběru a klikněte na tlačítko Další. 3. Umístění uživatelského pohledu do listu Při zobrazení Průvodce tvorbou výkresového pohledu (orientace výkresového pohledu): a. Jako hlavní pohled vyberte pojmenovaný pohled, například izometrický. b. Chcete-li vybrat další pohledy, klikněte na tlačítko Další, jinak klikněte na tlačítko Dokončit. c. Kliknutím na výkresový list vložte pohledy. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-5

18 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Tip Předdefinované PMI pohledy modelu a konfigurace zobrazení se do výkresu vloží automaticky. 4. Po vložení pohledu můžete provádět následující operace: Nastavení zobrazení sestavy Chcete-li ovládat zobrazení jednotlivých součástí a podsestav v sestavě, použijte kartu Zobrazení v dialogovém okně Vlastnosti výkresového pohledu. Další informace naleznete v tématu Tvorba výkresů sestav. Načtení kót a poznámek modelu U ortografických výkresových pohledů můžete pomocí příkazu Načíst kóty z modelu extrahovat kóty a poznámky z modelu do výkresu. U izometrických výkresových pohledů (izometrických, dimetrických nebo trimetrických) můžete pomocí příkazu Chytrá kóta vložit 3D kótu do izometrického pohledu výkresu. 5. Přidání kusovníku s pozicemi Chcete-li vytvořit kusovník, použijte kartu Domů fi skupinu Tabulky fi příkaz Kusovník. Tip Chcete-li vložit kusovník, který ukazuje schéma číslování pozic modelu sestavy v tabulce a v pozicích, zaškrtněte políčko Použít čísla pozic generovaná sestavou na kartě Možnosti v dialogovém okně Vlastnosti kusovníku. Pokud není tato možnost dostupná, je nutné zaškrtnout políčko Vytvořit čísla pozic na kartě Čísla pozic v dialogovém okně Možnosti Solid Edge. Pozice generované automaticky s kusovníkem lze uspořádat tak, aby byla každá z nich viditelná. Další informace naleznete v tématu Pozice pod sebou. Pokud v kusovníku nebo ve výkresovém pohledu pro sestavu chybí součásti, ověřte, že chybějící součásti nejsou vypnuty v dialogovém okně dokumentu sestavy Vlastnosti výskytu. Další informace naleznete v tématu Zobrazení výskytů sestav ve výkresovém pohledu nebo v kusovníku. Otevírání a ukládání dokumentů výkresu V tomto tématu jsou popsány některé specializovanější operace se soubory, které se týkají výkresových dokumentů. Informace o základních operacích se souborem naleznete v tématu nápovědy Otevírání a ukládání dokumentů Solid Edge. Další informace o operacích se souborem pro spravované dokumenty naleznete v tématu nápovědy Přidání dokumentů Solid Edge do spravované knihovny. 3-6 Tvorba detailních výkresů spse01545

19 Přehled tvorby výkresu Otevření dokumentů výkresu v aktivním režimu a v režimu prohlížení (neaktivním) Dokument výkresu lze otevřít ve dvou režimech: v aktivním režimu nebo režimu prohlížení. Výchozí je aktivní režim. Režim prohlížení snižuje čas potřebný k otevření dokumentu. Chcete-li otevřít dokument výkresu v režimu prohlížení, nastavte v dialogovém okně Otevřít soubor možnost Rychlé otevření s výkresovými pohledy. Aktivním režim versus režim prohlížení Aktivní režim určuje, že se dokumenty výkresu otevřou s normální možností úprav. K dispozici jsou všechny příkazy. U výkresových pohledů, kusovníků, tabulek výkresu a dalších položek se zkontroluje, zda nejsou zastaralé. Geometrii modelu lze běžně používat. Režim prohlížení je určen pro prohlížení výkresu a tisk. Velký soubor výkresu lze rychle otevřít pomocí předcházející kontroly aktuálnosti a pomocí omezení funkcí. To je užitečné také při otevírání spravovaného dokumentu výkresu s mnoha jinými připojenými dokumenty. V režimu prohlížení: Je možné dokončit výkres výběrem a přesunutím 3D pohledů modelu, přidáním a úpravou kót a poznámek, změnou jejich měřítka a úpravou jejich vlastností. Funkce, které závisí na datech odvozených z modelu, například načtení kót, automatické přidání os, úprava kusovníků a tabulek odvozených z modelu a kótování v nízké kvalitě jsou vypnuty. Můžete vytvořit nové pohledy z geometrie v listu 2D modelu. Můžete také vytvořit detailní pohledy 2D modelu. Nejsou však dostupné příkazy k vytvoření pohledů 3D modelu. Nelze aktualizovat výkresové pohledy. Dokument výkresu otevřený v režimu náhledu poznáte podle nápisu Neaktivní, který je umístěn v pracovních listech a v listu 2D modelu. Dalším indikátorem je záhlaví dokumentu, kde je před názvem dokumentu a ID revize zobrazen následující text: Výkres s neaktivními výkresovými pohledy. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-7

