VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1

2 Střední škola, Plzeňská 231, Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

3 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1 Střední škola, Plzeňská 231, Bor Příspěvková organizace IČO IZO ředitelství školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa: www stránky: ss-bor.pilsedu.cz ředitelka: ZŘTV: Vedoucí ekonomka: ZŘOV: Mgr. Zdeňka Mgr. Irena Průchová Viera Komárková Zdeněk Zuman 1.3 Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok: Rozhodnutí MŠMT: S účinností od zápis do školského rejstříku: L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání (nást.) L/51 Podnikání, dálková f. vzdělávání (nást.) S účinností od výmaz ze školského rejstříku: L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání M/01Mechanizace a služby, denní f. vzdělávání Rozhodnutí MŠMT: S účinností od výmaz ze školského rejstříku H/001 Kuchař, denní forma vzdělávání 1.4 Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů od : H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů) 3

4 1.5 Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů * vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep SŠ Bor , , tříd a žáků ( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k * tříd Průměr ný počet žáků na třídu H/001 Automechanik H/01 Mechanik opravář mot.vozidel , H/01 Opravář zeměd. strojů H/001 Kuchař H/01 Kuchař - číšník , , tříd a žáků v jiných formách studia (bez VOŠ ), vč. žáků záv. ročníků Kód a název oboru žáků v jiných formách studia /formu studia označte / ** k forma studia k forma studia * tříd Prům. počet žáků na tř.. 4

5 1.6.2 tříd a žáků v oborech VOŠ denní forma studia Kód a název oboru žáků v oborech VOŠ k k tříd * Průměr ný počet žáků na tř tříd a žáků v oborech VOŠ ostatní formy studia Kód a název oboru žáků v oborech VOŠ ** k k tříd * Průměr ný počet žáků na tř.. 2. Údaje o zaměstnancích ( stav k ) pracovníků fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny pedagog.prac./ pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 28/27, /18,8929 9/

6 2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících Ped.pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků ped. praxe 1. ředitelka 4 PF 5-12, ČJ, D ZŘTV 8 PF ČJ, VV učitel 21 PF 5-12, TV, Z učitelka 22 SVSMZ, studium pedag učitelka 22 SVSMT, DPS učitel 16,5 SVSMZ, DPS, kvalif učitel 22 VŠSE, DPS učitel 22 VŠSE, studium pedag učitel 21 ČZU, DPS učitel OV 30 SVSMZ, DPS učitel OV 10,5 SVSMT, DPS učitel OV 35 SVSMT, DPS učitel OV 30 SVSMT, DPS učitel OV 35 SVSVL, ped. minimum, kvalifikace učitel OV 35 SVSVL, ped. minimum učitel OV 35 SVSMZ, studium pdg učitel OV 35 SVSMZ,DPS učitel OV 35 SVSMT,studium pdg učitelka OV 32,5 SVSMT D učitelka OV 32,5 SVSVL, kvalifikace učitelka OV 32,5 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 35 SVSMZ, studium pedagogiky učitelka OV 16,5 SVSMZ

7 2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán dalšího vzdělávání pedagogů Název vzdělávací akce Termín Přihlášený pedagog Seminář pro žadatele OPVK 3.2 Quo vadis Kovářské workshopy Nedívej se černobíle, aneb rasismus škodí Regionální konference Metodického portálu UNIV 2 KRAJE seminář pro ředitele škol Kovářské workshopy Informační den vzdělávacích programů UNIV 2 KRAJE celostátní konference Metodická pomoc odborným školám při tvorbě ŠVP UNIV 2 KRAJE motivační seminář Vstřikování paliva BOSCH Automatické převodovky Informační systém datových schránek a spisové služby Peníze školám projekt EU Jednotné zadání ZZ kuchař-číšník UNIV 2 krajská konference Plzeň Projektové vyučování a vzdělávací program Dvorek. Eu Specifika práce se žáky a studenty Gallerach Gallerach všichni PP SŠ Bor Braht, Valečka Braht, Valečka Kratochvílová (THP), Strnadová Průchová, Jašek

