obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:"

Transkript

1

2 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01 Strojírenství zaměření počítačová grafika a průmyslový design 1M/01 Strojírenství zaměření informační technologie 1M/01 Strojírenství zaměření automatizace a informatika 1M/01 Strojírenství zaměření počítačové řízení NC a CNC strojů 1M/01 Strojírenství zaměření elektrotechnika 61M/01 Ekonomika a podnikání 78M/01 Technické lyceum 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření plošné a plastické rytí 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření umělecké zámečnictví a kovářství 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření umělecké odlévání 81M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zaměření zlatnictví a stříbrnictví přijímací řízení: Žáci budou přijímáni na základě přijímací zkoušky a podle výsledků studia na ZŠ. Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 015/016 budou stanovena do Termíny přijímacích zkoušek : Obory STROJÍRENSTVÍ, TECHNICKÉ LYCEUM, EKONOMKA A PODNIKÁNÍ: Podání přihlášky pro 1. termín: do kolo přijímacího řízení: duben 015 Další termín: květen 015 Obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ: Podání přihlášky pro 1.termín : do termín talentových zkoušek: 1. a Další termíny: únor, březen, duben, květen 015 Poznámka: pro školní rok 01/015 probíhalo přijímací řízení takto: obor STROJÍRENSTVÍ: do průměru 1,7 prospěchu ze ZŠ přijetí bez přijímací zkoušky, ostatní přijímací zkouška z matematiky obor TECHNICKÉ LYCEUM: přijímací zkouška z matematiky obor EKONOMKA A PODNIKÁNÍ: přijímací zkouška z angličtiny obor VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ: talentová zkouška a hodnocení domácích prací. přijďte se k nám p o díva t...

3 Dýchající škola Časopis, který dostáváte do rukou, je velice stručnou informací o bohatém životě školy. Naleznete zde nejdůležitější informace o studijní nabídce, akcích, projektech, spolupráci s partnery a vlastně o všem, co dělá školu školou. Škole se daří za dobu existence (již od roku 1885), vychovávat a vzdělávat kvalitní a kvalifikované absolventy. Důkazem je úspěšnost našich žáků v odborných soutěžích, kdy například v roce 01 získali studenti naší školy tři první místa v národním kole Středoškolské odborné činnosti a dosáhli tak historicky nejlepšího výsledku školy za dobu její existence a v historii soutěže také. Toto bylo navíc podpořeno vítězstvím v letošním roce. Dalším důkazem je úspěšnost ve státní části maturitní zkoušky, v přijímacím řízení na vysoké školy a v neposlední řadě také pozitivní ohlasy zaměstnavatelů na kvalitu našich absolventů. Za prezentací na následujících stránkách je obrovské množství pedagogické práce učitelů, kvalitní přístup žáků, aktivní spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy. Školu dělají lidé. Učitelé, ostatní zaměstnanci, žáci, rodiče, partneři a vlastně všichni, kteří se školou žijí. Tito lidé na škole jsou a škola si může přát jen prohlubující se sílu patriotismu a sounáležitosti. úvodem Ing. Ladislav Němec, ředitel školy Naše škola oslaví na podzim roku 015 už 10. výročí svého založení. máte fotky z dob svého studia? Pokud máte fotky ze života školy nebo Vašeho maturitního tabla a souhlasíte s jejich uveřejněním na stránkách školy, ve školním časopisu nebo v almanachu ke 10. výročí založení školy, zašlete jejich kopii buď poštou na adresu: Zuzana Malíková, SPŠ a VOŠT Sokolská 1, Brno nebo elektronicky Zasílejte fotky, texty, odkazy na videa, vše zajímavé. absolventi Děkujeme Vám. 1

4 nová učebna pro výuku automatizace nové učebny pro výuku informatiky a CAD výuka elektrotechniky strojní a technologické laboratoře šk ola d ne s fiktivní firma maturity 01 výuka ekonomiky a podnikání

