MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015"

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,36 Kč 51,64 50, Kč Kč ,27 Kč 44,65 44, Kč Kč ,98 Kč 303,80 21, Kč Kč ,98 Kč 57,41 60, Kč Kč ,02 Kč 93,73 83, Kč Kč ,00 Kč 6277,00 28, Kč Kč Kč 89,89 89, Kč Kč ,49 Kč 32,88 1, Kč Kč ,27 Kč 59,88 59, Kč Kč ,00 Kč 52,75 52, Kč Kč ,91 Kč 46,79 50, Kč Kč ,87 Kč 245,00 56,44 Plnění / čerpání Kč Kč ,15 Kč 58,22 42,53

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání Kč Kč ,91 Kč 60,23 58, Kč Kč ,51 Kč 48,45 46, Kč Kč ,41 Kč 44,74 37, Kč Kč ,32 Kč 34,55 32, Kč Kč ,83 Kč 65,12 49, Kč Kč ,31 Kč 94,94 29, Kč Kč ,00 Kč 28,57 28, Kč Kč ,04 Kč 67,27 13, Kč Kč ,18 Kč 47,28 47, Kč Kč ,70 Kč 11,55 11, Kč Kč ,00 Kč 40,73 40, Kč Kč ,60 Kč 109,20 39, Kč Kč ,81 Kč 54,03 34,65

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč Kč 44,68 42,63 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, Kč Kč ,00 Kč 6,68 0,93

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč omylové platby Kč Kč 1 10 Kč daňové příjmy Kč Kč ,75 Kč 50,29 50, místní a správní poplatky Kč Kč ,20 Kč 68,67 55, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,98 Kč 16,44 16, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč 50 Kč 5,00 5, poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,13 Kč 25,46 25, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné Kč Kč ,00 Kč 50,30 50, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč ,30 Kč 65,22 65, odbor ekonomický Kč Kč ,36 Kč 51,64 50,33 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,24 Kč 76,43 69, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč 41,69 41, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč 100, odbor správní Kč Kč ,24 Kč 44,70 44, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,03 Kč 29,63 29, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,03 Kč 29,63 29,63 02 odbor správní Kč Kč ,36 Kč 51,64 50, Kč Kč ,27 Kč 44,65 44,15 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,97 Kč 99, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,97 Kč 99, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč Kč MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč MŠ Masarykova 30, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 99, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,30 Kč 99, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,30 Kč 99,66

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,30 Kč 99, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,67 Kč 96, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,67 Kč 96, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,46 Kč 97, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,46 Kč 97, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,71 Kč 100, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč ,71 Kč 100, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,40 Kč 99, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,40 Kč 276,00 84, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč 7 645,00 Kč 25,48 25, Česko-německý fond budoucnosti Kč Kč Kč 88, účel. dot. na program regenerace MPR Kč Kč Kč 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,00 Kč 525,50 8, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,43 Kč 99, účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. Kč Kč Kč účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč Kč Kč Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč ,43 Kč 99, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč ,00 Kč 80,03 80, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,74 Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,74 Kč 107,20 83, odbor ŠKSaPP, stavební akce ZŠ a MŠ Kč Kč ,00 Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,00 Kč 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského Kč Kč Kč 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. Kč Kč Kč 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká Kč Kč Kč 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova Kč Kč Kč 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion Kč Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč účel. dot.-"volný čas 2014" Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 99, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč ,00 Kč 99,82 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,00 Kč 60,38 60, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,40 Kč 58,70 62, odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,40 Kč 58,83 62, odd. lesního hospodářství (OLH) prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,58 Kč 46,47 46, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,58 Kč 46,47 46,47 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,98 Kč 303,80 21, Kč Kč ,98 Kč 57,41 60,54 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč ,67 Kč 86,20 86,20

