MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Zubko, p. Kaiser, P. Král, Mgr. Konopiský R12/535 Zahájení a schválení programu Rada města Mimoň s c h v a l u j e program na zasedání rady v tomto pořadí: 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Výkon působnosti valné hromady společnosti Mimoňská komunální a.s. 4) Žádosti o vydání souhlasu s přidělením bytu, výměny (a-o) 5) Věcná břemena a) Zřízení věcného břemene - parc.č a parc.č. 3754/4 b) Změna kupní smlouvy a smlouvy o zřízení VB c) Zřízení věcného břemene LAMAL s.r.o d) Zřízení věcného břemene MÍSTNÍ KT MIMOŇ a.s. e) Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc.č METRONET s.r.o. f) Stanovisko k umístění sítí na parc.č. 3311/1, parc.č. 3326/1, parc.č Telefónica Czech Republic, a.s. 6) Pozemky, Nemovitosti a) Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Mimoň Kozinovo nám. LBC Kraj b) Stanovení doby a výše nájemného u pozemků v k.ú. Mimoň parc. Č. 4642, parc. Č ZOD Brniště a.s. c) Prodej části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 174, parc.č d) Jednání s městem Ralsko o znění smlouvy o převodu nemovitostí a majetku z investiční činnosti v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí e) Zřízení sjezdu přes pozemek v k.ú. Mimoň parc.č. 389 z pozemku parc.č. 391 f) Pronájem pozemku v k.ú. Mimoň parc. Č. 690/8 7) Lesní hospodářství v roce ) Jmenování členů Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí 9) Rozpočty, dispoziční oprávnění a) Přesun finančních prostředků mezi položkami 3639 Komunální služby a územní rozvoj b) Úprava rozpočtového čerpání v rámci 4222 Veřejně prospěšné práce c) Úprava rozpočtového čerpání v rámci 4222 Veřejně prospěšné práce d) Přesun finančních prostředků mezi položkami Dny města Mimoň e) Změna dispozičního oprávnění 2212 Silnice, pol f) Změna rozpočtu R22 volby prezidenta ČR g) Úprava rozpočtového čerpání v rámci 3613 Nebytové hospodářství - 1 -

2 h) Změna rozpočtu č. R19 spol. účelné pracovní místo i) Změna rozpočtu č. R20 vratka z Mikroregionu Podralsko j) Změna rozpočtu č. R21 dotace na sekačku k) Sociální služby města Mimoň snížení rezervy l) Navýšení výdajů na pořízení PD dvůr městského úřadu m) Vodovod a kanalizace kasárna n) Výtah ZuŠ o) DDM autorský dozor p) Komunikace, chodníky 10) Odpisy majetku a) Odpis pohledávek z RV 2011 po zemřelých nájemnících b) Odpis pohledávky poplatek za seminář 11) Veřejné zakázky a) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Město Mimoň projektová dokumentace na regeneraci dvora MěÚ b) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Město Mimoň stavební úpravy bytu na nám. 1. máje 139, Mimoň III a uzavření smlouvy o dílo c) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Město Mimoň opravy balkónů v domě U Nemocnice d) Výběr zhotovitele a odsouhlasení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: Město Mimoň oprava opěrné v ulici Příkop 12) Ceník TIC 13) Příspěvkové organizace a) Zřizovací listina Mijana s.r.o. b) Přijetí daru ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace c) Využití budovy DDM Vážka dne d) Speciální vzdělávání u ZŠ a MŠ Mimoň, Mírová 81, příspěvková organizace e) Přijetí daru Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace 14) Návrh smlouvy o výpůjčce Společenství historie Mimoně a okolí 15) Umístění 3 ks reklamních bannerů firmy na objektech ve vlastnictví města v k.ú. Mimoň a 5 ks na sloupech veřejného osvětlení v Husově ulici METRONET s.r.o. 16) Dotace, půjčky z rozpočtu města a) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení Kaiser M. b) Porušení rozpočtové kázně c) Žádost o dotaci z rozpočtu města Mimoň Mimoňští Sršni o.s. d) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 17) Smlouva o dílo grafická příprava a tisk knihy o Mimoni 2 18) Revokace usnesení R12/530 SAP Mimoň spol. s.r.o. 19) Souhlas s právem provedení stavby demolice Pražská ) Úhrada daňového nedoplatku daně z převodu nemovitosti ručitelem 21) Smlouva muzeum Gott - sponzoři 22) Mitex - možnosti řešení 23) Prodloužení vodovodního řadu k Svébořická čp. 146 a býv. Ubytovna Falcon 24) Uzavření smlouvy na odběr vody do objektu bývalé ubytovny Falconu 25) Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny náměstí 1. máje 26) Dohoda mezi městem Mimoň a Krajským ředitelstvím policie LK 27) Schválení darovací smlouvy Římskokatolické farnosti Mimoň areál kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni - 2 -