5 přijďte se k nám podívat knihovna s přibližně 000 tituly odborné i beletristické literatury posilovna výuka jazyků ve specializované sluchátkové učebně školní jídelna s možností objednávání obědů i přes internet kovárna ateliér pro výuku výtvarné přípravy a navrhování v uměleckých oborech maturity 01 slévárna

6 Úvodní slovo k jednotlivým zaměřením S TROJÍ R ENSTV Í

7 Učební plán studijního oboru Strojírenství 1M/01 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova / 1 / / / 1 1/ Odborné předměty Výpočetní technika Ekonomika Technické kreslení Mechanika Konstrukční cvičení Kontrola a měření Strojírenská technologie Stavba a provoz strojů Automatizace Elektrotechnika Praxe Programování CNC strojů dle zaměření Celkem Nepovinné předměty Cizí jazyk Celkem / / / / / /1 / / 5 1 / /1 / / / / 6 /1 9/7 / 5 / 7 / / / /1 6/6 / 1/11 1 8/8 10 Poznámka: Praxe dělení na skupiny Elektrotechnika 1 hodina týdně teorie hodiny laboratoří 1x za 1 dní (děleno na skupiny) Strojírenství je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou zaměření: všeobecné počítačová grafika a průmyslový design informační technologie automatizace a informatika počítačové řízení NC a CNC strojů elektrotechnika zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce díky jednotlivým zaměřením první dva roky studia jsou předměty v jednotlivých zaměřeních shodné ve třetím a čtvrtém ročníku dochází k dané profilaci dlouholetá tradice výuky Chcete konstruovat součásti strojů, zabývat se projektováním? Vyberte si z následujících zaměření... 5

8 zaměření STROJ V ŠEOB EC NÉ ÍRENSTV Připravuje vysoce flexibilního absolventa pro veškeré technické, konstrukční a kontrolní práce nejenom ve stojírenském podniku. Í Cílem studia je získání základních vědomostí o strojírenství pro vstup do praxe. Studium umožňuje rozvíjet požadavky kladené na dnešní absolventy, jsou připravováni na práci ve strojírenských firmách. Většina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách technického charakteru, především na VUT Brno. Škola ovlivňuje studenty v souvislosti s potřebným celoživotním vzděláváním, nutným pro další profesní růst. 6 1M/01 Strojírenství zaměření: Všeobecné Počítačová podpora konstruování Technologická cvičení Konstrukční cvičení CAD/CAM / / / / / Mechanika Celkem / 9/7 / / / / 1/11

9 průmyslový design, grafika, reklama: a nejen to nabízí zaměření POČÍTAČOVÁ A GRAFI KA PRŮ MYS LOVÝ Připravuje absolventa k zvládnutí veškerých grafických a konstrukčních prací nutných pro strojírenský podnik a reklamní grafiku podniku. Absolventi plně zvládají problematiku parametrického modelování a optimalizace modelů. DE S IG N Obor strojírenství se zaměřením počítačová grafika patří mezi dynamicky se rozvíjející obor s perspektivou. Je zaměřen hlavně na skloubení práce konstruktéra a designéra v jedné osobě. Líbí se vám moderní designové tvary automobilů, elektrospotřebičů, nářadí či jiných věcí, které nás denodenně obklopují? Rádi byste někdy v budoucnu tyto věci sami navrhovali? Tak právě pro vás může být tento obor správnou startovní volbou v oblasti vzdělání. 1M/01 Strojírenství zaměření: Počítačová grafika a průmyslový design Průmyslový design / / Počítačová grafika Počítačová podpora konstruování Vizuální komunikace / / / / 5/5 / / Deskriptivní geometrie Celkem / 9/7 1/11 7

