MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158) Refinancování úvěru KB na Kanalizační přípojky v Olešnici 3. (159) Hospodaření města za leden až září (160) Rozpočtové opatření č (196) Rozpočtové opatření č (197) Rozpočtové opatření č (161) Žádost o čerpání prostředků z rezervního fondu ZUŠ Věra Udatná Věra Udatná Věra Udatná Věra Udatná Věra Udatná Věra Udatná Irena Petirová 8. (162) Žádost o uhrazení výdajů ZŠ V.Hejny z Fondu pro rozvoj zahraničních styků škol Irena Petirová 9. (163) Koupě části pozemku p.č. 2420/1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 10. (164) Koupě části pozemku p.č. 442/3 v k.ú. Stolín 11. (165) Revokace usnesení č. Z-2015/4/16 ze dne (166) Koupě části pozemku p.č. 857/1 a p.č. 1267/1 v k.ú. Červený Kostelec 13. (167) Koupě části pozemku p.č. 665/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 14. (168) Koupě části pozemku p.č. 855/1 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM24_2015v/0PDFindex.html[ :17:03]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 15. (169) Koupě pozemků st.p.č. 89, p.č. 178/1, p.č. 2087,p.č. 2088, p.č v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda 16. (170) Revokace usnesení č. Z-2015/4/33 ze dne (171) Revokace usnesení ZM ze dne bod (172) Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Horní Kostelec 19. (173) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec 20. (174) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec 21. (175) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec 22. (176) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec 23. (177) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec 24. (178) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec 25. (179) Záměr prodeje části pozemku p.č. 128/1 v k.ú. Červený Kostelec 26. (180) Záměr prodeje části pozemku p.č. 182/4 v k.ú. Horní Kostelec Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda 27. (181) Záměr směny části pozemku p.č. 328 za část pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí Luboš Křivda 28. (182) Záměr směny pozemku p.č. 572/5 za pozemek p.č. 796/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Luboš Křivda 29. (183) Pronájem nebytových prostor ve sportovní hale 30. (184) Změna členů komise pro tělovýchovu a sport Luboš Křivda Kateřina Macková 31. (185) Žádost o finanční dar na reprezentaci Červeného Kostelce file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM24_2015v/0PDFindex.html[ :17:03]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 32. (186) Žádost o přijetí daru pro MKS 33. (187) Žádost o prominutí poplatku za napojení objektů na PCO 34. (188) Vyúčtování MFF Červený Kostelec 35. (189) Žádost o rozložení poplatku za hrob 36. (190) Žádost ZUŠ Červený Kostelec o finanční dar Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková 37. (198) Soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec Petrák Kateřina Macková 38. (191) Prodej vyřazených revolverů 39. (192) Kupní smlouva na sůl 40. (193) Místní komunikace Halašov 41. (194) Školení zaměstnanců 42. (156) Žádost o dar z Küsnachtu 43. (195) Diskuse Michal Škoda Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Petr Fišer Jaroslav Kordina Kateřina Macková Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM24_2015v/0PDFindex.html[ :17:03]

4 č. R-2015/24/1 Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků n e d o p o r u č u j e podepsání přiloženého dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č ze dne a předkládá ZM k projednání. místo

5 č. R-2015/24/2 Refinancování úvěru KB na Kanalizační přípojky v Olešnici I. b e r e n a v ě d o m í nabídku České spořitelny a.s. na refinancování úvěru KB z roku 2012 čerpaného na dofinancování akce "Kanalizační přípojky v Olešnici". II. d o p o r u č u j e refinancování úvěru KB z roku 2012 čerpaného na dofinancování akce "Kanalizační přípojky v Olešnici". RM doporučuje úročení fixní sazbou a předkládá ZM k projednání. místo

6 č. R-2015/24/3 Hospodaření města za leden až září 2015 b e r e n a v ě d o m í hospodaření města za leden až září místo

7 č. R-2015/24/4 Rozpočtové opatření č. 43 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 43. místo

8 č. R-2015/24/5 Rozpočtové opatření č. 44 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 44. místo

9 č. R-2015/24/6 Rozpočtové opatření č. 45 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 45. místo

10 č. R-2015/24/7 Žádost o čerpání prostředků z rezervního fondu ZUŠ s c h v a l u j e čerpání z rezervního fondu Základní umělecké školy Červený Kostelec ve výši 4 252,- Kč. Splní se tak podmínka úlevy na dani z příjmu právnických osob za předchozí 3 roky ve prospěch hlavní neziskové činnosti ZUŠ. místo

