Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14"

Transkript

1 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát, co druhý dává. Jan Trusina 22 Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 Církev okradená 16 Odsouzeni ke spolupráci 32 Rozhovory s Lydií Gallusovou 10 Jakubem Trojanem 34

2

3 3 ÚVODNÍK Po dvaceti letech J. Mamula 4 NAŠE KAZATELNY 5 BIBLICKÁ ÚVAHA Kdo bude jako dítě Ženatý, D. 6 Z CÍRKVE EKUMENA Máme společný duchovní vkus M. Hübner Noc otevřených kostelů 2009 O. Chrást ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU 10 CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ Aby církevní kancelář nebyla daleko I. Benešová 13 PO UZÁVĚRCE Vyjádření SR ke zpronevěře na našem ústředí 14 V TĚCHTO DNECH Důvěru nevzdávejme 16 AKTUÁLNĚ Církev okradená J. Mamula 17 NÁZOR Tato zkušenost církvi prospěje -pes- JUBILEUM Miroslav Rozbořil osmdesátníkem J. Kostelecký 18 GLOSA Soukromý generační hrdina top OTÁZKA MĚSÍCE 19 PTÁME SE O. Stehlíka na atmosféru ve Spojených státech 20 KOMENTÁŘ Zapomenuté výročí M. Hübner Spousta věcí zadarmo T. Pavelka 21 CÍRKEVNÍ ROK Třicet let krásy a síly top 22 TÉMA Další povinnost, nebo ulehčení? J. Trusina J. A. Komenský: Dítě a učitel své doby J. Kašper 26 CO SI MYSLÍ Kolik dítěte ve vás zůstalo? POSTŘEH Jedli je ne samou láskou J. Hoblík 28 DIAKONIE A CÍRKEV Odsouzeni ke spolupráci jam Když oběti násilí trpí, trpí i Bůh EG 32 ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU Chvalte! Oslavujte! Plesejte! L. Moravetz 34 OBECENSTVÍ SVATÝCH Rozhovor s J. S. Trojanem Jan Palach nás učinil svými přáteli P. Veber 36 RECENZE K České synoptické Bibli... J. Dušek 37 SLOUPEK 38 NEJEN DĚTEM ÚVODNÍK Po dvaceti letech Společenská scéna má sklon se měnit po dvaceti letech, nechal se slyšet nedávno exprezident Václav Havel. Na začátku roku symbolické dvacítky od listopadového sametového převratu máme příležitost k zamyšlení. Například Diakonie a církev. Nebo církev a Diakonie? Ať z té či oné strany, ještě před pár lety narážela jejich spolupráce na bariéry. Víra versus Profesionalita. Něco je dnes jinak a máme tu společný program Můj soused. Kdo se diví, nechť si uvnitř najde strany, které budou nyní patřit naší Diakonii. Prý je to jen kvůli penězům, ale co když i ony mohou napomoci dějinným změnám či posunům. Proč by se nešlo podívat na jakékoliv rozložení sil jako dítě? I naše ústředí má nakročeno k zajímavé restrukturalizaci. Připadáme si stále menší, ale vedoucí tajemnice Lydie Gallusová rozhodla zvětšit pyramidu řízení o jedno patro. Rozdělila ÚCK na čtyři úseky a o vedení se podělí s třemi náměstky, ze stávajících zaměstnanců. Zmiňovat rutinní delegování pravomocí se může zdát málem dětinské, ale symbolická hodnota takového manažerského postupu je důležitá a velkorysá. Její význam ovšem bledne pod vahou čerstvých událostí. Prozíravé kroky nestačily předejít důsledkům jednoho špatného rozhodnutí. V míře pro nás dosud neznámé a nepředstavitelné jsme byli okradeni vlastním zaměstnancem. Přesto máme za to, že podpořit naše vedení v nastoupeném rozmachu je jediná možná cesta. Stejné přeskupování zračí i změny ve formátu našeho časopisu. Přesněji řečeno chtěly zračit, když jsme byli ještě na přelomu roku rozhodnuti pro dynamičtější velký formát na tři sloupce. Jeden chybný výpočet se pak stal důvodem nejen ostudného zdržení, ale i malého prozření. Omlouváme se. Nakonec jsme přešli jen kvůli větší volnosti na klasický formát B5 a doufáme, že takto bude sazba lépe odpovídat m.j. pestrému životu na internetu. Na něj brzy vstoupí náš nový portál. Blogy, diskuze, fóra a online chaty s kompetentními lidmi, rozproudit tento druh komunikace i v církvi nás nemine. Inu, po dvaceti letech chceme vyzkoušet, kolik je místa na evangelickém informačním trhu. Detaily příště,myslete na nás. Jan Mamula Zdravé děti pomáhaly svým handicapovaným kamarádům v jednom družstvu, byla radost pozorovat, jak se navazují nová přátelství, řekla v rámci mezinárodní akce Nesedávej panenko v koutě aneb týden pro inkluzi Mgr. Ivana Kováčová, ředitelka Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín ( Stránky Diakonie ČCE hledejte uvnitř listu, foto Jan Šilar