10 INF O R MAČN Í počítačová podpora řízení podniku, správa počítačových sítí: tyto zájemce uspokojí zaměření TEC H NOLOGI E Studium připravuje absolventy schopné samostatně zavádět počítačovou podporu dokumentového toku a informací nejenom ve strojírenském podniku. Samozřejmostí je rutinní zvládnutí internetu, intranetu a programování v těchto systémech. Orientuje žáky na oblast nasazení a zabezpečení provozu informačních a komunikačních technologií ve strojírenských podnicích a firmách, přináší základní teoretické znalosti a především praktické dovednosti s konkrétními aplikacemi a programy pro podporu všech činností strojírenského podniku. Umožňuje zvládnutí problematiky týmové práce na strojírenských projektech s využitím informačních a komunikačních technologií. 8 1M/01 Strojírenství zaměření: Informační technologie Inform. technologie programování Počítačová elektronika Informační technologie Databázové a informační systémy / / Seminář z informačních technologií Celkem / / / 9/7 / / / / 1/11

11 Chcete rozumět automatům, které máte doma nebo v autě a naučit se je programovat? pak vás osloví zaměření AU A I N FO ATI K A TOMATI ZAC E R M Studium připravuje kvalifikované odborníky v oblasti automatizace, robotiky a řídících systémů. Automatizace a informatika oboru Strojírenství patří k nejmodernějším zaměřením, která v praxi nezbytně zasahují do všech činností moderního člověka. Kdo se už setkal s pojmem automatizace, tak se od odborníků nejspíš dozvěděl, že to je nejvyšší stupeň řízení systémů, které se dokáží samočinně přizpůsobovat změněným podmínkám své činnosti tak, aby v maximální míře nahradily práci člověka Studium zaměření Automatizace a informatika je především o práci se špičkovými automaty firmy SIEMENS, FESTO a dalšími, s roboty firmy MITSUBISHI, řídícími systémy a počítači firem, které pak v praxi můžete najít v moderních provozech a firmách. Zjednodušeně řečeno, studenti si hrají s počítači a drahými hračkami. 1M/01 Strojírenství zaměření: Automatizace a informatika Automatizace Programovatelné automaty Programování v automatizaci / / Regulace Celkem / / 6/6 / / / 9/7 1/11 9

12 Strojírenství zaměření elektrotechnika je nové zaměření, které vzniklo vzhledem k rozvoji moderních informačních technologií a na základě požadavků partnerských firem zabývajících se výrobou zařízení pro elektrotechniku, automatizaci nebo energetiku. ELE K TR OTEC HNI KA V současné době je na trhu práce nedostatek absolventů, kteří mají znalosti jak ze strojírenství, tak z elektrotechniky a automatizace. 1M/01 Strojírenství Elektrotechnika Aplikace IT v elektrotechnice Elektrotechnická měření Teorie elektrických obvodů Celkem zaměření: Elektrotechnika / / / / 5/5 / / / 9/7 1/11 10

13 Chcete se naučit programovat moderní výrobní stroje? Kde jinde hledat než na zaměření POČÍTAČOVÉ Ř ÍZENÍ NC A CNC STR O JŮ Vedle dokonalého zvládnutí programování NC a CNC strojů zvládá absolvent i běžné práce v CAD systémech včetně prostého parametrického modelování. Pøi výrobì tvarovì velmi složitých souèástí se strojírenský podnik bez NC a CNC prostì neobejde. Proč? Moderní, dynamicky se rozvíjející zpùsob strojírenské výroby. Aplikace výpoèetní techniky v praxi Výrazné zvýšení produktivity práce. 1M/01 Strojírenství zaměření: Počítačové řízení NC a CNC strojů Obsluha CNC strojů Technologická cvičení Konstrukce a provoz CNC strojů / / / / 5/5 Programování CNC strojů (CNC) / / Celkem / 9/7 1/11 11

