S O U B O R U S N E S E N Í. ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S O U B O R U S N E S E N Í. ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne"

Transkript

1 S O U B O R U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne K bodu: Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od do U s n e s e n í č. 46/2001/ZK: zprávu o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od do K bodu: Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje U s n e s e n í č. 47/2001/ZK: zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje. K bodu: Úprava jednacího řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 48/2001/ZK: I. informaci o výstupech z jednání pracovní skupiny k jednacímu řádu zastupitelstva, II. schvaluje upravený jednací řád zastupitelstva kraje, III. ukládá PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, předložit na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva právní názor na soulad bodu 6 čl. 9 jednacího řádu v návaznosti k zákonu č. 129/2000 Sb., 12, bod 2, písmeno b.

2 K bodu: Pořízení nového územního plánu velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace U s n e s e n í č. 49/2001/ZK: I. 1. důvody o potřebě pořídit nový územní plán velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace, který nahradí dosud platný, avšak dnes již překonaný územní plán velkého územního celku Českobudějovické sídelní aglomerace schválený vládou ČSR usnesením č. 147/1986 Sb., 2. že na financování první etapy této územní plánovací dokumentace lze využít účelově vázané finanční prostředky převedené z ministerstva financí na základní běžný účet krajského úřadu; II. souhlasí s pořízením nového územního plánu velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace, III. ukládá PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečit činnosti související s pořízením nového územního plánu velkého územního celku Českobudějovické regionální sídelní aglomerace. K bodu: Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2001 U s n e s e n í č. 50/2001/ZK: I. schvaluje 1. rozpočet Jihočeského kraje na rok 2001, 2. celkové příjmy rozpočtu Jihočeského kraje ve výši tis. Kč v rozdělení do rozpočtovaných položek, 3. celkové výdaje rozpočtu Jihočeského kraje ve výši tis. Kč v rozdělení do rozpočtovaných položek: a. běžné výdaje tis. Kč, b. kapitálové výdaje tis. Kč, II. zmocňuje v souladu s 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., radu Jihočeského kraje k provádění rozpočtových opatření 1. která jsou vyvolána rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově vázaných prostředků, 2. do celkové výše 2 mil. Kč v rámci jedné rozpočtové změny, 2

3 III. informaci o příjmech a výdajích Jihočeského kraje za měsíce I.-VII K bodu: Zpráva o čerpání osobních a věcných výdajů na činnost krajského úřadu za období U s n e s e n í č. 51/2001/ZK: zprávu o čerpání osobních a věcných výdajů na činnost krajského úřadu za období K bodu: Vstup Jihočeského kraje do Asociace krajů České republiky U s n e s e n í č. 52/2001/ZK: I. souhlasí 1. se vstupem Jihočeského kraje do Asociace krajů České republiky dle stanov Asociace krajů České republiky ve znění přílohy č. 1 materiálu č.j. ZK/55/2001, 2. s maximální výší ročního členského příspěvku Jihočeského kraje do Asociace krajů České republiky Kč, II. Stanovy Asociace krajů České republiky ve znění dle přílohy č. 1 materiálu č.j. ZK/55/2001, III. jmenuje RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana kraje, zástupcem Jihočeského kraje v Radě Asociace, IV. ukládá RNDr. Janu Zahradníkovi, hejtmanovi kraje 1. předložit Radě Asociace žádost Jihočeského kraje o vstup do Asociace krajů České republiky, 2. neprodleně zahájit jednání o úpravách Stanov Asociace krajů České republiky zejména ve věcech rozhodování (čl. 7, bod 5 změna na shodu všech členů) a práv a povinností předsedy, 3. pravidelně informovat zastupitelstvo kraje o jednáních Rady Asociace krajů ČR. K bodu: Zřizovací listina Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích U s n e s e n í č. 53/2001/ZK: 3

4 I. Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. SH 1311/40 z o převodu Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích do majetku Jihočeského kraje; II. vydává zřizovací listinu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích včetně přílohy č. 1 ke dni , III. ukládá ing. arch. Robinu Schinkovi, členu Rady Jihočeského kraje, zpracovat návrh na zápis Jihočeské vědecké knihovny do obchodního rejstříku v termínu do K bodu: Výběr zhotovitele symbolů Jihočeského kraje schválení návrhu k dopracování U s n e s e n í č. 54/2001/ZK: I. výsledky Veřejné soutěže na zhotovitele symbolů Jihočeského kraje dle rozhodnutí Rady Jihočeského kraje č. 99/2001/RK; II. schvaluje soutěžní návrh č. 25/3b (autor akad. mal. Tomáš Baran) k detailnímu dopracování dle případného doporučení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky, III. ukládá ing. arch. Robinu Schinkovi, členu Rady Jihočeského kraje, projednat schválený návrh symbolů kraje v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky. K bodu: Zřizovací listiny škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem k U s n e s e n í č. 55/2001/ZK: vydává v souladu s 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů zřizovací listiny 87 škol a školských zařízení okresů Český Krumlov, Tábor, Písek, Prachatice, které od zřizuje Jihočeský kraj: 4

