NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY PROSINEC 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY PROSINEC 2013"

Transkript

1 PRO ČLENY PROSINEC 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Nové podmínky pro práci cestovních kanceláří od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a tím i nová legislativní pravidla. Ta postihnou veškerou podnikatelskou (i nepodnikatelskou) činnost obecně a zvlášť ještě vztahy mezi pořadateli zájezdů a jejich klienty. Vzorové materiály jako nezávazná pracovní pomůcka, byly 10. prosince 2013 umístěny na členskou část webové stránky ke stažení pouze pro členy. Více bod č. 4 Vážené kolegyně a kolegové, na konci roku bych chtěl poděkovat všem, kteří nám aktivně pomáhali vyrovnat se se vším, čím nás letos přírodní i politické živly zaplavily. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví i hodně elánu a vytrvalosti. Budeme to potřebovat, ale společně to zvládneme! Hodně štěstí Váš Viliam Sivek Zlevněné vstupné v LORETĚ pro skupiny organizované členy Asociace cestovních kanceláří České republiky. Jak bylo slíbeno na zářijovém Klubovém dnu v pražské Loretě ředitelem Lorety Praha Mgr. Baštou, od 1. ledna 2014 poskytne Loreta jako členská organizace ACK ČR členům Asociace slevu na vstupném pro skupiny jejich klientů ve výši 20 Kč/os., tj. cena pro členy 110 Kč/os místo 130 Kč/os za podmínky minimálního počtu 20 osob. Více bod č. 8 ACK ČR na veletrzích GO & Regiontour Brno ledna 2014 Asociace se letos opět zúčastní veletrhů GO & Regiontour Podobně jako v předchozích letech bude mít stánek umístěný v hale F v blízkosti podia, na kterém bude organizovat Doprovodný program. Máte-li o aktivní účast zájem, kontaktujte sekretariát. Více bod č. 9 ACK ČR Lípová 15, Praha 2, tel: ,

2 Zprávy z jednání představenstva ACK ČR Prosincového zasedání představenstva dne 17. prosince 2013 se zúčastnili: Viliam Sivek, JUDr. Vladimír Dolejš, Petr Krč, Jan Papež, Richard Bílý, PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, Milan Kittner, Miroslav Uherek, Lenka Viková, Ing. Stanislav Zíma; Michal Veber, Ing. Eva Mráčková, Mgr. Lenka Čechurová a Vladana Slámová. Z jednání vyplynuly tyto závěry a informace: 1. Nové úkoly ACK Představenstvo doplněné v listopadových volbách vyhodnotilo průběh Valného shromáždění, které bylo mimořádné tím, že na pracovní jednání navazoval seminář k novému občanskému zákoníku, zaměřený výlučně na pasáž Zájezd. Představenstvo na základě diskuse a přijatého Programu činnosti rozdělilo kompetence takto: zastupování a řízení ACK ČR - předseda ACK ČR Viliam Sivek komunikace s médii místopředseda a tiskový mluvčí Jan Papež + tajemník Michal Veber legislativa místopředseda JUDr. Vladimír Dolejš incoming předseda Viliam Sivek + místopředseda JUDr. Vladimír Dolejš outgoing místopředseda Zdeněk Kříž domácí cestovní ruch vč. regionálních výstav CR místopředseda Petr Krč spolupráce CK a leteckých dopravců Lenka Viková retailerská problematika Milan Kittner IATA sekce - Miroslav Uherek sekce dopravy Richard Bílý lázeňská sekce Milan Kittner památková sekce - PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová spolupráci se školami - PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová internetová sekce Tomáš Novosad, tajemník Michal Veber Přímé kontakty na členy představenstva a předsedy pracovních orgánů ACK ČR uvádíme dle aktuálního stavu k dnešnímu datu v příloze Zpravodaje. Zveme zájemce o práci ve všech odborných sekcích a komisích, aby zasílali náměty a k aktivní činnosti se připojili. 2