14 TE C H Už nyní víte, že chcete studovat na vysoké škole, zajímá vás technika a IT, ale gymnázium není to pravé? Pak vaše očekávání splní NI C KÉ L YC EUM Obor je zaměřen na přípravu ke studiu na vysoké škole technického charakteru. Profilujícími předměty jsou cizí jazyky, matematika, fyzika, výpočetní technika, strojírenství, elektrotechnika, počítačová grafika. obor 1 Učební plán studijního oboru Technické lyceum 78M/01 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 Cizí jazyk / / / / / / / / 1 1/1 10/10 Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Biologie a ekologie Zeměpis Matematika Tělesná výchova Odborné předměty Výpočetní technika Ekonomika Technická fyzika Aplikovaná matematika Průmyslové výtvarnictví Technické kreslení Deskriptivní geometrie CAD systémy Výběrový blok předmětů * 1 / / / / 1 / / / /8 / 5 / 1 * Výběrový blok předmětů 1 : strojírenství Technická mechanika Technická měření Technologické procesy * Výběrový blok předmětů : elektrotechnika Elektrotechnika a elektronika Technická měření Technologické procesy Celkem / / 5 / / 6/ 10

15 Chcete se stát obchodníky, působit v marketingu? Pak hlavně pro dívky, ale nejen pro ně, bude vhodný obor E KO NO MIK A PO DNIK ÁNÍ Studium oboru připravuje vysoce flexibilní absolventy pro výkon funkcí v technické administrativě a řízení strojírenských podniků. A Učební plán studijního oboru Ekonomika a podnikání 61M/01 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 Cizí jazyk / / / / / / / / 1 1/1 8/8 Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Hospodářský zeměpis Matematika Tělesná výchova Odborné předměty Výpočetní technika Ekonomika Účetnictví Daně Praktické podnikání Marketing Obchodní korespondence Technika administrativy Technická dokumentace Základy výroby Strojírenství Kontrola a měření Praxe Celkem / / / 1 / / / /1 / / /1 / / / /6 10 8/ / / / 6 6 / / 19 Platí od školního roku 015/16 Studijní obor ukončený maturitní zkouškou, který v sobě spojuje ekonomické i technické znalosti. V průběhu studia si studenti doplňují a upevňují své znalosti a dovednosti v praktickém podnikání. V rámci tohoto předmětu si studenti zakládají a vedou svou fiktivní firmu. Učí se zde samostatnosti v práci, stejně jako spolupráci s ostatními pracovníky firmy. 1

16 Učební plán studijního oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 81M/06 c e l k o v ý p o č e t t ý d e n n í c h v y u č o v a c í c h h o d i n 1.ročník.ročník.ročník.ročník celkem Všeobecné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanský základ Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Tělesná výchova Odborné předměty / 1 1 / 1 / 1 / 1 1/ Výpočetní technika Ekonomika Dějiny výtvarné kultury Výtvarná příprava Písmo Technické kreslení Počítačové navrhování Základy technologie Studijní zaměření Celkem / 6 7 / / / 1 1 / Nepoviné předměty Nepoviné předměty Celkem / 9 Studijní zaměření: plošné a plastické rytí Technologie rytí Navrhování v rytectví Praktická cvičení v rytectví Studijní zaměření: umělecké zámečnictví a kovářství Technologie uměleckého kování Navrhování uměleckých výkovků Praktická cvičení kovářská 7 Studijní zaměření: zlatnictví a stříbrnictví Technologie zlatnictví a stříbrnictví Navrhování ve zlatnictví a stříbrnictví Praktická cvič. ve zlatnictví a stříbrnictví Studijní zaměření: umělecké odlévání Technologie uměleckého odlévání Navrhování uměleckých odlitků Praktická cvičení v odlévání Studijní zaměření: zlatnictví a stříbrnictví Technologie zlatnictví a stříbrnictví Navrhování ve zlatnictví a stříbrnictví Prakt. Cv. ve zlatnictví a stříbrnictví Celkem / / / /