5 Poř.č. IČO Plný název Okres Český Krumlov Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská Střední zdravotnická škola a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna Zvláštní škola, Loučovice Zvláštní škola, Český Krumlov, Kaplická Praktická škola a Zvláštní škola, Blansko Dětský domov a Zvláštní škola, Horní Planá, Sídliště Míru Dům dětí a mládeže, Kaplice, Kostelní Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna Obchodní akademie a Gymnázium, Kaplice, Linecká Středisko praktického vyučování, Český Krumlov, Pod Kamenem Středisko praktického vyučování, Český Krumlov, Tovární Středisko praktického vyučování, Kaplice, Náměstí Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká Pedagogicko-psychologická poradna, Český Krumlov, Špičák Integrovaná střední škola a Učiliště, Velešín, U Hřiště 527 Okres Písek Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina Gymnázium, Písek, Komenského Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody Dětský domov a Speciální školy, Písek, Šobrova Dům dětí a mládeže, Písek, Hradišťská Dětský domov, Zvíkovské Podhradí 42, Záhoří u Písku Středisko služeb školám, Písek, Mírové náměstí Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova Gymnázium, Milevsko, Masarykova Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského Obchodní akademie, Písek, Karlova Střední odborné učiliště a Učiliště, Písek, Komenského Středisko praktického vyučování, Čížová Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Čapkova Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická Odborné učiliště a Praktická škola, Písek, Národní svobody Domov mládeže, Písek, Budějovická Pedagogicko-psychologická poradna, Písek, Erbenova Školní statek, Písek, Dobešice Školní polesí Hůrka, Písek, Smrkovice Školní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí Integrovaná střední škola technická, Milevsko, Čs. armády 777 Okres Prachatice Základní umělecká škola, Prachatice, Husova Základní umělecká škola, Vimperk, Smetanova Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka Dětský domov a Speciální školy, Prachatice, Žíchovec Pedagogicko-psychologická poradna, Prachatice, Zlatá stezka Speciální škola, Prachatice, Zlatá stezka Zvláštní škola, Vimperk, 1. máje Střední odborné učiliště a Učiliště, Netolice, Václavská Střední odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova Obchodní akademie a Gymnázium, Vimperk, Pivovarská Středisko praktického vyučování, Vimperk, Pasovská 148 5

6 Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní Domov mládeže, Vimperk, náměstí Svobody 44 Okres Tábor Základní umělecká škola, Veselí nad Lužnicí, nám. T.G.Masaryka Základní umělecká škola, Soběslav, Komenského Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Školní náměstí Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Opařany Zvláštní škola, Soběslav, Školní náměstí Zvláštní škola, Veselí nad Lužnicí, K zastávce 532/I Pomocná škola při ústavu sociální péče, Centrum zdravotně postižených, Tábor-Záluží Zvláštní škola, Tábor, Čs. armády Odborné učiliště a Praktická škola, Soběslav, Školní náměstí 99/I Dům dětí a mládeže, Veselí nad Lužnicí, Husova Dům dětí a mládeže,soběslav, Na Pršíně Pedagogicko-psychologická poradna, Tábor, Vančurova Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní Střední průmyslová škola strojnická, Tábor, Komenského Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Fr. Křižíka Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Střední průmyslová škola keramická, Bechyně. Písecká Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní, Tábor, Lužnická Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Tábor, Bydlinského Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Soběslav, Jiráskova 66/II Středisko praktického vyučování, Tábor, Žižkovo náměstí Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka Dům dětí a mládeže, Tábor, Politických vězňů Domov mládeže, Tábor, Komenského Středisko služeb školám, Tábor, Vančurova Školní statek, Tábor 4 Měšice, Chýnovská Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Tábor, Bydlinského Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Tábor, Bydlinského Dětský domov a Speciální školy, Radenín 1 K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení okresu České Budějovice, zřizovaných Jihočeským krajem U s n e s e n í č. 56/2001/ZK: schvaluje 37 dodatků zřizovacích listin škol a školských zařízení okresu České Budějovice, které od 1.dubna 2001 zřizuje Jihočeský kraj: 6