4 NAŠE KAZATELNY Zdánlivě neefektivní Jan 2:1-11 Na svatbě nastal průšvih. Snad že hostů bylo moc, snad že mezi nimi byli všelijací vyžírkové, měchy s vínem jsou najednou prázdné. Rozejdou se zklamaní hosté předčasně? Rozhádají se rodiny a skupiny příbuzných místo kýženého sblížení otázkou, kdo za to může? To asi víří hlavou Marii. Obrátí se na svého syna: Nemají vína... Jak to může vypadat? Ježíš řekl služebníkům: Naplňte ty nádoby vodou! I naplnili je až po okraj. (v.7). My si to představujeme snadno, ale ve skutečnosti je za tím dost práce. Znamenalo to dojít ke studni nebo k cisterně a ta byla někdy i za vesnicí, vytáhnout okov, naplnit džbán, donést ho zase zpátky a to opakovat, až jsou všechny nádoby po okraj plné. Pro jednoho člověka je to jistě práce na několik hodin. Služebníci pracují, i když to v situaci hrozícího konce svatby vypadá jako nesmyslná dřina. A tak jsou tihle služebníci obrazem života víry, života v církvi. Spousta toho, co děláme, je zdánlivě neefektivní až nesmyslné. Jenže věříme, že se ta voda, kterou pracně taháme ve svých všedních službách, promění Ježíšovou láskou na víno. Že se obraz církve promění z unavených nosičů na správce, který ochutnává a nevěří vlastním chuťovým buňkám. A tak stojí zato zvát Krista do našeho středu, jak to dělali ti účastníci svatby. I když nám třeba hrozí, že se všechno víno vypije, však ono se to ještě obrátí. Naplníme ještě jednou naše staré formy vodou a Kristus ji promění v to nejlepší víno. Kdo pije takové víno, toho nečeká druhý den kocovina, ale radost bez konce. Mikuláš Vymětal Komu věříme? Sk 19,23-40 Dnešní člověk často odmítá církev, protože církev ho omezuje. Každý má přece vlastní rozum, aby dovedl posoudit, co ve svém duchovním prostoru potřebuje, co chce a je schopen přijmout. Nechce být uzavřen do jednoho učení ani do jednoho typu projevů víry. Kdysi se začaly v Evropě i v USA budovat ekumenické dálniční kostely, aby i lidé na cestách mohli slavit neděli, pak se ukázalo, že ještě lépe je budovat kostely přímo v multiplexech, tam je navštíví více lidí. Dnes tyto hypermarketové hyperkostely neprovozují církve, nýbrž si je pronajímají jiné subjekty. Ukázalo se, že vedle supermarketu, servisu počítačů a posilovny se kostel komerčně vůbec neztratí. Duchovno, zbavené dogmatiky jedné z církví, duchovno jako součást lidských potřeb se stalo lukrativním obchodním artiklem. A protože duchovní nauky se vyvíjejí rychleji než výpočetní technika, roste konkurence. Cenová politika duchovna je podobná počítačům: nové je velmi drahé, ale cena rychle spadne na desetinu. Stále nové, spolehlivější, objevnější, v moderním balení propagované duchovní výrobky Proto psali Židé Starý zákon a křesťané zákon Nový. Proto prožili učedníci setkání s Ježíšem a naplnění Duchem svatým. Proto má své místo církev, křest, Večeře Páně, bohoslužby a kázání, společné zpívání písní a sdílení modliteb, aby to první místo v lidském životě, Boží trůn, nezůstalo prázdné a nedostali příležitost náhražkoví bohové. Pavel Klinecký, Kde se nachází Ježíš? 1K 2,6-14; L 2,41-52 Proč mě hledáte? Copak nevíte, že musím být všude tam, kde jde o věc Boží, o věc mého Otce? (A také o věc našeho Otce, který je v nebesích atd.) Nápověda všem, kdo by hledali Ježíše. Najdete ho tam, kde jde o Boží věci, o Boží záležitosti. A také naopak. Kdo by hledal Boha a narazil na Ježíše, může si být jist, že je u cíle. Protože on je vždycky tam, kde jde o věci Boží. Pokud to jen tušíme, teď to smíme slyšet naplno, pochopit a vědět... Pro nás pak je nesmírně důležité, že v tomto dítěti jménem Ježíš je okruh smlouvy rozšířen i za hranice tělesných potomků Abrahamových, na všechny ostatní národy. Také my můžeme Boha zbožně a spravedlivě ctíti po všechny dny svého života, můžeme chodit neustále před Hospodinem. Také náš život smí být do této smlouvy pro Ježíše zahrnut. I na počátku roku 2009 platí, že Ježíšova vláda pokoje, lásky a slitování není zrušena, podlomena ani nijak oslabena. Nedejme se splést tím, že biblické texty často hovoří o věčnosti. To neznamená, že teď, v této časnosti, v naší přítomnosti se tak neděje. Naopak. Děje se tak stále, v jakémkoli čase. To smíme slyšet na počátku roku, do něhož mnozí vyhlížejí s obavami. Všude kolem zní, že přijde krize, že na nás dopadne. Možná. Nejspíš ano. Jestliže se v našem blahobytu budeme muset i uskromnit, ono se zase nic tak hrozného nestane. Aleš Mostecký, úryvky z kázání na webu i odjinud vybrala GMa 4

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Kdo bude jako dítě Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. ( Matouš 18,4) Spustí to otázka učedníků: kdo je vlastně největší v království nebeském? Proč se tak ptali? Proč je to zajímalo? Toužili být největší? Měli mezi sebou spor? Začaly se projevovat zásluhy co mně budeš povídat, já s ním chodím delší dobu než ty, tak koukej poslouchat... Nebo se učedníci setkávali s někým, kdo se povyšoval a šel jim na nervy? A vůbec, klade podobné otázky člověk, který má všední starosti? Potřebuje se spokojený člověk pídit po tom, kolikátý je v pořadí velikosti před Bohem? Ježíš zavolal dítě a postavil je doprostřed. Dítě. Slouží jako viditelný znak pošetilosti učedníků. Dítě uprostřed ani nepromluví, nevíme zda bylo či nebylo vzorné, ani jaké mělo známky ve škole. Co je na dítěti jiného než na dospělém? Myslím, že především dvě vlastnosti. Schopnost bez problémů a dychtivě přijímat nabízený dar. A schopnost změny. Dítě si dá říct. Oproti tomu dospělý má problém jak s přijímáním, tak se schopností si dát říct. Ježíšovo slovo je břitké. Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Obrátit se. J. B. Souček překládá: otáčeti, obraceti též by smyslu proměňovati. Tedy proměnit se. Změnit se. Kdo není schopen změny, je vedle. Končí. Vykračuje si, ale netuší, že slepou cestou. Člověk ověnčený zásluhami, přesčasy, řečmi, články, činy, není Ježíšovi tak milý, jako člověk schopný změny. A pak to Ježíš vystupňuje. Kdo se pokoří a bude jako tohle dítě, ten je největší v království nebeském. Co se rozumí slovem pokoří? Opět J. B. Souček snižovati ve fyzickém smyslu, např. horu; ponižovati, pokořovati. Ta schopnost změny může být náročná, jako když se snižuje hora. Může to bolet. Ostatně, ubrat svou velikost bez bolesti, to snad ani není možné. Snížit se, umenšit se, to nejde samo přirozenou cestou. K čemu jsou ty změny nutné? Abychom vešli do Božího království. Bůh je svatý, nestvořený, věčný. My takoví nejsme. A přesto nás Bůh zve k sobě. A ať se nám to líbí nebo ne, jeho syn nám sděluje jasně. Nevejde ten, kdo si myslí, že už je dobrý a nemusí se stále znovu a znovu nechat drhnout Duchem Ubrat svou velikost bez bolesti, to snad ani není možné. svatým. Nevejde ten, kdo se nenechá Duchem svatým čistit a zjemňovat, aby viděl, slyšel, radoval se, plakal. Aby byl i v padesáti a šedesáti letech svého života schopen se nadchnout. Aby přijímal dychtivě a bez podmínek Boha, člověka, i každý den. Učedníci se handrkovali o to, kdo z nich je větší v Božím království. Díky nim víme na čem záleží. A kdybychom na to snad zapomínali, každé dítě které spatříme, nám to připomene. Dychtivě přijímat co Bůh dává. A schopnost změny. Dát si říct. A pozor na zvláštní záludnost. Čím jsme starší, tím víc to potřebujeme slyšet! To není slovo pro rozpustilou mládež. Je to slovo pro... Pro nás. Daniel Ženatý 5

