Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers"

Transkript

1 Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers Student: Vedoucí bakalářské práce: Ostrava 2015 Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.

2 Anotace PAWLENKA, T. Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2015, Vedoucí práce: Škuta, J. Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu vývojového modulu pro jednočipové počítače. Jako hlavní řídící jednotka byl zvolen jednočipový mikroprocesor PIC16F873A od firmy Microchip Technology. Konstrukčně je tento mikroprocesor vyřešen jako samostatná deska plošných spojů, která se dá pomocí USB rozhraní připojit k počítači. Tímto způsobem je možno mikroprocesor programovat. K programování je využíván software MikroC od firmy MikroElektronika. Pro realizaci a programování určitých úloh pomocí tohoto procesoru je nutno na výstupy této desky připojit prvky, které chceme řídit. K tomuto účelu byla vytvořena zkušební deska, do které se tento řídicí modul zasune. Zkušební deska obsahuje prvky jako LED diody, sedmi-segmentové displeje, maticový displej, nebo zvukové signalizační zařízení, na kterém je možné testovat pulzně-šířkovou modulaci PWM. Klíčová slova: vývojový modul, programování, mikroprocesor, sériová komunikace, pulzně-šířková modulace

3 Obsah 1 Úvod Vývojová prostředí pro programování jedno-čipových počítačů Jednočipové počítače Arduino Arduino Uno Jednočipové počítače PIC Návrh a realizace desky s jednočipovým počítačem PIC16F873A Obvod pro stabilizaci napětí na 5V Zapojení procesoru PIC16F873A Srovnání ATMega328 a PIC16F873A Programování modulu Arduino Uno Programování modulu s PIC16F873A Systémový návrh vývojového modulu Návrh a realizace modulu pro vývoj aplikací Tvorba aplikací pro vývojový modul Tvorba webových stránek pro vývojový modul Závěr Použitá literatura... 13

4 1 Úvod Nejprve bylo nutné se zaměřit na vývojová prostředí pro programování jednočipových počítačů. Dále bylo nutné se seznámit s jednotlivými typy mikroprocesorů, jako jsou PIC a desky Arduino, využívající převážně mikroprocesory Atmel, a s možnostmi jejich programování. Pro seznámení s programováním mikroprocesorů byl využit modul Arduino Uno s mikroprocesorem ATMega328, který je nutné programovat pomocí vývojového prostředí Arduino od této firmy. Následně se budeme zabývat návrhem a realizací řídicího modulu, který bude pracovat se zvoleným mikroprocesorem PIC16F873A. Tento typ procesoru je možné programovat v programu MikroC od firmy MikroElektronika. Poté budou rozebrány rozdíly mezi mikroprocesorem řady PIC a mikroprocesorem ATMega328, který je součástí modulu Arduino Uno. Také budou popsány příklady vytvořené pro tyto typy procesorů. Následně bude proveden předpokládaný systémový návrh celého vývojového modulu, což spočívá ve vysvětlení principu funkčnosti na blokovém schématu, ve zvolení prvků, které budou ve vývojovém modulu obsaženy a řízeny, a také v koncepci, jak bude řídicí modul s rozšiřujícím propojen. Poté bude následovat návrh a realizace celého vývojového modulu. Jakmile bude ověřena funkčnost vývojového modulu jako celku, budou vytvořeny pro tento modul programy, pomocí nichž bude mikroprocesor dané prvky řídit. Nakonec budou vytvořeny webové stránky, které budou obsahovat informace o vývojovém modulu a popis jeho částí a také zde budou umístěny vytvořené aplikace pro tento modul pro podporu výuky. 2 Vývojová prostředí pro programování jednočipových počítačů Pro programování jednočipových počítačů se používá mnoho vývojových prostředí. Volba vhodného prostředí závisí také na typu jednočipového počítače, který bude programován, jelikož každé vývojové prostředí je určeno pro určitý typ mikroprocesoru. Pro jednočipové mikroprocesory PIC můžeme zmínit prostředí mikroc PRO for PIC nebo MPLAB X IDE a pro jednočipové počítače Arduino program Arduino Jednočipové počítače Arduino Arduino je platforma založená na programování mikrokontroléru. Desku Arduino si můžeme buď sestavit a upravit dle vlastních potřeb sami, nebo ji lze jednoduše zakoupit již hotovou. Jedná se tedy o desku s mikrokontrolérem, kterou lze dále programovat pomocí vývojového prostředí Arduino. K této desce je možno dále připojovat různé výstupy jako například LED diody či motorky, jejichž chování lze tímto způsobem ovlivňovat. Hlavní výhodou těchto jednočipových mikroprocesorů je snadná programovatelnost a jednoduché zapojení. Spojení desky a osobního počítače se provádí zpravidla pomocí standartního kabelu typu USB. To je však podmíněno typem desky. Spojení může probíhat i pomocí micro USB a mini USB. Arduino nabízí celou řadu desek různých typů. Příkladem může být Arduino Uno. 3.1 Arduino Uno Deska Arduino Uno je založena na mikroprocesoru ATmega328 od firmy Atmel. Obsahuje 14 digitálních vstupů a výstupů, 6 analogových vstupů, keramický rezonátor s taktovací frekvencí 16 MHz, USB připojení, napájecí konektor, ICSP a resetovací tlačítko. Spojení s počítačem, který zároveň desku napájí, je realizováno pomocí standartního USB kabelu. Deska může být také napájena pomocí AC/DC adaptéru nebo Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 4

