Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012"

Transkript

1 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012

2 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku). Vytvořte výkres součásti v SolidWorks, uložte do souboru *.pdf (Rohatka_100.pdf) a jako výkres SolidWorks do souboru *.SLDDRW (Rohatka_100.SLDDRW).

3 1. Založení nového výkresu SolidWorks V SolidWorks založíme nový výkres v menu Soubor položka Nový nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+N nebo pomocí ikony Nový soubor na hlavním panelu. Pokud vidíme nabídku Začátečník (levý obrázek) zvolíme tlačítkem Upřesňující rozšířenou nabídku (pravý obrázek). Zvolíme záložku Škola, položku Výkres SPŠ a potvrdíme. (Pokud vidíme pouze záložky Šablony a Tutorial, nejsou instalovány školní šablony stáhneme šablony z intranetu školy a podle přiloženého návodu instalujeme. Alternativně můžeme vybrat Výkres ze záložky Šablony a poté zvolit formát ISO A3 nebude k dispozici školní razítko a rámeček a některá nastavení.)

4 1. Založení nového výkresu SolidWorks V okně Formát/velikost listu, které se otevřelo, zrušíme zatržení volby Zobrazit jen standardní formáty (v tomto okně můžeme také definovat vlastní velikost listu v případě potřeby). Stiskneme tlačítko procházet, vybereme A3 sps dil.slddrt, v okně náhledu uvidíme školní razítko. Volbu potvrdíme. Soubor nyní uložíme pod jménem Rohatka_100.SLDDRW.

5 2. Pohledy ve výkresu SolidWorks V okně Pohled modelu stiskneme tlačítko Procházet a vybereme soubor modelu, jehož výkres chceme vytvořit volíme tedy soubor Rohatka_100.SLDPRT. V položce Orientace vybereme levý boční pohled, je vhodné zapnout volbu Náhled, jinak pracujeme jenom s prázdnými rámečky a těžko se orientujeme. V nabídce Styl Zobrazení zvolíme Skryté hrany odstraněné, zapneme volbu Automaticky začít průmět (po umístění základního pohledu se automaticky začnou generovat promítané pohledy, jenom je umísťujeme).

6 2. Pohledy ve výkresu SolidWorks Dále v okně Pohled modelu v položce Měřítko zvolíme Použít vlastní měřítko a zvolíme 1:1. Umístíme základní pohled a pomocí myši umístíme pravý a levý bokorys (stačil by jeden, v dalším si ale ukážeme jak pohledy modifikovat) a také umístíme isometrický průmět do blízkosti razítka (isometrický pohled na výkresu obvykle nad razítkem je velice užitečný, usnadní orientaci ve výkresu zejména osobám, které se ve výkresu špatně orientují např. obchodníkům. Isometrický průmět zasahuje až do razítka to nyní nevadí.

7 2. Pohledy ve výkresu SolidWorks Upravíme isometrický pohled ťukneme myší na isometrický pohled a otevře se nabídka konfigurace tohoto pohledu. V položce měřítko zvolíme Použít vlastní měřítko a zvolíme 1:2. Isometrický pohled se zmenšil na polovinu. Potvrdíme. Nyní můžeme upravit polohu pohledu tak, aby nezasahoval do razítka a ničemu nepřekážel přetažením pohledu s levým tlačítkem myši ( taháme za vnitřní plochu rámce pohledu, ne za entity pohledu samého). Výsledné rozložení pohledů viz pravý obrázek.

8 3. Detail ve výkresu SolidWorks Drážka rohatky je na výkresu příliš malá, bylo by obtížné ji zakótovat, zkosení a zaoblení nelze rozlišit vytvoříme detail zvětšený výřez pohledu. V záložce Zobrazit rozvržení tlačítkem Detailní pohled otevřeme dialog tvorby detailu. Načrtneme kružnici, která označuje část pohledu, kterou chceme zvětšit. V položce Měřítko zvolíme Použít vlastní měřítko a zvolíme měřítko 5:1, výřez se zvětší 5x.

9 3. Detail ve výkresu SolidWorks Pokud se opakovaně pokoušíme o tvorbu detailů či řezů, SolidWorks zvolí pro označení řezu či pohledu při každém pokusu vždy další písmeno abecedy např. C a přitom je to první objekt a měl by být označen A, můžeme označení editovat. Polohu označení můžeme upravit přetažením písmene myší.

10 3. Detail ve výkresu SolidWorks Detail nyní myší umístíme ve výkresu podle obrázku.

11 4. Tvorba řezu SolidWorks Vytvoříme řez a nahradíme jím levý boční pohled. Na levý boční pohled klikneme pravým tlačítkem myší, zvolíme Odstranit. Pohled řezu přesuneme tažením levým tlačítkem myší na místo původního bokorysu.

12 4. Tvorba řezu SolidWorks Řez je ale vyšrafován šrafovacím vzorem pro hliník při modelování modelu Rohatka_100 jsme zvolili materiál hliníková slitina Klikneme levým tlačítkem myši na šrafy a zvolíme obvyklý šrafovací vzor ANSI31 (místo aktuálního ANSI38). Hustotu šrafování lze upravit změnou parametru Měřítko šrafování, úhel šrafování pomocí parametru Úhel šrafování (ponecháme nulový úhel).