6 EKUMENA Máme společný duchovní vkus Proběhlo jednání synodní rady ČCE a církevní rady Slezské církve evangelické a.v. Vúterý 13. ledna 2009 se sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) s desetičlennou církevní radou Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) v čele s biskupem Stanislavem Pietakem. Obě církve se zabývají tématem misie a slezská církev na schůzce dala k dispozici svůj dokument na toto frekventované téma. Spojuje nás práce v Komitétu členských církví Světového luterského svazu, cítíme, že jsme si blízcí a že máme společný duchovní vkus konstatoval náměstek synodního seniora Miloš Rejchrt v začátku jednání. Stanislav Pietak zmínil své osobní vztahy s Českobratrskou církví evangelickou, připomenul ekumenická setkávání v seniorátu včetně práce v komitétu. Ke společnému postupu ve věci majetkového vyrovnání a o průběhu zasedání parlamentní komise referoval náměstek synodní kurátorky Pavel Stolař: Poslední dvě jednání byla věcnější a reálnější. Záleží na tom, jakým způsobem bude komise podávat závěry a zda je parlament přijme. Člen církevní rady SCEAV Bronislav Stebel poznamenal, že jednota mezi církvemi v Ekumenické radě v této oblasti je křehká. Církve jsou v těžké situaci, nemohou klást požadavky na stát, ale věc by se měla stále připomínat a tlačit na její řešení. Otázkou zůstává jakým vhodným způsobem. Biskup Jan Graubner a předseda Ekumenické rady církví (ERC) Pavel Černý se zúčastnili schůzky s ministrem Petrem Nečasem, z níž ale nevzešel žádný konkrétní podnět. Ve financování práce ERC nepanuje jednota. Existují dva různé přístupy možnost čerpat ze státního rozpočtu nebo hradit náklady podle příspěvkového klíče. Bohužel v praxi se vyskytuje jiné měřítko při čerpání finančních prostředků církvemi a odlišné při jejich přispívání. Synodní rada ČCE se domnívá, že klíč používaný při nárokování peněz z majetkového vyrovnání by měl platit i při přispívání na ERC. U obou církví v tomto směru panuje konsenzus. Žena+muž+děti Tématem rodina se zabývaly synody ČCE i SCEAV. Slezská církev vydala prohlášení, kterým reagovala na studijní materiál Luterského světového svazu Lidská sexualita. SCEAV se staví na stranu asijských a afrických církví a prohlášení poslala do USA pensylvánské synodě. Z obou synodů existují konkrétní výstupy na toto téma. Farář Miloš Rejchrt řekl, že v církvi se vytrácejí hodnoty, doposud samozřejmé, jde např. o rozvody farářů. Je třeba neustále ukazovat, co je správné. Je dobré znát a vědět, že evangelíci vyznávají model žena+muž+děti. Joel Ruml zmínil, že existují sice církevní řády, ale není žádná vymahatelnost. Současné trendy devastují život v církvi a reakce synodu, řešit to paragrafy, je pouze dodateč- Z CÍRKVE K loňskému 90. výročí ČCE připravuje ústřední církevní archiv vydání prestižního sborníku, který bude obsahovat devět historických prací k výročí a ponese název Ex archivis ecclesiae. Sborník příspěvků historiků a archivářů k dějinám ČCE a jejich předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích. Připravovaný sborník přispěje svými texty k obohacení na poli odborného bádání nově zpracovanými tématy z církevní historie a dějin umění. Zároveň bude rozšířeno povědomí mimo kruhy ČCE o existenci Ústředního archivu ČCE jako odborného historického pracoviště. Publikace bude nabídnuta knihovnám vysokých škol, sborům a farářům. NAROZENINY Kurt Bartoš (65 let), farář v. v. naposledy v Roudnici n. L Pavel Čmelík (50 let), jáhen ve Vsetíně Horním sboru Jiří Kabíček (75 let), farář v. v. naposledy ve Zlíně Lubomír Kabíček (75 let), farář v. v. naposledy v Jihlavě Luděk Rejchrt (70 let), farář v Praze 4 Braníku Jaroslav Ondra (75 let), farář v. v. naposledy v Zábřehu na Moravě ÚMRTÍ Jitka Slabá, roz. Goldbrichtová, vdova po evangelickém faráři Bohuslavu Slabém, zemřela 14. ledna ve věku nedožitých 87 let. 6

7 ná. Ale netřeba zoufat, stále existuje značné jádro, které dobře funguje mínil synodní senior. Co se týče pastorace farářů v ČCE, platí třístupňové zřízení sbor, seniorát, povšechný sbor. Existuje také individuální pastorace. Otázky rodiny řeší odbor pro laiky. Biskup Pietak kladl důraz na autoritu faráře jakožto služebníka, který nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil. V České televizi probíhá projekt čtení dětem v rodinách. Tuto bohulibou akci by církve měly podpořit a například doporučit vhodnou literaturu. Je to téma pro komitét, zaznělo na schůzce. Tajemník ekumenického oddělení ČCE Gerhard Frey-Reininghaus ke zhodnocení spolupráce v rámci komitétu Luterského světového svazu řekl, že komitét udělal od října 2006 mnoho práce. Letos končí delegátům volební období a budou nové volby. Na synod ČCE v tomto roce přijedou generální tajemníci Luterského světového svazu a Světové aliance reformovaných církví Ishmael Noko a Setri Nyomi. Při této příležitosti chce komitét uspořádat 15. kvìtna 2009 společný seminář o reformované a luterské tradici. K tématu regionální spolupráce v rámci Visegrádu přišel synodní senior s návrhem organizovat setkávání zástupců luterských církví nejen v rámci komitétu ČR, ale i států Visegrádu. V Evropě spolupracují luterské církve méně než na jiných kontinentech. Konkrétní příležitostí by mohlo být pozvání na slavnosti, které pořádá SCEAV koncem května v Ostravě. Náměstek biskupa Jan Waclawek podotkl, že v evropské diakonii funguje visegrádská platforma. A jaké by mělo mít takové setkání podobu? ZE SVĚTA Přístup pro humanitární organizace Stuttgart. Diakonická pomoc při katastrofách požadovala vzhledem k izraelským vzdušným náletům svobodný přístup pro humanitární organizace do pásma Gazy. Lékařské ošetření civilního obyvatelstva na palestinském území musí být zajištěno, říká ředitelka Cornelia Füllkrug-Weitzelová ve Stuttgartu. Partnerské organizace pomoci při katastrofách v pásmu Gazy by měly ve svých zdravotnických centrech přerušit provoz, pokud vázne přísun medicínských prostředků. Diakonická pomoc při katastrofách v rámci celosvětové křesťanské pomocné sítě ACT (Církve si společně pomáhají) poskytla Eur především na léky. epd/gm Urážlivé svíčky Neobvyklou nabídkou překvapil v uplynulých dnech Delegace si vyměnily dárky, biskup S. Pietak druhý zleva. Ideální by bylo pracovní společenství, které by ale nemělo nahradit národní komitét ČCE a SCEAV. Mělo by se začínat malými krůčky. Zorganizovat nezávazná setkání lidí, kteří se angažují v této věci, domníval se Joel Ruml. Podán a akceptován na období je společný projekt supervize farářů. Farářka ČCE Irena Škeříková pracuje na revizích projektu. Ten vzešel z přání synodu ČCE, ale supervize naráží v církvi na nepřijetí. Panuje názor, že farář si v obtížné situaci musí umět poradit sám. Biskup Pietak supervizi podporuje a míní, že si ji církev může přizpůsobit podle svých podmínek. Posledním, desátým bodem jednání bylo setkání v Bruselu. Zástupci církví se setkají nejen s českými poslanci evropského parlamentu, ale i jiných zemí, především Francie a Švédska. SCEAV navrhla setkat se také s polským poslancem Buskem. Zástupci církví budou mít k dispozici brožuru ERC Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti. V závěru jednání zaznělo přání uskutečnit v budoucnu podobné setkání na půdě slezské církve. Nabízí se možnost uspořádat schůzku v období mezi zvolením nové synodní rady ČCE a jejím uvedením do úřadu. (ib) návštěvníky hřbitova v porýnsko-hesenském Nieder- Olmu automat na svíčky. Kdo si koupil svíčku, dostal jako přídavek zapalovač s obrázkem polonahé ženy nebo svalnatého muže s bederní zástěrkou, jak informovaly Mainzer Allgemeine Zeitung. Podle tiskové zprávy vysvětlil zodpovědný podnikatel zásobení automatu jako vadnou zásilku. epd Mnozí Švýcaři neznají Kalvína Zürich. Více než polovina Švýcarů mladší generace ještě nikdy neslyšela o církevním reformátoru Janu Kalvínovi ( ), na jehož 500. narozeniny se v tomto roce vzpomíná. Při průzkumu curyšských SonntagsZeitung v hodnocení nejvýznamnějších Švýcarů všech dob se totiž umístili reformátoři Ulrich Zwingli ( ) a Jan Kalvín na místě 18. a 22., jak informovalo reformované médium. Znepokojivé ale je, že 53% mladších 34 let ještě nikdy o Kalvínovi a 48% ještě nikdy o Zwinglim neslyšelo. epd/gm 7

