Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers"

Transkript

1 Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers Student: Vedoucí bakalářské práce: Ostrava 2015 Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.

2 Anotace PAWLENKA, T. Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2015, Vedoucí práce: Škuta, J. Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu vývojového modulu pro jednočipové počítače. Jako hlavní řídící jednotka byl zvolen jednočipový mikroprocesor PIC16F873A od firmy Microchip Technology. Konstrukčně je tento mikroprocesor vyřešen jako samostatná deska plošných spojů, která se dá pomocí USB rozhraní připojit k počítači. Tímto způsobem je možno mikroprocesor programovat. K programování je využíván software MikroC od firmy MikroElektronika. Pro realizaci a programování určitých úloh pomocí tohoto procesoru je nutno na výstupy této desky připojit prvky, které chceme řídit. K tomuto účelu byla vytvořena zkušební deska, do které se tento řídicí modul zasune. Zkušební deska obsahuje prvky jako LED diody, sedmi-segmentové displeje, maticový displej, nebo zvukové signalizační zařízení, na kterém je možné testovat pulzně-šířkovou modulaci PWM. Klíčová slova: vývojový modul, programování, mikroprocesor, sériová komunikace, pulzně-šířková modulace

3 Obsah 1 Úvod Vývojová prostředí pro programování jedno-čipových počítačů Jednočipové počítače Arduino Arduino Uno Jednočipové počítače PIC Návrh a realizace desky s jednočipovým počítačem PIC16F873A Obvod pro stabilizaci napětí na 5V Zapojení procesoru PIC16F873A Srovnání ATMega328 a PIC16F873A Programování modulu Arduino Uno Programování modulu s PIC16F873A Systémový návrh vývojového modulu Návrh a realizace modulu pro vývoj aplikací Tvorba aplikací pro vývojový modul Tvorba webových stránek pro vývojový modul Závěr Použitá literatura... 13

4 1 Úvod Nejprve bylo nutné se zaměřit na vývojová prostředí pro programování jednočipových počítačů. Dále bylo nutné se seznámit s jednotlivými typy mikroprocesorů, jako jsou PIC a desky Arduino, využívající převážně mikroprocesory Atmel, a s možnostmi jejich programování. Pro seznámení s programováním mikroprocesorů byl využit modul Arduino Uno s mikroprocesorem ATMega328, který je nutné programovat pomocí vývojového prostředí Arduino od této firmy. Následně se budeme zabývat návrhem a realizací řídicího modulu, který bude pracovat se zvoleným mikroprocesorem PIC16F873A. Tento typ procesoru je možné programovat v programu MikroC od firmy MikroElektronika. Poté budou rozebrány rozdíly mezi mikroprocesorem řady PIC a mikroprocesorem ATMega328, který je součástí modulu Arduino Uno. Také budou popsány příklady vytvořené pro tyto typy procesorů. Následně bude proveden předpokládaný systémový návrh celého vývojového modulu, což spočívá ve vysvětlení principu funkčnosti na blokovém schématu, ve zvolení prvků, které budou ve vývojovém modulu obsaženy a řízeny, a také v koncepci, jak bude řídicí modul s rozšiřujícím propojen. Poté bude následovat návrh a realizace celého vývojového modulu. Jakmile bude ověřena funkčnost vývojového modulu jako celku, budou vytvořeny pro tento modul programy, pomocí nichž bude mikroprocesor dané prvky řídit. Nakonec budou vytvořeny webové stránky, které budou obsahovat informace o vývojovém modulu a popis jeho částí a také zde budou umístěny vytvořené aplikace pro tento modul pro podporu výuky. 2 Vývojová prostředí pro programování jednočipových počítačů Pro programování jednočipových počítačů se používá mnoho vývojových prostředí. Volba vhodného prostředí závisí také na typu jednočipového počítače, který bude programován, jelikož každé vývojové prostředí je určeno pro určitý typ mikroprocesoru. Pro jednočipové mikroprocesory PIC můžeme zmínit prostředí mikroc PRO for PIC nebo MPLAB X IDE a pro jednočipové počítače Arduino program Arduino Jednočipové počítače Arduino Arduino je platforma založená na programování mikrokontroléru. Desku Arduino si můžeme buď sestavit a upravit dle vlastních potřeb sami, nebo ji lze jednoduše zakoupit již hotovou. Jedná se tedy o desku s mikrokontrolérem, kterou lze dále programovat pomocí vývojového prostředí Arduino. K této desce je možno dále připojovat různé výstupy jako například LED diody či motorky, jejichž chování lze tímto způsobem ovlivňovat. Hlavní výhodou těchto jednočipových mikroprocesorů je snadná programovatelnost a jednoduché zapojení. Spojení desky a osobního počítače se provádí zpravidla pomocí standartního kabelu typu USB. To je však podmíněno typem desky. Spojení může probíhat i pomocí micro USB a mini USB. Arduino nabízí celou řadu desek různých typů. Příkladem může být Arduino Uno. 3.1 Arduino Uno Deska Arduino Uno je založena na mikroprocesoru ATmega328 od firmy Atmel. Obsahuje 14 digitálních vstupů a výstupů, 6 analogových vstupů, keramický rezonátor s taktovací frekvencí 16 MHz, USB připojení, napájecí konektor, ICSP a resetovací tlačítko. Spojení s počítačem, který zároveň desku napájí, je realizováno pomocí standartního USB kabelu. Deska může být také napájena pomocí AC/DC adaptéru nebo Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 4

