ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK"

Transkript

1 Licence: D2GN XCRGBZUC/ZUC ( / ) Obec Tehovec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Tehovec ulice, č.p. Tehovecká 22 obec Tehovec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax cmail.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace ) Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cízích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h20m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/7

2 Licence: D2GN XCRG BZUC/ZUC ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,95 Nedaňové příjmy , , ,76 Kapitálové příjmy 5 200, ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,71 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj. fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,36 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,23 122a3 Zvi.daně a popi. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu , , Poplatek za komunální odpad , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, , , Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 608,00 608, Poplatek za povolení k vjezdu do vybrán, míst 4 000, , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky 7 000, , , Správní poplatky 7 000, , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,22 15 Majetkové daně , , ,22 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 750, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 1, Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) 3 000, , , Výnosy z finančního majetku 3 000, , ,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Ostatní nedaňové příjmy , , , h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 /7

3 Licence: D2GN XCRGBZUC / ZUC ( / ) 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,78 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků 5 200, , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 5 200, ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 5 200, ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 5 200, ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , ,71 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,60 Kapitálové výdaje , , ,13 Výdaje celkem , , ,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , Úroky a ostatní finanční výdaje , , Studená voda 3 000, , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 7 500, , , Ostatní nákupy , , , h20m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 /7

4 Licence: D2GN XCRG BZUC/ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp..náhr.a věc.dary , , ,47 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 500, , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 500, , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 500, , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinvestiční transfery cizím PO 1 000, , , Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím , , , Nákup kolků 2 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Dopravní prostředky , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,63 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Investiční transfery obcím , , , Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr , , , Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , ,50 63 Investiční transfery , , ,50 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,13 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,73 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , ,98 III. FINANCOVÁNÍ ízaooiení vlastních úsoor a cizích zdroiů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,98- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) , ,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,98- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,98- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,98- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 /7

5 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , ,72 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,00 Oprávky k dlouhodobém u nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , , , ,00- Oprávky k dlouhodobém u hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , , , , , , ,58- Materiál Materiál na skladě , , ,54 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě , , ,70 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům , , ,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ. OBCÍ. DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investíční transfery obcím 6349 Ostatní ínvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Schválený rozpočet , , , ,00 Rozpočet po změnách , , , , , ,20 Skutečnost , , , , , , h20m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/7

6 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU. ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU uz Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinvestiční přijatétransf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 X 0,00 X Neinvestiční přijatétransfery od krajů ,00 X ,00 X Pohonné hmoty a maziva X 1801,00- X 1801, Služby školení a vzdělávání X 1200,00- X 1200, Nákup ostatních služeb X 0,00 X 9000, Opravy a udržování X 9000,00- X 0, neinvest.dotace JSDHO , , , , Neinvestiční přijatétransf.z všeob.pokl.správy SR ,00 X ,00 X Neinvestiční přijatétransfery od obcí 0,00 X 0,00 X Ostatní osobní výdaje X ,00- X , Nákup materiálu j.n. X 5 119,00- X 5 119, Nákup ostatních služeb X 1500,00- X 1500, Pohoštění X 804,00- X 804, UZ volby 11/ , , , , Neinvestiční přijatétransf.z všeob.pokl.správy SR ,00 X ,00 X Ostatní osobní výdaje X 8796,00- X 8 796, Nákup materiálu j.n. X 6736,00- X 6 736, Nákup ostatních služeb X 484,00- X 484, Pohoštění X 690,00- X 690, volby do EP , , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání obce Tehovec za hospodaření roku 2014 se uskutečnilo ve dnech a Přezkoumání provedli: Ing. Angel Tonkov, Bc. Dana Matějková, Bc. Marie Koudelná (3.9.14), Bc. Simona Marková. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty Náklady z činnosti, neboť náklady na poříuení drobného dlouhodobého majetku byly nesprávně účtovány na účet 501-spotřeba materiálu, správně patří na účet 558-náklady z drobného dlouhodobého majetku. Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Tehovec. viz. příloha č. 4 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Zřízená příspěvková organizace Mateřská škola Tehovec obdržela v roce 2014 na provoz ,-Kč. Zřízená PO předložila obci Tehovec závěrečné vyúčtování hospodaření za rok 2014 ( Rozvaha k , Výkaz zisků a ztráty k a Příloha k ) se ziskem 1 061,71 Kč. viz. příloha č. 3 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE doplnění informací: Obec Tehovec neprovozuje hospodářskou činnost, nevytváří žádné fondy. Rozpočet obce Tehovec na rok 2014 byl schválen usnesením zastupitelstva dne jako schodkový. Během roku byla provedena rozpočtová opatření číslo Rozpočtovým opatřením číslo 15 byla provedena závěrečná úprava rozpočtu k Všechny rozpočtové změny byly zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku Stav finančních prostředků na běžných účtech k byl ,83 Kč. ( k porovnání k byl stav účtu ,85 Kč). Bylo zaplaceno Kč z úvěru KB na opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení, k zbývá doplatit ,-Kč. Úvěr bude splácen do h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 /7

