Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta"

Transkript

1 Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta Čtyřicet let práce českých archeologů v Egyptě BŘETISLAV VACHALA 1. Rosettská deska s textem kněžského dekretu sepsaného u příležitosti prvního výročí korunovace Ptolemaia V. Epifana v roce 196 př. n. l. se nyní nachází v Britském muzeu v Londýně 2. Hlava Ptahšepsesovy sochy z načervenalého křemence vysoká 23 cm. Egyptské muzeum v Káhiře Loni uplynulo 200 let od nalezení Rosettské desky Napoleonovými vojáky, kteří kopali základy pevnosti Fort Julien poblíž Rašídu. Deska s dvojjazyčným nápisem (egyptským a řeckým), zaznamenaným třemi druhy písma (hieroglyfickým, démotickým a řeckým), později poskytla francouzskému učenci J. F. Champollionovi klíč k rozluštění jejího egyptského textu. Champollionův Dopis panu Dacierovi, tajemníkovi Královské akademie v Paříži, v němž byl uveden postup dešifrování hieroglyfického písma na Rosettské desce, se r stal první knihou právě založeného vědního oboru egyptologie. Po Champollionově úspěchu se egyptské památky začaly intenzivně studovat, vznikla první vědecká díla o egyptských pyramidách, chrámech a hrobkách, do země na Nilu směřovaly vědecké výpravy. 1) Stranou nezůstala ani naše země. Pomineme-li Jana (Giovanniho) Kminka-Szedla ( ), italského Čecha, jenž se věnoval studiu egyptského jazyka, dějin i kultury, byl zakladatelem tohoto vědního oboru u nás akademik František Lexa ( ). Roku 1958 založil Československý, nyní Český egyptologický ústav UK se sídlem v Praze a pracovištěm v Káhiře. Prvním úkolem našeho egyptologického ústavu, tehdy řízeného profesorem Zbyňkem Žábou ( ), byla účast na mezinárodní akci UNESCO, organizované na záchranu a dokumentaci núbijských památek ohrožených stoupajícími vodami Nilu v souvislosti se stavbou Vysoké asuánské přehrady. V letech se uskutečnilo pět československých výprav, které provedly průzkum dvou rozlehlých koncesních oblastí mezi dolnonúbijskou Kalábšou a Gerf Hussénem a mezi Wádí es-sebúou a Girgáwí. Na stokilometrovém úseku po obou březích Nilu zdokumentovaly naše výpravy stovky skalních kreseb, maleb a nápisů přibližujících vývoj Dolní Núbie od pravěku až po islámský středověk, odhalily římský Jižní chrám v Táfě, prozkoumaly římské pevnosti v Kertásí a odkryly rozlehlá mohylová pohřebiště z období pozdně římského a raně byzantského (4. 5. století n. l.) v Kalábši a Wádí Kitně. Egypt naši práci ocenil podílem na hodnotných archeologických nálezech, který obohatil sbírky Náprstkova muzea. 2) Práce v Abúsíru Hlavním terénním pracovištěm našich egyptologů byl od počátku Abúsír královské pohřebiště z doby 5. dynastie egyptských vládců (cca př. n. l.), které leží na západním břehu Nilu na okraji Západní (Libyjské) pouště, asi 20 km jižně od Káhiry. Je součástí pyramidového pole, táhnoucího se od Abú Rawáše na severu až po okraj Fajjúmské oázy na jihu. Abúsír dosáhl vrcholu za vlády panovníků 5. dynastie, jejichž paláce se zřejmě nacházely nedaleko odtud v nilském údolí a byly součástí tehdejšího hlavního města Egypta, později zvaného Mennofer 1) Založeny byly Egyptská památková organizace (nyní Nejvyšší výbor památek) a Egyptské muzeum v Káhiře. Krom toho byly v Egyptě zřízeny zahraniční archeologické ústavy a v Evropě i Americe společnosti a nadace financující výzkum. Dnes je vrcholnou světovou organizací Mezinárodní asociace egyptologů. 2) Naše núbijské expedice jsou připomenuty v jedinečné expozici Muzea Núbie v Asuánu, jehož nedávné otevření udělalo tečku za dosud největším mezinárodním projektem světové archeologie, který proběhl v letech PhDr. Břetislav Vachala, CSc., (*1952) vystudoval egyptologii a arabštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Působí v Českém egyptologickém ústavu UK a pravidelně se účastní jeho expedic do Abúsíru. Zabývá se egyptskou filologií, literaturou a dějinami. 314 VESMÍR 79, červen 2000 l