8 EKUMENA Noc otevřených kostelů 2009 Ukázat svatostánky v světle Své brány otevřely kostely v Praze 19. ledna ve večerních hodinách, aby tak uvítaly zájemce o kulturní a duchovní program, pořádaný v rámci Noci otevřených kostelů. Ekumenická rada církví v České republice ve spolupráci s místními církvemi organizovala tuto akci již potřetí. Křesťanské církve chtějí v rámci tradičního Týdne modliteb za jednotu křesťanů ukázat své svatostánky i v trochu jiném světle a v jiném čase než je obvyklé. Celý večer začal ekumenickou slavností v sídle Církve bratrské. Slavnosti se účastnila většina předních představitelů církví v ČR. Na slavnosti promluvil mimo jiné předseda ERC v ČR Pavel Černý a kázal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Celá noc pak pokračovala na různých místech Prahy studentským ekumenickým shromážděním v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle, koncertem populární hudby v Kostele u Salvátora na Praze 1 či v chrámu sv. Mikuláše varhanním koncertem. V katedrále pravoslavné církve v Resslově ulici se pak konaly již podruhé v rámci Noci otevřených kostelů zpěvy písní z ekumenické duchovní komunity Taizé. Celá akce přilákala dohromady asi 500 návštěvníků. Ondřej Chrást ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU Církve podpoří české předsednictví EU Ekumenická rada církví (ERC) se k českému předsednictví Evropské unii (EU) připojí setkáními a diskusemi s komisaři EU Vladimírem Špidlou (sociální otázky) a Janem Figlem (vzdělávání, školství a kultura), se zástupcem komise pro všeobecný dialog společnosti a církve a zástupcem komise pro kompetence a pravomoci EU komisí (otázka grantů). Diskutovat také bude se členem evropského parlamentu Hynkem Fajmonem, s pracovníky Konference evropských církví (KEK), se zástupci sdružení církevních organizací pro rozvojovou pomoc (EU diakonie) a dalšími. Toto setkání se uskuteční ve dnech ledna 2009 v Bruselu. Za Českobratrskou církev evangelickou se zúčastní synodní senior Joel Ruml, synodní kurátorka Mahulena Čejková, náměstek synodní kurátorky Pavel Stolař, Miloš Calda, èlen PO pro spol. a mezinár. záležitosti a vedoucí tajemník ekumenického oddělení Gerhard Frey-Reininghaus. Program v Bruselu bude směřován na témata: vztah církví k institucím EU (práce institucí, řešení problémů, které zajímají církve, fungování EU komise vůči církvím) a náplň a poslání církevních institucí v Bruselu (důležitost jejich práce i ve vztahu k českým církvím, práce KEKu, činnost komise pro práci s migranty). Připraven je také kulturní program včetně setkání v Českém kulturním středisku. ERC plánuje v následujících měsících i schůzku s vicepremiérem pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou i delegací ze Švédska, které po Česku počátkem července předsednictví převezme. K českému předsednictví vydává ERC, v redakci Hany Volné z ČCE, česko-anglickou publikaci s vloženým CD, s titulem Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti. Smyslem publikace není pouze vést dialog s vládními prioritami pro první české vedení EU a představení vlastní vize církví. Vydaná příručka má univerzální použití, může sloužit například k prezentaci jednotlivých církví sdružených v ERC. (ib) NAD VAŠIMI DOPISY Červený kostel nezahálel Ad ČB 14/2008 Krozhovoru šefredaktora bratra J. Mamuly s památkářkou sestrou Martou Procházkovou uvedeného ve stati Neuzavírat stavbám cestu, konkrétně k poslední odpovědi: Jak k nám může historie nově promlouvat? si dovoluji podotknout. Červený kostel nebyl uzavřený po celou dobu totality. Pokud po určitou dobu nesloužil svému účelu, nebylo to z vůle 1. brněnského sboru, ale bylo to tím, že jednak vlivem zvýšení intenzity dopravy došlo k údajnému statickému narušení stavebních konstrukcí v základech. Byl tenkrát ze státních prostředků opraven, a stát kvůli tomu omezil sboru jeho užívací práva. Kostel ale minimálně v padesátých a i částečně snad i šedesátých letech sloužil každou neděli k pravidelným bohoslužbám. Já sám jsem v něm byl v roce 1954 komfirmován a v uvedených letech jsem zde bohoslužby navštěvoval (pokud jsem nezaspal,to jsem pak chodil na Pelicovu). Nemohu zapomenout ani na to, jak byl kostel doslova přeplněn v roce 1958, když v něm byla slavnost 500. výročí založení Jednoty bratrské pořádaná tehdy Kostnickou jednotou. Výjimečně tenkrát zval ke slavnostním bohoslužbám zvon z věže kostela a nad vchodem učastníky vítaly bílé prapory s červeným kalichem. Tom 8