8 Výroční workshop HK Regionální setkání metodiků UNIV 2 kraje Moderní učitel se interaktivních a multimediálních technologií nebojí Nabídka učebnic a práce s nimi - Fraus Plzeň Workshop Zelená úsporám Průchová, Kajerová Valečka Dlouhodobě studující a dlouhodobé kurzy: Jméno: Jaroslav Jašek Studium:Specializační kurz prevence rizikového chování Termíny: září červen 2010 (dle stanoveného rozpisu) Jméno: Jitka Havašová Jiří Chramosta Lenka Kajerová Studium:Studium pedagogiky Termíny: září červen 2010 (KCVJS) Jméno: Zdeňka Studium:Koordinátor autoevaluace Termíny: březen červen 2010 akcí v průběhu školního roku: 21 (3 semináře stejné, jen více termínů) + 3 dlouhodobé kurzy zúčastněných pedagogů: Finanční náklady vynaložené na DVPP : ,-- Kč 8

9 2.3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Český jazyk 10,5 10,5 Německý jazyk 20 Občanská nauka 9 Matematika Fyzika 7 7 Těl. výchova Zákl. ekolog. 3 Zákl. automat. 2 2 Práce s počít Ekonomika a organizace 6 6 Spol. výchova 1 1 Potr. a výživa 5 3,5 Technologie 6 6 Stolničení 3,5 3,5 Administrativa 4 4 Technolog. opr. 5 5 Zem. str. a zar. 6 6 Zákl. zelm. výr. 2 2 Elektronech. 3 3 Oprav a diag. 7,5 7,5 Automobily 6,5 6,5 Techn.kresl. 3 Stroj. technol. 4 Strojnictví 2,5 1,5 Motor. vozidla 5 5 ŘMV ,5 121,5 Z toho odučených aprobovaně 9

10 3 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte údaje za každou součást zvlášť. Součást žáků (uchazečů) přihlášených 1. kolo př.říz. Další kola př.říz. žáků (uchazečů) přijatých k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) SŠ Bor Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v ostatních formách studia (stav k ) V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte údaje za každou součást zvlášť. Součást žáků (uchazečů) přihlášených 1.kolo př. říz. Další kola př.říz. žáků (uchazečů) přijatých k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ)

11 3.2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Kód a název oboru žáků přihlášených 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. žáků přijatých k odvolání proti nepřijetí tříd * Z toho víceoborové třídy H/01 Mechanik opravář H/01 Opravář zem. strojů H/01 kuchař-číšník Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v ostatních formách studia včetně nástavbového studia Kód a název oboru žáků přihlášených 1.kolo př.říz. žáků přijatých k odvolání proti nepřijetí tříd * Z toho víceoborové třídy Další kola př.říz Údaje o přijímacím řízení do studijních oborů VOŠ Kód a název oboru žáků přihlášených 1. kolo př.říz. žáků přijatých k odvolání proti nepřijetí tříd ** Forma studia * Z toho víceobo r. třídy Další kola př.říz

12 3.3 Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru H/001 kuchař H/001 automechanik H/0003 opravář zem. strojů 3 evidovaných absolventů Poznámka Celkem 8 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1 Prospěch žáků Škola - celkové údaje (v případě, že má škola více součástí, např.gymnázium a SOŠ, uveďte údaje za každou součást zvlášť). Prospěch žáků ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci (k ) Prospěli s vyznamenáním 3 1,42 Prospěli ,74 Neprospěli 23 10,84 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku

13 4.2 Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek v případě, že má škola více součástí, uveďte údaje za každou součást zvlášť a podle studijních a učebních oborů součást kód a název oboru Maturitní zkouška: žáci, konající zkoušky prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli konali /budou konat/ zkoušku v náhradním termínu Absolutorium: Závěrečná zkouška: H/001 Kuchař H/001 Automechanik H/003 Opravář zem. strojů Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2009/2010 Druh postižení žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 0 13

