Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Pavel Šuster. březen 2012"

Transkript

1 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního termografické snímání z interiéru. prostředí, Jiří Velech Peškova Olomouc kontaktní osoba: Jiří Velech Tel.: Ing. Pavel Šuster Velešovice Rousínov tel.: IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: mbank /6210 Ing. Pavel Šuster březen PODKLADY [1] Objednávka ze dne [2] Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. [3] ČSN EN ( ) Tepelné chování budov Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov Infračervená metoda. [4] ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. [5] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin. [6] ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody. Pozn. Rozumí se předpisy a normy v platném znění v době realizace stavby. -1ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

2 3. SITUACE V bytě pana Velecha dochází v průběhu zimního období k výskytu vlhkostních poruch v oblasti napojení stropních podhledů a obvodové stěny, jejichž důsledkem je růst plísní na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Na výplních otvorů dochází ke kondenzaci a výskytu plísní na ostění. V době průzkumu stavby byly patrné tmavé mapy po odstraněné plísni v rozích a koutech u stropu a na ostění u parapetů. Obr. 1 Mapy po odstraněných plísních v napojení stropu a stěny Obr. 2 Provlhlá místa ostění u parapetu Objednatel požaduje provést vyšetření příčiny vlhkostních poruch v bytě pomocí sledování parametrů vnitřního prostředí a termografického snímání. 4. SLEDOVÁNÍ PARAMETRŮ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 4.1. Výsledky měření Měření parametrů vnitřního prostředí bylo provedeno v bytě v období (7:50) až (11:15) dvěma dataloggery Commeter D3631 a D3120, které byly umístěny ve dvou místnostech: - Obývací pokoj (h=1,6m), Kuchyň (h=2,0m). Bylo provedeno vyhodnocení naměřených hodnot. Sledována byla teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu, rosný bod v interiéru. Současně byla měřena teplota vzduchu v exteriéru. -2ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

3 Graf /1 /- Výsledky měření Obývací pokoj -3ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

4 Graf /2/ - Výsledky měření Kuchyň -4ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

5 Graf /3/ - Výsledky měření Kuchyň a exteriér -5ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

6 4.2. Hodnocení Návrhové parametry vnitřního vzduchu v obytných místnostech uvažované při návrhu konstrukcí dle ČSN jsou: teplota vnitřního vzduchu 21 C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50%, teplota rosného bodu 10,2 C. Pokud jsou skutečné parametry vnitřního vzduchu méně příznivé (vyšší relativní vlhkost, vyšší teplota rosného bodu), je riziko vzniku tepelnětechnických problémů (růst plísní a povrchová kondenzace) vyšší i při správně navržených konstrukcích. V tomto případě je však vše zcela v normálu. Níže jsou uvedeny tabulky naměřených hodnot parametrů vnitřního vzduchu pro jednotlivé měřené místnosti bytu a grafy procentuálního zastoupení relativní vlhkosti v interiéru pro jednotlivé vyšetřované časové intervaly. Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Požadovaná hodnota dle ČSN Teplota v interiéru [ C] 17,7 21,2 26,8 21 Relativní vlhkost [%] 34,4 45,8 57,3 50-9,6-10,2-16,8-9,6-0,9-15 Odpovídající teplota rosného bodu [ C] Teplota v exteriéru [ C] Tab./1/ - Naměřené parametry obývací pokoj Graf /4/ - Procentuální výskyt relativní vlhkosti v interiéru za sledované období obývací pokoj -6ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