3 R12/536 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění, která je přílohou tohoto usnesení. R12/537 Rozhodnutí RM jako jediného akcionáře společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň jako jediný akcionář společnosti zvolila navrhovaného člena představenstva Mimoňské komunální a.s. Ing. Jaroslava Zahrádku dle přílohy důvodové zprávy. proti 1 R12/538 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro J.K. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu J. K., bytem Česká Lípa. R12/539 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro S. S. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň na Ploužnici panu S.S., bytem Jestřebí. R12/540 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro A. D. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města na Ploužnici panu A. D., bytem Mimoň. R12/541 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro O. N. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku města Mimoň na Ploužnici paní O. N., bytem Stráž pod Ralskem

4 R12/542 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro L.Ch. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. paní L.Ch., bytem Mimoň. R12/543 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro M. H. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. 0+2 z majetku města Mimoň na Ploužnici paní M. H., bytem Mladá Boleslav. R12/544 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro T. R. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu T. R., bytem Čierna nad Tisou. R12/545 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro P.N. Rada města Mimoň trvá na svém usnesení R12/464 ze 16. zasedání Rady města Mimoň ze dne R12/546 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro M. P. Rada města Mimoň schvaluje výměnu bytu č. 5 o velikosti 2+KK, v Mimoni za byt 1+2 v přízemí z majetku města Mimoň a MK a.s. paní M. P., bytem Mimoň. R12/547 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro M.H. Rada města Mimoň neschvaluje výměnu bytu č. 8 o velikosti 1+3, v Mimoni z majetku města Mimoň za byt 1+3 na Sídlišti pod Ralskem z majetku MK a.s. paní M.H., bytem Mimoň a doporučuje získat jiný byt formou výběrového řízení na byty z majetku města Mimoň a MK a.s

5 R12/548 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro M. M. Rada města Mimoň neschvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 1+1, za byt 1+2 na Ploužnici z majetku města Mimoň paní M. M., bytem Mimoň a doporučuje získat jiný byt formou výběrového řízení na byty z majetku města Mimoň a MK a.s. R12/549 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro J. J. Rada města Mimoň neschvaluje výměnu bytu č. 15 o velikosti 1+2, za byt 1+2 na Ploužnici v nižším podlaží z majetku města Mimoň panu J. J., bytem Mimoň a doporučuje získat jiný byt formou výběrového řízení na byty z majetku města Mimoň a MK a.s. R12/550 Žádost o vydání souhlasu s výměnou bytu pro S. V. Rada města Mimoň schvaluje výměnu bytu č. 12 o velikosti 1+2 za byt 1+2 na Ploužnici v nižším podlaží z majetku města Mimoň panu S. V., bytem Mimoň. R12/551 Žádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro P. M. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní P. M., bytem Mimoň. R12/552 Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu panu M. R. Rada města Mimoň neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č.15 o velikosti 1+2, nájemci M. R. a ukládá Odboru správy majetku vyzvat nájemce a všech spolubydlících osob k vyklizení a vrácení bytu do R12/553 Zřízení věcného břemene parc.č. 3750, parc.č. 3750/3 Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usnesením Z11/167 ze dne , uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, s manž. A. a E. C., bytem Mimoň, strpění - 5 -