5 baterie. Deska může být napájena externím zdrojem v rozmezí od 6 do 20 V. Doporučený rozsah je však uváděn od 7 do 12 V. Jestliže je deska napájena více než 12V, může docházet k přehřátí a poškození desky. Procesor ATmega328 je vybaven flash pamětí o velikosti 32 KB, statickou pamětí SRAM o velikosti 2 KB a elektricky mazatelnou paměť EEPROM velikosti 1 KB, viz [ARDUINO 2014]. Arduino Uno obsahuje množství prvků pro komunikaci, proto je schopno komunikovat s počítačem, s další deskou Arduino, nebo s jiným mikrokontrolérem. Procesor ATmega328 poskytuje sériovou komunikaci UART TTL. Ta je dostupná na digitálních pinech označených číslicemi 0 (Tx) a 1 (Rx), viz [ARDUINO 2014]. 4 Jednočipové počítače PIC Jednočipovým počítačem PIC, nazývaný také jako mikrokontrolér PIC nebo jednočipový mikroprocesor PIC, označujeme polovodičovou součástku, která je obsažena v mnoha současných elektronických zařízeních. Příkladem mohou být domácí spotřebiče nebo automobilová technika. Jedná se o integrovaný obvod, který lze naprogramovat běžným uživatelským rozhraním pomocí vývojového prostředí tomu určeného. Tyto mikroprocesory vynikají svou malou velikostí a nízkou cenou a také jsou energeticky velmi výhodné. Stavba paměti je založena na tzv. Harvardské architektuře, což znamená, že datová paměť a programová paměť jsou od sebe odděleny. Obr. 1 Hardvardská architektura Další vlastnosti mikrokontrolérů PIC, viz [ŠPRINGL, V. 2011]: Redukovaná instrukční sada (procesor RISC) Vykonávání instrukcí v jediném cyklu Zásobník pro ukládání návratových adres Konfigurační registry a periferie jsou mapovány do paměti dat. Jediný pracovní registr W slouží k vykonání aritmeticko-logických operací. 4.1 Návrh a realizace desky s jednočipovým počítačem PIC16F873A Pro tuto desku byl použit mikroprocesor PIC16F873, což je osmibitový mikroprocesor firmy Microchip Technology. Tento typ procesoru je vybaven programovou pamětí typu flash o velikosti 7 KB. Rychlost procesoru dosahuje 5 MIPS (million instructions per second) a maximální kmitočet je 20 MHz. Dále obsahuje paměť dat RAM o velikosti 192 B a paměť pro zálohu důležitých dat EEPROM o velikosti 128 B. Dokáže pracovat v rozmezí teplot od -40 do 85 C. Celkově obsahuje 28 pinů a pracuje s napětím od 2 do 5,5V. PIC16F873A je vybaven dvěma PWM výstupy, třemi časovači, z toho 2 jsou osmibitové a jeden šestnáctibitový, a jsou zde také implementovány rozhraní pro sériovou komunikaci USART a MSSP. Tyto rozhraní slouží pro komunikaci s dalšími periferními zařízeními nebo mikroprocesory, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]. Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 5