3 2. Jednání s vítězi voleb o cestovním ruchu Předseda ACK ČR Viliam Sivek informoval o svých jednáních s vrcholnými zástupci politických stran, ve kterých jim přiblížil význam cestovního ruchu a problémy, které je třeba řešit. Na tato jednání bude navázáno po té, kdy budou rozděleny kompetence, a vláda dostane důvěru. 3. Novela stanov ACK ČR odhlasována Novela stanov ACK ČR, která reflektuje požadavky nového občanského zákoníku, byla per rollam odhlasována, tedy začne platit od 1. ledna Stanovy obdrželi všichni členové spolu s materiály pro Valné shromáždění, pokud jste si je omylem neuložili, lze Stanovy vyžádat na sekretariátu ACK ČR nebo stáhnout z členských webových stránek. Pro členy ze změny vyplývá jen to, že dávají ACK ČR souhlas k uveřejňování adresních údajů své firmy a údajů o jejích aktivitách, pokud neoznámí přání být z veřejného seznamu vyňati. Takto to ACK ČR prakticky provozuje již léta, avšak kvůli znění NOZ toto musí být zúřadováno. 4. Nové podmínky pro práci cestovních kanceláří od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a tím i nová legislativní pravidla. Ta postihnou veškerou podnikatelskou (i nepodnikatelskou) činnost obecně a zvlášť ještě vztahy mezi pořadateli zájezdů a jejich klienty. Představenstvo vyhodnotilo semináře k NOZ organizované ACK ČR pro cestovní kanceláře a agentury v Praze, Ostravě, Brně a Plzni. Ocenilo podporu MMR, která umožnila konat více seminářů a přiblížit je cestovním kancelářím a agenturám i v mimopražských regionech. Semináře byly velmi kvalitní a poskytly cenné informace. Jakkoliv semináře byly dobře navštíveny, řada členů tuto možnost zdarma získat přehled o změnách nevyužila. Vzorové materiály jako nezávazná pracovní pomůcka byly 10. prosince 2014 umístěny na členskou část webové stránky ke stažení pouze pro členy. Všechny členské CK a CA o tom byly ihned informovány. Představenstvo doporučuje členům, aby webové stránky více využívali počet dotazů na vstupní hesla svědčí o tom, že řada členů přístup nepoužívá, ačkoliv tam mohou najít potřebné informace. Nečlenským CK a CA, které se seminářů zúčastnily, byl odeslán dopis předsedy ACK ČR Viliama Siveka s pozváním ke spolupráci v ACK ČR, protože čím silnější Asociace, tím účinněji bude moci hájit zájmy podnikatelů v cestovním ruchu. Pozvěte do ACK ČR své partnery a kolegy i Vy! 5. Problémy osobní dopravy V souvislosti s novelou zákona číslo 111/1994 Sb., která vstoupila v platnost od 1. května t.r., došlo ke změně v podmínkách provozování smluvní dopravy vozy do 9 osob tak, že důsledné uplatňování by mohlo prakticky zlikvidovat některé typy služeb v incomingu a případně i svozy na zájezdy v outgoingu. ACK ČR proto návazně na jednání na Ministerstvu dopravy předložila 22. listopadu

4 písemný návrh k metodickému pokynu výkladu zákona na zmírnění dopadů na CK, CA i dopravce. Jakmile budeme mít reakci MD, ihned budeme členy informovat. Předseda ACK ČR poděkoval Richardu Bílému a Jolaně Kopřiva Myslivcové za úsilí, které v této věci vynaložili. 6. Setkání s ČSA úspěch IATA sekce Předseda IATA sekce Miroslav Uherek informoval o schůzce sekce 27. listopadu 2014, které se zúčastnili i zástupci ČSA. Vyzdvihli možnost setkání na půdě IATA sekce ACK ČR, jediného fungujícího sdružení IATA agentur v ČR a vyjádřili zájem o další úzkou spolupráci a jednání o konkrétních bodech, které IATA agentury i ČSA trápí. Zcela jasně pak demonstrovali své odhodlání výrazně změnit obchodní politiku ČSA vůči IATA agenturám, a to zejména v konkrétních krocích, které zahrnují: - nepodhazování cen na webu ČSA oproti cenám v GDS (Amadeus, Galileo apod.) - neoslovování firemních zákazníků napřímo bez vědomí servisní IATA agentury Následovalo další jednání nad konkrétními dotazy ze strany agentur. Z jednání vyplynuly další možnosti spolupráce, a to zejména: - zlepšený a rovný přístup k cenám u skupin (kde z našich zkušeností byly ceny dávány rozdílně jednotlivým agenturám, firmám apod.) - možnost navrácení servisního poplatku na webový prodejní portál ČSA - možnost zavedení up-front provize z vyšších tarifů ČSA pro IATA agentury - zlepšený přístup obchodního oddělení - zvážení oživení některých zrušených linek ČSA, např. do Larnaky. Schůzka představovala počátek další spolupráce obou stran, která již nyní doznává kladných výsledků. Vzhledem k tomu, že se cenového podbídnutí vůči IATA-agenturám nově dopustily Emirates, ACK ČR důrazně požádala dopisem předsedy o neprodlenou nápravu tohoto stavu. V případě, že by k nápravě přesto nedošlo, zváží IATA sekce další postup. ACK ČR ostře reagovala na prodejní akci British Airways, která představuje neférové jednání vůči IATA agenturám a zároveň hrubé porušení dohody o rovném přístupu k tarifům prostřednictvím GDS systémů. Předseda ACK ČR vyzval zástupce BA pro ČR k nápravě. Současně ACK ČR podala oznámení o porušení dohody zástupcům obou GDS v České republice, kteří budou tuto věc řešit po jejich linii 7. Protest proti prohlášením Mag Consulting Předseda ACK ČR vyzval představitele agentury Mag Consulting Jaromíra Beránka v souvislosti s jeho nevhodnými a nepravdivými vyjádřeními v médiích k růstu nákladů na dovolenou a další problematice cestovních kanceláří, aby napříště své výroky pečlivě vážil a konzultoval tak, aby nebyly v rozporu se skutečností a nepoškozovaly cestovní kanceláře a agentury. Jaromír Beránek přislíbil, že bude svá vyjádření více zvažovat. 4