7 Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Návrhová hodnota dle ČSN Teplota v interiéru [ C] 17,6 20,5 24,2 21 Relativní vlhkost [%] 30,4 47,5 76,9 50-8,96-10,2-16,8-9,6-0,9-15 Odpovídající teplota rosného bodu [ C] Teplota v exteriéru [ C] Tab./2/ - Naměřené parametry kuchyň Graf /5/ - Procentuální výskyt relativní vlhkosti v interiéru za sledované období kuchyň V obývacím pokoji odpovídala průměrná teplota vnitřního vzduchu ve sledovaném období teplotě, která je uvažovaná při návrhu konstrukcí dle ČSN Bylo zjištěno, že relativní vlhkost vnitřního vzduchu v obývacím pokoji byla nejčastěji v úrovní mezi 40-50%, přičemž hodnota 60% nebyla překročena. Z analýzy dat vyplynulo, že krb v obývacím pokoji se podílí na zvýšení násobnosti výměny vzduchu a snižování relativní vlhkosti vzduchu. Větráno bylo v místnosti ojediněle či pouze krátkodobě, aniž by došlo k výraznějšímu poklesu teploty vnitřního vzduchu. Průměrné hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou však pod úrovní požadavku dle ČSN V kuchyni bytu byla naměřena průměrná teplota vnitřního vzduchu ve sledovaném období nižší, než je uvažovaná při návrhu konstrukcí dle ČSN Bylo zjištěno, že relativní vlhkost vnitřního vzduchu v kuchyni byla nejčastěji v rozmezí mezi 40-50%. V extrému (při vaření) dosahovala relativní vlhkost vzduchu až 77%. Po vaření relativní vlhkost vzduchu rychle klesá, což svědčí o dobrém odvětrání místnosti. -7ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

8 5. TERMOVIZNÍ SNÍMÁNÍ 5.1. Okrajové podmínky Termovizní kamerou byla provedena zkrácená zkouška podle ČSN EN [3]. Teplota vzduchu v exteriéru: R.V. vzduchu v exteriéru: -15,2 C 59,6 % Návrhové parametry vnitřního prostředí dle ČSN pro obytné budovy Pro těžké konstrukce, nepřerušované vytápění s poklese teploty méně než 2 C. Teplota vzduchu v interiéru 21 C Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: 50% Riziko růstu plísní (teplotní faktor vnitřního povrchu): 13,6 C (0,793) Riziko kondenzace (teplotní faktor vnitřního povrchu): 10,2 C (0,700) Obývací pokoj Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 17,7 C 48,6% 10,0 C 6,7 C Kuchyň Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 18,4 C 45,8% 9,8 C 6,5 C Ložnice Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 21,2 C 46,0% 12,5 C 9,1 C Koupelna Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 22,1 C 40,1% 11,2 C 7,9 C Pokoj chlapce Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 20,6 C 56,6% 15,1 C 11,7 C Pokoj dívky Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 18,6 C 35,2% 6,1 C 2,9 C Chodba Teplota vzduchu v interiéru Relativní vlhkost vzduchu v interiéru: Riziko růstu plísní: Riziko kondenzace: 20 C 47,0% 11,7 C 8,4 C Přístrojové vybavení: Termokamera Flir TiS, rozlišení detektoru kamery 120x120 obr. bodů. -8ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

9 5.2. Funkční požadavky Pro úspory energie a ochranu tepla platí 16 ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. [2]: (1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly zaručeny požadavky na: a) tepelnou pohodu uživatelů, b) požadované tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí a budov, c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, d) nízkou energetickou náročnost při provozu. (3) Požadavky na tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami Základní informace k termovizním snímkům Termovizní kamerou se snímají povrchové teploty objektů a konstrukcí. Na termovizních snímcích je vpravo vždy stupnice s přiřazenými barvami k C. V případě měření povrchových teplot konstrukcí v interiéru, kdy je tepelný tok z interiéru do exteriéru (rozdíl teplot alespoň 10 C), je za dobrý stav považována vnitřní povrchová teplota konstrukcí blížící se teplotě vzduchu v místnosti (na termogramech světlejší odstíny). V místě tepelných mostů je povrchová teplota nižší než v charakteristickém výseku konstrukce (na termogramech tmavší odstíny). Z termogramů nelze hodnotit kvalitu skleněných výplní oken a dveří Použité symboly na termovizních snímcích Min.. Prům.. Max. minimální povrchová teplota ve výběru průměrná povrchová teplota ve výběru maximální povrchová teplota ve výběru Studená.. nejchladnější bod celého snímku Teplá.. nejteplejší bod celého snímku 5.5. Měření Termovizní měření z exteriéru a interiéru bytu proběhlo dne v ranních hodinách (cca 6:45 až 7:30). Na následujících termovizních snímcích jsou zachycena místa s referenčními teplotami v ploše obvodových konstrukcí a v místech s nejnižšími povrchovými teplotami změřenými v obytných místnostech bytu pana Velecha v ulici Peškova číslo popisné 6, Olomouc. V místnosti pokoje chlapce a pokoje dívky spaly děti. -9ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