13 4. Tvorba a úpravy os v pohledech V jednotlivých pohledech zatím chybí osy rotačních těles a děr. V záložce Popis hlavního menu SolidWorks zvolíme tlačítko Osa funkce Osa vloží osu symetricky mezi mezi zadané hrany (nebo vloží osu zadané válcové, kuželové nebo toroidní plochy). Zadáme tedy postupně hrany jednotlivých děr, délku os vhodně upravíme tažením za uzlové body (čtverečky na koncích os).

14 4. Tvorba a úpravy os v pohledech Vytvoříme také osu drážky (zubové mezery) v detailním pohledu a upravíme její délku.

15 4. Kótování výkresu v Solid Works V záložce Popis hlavního menu SolidWorks volíme Inteligentní kóta a postupně okótujeme jednotlivé rozměry nutné pro výrobu součásti (dle obrázku).

16 4. Kótování výkresu v Solid Works V záložce Popis hlavního menu SolidWorks volíme Inteligentní kóta a postupně okótujeme jednotlivé rozměry nutné pro výrobu součásti (dle obrázku). Okótujeme také zkosení hrany centrální díry a kótu upravíme v položce Písmo kótování (ve skutečnosti text kóty) vidíme hodnotu <DIM> - představuje aktuální rozměr. Za hodnotu <DIM> doplníme X 45, pro vložení značky stupně použijeme tlačítko dle obrázku. Pokud bychom přepsali <DIM> kóta by nebyla dynamická (při úpravě zkosení na modelu se změna do výkresu nepromítne).

17 4. Kótování výkresu v Solid Works Okótujeme také detail. Kóta zaoblení drážky R0,50 se nám nelíbí, zobrazení hodnoty upravíme Kóta Tolerance/přesnost Přesnost jednotky zvolíme zobrazení na jedno desetinné místo (.1 ).

18 4. Kótování výkresu v Solid Works Okótujeme také detail. Kóta zkosení hrany drážky 0,20také vyžaduje úpravu, zvolíme zobrazení na jedno desetinné místo (.1 ) a doplníme text.

19 4. Kótování výkresu v Solid Works Alternativně lze zkosení také kótovat pomocí funkce Kóty zkosení, kterou najdeme po rozbalení položky Inteligentní kóta. Takto vytvořená kóta zkosení ale v některých případech neodpovídá u nás obvyklým zásadám technického kreslení, je však rychlý.

20 4. Kótování výkresu v Solid Works Okótujeme jednu ze šesti děr o průměru 10mm a doplníme text kóty o 6 X.

21 4. Kótování výkresu v Solid Works Při pokusu o okótování průměru rohatky narážíme na problém, protože se zobrazí jiná hodnota, než jsme čekali. Je to tím, že ve skutečnosti nyní nekótujeme průměr, ale vzdálenost hran protilehlých drážek. Kótu tedy upravíme v položce Písmo kótování (text kóty jedná se o nevhodný překlad) doplníme znak průměru před <DIM>, dále zapneme volbu Zobrazovaná hodnota a zapíšeme hodnotu 100. Tím je kótování výkresu dokončeno.

22 4. Vyplnění razítka výkresu v Solid Works Pokud používáme k vytvoření výkresu naší školní šablonu, můžeme nyní vyplnit razítko.

23 4. Vyplnění razítka výkresu v Solid Works Pokud používáme k vytvoření výkresu naší školní šablonu, můžeme nyní vyplnit razítko.

24 4. Vyplnění razítka výkresu v Solid Works Ve stromové struktuře FeatureManageru rozbalíme položku List, uvidíme tak položku Formát listu. Vyvoláme nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na položku Formát listu a zvolíme Definovat razítko.

25 4. Vyplnění razítka výkresu v Solid Works Nyní vidíme razítko, vyplnitelná textová pole jsou modře vyznačena, pole Datum je předvyplněno aktuálním datem. Vybereme pole, která budeme chtít vyplňovat určitě alespoň pole Kreslil, Název a Číslo výkresu. Vybraná textová pole se skládají v okně nástroje Tabulka razítka v takovém pořadí, jak byla vybrána. Pořadí vybraných textových polí můžeme ještě upravit pomocí tlačítek se šipkami dolů a nahoru vedle seznamu vybraných polí. Výběr schválíme.

26 4. Vyplnění razítka výkresu v Solid Works Ve stromové struktuře FeatureManageru vidíme v rozbalené položce List Formát listu novou položku Tabulka razítka. Klepneme na položku Tabulka razítka pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Zadat data do razítka.

27 4. Vyplnění razítka výkresu v Solid Works Nyní můžeme vybraná pole razítka vyplnit.

28 5. Uložení výkresu v Solid Works Hotový výkres uložíme v nativním formátu SolidWors do souboru Rohatka_100.SLDDRW.

29 5. Uložení výkresu v Solid Works Hotový výkres také uložíme do souboru Rohatka_100.pdf. Konec úlohy 3D tisk model SolidWorks