obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:"

Transkript

1

2 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01 Strojírenství zaměření počítačová grafika a průmyslový design 1M/01 Strojírenství zaměření informační technologie 1M/01 Strojírenství zaměření automatizace a informatika 1M/01 Strojírenství zaměření počítačové řízení NC a CNC strojů 1M/01 Strojírenství zaměření elektrotechnika 61M/01 Ekonomika a podnikání 78M/01 Technické lyceum 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření plošné a plastické rytí 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření umělecké zámečnictví a kovářství 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření umělecké odlévání 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření zlatnictví a stříbrnictví přijímací řízení: Žáci budou přijímáni na základě přijímací zkoušky a podle výsledků studia na ZŠ. Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 015/016 budou stanovena do Termíny přijímacích zkoušek : Obory STROJÍRENSTVÍ, TECHNICKÉ LYCEUM, EKONOMKA A PODNIKÁNÍ: Podání přihlášky pro 1. termín: do kolo přijímacího řízení: duben 015 Další termín: květen 015 Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ: Podání přihlášky pro 1.termín : do termín talentových zkoušek: 1. a Další termíny: únor, březen, duben, květen 015 Poznámka: pro školní rok 01/015 probíhalo přijímací řízení takto: obor STROJÍRENSTVÍ: do průměru 1,7 prospěchu ze ZŠ přijetí bez přijímací zkoušky, ostatní přijímací zkouška z matematiky obor TECHNICKÉ LYCEUM: přijímací zkouška z matematiky obor EKONOMKA A PODNIKÁNÍ: přijímací zkouška z angličtiny obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ: talentová zkouška a hodnocení domácích prací. přijďte se k nám p o díva t...

3 Dýchající škola Časopis, který dostáváte do rukou, je velice stručnou informací o bohatém životě školy. Naleznete zde nejdůležitější informace o studijní nabídce, akcích, projektech, spolupráci s partnery a vlastně o všem, co dělá školu školou. Škole se daří za dobu existence (již od roku 1885), vychovávat a vzdělávat kvalitní a kvalifikované absolventy. Důkazem je úspěšnost našich žáků v odborných soutěžích, kdy například v roce 01 získali studenti naší školy tři první místa v národním kole Středoškolské odborné činnosti a dosáhli tak historicky nejlepšího výsledku školy za dobu její existence a v historii soutěže také. Toto bylo navíc podpořeno vítězstvím v letošním roce. Dalším důkazem je úspěšnost ve státní části maturitní zkoušky, v přijímacím řízení na vysoké školy a v neposlední řadě také pozitivní ohlasy zaměstnavatelů na kvalitu našich absolventů. Za prezentací na následujících stránkách je obrovské množství pedagogické práce učitelů, kvalitní přístup žáků, aktivní spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy. Školu dělají lidé. Učitelé, ostatní zaměstnanci, žáci, rodiče, partneři a vlastně všichni, kteří se školou žijí. Tito lidé na škole jsou a škola si může přát jen prohlubující se sílu patriotismu a sounáležitosti. úvodem Ing. Ladislav Němec, ředitel školy Naše škola oslaví na podzim roku 015 už 10. výročí svého založení. máte fotky z dob svého studia? Pokud máte fotky ze života školy nebo Vašeho maturitního tabla a souhlasíte s jejich uveřejněním na stránkách školy, ve školním časopisu nebo v almanachu ke 10. výročí založení školy, zašlete jejich kopii buď poštou na adresu: Zuzana Malíková, SPŠ a VOŠT Sokolská 1, Brno nebo elektronicky Zasílejte fotky, texty, odkazy na videa, vše zajímavé. absolventi Děkujeme Vám. 1

4 nová učebna pro výuku automatizace nové učebny pro výuku informatiky a CAD výuka elektrotechniky strojní a technologické laboratoře šk ola d ne s fiktivní firma maturity 01 výuka ekonomiky a podnikání

