Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Pavel Šuster. březen 2012"

Transkript

1 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního termografické snímání z interiéru. prostředí, Jiří Velech Peškova Olomouc kontaktní osoba: Jiří Velech Tel.: Ing. Pavel Šuster Velešovice Rousínov tel.: IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: mbank /6210 Ing. Pavel Šuster březen PODKLADY [1] Objednávka ze dne [2] Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. [3] ČSN EN ( ) Tepelné chování budov Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov Infračervená metoda. [4] ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. [5] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin. [6] ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody. Pozn. Rozumí se předpisy a normy v platném znění v době realizace stavby. -1ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

2 3. SITUACE V bytě pana Velecha dochází v průběhu zimního období k výskytu vlhkostních poruch v oblasti napojení stropních podhledů a obvodové stěny, jejichž důsledkem je růst plísní na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Na výplních otvorů dochází ke kondenzaci a výskytu plísní na ostění. V době průzkumu stavby byly patrné tmavé mapy po odstraněné plísni v rozích a koutech u stropu a na ostění u parapetů. Obr. 1 Mapy po odstraněných plísních v napojení stropu a stěny Obr. 2 Provlhlá místa ostění u parapetu Objednatel požaduje provést vyšetření příčiny vlhkostních poruch v bytě pomocí sledování parametrů vnitřního prostředí a termografického snímání. 4. SLEDOVÁNÍ PARAMETRŮ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 4.1. Výsledky měření Měření parametrů vnitřního prostředí bylo provedeno v bytě v období (7:50) až (11:15) dvěma dataloggery Commeter D3631 a D3120, které byly umístěny ve dvou místnostech: - Obývací pokoj (h=1,6m), Kuchyň (h=2,0m). Bylo provedeno vyhodnocení naměřených hodnot. Sledována byla teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu, rosný bod v interiéru. Současně byla měřena teplota vzduchu v exteriéru. -2ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

3 Graf /1 /- Výsledky měření Obývací pokoj -3ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

4 Graf /2/ - Výsledky měření Kuchyň -4ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

5 Graf /3/ - Výsledky měření Kuchyň a exteriér -5ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

6 4.2. Hodnocení Návrhové parametry vnitřního vzduchu v obytných místnostech uvažované při návrhu konstrukcí dle ČSN jsou: teplota vnitřního vzduchu 21 C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50%, teplota rosného bodu 10,2 C. Pokud jsou skutečné parametry vnitřního vzduchu méně příznivé (vyšší relativní vlhkost, vyšší teplota rosného bodu), je riziko vzniku tepelnětechnických problémů (růst plísní a povrchová kondenzace) vyšší i při správně navržených konstrukcích. V tomto případě je však vše zcela v normálu. Níže jsou uvedeny tabulky naměřených hodnot parametrů vnitřního vzduchu pro jednotlivé měřené místnosti bytu a grafy procentuálního zastoupení relativní vlhkosti v interiéru pro jednotlivé vyšetřované časové intervaly. Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Požadovaná hodnota dle ČSN Teplota v interiéru [ C] 17,7 21,2 26,8 21 Relativní vlhkost [%] 34,4 45,8 57,3 50-9,6-10,2-16,8-9,6-0,9-15 Odpovídající teplota rosného bodu [ C] Teplota v exteriéru [ C] Tab./1/ - Naměřené parametry obývací pokoj Graf /4/ - Procentuální výskyt relativní vlhkosti v interiéru za sledované období obývací pokoj -6ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

7 Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Návrhová hodnota dle ČSN Teplota v interiéru [ C] 17,6 20,5 24,2 21 Relativní vlhkost [%] 30,4 47,5 76,9 50-8,96-10,2-16,8-9,6-0,9-15 Odpovídající teplota rosného bodu [ C] Teplota v exteriéru [ C] Tab./2/ - Naměřené parametry kuchyň Graf /5/ - Procentuální výskyt relativní vlhkosti v interiéru za sledované období kuchyň V obývacím pokoji odpovídala průměrná teplota vnitřního vzduchu ve sledovaném období teplotě, která je uvažovaná při návrhu konstrukcí dle ČSN Bylo zjištěno, že relativní vlhkost vnitřního vzduchu v obývacím pokoji byla nejčastěji v úrovní mezi 40-50%, přičemž hodnota 60% nebyla překročena. Z analýzy dat vyplynulo, že krb v obývacím pokoji se podílí na zvýšení násobnosti výměny vzduchu a snižování relativní vlhkosti vzduchu. Větráno bylo v místnosti ojediněle či pouze krátkodobě, aniž by došlo k výraznějšímu poklesu teploty vnitřního vzduchu. Průměrné hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou však pod úrovní požadavku dle ČSN V kuchyni bytu byla naměřena průměrná teplota vnitřního vzduchu ve sledovaném období nižší, než je uvažovaná při návrhu konstrukcí dle ČSN Bylo zjištěno, že relativní vlhkost vnitřního vzduchu v kuchyni byla nejčastěji v rozmezí mezi 40-50%. V extrému (při vaření) dosahovala relativní vlhkost vzduchu až 77%. Po vaření relativní vlhkost vzduchu rychle klesá, což svědčí o dobrém odvětrání místnosti. -7ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