5 8. Zlevněné vstupné v LORETĚ pro skupiny organizované členy ACK ČR Jak bylo slíbeno na zářijovém Klubovém dnu v pražské Loretě ředitelem Lorety Praha Mgr. Baštou, od 1. ledna 2014 poskytne Loreta jako členská organizace ACK ČR členům ACK ČR slevu na vstupném pro skupiny jejich klientů ve výši 20 Kč/os., tj. cena pro členy 110 Kč/os místo 130 Kč/os za podmínky minimálního počtu 20 osob. Nárok na slevu prokáže průvodce skupiny u pokladny pomocí osvědčení, které ACK ČR vydá členským CK a CA s tím, že do elektronicky zaslaného osvědčení bude CK/CA doplňovat konkrétní datum, po té dokument uzamkne a předá průvodci (vytištěný nebo elektronicky k vytištění). Tím bude vyloučeno, aby průvodce zneužil osvědčení pro jiné skupiny. Osvědčení si vyžádejte v sekretariátu ACK ČR, který poskytne i případné technické informace. Osvědčení budou platná do 28. února 2014 (termín splatnosti členských plateb), po uhrazení plateb budou automaticky vydána nová osvědčení s platností na celý rok ACK ČR na veletrzích GO & Regiontour Brno ledna 2014 Asociace se letos opět zúčastní veletrhů GO & Regiontour Podobně jako v předchozích letech bude mít stánek umístěný v hale F v blízkosti podia, na kterém bude organizovat Doprovodný program, a dále bude mít pult v rámci expozice CzechTourism v pavilonu P 062. Zájemci o doprovodný program mají možnost prezentovat návštěvníkům veletrhu svůj produkt, katalog, popř. destinaci. K dispozici bude zvuková technika a dataprojektor. V případě zájmu kontaktujte Lenku Čechurovou: popř Zároveň ještě jednou připomínáme možnost výhodného ubytování během veletrhu GO & Regiontour 2014 v OREA Hotelu Voroněž 1****. Pro řádné i přidružené členy ACK ČR platí tyto ceny za ubytování v pokoji standard: jednolůžkový pokoj Kč za jednu noc, dvoulůžkový pokoj Kč za jednu noc. Jako bonus pro ubytované hosty obdržíte slevu ve výši 15% na konzumaci v hotelových restauracích. Objednávky zasílejte na a na objednávce uveďte, že jste členy ACK ČR. Kopii prosíme zaslat sekretariátu Asociace na: 10. Cestovní ruch v Praze Místopředseda ACK ČR JUDr. Dolejš informoval o jednání Komise Rady HMP pro rozvoj cestovního ruchu dne 13. listopadu 2014, na kterém byla řešena bezpečnostní situace na Václavském náměstí v souvislosti s reportáží National Geographic a možnosti jejího řešení jak v kompetenci města, tak i v legislativní oblasti. Dále ředitelka PIS Dr. Dolanská informovala o spolupráci PIS s rezervačním portálem Booking.com za provizi. Dále informovala o novém vizuálu Prahy a jeho propojení s PIS a kampaní pro DCR. Informace z PIS vč. změny loga a webů dostávají členské CK/CA přímo od PIS ve Zpravodaji pro incoming. 5