5 přijďte se k nám podívat knihovna s přibližně 000 tituly odborné i beletristické literatury posilovna výuka jazyků ve specializované sluchátkové učebně školní jídelna s možností objednávání obědů i přes internet kovárna ateliér pro výuku výtvarné přípravy a navrhování v uměleckých oborech maturity 01 slévárna

6 Úvodní slovo k jednotlivým zaměřením S TROJÍ R ENSTV Í

7 Učební plán studijního oboru Strojírenství 1M/01 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova / 1 / / / 1 1/ Odborné předměty Výpočetní technika Ekonomika Technické kreslení Mechanika Konstrukční cvičení Kontrola a měření Strojírenská technologie Stavba a provoz strojů Automatizace Elektrotechnika Praxe Programování CNC strojů dle zaměření Celkem Nepovinné předměty Cizí jazyk Celkem / / / / / /1 / / 5 1 / /1 / / / / 6 /1 9/7 / 5 / 7 / / / /1 6/6 / 1/11 1 8/8 10 Poznámka: Praxe dělení na skupiny Elektrotechnika 1 hodina týdně teorie hodiny laboratoří 1x za 1 dní (děleno na skupiny) Strojírenství je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou zaměření: všeobecné počítačová grafika a průmyslový design informační technologie automatizace a informatika počítačové řízení NC a CNC strojů elektrotechnika zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce díky jednotlivým zaměřením první dva roky studia jsou předměty v jednotlivých zaměřeních shodné ve třetím a čtvrtém ročníku dochází k dané profilaci dlouholetá tradice výuky Chcete konstruovat součásti strojů, zabývat se projektováním? Vyberte si z následujících zaměření... 5

8 zaměření STROJ V ŠEOB EC NÉ ÍRENSTV Připravuje vysoce flexibilního absolventa pro veškeré technické, konstrukční a kontrolní práce nejenom ve stojírenském podniku. Í Cílem studia je získání základních vědomostí o strojírenství pro vstup do praxe. Studium umožňuje rozvíjet požadavky kladené na dnešní absolventy, jsou připravováni na práci ve strojírenských firmách. Většina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách technického charakteru, především na VUT Brno. Škola ovlivňuje studenty v souvislosti s potřebným celoživotním vzděláváním, nutným pro další profesní růst. 6 1M/01 Strojírenství zaměření: Všeobecné Počítačová podpora konstruování Technologická cvičení Konstrukční cvičení CAD/CAM / / / / / Mechanika Celkem / 9/7 / / / / 1/11

9 průmyslový design, grafika, reklama: a nejen to nabízí zaměření POČÍTAČOVÁ A GRAFI KA PRŮ MYS LOVÝ Připravuje absolventa k zvládnutí veškerých grafických a konstrukčních prací nutných pro strojírenský podnik a reklamní grafiku podniku. Absolventi plně zvládají problematiku parametrického modelování a optimalizace modelů. DE S IG N Obor strojírenství se zaměřením počítačová grafika patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s perspektivou. Je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě. Líbí se vám moderní designové tvary automobilů, elektrospotřebičů, nářadí či jiných věcí, které nás denodenně obklopují? Rádi byste někdy v budoucnu tyto věci sami navrhovali? Tak právě pro vás může být tento obor správnou startovní volbou v oblasti vzdělání. 1M/01 Strojírenství zaměření: Počítačová grafika a průmyslový design Průmyslový design / / Počítačová grafika Počítačová podpora konstruování Vizuální komunikace / / / / 5/5 / / Deskriptivní geometrie Celkem / 9/7 1/11 7

10 INF O R MAČN Í počítačová podpora řízení podniku, správa počítačových sítí: tyto zájemce uspokojí zaměření TEC H NOLOGI E Studium připravuje absolventy schopné samostatně zavádět počítačovou podporu dokumentového toku a informací nejenom ve strojírenském podniku. Samozřejmostí je rutinní zvládnutí internetu, intranetu a programování v těchto systémech. Orientuje žáky na oblast nasazení a zabezpečení provozu informačních a komunikačních technologií ve strojírenských podnicích a firmách, přináší základní teoretické znalosti a především praktické dovednosti s konkrétními aplikacemi a programy pro podporu všech činností strojírenského podniku. Umožňuje zvládnutí problematiky týmové práce na strojírenských projektech s využitím informačních a komunikačních technologií. 8 1M/01 Strojírenství zaměření: Informační technologie Inform. technologie programování Počítačová elektronika Informační technologie Databázové a informační systémy / / Seminář z informačních technologií Celkem / / / 9/7 / / / / 1/11