6 práva chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3750, o celkové výměře 42 m 2, oddělené geometrickým plánem č /2011 pod novým parc.č. 3750/3, a ve prospěch pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3754/4, a ukládá starostovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene, která je přílohou usnesení. Z: starosta T: Náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 1050,- Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy. Změna vlastnictví nově vzniklého pozemku parc.č. 3750/3 bude provedena po zápisu věcného břemene do katastru. R12/554 Schválení znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usnesením Z11/167 ze dne , uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, s manž. J. a A. M., bytem Mimoň, o prodeji části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3750, o celkové výměře 42 m 2, odděleného geometrickým plánem č /2011 pod novým parc.č. 3750/3, a zajištění přístupu ve prospěch pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3754/4, ve vlastnictví města, a ukládá starostovi podepsat Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, která je přílohou usnesení. Z: starosta T: Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30-ti dnů od uzavření smlouvy. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena až po zapsání věcného břemene ve prospěch pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3754/6 do katastru nemovitostí. R12/555 Zřízení věcného břemene k rozšíření distribuční sítě NN na parc.č. 116, parc.č. 177 LAMAL s.r.o. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 116, parc.č. 177, v souvislosti se strpěním, opravou a údržbou rozšíření distribuční sítě nízkého napětí, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ , a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, která je přílohou tohoto usnesení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatížené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 900,- Kč. R12/556 Zřízení věcného břemene k rozšíření telekomunikačního vedení v lok. Tyrš. nám > SPR MÍSTNÍ KT MIMOŇ a.s. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2150, parc.č. 2147, parc.č. 2149, parc.č. 2214, parc.č. 2213, parc.č. 2232/1, parc.č. 2211, parc.č. 2250/1, v souvislosti se strpěním, opravou a údržbou rozšíření distribuční sítě zemních datových kabelových - 6 -

7 rozvodů, ve prospěch MÍSTNÍ KT MIMOŇ a.s., IČ , a ukládá starostovi podepsat přiloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatížené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. Realizace stavby musí být zkoordinována se stavbami Humanizace Pražské a Husovy ul. a regenerace panelového sídliště Pod Ralskem. Souhlas se zemními prácemi je platný do realizace stavby humanizace. nepřítomen 1 R12/557 Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc.č METRONET s.r.o. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti METRONET s.r.o., IČ , spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 1494, za účelem strpění, opravy a údržby optických telekomunikačních rozvodů. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatížené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. R12/558 Stanovisko k umístění sítí na parc.č 3311/1, parc.č. 3326/1, parc.č Telefónica Czech Republic, a.s. Rada města Mimoň rozhodla vydat souhlas k umístění zemního telekomunikačního vedení přes pozemky v k.ú. Mimoň parc.č 3311/1, parc.č. 3326/1, parc.č. 3167, společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , za podmínky: zřízení věcného břemene v termínu do 4 měsíců po realizaci stavby, že se zatížením pozemku vydá písemný souhlas i budoucí vlastník, spol. JTH Horova s.r.o., IČ , že trasa navrženého zemního kabelového vedení bude v souladu s projektem přeložek kabelů v rámci stavby humanizace průtahu II/268 a okružní křižovatky Tyršovo nám. Tento souhlas se vydává pro potřeby stavebního řízení. R12/559 Směna pozemků v k.ú. Mimoň OK Kozinovo nám. LBC Kraj Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit části nemovitostí v k.ú. Mimoň, pozemek parc.č. 1025/5, parc.č. 1025/6, o celkové výměře 16 m 2, na úřední desce ke směně / prodeji