6 11. Gratulujeme Gratulujeme vítězům TTG Czech Travel Adwards, kde členové ACK ČR obsadili téměř všechny stupně vítězů: Nejlepší CK pro Evropu, Střední Východ a severní Afriku Čedok, Exim Tours a Firo Tour, Nejlepší CK pro subsaharskou Afriku Exim Tours, Adventura a Eso Travel Nejlepší CK pro Asii, Austrálii a Oceánii Eso Travel, China Tours a Čedok Nejlepší CK pro Ameriku America Tours, Eso Travel a Čedok Nejlepší CK pro pobyty u moře - Exim Tours, Čedok a Firo Tour Nejlepší CK pro cestování za kulturou, památkami a dobrodružstvím Adventura, Čedok, Firo Tour Nejlepší CK pro zimní turistiku Nev Dama, Čedok, Neckermann Nejlepší CK pro pobyty v ČR Atis, Čedok a Tour Trend Nejlepší prodejce letenek Letuška.cz (Asiana), Student Agency, Invia Nejlepší on-line prodejce Invia, Student Agency, Letuška.cz (Asiana) Nejlepší zahraniční centrála NTÚ Dominikánské republiky, nejlepší cestovní pojištění ERV pojišťovna. (Kurzivou jsou uvedeny jediné 2 nečlenské subjekty, které se do žebříčku dostaly). Gratulujeme oceněným v rámci Českých 100 nejlepších V 18. ročníku soutěže Českých 100 nejlepších, vyhodnoceném na slavnostním večeru na Pražském hradě 29. listopadu 2014, se opět umístili členové ACK ČR. Za celé podnikatelské spektrum bez rozdílu oboru se umístil na krásném 16. místě Exim Holding, na 18. místě Student Agency a v třetí desítce přidružení členové ACK ČR České dráhy a Seznam.cz. V oboru Cestovní ruch a hotelnictví zvítězil Eso Travel jako jediná CK, na čtvrtém místě se umístil Travel Service. Všem oceněným srdečně blahopřejeme. Představenstvo blahopřálo předsedovi ACK ČR Viliamu Sivekovi, který získal titul Gentleman Pro. Čestný titul Gentleman PRO uděluje Pan Evropská společnost pro kulturu a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Toto vysoké ocenění patří mužům, kteří ve své manažerské, obchodní, profesní, umělecké, sportovní či jiné kariéře patří k těm nejcennějším a dosáhli ve svém životě mimořádných úspěchů. V roce 2006 byl tento titul udělen panu Tomáši Baťovi, v následujících letech obdrželo toto ocenění řada významných mužů. Ocenění vyzdvihuje zralost a zásluhy svých kandidátů, které během celého svého a to nejen pracovního života nasbírali. 6

7 ACK ČR PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU PODNIKÁNÍ Sekretariát ACK ČR podal příslušnému živnostenskému úřadu oznámení ohledně neoprávněného podnikání: Cestovní agentura Gaudium - Magdaléna Radostová, IČ: , místo podnikání: Pod Petřinami 24/13, , Praha Veleslavín - běží lhůta pro odpověď. Luxury Tours (pouze webová adresa) - podnět podán na Ministerstvo pro místní rozvoj TRAVELAAN (Pty) Ltd., Václav Bláha - podnět podán na Ministerstvo pro místní rozvoj Reakce na minulá podání ohledně neoprávněného podnikání, resp. nedodržování zákona: Michal Zeman, IČ: ŽÚ Praha 4 informoval, že s podnikatelem bude zahájena živnostenská kontrola. Antonín Tihelka - TIMA, IČ: , místo podnikání: Jesenická 1934/6, Krnov - ŽÚ Krnov sdělil, že podnikatel Antonín Tihelka na základě našeho podnětu k prošetření činnosti podal žádost o vydání koncese pro předmět podnikání: Provozování cestovní kanceláře. POZVÁNÍ NA KLUBOVÉ DNY A DALŠÍ AKCE LEDEN Veletrhy GO & Regiontour Brno ledna 2014 viz bod 9 Lednový Klubový den Lednový Klubový den se uskuteční 29. ledna 2014 v restauraci Na Vlachovce v Praze. Odborný program bude zaměřen na problematiku spolupráce cestovních kanceláří a leteckých společností v organizované turistice, moderovat bude členka představenstva ACK ČR Lenka Viková. Pozvánku s podrobnějšími informacemi obdrží členové v lednu NABÍDKY A INFORMACE PRO ČLENY ACK ČR Legislativně právní poradna SOCR Legislativně právní poradna byla v listopadu 2013 zřízena na webových stránkách projektu sociálního dialogu za účelem posílení informovanosti v oblasti PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ, problematice sociálního dialogu a související legislativy. Je určena jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Právní 7