20 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Změna výkresového pohledu uvnitř dokumentu Jakmile je dokument otevřen, můžete přepínat mezi režimy. Na na kartě Nástroje ve skupině Aktivace pohledu můžete vybrat tyto příkazy: Aktivovat výkresové pohledy Deaktivovat výkresové pohledy Pokud například otevřete dokument v režimu prohlížení, protože si ho chcete prohlédnout a vytisknout, ale potom se rozhodnete, že chcete ještě přidat nový pohled nebo změnit hloubku výkresového pohledu, můžete použít příkaz Aktivovat výkresové pohledy. Tím se výkres vrátí zpět do normálního režimu a vy můžete provést požadované změny. Pokud se pokusíte přetáhnout soubor modelu do dokumentu výkresu, který je v režimu prohlížení, zobrazí se dialogové okno, pomocí kterého můžete výkres okamžitě aktivovat. Kliknutím na tlačítko Ano přepnete dokument do aktivního režimu a můžete pokračovat v tvorbě výkresového pohledu. Kliknutím na tlačítko Ne ukončíte příkaz tvorby pohledu a ponecháte výkres v režimu prohlížení. Nastavení předvolby otevření dokumentu Můžete nastavit předvolbu tak, že se dokument výkresu otevře v režimu prohlížení. Než kliknete na tlačítko Otevřít, kterým otevřete dokument, vyberte jednu z těchto možností v dialogovém okně Otevřít soubor a potom klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí. Aktivovat výkresové pohledy pro úpravy Rychlé otevření s deaktiv. výkresovými pohledy Otevření dokumentů výkresu v prohlížeči Solid Edge Solid Edge nabízí samostatný prohlížeč umožňující prohlížení souborů výkresu bez aktivování Solid Edge. Chcete-li prohlížeč aktivovat v Průzkumníku Windows, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný dokument a v místní nabídce klikněte na příkaz Prohlížeč. Uložení dokumentů výkresu pro aplikaci Náhled a připomínky a prohlížeč Solid Edge Dříve než můžete v aplikaci Náhled a připomínky nebo v prohlížeči Solid Edge zobrazit dokument výkresu, musí se pro dokument vytvořit data metasouboru. To lze provést automaticky při ukládání dokumentu výkresu pomocí nastavení možnosti Zahrnout data prohlížeče výkresů do souboru na kartě Obecné dialogového okna Možnosti. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu nápovědy Otevření dokumentu v prostředí Náhled a připomínky. 3-8 Tvorba detailních výkresů spse01545