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč ,90 Kč 37,38 37, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč bioodpad Kč Kč Kč Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,00 Kč 20,45 20, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 97, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč ,00 Kč 100, odbor životního prostředí Kč Kč ,57 Kč 76,29 73, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč Kč Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč Kč 86, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč ,89 Kč 76, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,86 Kč 89,09 90, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,70 Kč 76, odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,45 Kč 102,70 88,74 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,02 Kč 93,73 83,77 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč Kč ,00 Kč 98, účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,00 Kč 4, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 98, účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 70, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč Kč Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč 2 00 Kč 6, příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč ,00 Kč 74,59 74, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč 100, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,00 Kč účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 268,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,00 Kč 5338,00 99, Diecézní charita

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana dobrovolnické centrum Kč 8 00 Kč 7 109,00 Kč 88, Diecézní charita Kč 8 00 Kč 7 109,00 Kč 88,86 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 89,89 89, odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 89,89 89,89 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč odbor územního rozvoje Kč Kč Kč odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč Kč 100, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč ostatní rekonstrukce a modernizace Kč 3 00 Kč 2 396,00 Kč 79, účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,00 Kč 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 6,08 6, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 6,08 6, odbor ÚR, místní komunikace el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 98, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 42,86 42, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč ,49 Kč 51,11 51, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,49 Kč 47,99 47,02 08 odbor územního rozvoje Kč Kč ,00 Kč 6277,00 28, Kč Kč Kč 89,89 89, Kč Kč ,49 Kč 32,88 1,26 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,27 Kč 59,88 59, městská policie Kč Kč ,27 Kč 59,88 59,88

10 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 9 09 městská policie Kč Kč ,27 Kč 59,88 59,88 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,00 Kč 52,75 52, odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,00 Kč 52,75 52,75 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,92 Kč 58,58 58, parkovací automaty Kč Kč ,99 Kč 40,36 40, parkovací karty Kč Kč ,00 Kč 38,76 38, BUS nádr. - provozování linkové dopravy Kč Kč Kč 17,72 99, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,91 Kč 46,79 50,01 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 61,31 40, projekt progressheat Kč Kč ,57 Kč 99, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč ,61 Kč 262,30 100, účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,00 Kč 325,90 39, účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč ,69 Kč 99, oddělení projektů a strategií Kč Kč ,87 Kč 245,00 56,44 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,00 Kč 52,75 52, Kč Kč ,91 Kč 46,79 50, Kč Kč ,87 Kč 245,00 56,44 Plnění / čerpání Kč Kč ,15 Kč 58,22 42,53

11 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč 50,01 50, TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč Kč 147,50 79, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,91 Kč 30,11 30, dotace do pokladny MěÚ Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč ,91 Kč 60,23 58,20 01 odbor ekonomický Kč Kč ,91 Kč 60,23 58,20 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,33 Kč 100,90 81, hmotný investiční majetek Kč Kč ,00 Kč 99,10 99, náhrady škod Kč Kč 7 00 Kč 7 35, mediální propagace města Kč Kč ,00 Kč 53,97 43, informační technologie Kč Kč ,99 Kč 19,24 19, budova ul. Topolčianská Kč Kč Kč zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 24,37 24, propagační materiály pro město Kč Kč ,36 Kč 28,51 28, spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,98 Kč 40,55 39, GIS Kč Kč ,00 Kč 14,58 14, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,86 Kč 46,77 46, placené práce a služby Kč Kč ,47 Kč 34,88 33, pojištění majetku města Kč Kč Kč 75,09 75, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 51,41 49, svatební obřady Kč Kč Kč 23,84 23, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč Kč Kč 100, účel.dot. na volby do zastup. obcí Kč Kč ,55 Kč 101, účelové dotace na volby do EU Kč Kč ,39 Kč 99, odbor správní Kč Kč ,93 Kč 48,91 46, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,40 Kč 33,21 33, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,18 Kč 35,35 33, kulturní akce Kč Kč ,00 Kč 30,89 30, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,58 Kč 34,64 33,45