10 Obývací pokoj 17,8 C, 48,6% RV Kuchyň 18,4 C, 45,8% RV 4-10 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

11 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

12 9 Ložnice 21,2 C, 46% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

13 13 Koupelna 22,1 C, 40,1% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

14 17 18 Pokoj chlapce 20,6 C, 56,6% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

15 Pokoj dívky 18,6 C, 35,2% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

16 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

17 29 30 EXTERIÉR -15,2 C, 60% RV ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

18 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

19 Závěr Měření parametrů vnitřního prostředí V období až proběhlo měření parametrů vnitřního prostředí bytě pana Velecha bytového domu Peškova 6 v Olomouci. Záznamová zařízení byla umístěna v obývacím pokoji a v kuchyni, kde došlo v minulosti k vlhkostním poruchám. Průměrné teploty vnitřního vzduchu v obývacím pokoji a kuchyni stanovené z naměřených hodnot odpovídaly uvažované teplotě vnitřního vzduchu při návrhu konstrukcí dle ČSN Průměrné relativní vlhkosti vnitřního vzduchu stanovené z naměřených hodnot byly nižší než je uvažovaná hodnota relativní vlhkosti φi = 50% pro obývací místnosti obytných budov. V obývacím pokoji byla průměrná relativní vlhkost 45,8%, v kuchyni 47,5%. Tyto hodnoty snižují riziko povrchové kondenzace na vnějších otvorových výplních a riziko růstu plísní na vnějších neprůsvitných konstrukcích. Z analýzy dat vyplynulo, že ačkoli není ve sledovaných místnostech intenzivně větráno otevíráním oken, je průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu na dobré úrovni. To může být způsobeno užíváním krbu nebo využíváním mikroventilace u okenních otvorů. Parametry vnitřního prostředí jsou dle naměřených dat zcela vyhovující a případné vlhkostní poruch jsou zapříčiněny konstrukčními nedostatky tj. tepelnými vazbami a tepelnými mosty. Termografické snímání z interiéru Dne proběhlo termografické měření obvodových konstrukcí v interiéru bytu. Měření termovizní kamerou bylo provedeno při teplotě venkovního vzduchu -15,2 C. Pro město Olomouc se při návrhu konstrukcí z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty (hodnocení rizika růstu plísní a povrchové kondenzace) uvažuje návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období -15,0 C. Proto není pro vzduchotěsné konstrukce (předpoklad) třeba provádět přepočet naměřených vnitřních povrchových teplot na vnitřní teplotní faktory (ekvivalent vnitřní povrchové teploty), které by byly na konstrukcích právě při návrhové teplotě vnějšího vzduchu -15,0 C ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