8 poradna funguje v rámci projektu BEZPLATNĚ a dotazy lze zadávat prostřednictvím formuláře přímo na webové stránce. Zodpovídání dotazů v poradně má na starosti právní zástupce SOCR ČR. Odkaz na poradnu naleznete zde: ZPRÁVY Z AKCÍ Prezentace Muzea skla a bižuterie Jablonec n. Nisou Prezentaci 22. listopadu 2013 připravilo Muzeum skla a bižuterie Jablonec n. Nisou za spolupráce s radnicí a se Svazem výrobců skla a bižuterie jako celodenní akci nabitou zážitky s cílem ukázat, že je možné připravit jen 100 km od Prahy mimořádně zajímavý a krásný program, který dosud není náležitě využit. Muzeum skla a bižuterie, které příští rok oslaví už 110 let své existence, sídlí v krásné secesní budově bývalého exportního domu. Seznamuje s několik století trvajícím příběhem skla a bižuterie, konkrétně expozicí českého skla sedmi století, malou galerií sklářských výtvarníků a po schodišti dekorovaném mj. nejdelším náhrdelníkem na světě (zápis v Guinessově knize rekordů) se schází do Kouzelného světa bižuterie, který představuje výběr z celosvětově naprosto jedinečné sbírky bižuterie všech materiálů a technologií, včetně ukázek knoflíků ze souboru čítajícího neuvěřitelných 5 milionů unikátních vzorů. Samozřejmostí je muzejní obchůdek. Následovala prohlídka dvou z asi stovky dodnes činných menších výrobců skla a bižuterie. V G&B Beads předvedli proces výroby skleněných perel od skladu sklářských tyčí přes mačkání perliček a následné povrchové úpravy až po jejich expedici k zákazníkovi. FaBOS pro změnu ukázala výrobu kovové bižuterie. Po dobrém obědě v restauraci Klub EX jsme navštívili reprezentativní prodejnu Svazu výrobců skla a bižuterie PALACE PLUS. Najdete v ní pouze a jedině kvalitní výrobky od tuzemských výrobců za mimořádně přijatelné ceny. Můžete zde i zasednout ve tvůrčí dílně a vyrobit si za cenu materiálu vlastní šperky. Součástí prezentace byla i ukázka z módní přehlídky Made in Jablonec 2013 a po ochutnávce lahodného moku z pivovaru KONRAD ve Vratislavicích, který kromě exkurzí nabízí pro skupiny také prohlídky pivovaru i posezení v pivovarském šenku, už byl čas na návrat. V Jablonci a okolí se nabízejí exkurze také do dalších výrobních firem, kde uvidíte zase něco jiného z oboru skla a bižuterie. Zvlášť lze doporučit návštěvu v létě 2014, kdy proběhne výstavní projekt Mezinárodní trienále Jablonec 2014, který v režii muzea představí na čtyřech různých místech vše od produktů běžné spotřeby až po umělecké sklo a šperk. K němu se ve dnech srpna přidá další ročník výstavy Křehká krása, kterou pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie s partnery. Nabídne nejen stánky se současnou produkcí sklářských a bižuterních firem, ale také tvůrčí dílny, módní přehlídky a další doprovodný program. Kontakty a informace: Svaz výrobců skla a bižuterie, tel , Muzeum skla a bižuterie, tel , 8