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana odbor správní Kč Kč ,51 Kč 48,45 46,56 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 57,52 53, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 52,91 51, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,04 50, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč 53,71 51, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,83 99, dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč Kč 98,54 98, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 98,54 98, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,03 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,01 50, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 53,27 51, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 51,34 50, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,35 Kč 59,56 57, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,35 Kč 59,56 57, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,11 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,05 50, inv. přísp. PO Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 55,26 52, MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč Kč 52,18 51, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,23 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,16 50, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 50,44 50, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč 50,24 50, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,20 47, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,09 50, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 52,69 56, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč 50,68 50, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 5 5

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 53,21 51, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 52,69 51, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 51,86 50, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,04 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,12 50, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 52,34 51, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 50,51 50, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,18 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 52,95 51, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 52,69 51, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč 52,56 51, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,19 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,15 50, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 51,21 50, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 50,41 50, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,50 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,24 50, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 50,33 50, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč ,97 Kč 14,38 15, kulturní akce Kč Kč ,70 Kč 61,94 61, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,00 Kč 8,82 11, Česko-německý fond budoucnosti Kč Kč ,00 Kč 70, účel. dot. na program regenerace MPR Kč Kč Kč 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,67 Kč 19,35 13, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,03 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,20 50, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 52,73 51,35

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. Kč Kč Kč účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč Kč Kč Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 77,35 60, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 50,08 50, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 50,40 50, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 53,77 51, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč ,00 Kč 73,66 72, MKZ- Vinobraní Kč Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,00 Kč 50,88 50, odbor ŠKSaPP, stavební akce historické památky Kč Kč ,00 Kč 65,41 33, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč Kč Kč ZŠ a MŠ Kč Kč ,39 Kč 60,63 28, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,39 Kč 8,68 8, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ Kč Kč Kč účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského Kč Kč Kč 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl MŠ Litoměřice, Baarova 2/ Kč Kč Kč účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl Kč Kč Kč 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká MŠ Litoměřice, Plešivecká Kč Kč ,00 Kč 0,95 1,62

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká Kč Kč ,00 Kč 0,95 0, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč ,50 Kč 0,44 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova Kč Kč ,50 Kč 0,44 0, zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,50 Kč 0,17 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč Kč Kč účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion Kč Kč ,50 Kč 0,17 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč Kč Kč účel. dot.-"volný čas 2014" Kč Kč Kč neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 53,19 51, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 70,80 58, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 58,40 53,93 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,88 Kč 29,95 31, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč Kč 23,65 20, daň z převodů nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 68,45 68, energetické průkazy budov Kč Kč Kč Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč ,00 Kč 54,03 54, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,00 Kč 73,09 65, výsledek hospodaření OSN Kč Kč Kč 4000 odbor správy majetku města a OSN Kč Kč ,88 Kč 26,14 24, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,44 Kč 52,61 48, platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč ,00 Kč 41,82 41, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,44 Kč 48,35 46,22 04 odbor správy majetku města OLH a OSN Kč Kč ,41 Kč 44,74 37, Kč Kč ,32 Kč 34,55 32,31

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,10 Kč 43,00 43, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč Kč 41,13 41, ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč Kč 37,66 37, státní správa Kč Kč Kč 7,89 5, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr Kč Kč Kč projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč 2 794,00 Kč 55,88 55, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč 2,50 2, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,15 Kč 48,78 48, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 97, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč ,00 Kč 100, odbor životního prostředí Kč Kč ,25 Kč 38,41 37, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - investice Kč Kč ,25 Kč 95, městská zeleň - údržba Kč Kč ,40 Kč 10,84 10, "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje Kč Kč ,41 Kč 33,99 33, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč Kč ,05 Kč 133,70 63, účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč ,89 Kč 76, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,88 Kč 109,00 75, účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč ,70 Kč 76, odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,58 Kč 136,60 64,55 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,83 Kč 65,12 49,55 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč ,87 Kč 82, účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč Kč ,00 Kč 98, ústavní pohotovostní služba Kč Kč Kč MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč Hospic - příspěvek Kč Kč Kč účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč ,87 Kč 137,40 10, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 5 5