17 Asi byste nečekali výtvarněřemeslné zaměření: plošné a plastické rytí kovů umělecké zámečnictví a kovářství umělecké odlévání zlatnictví a stříbrnictví VÝ TVARN É ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAH ÝCH KAM EN Ů Obory jsou zaměřené na výtvarnou přípravu, dějiny výtvarné kultury, navrhování uměleckých předmětů, praktickou výrobu uměleckých předmětů. vhodné pro výtvarně a řemeslně talentované chlapce i dívky podmínkou přijetí talentová zkouška čtyřleté maturitní obory uplatnění: studium na vysoké škole s uměleckým zaměřením, samostatná uměleckořemeslná činnost, restaurátorská činnost, navrhování v uměleckých ateliérech výstavy a soutěže: Hefaiston přehlídka kovářského řemesla na hradě Helfštýně, Brtnické kovadliny, Mladý těšanský kovář soutěž uměleckých kovářů (studentů škol), Muzejní noc Brno, doprovodné výstavy různých významných akcí kontakty a spolupráce s organizacemi: Technické muzeum v Brně zviditelnění kulturních památek (Stará huť u Adamova, Vodní mlýn ve Slupi, kovárna v Těšanech) díky akcím, na kterých se účastní i naši studenti, Svaz sléváren české republiky, Kovářské společenstvo, rakouské městečko Ybbsitz vybraní žáci. ročníku pravidelně vykonávají praxi 15

18 C E SP O R ST U TUJ EM JE M E E ze školního výletu cykloturistický kurz výuka tělesné výchovy sportovní kurz Itálie San Benedeto 16

19 ÚS P ĚCHY NA Š ICH Ž Á K Ů Velký mezinárodní úspěch Vojty Bočka z LA Ve dnech se konalo v Pekingu finále studentské odborné soutěže Beijing Youth Science Creation Competition. Finále se zúčastnili středoškoláci ze 17 zemí světa. Českou republiku reprezentovali žáci a mezi nimi žák naší školy Vojta Boček a získal první cenu za svůj projekt LORRIS TOOLBOX softwarový balík pro vývoj a řízení aplikací s mikročipy. GRATULUJEME a děkujeme mu za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i České republiky. Česká republika byla zastoupena poprvé v leté historii prestižní čínské soutěže The Beijing Youth Science Creation Competition. Studenti byli do Číny pozvaní na základě nové spolupráce Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) s Pekingskou asociací pro vědu a techniku Beijing Association of Science and Technology (BAST), která soutěž organizuje. ČSVTS využil možnosti podpořit talentované středoškoláky a zabezpečil a financoval jejich účast na této akci. Výběr studentů by nebyl možný bez spolupráce ČSVTS s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. a s organizátory Středoškolské odborné činnosti SOČ, která je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantovanou od ledna 01 Národním institutem pro další vzdělávání. Soutěž Středoškolská odborná činnost SOČ 01 Po vynikajícím úspěchu našich žáků v loňském kole SOČ, kdy žáci naší školy získali první místa v kategoriích: informatika, strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design a tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie, čímž studenti přispěli k výrazné dominanci Jihomoravského kraje v této soutěži a díky nim je naše škola naprostou jedničkou v rámci celé ČR, i v roce 01 se podařilo našim žáků uspět v celostátním kole a získali: 1. místo Vojtěch BOČEK z LA v kategorii: informatika. místo Lukáš BEZDÍČEK z LB v kategorii: strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. 17