11 č. R-2015/24/8 Žádost o uhrazení výdajů ZŠ V.Hejny z Fondu pro rozvoj zahraničních styků škol s o u h l a s í s uhrazením vynaložených výdajů Základní školy V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec, na spolupráci školy s partnerskou školou ve Švýcarsku, v doložené výši z Fondu pro rozvoj zahraničních styků škol. místo

12 č. R-2015/24/9 Koupě části pozemku p.č. 2420/1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce d o p o r u č u j e koupi části pozemku p.č. 2420/1 (orná půda) o výměře cca 477 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce od pana Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 100,-Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady na převod pozemku uhradí strana kupující a předkládá ZM k projednání. místo

13 č. R-2015/24/10 Koupě části pozemku p.č. 442/3 v k.ú. Stolín d o p o r u č u j e koupi části pozemku p.č. 442/3 (ostatní plocha) o výměře 129 m 2 v k.ú. Stolín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha za cenu 330,-Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání. místo

14 č. R-2015/24/11 Revokace usnesení č. Z-2015/4/16 ze dne d o p o r u č u j e revokaci usnesení č. Z-2015/4/16 ze dne a předkládá ZM k projednání. místo

15 č. R-2015/24/12 Koupě části pozemku p.č. 857/1 a p.č. 1267/1 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e koupi pozemku p.č. 857/1 (orná půda) o výměře cca 285 m 2 a p.č. 1267/1 (orná půda) o výměře cca 200 m 2 v k.ú. Červený Kostelec od paní Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 100,-Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady na převod pozemku uhradí strana kupující a předkládá ZM k projednání. místo

16 č. R-2015/24/13 Koupě části pozemku p.č. 665/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem d o p o r u č u j e koupi části pozemku p.č. 665/3 (zahrada) o výměře cca 900 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem od pana Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 500,-Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady za převod pozemku uhradí strana kupující a předkládá ZM k projednání. místo

17 č. R-2015/24/14 Koupě části pozemku p.č. 855/1 v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e koupi části pozemku p.č. 855/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 34 m 2 v k.ú. Červený Kostelec od pana Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 100,-Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady na převod pozemku uhradí strana kupující a předkládá ZM k projednání. Tato část textu nemohla být zveřejněna. místo

18 č. R-2015/24/15 Koupě pozemků st.p.č. 89, p.č. 178/1, p.č. 2087,p.č. 2088, p.č v k.ú. Červený Kostelec I. n e d o p o r u č u j e koupi pozemků st.p.č. 89 o výměře 336 m 2, p.č. 178/1 (ostatní plocha) o výměře m 2, p.č (ostatní plocha) o výměře m 2, p.č (ostatní plocha) o výměře m 2, p.č (ostatní plocha) o výměře 482 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o pozemky bývalé Textónie. Pozemky nabízí Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5 za cenu ,- Kč a předkládá ZM k projednání. II. u k l á d á majetkovému odboru jednat s firmou Lidl Česká republika v.o.s. o snížení ceny. místo

19 č. R-2015/24/16 Revokace usnesení č. Z-2015/4/33 ze dne d o p o r u č u j e revokaci usnesení č. Z-2015/4/33 ze dne a předkládá ZM k projednání. místo

20 č. R-2015/24/17 Revokace usnesení ZM ze dne bod 2.4 d o p o r u č u j e revokaci usnesení č. ZM ze dne bod 2.4 a předkládá ZM k projednání. místo

21 č. R-2015/24/18 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Horní Kostelec I. s c h v a l u j e záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 400 m 2 v k.ú. Horní Kostelec. II. u k l á d á majetkovému odboru města Červený Kostelec zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Červený Kostelec. místo

22 č. R-2015/24/19 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje pozemku p.č. 1043/1 (ostatní plocha) o výměře 56 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

23 č. R-2015/24/20 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje pozemku p.č. 1043/1 (ostatní plocha) o výměře 39 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

24 č. R-2015/24/21 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje pozemku p.č. 1043/1 (ostatní plocha) o výměře 238 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

25 č. R-2015/24/22 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje pozemku p.č. 1043/1 (ostatní plocha) o výměře 14 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

26 č. R-2015/24/23 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje pozemku p.č. 1043/1 (ostatní plocha) o výměře 46 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

27 č. R-2015/24/24 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje pozemku p.č. 1043/1 (ostatní plocha) o výměře 50 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

28 č. R-2015/24/25 Záměr prodeje části pozemku p.č. 128/1 v k.ú. Červený Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku z majetku města - p.č. 128/1 (ostatní plocha) o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

29 č. R-2015/24/26 Záměr prodeje části pozemku p.č. 182/4 v k.ú. Horní Kostelec n e d o p o r u č u j e záměr prodeje části pozemku p.č. 182/4 (trvalý travní porost) o výměře cca 90 m 2 v k.ú. Horní Kostelec a předkládá ZM k projednání. místo