2 (řecky Memfis). Zakladatel 5. dynastie Veserkaf si zvolil Abúsír pro stavbu slunečního chrámu zasvěceného bohu slunce Reovi. Po něm si zde postavili rozsáhlé výstavní pyramidové komplexy vládci Sahure, Neferirkare, Raneferef a Niuserre a se stavbou začal snad i Šepseskare. V bezprostředním okolí pyramid vznikly rozlehlé hřbitovy s kamennými a cihlovými hrobkami členů královské rodiny, příslušníků dvora a kněžského personálu. Počátky soustavného archeologického výzkumu této lokality jsou spjaty se jménem Ludwiga Borchardta, který tu na začátku 20. století vedl několik úspěšných expedic Německé orientální společnosti. Borchardt, jenž v Káhiře založil Německý archeologický ústav (1907) a později i Švýcarský ústav pro egyptskou architekturu a dějiny (1929), prozkoumal pyramidy Sahurea, Neferirkarea a Niuserrea, vědecky je zpracoval a své práce publikoval. Dlouho se pak egyptologové domnívali, že Abúsír je prozkoumán a že v něm už nelze nic objevit. Tento názor vyvrátili až naši egyptologové, kteří tu pracují od r (do r pod vedením Zbyňka Žáby a od r pod vedením Miroslava Vernera). 3. Pohled (od severu) na zavátý pyramidový komplex královny Chentkaus v Abúsíru před zahájením archeologických výkopů Ptahšepsesova hrobka První starověkou stavební památkou, kterou tu naši egytologové odkrývali (do r. 1974), byla největší dochovaná nekrálovská hrobka typu nízké lavicovité mastaby, patřící vezíru, nejvyššímu soudci a řediteli všech královských staveb Ptahšepsesovi, jenž završil svou závratnou úřednickou dráhu za vlády Niuserrea (okolo 2400 př. n. l.) sňatkem s jeho dcerou, princeznou Chamerernebti. V členité nadzemní části Ptahšepsesovy mastaby (o rozměrech m) s portiky (sloupovými průčelími), kaplemi, skladišti a schodišti je jedinečné první průčelí s dvojicí vápencových osmistvolových sloupů ve tvaru lotosu, které jsou zde doloženy poprvé, a kaple se třemi výklenky, kdysi obsahujícími Ptahšepsesovy sochy. Mezi 40 prostorami hrobky se vyjímá velkolepý dvůr s 20 pilíři a místnost slunečního kultu, napodobující svým tvarem Reovu svatou bárku. V podzemní části si pozornost zaslouží neobvyklá konstrukce pohřební místnosti, jejíž strop kdysi tvořily obrovské vápencové bloky zaklesnuté do sebe a připomínají obrácené písmeno V (způsob používaný v abúsírských pyramidách). V pohřební komoře byly nalezeny dva nepopsané skříňové sarkofágy z červené asuánské žuly ve větším byl původně TYPY STARÉHO EGYPTSKÉHO PÍSMA hieroglyfy posvátné obrázkové písmo, které se tesalo v hrobkách a chrámech a bylo určeno pro oslavné nápisy hieratické písmo kněžské písmo, zjednodušené hieroglyfy přizpůsobené rychlému psaní na papyrus démotické písmo lidové písmo, vyvinulo se dalším zjednodušením hieratického písma l VESMÍR 79, červen