11 Chcete rozumět automatům, které máte doma nebo v autě a naučit se je programovat? pak vás osloví zaměření AU A I N FO ATI K A TOMATI ZAC E R M Studium připravuje kvalifikované odborníky v oblasti automatizace, robotiky a řídících systémů. Automatizace a informatika oboru Strojírenství patří k nejmodernějším zaměřením, která v praxi nezbytně zasahují do všech činností moderního člověka. Kdo se už setkal s pojmem automatizace, tak se od odborníků nejspíš dozvěděl, že to je nejvyšší stupeň řízení systémů, které se dokáží samočinně přizpůsobovat změněným podmínkám své činnosti tak, aby v maximální míře nahradily práci člověka Studium zaměření Automatizace a informatika je především o práci se špičkovými automaty firmy SIEMENS, FESTO a dalšími, s roboty firmy MITSUBISHI, řídícími systémy a počítači firem, které pak v praxi můžete najít v moderních provozech a firmách. Zjednodušeně řečeno, studenti si hrají s počítači a drahými hračkami. 1M/01 Strojírenství zaměření: Automatizace a informatika Automatizace Programovatelné automaty Programování v automatizaci / / Regulace Celkem / / 6/6 / / / 9/7 1/11 9

12 Strojírenství zaměření elektrotechnika je nové zaměření, které vzniklo vzhledem k rozvoji moderních informačních technologií a na základě požadavků partnerských firem zabývajících se výrobou zařízení pro elektrotechniku, automatizaci nebo energetiku. ELE K TR OTEC HNI KA V současné době je na trhu práce nedostatek absolventů, kteří mají znalosti jak ze strojírenství, tak z elektrotechniky a automatizace. 1M/01 Strojírenství Elektrotechnika Aplikace IT v elektrotechnice Elektrotechnická měření Teorie elektrických obvodů Celkem zaměření: Elektrotechnika / / / / 5/5 / / / 9/7 1/11 10

13 Chcete se naučit programovat moderní výrobní stroje? Kde jinde hledat než na zaměření POČÍTAČOVÉ Ř ÍZENÍ NC A CNC STR O JŮ Vedle dokonalého zvládnutí programování NC a CNC strojů zvládá absolvent i běžné práce v CAD systémech včetně prostého parametrického modelování. Pøi výrobì tvarovì velmi složitých souèástí se strojírenský podnik bez NC a CNC prostì neobejde. Proč? Moderní, dynamicky se rozvíjející zpùsob strojírenské výroby. Aplikace výpoèetní techniky v praxi Výrazné zvýšení produktivity práce. 1M/01 Strojírenství zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Obsluha CNC strojů Technologická cvičení Konstrukce a provoz CNC strojů / / / / 5/5 Programování CNC strojů (CNC) / / Celkem / 9/7 1/11 11

14 TE C H Už nyní víte, že chcete studovat na vysoké škole, zajímá vás technika a IT, ale gymnázium není to pravé? Pak vaše očekávání splní NI C KÉ L YC EUM Obor je zaměřen na přípravu ke studiu na vysoké škole technického charakteru. Profilujícími předměty jsou cizí jazyky, matematika, fyzika, výpočetní technika, strojírenství, elektrotechnika, počítačová grafika. obor 1 Učební plán studijního oboru Technické lyceum 78M/01 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 Cizí jazyk / / / / / / / / 1 1/1 10/10 Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Biologie a ekologie Zeměpis Matematika Tělesná výchova Odborné předměty Výpočetní technika Ekonomika Technická fyzika Aplikovaná matematika Průmyslové výtvarnictví Technické kreslení Deskriptivní geometrie CAD systémy Výběrový blok předmětů * 1 / / / / 1 / / / /8 / 5 / 1 * Výběrový blok předmětů 1 : strojírenství Technická mechanika Technická měření Technologické procesy * Výběrový blok předmětů : elektrotechnika Elektrotechnika a elektronika Technická měření Technologické procesy Celkem / / 5 / / 6/ 10