7 Licence: D2GN XCRG BZUC/ZUC ( / ) Investice 2014: Komunikace ,78 Kč - Pražská cesta, Ul. K Mýtu, materiál na komunikace Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník ul. Hlavní Bezpečnost silničního provozu Měřiče rychlosti Úpravy drobných vodních toků ,85k č- Protipovodňový příkop-hráz Základní školy ,00 Kč - Nástavba kontejnerů Základní škola Mukařov Nebytové hospodářství ,00 Kč - Zateplení budovy čp.22-přípravné práce Veřejné osvětlení ,00 Kč - Veřejné osvětlení rozšíření - přípravné práce a poplatky Přijaté transfery-dotace 2014: Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 Kč-Obec Svojetice na výjezdovou jednotku JSDHO Tehovec Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 Kč-Středočeský kraj na výjezdovou jednotku JSDHO Tehovec Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní sp rá vy ,00 Kč-volby do Zastupitelstva obce Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy ,00 Kč-volby do Evropského parlamentu Poskytnuté transfery-dotace 2014: Neinvestiční transfery obcím-3.602,00 Kč-Město Říčany-správní agenda Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 Kč-SORJ-členský příspěvek Investiční transfery obcím ,30 Kč - Přístavba Základní škola Mukařov-projekt Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,20 Kč - vstupní poplatek SORJ a investiční příspěvek Přílohy-Nedílná součást závěrečného účtu obce Tehovec: 1) Účetní závěrka obce Tehovec k ( Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha) 2) Plnění rozpočtu k ( výkaz FIN 2-12M) 3) Účetní závěrka Mateřské školy Tehovec k ( Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha) 4) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Tehovec za rok 2014 Všechny výkazy jsou v plném rozsahu k nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Nečasová Stanislava / Ing. Eva Šmoidasová h20m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 /7

8 Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: Ministerstvo financí ***** UCR _ GORDIC SOFTWARE * * * * * UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m3 0s Strana: 1 FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCI A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Tehovec I. ROZPOČTOVÉ PRIJMY OdPa Pol a b * 0000 Popis Schválený rozpočet Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a ,00 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos ,00 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn Poplatek za komunální odpad ,00 Poplatek ze psů ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5.000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 1.000,00 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 4.000,00 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h ,00 Správní poplatky 7.000,00 Daň z nemovitých věcí ,00 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bez ODPA Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet po změnách , , , , , , , , , ,00 608, , , , , , , , , , , ,00 Výsledek od počátku roku , , , , , , , , , ,00 608, , , , , , , , , , ,00 Č/RS Č/RU % 143,96 662,71 129,85 130,81 80, ,34 * * * * * * * 109,23 118,76 106,56 60, 80 37, ,90 79, ,64 * * * * * * * 108,21 100,00 * * * * * * * 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 130,41 100,00 * * * * * * * 100,00 * 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin * * * * * * * 100, Přijaté pojistné náhrady * * * * * * * 100,00 * 2212 Silnice , ,00 * * * * * * * io o, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 121,00 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 121,00 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 * * * * * * * 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , ,00 ******* 100,00

9 Licence : D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m30s Strana: Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 ******* 100,00 * 3111 Předškolní zařízení ******* 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ******* 100, Činnosti knihovnické ******* 100, Přijaté pojistné náhrady 2.356, ******* 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2.356, ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté pojistné náhrady , ,32 100, Bytové hospodářství , ,32 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,16 100,00 600,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodářství , ,53 100, Přijaté pojistné náhrady ******* 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvestiční dary Příjmy z prodeje pozemků , , ******* 100, ,80 100, ,00 ******* 100, ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 142,38 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,86 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 1, ,86 100,00 1,00 * * * * * * * 100,00 1,00 * * * * * * * 100, Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,98 19, ,98 93,80 100,00 19,78 ******* 100,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6409 Ostatní činnosti j.n , ,76 94,46 100,00 * * , , ,71 132,63 100,00