21 Přehled tvorby výkresu Výkresové listy Přehled výkresového listu Kompozice výkresu začíná výběrem výkresového listu. Kreslicí listy jsou podobné stránkám v zápisníku. Výkresové pohledy je možné v dokumentu umístit na různé výkresové listy. Umístit můžete například nárys a bokorys na jeden výkresový list a řez na jiný výkresový list. Oba listy budou uloženy ve stejném dokumentu. Výkresový list nastavíte pomocí příkazu Nastavení listu v nabídce Aplikace. Všechny výkresové pohledy 3D modelu, kóty a poznámky jsou umístěny v aktivní pracovním listu, který obsahuje dvě komponenty. Rámeček listu (A) zobrazuje orientaci a tisknutelnou oblast listu. Velikost a orientaci rámečku listu je možné změnit pomocí příkazu Nastavení listu. Plocha mimo rámeček (B) je rovněž součást výkresového listu. Je možné kreslit, kótovat a vytvářet poznámky u geometrie v listu 2D modelu a pak vytvořit pohledy 2D modelu a vložit je do aktivního pracovního listu. V následujících tématech se dozvíte více o výkresových listech: Pracovní listy Listy pozadí list 2D modelu Manipulace s listy Listy a šablony dokumentů Zobrazení výkresových listů v prohlížečích výkresů Měřítko listu a měřítko výkresového pohledu Pracovní listy List, ve kterém konstruujete výkresové pohledy, se nazývá pracovní list. Pracovních listů můžete vytvořit libovolné množství. Ke každému pracovnímu listu je připojen list pozadí. spse01545 Vlastnosti výkresového listu, například velikost přiřazenéhotvorba listudetailních pozadí, výkresů můžete 3-9 upravit pomocí příkazu Nastavení listu v nabídce Aplikace. Příkaz Nastavení listu

22 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Listy pozadí List pozadí se používá jako pozadí pracovního listu. Jeden list pozadí je možné přiřadit k libovolnému množství pracovních listů, což je vhodné pro umístění libovolné geometrie na více výkresech. Pomocí karty Pozadí v dialogovém okně Nastavení listu použijte list pozadí. Pomocí příkazu Pozadí na kartě Zobrazení fi ve skupině Pohledy listu naformátujte list pozadí. Při připojení listu pozadí k pracovnímu listu pomocí příkazu Nastavení listu je geometrie listu pozadí zobrazována a tištěna spolu s pracovním listem. Aby byly velikosti listu a grafiky na obou listech srovnány, velikost pracovního listu se automaticky nastaví tak, aby odpovídala velikosti přiřazeného listu pozadí. Vhodné přizpůsobené schéma je například rozdílné listy pozadí pro každý výkres standardního formátu (například A, B, C, D nebo A0, A1, A2, A3, A4). Poznámka Grafika na listu pozadí není měřítkem výkresového listu ovlivněna. Vždy se zobrazují 1:1 s ohledem na pracovní list. Lze také přidat list rámečku výkresu jako pozadí listu 2D modelu pomocí příkazu Nastavení kreslicí plochy nebo jeho přetažením přímo na list. Je například možné přidat standardní firemní rámeček a rohové razítko, pomocí příkazu Vložit objekt na kartě Tvorba skici vložit rastrový obrázek loga společnosti nebo nakreslit jinou geometrii Tvorba detailních výkresů spse01545