6 4.1.1 Obvod pro stabilizaci napětí na 5V Celý modul byl navržen tak, aby ho bylo možné napájet pouhým připojením napájecího kabelu. Obsahuje tedy napájecí obvod, který přívodní napětí stabilizuje na potřebných 5V, což je napětí, se kterým je tento mikroprocesor schopen pracovat. Jedná se o nejjednodušší konstrukci stabilizačního obvodu. Využívá třísvorkový lineární stabilizátor typu 7805, který se zpravidla montuje na chladič, jelikož větší část energie se vyzařuje do prostoru jako teplo. To je způsobeno velkým rozdílem vstupního a výstupního napětí. Čím menší je tedy rozdíl vstupního a výstupního napětí, tím větší je účinnost stabilizátoru, viz [ILČÍK, V. 2008] Zapojení procesoru PIC16F873A Samotné zapojení jednotlivých pinů pro mikroprocesor PIC16F873A bylo provedeno dle datasheetu, který je určen pro sérii mikroprocesorů PIC16F87x. Tato série může pracovat ve čtyřech oscilačních módech, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]: LP nízkonapěťový krystal XT krystal/rezonátor HS vysokorychlostní krystal/rezonátor RC rezistor/kondenzátor Pro oscilační módy typu LP,XT a HS je krystal nebo keramický kondenzátor připojen mezi piny OSC1 a OSC2. Toto zapojení zajišťuje oscilaci, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]. Pro konfiguraci oscilátoru byl zvolen krystal typu HS s frekvencí 20 MHz a kondenzátory 22 pf. Obr. 2 Realizace schéma zapojení a desky plošných spojů procesoru PIC16F873A Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 6

7 5 Srovnání ATMega328 a PIC16F873A Procesor ATMega328 od firmy Atmel, který je obsažen na desce Arduino Uno, je velmi podobný procesoru PIC16F873A od Microchip Technology. Jedná se o osmibitové mikroprocesory s maximálním kmitočtem 20MHz a provozním napětím od 2 do 5V. Co se týká sériové komunikace, oba obsahují rozhraní USART. Procesor od Atmelu má pouze o jeden I/O pin více. Mírně se však liší v počtu PWM výstupů. ATMega328 jich má 6, kdežto PIC16F873A pouze 2, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]. 6 Programování modulu Arduino Uno Pomocí softwaru Arduino byla programována deska Arduino Uno s mikroprocesorem ATmega328 od firmy Atmel. Na výstupy byly připojeny jako zobrazovače LED diody, na nichž bylo odzkoušeno několik jednoduchých úloh. Zapojení bylo realizováno pomocí nepájivého pole. 7 Programování modulu s PIC16F873A Pro vytvořený modul bylo naprogramováno několik příkladů v prostředí MikroC pro otestování funkčnosti výstupů. Byla odzkoušena také sériová komunikace a výstupy PWM. Pro testování byly použity LED diody a siréna. Zapojení těchto prvků bylo realizováno pomocí nepájivého pole. Pro nahrávání programu do mikroprocesoru slouží aplikace PIC Bootloader+, ve které je nutno vybrat HEXA soubor, který se vytváří spolu s projektem. Zde je potřeba správně zvolit port pro komunikaci a další parametry. Pro sériovou komunikaci s procesorem slouží text box, do kterého zadáváme znaky z klávesnice. Komunikaci mezi počítačem a mikroprocesorem zprostředkovává adaptér od firmy Arduino, který převádí rozhraní USB na 5V sériové TX a RX kanály, viz [GM ELEKTRONIC 1990]. 8 Systémový návrh vývojového modulu Pro dokončení celého vývojového modulu pro výukové účely je nutné vytvořit rozšiřující modul, který bude sloužit pro programování určitých úloh. Může obsahovat prvky jako sedmi-segmentové displeje, led diody, tlačítka nebo piezoelektrickou sirénku. Po navržení bude modul zhotoven a osazen jmenovanými prvky a spolu s již vytvořeným řídicím modulem bude tvořit celek, který bude pomocí počítače programován. Obr. 3 Blokové schéma návrhu celého vývojového modulu Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 7