8 R12/560 Stanovení doby a výše nájemného u pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 4642, parc.č ZOD Brniště a.s. Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 4642, parc.č. 4645, se společností ZOD Brniště a.s., IČ , se smluvními podmínkami: dobu určitá 10-ti let nájemné ve výši 1074,- Kč za 1 ha ročně R12/561 Neschválení prodeje části pozemků v k.ú. Mimoň parc. č. 1974, parc.č Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit nemovitost v k.ú. Mimoň, části pozemků parc.č. 1974/1, parc.č. 1975, parc.č. 1976, o celkové výměře cca 800 m 2, na úřední desce k prodeji, za kupní cenu 150,- Kč za 1 m 2 a výše, a doporučuje zastupitelstvu projednat prodej od této cenové hranice. R12/562 Jednání s městem Ralsko o znění smlouvy o převodu nemovitostí a majetku z investiční činnosti, v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí Rada města Mimoň bere na vědomí stanovisko právního zástupce města a ukládá starostovi jednat s městem Ralsko o znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 5 a objektu občanské vybavenosti, a povrchových úprav na pozemcích parc.č. 2/2, parc.č. 2/3, parc.č. 2/4, parc.č. 12/3, vše v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí. Znění smlouvy je přílohou usnesení. R12/563 Zřízení sjezdu přes pozemek v k.ú. Mimoň parc. č. 389 z pozemku parc.č. 391 Rada města Mimoň rozhodla schválit zřízení sjezdu z pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 391, na pozemek v k.ú. Mimoň parc.č. 389, za podmínky: stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka, že realizací sjezdu nedojde k dotčení p.č. 389 v majetku města Mimoň., že před realizací bude technické řešení předloženo k odsouhlasení B. Šimunkové, KSSLK Jablonec nad Nisou, tel , - 8 -

9 R12/564 Pronájem pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 690/8 - Nagyová Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění nemovitosti v k.ú. Mimoň, pozemku p.č. 690/8 - zahrada o výměře 76 m 2 na úřední desce k pronájmu za cenu v souladu s platnými Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Mimoň. R12/565 Lesní hospodářství v roce 2012 Rada města Mimoň bere na vědomí projekt pěstebních prací v lesním hospodářství na rok 2012, zpracovaný lesním hospodářem státního podniku Lesy České republiky, s.p., a rozhodla stanovit prodejní ceny označené samovýroby hospodářem (včetně DPH) ve výši: palivová dřevní hmota min. 300,-Kč za m 3 řezivo min. 900,-Kč za m 3 Rada města ukládá prodej dřeva zveřejnit na úřední desce v termínu do Rada města deleguje prodej dřevní hmoty do objemu 5m 3 na OSM (nad tuto kubaturu prodej dřevní hmoty schvaluje rada města). Rada města ukládá OSM po dohodě s lesním hospodářem vytipovat lukrativní lesní pozemky k prodeji v roce 2013 a zajistit jejich ocenění znalcem v oboru lesnictví. Z: OSM T: R12/566 Jmenování členů Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí Rada města Mimoň doporučuje schválit zastupitelstvu předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje nové členy Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Mimoň na následující období 6-ti měsíců, tj. od do , v tomto následujícím složení: 1. předseda: Ing. Miroslav Schleier 2. PhDr. Petr Balek 3. p. Osvald Hons 4. Ing. Bc. Lenka Grešlová 5. MUDr. Nikolaj Štaňko 6. náhradník: Mgr. Václav Konopiský - 9 -

10 R12/567 Přesun finančních prostředků mezi položkami cestovní pojištění Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. dle přílohy důvodové zprávy. R12/568 Úprava rozpočtového čerpání v rámci 4222 Veřejně prospěšné práce nákup benzínu Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 4222 veřejně prospěšné práce. R12/569 Úprava rozpočtového čerpání v rámci 4222 Veřejně prospěšné práce údržba, opravy, nářadí Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 4222 veřejně prospěšné práce. R12/570 Přesun finančních prostředků mezi položkami Dny města Mimoň 2 Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, dle přílohy důvodové zprávy. R12/571 Změna dispozičního oprávnění 2212, pol ve výši 54 tis. Kč Rada města Mimoň schvaluje změnu dispozičního oprávnění k rozpočtované částce ve zbývající výši 54 tis. Kč u 2212, pol (Pasport komunikací - smlouva), z odboru správy majetku na odbor rozvoje města

