M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz. Škola M 10 VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k Místo Ulice PSČ Čp. Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO) Resortní identifikátor školy (IZO) Správní úřad Území Zřizovatel Škola pro SVP Škola mimo provoz Součástí výkazu jsou Vysvětlivky k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy pojmy používané v tomto formuláři a popsáno, co je zahrnuto v řádcích a sloupcích jednotlivých oddílů. Výklad pojmů speciální a běžné je uveden v části Společné poznámky, písm. b). studentů se v oddílech III a VII uvádí kromě fyzických osob i jako počet studií, kde studium je míněno studenta směřující k vyššímu odbornému vzdělání. Jeden student se může vzdělávat ve více studiích (vzdělávacích programech, formách ). V ostatních oddílech je uveden vždy počet studentů fyzických osob. III. studijních a studentů Běžné studentů v denní formě v ostatních formách Speciální studentů Celkem, studií 0306 Celkem studentů fyzických osob 0307 Sl. 2, 5 a 7: Zahrnuty údaje jen za denní formu. V. Individuální vzdělávací plány Nadaní studenti Studenti se SVP Ostatní Celkem Zahrnuty údaje jen za denní formu. Rozumí se individuální vzdělávací plány podle 18 školského zákona. Sl. 2: IVP pro studenty mimořádně nadané. Sl. 3: IVP pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné, popř. sociálně znevýhodněné. V. Studenti denní formy učící se cizí jazyk Běžné Speciální a b 2 3 Celkem 0501 z celku živé jazyky z ř jazyk jazyky jazyky a více 0504 anglický jazyk 0505 francouzský jazyk 0506 německý jazyk 0507 ruský jazyk 0508 španělský jazyk 0509 italský jazyk 0510 latinský jazyk 0511 jiný evropský jazyk 0513 jiný jazyk 0514 Zahrnuty údaje jen za denní formu. V ř je uveden každý student jen jednou. V ř je uveden každý student tolikrát, kolika cizím jazykům se učí.

2 VII. Studenti podle vzdělávacích programů a ů 1 ) Vzdělávací program 2 ) Délka Druh postižení Způsob integrace kód název a b c d e f g Celkem v denní formě počet studií 0715 z ř studenti převedení do vyššího u 0716 z ř studenti opakující daný 0717 z ř studenti nastoupivší po přerušení studia Celkem v ostatních formách počet studií 0732 Celkem v denní formě počet fyzických osob 0751 Celkem v ostatních formách počet fyzických osob ) Denní forma je uvedena v ř až 0718, 0751 ostatní formy (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) v ř až 0732, ) Uveden 7místný kód akreditovaného vzdělávacího programu podle zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Sl. c, d, e, f jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. Ř jsou uvedeni pouze mimořádně nadaní studenti, kteří byli ve stejném vzdělávacím programu přeřazeni do vyššího u (na základě vykonané zkoušky) bez absolvování předchozího u. VIIA. Studijní podle vzdělávacích programů a ů v denní formě Vzdělávací program 2 ) kód název Délka Typ studijní 1. studijních a b c d e f Celkem v denní formě Počty studijních jsou uvedeny v přepočtu s přesností na dvě desetinná čísla. Pokud jsou v jedné studijní ě zařazeni studenti vzdělávající se ve více vzdělávacích programech, je uveden u každého vzdělávacího programu příslušný přepočtený počet. Sl. c, d, e jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. 2 ) Uveden 7místný kód akreditovaného vzdělávacího programu podle zápisu v rejstříku škol a školských zařízení (viz vysvětlivka pod oddílem VII). 7A30

3 VII. Studenti podle vzdělávacích programů a ů 1 ) (pokračování) studentů studujících v u ze sl. 14 s IVP 3 ) Absolventi za šk. rok 2013/14 Nově přijatí do 1. u z celkového počtu cizinci ) Studenti s IVP, kteří jsou zároveň uvedeni v odd. V ve sl. 4 Ostatní. VIII. Studenti ve speciálních ách podle druhu postižení - denní forma Studentů Sluchově postižení 0804 těžce postižení 0805 Zrakově postižení 0806 těžce postižení 0807 Tělesně postižení 0809 těžce postižení 0809a S více vadami 0810 hluchoslepí 0811 S vývoj. poruchami učení 0812 Autisté 0815 Celkem 0818 Zahrnuti i postižení studenti individuálně integrovaní ve ě zřízené pro jiný druh či stupeň postižení. Tito studenti nejsou započteni do odd. I. Studenti bez zdravotního postižení vzdělávající se ve speciálních ách se neuvádějí. I. Individuálně integrovaní studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení - denní forma ze sl. 2 vyžadující zvýš. výd. Sluchově postižení 0904 těžce postižení 0905 Zrakově postižení 0906 těžce postižení 0907 Tělesně postižení 0909 těžce postižení 0909a S více vadami 0910 hluchoslepí 0911 S vývoj. poruchami učení 0912 Autisté 0915 Celkem 0918 Uvedeni pouze studenti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jsou integrováni v běžných ách, kde je jim věnována zvýšená péče. III. Další absolventi a ukončivší ve školním roce 2013/14 Vzdělávací program (obor vzdělání) 4 ) kód název Další absolventi absolventky Ukončivší bez absolutoria ze sl. 4 a b c Celkem počet fyzických osob 3314 Sl. 2 a 3: Absolventi, kteří vykonali absolutorium později než 30. září roku, v němž přestali být studenty školy. Nejsou zahrnuti v odd. VII. Sl. 4 a 5: Osoby, které ukončily bez předepsané zkoušky (ukončily úspěšně poslední, ale zkoušku do 30. září nevykonaly). 4 ) Uveden 7místný kód akreditovaného vzdělávacího programu podle zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, resp. 8místný kód oboru vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4 IV. Věkové složení studentů - denní forma Rok narození Spec. vzděl. potřeby studentů nově přijatí a b c d Celkem Sl. b: ano = studenti se zdravotním postižením, ne = ostatní studenti. IV. Věkové složení studentů (pokračování) - ostatní formy Rok narození studentů ženy a c d 8 9 Celkem I. Studenti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 5 ) název Spec. vzděl. potřeby studentů studenti denní formy s trvalým pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česká republika Celkem ) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 6 ) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 7 ) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Sl. c: ano = studenti se zdravotním postižením, ne = ostatní studenti. II. Studenti nově přijatí do 1. u denní formy podle předchozího působiště a b 2 3 Nově přijatí ihned po maturitě 3201 Nově přijatí později 8 ) 3205 Celkem ) Přijatí později než v roce, ve kterém úspěšně složili maturitní zkoušku. Odesláno dne: Razítko Podpis ředitele školy: Výkaz sestavil (jméno): Telefon (vč. linky):

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Praha, červenec 2012 Obsah 1 Úvod... 3 2 Hodnocení vzdělávání žáků v bývalých ZvŠ... 4 2.1 Nabídka vzdělávání v bývalých ZvŠ... 4 2.2 Dodržování platných školských předpisů

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Ředitelé mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 7, v souladu s 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více