10 Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 9 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m30s Strana: 3 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Č/RS % Č/RU % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 102,84 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 78, , Nákup ostatních služeb , , ,00 23, , Opravy a udržování , , ,00 265,53 100, Budovy, haly a stavby , , ,78 132,08 100,00 * 2212 Silnice , , ,78 121,77 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 864,41 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 864,41 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,30 100, Nákup materiálu j.n Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,47 97,25 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,47 97, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 34,19 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 48, ,00 * 2223 Bezpečnost silničního provozu , , ,00 46, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j,n Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 10, 000, , , , , , ,11 100, ,46 100, ,00 ******* 100, ,20 102,58 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,20 103,13 100, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 20, 000, ,00 ******* 100, ,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , /50 100, Budovy, haly a stavby ,.110, 85 50,29 100, 00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků , 85 50,29 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby , , , , 00 * * ** + 100, , 00 * * ** * * * 100, , ,69 100, , ,00 100, , 00 *** * * * 100, , 00 *** * * * 100, 00 * 3111 Předškolní zařízení , , , ,57 l o H Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým Budovy, haly a stavby 1.000, , , , ,00 100, , 00 * * ** * * * 100, 00

11 Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v KČ) verze Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 4 IČO: Investiční transfery obcím , , ,30 9,27 100,00 * 3113 Základní školy , , ,30 110,25 100, Opravy a udržování * 3311 Divadelní činnost Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio Ostatní osobní výdaje 6.000, Knihy, učební pomůcky a tisk 4.000, Nákup materiálu j.n Opravy a udržování 4.621, , ,02 100, ,30 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 73,53 100, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 1.000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 3.000, Nákup materiálu j.n ,00 325,00 325,00 32,50 100,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 1.000,00 325,00 325,00 32, , Nákup materiálu j.n , , ,00 54, , Elektrická energie Nákup ostatních služeb Pohoštění 1.500, , ,00 278,60 100, Věcné dary , , ,00 114,63 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 116,47 100, Nákup materiálu j.n Elektrická energie , , ,69 152,29 100, Opravy a udržování , , ,09 346,67 100, Budovy, haly a stavby ,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,78 21, , Nákup materiálu j.n ,00 288,00 288,00 14,40 100, Nákup ostatních služeb 2.000, , ,00 111,95 100, Pohoštění 500, , ,00 414,80 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4.500, , ,00 102,24 100, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 2.000, Pohoštění 500, Věcné dary 1.000,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5.500, Elektrická energie * 3612 Bytové hospodářství

12 Licence: D2GN * * * * * UCR - GORDIC SOFTWARE * * * * * UCRGBA1A (v Kč) verze Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 5 IČO: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby * Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úroky vlastní Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby * 3631 Veřejné osvětlení , , , 91 9.,108, 91 91,09 100, , ,157, , 00 56,66 100, , , , /90 100, , 00 5.,556, 00 5.,556, 00 37,04 100, l o 43, 00 43, 00 * * * '**** 100, ,280, , 00 *** **** 100, ,.834, ,.834, ,03 100, , , 42 *** **** 100, , 23 17,.721, 23 *** k-k 4e& 100, , 00 73,.067, , 95 66,43 100, , , 00 * * * * * * * 100, , 00 21,.547, , , , , , 00 * * * * * * 100, , , , ,27 100,, Opravy a udržování * 3632 Pohřebnictví Nákup materiálu j,n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Komunální služby a územní rozvoj j.n , , 00 * * ** * * * 100,, , , 00 * * ** * * * 100,, , , , ,20 100,, , , , 00 ** ** * * * 100,, , ,.199, , 00 *** * * * * 100,, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ Nákup ostatních služeb * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odp Nákup ostatních služeb * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nákup materiálu j,n Nákup ostatních služeb * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , ,, , ,.753, , ,23 100,, , 00 16,.156, 00 16,.156, ,28 100,, , , , ,28 100,, , 00 99,.684, ,00 124,61 100, , 00 99,.684, , ,61 100,00 575, , 00 *** **** 100, , , , 00 54,01 100, , , , 00 54,39 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie , , , * * * * * * * 100, ,71 100, ,55 79,33 100,00