5 baterie. Deska může být napájena externím zdrojem v rozmezí od 6 do 20 V. Doporučený rozsah je však uváděn od 7 do 12 V. Jestliže je deska napájena více než 12V, může docházet k přehřátí a poškození desky. Procesor ATmega328 je vybaven flash pamětí o velikosti 32 KB, statickou pamětí SRAM o velikosti 2 KB a elektricky mazatelnou paměť EEPROM velikosti 1 KB, viz [ARDUINO 2014]. Arduino Uno obsahuje množství prvků pro komunikaci, proto je schopno komunikovat s počítačem, s další deskou Arduino, nebo s jiným mikrokontrolérem. Procesor ATmega328 poskytuje sériovou komunikaci UART TTL. Ta je dostupná na digitálních pinech označených číslicemi 0 (Tx) a 1 (Rx), viz [ARDUINO 2014]. 4 Jednočipové počítače PIC Jednočipovým počítačem PIC, nazývaný také jako mikrokontrolér PIC nebo jednočipový mikroprocesor PIC, označujeme polovodičovou součástku, která je obsažena v mnoha současných elektronických zařízeních. Příkladem mohou být domácí spotřebiče nebo automobilová technika. Jedná se o integrovaný obvod, který lze naprogramovat běžným uživatelským rozhraním pomocí vývojového prostředí tomu určeného. Tyto mikroprocesory vynikají svou malou velikostí a nízkou cenou a také jsou energeticky velmi výhodné. Stavba paměti je založena na tzv. Harvardské architektuře, což znamená, že datová paměť a programová paměť jsou od sebe odděleny. Obr. 1 Hardvardská architektura Další vlastnosti mikrokontrolérů PIC, viz [ŠPRINGL, V. 2011]: Redukovaná instrukční sada (procesor RISC) Vykonávání instrukcí v jediném cyklu Zásobník pro ukládání návratových adres Konfigurační registry a periferie jsou mapovány do paměti dat. Jediný pracovní registr W slouží k vykonání aritmeticko-logických operací. 4.1 Návrh a realizace desky s jednočipovým počítačem PIC16F873A Pro tuto desku byl použit mikroprocesor PIC16F873, což je osmibitový mikroprocesor firmy Microchip Technology. Tento typ procesoru je vybaven programovou pamětí typu flash o velikosti 7 KB. Rychlost procesoru dosahuje 5 MIPS (million instructions per second) a maximální kmitočet je 20 MHz. Dále obsahuje paměť dat RAM o velikosti 192 B a paměť pro zálohu důležitých dat EEPROM o velikosti 128 B. Dokáže pracovat v rozmezí teplot od -40 do 85 C. Celkově obsahuje 28 pinů a pracuje s napětím od 2 do 5,5V. PIC16F873A je vybaven dvěma PWM výstupy, třemi časovači, z toho 2 jsou osmibitové a jeden šestnáctibitový, a jsou zde také implementovány rozhraní pro sériovou komunikaci USART a MSSP. Tyto rozhraní slouží pro komunikaci s dalšími periferními zařízeními nebo mikroprocesory, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]. Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 5