15 Chcete se stát obchodníky, působit v marketingu? Pak hlavně pro dívky, ale nejen pro ně, bude vhodný obor E KO NO MIK A PO DNIK ÁNÍ Studium oboru připravuje vysoce flexibilní absolventy pro výkon funkcí v technické administrativě a řízení strojírenských podniků. A Učební plán studijního oboru Ekonomika a podnikání 61M/01 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 Cizí jazyk / / / / / / / / 1 1/1 8/8 Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Hospodářský zeměpis Matematika Tělesná výchova Odborné předměty Výpočetní technika Ekonomika Účetnictví Daně Praktické podnikání Marketing Obchodní korespondence Technika administrativy Technická dokumentace Základy výroby Strojírenství Kontrola a měření Praxe Celkem / / / 1 / / / /1 / / /1 / / / /6 10 8/ / / / 6 6 / / 19 Platí od školního roku 015/16 Studijní obor ukončený maturitní zkouškou, který v sobě spojuje ekonomické i technické znalosti. V průběhu studia si studenti doplňují a upevňují své znalosti a dovednosti v praktickém podnikání. V rámci tohoto předmětu si studenti zakládají a vedou svou fiktivní firmu. Učí se zde samostatnosti v práci, stejně jako spolupráci s ostatními pracovníky firmy. 1

16 Učební plán studijního oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 81M/06 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Tělesná výchova Odborné předměty / 1 1 / 1 / 1 / 1 1/ Výpočetní technika Ekonomika Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Písmo Technické kreslení Počítačové navrhování Základy technologie Studijní zaměření Celkem / 6 7 / / / 1 1 / Nepoviné předměty Nepoviné předměty Celkem / 9 Studijní zaměření: plošné a plastické rytí Technologie rytí Navrhování v rytectví Praktická cvičení v rytectví Studijní zaměření: umělecké zámečnictví a kovářství Technologie uměleckého kování Navrhování uměleckých výkovků Praktická cvičení kovářská 7 Studijní zaměření: zlatnictví a stříbrnictví Technologie zlatnictví a stříbrnictví Navrhování ve zlatnictví a stříbrnictví Praktická cvič. ve zlatnictví a stříbrnictví Studijní zaměření: umělecké odlévání Technologie uměleckého odlévání Navrhování uměleckých odlitků Praktická cvičení v odlévání Studijní zaměření: zlatnictví a stříbrnictví Technologie zlatnictví a stříbrnictví Navrhování ve zlatnictví a stříbrnictví Prakt. Cv. ve zlatnictví a stříbrnictví Celkem / / / /

17 Asi byste nečekali výtvarněřemeslné zaměření: plošné a plastické rytí kovů umělecké zámečnictví a kovářství umělecké odlévání zlatnictví a stříbrnictví VÝ TVARN É ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAH ÝCH KAM EN Ů Obory jsou zaměřené na výtvarnou přípravu, dějiny výtvarné kultury, navrhování uměleckých předmětů, praktickou výrobu uměleckých předmětů. vhodné pro výtvarně a řemeslně talentované chlapce i dívky podmínkou přijetí talentová zkouška čtyřleté maturitní obory uplatnění: studium na vysoké škole s uměleckým zaměřením, samostatná uměleckořemeslná činnost, restaurátorská činnost, navrhování v uměleckých ateliérech výstavy a soutěže: Hefaiston přehlídka kovářského řemesla na hradě Helfštýně, Brtnické kovadliny, Mladý těšanský kovář soutěž uměleckých kovářů (studentů škol), Muzejní noc Brno, doprovodné výstavy různých významných akcí kontakty a spolupráce s organizacemi: Technické muzeum v Brně zviditelnění kulturních památek (Stará huť u Adamova, Vodní mlýn ve Slupi, kovárna v Těšanech) díky akcím, na kterých se účastní i naši studenti, Svaz sléváren české republiky, Kovářské společenstvo, rakouské městečko Ybbsitz vybraní žáci. ročníku pravidelně vykonávají praxi 15