8 9 Návrh a realizace modulu pro vývoj aplikací Pro návrh rozšiřujícího modulu pro vývoj aplikací jsou využity dva sedmi-segmentové displeje, jejichž zobrazené číselné hodnoty obstarává BCD dekodér. Dále je využito osm LED diod, osm tlačítek, maticový displej a piezoelektrická sirénka, která je napojená na PWM výstup procesoru. Samotný návrh byl proveden pomocí programu pro tvorbu schémat EAGLE. Nejprve bylo nutné navrhnout, jak bude vývojový modul sestaven jako celek, resp. jak bude řídicí modul propojen s rozšiřujícím modulem. Myšlenka byla taková, že rozšiřující modul bude obsahovat stejné rozmístění konektorů tak, aby bylo možné řídicí modul do rozšiřujícího jednoduše zasunout. Následně bylo možné provést návrh schématu zapojení pro všechny použité prvky. Maticový displej byl zapojen tak, že řádky využívají bránu B mikroprocesoru a sloupce využívají bránu A a jeden výstup brány C. Všechny vstupy maticového displeje jsou zapojeny přes switch, aby bylo možné displej odpojit. LED diody jsou také přes rezistory zapojeny na bránu B a paralelně k nim jsou zapojeny tlačítka, které slouží pro reset daného výstupu. Brána B je také spojena s větví pro 5V přes tzv. pull-up rezistory. Další prvek piezo siréna byla zapojena přes rezistor na PWM výstup RC2 a pro správnou funkčnost bylo nutné k sirénce a rezistoru zapojit paralelně kondenzátor. Pro zapojení sedmisegmentových displejů bylo nutné zjistit, za jakých podmínek displej svítí a jak je potřeba zapojit dekodér BCD kódu. Byly využity displeje, přičemž každý má na vstupu rezistory a svůj dekodér. První dekodér využívá první 4 bity brány B a druhý zbylé 4 bity. Dekodéry dále obsahují vstupy BI/RBO, RBI a LT, které byly zapojeny podle datasheetu buď na 5V nebo na zem. Také jsou mezi dekodéry switche, které umožňují využití pouze jednoho dekodéru pro oba displeje. Aktivace displejů je řešena pomocí NPN tranzistorů, které mají bázi napojenou na výstupy RA4 a RA5 mikroprocesoru a kolektor napojený na 5V. Jelikož je výstup RA4 typu open-drain, bylo nutné tuto větev připojit přes rezistor na 5V. Obr. 4 Schéma zapojení zkušební desky Po dokončení schématu zapojení bylo nutné navrhnout desku plošných spojů také v programu EAGLE. Nejprve bylo nutné vyřešit přesnou polohu konektorů pro zapojení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 8

9 řídicího modulu. K tomu bylo potřeba v programu EAGLE konektory řídicí desky přesně odkrokovat a zjistit přesnou polohu konektorů vůči sobě a následně ji takto realizovat v návrhu desky rozšiřujícího modulu. Poté bylo možno začít s návrhem všech plošných spojů jak ze spodní strany (modré cesty), tak ze strany součástek (červené cesty). Obr. 5 Deska plošných spojů rozšiřujícího modulu Po kompletním navržení bylo nutné desku vyleptat a osadit zvolenými součástkami. 10 Tvorba aplikací pro vývojový modul Po dokončení a otestování funkčnosti celého vývojového modulu bylo možné začít s vývojem aplikaci pro tento modul, které budou podrobněji rozebrány. Pro programování sedmi-segmentových displejů se využívají výstupy RA4 a RA5. Aby bylo možné RA4 použít jako výstup, bylo nutné v příslušných programech nastavit parametr CMCON na 6. Zobrazování dvojciferných čísel V této úloze lze na sedmi-segmentových displejích zobrazit všechna dvojciferná čísla pomocí sériové komunikace. Princip spočívá v tom, že zadávané znaky se ukládají do proměnné, která je následně ukládána do pole do té doby, než bude pole naplněno dvěma hodnotami. Jestliže jsou v poli uloženy dvě hodnoty, dochází k resetu proměnných a jednotlivé znaky pole jsou uloženy do dalších proměnných a převedeny na číslo a následně jsou tyto čísla vyslány na bránu B. Obr. 6 Hlavní část programu pro zobrazení dvojciferných čísel Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 9