3 dělníků a řemeslníků i nekvalifikovaného venkovského obyvatelstva, zaměstnaného na stavbě vždy během čtyřměsíčního období pravidelné nilské záplavy. Pyramidy Chentkausina a Raneferefova Roku 1976 získali čeští egyptologové novou archeologickou koncesi na Jižním poli v Abúsíru. V ústředním sektoru koncese se v následujících letech podařilo odkrýt dvě ztracené pyramidy. První patřila královně Chentkaus (II.), manželce krále Neferirkarea, druhá málo známému panovníkovi 5. dynastie Raneferefovi. Součástí Chentkausina pyramidového komplexu byl také královnin zádušní chrám a satelitní kultovní pyramidka. Starší část chrámu (s otevřeným pilířovým dvorem, síní pro kultovní sochy, obětní místností a skladištními komorami) při východní stěně pyramidy byla postavena z vápence, jeho mladší část byla vybudována ze sušených cihel a později v ní vznikly kněžské příbytky. Ze všech nálezů byl nejdůležitější soubor asi 200 různě velkých zlomků popsaných papyrových svitků, které kdysi byly součástí královnina chrámového archivu. Obsahují cenné údaje hospodářského, správního a kultovního charakteru. Druhá pyramida, nazvaná Božská je moc Raneferefova, zůstala v důsledku panovníkovy předčasné smrti nedokončena. Byla připravena vápencová základová plošina a vyhloubena jáma pro pohřební komoru a sestupnou chodbu. Jádro dosáhlo výšky prvního stupně, když byla stavba přerušena. Nakonec hrobka dostala podobu mastaby s čtvercovým půdorysem a výškou 7 m (tento typ stavby Egypťanům připomínal prapahorek posvátné místo zrození, zmrtvýchvstání a věčného života). 6. Hlavu Raneferefovy sochy z růžového vápence zezadu chrání svými rozpjatými křídly sokolí bůh Hor. Egyptský panovník byl ostatně považován za pozemské vtělení tohoto nejvyššího boha nebes. Původní výška sochy byla 35 cm. Egyptské muzeum v Káhiře. 4. Zádušní chrám královny Chentkaus, odkrytý v centrálním sektoru české archeologické koncese v Abúsíru. Pohled od severu. 5. Pohřební komora Raneferefovy nedokončené pyramidy. Pohled od východu. pohřben majitel hrobky, v menším jeho manželka Chamerernebti. Stěny místností v nadzemní části hrobky byly zdobeny scénami z každodenního života (zemědělství, chov dobytka, řemesla, plavba lodí) a doprovodnými hieroglyfickými nápisy v reliéfech. V uzavřených prostorách byl nízký reliéf s bohatou polychromií, v otevřených místnostech hluboký zapuštěný reliéf, plně umožňující hru světla a stínu. Z reliéfní výzdoby se dochovala přibližně jen šestina. V Ptahšepsesově hrobce jsme zaznamenali okolo nálezů, většinou zlomků reliéfů, soch, kamenných nádob, keramiky, měděných a pazourkových nástrojů a kultovních předmětů, a objevili i sekundární pohřebiště z 1. tisíciletí př. n. l. Mezi nálezy byl výjimečný soubor 424 stavebních graffit (stručných stavebních nápisů namalovaných štětcem namočeným do červené nebo žluté barvy na neopracované stěny vápencových bloků). Nápisy, zaznamenané kurzivním hieratickým písmem, odrážejí pracovní postup od lámání vápencových bloků v lomech přes jejich dopravu na staveniště až po položení kamenů. Obsahují názvy pracovních jednotek, kalendářní údaje, stavební pokyny, konstrukční údaje, osobní jména a tituly. Jsou pramenem k poznání nejen postupu stavebních prací, ale také organizace kvalifikovaných 316 VESMÍR 79, červen 2000 l