11 R12/572 Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o 20000,- Kč z rozpočtu MF ČR na úhradu výdajů na volby prezidenta ČR Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu - navýšení příjmů a výdajů o Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR v roce R12/573 Úprava rozpočtového čerpání v rámci 3613 Nebytové hospodářství Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3613 Nebytové hospodářství. R12/574 Změna rozpočtu navýšení příjmů o Kč zaslání finančních prostředků na společensky účelné pracovní místo Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu - navýšení příjmů a snížení financování o Kč poskytnutí finančních prostředků na společensky účelné pracovní místo dle přílohy důvodové zprávy. R12/575 Změna rozpočtu navýšení příjmů o ,06 Kč vratka z Mikroregionu Podralsko Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu - navýšení příjmů a snížení financování o ,06 Kč vratka z Mikroregionu Podralsko za Varovný systém dle přílohy důvodové zprávy. R12/576 Změna rozpočtu navýšení příjmů o Kč obdržení dotace na sekačku Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu - navýšení příjmů a snížení financování o Kč obdržení dotace na projekt Zefektivnění údržby veřejných ploch v Mimoni dle přílohy důvodové zprávy

12 R12/577 Změna rozpočtu Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň d o p o r u č u j e Zastupitelstvo města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e změnu rozpočtu č. XX navýšení výdajů neinvestiční příspěvek o Kč ,- Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace, snížení rezervy o Kč ,-. R12/578 Změna rozpočtu navýšení výdajů na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci dvora městského úřadu Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - snížení výdajů z konzultační a poradenské činnosti v rámci komunikací o 20 tis. Kč a navýšení výdajů na projektovou dokumentaci k rekonstrukci dvora městského úřadu o 20 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy. R12/579 Změna rozpočtu navýšení výdajů na projektovou dokumentaci pro akci Kasárna vodovod a kanalizace Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - snížení výdajů na platby daní a poplatků ve výši 10 tis. Kč a navýšení výdajů ve výši 10 tis. Kč v souvislosti s pořízením projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení pro akci Kasárna vodovod a kanalizace z ve znění přílohy č. 1 R12/580 Změna rozpočtu navýšení výdajů na projektovou dokumentaci na akci Výtah ZUŠ Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - navýšení kapitálových výdajů a navýšení financování o Kč na projektovou dokumentaci ke stavbě výtahu v ZUŠ dle přílohy důvodové zprávy. proti

13 R12/581 Rozpočtová změna - DDM Rada města Mimoň, doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - snížení výdajů na konzultační činnost v rámci komunikací a navýšení výdajů na přepracování projektové dokumentace v souvislosti s rekonstrukcí MŠ Nádražní na DDM Vážka o 30 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy. R12/582 Změna rozpočtu snížení a navýšení výdajů o 90 tis. Kč přesun finančních prostředků z 2212 Silnice na 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rada města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu - snížení a navýšení výdajů o 90 tis Kč přesun finančních prostředků z 2212 Silnice na 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací z důvodu výstižnějšího zatřídění dle rozpočtové skladby. R12/583 Odpis pohledávek z RV 2011 po zemřelých nájemnících Rada města Mimoň schvaluje odpis pohledávek z RV 2011po zemřelých nájemnících dle důvodové zprávy. R12/584 Odpis pohledávky poplatek za seminář Rada města Mimoň schvaluje odpis pohledávky ve výši 1.450,- Kč nevrácení poplatku za seminář. R12/585 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Město Mimoň projektová dokumentace na regeneraci dvora MěÚ Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň projektová dokumentace na regeneraci dvora MěÚ firmě CITYPLAN spol. s.r.o., Jindřišská 17, Prha 1, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH

14 R12/586 Schválení mandátní smlouvy stavební úpravy bytu na náměstí 1.máje139, Mimoň III 1. Rada města Mimoň rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň stavební úpravy bytu na náměstí 1. máje 139, Mimoň III, firmě Josef Štipák, V Lukách 150, Mimoň, IČO z důvodu nižší nabídnuté ceny. Celková cena díla je ,- Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce stavební úpravy bytu na náměstí 1. máje 139, Mimoň III s firmou Josef Štipák, V Lukách 150, Mimoň, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R12/587 Schválení mandátní smlouvy opravy balkonů v domě U Nemocnice Rada města Mimoň rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň opravy balkonů v domě U Nemocnice R12/588 Výběr zhotovitele a odsouhlasení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: Město Mimoň oprava opěrné v ulici Příkop 1. Rada města Mimoň schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise přidělení veřejné zakázky malého rozsahu: Město Mimoň oprava opěrné zdi v ulici Příkop firmě Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Celková cena díla je ,01 Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce oprava opěrné zdi v ulici Příkop s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R12/589 Ceník TIC Rada města Mimoň projednala a schvaluje ceník nových propagačních materiálů v Turistickém informačním centru s platností od dle přílohy

15 R12/590 Zřizovací listina Mijana s.r.o. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo v souladu s 84, odst. 2.d) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, zřídit s účinností k příspěvkovou organizaci Zahradnictví Mijana, příspěvková organizace, sídlem Široká ul., a schvaluje znění zřizovací listiny, která je přílohou tohoto usnesení. R12/591 Jednání s firmou COMPAG SEVER s.r.o. změna smlouvy o dílo Rada města Mimoň ukládá starostovi města jednat s firmou COMPAG SEVER s.r.o. o změně smlouvy o dílo ze dne , s cílem snížení předmětu díla o instalaci nádob (s doplněním inertních posypových materiálů), o zimní údržbu: chodníků a veřejných prostranství autobusových zastávek přechodů pro chodce schodišť a lávek a s výše uvedeným snížením spojenou část nákladů pohotovostní režie. Z: starosta T: R12/592 Přijetí daru ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň s c h v a l u j e na základě 39 písm. b) zákona č. 250/200 Sb. přijetí daru pro ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace ve výši Kč ,-- od města Ralsko a ve výši Kč ,-- od obce Pertoltice pod Ralskem na pokrytí mzdových prostředků pro učitele mateřské školy. R12/593 Využití budovy DDM Vážka dne Rada města Mimoň b e r e na v ě d o m í zprávu ředitelky Domu a dětí mládeže Vážka, příspěvková organizace Mgr. Petrové. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města, aby bylo kontrolnímu výboru zastupitelstva uloženo prověřit postup ředitelky DDM Vážka Mgr. Petrové v souvislosti s pronájmem nebytových prostor DDM za účelem konání její svatební hostiny. nepřítomen

16 R12/594 Speciální vzdělávání u Základní školy a Mateřské školy Mimoň, Mírová 81, příspěvkové organizace Rada města Mimoň schvaluje zápis nového oboru vzdělávání Speciální vzdělávání u Základní školy a Mateřské školy, Mírová 81, příspěvková organizace s maximální kapacitou 3 žáci s účinností k nepřítomen 1 R12/595 Přijetí daru Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň s c h v a l u j e na základě 39 písm. b) zákona č. 250/200 Sb. přijetí věcného daru pro Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace ve výši Kč 909,-- radio SENCOR SPT 222 za účelem odměn účastníkům pořádaného V. sportovního odpoledne seniorů v domě pro seniory Mimoň od pana Aleše Rampase, IČ: , Mírová 125, Mimoň I. nepřítomen 1 R12/596 Návrh smlouvy o výpůjčce Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, na zapůjčení dataprojektoru z majetku města Mimoň se Společenstvím historie Mimoně, Ralska a okolí, Březinova 72/V, Mimoň, IČ a ukládá starostovi města smlouvu o výpůjčce podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: nepřítomen 1 R12/597 Umístění 3 ks reklamních bannerů firmy na objektech ve vlastnictví města v k.ú. Mimoň a 5x na sloupech veřejného osvětlení v ulici Husova - Pražská METRONET s.r.o. Rada města Mimoň neschvaluje umístění 3 kusů reklamních bannerů firmy METRONET s.r.o., IČ: na vybrané objekty ve vlastnictví města a to: zděný plot v ulici Lužická, Dům kultury Ralsko a městská ubytovna v ulici Pražská v k.ú. Mimoň. Rada města schvaluje umístění 5 ks reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení v ulici Husova-Pražská. Roční nájemné za reklamní tabule ve výši 5x1000,-Kč. Podmínkou umístění bude souhlas stavebního úřadu a správce VO (veřejného osvětlení)od společnosti COMPAG CZ. zdržel se