9 PORADNÍ ODBORY Kurz pro sbormistry Žalmy a žalmové zpěvy je hlavní téma 13. kurzu pro vzdělávání sbormistrů, kterého se mohou zúčastnit také zpěváci, varhaníci a zájemci o sbormistrovství. Žalmy patří ke vzácnému dědictví, které křesťanská církev převzala z židovské tradice. V průběhu staletí docházelo k různým zpracováním žalmů. Tento proces není u konce, ale pokračuje dál. V dnešní křesťanské církvi se setkáváme s širokou paletou zhudebněných žalmů (písňových i nepísňových). Ukazuje se, že právě pluralita žalmových zpěvů, seřazených vedle sebe, otevírá církvi i jednotlivcům nové přístupy k žalmům. Tato zkušenost zanechá stopy také v příštím Evangelickém zpěvníku, na němž se v současné době pracuje. S novými žalmovými zpěvy přibudou pěveckým sborům krásné úkoly. S prezentací těchto novot chceme začít již teď. Na kurzu budou referovat členové zpěvníkové komise, kteří se autorsky podílejí na zpracování některých nových žalmových zpěvů: Miloslav Esterle (předseda), Jiří Pejla a Ladislav Moravetz. Kromě přednášek a diskusí budeme v jednotlivých dílnách nacvičovat a také dirigovat (společně i individuálně): vícehlasé úpravy žalmových písní (Schützovy žalmy, ženevské žalmy, žalmy autorů 20. stol.), responsoriální žalmy (Ebenovy žalmy, vícehlasé žalmové modely), žalmové kánony, žalmové moteto Missa simplex od Richardse Dubry. R. Dubra je významný současný lotyšský skladatel. Jeho krátká mše (SATB, stupeň obtížnosti: jednoduchý) je zařaditelná do evangelických bohoslužeb. Součástí kurzu bude také příprava hudební stránky nedělních bohoslužeb s Večeří Páně, kázat bude farář Lubomír Kabíček. Kurz se koná od března 2009 ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem ( cz). Provoz kurzu bude hradit ústředí ČCE. Noclehy a stravování (sobota: snídaně, oběd, večeře neděle: snídaně, oběd) si budou uchazeči kurzu platit sami. Tento poplatek činí 970 Kč /osoba. Po skončení kurzu každý uchazeč obdrží potvrzení o účasti, které, budeli chtít, může předložit ve svém sboru k proplacení poplatku kurzu. Zahájení kurzu: pátek 13. března ve hod. v kapli Sola Gratia. Kurz zakončíme společným nedělním obědem. Na kurz je možno se přihlásit do 8. března prostřednictvím závazné písemné přihlášky (jméno, příjmení, bydliště, sbor ČCE, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon, , datum), kterou je možno poslat poštou Ladislav Moravetz, Na Chaloupkách 172, Chvalčov nebo mailem: Odhlášení z kurzu (jsou-li k tomu závažné důvody) je možno učinit nejpozději do 10. března, aby nevznikly zbytečné finanční výdaje. Budeme rádi, když se zúčastníte celého kurzu. Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE, předseda poradního odboru pro církevní hudbu NAPSALI O NÁS Farář káže v hospodě a s muzikou Od září 2006 si evangelický farář a kdysi též undergroundový písničkář skupiny Lídl & Velík Štěpán Hájek plní svůj dávný sen: každou druhou neděli v měsíci pořádá v klubu Desert na Rooseveltově ulici v Brně evangelickou bohoslužbu. Modlí se i káže přímo v hospodě, navíc s koncertem pozvané kapely, kterou sám vybírá. Hráli zde například Květy, Sestry Steinovy, Sváťa Karásek, Poletíme?, Původní Bureš, Veselá zubatá, Bača rači čevabčiči a další. K rozmluvě nebo čtení z oblíbené knížky si zároveň zve různé hosty... Může sem vejít kdokoliv, štamgast či náhodný návštěvník, provoz na baru je samozřejmě nepřerušen a vstup do přilehlého sálku zdarma... Co s tím? (Že ev. církev oslovuje poměrně málo dělnictva pozn. red.) Moc nevím, ale jednou z cest může být právě dobrá kapela, která dokáže zaujmout a přitom nemá hloupé texty. Vytvoří-li kolem sebe fanouškovskou obec, má daleko větší možnosti, jak ovlivnit i další. A nenařkl vás někdo, že tak vstřícné kroky účelově přitahují lidi k víře? V Desertu se mi to nestalo, spíš tu lidé oceňují, že nesu kůži na trh do volně přístupné hospody, která je komukoliv otevřená a kde probíhá normální provoz. Ale v Dubenkách při Parrésii se mi to stalo, tam mi jeden Brňan vmetl do tváře, že vy evangelíci už nevíte, co byste vymysleli, abyste ty lidi nalákali. Což mě hodně naštvalo. Český národ je ale vnímán jako jeden z nejateističtějších v Evropě. To bychom museli dlouho probírat, co je ateismus... Chtěl bych však zároveň říct, že za všecko špatné, co česká společnost vůči církvím cítí, si ty církve můžou z větší části samy. Samozřejmě to má své historické pozadí, církve by však každopádně měly usilovně přemýšlet, proč je vůči nim česká společnost nedůvěřivá. A poučit se z toho. Regionální mutace, Mladá fronta DNES Brno, Jana Soukupová (výňatek) 9

10 CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ Aby církevní kancelář nebyla daleko V červenci loňského roku došlo ke změně ve funkci vedoucí tajemnice Ústřední církevní kanceláře. Na toto místo nastoupila PhDr. Lydie Gallusová (1954). Vystudovala romanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, pracovala jako odborná asistentka tamtéž, později působila ve vedení obchodní firmy v Brně a ve vydavatelství Vltava-Labe-Press v Jihlavě a v Brně. Narodila se v rodině evangelického faráře, duchovními ve sborech ČCE jsou také syn Petr (v Sázavě) a sestra Ester (v Praze na Vinohradech). Po půl roce její činnosti přinášíme, jak jsme v Českém bratru slíbili, s novou tajemnicí rozhovor. Máte evangelické kořeny, ale v církvi jste nikdy nepracovala. Pracovat v servisní organizaci jak je ústřední církevní kancelář označována je přece jenom něco jiného, než být pouze farářským dítětem. Čili co vás přivedlo, co jste našla a s čím do ústředí přicházíte? Máte pravdu, jako zaměstnanec jsem v církvi nikdy nepracovala, ale život v církvi znám dobře. Prožila jsem 25 let na faře, 16 let na vesnickém sboru (v Sázavě) a 9 let v městském sboru (v Brně-Židenicích). Jako většina farářských rodin byla naše maminka i my tři děti zapojeni do všech sborových akcí a různých pravidelných činností (od úklidu sborových místností a kostela až po administrativu). Od rodiny faráře se jakoby automaticky očekávala spolupráce ve všech sborových záležitostech. V Brně jsem zažila roky krásného společenství mládeže, založili jsme pěvecký sboreček a jezdili zpívat do domovů důchodců, pěstovali ekumenu s katolíky, jezdili na kurzy a sjezdy mládeže, brigády. Celkově to ale v Brně nebyla žádná idyla: kvůli cejchu farářského dítěte jsem zažila i velkou šikanu. Později, se třemi malými dětmi, už pro mě nebylo možné pokračovat v zapojení do aktivního církevního života a ani v dalších letech, kdy jsem jako živitelka rodiny musela dost tvrdě pracovat. Zůstal na čas jen zpěv a modlitební večery. Do výběrového řízení na místo vedoucího tajemníka ÚCK jsem se přihlásila z velmi prozaického důvodu hledala jsem práci. Ztratila jsem zaměstnání, když z organizačních důvodů byla zrušena místa ředitelů vydavatelství regionálních deníků a tím i místo moje. Hledala jsem možnost uplatnit zkušenosti. To, že je to práce v ústředí církve, bylo jaksi navíc. Ani jsem vlastně moc nepočítala s tím, že by to mohlo vyjít. Netušila jsem, do čeho jdu, neměla jsem téměř žádné informace o šíři problémů a úkolů, otevíralo se to přede mnou až postupně po nástupu do funkce. Výhoda vyššího věku je určitý nadhled. Jsem si velice vědoma krátkosti času. A vidím sebe sama jako jednoho pracovníka v řadě. (Bylo by moc hezké vidět tu řadu všechny ty moje předchůdce pohromadě snažila jsem se představit si je vedle sebe.) Synodní radu pro mě kdysi představovala dvě vzácná jména: Kája Trusina a Marta Kačerová. Když jsem do Husova domu vstupovala jako na svoje nové pracoviště, cítila jsem úctu. Byl (a je) to skutečně zážitek a radost, po těch mnohých letech v ne příliš přátelském světě byznysu, potkávat staré známé z církve, být obklopena stejně smýšlejícími lidmi. Je mimořádné mít možnost zahájit ve středu pracovní den pobožností, zpívat k narozeninám u dveří oslavenců krásné evangelické písničky. Zároveň jsem ale už velmi brzo pocítila velký problém, dosud nepoznaný: střet jakéhosi křesťanského postoje s manažerskými postupy a firemními pravidly. Mám výhodu pohledu zvenku. Pro mě je ústřední církevní kancelář stejný organismus, jako jiné velké firmy, skutečný kolos, který, pokud má fungovat, se musí řídit jasnými a důsledně dodržovanými pravidly a řády. V první řadě se musí 10