14 4.4 Hodnocení výsledků výchovného poradenství 1. Hodnocení účinnosti prevence výskytu sociálně patologických jevů ve výchovně vzdělávací činnosti školy: - ÚP Tachov ve spolupráci s VP SŠ Bor pro žáky 3. ročníků připravuje besedu s pracovníky ÚP a právníkem - ve spolupráci s PPPP Tachov jsou dvakrát ročně pořádány odborné semináře pro preventisty sociálně patologických jevů, kde jsou předkládány především materiály pro studium preventistů, kontaktní adresy, kam se lze v případě potřeby obrátit, ale chybí zde návody, jak řešit vzniklé problémy zejména na středních školách a středních odborných učilištích - ve spolupráci se zařízením KOTEC Tachov, které má ve své náplni pomáhat rodičům a jejich dětem s řešením problémů se zneužíváním psychotropních látek a alkoholu a se vzděláváním, jsou pro žáky 3. ročníků pořádány 1x ročně semináře spojené s besedou - pro žáky všech ročníku jsou zařazeny besedy s pracovníky Poštovní pojišťovny a České pošty, které jsou zaměřeny na praktické otázky ohledně zavedení účtů, jejich využití a seznámení se s kompletními službami, které Česká pošta svým klientům poskytuje - 1x ročně je organizována schůzka výchovných poradců ZŠ a středních škol a středních odborných učilišť, kterou pravidelně navštěvují pracovnice střediska sociální péče Domažlice, které nabízí programy také pro problémové třídní kolektivy. Jejich služby využívá i naše SŠ. - na třídních schůzkách jsou rodičům předkládány propagační materiály, kde se mohou dostupnou formou seznámit s výše danou problematikou, podle zájmu jsou jim umožněny konzultace s preventistou i VP - zlepšila se spolupráce s PČR, a to zejména v souvislosti s trestnou činností žáků - kladně lze hodnotit spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ Tachov a jeho odloučenými pracovišti v Boru a ve Stříbře. Rodiče na doporučení VP se obracejí stále častěji na kurátory výše jmenovaného oddělení, a to zejména v případech, kdy je třeba umístit mladistvého do zařízení, která jsou zaměřena řešení výchovných problémů, nebo problémů vzniklých se zneužíváním psychotropních látek a alkoholu. 14

15 4.5 Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název programu, projektu Rehabilitace budovy teoretické výuky Zelená úsporám Motivace pro technické vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji: 2 kroužky ručního zpracování kovů Vyhlašovatel SFŽP ČR/MŽP Finanční dotace od vyhlašovatele Podán projekt zatím nevíme výsledek Rada PK ,-- Kč 0 UNIV 2 - KRAJE MŠMT 0 0 Spolufinancování Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání v regionu Sušice a Boru (OPVK 3.2) MŠMT , , Spolupráce školy se sociálními partnery Již tradičně pokračujeme ve vzájemné spolupráci s MÚ Bor, MŠ a ZŠ Bor, ZUŠ Tachov (zejména pobočka Bor). Tuto spolupráci spočívající v pořádání již tradičních akcí (Zpívání u vánočního stromu, Velikonoční machrovinky, setkání se seniory, atd.), jimiž se zapisujeme do podvědomí obyvatel města (potencionálních klientů), jsme rozšířili o pomoc při rekonstrukci borské sokolovny, o pomoc při údržbě zámeckého parku, o stravovací služby pro pečovatelskou službu při Poliklinice Bor, o nabídku stravovacích služeb všem občanům města a přilehlých obcí, o nabídku pořádání různých společenských akcí v našich rekonstruovaných prostorách. V rámci dotačního programu Rady PK Motivace technického vzdělávání mládeže Plzeňského kraje jsme připravili dva kroužky ručního zpracování kovů, ve kterých aktivně pracovali všichni žáci devátých tříd ZŠ Bor. Navázali jsme spolupráci s Hospodářskou komorou, zúčastňujeme se pravidelných workshopů a zapojili jsme se do projektu HK v rámci ukázkových dnů pro žáky regionálních ZŠ. Získáním akreditace školicího střediska pro školení řidičů jsme oslovili další sociální partnery (firmy zprostředkující autodopravu) a nyní již pravidelně pořádáme školení jejich zaměstnanců řidičů. Rozšířili jsme nabídku vlastní autoškoly o výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny C +E (nákup přívěsného vozidla z výdělků z doplňkové činnosti). V březnu 2010 jsme podepsali smlouvu s firmou Agročas Částkov o odborné pomoci při rekonstrukci historických zemědělských exponátů pro plánované Vesnické muzeum v Halži a v rámci odborného výcviku oboru opravář zemědělských strojů jsme provedli opravy těchto strojů v ceně Kč. Toto muzeum bylo pak za naší aktivní účasti (zabezpečili jsme slavnostní raut) v červnu 2010 otevřeno. Výše uvedená firma sponzoruje stipendiem vybrané žáky, ze kterých si tak vychovává své budoucí pracovníky (část školního roku v rámci odborného výcviku a o prázdninách tito žáci pracují na svých budoucích pracovištích). 15