17 R12/598 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení K. M. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu M. K., bytem Mimoň, ve výši 100 tis. Kč. Splatnost půjčky 69 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou a směnečným ručitelem. nepřítomen 1 R12/599 Porušení rozpočtové kázně Rada města Mimoň schvaluje prominutí odvodu ve výši 2.000,- Kč za porušení rozpočtové kázně (pozdní vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Mimoň) občanskému sdružení Tour de Ralsko, Ralská 432, Mimoň, IČ nepřítomen 1 R12/600 Žádost o dotaci z rozpočtu města Mimoň na rok 2012 Rada města Mimoň odkládá projednání žádosti o dotaci z rozpočtu města občanskému sdružení Mimoňští Sršni do vyjasnění zůstatku finančních prostředků v rozpočtu města. Z: SO T: R12/601 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Mimoně Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Mimoň včetně příloh. R12/602 Smlouva o dílo Grafická příprava a tisk knihy o Mimoni 2 Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo Grafická příprava a tisk knihy o Mimoni 2 s firmou WOW spol. s. r. o., Washingtonova 25, Praha 1. IČ: za smluvní cenu celkem s DPH činí: ,- Kč a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T:

18 R12/603 Revokace usnesení R12/530 Spolupráce v rámci projektu společnosti SAP Mimoň spol. s.r.o. Rada města Mimoň revokuje usnesení R12/530 týkající se návrhu projektu společnosti SAP Mimoň spol. s.r.o. v plném znění takto: Rada města Mimoň projednala žádost společnosti SAP Mimoň spol. s r.o. ze dne o spolupráci v rámci projektu rozšíření kompostárny bioodpadů a souhlasí s možností ukládání BRKO na plánované kompostárně společnosti. Rada města Mimoň dále souhlasí s ukládáním travní hmoty a dřevin ze správy vlastní obecní zeleně na tuto kompostárnu a předpokládá pokračování spolupráce i v roce 2013 a dále. R12/604 Souhlas s právem provedení stavby demolice Pražská č.p. 162, Mimoň I manž. J. Rada města Mimoň rozhodla vydat souhlas s právem provedení stavby Odstranění stavby rodinného domu, Pražská, Mimoň I, město Mimoň, na pozemku p.č v k.ú. Mimoň na pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3230, ve prospěch manž. G. a M. J., a ukládá starostovi podepsat smlouvu, která je přílohou usnesení. Z: starosta T: R12/605 Úhrada daňového nedoplatku daně z převodu nemovitosti ručitelem Rada města Mimoň bere na vědomí výzvu k zaplacení daňového nedoplatku v souhrnné výši 19500,-Kč za neuhrazení daně z převodu nemovitosti Pražská 162, Mimoň I a přilehlých pozemků ze strany poplatníků O. Polláka a M. Polláka a ukládá Odboru správy majetku dlužnou částku uhradit Finančnímu úřadu, následný dluh vymáhat soudní cestou