8 5. TERMOVIZNÍ SNÍMÁNÍ 5.1. Okrajové podmínky Termovizní kamerou byla provedena zkrácená zkouška podle ČSN EN [3]. Teplota vzduchu v exteriéru: R.V. vzduchu v exteriéru: -15,2 C 59,6 % Návrhové parametry vnitřního prostředí dle ČSN pro obytné budovy Pro těžké konstrukce, nepřerušované vytápění s poklese teploty méně než 2 C. Teplota vzduchu v interiéru 21 C Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: 50% Riziko růstu plísní (teplotní faktor vnitřního povrchu): 13,6 C (0,793) Riziko kondenzace (teplotní faktor vnitřního povrchu): 10,2 C (0,700) Obývací pokoj Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 17,7 C 48,6% 10,0 C 6,7 C Kuchyň Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 18,4 C 45,8% 9,8 C 6,5 C Ložnice Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 21,2 C 46,0% 12,5 C 9,1 C Koupelna Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 22,1 C 40,1% 11,2 C 7,9 C Pokoj chlapce Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 20,6 C 56,6% 15,1 C 11,7 C Pokoj dívky Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 18,6 C 35,2% 6,1 C 2,9 C Chodba Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 20 C 47,0% 11,7 C 8,4 C Přístrojové vybavení: Termokamera Flir TiS, rozlišení detektoru kamery 120x120 obr. bodů. -8ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

9 5.2. Funkční požadavky Pro úspory energie a ochranu tepla platí 16 ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. [2]: (1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly zaručeny požadavky na: a) tepelnou pohodu uživatelů, b) požadované tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí a budov, c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, d) nízkou energetickou náročnost při provozu. (3) Požadavky na tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami Základní informace k termovizním snímkům Termovizní kamerou se snímají povrchové teploty objektů a konstrukcí. Na termovizních snímcích je vpravo vždy stupnice s přiřazenými barvami k C. V případě měření povrchových teplot konstrukcí v interiéru, kdy je tepelný tok z interiéru do exteriéru (rozdíl teplot alespoň 10 C), je za dobrý stav považována vnitřní povrchová teplota konstrukcí blížící se teplotě vzduchu v místnosti (na termogramech světlejší odstíny). V místě tepelných mostů je povrchová teplota nižší než v charakteristickém výseku konstrukce (na termogramech tmavší odstíny). Z termogramů nelze hodnotit kvalitu skleněných výplní oken a dveří Použité symboly na termovizních snímcích Min.. Prům.. Max. minimální povrchová teplota ve výběru průměrná povrchová teplota ve výběru maximální povrchová teplota ve výběru Studená.. nejchladnější bod celého snímku Teplá.. nejteplejší bod celého snímku 5.5. Měření Termovizní měření z exteriéru a interiéru bytu proběhlo dne v ranních hodinách (cca 6:45 až 7:30). Na následujících termovizních snímcích jsou zachycena místa s referenčními teplotami v ploše obvodových konstrukcí a v místech s nejnižšími povrchovými teplotami změřenými v obytných místnostech bytu pana Velecha v ulici Peškova číslo popisné 6, Olomouc. V místnosti pokoje chlapce a pokoje dívky spaly děti. -9ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

10 Obývací pokoj 17,8 C, 48,6% RV Kuchyň 18,4 C, 45,8% RV 4-10 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

11 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

12 9 Ložnice 21,2 C, 46% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

13 13 Koupelna 22,1 C, 40,1% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

14 17 18 Pokoj chlapce 20,6 C, 56,6% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

15 Pokoj dívky 18,6 C, 35,2% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

16 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

17 29 30 EXTERIÉR -15,2 C, 60% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