16 Pokračujeme se spolupráci s AutoPROFITEAM, získáváme tímto cenově zvýhodněné odborné semináře pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku, přístup k technickým novinkám (zdarma odborný časopis) a zvýhodněné ceny pro nákup odborných pomůcek (např. autodiagnostika). Vše toto nám umožňuje udržovat krok s moderními trendy v automobilovém průmyslu při vzdělávání budoucích odborníků. Pokračujeme ve členství MAS Český les poskytujeme prostory pro konání seminářů, zajišťujeme cateringové služby, podílíme se na hodnocení projektů, přispíváme články do zpravodaje Český les. Akce směřující k výchově humanismu: Spolupráce školy se sociálními partnery/ úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) - spolupráce s ÚP Tachov je na velmi dobré úrovni, zejména s pracovníkem Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, který dodává SŠ nejaktuálnější seznamy škol, školských a školících zařízení v kraji, pravidelně informuje o možnostech studia na SŠ Bor, aktualizuje nabídky volných míst pro budoucí absolventy střední školy podle oborů, dodává informační materiály o možnostech nástavbového studia pro všechny obory v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje - seznamuje s kurzy a dalšími akcemi pro zvýšení kvalifikace - dodává aktuální tiskoviny - na velmi dobré úrovni je spolupráce s kurátory MÚ Tachov a Stříbro, kteří pravidelně dojíždí do SŠ Bor, osobně kontrolují žákyně a žáky, kteří jsou v evidenci odboru pro děti a mládež - pomáhají při kontrole docházky - navázala se velmi účinná spolupráce s organizací KOTEC, která pomáhá nejen žákům, ale zejména rodičům s řešením problémů spojených se špatným prospěchem žáků, využíváním volného času a zneužívání psychotropních látek. Akce směřující k výchově a humanismu: žákyně a žáci pomáhali při organizaci celostátní veřejné sbírky pro pomoc nevidomým dětem s názvem Světluška Červená stužka Den boje proti AIDS svátek s Emilem- prodej předmětů pro účastníky paralympijského týmu ČR organizace a prodej předmětů pro charitu s názvem Šance Žákyně a žáci se celostátních, veřejných a dobročinných sbírek účastní dobrovolně. Jedinou odměnou je pochvala ředitelky střední školy. 16

17 V době před vánočními svátky pečou žákyně a žáci učebního oboru kuchař-číšník perníčky, které jsou předávány obyvatelům domu se sociální péčí. Rovněž se aktivně podílí na přípravě akce Setkání se seniory, kterou pořádá MÚ Bor, a to jak na výzdobě sálu, přípravy občerstvení a zejména obsluhy hostů. Další akce nebo činnosti: Pod vedením učitelek odborného výcviku již tradičně pomáhají žákyně a žáci učebního oboru kuchař, kuchař číšník při akcích, které připravuje MÚ Bor, MÚ Tachov, REVIS Tachov, SOŠ Stříbro a velmi dobrá spolupráce je i se ZUŠ v Tachově a MAS Český les (viz přílohy). 4.7 Účast žáků v soutěžích 1) Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží v odborných dovednostech jednotlivých učebních oborů, nicméně se neumísťují na nejpřednějších místech a do středoškolské odborné činnosti a olympiád se nezapojují. I přes tuto skutečnost považuji již samotnou účast žáků alespoň v odborných soutěžích za úspěch vzhledem k tomu, jací žáci projevují zájem o studium na naší škole slabé sociální zázemí (nefunkční rodinné prostředí, sociálně slabé rodiny). 2) Sportovní soutěže Vzhledem k zásadně převažujícímu počtu dojíždějících žáků a přizpůsobování se časovým rozvrhem výuky tak, aby se žáci dopravili do domovů v přijatelnou dobu a zároveň absenci vlastní tělocvičny i venkovního sportoviště, nelze žáky úspěšně zapojit do sportovních soutěží. Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy Žáci naší školy se těchto programů nezúčastňují z důvodů malé jazykové vybavenosti a úrovně znalostí. 17