9 Prosincový Klubový den Prosincový Klubový den byl zaměřen monotematicky na osobní seznámení s nabídkou nového člena ACK ČR Lobkowicz Events Management určenou pro incoming a pro domácí návštěvníky obhospodařovaných objektů. Ten nejbližší, palác na Pražském hradě, byl dějištěm Klubového dne a ukázalo se, že tato lokace byla volena vhodně, protože někteří účastníci Klubového dne palác osobně neznali a tak trochu hledali. Přitom je to výtečný tip jak na různé incentivní akce, tak i na zařazení do prohlídky Prahy pro běžné turistické nabídky. Palác především ukazuje unikátní interiéry na Pražském hradě jediné. Sem bylo původně přivezeno Pražské Jezulátko, cenné jsou lobkowiczké sbírky, každý den se od 13 hodin koná hodinový koncert (možnost kombinované vstupenky hodina koncert + hodina prohlídka). Výklad s audioprůvodcem je v 8 jazykových mutacích a je stavěn na příbězích anglická verze je namluvena přímo členem rodiny Lobkowiczů. Tip na zimní období: odpolední návštěvu Hradu + paláce kombinovat s prohlídkou Zlaté uličky po 16 hod. (zdarma). Účastníci Klubového dne byli seznámeni s možností akcí v zámku Nelahozeves (pozor v květnu 2014 je 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka rodný dům u zámku, možnost rezervovat koncerty v kostelíku sv. Ondřeje). Sezóna je duben-říjen, akce od 20 osob je možno domluvit i v zimě. Sezóna platí i pro zámek v Roudnici, kde byla nově zrekonstruována kaple. Akce pro skupiny lze v zimě domluvit od 10 osob; kaple se nabízí pro svatby, pro běžné skupiny se nabízí kombinovat prohlídku s ochutnávkou vína. Návštěva hradu Střekov je závislá na počasí (přístupová cesta), jinak lze incentivní akce v Rytířském sále pořádat celou zimu. Po seznámení s nabídkou a po výtečném občerstvení v sále s nádherným výhledem na Prahu následovala prohlídka sálů pro akce i muzejních expozic se skvělým výkladem. Klubový den ACK ČR jsme zakončili ochutnávkou lobkowiczkých vín, kdy jsme si vychutnali vybraná bílá i červená vína a připili na zdraví v novém roce. Tři vylosovaní účastníci si odnesli po vzorku vína na domácí stůl. Kontakty a informace: Šárka Koliášová M.B.A, sales manager, Lobkowicz Events Management, Lobkowiczký palác Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1, tel.: , mobil: , KALENDÁŘ AKCÍ ACK ČR 9. ledna 2014 od 15 hod. zasedání představenstva, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha ledna 2014 veletrhy GO + Regiontour Brno 29. ledna 2014 od 15 hod. lednový Klubový den, restaurace Na Vlachovce, Zenklova 217, Praha 8 9

10 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY Řádné členství: CA Ellagris, Lucie Šrettrová, U Mariany 28, Most Vtelno, CA EXPRESS TOUR s.r.o., Alexander Kulichkov, U Sluncové 71/14, Praha 8 Karlín, CA Lobkowicz Events Management, Zámek Nelahozeves 1, , kteří splnili podmínky vstupu dle stanov a žádná členská organizace nezaslala připomínky k jejich přijetí do ACK ČR. Celkový počet členů ACK ČR činí 288, z toho 198 řádných a 90 přidružených členů. Přihlášku do ACK ČR předložila: CK PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Světla Mihulová, Litovelská 117/6, , Olomouc - Nová Ulice, kterou doporučují členské organizace Shenkos a DC Service. Všichni členové se vyzývají, pokud budou mít k přijetí tohoto žadatele připomínky, aby je zaslali sekretariátu do 30. prosince Přihlášku do ACK ČR obdrželi: Řádné členství: OK EXPRESS, spol. s.r.o., Praha 6, Přidružené členství: Slovenija center, Praha 1 V Praze dne 20. prosince

ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014

ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014 ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014 Nepřehlédněte Veletrh GO & Regiontour Brno 16.-19. ledna 2014 Zveme všechny k návštěvě našeho stánku č. 059 v pavilonu F a dále nás také naleznete v rámci expozice CzechTourism

Více

na trhu cestovního ruchu

na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky Více než 20 let zastupuje zájmy z subjektů na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky SDRUŽUJE UJE Cestovní kanceláře e a

Více

Stav členské základny ACK ČR

Stav členské základny ACK ČR PRO ČLENY leden 2013 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: Vážené kolegyně a kolegové, Čím dál víc se ukazuje, jak nelze v naši zemi předpokládat pomoc nám podnikatelům a jak jsme

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013 PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Konference o církevní turistice Ve spolupráci s Metropolitní kapitulou jsme pro Vás připravili na 9. října 2013 konferenci Turistika a církev vzájemné propojení a přínosy.