7 Č. IČO Název Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova Základní umělecká škola, Trhové Sviny, Sokolská Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova Gymnázium, Trhové Sviny, Školní Obchodní akademie, České Budějovice, Husova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní Střední odborné učiliště nábytkářské, Lišov, Krátká Gymnázium, České Budějovice, Česká Střední odborná škola veterinární a zemědělská, České Budějovice, Rudolfovská Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova Střední odborné učiliště dopravní a technické a Střední odborná škola automobilní, Č. Budějovice, Skuherského Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, České Budějovice, Husova Vyšší odborná škola, České Budějovice, Okružní Zvláštní škola a Pomocná škola, Trhové Sviny, Nové Město Speciální školy, České Budějovice, Štítného Speciální školy pro žáky s vadami řeči, Týn nad Vltavou, Sakařova Speciální mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova Odborné učiliště a Praktická škola, Lišov, 5. května Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U zimního stadionu Domov mládeže, České Budějovice, Holečkova Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Poříčí Domov mládeže, České Budějovice,U Hvízdala Jazyková škola, České Budějovice, J. Š. Baara Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Kněžská Středisko služeb školám, České Budějovice, U výstaviště Integrovaná střední škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská Integrovaná střední škola obchodní, České Budějovice, Husova Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/ A Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, České Budějovice, Lidická Integrovaná střední škola cestovního ruchu a vyšší odborná škola, České Budějovice, Senovážné náměstí Sportovní gymnázium a Gymnázium, České Budějovice, Kubatova 1 K bodu: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizování, provozu, údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě U s n e s e n í č. 57/2001/ZK: I. souhlasí se zřízením věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši 40,- Kč za běžný metr trasy na nemovitosti ve vlastnictví Jihočeského kraje, parcelní číslo 1645/3 v k. ú. České Budějovice 3, LV č u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích ve prospěch Českých Radiokomunikací, a. s., ve zkratce ČRa, a. s., které bude spočívat v oprávnění zřizování, provozu, údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě; 7

8 II. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na nemovitosti ve vlastnictví Jihočeského kraje, parcelní číslo 1645/3 v k. ú. České Budějovice 3, LV č u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích s ČRa, a.s., U nákladového nádraží 4, Praha 3; III. pověřuje ředitelku Integrované střední školy obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A, mgr. Evu Kotlíkovou, kontrolou dodržování podmínek smlouvy; IV. ukládá ředitelce Integrované střední školy obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A, mgr. Evě Kotlíkové, předložit Zastupitelstvu Jihočeského kraje na jednání smlouvu o zřízení věcného břemene. K bodu: Informace o nabídce SMOJK na odprodej akcií RERA, a. s., Jihočeskému kraji U s n e s e n í č. 58/2001/ZK: informaci o nabídce Svazu měst a obcí Jihočeského kraje týkající se prodeje akcií RERA, a. s., Jihočeskému kraji. K bodu: Rámcový program jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve II. pololetí 2001 U s n e s e n í č. 59/2001/ZK: rámcový program jednání zastupitelstva ve II. pololetí Ověřovatelé: MUDr. Vladimír Pavelka František Ondřich.. Hejtman: RNDr. Jan Zahradník. 8

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Okres České Budějovice 1. 60076127 Dětský domov a Školní jídelna, Boršov

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 147 jfkjak 148 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi Evidenční číslo: 417174 Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne 14.12.2001 mezi KUJCP00S5XF5 Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2016

Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Vzdělání a řemeslo 2016 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná učiliště Gymnázium,

Více

Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi KUJCP00RTSAM Evidenční číslo: 479921 'ÍW/CÁffP/ 00$j o t j 1 1 Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne 14.12.2001 mezi Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 411 nedávat do katalogu Vodňany II. 501 Eva Chaloupková 506 Emil Chaloupka MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) **

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) ** Přehled dosažených výsledků a hospodaření škol a školských zařízení za rok 2010 Zařízení Výnosy celkem (včetně všech dotací) Vlastní výnosy (bez dotací) ** Tržby z prodeje movitého Výsledek hospodaření

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Jihočeský ST-PT Ubytovna Tesla Blatná a.s. Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Dupi - 2.NP Jihočeský CB, CK Ubytovna

Více

ISŠOSaP Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Pomoc pro tebe ,00 0

ISŠOSaP Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Pomoc pro tebe ,00 0 Příloha usnesení č. 370/2004 RK Radou kraje schválené finanční prostředky na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Poř. č. Žadatel Název projektu Radou kraje schváleno

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Týn

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční)

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) 1.místo Kadlecová Veronika Gymnázium J.V. Jirsíka, F. Šrámka 23, 370 04 České Budějovice 2.místo Nováčková Natálie ZŠ O. Nedbala 30, 370