10 Jednoduché stopky V této úloze jsou naprogramovány stopky, kdy vybranými klávesami pomocí sériové komunikace můžeme stopky spustit, zastavit a resetovat. V programu je také zapojena piezoelektrická siréna, která vyšle zvukový signál po každých deseti sekundách. Princip spočívá v tom, že hodnota na displeji jednotek se každou sekundu zvyšuje o jedničku a po deseti cyklech se přičte jednička na displeji desítek. Obr. 7 Hlavní část programu pro stopky 11 Tvorba webových stránek pro vývojový modul Pro vývojový modul byly vytvořeny webové stránky technologií PHP + HTML5 a pro design technologie CSS. Webové stránky obsahují hlavní horizontální menu, kde lze nalézt sekce jako Úvodní stránka, Řídicí modul, Zkušební deska, Programování a Literatura. Pod hlavním menu se pak zobrazují jednotlivé sekce a dále je zde zápatí, které je pevně připnuto k dolnímu okraji okna webového prohlížeče. Úvodní stránka obsahuje základní informace o tomto vývojovém modulu a obrázek reálného zařízení. Obr. 8 Ukázka navržených webových stránek Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 10

11 Sekce řídicí modul obsahuje základní popis tohoto modulu s procesorem PIC16F873A, seznam použitých součástek, schéma zapojení a návrh desky plošných spojů v programu EAGLE. Sekce zkušební deska obsahuje taktéž základní popis, seznam použitých součástek, schéma zapojení a návrh desky plošných spojů v programu EAGLE a je zde navíc realizace plošných spojů z jedné a druhé strany, jelikož se jedná o oboustranný tištěný plošný spoj. V obou těchto sekcích je také možnost si veškerá schémata zobrazit v plné velikosti. V další sekci programování jsou popsány všechny vytvořené programy pro tento vývojový modul a jejich zdrojový kód je přehledně umístěn v boxech s rolovací lištou. Také je zde možnost si u každého příkladu celý zdrojový kód v jazyce C stáhnout do počítače. Pro převedení zdrojového kódu do HTML stránky byl využit nástroj Export to html přímo v programu mikroc. Po převedení kódu se však vyskytl problém s kódováním, kdy převedený kód nebylo možné uložit s kódováním UTF-8. To bylo nutné řešit tak, že se vytvořil nový soubor HTML, který již bylo možné s tímto kódováním uložit. Obr. 9 Ukázka řešeného příkladu na webových stránkách Pro tvorbu těchto webových stránek byl použit software NETBEANS IDE. Aby bylo možné průběžně kontrolovat vzhled webových stránek, bylo potřeba nainstalovat řídicí panel XAMPP a v něm zapnout Apache HTTP server. Jakmile je server zapnut, lze využít nástroje k zobrazení náhledu webové stránky přímo v programu NETBEANS IDE. Po kliknutí na tento nástroj se zobrazí náhled ve výchozím webovém prohlížeči. Obr. 10 Cesta k webové stránce s využitím APACHE HTTP serveru Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 11