11 otevřeně komunikovat. Dále je nutná dobrá informovanost, průhlednost, zodpovědnost, důslednost a v neposlední řadě starost o motivaci pracovníků. I když také slyším hlasy, že naše práce je především služba, má to být a zároveň to je servis sborům a synodní radě. Dobrá, je tedy podle vás možné sladit obě dikce jak říkáte organismus velké firmy, kolos a zároveň hovořit o křesťanské službě? Řada lidí v kanceláři pracuje právě proto, že svou práci vnímají jako službu a ÚCK pro ně není firma jako každá jiná. Myslím, že ano. Ale každý, kdo v církvi pracuje, ví, že práce v církvi je těžká. Právě to určité očekávání služby a dobrovolnosti někdy zavazuje a svazuje. Také křesťanská praxe je těžká. Možná v církevním prostředí víc než v necírkevním, kde člověk cítí odpovědnost, je-li reprezentantem své církve mezi nevěřícími. Člověk přicházející zvenku, ze světa, do ústředí církve, má zřejmě také určitá očekávání, ale zjistí, že lidské slabosti jsou všude stejné. Vyrovnat se s tím je zde ale těžší než jinde. Začala jsem přemýšlet o věrohodnosti evangelíků co kážeme a jak se chováme. Svou úlohu vidíte především kde? Řídit kancelář tak, aby pružně a profesionálně fungovala. Vadí mi diletantismus. Přeji si, aby lidé za mnou přicházeli s důvěrou, jednali otevřeně, nebáli se vyslovit kritiky, nevyhýbali se nepříjemným situacím neschovávali se za křesťanskou lásku, uměli pojmenovat špatné a neobcházeli, ale řešili problémy. Nejhorší jsou nastřádané neřešené konflikty, které brání kontaktu na rovinu. Základem musí být otevřená komunikace, jasné a průhledné jednání, bez jakýchkoli tabu, je potřeba mít správné lidi na správných místech a pracovat efektivně. Zde vidím naprostou paralelu s firmou, (která chce dobře fungovat a nezkrachovat) a také svůj úkol: odpovědné hospodaření kanceláře a správně nastavené kontrolní mechanismy. Snažím se hodně hovořit se svými spolupracovníky a mám velkou radost z pozitivních reakcí na změny. Také je pro mne velmi důležité být v pravidelném kontaktu se synodní radou. Jedno nebezpečí vidím ale i v tom, že v jednotlivých odděleních kanceláře chceme zvládnout pořád víc, nabíráme na sebe víc, než zvládáme, přepínáme se, pak nestíháme, jsme unavení. Je potřeba dobře zvažovat a správně vybírat, nebrat na sebe víc, než lze dobře zvládnout. Celkově musím přiznat, že práce v ÚCK je pro mne od samého začátku ve znamení velkého pracovního nasazení a odvahy. Není to jednoduchá práce. Ale věřím tomu, že změny v ÚCK přinesou dobré ovoce, jinak bych tu práci nemohla dělat. Změn je hodně, chvíli to potrvá, ale už teď se těším, až se vše rozběhne. Chtěla bych být prostředníkem k dorozumění a porozumění a v ústřední kanceláři, aby jednou zpětně bylo možno říci, že to bylo dobré období. Tak trochu zelenou nití je neustálá kritika kanceláře. Počtu lidí, kvality práce etc. Myslím, že řadu poctivých dělných pracovníků to trápí. Pamatuji si dokonce na dopis, ve kterém pisatel nechápal, nač je třeba zaměstnávat správce sítě. Když jsem se při přípravě k výběrovému řízení začala zajímat o ÚCK, uslyšela jsem o mohutné kritice na její fungování. I po nástupu do funkce mi pár lidí řeklo: Chudáku, na co ses to dala? Nebo názor: V tom baráku (Husův dům) je jakoby něco zakletého, po čase tam každý nadšenec ztratí chuť. To skutečně nebylo moc povzbudivé. Během půl roku práce ve funkci vedoucí tajemnice jsem pochopila, proč ta kritika. Proč? Myslím si, že vývoj kanceláře nezareagoval na změny doby. Už při prvním pohledu na organizační strukturu nutně člověka napadne, jak může vedoucí tajemník přímo řídit 13 oddělení v domě, být spolehlivě osobou, která zaštiťuje řešení úkolů synodu, úkolů vyplývajících z pravidelných zasedání SR, má na starosti zajistit řešení právních problémů a je i v přímém kontaktu se sbory a ostatním světem venku? To je víc než příliš. ÚCK má stále stejnou organizační strukturu, jako před lety. A to je špatně. Doba je úplně jiná. Poté, co se se svobodou otevřely různé možnosti, začalo se v kanceláři s novými a novými aktivitami, ale žádná změna ve struktuře řízení. Práce zde dříve a nyní se vůbec nedá srovnávat. Jeden z mých předchůdců, Miroslav Brož, který na SR strávil téměř dvě desítky let, mi o tom vyprávěl: měl 14 spolupracovníků (nyní jich je přes 40) a možnosti aktivit velmi omezené. (V letošním roce mělo např. oddělení výchovy 45 akcí, ekumenické oddělení má nyní nevídaně široký záběr, atd.) Je tedy potřeba mnohé změnit. A začala s tím už vlastně SR v okamžiku, kdy hledala vedoucího tajemníka ve výběrovém řízení to se dosud zatím nikdy nekonalo. Myslím, že je to tak velmi správně. 11