23 Přehled tvorby výkresu List 2D modelu List 2D modelu je speciální list, který se používá pro práci v 2D modelovém prostoru. Umožňuje kreslit na list a vkládat poznámky v měřítku k celkové velikosti modelované součásti, ale výkres s poznámkami vytiskne přesně v měřítku k zadané výstupní velikosti listu. Do listu 2D modelu je možné třeba přetáhnout soubor obsahující 2D geometrii (například dokument Solid Edge DFT nebo soubor AutoCADu DWG nebo DXF). Pomocí jednoho měřítka výkresu můžete přidat poznámky a kóty, potom pomocí příkazu 2D model ve skupině Výkresové pohledy vytvořit 2D pohledy návrhu, které vložíte do jednoho nebo více pracovních listů v jiném měřítku pro tisk. Narozdíl od pracovních listů je v dokumentu povolen pouze jeden list 2D modelu. Je to vždy první list v dokumentu a nelze jej přejmenovat. Pomocí příkazu 2D model na kartě Zobrazení fi ve skupině Pohledy listu zpřístupněte tento list. Měřítko listu 2D modelu je 1:1. Chcete-li vkládat poznámky a kótovat v jiném měřítku, než je měřítko tisknutého výkresu, bez nutnosti změny výšky textu před tiskem, použijte příkaz Nastavení kreslicí plochy v nabídce Aplikace. Tento příkaz automaticky vypočítá velikost a měřítko pracovní plochy v listu 2D modelu podle velikosti tisknutého listu a šířky a výšky zamýšleného modelu. Je možné přidat list rámečku výkresu do listu 2D modelu. Použijte příkaz Nastavení kreslicí plochy a vyberte jeden ze souborů bloku rámečku výkresu zobrazených v dialogovém okně Kreslicí plocha v seznamu Vložit blok. Pomocí příkazu Nastavení kreslicí plochy zajistíte vložení rámečku ve správném měřítku papíru, na který se bude tisknout. Pokud nepotřebujete změnu měřítka, můžete přetáhnout soubor obsahující rámeček výkresu do listu modelu a kliknutím jej vložit. Manipulace s listy Pojmenováním záložky listů v dolní části výkresových listů je možné jednoduše manipulovat s listy. Záložky lze použít následujícími způsoby: Kliknutím na záložku vyberete a zobrazíte výkresový list. Název zobrazeného výkresového listu se zobrazí tučně. Dvojitým kliknutím na záložku listu je možné aktivovat výkresový list a nastavit možnosti listu. Kliknutím pravým tlačítkem na kartu výkresového listu zobrazíte místní nabídku karty výkresového listu. Pomocí této nabídky můžete vkládat, odstraňovat, přejmenovávat a měnit pořadí výkresových listů. spse01545 Tvorba detailních výkresů 3-11

24 Lekce 3 Přehled tvorby výkresu Pomocí následujících tlačítek posuvníku můžete posouvat aktivaci jednotlivých výkresových listů. Posune k první záložce výkresového listu v dokumentu. Posune k poslední záložce výkresového listu v dokumentu. Posune k předchozí záložce výkresového listu v dokumentu. Podržením klávesy SHIFT a kliknutím na tlačítko můžete posunout více záložek zároveň. Posune k následující záložce výkresového listu v dokumentu. Podržením klávesy SHIFT a kliknutím na tlačítko můžete posunout více záložek zároveň. Listy a šablony dokumentů Upravené listy pozadí můžete znovu použít tak, že je uložíte do šablony dokumentu. Při tvorbě nového dokumentu pomocí šablony budou všechny listy pozadí zkopírovány do nového dokumentu. Zobrazení výkresových listů v prohlížečích výkresů Jestliže chcete, aby byly vaše dokumenty výkresů k dispozici pro prohlížení v Prohlížeči Solid Edge a aplikaci Náhled a připomínky, je nutné určit, které listy mají být v souboru zahrnuty. Pomocí následujících zaškrtávacích políček na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti Solid Edge v prostředí výkresu vyberte typy listů. Zahrnout data prohlížeče výkresů do souboru Zahrnout pracovní listy Zahrnout list 2D modelu Zahrnout listy pozadí Měřítko listu a výkresového pohledu Měřítko listu je normalizovaná hodnota měřítka pro výkresové pohledy vložené v pracovním listu. Obvykle je měřítko listu označeno v rohovém razítku výkresu. Při vložení výkresového pohledu do stejného listu s použitím jiného měřítka si můžete všimnout výjimečné hodnoty měřítka v popisu výkresového pohledu. Pouze pracovní listy můžou mít měřítko listu jiné než 1,0. Listy pozadí, list 2D modelu a okna funkce Kreslit v pohledu mají své měřítko listu stanovené na 1:1. Nastavení měřítka listu Měřítko listu lze nastavit při: Vkládání prvního pohledu pomocí Průvodce tvorbou výkresového pohledu Při vkládání prvního výkresového pohledu do listu pomocí příkazu Průvodce vkládáním pohledů můžete určit měřítko listu na panelu příkazu Průvodce vkládáním pohledů pomocí možnosti Nastavit měřítko listu. Po výběru tohoto tlačítka je měřítko listu automaticky nastaveno na měřítko prvního výkresového pohledu hlavního pohledu vloženého do výkresu. Stejné měřítko se použije 3-12 Tvorba detailních výkresů spse01545

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více