18 C E SP O R ST U TUJ EM JE M E E ze školního výletu cykloturistický kurz výuka tělesné výchovy sportovní kurz Itálie San Benedeto 16

19 ÚS P ĚCHY NA Š ICH Ž Á K Ů Velký mezinárodní úspěch Vojty Bočka z LA Ve dnech se konalo v Pekingu finále studentské odborné soutěže Beijing Youth Science Creation Competition. Finále se zúčastnili středoškoláci ze 17 zemí světa. Českou republiku reprezentovali žáci a mezi nimi žák naší školy Vojta Boček a získal první cenu za svůj projekt LORRIS TOOLBOX softwarový balík pro vývoj a řízení aplikací s mikročipy. GRATULUJEME a děkujeme mu za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i České republiky. Česká republika byla zastoupena poprvé v leté historii prestižní čínské soutěže The Beijing Youth Science Creation Competition. Studenti byli do Číny pozvaní na základě nové spolupráce Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) s Pekingskou asociací pro vědu a techniku Beijing Association of Science and Technology (BAST), která soutěž organizuje. ČSVTS využil možnosti podpořit talentované středoškoláky a zabezpečil a financoval jejich účast na této akci. Výběr studentů by nebyl možný bez spolupráce ČSVTS s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. a s organizátory Středoškolské odborné činnosti SOČ, která je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantovanou od ledna 01 Národním institutem pro další vzdělávání. Soutěž Středoškolská odborná činnost SOČ 01 Po vynikajícím úspěchu našich žáků v loňském kole SOČ, kdy žáci naší školy získali první místa v kategoriích: informatika, strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design a tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie, čímž studenti přispěli k výrazné dominanci Jihomoravského kraje v této soutěži a díky nim je naše škola naprostou jedničkou v rámci celé ČR, i v roce 01 se podařilo našim žáků uspět v celostátním kole a získali: 1. místo Vojtěch BOČEK z LA v kategorii: informatika. místo Lukáš BEZDÍČEK z LB v kategorii: strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. 17

20 Jaderná maturita Jsme partnerskou školou skupiny ČEZ od roku 011. Jedním z hlavních bodů spolupráce je projekt Jaderná maturita, který se letos konal v Jaderné elektrárně Dukovany již šestým rokem. Jde o třídenní program určený vybraným studentům gymnázií a SŠ s technickým zaměřením, kteří se zajímají o energetiku, techniku a fyziku. Tento projekt je specifický tím, že studenti získají nejen základní teoretické znalosti, ale uvidí fungování elektrárny v praxi. Naši školu letos reprezentovali žáci ze třídy LA Daniel Hruška, Petr Bezděk, Martin Sýkora a Petr Švásta. Ve velké konkurenci žáků gymnázií a žáků ze středních škol s elektrotechnickým zaměřením zvítězil žák naší školy Daniel Hruška a stal se tak letošním Králem Jaderné maturity. Tento titul si zasloužil svým výkonem v závěrečném znalostním testu, kdy si vedl nejlépe ze všech zúčastněných. Gratulujeme! JSME PARTNERSKOU ŠKOLOU SKUPINY ČEZ Projekt Elektrotechnika v praxi Po loňském úspěšném projektu VĚDA MÁ BUDOUCNOST v roce 01 probíhá projekt na podporu talentovaných žáků naší školy ELEKTROTECHNIKA V PRAXI, kde je partnerskou firmou opět ABB Brno. Projekt byl pro školní rok 01/01 rozdělen do modulů: 1.modul: Exkurze do ABB Vídeňská 117 a seznámení s firmou, prezentace na téma pracovní den konstruktéra a návštěva výrobních hal, proběhl za účasti 0 vybraných žáků.ročníků..modul: Přednáška Solid Works v praxi proběhla , zúčastnilo ze 0 žáků ze. a. ročníků..modul: Soutěž ve D modelování se konala. dubna 01 Další moduly budou navazovat v novém školním roce. 18