4 I Raneferefova hrobka obsahovala významný soubor papyrů. Jsou psány v nejstarší egyptštině hieratickým písmem a poskytují jedinečné informace o politických, hospodářských a náboženských poměrech v zemi před více než čtyřmi tisíciletími. Kromě tisíců jiných předmětů byl v hrobce nalezen soubor kamenných soch (z vápence, alabastru, dioritu, čediče) tohoto panovníka s odznaky vladařské moci a kolekce dřevěných plastik. Zachycují zajaté, spoutané a klečící nepřátele Egypta (Núbijce, Libyjce, Asijce), kteří měli být poraženi a zničeni, neboť pro zemi na Nilu a její obyvatele znamenali trvalou hrozbu. K ohradní zdi Raneferefova hrobového komplexu přiléhala staroegyptská rituální jatka, tzv. svatyně nože. Jde o obdélníkovou cihlovou stavbu (asi m) se zaoblenými vnějšími rohy. Tam byla ve zvláštní otevřené místnosti rituálně porážena obětní zvířata. Každodenní přísun masa, chlebů a piva duchu zemřelého krále do jeho zádušního chrámu byl nezbytnou podmínkou jeho blaženého života na onom světě. ŽIVOTOPIS VRCHNÍHO LÉKAŘE VEDŽAHORRESNETA Životopis je vytesán v hieroglyfickém písmu v klasické egyptštině do celého povrchu Vedžahorresnetovy stojící čedičové sochy vysoké 69 cm, která se nachází ve vatikánském Museo Gregoriano Egizio. Nápis je významným pramenem k poznání bouřlivého počátku první perské nadvlády v Egyptě. Následovala po porážce egyptského vojska Peršany, vedenými králem Kambýsem, v bitvě u Pelusia v severovýchodní nilské deltě r. 525 př. n. l. O době mnoho naznačuje Vedžahorresnetovo zmínění obrovské vřavy, která vypukla v celé zemi a dosud jí nebylo v této zemi podobné. V životopisu se mimo jiné praví: Velký vládce všech cizích zemí Kambýsés přišel do Egypta a cizinci ze všech cizích zemí byli s ním. Když celou tuto zemi dobyl, ovládli ji, a on se stal panovníkem Egypta a Velkým vládcem všech cizích zemí. Jeho Veličenstvo mi svěřilo funkci vrchního lékaře a dovolilo mi jako svému příteli a správci paláce žít po jeho boku. Sestavil jsem mu titulaturu se jménem krále Horního a Dolního Egypta Potomek Rea. Seznámil jsem jeho Veličenstvo s velikostí Sají, které jsou sídlem velké Niety, matky, jež porodila Rea a jež začala rodit v době, kdy zrození ještě neexistovalo, s velikostí Nietina chrámu, který je nebem ve všech směrech, s velikostí paláců Niety a všech bohů i bohyň, kteří v nich pobývají, s velikostí paláce včely, který je sídlem vládce, Pána nebe, a s velikostí svatyň Resnet a Mehnet a chrámu Atuma, který skrývá tajemství všech bohů... Podal jsem Veličenstvu králi Horního a Dolního Egypta Kambýsovi zprávu o všech cizincích, kteří v Nietině chrámu pobývali, aby z něho byli vyhnáni a Nietin chrám se zase mohl zaskvět v celé své nádheře jako předtím. A Jeho Veličenstvo přikázalo vyhnat všechny cizince, kteří pobývali v Nietině chrámu, a zničit všechny jejich domy i všechny jejich nečisté věci, které v tomto chrámu byly. Z uvedeného textu je zřejmé, že Vedžahorresnet pomáhal perskému králi a že mu sestavil titulaturu, jakou mívali pouze egyptští faraoni. Rovněž zdůraznil svoji osobní zásluhu o opětovný rozkvět slavného města Sais (dnešní Sá el-hagar v severozápadní deltě) a jeho věhlasného Nietina chrámu (byla důležitou dolnoegyptskou bohyní lovu a války), jejichž obyvatelům a kněžím zřejmě pomáhal zmírnit následky perské okupace. B. V. Zrádce Vedžahorresnet V 80. a 90. letech byla pozornost věnována také západnímu sektoru české koncese, kde byl odkryt hřbitov významných osobností z doby první perské nadvlády v Egyptě ( př. n. l.). Při ničivém vpádu perského krále Kambýsa v roce 525 př. n. l. sehrál smutnou úlohu egyptský královský úředník a vojenský velitel Vedžahorresnet. Z životopisného nápisu vytesaného do jeho čedičové sochy (uložené ve Vatikánském muzeu) se dovídáme, že Vedžahorresnet zradil svého panovníka a přidal se na stranu Peršanů. Vydatně jim pomohl a Kambýsés ho za to jmenoval svým vrchním lékařem, přítelem a dohližitelem paláce... Egyptologové dlouho spekulovali, kde by tak mohl být první egyptský kolaborant Vedžahorresnet pohřben. Mnozí se dokonce domnívali, že se jeho hrob nenachází v Egyptě, ale v Persii. Jaké však bylo jejich překvapení, když česká expedice v letech odkryla Vedžahorresnetův stavebně originální hrob na západním okraji Abúsíru! Jde o stavbu z vápencových bloků měřící m, kterou v pod- 7. Bazaltová busta vládce Raneferefa s typickou pokrývkou hlavy a rituálním vousem, výška 24 cm. Egyptské muzeum v Káhiře. Pohřebiště členů královské rodiny Ve východním a jižním sektoru abúsírské výkopové koncese objevili čeští archeologové rozlehlé hřbitovy příslušníků vyšších a středních vrstev egyptské společnosti éry stavitelů pyramid (tzv. Staré říše, cca př. n. l.). Zvláště důležité je pohřebiště členů královské rodiny a vysokých úředníků či hodnostářů z doby přibližně př. n. l., kde se podařilo identifikovat například princezny Chekeretnebti a Hedžetnebu (dcery panovníka 5. dynastie Džedkarea Isesiho), vnučku téhož krále Tisethor, prince Neserkauhora, správce královského paláce Mernefua a vychovatele královských dítek Idua s manželkou Chenit. Mezi hojnými nálezy těchto hrobek jsou zastoupeny jak kostrové pozůstatky princezen, jejich vápencové sarkofágy a zbytky pohřebních výbav, tak dřevěné sochy či nedokončené nástěnné malby se scénami přinášení obětin a pořádání zádušní hostiny. l VESMÍR 79, červen