18 4.8 Další vzdělávání kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků : 0 rekvalifikační kurzy na jejichž organizaci se škola podílela: v rámci doplňkové činnosti jsme vyšli vstříc žádosti Střední školy Hostouň a uzavřeli smlouvu poskytnutí svářečského kurzu ZK 135 pro obor farmářské práce 5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku ( včetně výsledků inspekce provedené ČŠI ) Provedené kontroly ve školním roce 2009/2010: 16. července 2010 kontrola VZP Tachov Předmět kontroly: průkaznost účetních a jiných dokladů rozhodných pro správné stanovení a placení pojistného, správnost výpočtu pojistného a placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, dodržování termínů splatnosti pojistného, podávání Přehledů o platbách pojistného a plnění oznamovací povinnosti plátce pojistného. Výsledek kontroly: dodržování oznamovací povinnosti zaměstnavatele: nebyly zjištěny žádné nedostatky U vyměřovacího základu jedné UOV nebyla dodržena minimální mzda při výpočtu pojistného a vznikl nedoplatek pojistného ve výši 358,-- Kč. 21. července 2010 kontrola OSSZ Tachov Předmět kontroly: kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění od Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné závady 18

19 6. Činnost školy Hodnocení činnosti: Teoretické vyučování: Probíhalo ve specializovaných i univerzálních učebnách. V letošním školním roce jsme zahájili výuku dle nového školního vzdělávacího programu v těchto oborech: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/01 Opravář zemědělských strojů Odborný výcvik: V letošním školním roce probíhal již jen ve dvou pracovištích odborného výcviku v Boru: a) Dílny a kuchyně odborného výcviku b) Svářečská dílně a kovárna V těchto školních pracovištích probíhala výuka následujícím způsobem: a) Převážná většina žáků ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel, automechanik a opravář zemědělských strojů prováděla nácvik dovedností a zároveň v rámci učebních plánů pracovala i na konkrétních zakázkách. Dle jednotlivých učebních oborů žáci absolvovali přípravu pro získání řidičských oprávnění. Pouze jednotlivci pracovali několik týdnů školního roku ve smluvních pracovištích jejich budoucích pracovištích po získání výučního listu. b) Všichni žáci ročníku oboru kuchař, kuchař - číšník prováděli nácvik dovedností ve cvičných kuchyních, školní kuchyni a školní jídelně. V rámci tohoto nácviku si tak i zajišťovali vlastní stravování, stravování a jednoduchou i složitou obsluhu spolužáků, pracovníků SŠ Bor, cizích strávníků a klientů dalších stravovacích služeb. c) Ve svářečské dílně byly zajišťovány pod záštitou Škola Welding Plzeň pro žáky jednotlivé svářečské kurzy dle učebních plánů. Další část odborného výcviku byla opětovně zajišťována ve spolupráci se smluvními pracovišti tak, aby si žáci školy v průběhu 4 až 8 týdnů vyzkoušeli, jak obstojí v přímém pracovním procesu,ale zároveň tak, aby byly splněny příslušné učební dokumenty pro jednotlivé vyučované obory. Letos poprvé uzavírali některé firmy se žáky soukromé smlouvy o poskytování stipendií, aby si tak zajistily výchovu budoucích zaměstnanců. Ekonomická činnost školy: V rámci doplňkové činnosti probíhají tyto aktivity, které (viz Výroční zpráva o hospodaření školy) doplňovaly provozní investice: - Profesní školení a přezkušování řidičů - Školení a zaškolování svářečů, svářečské kurzy - Opravy silničních a motorových vozidel - Opravy provozních strojů - Stravovací služby - Pronajímání společenských prostor a odborné učebny 19