18 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

19 Závěr Měření parametrů vnitřního prostředí V období až proběhlo měření parametrů vnitřního prostředí bytě pana Velecha bytového domu Peškova 6 v Olomouci. Záznamová zařízení byla umístěna v obývacím pokoji a v kuchyni, kde došlo v minulosti k vlhkostním poruchám. Průměrné teploty vnitřního vzduchu v obývacím pokoji a kuchyni stanovené z naměřených hodnot odpovídaly uvažované teplotě vnitřního vzduchu při návrhu konstrukcí dle ČSN Průměrné relativní vlhkosti vnitřního vzduchu stanovené z naměřených hodnot byly nižší než je uvažovaná hodnota relativní vlhkosti φi = 50% pro obývací místnosti obytných budov. V obývacím pokoji byla průměrná relativní vlhkost 45,8%, v kuchyni 47,5%. Tyto hodnoty snižují riziko povrchové kondenzace na vnějších otvorových výplních a riziko růstu plísní na vnějších neprůsvitných konstrukcích. Z analýzy dat vyplynulo, že ačkoli není ve sledovaných místnostech intenzivně větráno otevíráním oken, je průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu na dobré úrovni. To může být způsobeno užíváním krbu nebo využíváním mikroventilace u okenních otvorů. Parametry vnitřního prostředí jsou dle naměřených dat zcela vyhovující a případné vlhkostní poruch jsou zapříčiněny konstrukčními nedostatky tj. tepelnými vazbami a tepelnými mosty. Termografické snímání z interiéru Dne proběhlo termografické měření obvodových konstrukcí v interiéru bytu. Měření termovizní kamerou bylo provedeno při teplotě venkovního vzduchu -15,2 C. Pro město Olomouc se při návrhu konstrukcí z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty (hodnocení rizika růstu plísní a povrchové kondenzace) uvažuje návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období -15,0 C. Proto není pro vzduchotěsné konstrukce (předpoklad) třeba provádět přepočet naměřených vnitřních povrchových teplot na vnitřní teplotní faktory (ekvivalent vnitřní povrchové teploty), které by byly na konstrukcích právě při návrhové teplotě vnějšího vzduchu -15,0 C ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

20 Na stavebních konstrukcích dle požadavků ČSN [3] nesmí hrozit riziko růstu plísní, na výplních otvorů nesmí docházet k povrchové kondenzaci. U koupelny (kde je předpokládaná průměrná relativní vlhkost vzduchu vyšší než 60%) lze připustit kondenzaci na vnitřním líci konstrukce v případě, že je zajištěna bezchybná funkce konstrukce při povrchové kondenzaci a vyloučení nepříznivého působení kondenzátu na navazující konstrukce, popř. zajistit odvod kondenzátu. Vyhodnocení termografie Obývací pokoj V koutech místnosti byly naměřeny velmi nízké teploty stejně jako v detailu nad balkonovým oknem viz termogram 2. Nárožní kout, do kterého je vetknuto zastřešení balkonu je prochlazován natolik, že naměřená vnitřní povrchová teplota byla pouhé 4 C viz obr. 1! Tato teplota nevyhovuje jak požadavku na riziko růstu plísní tak na riziko povrchové kondenzace při návrhových okrajových podmínkách. Na termogramu 36 z exteriéru je viditelné prohřívání průvlaku a věnce v exteriéru. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Kuchyň V koutu u obvodové stěny nad kuchyňskou linkou byla naměřena velmi nízká teplota 6,5 C viz obr. 4. Tato teplota nevyhovuje jak požadavku na riziko růstu plísní tak na riziko povrchové kondenzace při návrhových okrajových podmínkách. V blízkosti napojení podhledu k vnitřním i obvodovým stěnám jsou zřetelné tepelné abnormality způsobené nekvalitním opracováním roznášecích profilů tepelnou izolací viz termogram 4, 5, 6, 7, 9. Většina prochlazených detailů nesplňuje požadavek na riziko růstu plísní. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Ložnice Nejvíce prochlazovaný nárožní roh viz termogram 11 díky absenci vnějších prvků na fasádě vykazuje vyšší povrchovou teplotu, přesto není dosaženo splnění požadavku na riziko růstu plísní či kondenzace. Podobně je na tom i detail na termogramu 13. Rozložení teplotního pole detailu ostění u parapetu viz obr 12 je pravděpodobně částečně důsledkem kondenzace vodních par na rámu okna stékání na parapet a navlhání omítky. Díky částečnému provlhnutí ostění pak dojde ke zvýšení tepelného toku zdivem. Povrchová teplota tohoto detailu v rohu u ostění 0,2 C je však příliš nízká, aby nebyla způsobena i chybným konstrukčním řešení. Může se jednat i o problematiku vzduchotěsnosti. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Koupelna Tato místnost se nachází uprostřed dispozice bytu, byly zde naměřeny vyšší teploty vzduchu a lze zde očekávat nárazově vyšší relativní vlhkost vzduchu. Přesto povrchové teploty v některých detailech nedosahují požadovaných hodnot pro potlačení rizika růstu plísní i při návrhových parametrech vnitřního prostředí tj. 21 C a 50% r.v. viz termogram 14 a 15. Na termogramu 15 je patrné nedostatečné opracování nosných prvků podhledu tepelnou izolací. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Pokoj chlapce Na termogramech 19 a 20 lze sledovat deformaci rozložení teplotních polí vlivem nadokenního nosného prvku. Teplota v rohu místnosti na snímku 20 je opět negativně postižena nosným prvkem zastřešení balkónu. Na termogramu 21 je patrné špatné opracování nosných prvků podhledu tepelnou izolací. Teplotní pole u ostění výplně okna na obr. 22 je obdobné jako u okna v ložnici, jedná se tedy o stejnou vadu konstrukčního detailu. Tento defekt nadosahuje stejného rozsahu jako na opačné straně okna viz obr. 23 i přes to, že ostění je stejně navlhlé. Jde tedy patrně o problém vzduchotěsnosti detailu či tepelný most. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! - 20 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