21 Pro absolventy SOŠ a gymnázií nabízíme možnost denního tříletého studia na vyšší odborné škole v oboru: POČÍT AČOVÁ PODPORA V ŘÍZEN Všeobecné informace pro školní rok 015/016 Studijní obor: Počítačová podpora v řízení podniku Počet přijímaných žáků: 60 Délka studia: roky Forma studia: denní Profesní titul: diplomovaný specialista Roční školné: 000 Kč Termín uzávěrky přihlášek: pro I. kolo: pro II. kolo: pro III. kolo: září 015 Termín přijímacího řízení: I. kolo: II. kolo: III. kolo: září 015 Í PODN IKU Počet přijímaných žáků: 60 žáků Délka studia: roky Forma studia: denní Profesní titul: diplomovaný specialista Roční školné:.000, Kč Vzdělávací program Počítačová podpora v řízení podniku je určen pro přípravu odborníků v oblasti nasazení výpočetní techniky do předvýrobních, výrobních projekčních a řídících etap v oblasti průmyslových podniků. a co dál po maturitě... Rozhovor s Ing. Janem Menšíkem, LP Local Business Unit Managerem Můžete stručně představit jednotku ABB Brno Heršpická? V naší jednotce na Heršpické 1 v Brně vyrábíme přístroje a rozváděče nízkého napětí. Tedy vše do napětí V. Výroba přístrojů nízkého napětí začala v Brně v roce 199 a od té doby jsme vyrobili desítky miliónů přístrojů různého použití a provedení. Prodejem všech přístrojů nízkého napětí, které jsou vyráběny v různých továrnách po celém světě, se na českém trhu zabývá naše obchodní oddělení. Největšího rozvoje dosáhly aktivity v oblasti rozváděčů nízké napětí. Zodpovídáme za dodávky rozváděčů do celé řady zemí počínaje Českou republikou přes Německo, Holandsko až po Jihoafrickou republiku. Naše jednotka koordinuje aktivity tzv. Regional Focused Factories v oblasti střední a severní Evropy. Mezi naše zákazníky patří světové firmy jako Shell, Facebook, Google a řada dalších. Máme zde také Interní logistické centrum pro Evropu a unikátní výrobu inteligentních rozváděčů. Podařilo se nám též vybudovat výzkumné a vývojové centrum pro rozváděče. Naše výroba modulárních a inteligentních rozváděčů v koncernu ABB je na špičkové úrovni. Proč jsou pro Vaši společnost zajímaví absolventi technických oborů a jaké pozice jim nabízíte? Každá dobrá firma stojí a padá s dobrými a spolehlivými zaměstnanci. Můžete mít to nejmodernější vybavení, moderní výrobní haly a produkty, ale bez aktivních a motivovaných dělníků a techniků nic nevyrobíte a neprodáte. V současné době hledáme vyučené pracovníky v oblasti elektro, sháníme konstruktéry a projektanty strojních a elektro oborů, technology, projektové a produktové manažery, obchodníky, mistry. Díky naší orientaci na přístroje a rozváděče nízkého napětí a našim exportním aktivitám nabízíme našim stávajícím a budoucím zaměstnancům jistotu a perspektivu rozvoje. Na co se studenti musí zaměřit, aby byli pro ABB perspektivními uchazeči o zaměstnání? Potřebujeme nejen zdatné techniky, ale i techniky, kteří jsou schopni domluvit se alespoň jedním světovým jazykem. V každodenním styku se zahraničními zákazníky je tato potřeba nezbytností. Preferovaná je angličtina, vítány jsou i němčina a ruština. Znalost jazyka se nesmí podceňovat, kromě samotných znalostí, aktivního přístupu a čestného jednání je dalším předpokladem pro práci v ABB schopnost navázat spolupráci s externím zákazníkem i kolegy uvnitř ABB. Co ABB nabízí svým zaměstnancům? Možnost pracovat hodin denně, o sobotách a nedělích také. Věřím, že této nabídce se řada absolventů zasměje, ale kolik prosperujících firem máte ve svém okolí? Kolik vašich kamarádů je po skončení střední nebo vysoké školy bez práce? Neznám větší demotivaci a beznaděj než tu, když absolvent po ukončení studia nenajde zaměstnání a je odkázán na podporu rodičů. Nabízíme stabilitu a jistotu, možnost rozvoje odborných i jazykových znalostí, tuzemské i zahraniční stáže krátkodobé i dlouhodobé.