17 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč ,00 Kč účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč Kč Kč účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč Kč ,00 Kč 57,39 51, odbor SVaZ, sociální věci účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč Kč Kč důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 42,34 42, Český červený kříž Kč Kč Kč příspěvek a charitativní činnost - granty Kč Kč Kč Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč Kč provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,00 Kč 57,40 57, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč ,00 Kč 101,60 75, náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč ,00 Kč 43,12 43, prevence kriminality Kč Kč ,04 Kč 9,69 9, podpora terénní soc. práce - podíl města Kč Kč ,00 Kč 43,38 22, komunitní plán Kč Kč ,50 Kč 54,55 54, Domov sv. Zdislavy Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,00 Kč 22, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,90 Kč 41, Podpora prevence kriminality Kč 4 00 Kč 4 10 Kč 102, odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,44 Kč 173,00 36, Farní charita - přísp. PS, AD, DD neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 83,73 83, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Kč Kč Kč 83,73 83, Naděje - ubytovna Želetice neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč 5 41, příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s Kč Kč Kč centrum d Oáza Kč Kč Kč Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč Kč 5 42, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Kč Kč Kč Diecézní charita poradenství pro osoby v zadluženosti Kč Kč Kč šatník Kč Kč Kč dobrovolnické centrum Kč Kč Kč občanská poradna Kč Kč Kč Diecézní charita Kč Kč Kč 60,19 60,19

18 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana Klub důchodců + zdravotně postižení neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Kč Kč ,00 Kč 74,61 74, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 74,61 74,61 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč ,00 Kč 28,57 28, odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 28,57 28,57 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč ,85 Kč 34,70 33, projektové dokumentace Kč Kč ,46 Kč 73,49 71, odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,31 Kč 66,61 64, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč ,00 Kč 23,21 7, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč Kč ,00 Kč 5, recyklovaný materiál Kč Kč ,65 Kč 79,72 79, autobusové nádraží Kč Kč ,43 Kč 21,98 3, Podpora regenerace panelových sídlišť pro r Kč Kč Kč ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč ,63 Kč 40,60 32, ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč ,98 Kč 43,65 35, účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 Kč Kč Kč ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč Kč ,19 Kč 20, odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,88 Kč 78,46 11, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce sítí Kč Kč ,85 Kč 14,27 14, el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 25,36 25, ostatní služby (mimo TSM) Kč Kč Kč 44,85 44, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,85 Kč 27,56 27,56 08 odbor územního rozvoje Kč Kč ,31 Kč 94,94 29, Kč Kč ,00 Kč 28,57 28, Kč Kč ,04 Kč 67,27 13,99 09 městská policie 9000 městská policie provozní a ostatní neinvestiční náklady Kč Kč ,18 Kč 37,30 37, investice 1 00 Kč 1 00 Kč 1 048,00 Kč 104,80 104,80