12 Kritika ÚCK byla zřejmě mnohdy oprávněná, ale je potřeba vidět i druhou stranu: jaká je kázeň a disciplina ze strany sborů? Co říci, když na výzvu či prosbu není reakce, či zareaguje 1/3 sborů? Neměli bychom i jako církev být viditelnější a otevřenější? Jak byste chtěla pohled ze sborů na kancelář změnit? Myslím, že je malá informovanost o tom, co se v ústředí děje. Synodní rada a mnozí zaměstnanci ÚCK pracují nesmírně obětavě, do večera, o víkendech, ale o mnohých aktivitách se venku vůbec neví. Slova o nabubřelém aparátu synodní rady jsou důsledkem nedostatku informací. Proto moje snaha: více komunikace, více informací z ústředí ven. Máme v plánu postupně představovat jednotlivá oddělení a jejich aktivity, aby bylo více jasno, jak co funguje a proč je tu tolik lidí, kolik jich je. Ráda poskytnu případným zájemcům i další informace. (Malý příklad: málokdo tuší, že takovou sborovou zásilku zpracovává a vypravuje poštou i elektronicky jediná osoba asistentka Alice, při kopírování stovek listů jen s pomocí kolegy z provozu celkově práce na hodiny. A pak se dozvíme, že někde sborové zásilky ani nečtou!!!) Chceme vytvářet takové zázemí pro sbory, kam se s důvěrou mohou obrátit. Ústředí a sbory, to jsou sice rozdílné světy, centrála bude vždycky ostře sledována a komentována, ať už je v Praze či jinde, ale mým přáním je, aby ty dva světy byly dobře propojeny, aby ÚCK nebyla kanceláří někde strašně daleko, ale pokud možno po ruce. V poslední době odešlo několik zaměstnanců především z ekonomického oddělení, přišli noví... Ano, přišla jsem do neklidné a svízelné situace, s velkými personálními změnami (ekonomické oddělení bylo v kritické situaci), v krátké době bylo potřeba najít nové lidi, zaučit je, začít likvidovat staré chyby a fungovat nově. Vůbec to nebylo příjemné období, nechtěla bych si to zopakovat ani v nejmenším. Zdaleka sice ještě nejsme tam, kam je potřeba se dostat, ale jsme určitě na dobré cestě. Celkově je mnoho změn: v nové struktuře (o jednoho pracovníka méně) nyní funguje provozní oddělení a právní služby, probíhají velké práce ve všech odděleních při zakládání spisovny (vše bude fungovat na elektronické bázi), připravujeme zásadní změnu webových stránek ústředí s propojením se změnami v Českém bratru a celkově se pozmění struktura ÚCK: vzniknou nové mezičlánky, aby kancelář mohla skutečně dobře fungovat. Přišla jste do ÚCK v roce oslav 90. výročí. Zde pracovníci odvedli mimo svou agendu také mimořádný kus práce. Vidíte to také tak? Nechci laciné chvály, ale otevřený názor. Byl to skutečně mimořádný kus práce, který odvedli pracovníci ústředí v souvislosti s oslavami. Na akce podobných rozměrů bývají zaangažovány agentury. Tady to lidé zvládli s nesmírným nasazením sami, dobrovolnou a obětavou prací, vedle vlastních povinností. O to více nás těší ocenění domácích i zahraničních hostů (jeden švýcarský host řekl: bylo to rozmanité, přátelské a profesionální ). Příprav a průběhu oslav se aktivně účastnili téměř všichni pracovníci ÚCK a patří jim za to velký dík. Před oslavami byly názory různé. Neslavit, nejde o stoleté výročí, pokud ano, ať sbory slaví samy, vůbec je to zbytečné, z Prahy nadirigované a stojí to peníze. K diskuzi, zda slavit či ne, jednoznačně přidávám své ANO. Myslím, že máme jedinečnou církev a že o sobě dáváme málo vědět. Takové jubileum je k tomu víc než dobrá příležitost a také důležitá i pro nás samé: chceme se společně radovat (slavit) a tím se i navzájem posilovat. Často se příliš držíme v pozadí. Jen ať svět vidí, že jsme nejen církev vzdělaných lidí, ale také jsme úplně normální a ještě máme něco navíc. Byli jsme přísně vychováni hodně nároků, zdůrazňování nutnosti pokory, skromnosti, málo pochvaly a ocenění, což vše vede k nejistotě a malému sebevědomí. Nepřenášíme to dál? Neměli bychom i jako církev být viditelnější a otevřenější? Řekla jste na adresu církve hodně chvály, a tak na závěr prosím o přání pro všechny. Z pohledu toho, kdo má na starosti chod ústřední kanceláře: dělat správná rozhodnutí, dobře hospodařit se svým časem, dělat rád svoji práci a žít tak, abychom nebyli lidé utrápení, vystresovaní a uhonění, ale lidé radostní a aby to na nás taky bylo vidět! Heslo vybrané pro r je právě slovo, které mě drží a povzbuzuje: Co je u lidí nemožné, je možné u Boha. Vědomí toho, že nejsme na všechno sami a kde naše vlastní síly nestačí, je síla jiná, ať nás provází novým rokem. před Vánoci se ptala Ivana Benešová 12

13 PO UZÁVĚRCE Vyjádření synodní rady ke zpronevěře na našem ústředí Milé sestry, milí bratři, synodní rada ČCE projednala situaci, vzniklou zpronevěrou finančních prostředků ve výši 10 milionů Kč v ústřední církevní kanceláři. Podezřelým je bývalý hlavní ekonom kanceláře V. P., několikrát trestaný za podvody, který do zaměstnaneckého poměru v naší církvi nastoupil patrně se záměrem pokračovat v podvodné činnosti. Stávající kontrolní systémy církve rutinního a zkušeného podvodníka neodhalily. Synodní rada prověřila ochranu finančních prostředků ústředí církve, opakovaně se v této věci radila s bankovními experty. Na základě těchto konzultací navrhla některé úpravy systému a vydala pokyny ke změnám ve způsobu přijímání nových pracovníků. Nyní má synodní rada za to, že nebezpečí podobné zpronevěry v ÚCK je sníženo na minimum. Dále přizvala externí auditní skupinu, která má nezávisle a objektivně popsat systém finančních toků, tak pomoci určit příčiny selhání kontroly v této oblasti a navrhnout opatření k nápravě. Členy této skupiny jsou nezávislí odborníci z oblasti bankovnictví, státní kontroly a státní správy. Auditní skupina svou činnost již zahájila. Zprávu auditní skupiny i zprávy o všech opatřeních synodní rada předloží nejbližšímu zasedání synodu. Odcizená částka pochází z konta, na kterém se shromažďují finanční prostředky především od zahraničních dárců, určené na investice a projekty plánované na r Pro synodní radu je prioritou, aby závazky spojené s dary v tomto roce byly v plné šíři splněny. Zároveň synodní rada znovu potvrzuje, že odcizení prostředků neohrožuje provoz církve. V souvislosti se zpronevěrou zvažovali všichni členové synodní rady míru vlastní odpovědnosti a otázku setrvání ve svých funkcích. Po zvážení všech okolností (konání řádného zasedání synodu za tři měsíce a jeho příprava, potřeba přijímat okamžitá rozhodnutí v krizové situaci), rozhodla se synodní rada požádat synod při nejbližším řádném zasedání v květnu tohoto roku, aby na počátek jednání rozhodl, zda dosavadní synodní rada má setrvat ve funkcích až do skončení svého mandátu. Synodní rada také projednala rezignaci vedoucí tajemnice ÚCK Lydie Gallusové. Synodní rada rozumí této rezignaci jako přijetí části odpovědnosti sestry Gallusové za situaci, ve které došlo k podvodu podřízeného pracovníka V. P.S ohledem na možnou destabilizaci ÚCK, způsobenou jejím odchodem, s ohledem na dosavadní práci sestry Gallusové i s ohledem na to, že sestra Gallusová v této záležitosti převzala metodický postup od svých předchůdců ve funkci a podmínky výběrového řízení na místo vedoucího ekonoma církve vyhlásila její předchůdkyně, rozhodla se synodní rada podanou rezignaci nepřijmout. Konečné rozhodnutí ponechává synodní rada synodu, jenž je podle řádů církve povinen o obsazení funkce vedoucí tajemnice rozhodnout v každém případě. Synodní rada sleduje postup vyšetřování a pátrání po nezvěstném bývalém pracovníkovi, s orgány činnými v trestním řízení spolupracuje. O dalším postupu bude sbory pravidelně informovat. Nakonec: synodní rada přijala v souvislosti s touto záležitostí množství dopisů, především od členů církve, ale i od přátel ze zahraničních sesterských církví. Převážná většina pisatelů vyjadřuje spolunesení břemene a připravenost přispět podle možnosti ke zvládnutí situace a k nápravě. Některé dopisy se vyjadřují kriticky ke způsobu řízení církve, v němž není samozřejmostí doprovázet bratrskou a sesterskou důvěru přísnou kontrolou a nekompromisními bezpečnostními opatřeními. Máme naději, že i pro tuto situaci je v Božích rukou připraveno východisko. Synodní rada ČCE, Praha, úterý 3. února 2009 OZNÁMENÍ Ústřední církevní kancelář ČCE přijme hlavní účetní, s ukončeným VŠ/SŠ vzděláním. účetní, s ukončeným SŠ vzděláním. požadujeme, min. 5 let praxe v oboru, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook), samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost. nástup na trvalý pracovní poměr co nejdříve. nabízíme, odpovídající platové ohodnocení, příjemné pracovní prostředí v centru Prahy možnost dalšího školení a jazykových kurzů, 5 týdnů dovolené, stravenky Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na adresu Českobratrská církev evangelická, person. odd., Jungmannova 9, Praha 1 nebo Bližší informace na tel.: , D. Doucková. 13