22 Uplatnění studijních zaměření v konkrétních pracovních pozicích útvar popis náplň práce útvaru firmy PRODEJ kontakt se zákazníkem návrhy technických řešení cenové kalkulace příprava a prezentace nabídek kontraktační jednání ENGINEERING vývoj a konstrukce projektová činnost zpracování dokumentace pro zákazníky technologická příprava výroby definování požadavků na nákup uvádění nových zařízení do provozu REALIZACE PREOJEKTŮ řízení a realizace v termínech a nákladech nákup subdodávek, dílů a služeb expedice, transport, logistika (Site Pool) zajištění aktivit od prodeje po konec záruky VÝROBA a MONTÁŽ řízení a realizace výroby a montáže řízení dokumentace příprava a realizace výroby příprava a realizace montáže kvalita, informační systémy TECHNIK IT realizace informačních technologií řešení hardware a tvorba software firmy kvalita, Informační systémy péče a servis o IT firmy programy zlepšování kvality CAD/CAM, CIM CAQ, CAE servis informačních sítí EKONOMICKÝ ÚSEK controlling, právní a finanční služby, účtárna a export plánování, řízení, evidence, expedice vykazování výkonů a nákladů, finanční toky kontrola průběhu realizace včetně opatření zajištění a kontrola dodržování právních, účetních a ostatních závazných předpisů PERSONÁLNÍ péče o lidské zdroje nábor pracovníků, jejich adaptace rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců starost a péče o zaměstnance SERVIS záruční a pozáruční servis bezporuchový záruční i pozáruční provoz péče o dokumentaci konzultace, opravy 0

23 Vytvořeno na základě konkrétních požadavků významných firem a podniků jihomoravského regionu, spolupracujících se školou pracovní pozice PRODEJCE PROJEKTANT KONSTRUKTÉR TECHNOLOG NÁKUPČÍ NÁKUPČÍ PROJEKTANT KONSTRUKTÉR TECHNOLOG CNC operátor CNC programátor studijní obor zaměření. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ CNC STROJŮ.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA. uplatnění absolvent ů TECHNIK PROJEKTANT TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK V OBLASTI IT TECHNIK POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ SPRÁVCE WEB. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. TECHNICKÉ LYCEUM. ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK LOGISTIK. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ TECHNIK SERVISU ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK TECHNIK ELEKTRONIKY TECHNIK DISPEČER. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. 1

24 INFORMACE O PROJEKTU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Registrační číslo projektu Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu CZ.1.07/..0/ Hlavní cíl projektu Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu celoživotního vzdělávání a zkvalitnění výuky tvorbou a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Klíčové aktivity Tvorba vzdělávacích programů modulově orientovaných včetně zpracovaných výukových materiálů pro získání vědomostí a praktických dovedností v rámci praktické automatizace pro strojírenské firmy. Cílová skupina Účastníci dalšího vzdělávání z řad strojírenských podniků. projekty INFORMACE O PROJEKTU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Datum zahájení realizace projektu Hlavní cíl projektu Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt bude probíhat ve spolupráci s partnery středními školami, zodpovědnými za realizaci vybraných aktivit. Klíčové aktivity Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Cílené investice středních škol v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy a neinvestiční podpora středních škol. Spolupráce SŠ a žáků ZŠ v rámci získávání vybraných technických vědomostí a dovedností žáků ZŠ a získávání konkrétnější představy o dalším možném studiu na SŠ. Cílová skupina Žáci brněnských základních škol.