6 4.1.1 Obvod pro stabilizaci napětí na 5V Celý modul byl navržen tak, aby ho bylo možné napájet pouhým připojením napájecího kabelu. Obsahuje tedy napájecí obvod, který přívodní napětí stabilizuje na potřebných 5V, což je napětí, se kterým je tento mikroprocesor schopen pracovat. Jedná se o nejjednodušší konstrukci stabilizačního obvodu. Využívá třísvorkový lineární stabilizátor typu 7805, který se zpravidla montuje na chladič, jelikož větší část energie se vyzařuje do prostoru jako teplo. To je způsobeno velkým rozdílem vstupního a výstupního napětí. Čím menší je tedy rozdíl vstupního a výstupního napětí, tím větší je účinnost stabilizátoru, viz [ILČÍK, V. 2008] Zapojení procesoru PIC16F873A Samotné zapojení jednotlivých pinů pro mikroprocesor PIC16F873A bylo provedeno dle datasheetu, který je určen pro sérii mikroprocesorů PIC16F87x. Tato série může pracovat ve čtyřech oscilačních módech, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]: LP nízkonapěťový krystal XT krystal/rezonátor HS vysokorychlostní krystal/rezonátor RC rezistor/kondenzátor Pro oscilační módy typu LP,XT a HS je krystal nebo keramický kondenzátor připojen mezi piny OSC1 a OSC2. Toto zapojení zajišťuje oscilaci, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]. Pro konfiguraci oscilátoru byl zvolen krystal typu HS s frekvencí 20 MHz a kondenzátory 22 pf. Obr. 2 Realizace schéma zapojení a desky plošných spojů procesoru PIC16F873A Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 6

7 5 Srovnání ATMega328 a PIC16F873A Procesor ATMega328 od firmy Atmel, který je obsažen na desce Arduino Uno, je velmi podobný procesoru PIC16F873A od Microchip Technology. Jedná se o osmibitové mikroprocesory s maximálním kmitočtem 20MHz a provozním napětím od 2 do 5V. Co se týká sériové komunikace, oba obsahují rozhraní USART. Procesor od Atmelu má pouze o jeden I/O pin více. Mírně se však liší v počtu PWM výstupů. ATMega328 jich má 6, kdežto PIC16F873A pouze 2, viz [MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1998]. 6 Programování modulu Arduino Uno Pomocí softwaru Arduino byla programována deska Arduino Uno s mikroprocesorem ATmega328 od firmy Atmel. Na výstupy byly připojeny jako zobrazovače LED diody, na nichž bylo odzkoušeno několik jednoduchých úloh. Zapojení bylo realizováno pomocí nepájivého pole. 7 Programování modulu s PIC16F873A Pro vytvořený modul bylo naprogramováno několik příkladů v prostředí MikroC pro otestování funkčnosti výstupů. Byla odzkoušena také sériová komunikace a výstupy PWM. Pro testování byly použity LED diody a siréna. Zapojení těchto prvků bylo realizováno pomocí nepájivého pole. Pro nahrávání programu do mikroprocesoru slouží aplikace PIC Bootloader+, ve které je nutno vybrat HEXA soubor, který se vytváří spolu s projektem. Zde je potřeba správně zvolit port pro komunikaci a další parametry. Pro sériovou komunikaci s procesorem slouží text box, do kterého zadáváme znaky z klávesnice. Komunikaci mezi počítačem a mikroprocesorem zprostředkovává adaptér od firmy Arduino, který převádí rozhraní USB na 5V sériové TX a RX kanály, viz [GM ELEKTRONIC 1990]. 8 Systémový návrh vývojového modulu Pro dokončení celého vývojového modulu pro výukové účely je nutné vytvořit rozšiřující modul, který bude sloužit pro programování určitých úloh. Může obsahovat prvky jako sedmi-segmentové displeje, led diody, tlačítka nebo piezoelektrickou sirénku. Po navržení bude modul zhotoven a osazen jmenovanými prvky a spolu s již vytvořeným řídicím modulem bude tvořit celek, který bude pomocí počítače programován. Obr. 3 Blokové schéma návrhu celého vývojového modulu Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 7