14 V TĚCHTO DNECH Důvěru nevzdávejme Synodní senior Joel Ruml sděluje čerstvé reakce na případ zpronevěry Ke zpronevěře peněz z celocírkevních prostředků jste vydali poměrně podrobné prohlášení, přesto by nás zajímal tvůj osobní názor. Rád bych na začátku zdůraznil, že vůbec nesnižuji hodnotu zcizených peněz. Celých 10 milionů je opravdu mnoho. Jde o peníze z ciziny, z větší části určené na různé projekty, a náš první úkol bude dát zahraničním dárcům najevo, že na co dali, to uděláme. To je naše priorita a cestou důkladné inventury a šetření prostředky k tomu najdeme. Moje další úvahy se však již netýkají peněz. Vlastně již desátý den chodím s tou ztrátou spát a ráno mi obrazně řečeno stojí u postele. Stále se musím ptát, co je na církvi nejvíce zneužitelné. Myslím, že je to prostor důvěry, který zde byl záměrně odhalen a zneužit. Nechci srovnávat rovnou s heparinovým vrahem, ale i tam šlo o podobnou důvěru. Ve zdravotnictví přece jeden druhému věří pro jeho práci, že je na něj spolehnutí, a do jisté míry jde o věci, které nejsou uchopitelné strukturou, systémem, ničím. My jsme v této důvěře myslím, že většinově v církvi žili. Najednou byla ošklivě zneužita, a to ne jen po stránce odborné, ale přímo vyznavačské, protože inkriminovaný pracovník chodil i na naše pobožnosti, zpíval a modlil se s námi a v duši se nám šklebil, co jsme za hlupáky, protože nám svěřených 10 milionů už má doma. To mi připadá úplně zrůdné! Ale! Když o tom přemýšlím dál, nedovedu si představit, že bychom hodnotu nám v církvi nejvlastnější zaměnili za podezřívání a nedůvěru. V tom bych nemohl žít! Církev by pro mne hrozně ztratila, kdybychom se teď soustředili jen na administrativní opatření. Jistě jsou pro práci s penězi nezbytná, ale stejně tak i vědomí, že zde pracujeme s důvěrou. Tohoto vědomí se nesmíme vzdát, protože jinak bychom zlikvidovali společenství. Nemohu žít tam, kde si musí lidé a priori nevěřit, a nedovedu si představit, že bych se měl v tomto smyslu změnit. Druhá stránka věci mne též provází na každém kroku. Cestou do ciziny, v autě, doma se mi vybavují teologické a biblické souvislosti. Vždyť často kážeme: budete zneužívaní, budou vás obžalovávat, budete padat a hned to vyvažuje naděje: ale nepadnete! Teď si říkám, vždyť jsem vlastně kázal o něčem, co jsem pořádně nezažil. Tváří v tvář církvi si to uvědomuji. Dostávám i velmi ošklivé a drsné y, ale nemám důvod se obhajovat a objektivizovat, vždyť součástí naší důvěry k lidem je důvěra vůči Bohu. Kdybych na jedné straně polevil, rozvrátím svou bytost. Mé úvahy nyní jinak souzní s řečmi, které bylo a lze slyšet na konventech i synodech: vždyť se bavíme v podstatě pořád jenom o řádech a penězích! Co když tato událost pro nás znamená varování: orientujete se špatně; vaše jistota je jinde! Opakuji, ztráta je obrovská, nezlehčuji ji; ale dostávám se již do stadia, kdy ke mně začíná promlouvat i toto zásadnější sdělení. Proto náš dopis končí vyznáním, že máme naději, že je v Božích rukou připraveno východisko. Jste synodní rada, která schytala jedno z nejtěžších období restrukturalizace celé společnosti. Zvolili jste zpočátku důsledně nedirektivní model, tebe jsem ale často slyšel si postesknout, že autorita v církvi schází, jako bys ji stále hledal. Jak o ní přemýšlíš dnes? Ve chvíli opravdového vnitřního narušení, jako když ti někdo nafackuje nebo tě ošidí, jsem vděčný za všechnu podporu. Je hezké číst y, které sem přišly od lidí z církve. Jedna členka řekla budeme šetřit, druhá řekla uděláme sbírku, ano, v tomto světě se takové věci dějí. Pragmatické konstatování, máte peníze a spravujete velký majetek, který bude přitahovat všelijaké komáry. Nebo když slyším, lidičky, zažili jsme horší věci, přežijeme i tohle, věřím, že tyto spontánní reakce nenaordinovali faráři. Čas od času je ze mne velký pietista, tak zas nyní. Najednou si připomínám s jinou naléhavostí první otázku Heidelberského katechismu, co jest tvým jediným potěšením.... Ve chvílích znejistění se ptát, kdo je mou autoritou, není tak špatná pozice. Nemyslím vůči policii kéž by ovšem našli něco na jeho účtech! ale jak dnes můžeš chtít krytá záda i ze strany církve? Pak najednou přijde hlavní potěšení nejsem sám svůj a to je mou autoritou, mým světýlkem, přenáší mne přes toto špatné období. Máš pocit, že bys býval sám potřeboval íc důvěry od svých podřízených? Společenství synodní rady je úžasně kompaktní a toho si hodně považuji. Co se týče kanceláře, tuším velké zneklidnění, protože on to hrál na všechny. Církev ho neznala, takže do jisté míry jsou na tom 14

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2001 Praha, březen 2002 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Orlová 2. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY

České církve a zahraniční misie VÝSLEDKY ANKETY České církve a zahraniční misie 6.2016 VÝSLEDKY ANKETY Účel: Cílem této ankety bylo získat lepší porozumění tomu, jak české církve vnímají službu zahraničních misionářů, aby bylo možné zlepšit dlouhodobou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa

Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa Milí přátelé a příznivci, 3. července vyhořel Obchůdek Jednoho Světa v Korunní ulici v Praze na Vinohradech závada na elektrickém

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více