20 Jaderná maturita Jsme partnerskou školou skupiny ČEZ od roku 011. Jedním z hlavních bodů spolupráce je projekt Jaderná maturita, který se letos konal v Jaderné elektrárně Dukovany již šestým rokem. Jde o třídenní program určený vybraným studentům gymnázií a SŠ s technickým zaměřením, kteří se zajímají o energetiku, techniku a fyziku. Tento projekt je specifický tím, že studenti získají nejen základní teoretické znalosti, ale uvidí fungování elektrárny v praxi. Naši školu letos reprezentovali žáci ze třídy LA Daniel Hruška, Petr Bezděk, Martin Sýkora a Petr Švásta. Ve velké konkurenci žáků gymnázií a žáků ze středních škol s elektrotechnickým zaměřením zvítězil žák naší školy Daniel Hruška a stal se tak letošním Králem Jaderné maturity. Tento titul si zasloužil svým výkonem v závěrečném znalostním testu, kdy si vedl nejlépe ze všech zúčastněných. Gratulujeme! JSME PARTNERSKOU ŠKOLOU SKUPINY ČEZ Projekt Elektrotechnika v praxi Po loňském úspěšném projektu VĚDA MÁ BUDOUCNOST v roce 01 probíhá projekt na podporu talentovaných žáků naší školy ELEKTROTECHNIKA V PRAXI, kde je partnerskou firmou opět ABB Brno. Projekt byl pro školní rok 01/01 rozdělen do modulů: 1.modul: Exkurze do ABB Vídeňská 117 a seznámení s firmou, prezentace na téma pracovní den konstruktéra a návštěva výrobních hal, proběhl za účasti 0 vybraných žáků.ročníků..modul: Přednáška Solid Works v praxi proběhla , zúčastnilo ze 0 žáků ze. a. ročníků..modul: Soutěž ve D modelování se konala. dubna 01 Další moduly budou navazovat v novém školním roce. 18

21 Pro absolventy SOŠ a gymnázií nabízíme možnost denního tříletého studia na vyšší odborné škole v oboru: POČÍT AČOVÁ PODPORA V ŘÍZEN Všeobecné informace pro školní rok 015/016 Studijní obor: Počítačová podpora v řízení podniku Počet přijímaných žáků: 60 Délka studia: roky Forma studia: denní Profesní titul: diplomovaný specialista Roční školné: 000 Kč Termín uzávěrky přihlášek: pro I. kolo: pro II. kolo: pro III. kolo: září 015 Termín přijímacího řízení: I. kolo: II. kolo: III. kolo: září 015 Í PODN IKU Počet přijímaných žáků: 60 žáků Délka studia: roky Forma studia: denní Profesní titul: diplomovaný specialista Roční školné:.000, Kč Vzdělávací program Počítačová podpora v řízení podniku je určen pro přípravu odborníků v oblasti nasazení výpočetní techniky do předvýrobních, výrobních projekčních a řídících etap v oblasti průmyslových podniků. a co dál po maturitě... Rozhovor s Ing. Janem Menšíkem, LP Local Business Unit Managerem Můžete stručně představit jednotku ABB Brno Heršpická? V naší jednotce na Heršpické 1 v Brně vyrábíme přístroje a rozváděče nízkého napětí. Tedy vše do napětí V. Výroba přístrojů nízkého napětí začala v Brně v roce 199 a od té doby jsme vyrobili desítky miliónů přístrojů různého použití a provedení. Prodejem všech přístrojů nízkého napětí, které jsou vyráběny v různých továrnách po celém světě, se na českém trhu zabývá naše obchodní oddělení. Největšího rozvoje dosáhly aktivity v oblasti rozváděčů nízké napětí. Zodpovídáme za dodávky rozváděčů do celé řady zemí počínaje Českou republikou přes Německo, Holandsko až po Jihoafrickou republiku. Naše jednotka koordinuje aktivity tzv. Regional Focused Factories v oblasti střední a severní Evropy. Mezi naše zákazníky patří světové firmy jako Shell, Facebook, Google a řada dalších. Máme zde také Interní logistické centrum pro Evropu a unikátní výrobu inteligentních rozváděčů. Podařilo se nám též vybudovat výzkumné a vývojové centrum pro rozváděče. Naše výroba modulárních a inteligentních rozváděčů v koncernu ABB je na špičkové úrovni. Proč jsou pro Vaši společnost zajímaví absolventi technických oborů a jaké pozice jim nabízíte? Každá dobrá firma stojí a padá s dobrými a spolehlivými zaměstnanci. Můžete mít to nejmodernější vybavení, moderní výrobní haly a produkty, ale bez aktivních a motivovaných dělníků a techniků nic nevyrobíte a neprodáte. V současné době hledáme vyučené pracovníky v oblasti elektro, sháníme konstruktéry a projektanty strojních a elektro oborů, technology, projektové a produktové manažery, obchodníky, mistry. Díky naší orientaci na přístroje a rozváděče nízkého napětí a našim exportním aktivitám nabízíme našim stávajícím a budoucím zaměstnancům jistotu a perspektivu rozvoje. Na co se studenti musí zaměřit, aby byli pro ABB perspektivními uchazeči o zaměstnání? Potřebujeme nejen zdatné techniky, ale i techniky, kteří jsou schopni domluvit se alespoň jedním světovým jazykem. V každodenním styku se zahraničními zákazníky je tato potřeba nezbytností. Preferovaná je angličtina, vítány jsou i němčina a ruština. Znalost jazyka se nesmí podceňovat, kromě samotných znalostí, aktivního přístupu a čestného jednání je dalším předpokladem pro práci v ABB schopnost navázat spolupráci s externím zákazníkem i kolegy uvnitř ABB. Co ABB nabízí svým zaměstnancům? Možnost pracovat hodin denně, o sobotách a nedělích také. Věřím, že této nabídce se řada absolventů zasměje, ale kolik prosperujících firem máte ve svém okolí? Kolik vašich kamarádů je po skončení střední nebo vysoké školy bez práce? Neznám větší demotivaci a beznaděj než tu, když absolvent po ukončení studia nenajde zaměstnání a je odkázán na podporu rodičů. Nabízíme stabilitu a jistotu, možnost rozvoje odborných i jazykových znalostí, tuzemské i zahraniční stáže krátkodobé i dlouhodobé.