21 Pokoj dívky Termogram 24 je ovlivněn konvekcí topného tělesa umístěného vedle francouzského okna. Stěna i strop jsou vyhřáty nad běžnou úroveň, přesto kout nesplňuje požadovanou teplotu na vyloučení rizika růstu plísní! V nadpraží nad oknem jsou odhaleny teplotní anomálie viz obr. 25. Povrchové teploty nedosahují požadované hodnoty na vyloučení rizika růstu plísní. Termogram 26 zachycuje výplň otvoru, u níž bylo kování nastaveno na polohu mikroventilace. Ačkoli by intenzita větrání neměla být příliš vysoká, dosahuje povrchová teplota extrémně nízkých hodnot. Výrazně nízká teplota byla lokalizována v zasklívací spáře sousedního křídla viz obr 27. Na termogramech 28, 29 a 30 jsou lokalizovány telené mosty v podobě špatně opracovaných nosných prvků podhledu tepelnou izolací. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Termografické snímání z exteriéru Na termogramu 33 je vidět prochlazení atikové vyzdívky, která nepřiléhá k vytápěnému prostoru. Pouze větracími štěrbinami proudí ohřátý vzduch z větrací mezery dvouplášťové střechy. Pod větracími otvory je patrná izolace věnce stavby. Vedle okna lze označit oranžovou šipkou jistou teplotní abnormalitu naznačující zvýšený tepelný tok z interiéru. Na snímku 34 je zřetelné prohřívání parapetu otopným tělesem, které však u staveb se součinitelem prostupu tepla obvodové stěny menší jak U N=0,38 W/m2.K nebývá tak zřetelné (požadavek ČSN , 3/2005). Posouzení Dle zhotovených termogramů lze soudit, že na zjištěném závadném stavu se podílí několik faktorů. Jde zejména o špatný návrh a posouzení konstrukčních detailů z pohledu tepelné techniky. Povrchová teplota v interiéru v místě nárožního koutu s vetknutým nosným železobetonovým prvkem je toho důkazem. Umístění tepelně-izolační roviny stropu nad posledním nadzemním podlažím do oblasti věnce stavby, který je prochlazován atikovým zdivem (tepelná vodivost zdiva ve svislém směru je výrazně vyšší) vede k nízkým povrchovým teplotám v interiéru u stropu. Na mnoha místech byly lokalizovány tepelné mosty způsobené nekvalitním opracováním nosných prvků podhledu. Zjištěný stav je nevyhovující a v rozporu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a v rozporu s požadavky ČSN Ve Velešovicích dne Ing. Pavel Šuster - 21 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z Termosnimek.com TESTOVÁNÍ-MĚŘENÍ-ANALÝZY A KONTROLA IČO: 73144606 web: WWW.TERMOSNIMEK.COM e-mail: termosnimek@termosnimek.com tel.: +420 602 932 323 Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát

Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT. Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát Pro budovy, s.r.o., Okružní 433/1, 638 00 Brno, IČ: 04497511 Zpráva o termografickém měření objektu Akce TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, NOVÁ 504, KUNŠTÁT Objednatel Město Kunštát, nám. Krále

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BD Obsah: 1. Zadání... 2 2. Seznam podkladů... 2 2.1. Normy a předpisy... 2 2.2. Odborný software... 2 3. Charakteristika situace... 2 4. Místní šetření... 2 5. Obecné podmínky

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ TRM_140310-BER BERMANOVA 19, 21 PRAHA ČAKOVICE Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Bermanova 19 a 21, Praha 9 Čakovice Účel: Posouzení stavebně technického stavu nemovitosti

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba Zjištění tepelných mostů novostavby RD dřevostavba Firma Stanislav Ondroušek Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz Přístroj

Více

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ TM09139 Měřená zařízení: Vybrané části rodinného domu v Blansku Objednatel: Yvetta Hlaváčová Popis práce: Mimořádné termovizní měření Datum měření: 15.12. 09 Nebylo měřeno:

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST 1 Konference Energetická náročnost staveb 29. března 2011 - Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice GSM: +420 731 544 905 E-mail: viktor.zwiener@dek-cz.com 2 www.atelierdek.cz Diagnostika

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 4 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 2 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 3 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ P. TOMEŠE BYTOVÉHO DOMU BYTOVÉ DRUŽSTVO BABÁKOVA 2151-5, DRUŽSTVO

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ P. TOMEŠE BYTOVÉHO DOMU BYTOVÉ DRUŽSTVO BABÁKOVA 2151-5, DRUŽSTVO TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ P. TOMEŠE BYTOVÉHO DOMU BYTOVÉ DRUŽSTVO BABÁKOVA 2151-5, DRUŽSTVO ADRESA: BABÁKOVA 2151, PRAHA 4, PSČ 148 00 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ V BYTĚ PÍ FÉROVÉ,

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Report termografické prohlídky

Report termografické prohlídky Report termografické prohlídky Spolecnost GESTO Products s.r.o. Zpracoval dr. Bílek Datum 31st January 2010 Hlavní poznámka Protokol z termovizní diagnostiky Rodinný dům objekt A Název firmy : Adresa :

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Hodnocení energetické náročnosti budov

Hodnocení energetické náročnosti budov Hodnocení energetické náročnosti budov Ing. Pavel Šuster, 739 088 302 www.trasko.cz Energie» 1769 James Watt vynalezl parní stroj» průmyslová revoluce» rostoucí spotřeba fosilních paliv» 100% lidské práce

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 636/24 k.ú. Osek nad Bečvou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: květen 2015. Strana 1

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Protokol o termovizním měření

Protokol o termovizním měření Workswell s.r.o. Jugoslávských partyzánů 1580/3 Praha 6 Protokol o termovizním měření Bytový dům Evropská 530/26, Praha 6 Datum měření: 14.2.2012 Zadavatel měření: Místo měření: Bytový dům Evropská 530/26

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

Objednatel: SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, Praha 2 kontaktní osoba: Ing. Petr Šmat, MBA tel ,

Objednatel: SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, Praha 2 kontaktní osoba: Ing. Petr Šmat, MBA tel , Objednatel: SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, 120 00 Praha 2 kontaktní osoba: Ing. Petr Šmat, MBA tel. 606 873 585, email: petr.smat@satra.cz Místo měření a specifika: Místo měření: Petržílkova 2259-2262,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů Datum: 29.11.2010 Autor: Ing. Jiří Čech, AB Design Studio Zdroj: Konference Pasivní domy 2010 Recenzent: akad. arch. Aleš Brotánek,

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod - představení produktů Havlíčkův Brod 29.04.2009 Pohled do Historie - ložnice pod širým nebem Pohled do Historie - chráníme se před počasím Pohled do Historie - mění se klima - stěhujeme se na sever Pohled

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test zakázka č ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 320/178 k.ú. Mrsklesy Zpracováno v období: Únor 2014. Strana 2 (celkem 7) Předmět: Úkol: Objednatel: Rodinný dům parc. č. 320/178 k.ú. Mrsklesy

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 17 Filip ČMIEL 1, Radek FABIAN 2 VYLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více