19 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 48,61 48, městská policie Kč Kč ,18 Kč 47,28 47,28 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč ,70 Kč 12,27 12, odměny za údržbu hasící techniky Kč Kč 9 60 Kč 6,76 6, útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,70 Kč 11,55 11,55 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 4 00 Kč dopravní značení - změny a údržba Kč Kč ,00 Kč 12,51 12, městská hromadná doprava Kč Kč ,00 Kč 47,67 47, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,00 Kč 40,73 40,73 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií inv. a neinv. výdaje Kč Kč Kč 3,01 2, Zimní stadion - multifunkční hala Kč Kč Kč interní grantový systém Kč Kč Kč Zdravé město a MA Kč Kč ,00 Kč 23,81 23, příprava a realizace projektů Kč Kč ,60 Kč 12,63 12, projekt MAESTRO - vlastní zdroje 5 00 Kč Kč ,10 Kč 2725,00 96, projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 8 00 Kč 8 00 Kč 6 804,00 Kč 85,05 85, projekt "READY 21"-vlastní zdroje Kč Kč ,41 Kč 22, energetický management Kč Kč ,00 Kč 69,16 69, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol Kč Kč ,00 Kč 108,00 55, projekt progressheat Kč Kč ,00 Kč 27, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč Kč Kč 89,67 89, účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,49 Kč 4265,00 43, oddělení projektů a strategií Kč Kč ,60 Kč 109,20 39,56 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,18 Kč 47,28 47, Kč Kč ,70 Kč 11,55 11, Kč Kč ,00 Kč 40,73 40, Kč Kč ,60 Kč 109,20 39,56

20 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 19 Plnění / čerpání Kč Kč ,81 Kč 54,03 34,65

21 FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč Kč 44,68 42, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč Kč 44,68 42,63 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb autobusové nádraží Kč Kč Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč Kč 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie investice Kč Kč ,00 Kč 92,50 92, městská policie Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 09 městská policie Kč Kč Kč Kč Kč Kč 44,68 42,63 Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč 92,50 92,50 Plnění / čerpání Kč Kč ,00 Kč 6,68 0,93

22 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 21 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,08 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,61 Třída 3 - itálové příjmy ,40 Třída 4 - Přijaté transfery ,06 Příjmy celkem ,15 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org , Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad , Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,15 Třída 5 - Běžné výdaje ,52 Třída 6 - itálové výdaje ,29 Výdaje celkem ,81 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1

23 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 22 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,81 Saldo příjmů a výdajů po kons ,34 Třída 8 - Financování ,34 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,34 oddíl IV. / 2

24 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Strana 23 Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,43 Běžné účty fondů ÚSC , , ,91 Běžné účty celkem , , ,34 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

25 Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-6/2015 s porovnáním 1-6/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) SR-UR 1-6/ / /2015 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku SR-UR 1-6/ / /2015 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků org. s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) 255, Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva , SR-UR 1-6/ / /2015 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy SR-UR 1-6/ / /2015 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně , Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Splátky půjčky prostř. od podn. subj. C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY Převody z vlastních fondů 421 Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně C E L K E M , C E L K E M příjmy

26 Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-6/2015 porovnáním na 1-6/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) Text Výsledek 1-6/ / /2015 % plnění 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery nezisk. a podob. org Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org Převody vlastním fondů Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje SR-UR Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje itálové výdaje Výdaje celkem

27 Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-6/2015 s porovnáním na období 1-6/2014 (údaje v tis. Kč) % VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBCE DPH Daň z nem Měsíc plnění CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) % plnění (bez PO-OBCE) Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-3/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2015 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2011 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2012 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 09. 2016 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2015 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 06. 2014 v

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 08. 2016 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 0. 2016 v

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012 Návrh rozpočtu Obce na r. 2013. v tis. Kč Položka PŘÍJMY. Skutečnost 1-10/2012 Návrh pol. Návrh 1111 Daň z příjmu FO ze záv. č. 810,8 1446,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. č. 158,9 262,0 1113 Daň z

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 09. 2014 v

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 8.6.2015 Datum sejmutí: 26.6.2015 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2014 1. Schválený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE ze

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci OBECKRAHULČÍ Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015 Identifikační číslo 00286168 Název Obec Krahulčí Ulice čp.85 Obec Krahulčí Pošta 588 56 Telč Kontaktní údaje

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Ministerstvo financí č.j. MF- 53 900 /2012/11-114 D. Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Příjmy kapitol státního rozpočtu podle druhů Tabulka č. 1 rok 2013 Tabulka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 VÝDAJE 10 717 947,14 8 207 601,49 11 279 063,90 SALDO 1 223,89-442 933,86-267 679,64 1.1. Běžný rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více