22 Uplatnění studijních zaměření v konkrétních pracovních pozicích útvar popis náplň práce útvaru firmy PRODEJ kontakt se zákazníkem návrhy technických řešení cenové kalkulace příprava a prezentace nabídek kontraktační jednání ENGINEERING vývoj a konstrukce projektová činnost zpracování dokumentace pro zákazníky technologická příprava výroby definování požadavků na nákup uvádění nových zařízení do provozu REALIZACE PREOJEKTŮ řízení a realizace v termínech a nákladech nákup subdodávek, dílů a služeb expedice, transport, logistika (Site Pool) zajištění aktivit od prodeje po konec záruky VÝROBA a MONTÁŽ řízení a realizace výroby a montáže řízení dokumentace příprava a realizace výroby příprava a realizace montáže kvalita, informační systémy TECHNIK IT realizace informačních technologií řešení hardware a tvorba software firmy kvalita, Informační systémy péče a servis o IT firmy programy zlepšování kvality CAD/CAM, CIM CAQ, CAE servis informačních sítí EKONOMICKÝ ÚSEK controlling, právní a finanční služby, účtárna a export plánování, řízení, evidence, expedice vykazování výkonů a nákladů, finanční toky kontrola průběhu realizace včetně opatření zajištění a kontrola dodržování právních, účetních a ostatních závazných předpisů PERSONÁLNÍ péče o lidské zdroje nábor pracovníků, jejich adaptace rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců starost a péče o zaměstnance SERVIS záruční a pozáruční servis bezporuchový záruční i pozáruční provoz péče o dokumentaci konzultace, opravy 0

23 Vytvořeno na základě konkrétních požadavků významných firem a podniků jihomoravského regionu, spolupracujících se školou pracovní pozice PRODEJCE PROJEKTANT KONSTRUKTÉR TECHNOLOG NÁKUPČÍ NÁKUPČÍ PROJEKTANT KONSTRUKTÉR TECHNOLOG CNC operátor CNC programátor studijní obor zaměření. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ CNC STROJŮ.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA. uplatnění absolvent ů TECHNIK PROJEKTANT TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK V OBLASTI IT TECHNIK POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ SPRÁVCE WEB. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. TECHNICKÉ LYCEUM. ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK LOGISTIK. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. TECHNICKÉ LYCEUM.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ TECHNIK SERVISU ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK TECHNIK ELEKTRONIKY TECHNIK DISPEČER. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.. STROJÍRENSTVÍ VŠEOBECNÉ.. AUTOMATIZACE A INFORMATIKA.. ELEKTROTECHNIKA.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. 1