5 8. Posvátná kobra je součástí dokonale provedené reliéfové výzdoby vápencových stěn Iufaovy pohřební komory. Všechny snímky Milan Zemina zemí tvoří důmyslný systém hlubokých šachet. Uprostřed je hlavní pohřební šachta (přibližně 5 5 m) a kolem ní byly do ztvrdlého jílového podloží vytesány další čtyři šachty a vyplněny jemným pouštním pískem. Navzájem jsou propojeny otvory v různých výškách. Nepochybně měly plnit funkci spojených nádob a znemožňovat vykradačům hrobek průnik do pohřební komory. Vedžahorresnetova pohřební místnost ležela v hloubce 23 m a obsahovala obří vápencový sarkofág, v němž byl menší sarkofág z čediče. Ten byl zdoben hieroglyfickými nápisy, jež potvrdily identifikaci majitele hrobky. Přes všechna promyšlená technická opatření však byla tato hrobka již ve starověku vyloupena. Sarkofág správce paláců V druhé polovině 90. let byla v západním sektoru věnována pozornost sousední šachtové hrobce, která jak se ukázalo skrývala nedotčenou mumii a úplnou pohřební výbavu správce paláců a kněze předčitatele Iufaa z konce 6. století př. n. l. Uzavřená klenutá pohřební místnost se nacházela na dně obrovské čtvercové šachty (14 14 m) v hloubce 25 metrů a obsahovala mohutný vápencový sarkofág, v němž se skrýval ještě jeden vnitřní, z tmavého čediče. Teprve v něm byla uložena dřevěná rakev s mumií zabalenou do lněných obinadel a pokrytou sítí z tisíců drobných fajánsových korálků (viz snímek na s. 319). Po těle Iufaa, jenž zemřel ve věku let, byly rozloženy krásně vypracované amulety a všechny prsty na rukou i nohou kryly zlaté návleky. Technicky, finančně, bezpečnostně a časově nesmírně náročné bylo zapezpečení Iufaaovy pohřební komory, jíž každou chvíli hrozilo zavalení, takže bylo třeba nad ní postavit železobetonový ochranný štít a zpřístupnit ji dřevěným schodištěm v malé boční jižní šachtě. Krajně obtížné bylo i otevření Iufaaova vnějšího sarkofágu. Víko, těžké 24 tun a zapečetěné sádrou, se muselo zvednout pomocí hydraulických zvedáků a čtyř mohutných dřevěných trámů. Soudce Hetepi Dosud poslední expedice Českého egyptologického ústavu UK pracovala na přelomu let 1999/2000 na jižním okraji Abúsíru, kde byla při povrchovém průzkumu zjištěna existence hřbitova významných úředníků, hodnostářů a kněží z éry stavitelů pyramid. Výsledkem byl objev hrobky typu mastaby, jejíž nadzemní vápencová a cihlová část měřila téměř m. Krásná reliéfní a kresebná výzdoba průčelí kaple, umístěné na východní straně hrobky, nám prozradila úplnou titulaturu a jméno soudce Hetepiho, jenž žil za vlády zakladatele 4. dynastie egyptských faraonů Snofrua (okolo 2600 př. n. l.). Po vyčištění patnáctimetrové šachty a vlastní pohřební místnosti se ukázalo, že hrobka byla vyloupena již ve starověku. Zničený pohřeb majitele hrobky prokázaly pouze zlomky jeho dřevěné rakve a rozmetané fragmenty kostí... Výzkum pohřebiště v Abúsíru, na němž se podílejí čeští egyptologové, geofyzici, geodeti, architekti, restaurátoři a antropologové, přinesl za posledních 40 let množství hodnotných objevů. Nemusíme zvlášť zdůrazňovat, že zmíněné objevy a jejich řádná vědecká publikace řadí současnou českou egyptologii na jedno z předních míst ve světě. Naším dlouhodobým záměrem přirozeně je udržet si i při tvrdé zahraniční konkurenci abúsírskou archeologickou koncesi, která je jednou z nejperspektivnějších v Egyptě. o 318 VESMÍR 79, červen 2000 l

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU CHUFU STARÁ ŘÍŠE II Éra stavitelů pyramid několik vojenských expedic: Sinaj nápisy ve Wádí Magháře Núbie dioritové lomy SZ od Abú Simbelu Elefantina těžba červené žuly špatná historická pověst: Papyrus