12 12 Závěr Cílem této práce bylo seznámit se s jednotlivými typy jednočipových počítačů, s vývojovým prostředím pro programování, s možnostmi programování jednočipových počítačů, vytvořit systémový návrh vývojového modulu pro vybraný typ procesoru, vývojový modul realizovat a vytvořit pro něj jednoduché programy, které budou sloužit pro výukové účely. Pro zahájení tvorby této bakalářské práce bylo nejprve nutné se seznámit s různým vývojovým prostředím pro programování mikroprocesorů. Jako ukázkové byly rozebrány programy MPLAB X IDE v2.20, MikroC PRO for PIC a Arduino Následně bylo potřeba se seznámit s jednotlivými typy procesorů řady PIC a Arduino. Byla rozebrána základní architektura mikroprocesorů a jednotlivé části byly popsány. Poté bylo popsáno rozdělení mikroprocesorů PIC. Pro seznámení s programováním jednočipových počítačů byl využit modul Arduino Uno. Pomocí nepájivého pole bylo realizováno zapojení několika LED diod, které bylo pomocí tohoto modulu programováno. V další fázi této práce byl vytvářen modul s mikroprocesorem PIC16F873A. Nejprve byl proveden návrh schématu zapojení mikroprocesoru v programu EAGLE. Poté byl vytvořen návrh desky plošných spojů ze schématu. Nakonec byla deska vyleptána a osazena v laboratoři. Po vyleptání a osazení desky bylo vytvořeno několik příkladů pro otestování funkčnosti všech výstupů a sériové komunikace s počítačem, která byla zprostředkována pomocí USB adaptéru od firmy Arduino. Jako příklad otestování sériové komunikace může být uvedeno zobrazování čísel od 0 do 255 v binární soustavě pomocí LED diod, kdy čísla byla zadávána do okna pro sériovou komunikaci a odesílána klávesou enter. Jako příklad kontroly funkčnosti PWM výstupu může být uvedena postupná změna výšky tónu u sirény. Pro zapojení bylo opět využito nepájivé pole. Následně byl vytvořen systémový návrh celého vývojového modulu jako směr dalšího řešení a na blokovém schématu byl vysvětlen předpokládaný princip funkčnosti celého vývojového modulu. Další fáze byla tedy zaměřena na návrh a realizaci rozšiřujícího modulu pro vývoj aplikací. Nejprve bylo nutné vyřešit zapojení řídicího modulu do zkušební desky. Bylo zvoleno přímé spojení pomocí konektorů. Následně bylo možné v programu EAGLE nakreslit schéma zapojení a z něho vytvořit desku plošných spojů. Po důkladné kontrole byla deska vyleptána v laboratoři a osazena. Navržený rozšiřující modul obsahuje LED diody, sedmi-segmentové displeje, BCD dekodéry pro tyto displeje, tlačítka, piezoelektrickou sirénu a také maticový displej. Po dokončení rozšiřujícího modulu pro vývoj aplikací byly vytvořeny programy pro řízení již zmíněné použité prvky. Pro obsluhu, popis a programování celého vývojového modulu byly nakonec vytvořeny webové stránky s využitím technologií PHP + HTML5. Tyto stránky obsahují odborný popis vývojového modulu a jsou zde také umístěny a popsány veškeré příklady, které byly pro vývojový modul vytvořeny. Tyto webové stránky vznikly hlavně za účelem podpory výuky studentů, kde mohou najít pomoc při programování tohoto vývojového modulu nebo obecně mikroprocesorů PIC. Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 12

13 13 Použitá literatura ARDUINO. Arduino [online] [cit ]. Dostupné z: HORÁČEK, Oldřich. CzechDUINO [online] [cit ]. Dostupné z: ŠPRINGL, Vít. Mikrokontroléry PIC [online] [cit ]. Dostupné z: MICROCHIP TECHNOLOGY INC. Microcontrollers [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.microchip.com/ ILČÍK, Václav. Moderní napájecí zdroje [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.technika.ilcik.cz MIKROELEKTRONIKA. MikroElektronika [online] [cit ]. Dostupné z: GM ELECTRONIC. GM Elektronic [online] [cit ]. Dostupné z: BOYER, S. A SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. New York (USA): ISA, p. ISBN VLACH, J. Počítačová rozhraní, přenos dat a řídicí systémy. Praha, BEN-technická literatura, 1997, ISBN WHITT, M. D Successful Instrumentation and Control Systems Design. New York (USA): ISA, p. ISBN Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 13

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Pro edici NuMicro 1.0 Web: www.coocox.org Fórum: forum.coocox.org Technická podpora: master@coocox.com Marketing: market&coocox.com 1. Úvod Cookie je open-source

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Začínáme www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Co všechno budete potřebovat: počítač třídy PC, vybavený operačním systémem Windows (2000 až W7) mikrokontrolér PICAXE (zde pracujeme s

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Spolupracovníci: Ing. Jan Tupý Ing. Ivo Henych Vedoucí odd. : Ing. Jan Tupý TM 2011_07_19 19. 7. 2011 OSC, a. s. tel: +420

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC Ing. Petr Hudeček, Ing. Jan Michalík, Ing. Jan Pumr, Ing. Martin Sobek, Ing. Jan Vaněk VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí DDC (Direct digital control) regulátory mark320 a mark220 jsou volně programovatelné podstanice s MPC5200 procesorem a OS Linux. Jsou vhodné pro řízení velkých aplikací

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Řídicí jednotka rotátoru pro magnetická čidla Autor: Ing.Tomáš Pavera / OK2TPQ Datum: 8.7.2009

Řídicí jednotka rotátoru pro magnetická čidla Autor: Ing.Tomáš Pavera / OK2TPQ Datum: 8.7.2009 Řídicí jednotka rotátoru pro magnetická čidla Autor: Ing.Tomáš Pavera / OK2TPQ Datum: 8.7.2009 Úvod Popisovaná jednotka slouží hned k několika účelům. Jednotka získává z magnetických čidel údaje o poloze

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více