24 INFORMACE O PROJEKTU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Registrační číslo projektu Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu CZ.1.07/..0/ Hlavní cíl projektu Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu celoživotního vzdělávání a zkvalitnění výuky tvorbou a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Klíčové aktivity Tvorba vzdělávacích programů modulově orientovaných včetně zpracovaných výukových materiálů pro získání vědomostí a praktických dovedností v rámci praktické automatizace pro strojírenské firmy. Cílová skupina Účastníci dalšího vzdělávání z řad strojírenských podniků. projekty INFORMACE O PROJEKTU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Datum zahájení realizace projektu Hlavní cíl projektu Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt bude probíhat ve spolupráci s partnery středními školami, zodpovědnými za realizaci vybraných aktivit. Klíčové aktivity Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Cílené investice středních škol v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy a neinvestiční podpora středních škol. Spolupráce SŠ a žáků ZŠ v rámci získávání vybraných technických vědomostí a dovedností žáků ZŠ a získávání konkrétnější představy o dalším možném studiu na SŠ. Cílová skupina Žáci brněnských základních škol.

25 INFORMACE O PROJEKTU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Registrační číslo projektu Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu CZ.1.07/1.1.16/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Hlavní cíl projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání, modernizace metod výuky automatizace a cizích jazyků prostřednictvím vývoje a využití nových vzdělávacích materiálů a elearningové metody výuky. Plánované klíčové aktivity projektu 1)Vývoj nových multimediálních výukových materiálů pro výuku automatizace a odborných technických témat pro výuku anglického a německého jazyka. ) Implementace těchto materiálů ve výuce a provádění průběžné i závěrečné evaluace. ) Tvorba, údržba a aktualizace elearningového systému výuky na stránkách školy. Cílová skupina Žáci studijních oborů strojírenství a technické lyceum naší školy. Dosažení plánovaných cílů Plánované hodnoty byly dosaženy v plné výši například implementace se v průběhu dvou pololetí ve výuce účastnilo 70 žáků oboru strojírenství a technické lyceum. Elearningový systém byl využíván hojně nejen vyučujícími, ale i žáky. Výstupy projektu 1) Multimediální vzdělávací texty a pracovní sešity pro výuku předmětu automatizace v rámci oboru strojírenství, konkrétně témat pneumatika a elektropneumatika, hydraulika, robotika, programovatelné automaty SIEMENS S700. ) Elearningový systém výuky automatizace, který je volně k dispozici na stránkách školy. ) Multimediální vzdělávací texty a pracovní sešity pro výuku anglického jazyka, konkrétně 6 technických odborných témat z oblasti strojírenství technologie, materiály ve strojírenství, hřídele, pružiny, softwarové licence, pružnost a pevnost. ) Multimediální vzdělávací texty a pracovní sešity pro výuku německého jazyka, konkrétně 6 technických odborných témat z oblasti strojírenství: technologie, materiály ve strojírenství, hřídele, pružiny, softwarové licence, pružnost a pevnost. 5) Elearningový systém výuky 6 odborných témat anglického a německého jazyka, který je volně k dispozici na stránkách školy. Během realizace projektu je uplatňován princip rovných příležitostí žen a mužů a zákaz diskriminace. Vůči všem žákům cílové skupiny je uplatňován individuální přístup. Projekt je realizován dle zásad udržitelného rozvoje ochrana životního prostředí a zlepšení jeho kvality. Udržitelnost projektu Po ukončení plánovaných aktivit od července 01 budou i nadále využívány metody, výukové materiály, pracovní sešity i elearningový systém výuky ve výuce v novém školním roce, kde jsou již součástí výukových témat oboru strojírenství a technické lyceum. Elearningový systém, volně dostupný na stránkách školy, bude průběžně udržován v provozu.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více