Více

Česká egyptologie v letech 1958-2000

Česká egyptologie v letech 1958-2000 Česká egyptologie v letech 1958-2000 Jaromír Krejčí. České národní egyptologické centrum se především snaží navázat, podstatně rozšířit a zkvalitnit mezinárodně uznávanou činnost české egyptologie reprezentované

Více

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 01.12.2015 NEJNOVĚJŠÍ VÝZKUM V KV 62 TUTANCHAMONOVA HROBKA Snímkování: infračervené spektrum, georadar

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ POHŘEBNÍ ZVYKLOSTI NEKRÁLOVSKÝCH HODNOSTÁŘŮ PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ Společnost a kultura starého Egypta, U3V Plzeň LS 2018 14.03.2018 SMYSL POČÍNÁNÍ Zajištění posmrtné existence X pouze pro malý výsek tehdejší

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA II. DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ, NOVÁ ŘÍŠE

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA II. DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ, NOVÁ ŘÍŠE KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA II. DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ, NOVÁ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2015 20.10.2015 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (SIP) Vláda 14.-17. dynastie DIVERSITA kulturních projevů:

Více

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura Staré říše, Prvního přechodného období a Střední říše Petra Maříková

Více

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2015/2016 2015-12-15 PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE Zdůraznění regionálních tradic: architektura náboženství Texty

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ PRVNÍHO PŘECHODNÉHO ARCHITEKTURA STARÉ ŘÍŠE, OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ PRVNÍHO PŘECHODNÉHO ARCHITEKTURA STARÉ ŘÍŠE, OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA STARÉ ŘÍŠE, PRVNÍHO PŘECHODNÉHO OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 STARÁ ŘÍŠE (OK) období 3.-6. dynastie

Více

Neolitická revoluce ( př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických

Neolitická revoluce ( př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová Neolitická revoluce (7 500-55 000 př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických nádob Výroba kamenných

Více

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. tisíciletí II Petra Maříková Vlčková 01.12.2015 Vývoj nekrálovských

Více

Abúsír příběh jedné královské nekropole

Abúsír příběh jedné královské nekropole Abúsír příběh jedné královské nekropole Původ jména Abúsír sahá až do Pozdní a Ptolemaiovské doby, kdy se v severní Sakkáře a jižním Abúsíru dařilo kultům posvátných zvířat. Soustřeďovaly se v okolí Serapea,

Více

3/17/2010. Au. Mariette. G. Maspero. H. Carter. Lord Carvarvon

3/17/2010. Au. Mariette. G. Maspero. H. Carter. Lord Carvarvon Au. Mariette G. Maspero H. Carter Lord Carvarvon J.-Fr. Champollion G. Belzoni Český egyptologický ústav Česká egyptologie založen 1958 v Praze, 1959 v Káhiře zapojení do záchranné akce UNESCO na ochranu

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. tisíciletí a pohřební a zádušní rituály Petra Maříková Vlčková 03.11.2015

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura II: Druhé přechodné období, Nová říše Petra Maříková Vlčková 20.10.2015

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky EGYPTSKÉ MÝTY hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky Prameny: absence jednotné kanonizované svaté

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc qwertyuiopasdfghjklz xcvbhnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklhzxcvbnmq POKLADY STARÉHO EGYPTA wertyuiopasdfghjklzx Badatelský list k výstavě pro II. stupeň ZŠ cvbnmqwertyuiopasdfg Vlastivědné

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

STAROEGYPTSKÝ URBANISMUS

STAROEGYPTSKÝ URBANISMUS STAROEGYPTSKÝ URBANISMUS Petra Maříková Vlčková 26.01.2016 U3V Plzeň, ZS 2015 URBANISMUS Egyptská civilizace je civilizací bez měst Město: egyptsky niut Komplexní sídelní struktura osídlení starého Egypta:

Více

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej STARÁ RÍŠE 3. dynastie, asi 2650-2575 pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej Královská hrobka ve 3. dynastii - typ stupnovitých pyramid Konec 2. dynastie - období nestability

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

předbě edb žně ve stejných místnostech

předbě edb žně ve stejných místnostech ADMINISTRATIVA STARÁ ŘÍŠE éra stavitelů pyramid Petra Maříková Vlčková 29.03.2010 Egypt a střední Evropa datum nahrazení výuky upřesněno během tohoto týdne, sledujte nástěnku u katedry předběžně 19.04.