25 INFORMACE O PROJEKTU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Registrační číslo projektu Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu CZ.1.07/1.1.16/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Hlavní cíl projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání, modernizace metod výuky automatizace a cizích jazyků prostřednictvím vývoje a využití nových vzdělávacích materiálů a elearningové metody výuky. Plánované klíčové aktivity projektu 1)Vývoj nových multimediálních výukových materiálů pro výuku automatizace a odborných technických témat pro výuku anglického a německého jazyka. ) Implementace těchto materiálů ve výuce a provádění průběžné i závěrečné evaluace. ) Tvorba, údržba a aktualizace elearningového systému výuky na stránkách školy. Cílová skupina Žáci studijních oborů strojírenství a technické lyceum naší školy. Dosažení plánovaných cílů Plánované hodnoty byly dosaženy v plné výši například implementace se v průběhu dvou pololetí ve výuce účastnilo 70 žáků oboru strojírenství a technické lyceum. Elearningový systém byl využíván hojně nejen vyučujícími, ale i žáky. Výstupy projektu 1) Multimediální vzdělávací texty a pracovní sešity pro výuku předmětu automatizace v rámci oboru strojírenství, konkrétně témat pneumatika a elektropneumatika, hydraulika, robotika, programovatelné automaty SIEMENS S700. ) Elearningový systém výuky automatizace, který je volně k dispozici na stránkách školy. ) Multimediální vzdělávací texty a pracovní sešity pro výuku anglického jazyka, konkrétně 6 technických odborných témat z oblasti strojírenství technologie, materiály ve strojírenství, hřídele, pružiny, softwarové licence, pružnost a pevnost. ) Multimediální vzdělávací texty a pracovní sešity pro výuku německého jazyka, konkrétně 6 technických odborných témat z oblasti strojírenství: technologie, materiály ve strojírenství, hřídele, pružiny, softwarové licence, pružnost a pevnost. 5) Elearningový systém výuky 6 odborných témat anglického a německého jazyka, který je volně k dispozici na stránkách školy. Během realizace projektu je uplatňován princip rovných příležitostí žen a mužů a zákaz diskriminace. Vůči všem žákům cílové skupiny je uplatňován individuální přístup. Projekt je realizován dle zásad udržitelného rozvoje ochrana životního prostředí a zlepšení jeho kvality. Udržitelnost projektu Po ukončení plánovaných aktivit od července 01 budou i nadále využívány metody, výukové materiály, pracovní sešity i elearningový systém výuky ve výuce v novém školním roce, kde jsou již součástí výukových témat oboru strojírenství a technické lyceum. Elearningový systém, volně dostupný na stránkách školy, bude průběžně udržován v provozu.

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Karta Domů práce se styly. Autor: Ing. Silvana Žárská

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Konstrukce a v letectví:... 3 Zaměření Průmyslový design a konstrukce vozidel:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Setkání příjemců z výzvy č. 44 22. dubna 2014, MŠMT Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji I CZ.1.07/1.1.00/44.0013

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne. 6. 999, čj. 7 00/99, s platností od. 9. 999 počínaje. ročníkem Kmenový

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy.

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy. Slovo ředitele Střední škola elektrotechnická patří mezi přední elektrotechnické školy v České republice nejen díky své dlouholeté tradici, ale i díky perspektivám, které nabízí současným i budoucím žákům.

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB Divize a portfolio produktů a služeb Energetika Robotika a pohony Elektrotechnické výrobky Průmyslová automatizace

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 647 066

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM Proč VOŠ A SPŠE Plzeň studium na naší škole se v budoucnosti zúročí připravili jsme již pro život 12924 absolventů SŠ a 1142 absolventů VOŠ v současnosti na naší škole studuje

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2013

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta Elektrotechnická fakulta 2016/2017 (Den otevřených dveří) ČVUT v Praze, FEL 1 / 23 Proč studovat na FEL? Proč studovat na FEL? FEL je nejlepší informatickou fakultou v ČR 1 Dle hodnocení QS2015: ČVUT v

Více