19 R12/606 Smlouva muzeum Gott - sponzoři Rada města Mimoň schvaluje: - Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku s Podralský nadační fond ZOD, sídlo Brniště 1, , IČ Smlouvu o reklamě s JAP projekt s.r.o., sídlo Daliborova 130/7, Liberec IX - Janův Důl, IČ: , DIČ: CZ a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou, podepsat. Z: starosta T: R12/607 Zástavba RD u Mitexu úprava řešení Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e následující úpravy řešení infrastruktury a bytové zástavby lokality u Mitexu: 1. Odstoupení od realizace STL plynovodu 2. Odstoupení od realizace přípojek dešťové kanalizace k jednotlivým stavebním parcelám 3. Realizaci I. a II. etapy dle grafické přílohy důvodové zprávy 4. Odložení realizace III a IV. etapy dle grafické přílohy důvodové zprávy o dva roky 5. Realizaci přípojek NN k 26 rodinným domům dle grafické přílohy důvodové zprávy 6. Změnu rozpočtu navýšení výdajů ve výši Kč v souvislosti s úhradou ½ poplatku za rezervaci příkonu pro 26 RD u firmy ČEZ Distribuce a.s. dle přílohy důvodové zprávy. 7. Zpracovaní geometrického plánu dělení pozemků pro realizaci 26 RD v rámci I a II etapy zástavby. Z: starosta T: 06/2013 Zastupitelstvo města Mimoň b e r e n a vě d o m í předběžnou cenu 550 Kč/m 2 pozemku. Zastupitelstvo města Mimoň u k l á d á 1. Prověřit možnost prodeje zbývající části pozemku p.č. 4404/1 přiléhajících ke stávajícím nemovitostem vlastníkům rodinných domů v Zahradní čtvrti a následně jejich zájem o odkoupení Z: OSM 2. Zajistit nezbytná povolení, včetně zadávacího řízení technické a dopravní infrastruktury pro I. a II. etapu technické infrastruktury Z: ORM 3. Zajistit podklady nezbytné pro odložení realizace stavebního objektu přeložky VN a NN ve vztahu k ČEZ a distribuce a.s. Z: ORM nepřítomen

20 R12/608 Prodloužení vodovodního řadu k Svébořická čp. 146 a býv. Ubytovna Falcon Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí příspěvku v souvislosti s realizací stavby Mimoň, Svébořická ulice vodovodní řad DN 90, vodovodní přípojka k čp. 146, vodovodní přípojka k pč. 3102/4 a domovní přípojka k č. 146 Mimoňské komunální a.s v max. výši 230 tis. Kč, výše příspěvku bude upřesněna na základě výběrového řízení a zakotvena ve smlouvě o spolupráci, jejímž uzavřením zastupitelstvo pověřuje radu města. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu snížení stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 230 tis. a navýšení výdajů o 230 tis. vzhledem k poskytnutí příspěvku Mimoňské komunální a.s. spojené s realizací staveb Mimoň, Svébořická ulice vodovodní řad DN 90, vodovodní přípojka k čp. 146, vodovodní přípojka k pč. 3102/4 a domovní přípojka k č. 146 s firmou Mimoňská komunální a.s. R12/609 Uzavření smlouvy na odběr vody do objektu bývalé ubytovny Falconu Rada města Mimoň odkládá projednání smlouvy na odběr vody do objektu bývalé ubytovny Falconu do prověření správné funkčností hlavního vodoměru. Z:OSM T: R12/610 Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny náměstí 1. máje 1.Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny náměstí 1. máje s firmou ČEZ Prodej s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 2.Rada města Mimoň ukládá odboru kultury připravit rozpočtovou změnu na financování odběru elektřiny z výše uvedeného odběrného místa. Z: OK T: R12/611 Dohoda mezi městem Mimoň a Krajským ředitelstvím policie LK Rada města Mimoň na základě hodnocení koordinační dohody mezi městem Mimoň a Policií ČR a ukládá starostovi projednat s velitelem Krajského ředitelství policie LK problémy spolupráce dle důvodové zprávy. Z: starosta T:

21 R12/612 Změny dopravního značení Rada města Mimoň ukládá OVDZ a ŽP projednat návrhy změn dopravního značení v Mimoni na jednání dopravní komise. Návrhy jsou přílohou tohoto usnesení. Z: OVDZ a ŽP T: R12/613 Schválení darovací smlouvy Římskokatolické farnosti Mimoň areál kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující usnesení: a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na opravu krypty u kostela sv. Petra Pavla v Mimoni a oken ve věži kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na opravu krypty u kostela sv. Petra Pavla v Mimoni a oken ve věži kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni ve znění přílohy k tomuto materiálu. Rada města ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 USNESENÍ z 12. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25. cervna 2008 v

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2. listopadu 2008 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více