20 Personální zabezpečení: Vzhledem ke komplexnímu zajišťování odborného výcviku oboru kuchař, kuchař-číšník a zřízení školní jídelny (včetně závodního stravování) jsme přijali do pracovního poměru (zatím na dobu určitou) učitelku odborného výcviku Jitku Havašovou, dále kuchařku Dagmar Šulanovou (se kterou jsme bohužel ve zkušební době museli pracovní poměr ukončit). Zřídili jsme pracovní pozici vedoucí školní jídelny a tuto personálně zabezpečili z vlastních zdrojů. Po dohodě ukončila k pracovní poměr Lenka Kuncová ZŘ pro ekonomiku a provoz a na základě výběrového řízení byla na pracovní pozici vedoucí ekonomka vybrána Viera Komárková. Organizační změnou byla pozice ZŘ pro ekonomiku a provoz zrušena a nahrazena výše zmíněnou vedoucí ekonomkou. Kulturní a společenské akce, prezentace v rámci regionu a města: 1. Pokračuje spolupráce se školou v německém Pleysteinu zprostředkování návštěv škol podobného typu na německé straně. 2. Tradiční společné akce se ZUŠ Tachov a jejím odloučeným pracovištěm v Boru: např Velikonoční machrovinky, Mikuláš, Rozsvěcení vánočního stromku a vánoční trhy, Vánoce na zámku. 3. Zúčastňujeme se pravidelně Burzy škol v Tachově, kde s pomocí ICT prezentujeme všechna pracoviště školy. Nesmějí chybět ani výrobky žáků oboru kuchař, které byly letos inspirovány tradiční českou kuchyní v souladu se zásadami zdravé výživy. 4. Pokračuje spolupráce s MÚ Bor: a) MÚ Bor: - poskytuje pro potřeby SŠ Bor Úřední desku - pomáhá v prezentaci školy na veřejnosti zařazení školy na webové stránky města - bezúplatně poskytlo přilehlý pozemek pro parkování vozidel - za výhodnou smluvní cenu poskytuje prostory TJ Sokol Bor pro výuku tělesné výchovy a bezúplatně prostory stadionu - Město Bor přispívá pravidelnou finanční částkou na odměnění nejlepších absolventů b)sš Bor: - provádí drobné opravy pro Město Bor a jím zřízené příspěvkové organizace - pomocí vlastní techniky pomáhá s úpravami stadionu - poskytuje techniku a s řidičem i vozidla pro akce Města Boru - v rámci odborného výcviku spolupracuje s místními sdruženími (výroba cen do tomboly kovářské výrobky a cukrářské výrobky) - kuchařské výrobky pro různé příležitosti (Mikuláš, Velikonoce, setkávání seniorů, atd.) - spolupracuje s Klubem seniorů nabídka kurzů počítačové gramotnosti, soutěž o nejlepší tradiční domácí recept výstup - napsání v rámci MAS Český les projektu do OP Euroregion prezentace jednotlivých receptů na vybraných tradičních regionálních akcích - čtyři PP SŠ Bor pracují v zastupitelstvu Města Bor a dalších komisích (finanční, bytová, kulturní), dva pedagogové jako neuvolnění radní Města Bor. 5. Tradiční slavnostní vyřazení absolventů SŠ Bor v Hodovní síni Borského zámku za účasti rodičů absolventů a představitelů a představitelů Města Bor se zápisem do Pamětní knihy města. 20

21 Zpráva o činnosti školské rady při SŠ v Boru Školská rada vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Ve školním roce 2009/2010 pracovala školská rada ve složení: předseda: zástupce krajského úřadu: JUDr. František Podlipský členové: zástupce z řad rodičů: Dana Bachroňová zástupce školy: Bc. Jana Strnadová Školská rada se scházela dle potřeby a jednala podle schváleného jednacího řádu. Ve školním roce 2009/2010 schválila: - výroční zprávu o činnosti školy za předcházející období Projednala: - návrh rozpočtu na další rok - návrhy školních vzdělávacích programů oborů: Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů, dle kterých se učí od září školního roku 2009/ výhled školy do dalšího období, zejm. plán otevření nástavbového studia: Podnikání, o jehož zařazení do rejstříku škol škola požádala Členové školské rady se zúčastnili: - slavnostního zahájení školního roku 2009/2010 v nových prostorách odborného výcviku a školní jídelny - praktické a ústní části závěrečných zkoušek, které byly pilotně ověřovány dle JZZZ (v oboru: Kuchař v celém rozsahu a v oborech: Automechanik a Opravář Zemědělských strojů v ústní části projekt UNIV2 kraje) - slavnostního předávání výučních listů, jehož úroveň kladně hodnotili - vyhodnocení spolupráce praktické výuky žáků ze ZŠ Bor a SŠ Bor Školská rada byla seznámena: - s dlouhodobým plánem rozvoje školy - s podáním projektů do programu "Zelená úsporám" - zateplení školy a výměna oken - s poplatky za nadstandartní služby žákům: výuka a zkoušky autoškoly a školy svařování - s projektem partnerství se sušickou školou, který se týká dalšího vzdělávání učitelů a následně celoživotním vzděláváním občanů regionů - s projektem spolupráce se základní školou, který seznamuje potencionální zájemce o obory vyučované na škole s odborným výcvikem a motivuje žáky ke studiu v učebních oborech V Boru Za školskou radu:... 21