Více

FreeStyle v Abúsíru Dokumentační metody v egyptské archeologii

FreeStyle v Abúsíru Dokumentační metody v egyptské archeologii FreeStyle v Abúsíru Dokumentační metody v egyptské archeologii Vladimír Brůna, Zdeněk Marek, Marcel Brejcha bruna@geolab.cz (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) zdenda.marek@gmail.com (Policejní

Více

Objev hrobky staroegyptského soudce

Objev hrobky staroegyptského soudce Objev hrobky staroegyptského soudce Nejstarší milostná píseň a jedno z nejstarších psích jmen BŘETISLAV VACHALA Na jižní okraj Abúsíru, kde členitý písečný terén Západní pouště zvolna přechází v úzké údolí,

Více

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l.

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l. 1 Pravěké umění Raný paleolit - abbévillien Sekery 800 000 př. n. l. opracované kamennými palicemi 1 Pravěké umění Raný paleolit - acheluléen Sekery 150 000 př. n. l. opracované kamennými a dřevěnými palicemi,

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1118 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika egyptské architektury, obrazová prezentace

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus Petra Maříková Vlčková 22.09.2015 Urbanismus: Egyptská civilizace je civilizací

Více

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Obraz egyptské společnosti na příkladu Dér el- Medíny a svět umělců v Tell el-amarně Petra Maříková Vlčková 25.04.2018 U3V Plzeň, LS 2018 DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Jedno z plánovaných sídlišť řemeslníků

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE Petra Maříková Vlčková 30.03.-31.3.2012 EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11.,

Více

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA Petra Maříková Vlčková 11.12.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství 1 LITURGICKÉ TEXTY Velmi málo ucelených informací na stěnách chrámů: tzv. průvodce

Více

JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM

JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM Miroslav Verner Víra v posmrtný život a s ní související uctívání zemřelých sahají v Egyptě hluboko do pravěku. Postupně byla vytvořena soustava náboženských představ

Více

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 19.10.2016 Pozdně předdynastické období Postupné sjednocování Egypta

Více

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky Starověký Egypt - stát s nejdelšími dějinami v historii cca 3000 let - starověcí Egypťané své říši říkali Ta Meri = Země milovaná - dnešní název, pochází z řeckého slova Aigyptos = chrám boha Ptaha Přírodní

Více

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň, LS 2018

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň, LS 2018 SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková 28.03.2018 U3V Plzeň, LS 2018 Městská centra urbanismus starého Egypta Egyptská civilizace je civilizací bez měst Město: egyptsky niut Komplexní

Více

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis STAROVĚKÝ EGYPT Prameny nápisy na kamenech papyry Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis staršího spisu období 1853 až 1809 př. Kr.) Moskevký papyrus (XIII. dynastie, asi 1797 až 1634 př.kr.,

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

Másaláma ja báš reis Ahmad Sbohem, předáku Ahmade

Másaláma ja báš reis Ahmad Sbohem, předáku Ahmade M Á S A L Á M A J A B Á Š R E I S A H M A D S B O H E M, P Ř E DÁ K U A H M A D E P E S X / 2 0 1 3 7 Obr. 1 Reis Ahmad odkrývá sochy v serdábu Neferovy hrobky na podzim 2012 (foto M. Bárta) Másaláma ja

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY

STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY Starověký EGYPT KDE? severo-východní Afrika MOŘE? Středozemní a Rudé moře ŘEKA? nejúrodnější je údolí řeky Nil pravidelné záplavy v době tání sněhu CO STAVĚLI?

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

POZOR ZMĚ ZM NA vlckova.petra vlckova.petra@arup.ca @arup.cas.cz s.cz

POZOR ZMĚ ZM NA vlckova.petra vlckova.petra@arup.ca @arup.cas.cz s.cz Cíle přednáškového kurzu Egypt a střední Evropa Egypt a střední Evropa, LS 2010 Mgr. Petra Maříková Vlčková 15.02.2010 poskytnout základní přehled o vývoji starověké egyptské civilizace, její hmotné kultury

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková 11.04.2018 U3V Plzeň, LS 2018 THÉBY MĚSTO BOHŮ Založení: OK (5. dynastie

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň LS 2016 08.03.2016 1 EGYPT VE 2. TISÍCILETÍ Historická období: První přechodná doba: Mentuhotep II. Střední říše

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

EGYPT. SVĚT BOHŮ, KRÁLŮ A LIDÍ

EGYPT. SVĚT BOHŮ, KRÁLŮ A LIDÍ EGYPT. SVĚT BOHŮ, KRÁLŮ A LIDÍ Petra Maříková Vlčková 17.01.2018 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství SVĚT EGYPTSKÝCH CHRÁMŮ Mnoho vzájemně se proplétajících představ a hlubší smysl