30 č. R-2015/24/27 Záměr směny části pozemku p.č. 328 za část pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí n e d o p o r u č u j e záměr směny části pozemku p.č. 328 (ostatní plocha) o výměře cca 70 m 2 ve vlastnictví města Č. K. za část pozemku p.č. 3/2 (trvalý travní porost) o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí pro paní Tato část textu nemohla být zveřejněna. s tím, že veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Č. K. a předkládá ZM k projednání. místo

31 č. R-2015/24/28 Záměr směny pozemku p.č. 572/5 za pozemek p.č. 796/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem n e d o p o r u č u j e záměr směny pozemku p.č. 572/5 (ostatní plocha) o výměře 243 m 2 ve vlastnictví města Č. K. za pozemek p.č. 796/2 (orná půda) o výměře 216 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem pro paní Tato část textu nemohla být zveřejněna. a předkládá ZM k projednání. místo

32 č. R-2015/24/29 Pronájem nebytových prostor ve sportovní hale s c h v a l u j e pronájem nebytových prostor v budově sportovní haly, Palackého 1234, Červený Kostelec pro Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

33 č. R-2015/24/30 Změna členů komise pro tělovýchovu a sport I. o d v o l á v á Michala Kaněru, Karla Cejnara, Zdeňka Kejklíčka a Vlčkovou Lídu z pozice členů komise pro tělovýchovu a sport. II. j m e n u j e Schröderovou Zdenu, Škodu Jiřího, Háska Romana, Jančíka Ladislava, Bílka Jana a Vejrka Martina do pozice členů komise pro tělovýchovu a sport. místo

34 č. R-2015/24/31 Žádost o finanční dar na reprezentaci Červeného Kostelce s c h v a l u j e žádost o finanční dar na reprezentaci Červeného Kostelce ve vzpírání v kategorii let benschpress na MS v Portugalsku pro Tato část textu nemohla být zveřejněna. ve výši ,- Kč z rezervy RM. místo

35 č. R-2015/24/32 Žádost o přijetí daru pro MKS s c h v a l u j e přijetí daru od města Rtyně v Podkrkonoší ve výši 5000,- Kč na vydávání sborníku Rodným krajem za rok místo

36 č. R-2015/24/33 Žádost o prominutí poplatku za napojení objektů na PCO s c h v a l u j e žádost MKS Červený Kostelec o prominutí poplatku za napojení objektů ve správě MKS Červený Kostelec na Pult centrální ochrany za měsíc květen 2015 z důvodu vyřazení pevné telefonní linky. místo

37 č. R-2015/24/34 Vyúčtování MFF Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í vyúčtování MFF Červený Kostelec. místo

38 č. R-2015/24/35 Žádost o rozložení poplatku za hrob s c h v a l u j e žádost Tato část textu nemohla být zveřejněna. o rozložení poplatku na dvě splátky po 5 letech za hrob v odd. VIII B 187 v Červeném Kostelci, který je veden na pí Tato část textu nemohla být zveřejněna. s ohledem na mimořádné okolnosti žadatele. místo

39 č. R-2015/24/36 Žádost ZUŠ Červený Kostelec o finanční dar s c h v a l u j e žádost ředitele MgA. Leoše Nývlta, ZUŠ Červený Kostelec o poskytnutí záštity a finančního daru ve výši 8000,- Kč z rezervy RM na projekt "Česká mše vánoční", která se uskuteční místo

40 č. R-2015/24/37 Soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í vyhlášení výsledků 2. kola soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Červený Kostelec. místo

41 č. R-2015/24/38 Prodej vyřazených revolverů s c h v a l u j e prodej použitých revolverů z majetku města Červený Kostelec za cenu 1000,- Kč/kus. místo

42 č. R-2015/24/39 Kupní smlouva na sůl s c h v a l u j e uzavření Kupní smlouvy s firmou SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: na dodání soli pro zimní údržbu. místo

43 č. R-2015/24/40 Místní komunikace Halašov I. s c h v a l u j e vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Živičný kryt MK Halašov, Červený Kostelec" místní komunikace IV. tř. č. 5d "Halašov" v úseku od křižovatky s cestou k sokolovně Olešnice po odbočku k Batistu před rybníkem Krčmařík. II. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na akci "Živičný kryt MK Halašov, Červený Kostelec" místní komunikace IV. tř. č. 5d "Halašov" v úseku od křižovatky s cestou k sokolovně Olešnice po odbočku k Batistu před rybníkem Krčmařík s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ místo