20 Na stavebních konstrukcích dle požadavků ČSN [3] nesmí hrozit riziko růstu plísní, na výplních otvorů nesmí docházet k povrchové kondenzaci. U koupelny (kde je předpokládaná průměrná relativní vlhkost vzduchu vyšší než 60%) lze připustit kondenzaci na vnitřním líci konstrukce v případě, že je zajištěna bezchybná funkce konstrukce při povrchové kondenzaci a vyloučení nepříznivého působení kondenzátu na navazující konstrukce, popř. zajistit odvod kondenzátu. Vyhodnocení termografie Obývací pokoj V koutech místnosti byly naměřeny velmi nízké teploty stejně jako v detailu nad balkonovým oknem viz termogram 2. Nárožní kout, do kterého je vetknuto zastřešení balkonu je prochlazován natolik, že naměřená vnitřní povrchová teplota byla pouhé 4 C viz obr. 1! Tato teplota nevyhovuje jak požadavku na riziko růstu plísní tak na riziko povrchové kondenzace při návrhových okrajových podmínkách. Na termogramu 36 z exteriéru je viditelné prohřívání průvlaku a věnce v exteriéru. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Kuchyň V koutu u obvodové stěny nad kuchyňskou linkou byla naměřena velmi nízká teplota 6,5 C viz obr. 4. Tato teplota nevyhovuje jak požadavku na riziko růstu plísní tak na riziko povrchové kondenzace při návrhových okrajových podmínkách. V blízkosti napojení podhledu k vnitřním i obvodovým stěnám jsou zřetelné tepelné abnormality způsobené nekvalitním opracováním roznášecích profilů tepelnou izolací viz termogram 4, 5, 6, 7, 9. Většina prochlazených detailů nesplňuje požadavek na riziko růstu plísní. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Ložnice Nejvíce prochlazovaný nárožní roh viz termogram 11 díky absenci vnějších prvků na fasádě vykazuje vyšší povrchovou teplotu, přesto není dosaženo splnění požadavku na riziko růstu plísní či kondenzace. Podobně je na tom i detail na termogramu 13. Rozložení teplotního pole detailu ostění u parapetu viz obr 12 je pravděpodobně částečně důsledkem kondenzace vodních par na rámu okna stékání na parapet a navlhání omítky. Díky částečnému provlhnutí ostění pak dojde ke zvýšení tepelného toku zdivem. Povrchová teplota tohoto detailu v rohu u ostění 0,2 C je však příliš nízká, aby nebyla způsobena i chybným konstrukčním řešení. Může se jednat i o problematiku vzduchotěsnosti. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Koupelna Tato místnost se nachází uprostřed dispozice bytu, byly zde naměřeny vyšší teploty vzduchu a lze zde očekávat nárazově vyšší relativní vlhkost vzduchu. Přesto povrchové teploty v některých detailech nedosahují požadovaných hodnot pro potlačení rizika růstu plísní i při návrhových parametrech vnitřního prostředí tj. 21 C a 50% r.v. viz termogram 14 a 15. Na termogramu 15 je patrné nedostatečné opracování nosných prvků podhledu tepelnou izolací. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Pokoj chlapce Na termogramech 19 a 20 lze sledovat deformaci rozložení teplotních polí vlivem nadokenního nosného prvku. Teplota v rohu místnosti na snímku 20 je opět negativně postižena nosným prvkem zastřešení balkónu. Na termogramu 21 je patrné špatné opracování nosných prvků podhledu tepelnou izolací. Teplotní pole u ostění výplně okna na obr. 22 je obdobné jako u okna v ložnici, jedná se tedy o stejnou vadu konstrukčního detailu. Tento defekt nadosahuje stejného rozsahu jako na opačné straně okna viz obr. 23 i přes to, že ostění je stejně navlhlé. Jde tedy patrně o problém vzduchotěsnosti detailu či tepelný most. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! - 20 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