Více

UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 2016-11-02 STARÁ ŘÍŠE Období 3.-6. dynastie rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury

Více

Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu

Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu Využití 3D ručního skeneru při dokumentaci archeologických památek v Súdánu Lenka Suková Český egyptologický ústav FF UK Praha Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP Most sukova.lenka@gmail.com

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

Předkové stavěli pyramidy, potomci nám je pomáhají odkrýt (50 let spolupráce s rodinou el-kerétíů při českých archeologických výzkumech v EAR)

Předkové stavěli pyramidy, potomci nám je pomáhají odkrýt (50 let spolupráce s rodinou el-kerétíů při českých archeologických výzkumech v EAR) PES IX_2012_clanky_18_92_PES 11.10.12 8:24 Stránka 27 P Ř E D K OV É S TAV Ě L I P Y R A M I DY, P OTO M C I N Á M J E P O M Á H A J Í O D K R Ý T P E S I X / 2 0 1 2 2 7 Obr. 1 Reis Abdo el-kerétí (stojící

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_And001 Vypracoval(a),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru

Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Úloha geoinformatiky při archeologickém výzkumu v Abúsíru Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky UJEP Pracoviště UJEP v Mostě, Dělnická 21, areál ISŠT COP, 434 01 Most e-mail: bruna@geolab.cz; http://www.geolab.cz

Více

STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE

STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11., 12. a 13. dynastie

Více

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Starověký Egypt očima Aleny Vitákové Bez nadsázky můžeme říci, že Egypt se svou pozoruhodnou starověkou civilizací a kulturou doslova

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Petra Maříková Vlčková 12.01.2016 Funkce chrámů: Mnoho vzájemně se proplétajících

Více

TEXTY PRO DOSAŽENÍ ZÁSVĚTÍ II A MAGIE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství

TEXTY PRO DOSAŽENÍ ZÁSVĚTÍ II A MAGIE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství TEXTY PRO DOSAŽENÍ ZÁSVĚTÍ II A MAGIE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ Petra Maříková Vlčková 20.12.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství PODSVĚTNÍ KNIHY Amduat: eg. název: Kniha Skryté komory,

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE

UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 2017-01-11 20. DYNASTIE Dynastické jméno: Ramesse Setnacht, Ramesse III-XI Významné postavení: Ramesse II Nejdůležitější

Více

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 HISTORICKÁ GEOGRAFIE Vědní disciplína studující proměny geografického prostoru v čase; interdisciplinární

Více

Pracovní list Zkrácená verze

Pracovní list Zkrácená verze Pracovní list Zkrácená verze 2 1. Objev Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží ve městě mrtvých (nekropoli) na západním břehu Nilu naproti Thébám (dnes nazávaným Luxor). Byli zde pohřbeni

Více

a vodovody v poušti Satelitní snímkování v egyptské archeologii ARCHEOLOGIE MIROSLAV BÁRTA VLADIMÍR BRŮNA

a vodovody v poušti Satelitní snímkování v egyptské archeologii ARCHEOLOGIE MIROSLAV BÁRTA VLADIMÍR BRŮNA ARCHEOLOGIE Vposledních dvou desetiletích nachází dálkový průzkum Země široké uplatnění. Miliony diváků sledují na satelitních snímcích předpověď počasí, letecká fotografie ukazuje z netradičního úhlu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze.

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Muzeum Komenského v Přerově a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají výstavu Egyptologie. Úspěchy české

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně Egypt druhá nejstarší civilizace ve Středomoří (trvala cca 3 tis. let) pol. 3 tis. př. n. l. savany, bujná příroda i zvěř úrodné údolí řeky Nil záplavy posléze systémy rozvádějící vodu do sušších oblastí

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

5.3.2012 ÚVOD TÉMA ÚVODNÍ ČÁSTI CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU. Petra Maříková Vlčková Egypt a střední Evropa 2011 Plzeň, 1.-2.03.2011

5.3.2012 ÚVOD TÉMA ÚVODNÍ ČÁSTI CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU. Petra Maříková Vlčková Egypt a střední Evropa 2011 Plzeň, 1.-2.03.2011 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU ÚVOD Petra Maříková Vlčková Egypt a střední Evropa 2011 Plzeň, 1.-2.03.2011 poskytnout základní přehled o vývoji starověké egyptské civilizace, její hmotné kultury a duchovního

Více