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ŘÍJEN 2013. Nový občanský zákoník

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ŘÍJEN 2013. Nový občanský zákoník PRO ČLENY ŘÍJEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Nový občanský zákoník Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a tím i nová legislativní pravidla. Vzhledem k šíři problematiky jsou připraveny pro členy

Více

Přínosy regionálního cestovního ruchu

Přínosy regionálního cestovního ruchu Přínosy regionálního cestovního ruchu Spolupráce s cestovními kancelářemi a agenturami PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová členka představenstva ACK ČR, předsedkyně sekce Památek a významných turistických

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY KVĚTEN 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY KVĚTEN 2013 PRO ČLENY KVĚTEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Návrh novely zákona č.159/1999 Sb. Návrh novely zákona č.159/1999 Sb. projednala vláda dne 2. května 2013 a po připomínkách znovu 15. května 2013. Původní znění předložené

Více

Stav členské základny ACK ČR

Stav členské základny ACK ČR PRO ČLENY prosinec 2012 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: Valeon - Cool Tour Agency, Alexandr Grišín, Lomená 286, Zbuzany - Praha západ, Vážené kolegyně a kolegové, Co je pro

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

ZPRAVODAJ. Nepřehlédněte. Klubový den Asociace 26. března 2014 od 15 hodin. Seminář Nový občanský zákoník a podnikání

ZPRAVODAJ. Nepřehlédněte. Klubový den Asociace 26. března 2014 od 15 hodin. Seminář Nový občanský zákoník a podnikání ZPRAVODAJ PRO ČLENY březen 2014 Nepřehlédněte Klubový den Asociace 26. března 2014 od 15 hodin Co nám vláda a ministerstvo uchystá, bude nám pomáhat? V čem a jak? Přijďte se zeptat na to, jaké jsou pohledy,

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY BŘEZEN 2013. Park Mirakulum a tankodrom Milovice

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY BŘEZEN 2013. Park Mirakulum a tankodrom Milovice PRO ČLENY BŘEZEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Park Mirakulum a tankodrom Milovice Vážené kolegyně a kolegové, ve chvíli, kdy se Vám dostává do rukou tento Zpravodaj, máme v čerstvé paměti naše setkání Perspektivy

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Zprávy z jednání představenstva ACK ČR

Zprávy z jednání představenstva ACK ČR ZPRAVODAJ PRO ČLENY BŘEZEN 2015 V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE Snídaně COT k novele zákona č.159/1999 Sb. Italský workshop Jednání předsedy ACK ČR s MHMP Konference Jihlava ACK na veletrhu Holiday World 19. -

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj 13 Obsah čísla: 1) Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná 23. 5. 2009 od 8:00 ve firmě HOBES s.r.o. v Horním Benešově 2 2) Návrh rozpočtu

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Autorská práva - seminář - Praha, Brno, Ostrava. Workshop s italskými regiony

Autorská práva - seminář - Praha, Brno, Ostrava. Workshop s italskými regiony ZPRAVODAJ PRO ČLENY ÚNOR 2015 NEPŘEHLÉDNĚTE Autorská práva - seminář - Praha, Brno, Ostrava Vážené kolegyně a kolegové, na lednovém Klubovém dni jsme se divili a měli husí kůži při pomyšlení, co vše musíme

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem zlevnit členům odborů zboží a služby běžné spotřeby - ČMKOS s 29 odborovými svazy a předsedy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem zlevnit členům odborů zboží a služby běžné spotřeby - ČMKOS s 29 odborovými svazy a předsedy

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Kamiš Miloslav Kubeš Jan Sabáček Václav Kudrlička Roman Mühlböck Miroslav Kozojed Petr Dolejš

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek,

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, prázdniny skončily a děti jsou zpátky ve školních lavicích. Léto u moře přesto nekončí a pokud jste letos ještě nebyli na dovolené, věřím, že si určitě vyberete z

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Právní úprava cestovního ruchu v České republice III

Právní úprava cestovního ruchu v České republice III Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Právní úprava cestovního ruchu v České republice III VY_32_INOVACE_EKO.3.05

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

When Prague Meets Shanghai

When Prague Meets Shanghai When Prague Meets Shanghai Podmínky a harmonogram soutěže Přihlášení do soutěže PRECIOSA LIGHTING MEMBER OF THE PRECIOSA GROUP www.preciosalighting.com Prague Dubai Hong Kong Montreal Moscow New York Shanghai

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek,

Více