44 č. R-2015/24/41 Školení zaměstnanců s c h v a l u j e uzavření smlouvy o provádění instruktážní činnosti (školení), spočívající v přednáškách a školeních s panem Romanem Tománkem, Klášterní 415, Červenka. místo

45 č. R-2015/24/42 Žádost o dar z Küsnachtu s c h v a l u j e přidělení monitorů dle přiložených žádostí. místo

46 č. R-2015/24/43 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM. místo

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 30.11.2015 kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 27. řádné jednání Rady města, konané dne 16.12.2015 kancelář starosty 1. (126) Žádost MKS o proúčtování záloh z r. 2014 2. (127) Odpisový plán

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 22. řádné jednání Rady města, konané dne 5.10.2015 kancelář starosty 1. (36) Žádost navýšení kapacity ŠD při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec 2. (59)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne 8.12.2014 kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 16.5.2011 kancelář starosty 1. (1) Revitalizace parku A.B.Svojsíka Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-4.2011 Věra Šimková 3. (3) Hospodaření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 2.12.2013 kancelář starosty 1. (45) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (46) I/14 Červený Kostelec, OŽK

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 28.1.2015 kancelář starosty 1. (10) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Jiří Prouza 2.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 kancelář starosty 1. (32) Žádost Divadelního souboru NA TAHU 2. (43) Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (46) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 28.4.2014 kancelář starosty Smlouva na zajištění dotace na opravu městského majetku poškozeného

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Úvěr na kanalizační přípojky

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 24.6.2015 kancelář starosty 1. (55) Rozpočtové opatření č. 6 2. (56) Rozpočtové opatření č. 7 3. (17)

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání Červený Kostelec Usnesení z 19. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 31.8.2016 R-2016/19/1-19. Červený Kostelec 31.8.2016 Kontrola plnění úkolu z jednání RM kontrolu plnění úkolů z jednání RM.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 27.5.2015 kancelář starosty 1. (93) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (100) Červený

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM . (1) 2. (2) Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení firem na dodávku stavby "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec" Jiří Prouza 3. (3) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 17. řádné jednání Rady města, konané dne 30.7.2014 kancelář starosty 1. (49) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Jiří Prouza

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 17.9.2014 kancelář starosty 1. (24) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska 2. (25) Rekonstrukce

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel od ul. Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Plánovací smlouva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 10.5.2017 R-2017/10/1-10. Červený Kostelec 10.5.2017 Žádost o projednání možnosti zasíťování pozemku parc. č. 178/1 v kat.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 31.7.2013 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská + 17. listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání Červený Kostelec Usnesení z 26. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.12.2016 R-2016/26/1-26. Červený Kostelec 19.12.2016 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace uzavření

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 sál kina Luník v Červeném Kostelci 1. (20) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.6.2016 R-2016/12/1-12. Červený Kostelec 1.6.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci 1. vyloučení všech uchazečů

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání Červený Kostelec Usnesení z 22. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.10.2016 R-2016/22/1-22. Červený Kostelec 19.10.2016 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace uzavření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 10.12.2015 malý sál Divadla J. K. Tyla Červený Kostelec 1. (183) Kontrola plnění úkolů z jednání

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 8.9.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (5) Červený Kostelec Olešnice, splašková kanalizace 2. (6) Kanalizační

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 25. jednání Červený Kostelec Usnesení z 25. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 28.11.2016 R-2016/25/1-25. Červený Kostelec 28.11.2016 Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace změnu vč. přílohy k

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

USNESENÍ ze 7. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 6. března 2006

USNESENÍ ze 7. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 6. března 2006 USNESENÍ ze 7. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 6. března 2006 USNESENÍ 7/259/2006 I. s c h v a l u j e 1. vypsání veřejné zakázky "Úvěr na financování investičních akcí Královéhradeckého

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í z 16. jednání Zastupitelstva obce dobrá, konaného v obřadní síni budovy obecního úřadu.

U S N E S E N Í z 16. jednání Zastupitelstva obce dobrá, konaného v obřadní síni budovy obecního úřadu. U S N E S E N Í z 16. jednání Zastupitelstva obce dobrá, konaného 8.6.2005 v obřadní síni budovy obecního úřadu. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Jiří Štec (SNK Občané pro občany)

Více

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne ve 14:00 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne ve 14:00 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. R-2010/18/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova I. žádost o prodloužení termínu na stavbě,,rekonstrukce ulice Přemyslova"

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 4. jednání Červený Kostelec Usnesení z 4. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 17.2.2016 R-2016/04/1-4. Červený Kostelec 17.2.2016 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí průběh příprav

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 17.12.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 410. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Hrazená Stručný obsah:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.6.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (10) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více