22 7. Závěr Střední škola Bor poskytuje střední vzdělání s výučním listem v těchto oborech: H/001 Automechanik dobíhající obor H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/001 Kuchař dobíhající obor H/01 Kuchař - číšník H/001 Opravář zemědělských strojů dobíhající obor H/01 Opravář zemědělských strojů Absolventi výše zmíněných technických oborů získají v rámci výuky kromě výučního listu ještě řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupin B, C, T a svářečské oprávnění pro svařování metodou ZK 135 W01, ZP 8102 WO1 a ZP 311 1W01. Absolventi oboru Kuchař mohou v rámci doplňkové činnosti školy za zvýhodněných podmínek získat řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupiny B. Od letošního školního roku škola nabízí nově doplnění středního vzdělání s maturitní zkouškou formou nástavbového studia denní i dálkovou formu L/51 Podnikání. Zapojili jsme se do celostátního projektu ověřování jednotného zadání závěrečných zkoušek, kompletně v oboru kuchař a žáci kromě výučního listu tímto získali i osvědčení o vykonání tohoto jednotného zadání. U ostatních technických oborů jsme využili možnosti vyzkoušet dílčí zadání a to ústní část z důvodu organizačních a nedostatečného technického zabezpečení. I tak ale můžeme konstatovat, že přes počáteční nedůvěru žáků a některé výhrady pedagogů se podařilo zabezpečit bezproblémový průběh zkoušek a nakonec jsme se setkali převážně s důkladnější přípravou na tyto zkoušky ze strany budoucích absolventů, což hodnotíme velice kladně. Předpoklady dalšího vývoje V letošním školním roce jsme začali vyučovat v dalších dvou oborech vzdělávání dle nově vytvořených školních vzdělávacích programů (viz výše). Proběhla prověřovací fáze zabezpečování školního a závodního stravování ve vlastní školní jídelně v rámci odborného výcviku oboru kuchař a kuchař-číšník, výuky v nové odborné učebně. I když nebylo vždy vše jednoduché a bez potíží, mohu po roce zhodnotit toto řešení jako velmi přínosné a efektivní. V rámci dlouhodobého programu DVPP jsme začali doplňovat kvalifikační předpoklady pro výkon práce koordinátora rizikového chování žáků a zapojili jsme jeho kvalifikační studium do projektu centra protidrogové prevence Kotva. Letos vybraný pedagogický pracovník úspěšně ukončil první rok tohoto kvalifikačního studia. Tři pedagogičtí pracovníci si doplnili kvalifikaci pro výkon povolání. V příštím roce plánujeme zařadit další dva pracovníky do kvalifikačního studia pedagogiky, abychom dále snižovali procento nekvalifikovanosti, i když je na naší škole nízké. Za podpory zřizovatele jsme získali možnost nabídnout doplnění středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru L/51 Podnikání v denní i dálkové formě. Bohužel se opět 22

23 projevila sociální situace v regionu a naplnili jsme pro příští školní rok pouze dálkovou formu tohoto studia. Dále chceme rozšířit nabídku vzdělávání v rámci vzdělávání dospělých pomocí projektu Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání, kdy po vyškolení lektorů nabídneme kurzy digitální fotografie, podnikání, počítačových dovedností a školení řidičů. Doufáme, že se nám společnými silami podaří tyto vize naplnit. 8. Výroční zprávu zpracovali: Viera Komárková Miroslava Kratochvílová Mgr. Irena Průchová Bc. Jana Strnadová Blanka Tichá Mgr. Zdeňka Datum zpracování zprávy: Datum projednání ve školské radě: 14. října října 2010 Podpis ředitelky a razítko školy: Mgr. Zdeňka 23