13 Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 6 IČO: Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky 5512 Požární ochrana dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 6112 Zastupitelstva obcí , ,679, , ,72 100, , , , ,81 100, , ,976, , 00 71, , , , 00 ******* 100, , , , ,95 100, , , , ,67 100, , ,939, 00 ******* 100, , , 00 20,.160, 00 ******* 100, , , , ,75 100, , , , ,69 100, , , , ,72 100, , , , ,34 100, , , , ,10 100, , , , ,92 100, , , 00 ******* 100, , , 40 ******* 100, , , 00 ******* 100, ,00 804, 00 ******* 100, 00 * * 6117 Volby do zastupitelstev územních samospráv Volby do Evropského parlamentu , , 40 ******* 100, , , 00 ******* 100, , , 00 ******* 100, , , 00 ******* 100, , , 00 ******* 100, , , 00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , ,04 100, , , ,.00 44, , , , , 00 66, , , , , 00 98, , 00 1,.000, , , 00 65, , , , , 00 29, , , 00 60,.000, , , ,52 100, , , , ,87 100, ,.000, , , 81 70, , 00 10,.000, , ,00 89, , , , , 60 34,07 100, 00 25,.000, , ,00 168,99 100, , , , ,20 100, , , , 86 68, , 00 40,.000, , , 70 29,31 100, , , , 60 55,21 100, , 00 3.,602, , 00 36, , 00 2.,000, 00 3.,000, , , 00 13, , 00 * 6171 Činnost místní správy , ,673, , 57 74,40 100, 00

14 Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 7 IČO: Úroky vlastní Služby peněžních ústavů , , ,00 30,50 100,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,00 30,50 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 90,77 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 90,77 100,00 * * , , ,73 104,51 100,00

15 Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: III. FINANCOVANÍ - třída 8 9 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVANÍ Z TUZEMSKA - - Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+ Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+ Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/- Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/- Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz, účtech (+/- Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ , , ,98-21, , , ,00-82, , ,00-100,00 100,00 100,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,98-40,90-/100,00

16 Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: **** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v KČ) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text Číslo řádku r Schválený rozpočet 41 Rozpočet po změnách 42 Výsledek od počátku roku 43 % RS % RU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , , , , , ,00 130, ,29 149, 67 /100,00 /100,00 /100,00 /100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,71 132,63 /100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 let mezi obcemi / Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů / / / Splátky půjčených prostředků od region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně / / Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně , , , , ,00 100,00 /100,00 /100,00 / / * Převody z vlastních rezervních fondů * Převody z rozpočtových účtů * Ostatní převody z vlastních fondů / / / Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně / / / / ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území j iného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje / / / / PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,71 132,63 /100,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,13 110,01 98, 47 /100,00 /100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,73 104,51 /100,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 /

17 Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text Číslo řádku r Schválený rozpočet 41 Rozpočet po změnách 42 Výsledek od počátku roku 43 % RS % RU v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. * Převody vlastním rozpočtovým účtům * Ostatní převody vlastním fondům , , , , ,00 36, 02 /100,00 / / /100,00 / / / / Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně / / / / / / / Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , , , ,20 9, ,58 /100,00 / / /100, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky region.radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně / / / i ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr. ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území j iného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje / / / / VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,73 104,51 /100,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,98 40, 90 -/100,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,98-40, 90 -/100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,98-40, 90 -/100,00

18 Licence: D2GN ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 11 IČO: IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

19 Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k Stav ke konci Změna stavu vykazovaného období bankovních účtů Základní běžný účet , , ,98- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,98- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným / rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /

20 Licence: D2GN Zpracoval: UR supervizor IČO: ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov / ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

21 Licence: D2GN ***** ucr - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 19h 9m31s Strana: 14 IČO: IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b neinvest.dotace JSDHO 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 0, 00 *14004 neinvest.dotace JSDHO xxxx 0, UZ volby 11/ Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 UZ volby 11/02 xxxx , volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 volby do EP xxxx ,00 C E L K E M X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO ,00 * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato XI. Příjmy z část výkazu nemá data ***** rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato XII. Výdaje část výkazu nemá data ***** spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data *****

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí regionu Ruda ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69601488 název Svazek obcí regionu Ruda ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí aglomerace KSZ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75112086 název Svazek obcí aglomerace KSZ ulice, č.p. č.p. 95 obec Zlámanec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec enetárov r r [!y l< 2 Oi 1 (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Údaje o organizaci identifikacni název ulice, C.p. obec PSČ, pošta cislo 00637203

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Pod horou Tučapy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70827052 název DSO Pod horou Tučapy ulice, č.p. obec Tučapy PSČ, pošta 391 26 Kontaktní

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D9UI XCRGBZUC /ZUC (20012011/01012011) Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organízací identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSe, pošta Kontaktní

Více