21 Pokoj dívky Termogram 24 je ovlivněn konvekcí topného tělesa umístěného vedle francouzského okna. Stěna i strop jsou vyhřáty nad běžnou úroveň, přesto kout nesplňuje požadovanou teplotu na vyloučení rizika růstu plísní! V nadpraží nad oknem jsou odhaleny teplotní anomálie viz obr. 25. Povrchové teploty nedosahují požadované hodnoty na vyloučení rizika růstu plísní. Termogram 26 zachycuje výplň otvoru, u níž bylo kování nastaveno na polohu mikroventilace. Ačkoli by intenzita větrání neměla být příliš vysoká, dosahuje povrchová teplota extrémně nízkých hodnot. Výrazně nízká teplota byla lokalizována v zasklívací spáře sousedního křídla viz obr 27. Na termogramech 28, 29 a 30 jsou lokalizovány telené mosty v podobě špatně opracovaných nosných prvků podhledu tepelnou izolací. Naměřené vnitřní povrchové teploty jsou nevyhovující! Termografické snímání z exteriéru Na termogramu 33 je vidět prochlazení atikové vyzdívky, která nepřiléhá k vytápěnému prostoru. Pouze větracími štěrbinami proudí ohřátý vzduch z větrací mezery dvouplášťové střechy. Pod větracími otvory je patrná izolace věnce stavby. Vedle okna lze označit oranžovou šipkou jistou teplotní abnormalitu naznačující zvýšený tepelný tok z interiéru. Na snímku 34 je zřetelné prohřívání parapetu otopným tělesem, které však u staveb se součinitelem prostupu tepla obvodové stěny menší jak U N=0,38 W/m2.K nebývá tak zřetelné (požadavek ČSN , 3/2005). Posouzení Dle zhotovených termogramů lze soudit, že na zjištěném závadném stavu se podílí několik faktorů. Jde zejména o špatný návrh a posouzení konstrukčních detailů z pohledu tepelné techniky. Povrchová teplota v interiéru v místě nárožního koutu s vetknutým nosným železobetonovým prvkem je toho důkazem. Umístění tepelně-izolační roviny stropu nad posledním nadzemním podlažím do oblasti věnce stavby, který je prochlazován atikovým zdivem (tepelná vodivost zdiva ve svislém směru je výrazně vyšší) vede k nízkým povrchovým teplotám v interiéru u stropu. Na mnoha místech byly lokalizovány tepelné mosty způsobené nekvalitním opracováním nosných prvků podhledu. Zjištěný stav je nevyhovující a v rozporu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a v rozporu s požadavky ČSN Ve Velešovicích dne Ing. Pavel Šuster - 21 ING. PAVEL ŠUSTER, VELEŠOVICE 344, ROUSÍNOV, IČ: , DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ ZÁZNAM TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ TRM_140310-BER BERMANOVA 19, 21 PRAHA ČAKOVICE Objednatel: Společenství vlastníků jednotek Bermanova 19 a 21, Praha 9 Čakovice Účel: Posouzení stavebně technického stavu nemovitosti

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ TM09139 Měřená zařízení: Vybrané části rodinného domu v Blansku Objednatel: Yvetta Hlaváčová Popis práce: Mimořádné termovizní měření Datum měření: 15.12. 09 Nebylo měřeno:

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

Report termografické prohlídky

Report termografické prohlídky Report termografické prohlídky Spolecnost GESTO Products s.r.o. Zpracoval dr. Bílek Datum 31st January 2010 Hlavní poznámka Protokol z termovizní diagnostiky Rodinný dům objekt A Název firmy : Adresa :

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Certifikované termodiagnostické měření.

Certifikované termodiagnostické měření. Certifikované termodiagnostické měření. Název měření : VZOR Měřeno pro : XXXXXXXXXX Adresa : XXXXXXXXXX 000 00 XXXXXXXXXX Datum měření : Měření provedl : 00. 00. 0000 Stanislav Hofman Měření provedeno

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 E-Mail: projekce@stanion.cz Přístroj testo 875-2

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OKENNÍCH KONSTRUKCÍ

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OKENNÍCH KONSTRUKCÍ DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OKENNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Roman Jirák, Ph.D. V posledních letech je vidět progresivní trend snižovaní spotřeby energie provozu budov. Rozšiřují se

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

PORUCHY STŘECH LEDOVOU PLOCHOU NAD

PORUCHY STŘECH LEDOVOU PLOCHOU NAD U neklimatizovaných zimních stadionů lze vzniku popsaných negativních jevů zabránit volbou vhodné geometrie stavby, volbou vhodných povrchů stavebních konstrukcí z hlediska jejich emisivity a zajištěním

Více

Nejnižší povrchová teplota výplní otvorů

Nejnižší povrchová teplota výplní otvorů Nejnižší povrchová teplota výplní otvorů Ing. Petr Slanina, Ph.D. Pro citování: Slanina. P. Nejnižší povrchová teplota výplní otvorů. Časopis Stavebnictví (06-07)VI, 2012, 28-34. ISSN 1802-2030 Úvod V

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Reference typová měření

Reference typová měření Měření termovizní kamerou Reference typová měření Společnost rozšířilo portfolio nabízených služeb o termovizní měření. V rámci termovizního měření prověříme tepelně-technický stav sledovaného objektu

Více

Popis standardního vybavení stavby:

Popis standardního vybavení stavby: Popis standardního vybavení stavby: Konstrukční systém základové poměry jsou složité a bude použito různých technologií, které se navzájem kombinují: základové pasy, piloty, stříkané stěny. Svislou nosnou

Více