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 10. 6. 2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva

Více

Dodatek č. 13 k Rámcové smlouvě číslo VS /064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 13 k Rámcové smlouvě číslo VS /064 Uzavřené dne mezi Cvl,'á U) > at o ; < 3? 9 *.9 ca d '^ o "O -q «o a O * K *'3 c f~ *"< *«< o 3 -> 13-., -. v., cr. -Evidenční číslo: 490107 Dodatek č. 13 k Rámcové smlouvě číslo VS /064 Uzavřené

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne 5. 3. 2002 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 99/2002/RK 2. Memorandum o spolupráci při

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ č. 4/2017 kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XX. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XX. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XX. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2002 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 23.10. do 30. 11. 2002 U s n e s e n í č. 693/2002/ZK

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 28. 6. 2001 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu Složení slibu nového člena Zastupitelstva Olomouckého kraje PaedDr.

Více

Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální

Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální Kategorie mladší 1.místo Leskovec Karel Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice, 389 01 2.místo Svatková Tereza MŠ a ZŠ Tábor, Tř.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 33 Věc: Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblast školství Důvod předložení: Promítnutí změn v evidenci

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 20. 2. 2017 14.2 Věc: Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblast školství Důvod předložení: Promítnutí změn v evidenci

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Tvorba a použití Fondu sociálních potřeb v roce 2014

Tvorba a použití Fondu sociálních potřeb v roce 2014 272 VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2014 273 274 Tvorba a použití Fondu sociálních potřeb v roce 2014 Zdroje fondu: Předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2013 1 700,78 Příděl do fondu z

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR Okrsek : 1 Budova Základní školy, 9. května 489, Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 223E Jiráskova 441 443 444 446 448 449 450 488 1115 1122 1131 1156 1444 1445 1446 Ke Hvězdárně 474 475 476 477 478 479 480 481

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Sm louva o zřízení práva věcného břemene. uzavřená podle 151n a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sm louva o zřízení práva věcného břemene. uzavřená podle 151n a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů K U J C P 0 0 C A H E 5 Č.sml. SVB/OHMS/067/11 NPÚ 397/331/100/11 Sm louva o zřízení práva věcného břemene uzavřená podle 151n a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141

Více

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice :

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice : V Českých Budějovicích dne 15.3. 2010 V souladu s ustanovením 14c písm. f) zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ JUDr. Luboš Průša ředitel U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 466, fax: 386 359 004 e-mail: pruša@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 166 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 2. schůze Rady Jihočeského kraje dne 21. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 15/2003/RK 2. Stanovení rozsahu základní dopravní

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 8.3.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 22. zasedání Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 22. zasedání Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady Jihočeského kraje dne 18.12. 2001 Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje z 1. 21. zasedání U s n e s e n í č. 302/2001/RK: bere na vědomí přehled

Více

Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014

Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014 Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014 3B Scientific Europe Kozma utca 9.-11. 1108 Budapest Maďarsko tel. 0036143188528 fax 003612623393 malgorzata.szymeczko@3bscientific.com www.3bscientific.com pomůcky

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ Program: z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 6. 3. 2007 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 42/2007/ZK 2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015 ŽADATELÉ: Poř. 2 00246191 Město Vyšší Brod Obec, městská část hlavního města Prahy 4 70947571 Domov pro seniory Příspěvková Pohoda 5 26107287

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: JIHOČESKÝ KRAJ Mgr. Jiří Zimola hejtman U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 483, fax: 386 354 967 e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České Budějovice

Více

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje. DODATEK Č.35 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č.J. 20/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje. DODATEK Č.35 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č.J. 20/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje DODATEK Č.35 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č.J. 20/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem,

Více

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1

Úprava ukazatelů u škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem k tab. č. 1 1 3121 1 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 2 3121 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 17 643,1 53,10 330,8 17 973,9 53,10 18 212,1 59,71 352,10 18 564,2

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 5. 9. 2016 25 Věc: Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblast školství Důvod předložení: Doplnění článku VI. Hlavní

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003

S O U B O R U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003 S O U B O R U S N E S E N Í z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 941/2003/RK 2. Zpráva o realizaci programu na podporu

Více

Výpis usnesení z 42. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 5. 2010

Výpis usnesení z 42. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 5. 2010 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 50. schůze Rady Jihočeského kraje dne 3.10. 2006 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 877/2006/RK 2. Návrh na volbu přísedících krajského

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2016 které se konalo dne 16. 5. 2016 v 16:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/19/2016-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 14. dubna /ENV/15 Ing. Kos V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 14. dubna /ENV/15 Ing. Kos V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více