8 9 Návrh a realizace modulu pro vývoj aplikací Pro návrh rozšiřujícího modulu pro vývoj aplikací jsou využity dva sedmi-segmentové displeje, jejichž zobrazené číselné hodnoty obstarává BCD dekodér. Dále je využito osm LED diod, osm tlačítek, maticový displej a piezoelektrická sirénka, která je napojená na PWM výstup procesoru. Samotný návrh byl proveden pomocí programu pro tvorbu schémat EAGLE. Nejprve bylo nutné navrhnout, jak bude vývojový modul sestaven jako celek, resp. jak bude řídicí modul propojen s rozšiřujícím modulem. Myšlenka byla taková, že rozšiřující modul bude obsahovat stejné rozmístění konektorů tak, aby bylo možné řídicí modul do rozšiřujícího jednoduše zasunout. Následně bylo možné provést návrh schématu zapojení pro všechny použité prvky. Maticový displej byl zapojen tak, že řádky využívají bránu B mikroprocesoru a sloupce využívají bránu A a jeden výstup brány C. Všechny vstupy maticového displeje jsou zapojeny přes switch, aby bylo možné displej odpojit. LED diody jsou také přes rezistory zapojeny na bránu B a paralelně k nim jsou zapojeny tlačítka, které slouží pro reset daného výstupu. Brána B je také spojena s větví pro 5V přes tzv. pull-up rezistory. Další prvek piezo siréna byla zapojena přes rezistor na PWM výstup RC2 a pro správnou funkčnost bylo nutné k sirénce a rezistoru zapojit paralelně kondenzátor. Pro zapojení sedmisegmentových displejů bylo nutné zjistit, za jakých podmínek displej svítí a jak je potřeba zapojit dekodér BCD kódu. Byly využity displeje, přičemž každý má na vstupu rezistory a svůj dekodér. První dekodér využívá první 4 bity brány B a druhý zbylé 4 bity. Dekodéry dále obsahují vstupy BI/RBO, RBI a LT, které byly zapojeny podle datasheetu buď na 5V nebo na zem. Také jsou mezi dekodéry switche, které umožňují využití pouze jednoho dekodéru pro oba displeje. Aktivace displejů je řešena pomocí NPN tranzistorů, které mají bázi napojenou na výstupy RA4 a RA5 mikroprocesoru a kolektor napojený na 5V. Jelikož je výstup RA4 typu open-drain, bylo nutné tuto větev připojit přes rezistor na 5V. Obr. 4 Schéma zapojení zkušební desky Po dokončení schématu zapojení bylo nutné navrhnout desku plošných spojů také v programu EAGLE. Nejprve bylo nutné vyřešit přesnou polohu konektorů pro zapojení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 8

9 řídicího modulu. K tomu bylo potřeba v programu EAGLE konektory řídicí desky přesně odkrokovat a zjistit přesnou polohu konektorů vůči sobě a následně ji takto realizovat v návrhu desky rozšiřujícího modulu. Poté bylo možno začít s návrhem všech plošných spojů jak ze spodní strany (modré cesty), tak ze strany součástek (červené cesty). Obr. 5 Deska plošných spojů rozšiřujícího modulu Po kompletním navržení bylo nutné desku vyleptat a osadit zvolenými součástkami. 10 Tvorba aplikací pro vývojový modul Po dokončení a otestování funkčnosti celého vývojového modulu bylo možné začít s vývojem aplikaci pro tento modul, které budou podrobněji rozebrány. Pro programování sedmi-segmentových displejů se využívají výstupy RA4 a RA5. Aby bylo možné RA4 použít jako výstup, bylo nutné v příslušných programech nastavit parametr CMCON na 6. Zobrazování dvojciferných čísel V této úloze lze na sedmi-segmentových displejích zobrazit všechna dvojciferná čísla pomocí sériové komunikace. Princip spočívá v tom, že zadávané znaky se ukládají do proměnné, která je následně ukládána do pole do té doby, než bude pole naplněno dvěma hodnotami. Jestliže jsou v poli uloženy dvě hodnoty, dochází k resetu proměnných a jednotlivé znaky pole jsou uloženy do dalších proměnných a převedeny na číslo a následně jsou tyto čísla vyslány na bránu B. Obr. 6 Hlavní část programu pro zobrazení dvojciferných čísel Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 9

10 Jednoduché stopky V této úloze jsou naprogramovány stopky, kdy vybranými klávesami pomocí sériové komunikace můžeme stopky spustit, zastavit a resetovat. V programu je také zapojena piezoelektrická siréna, která vyšle zvukový signál po každých deseti sekundách. Princip spočívá v tom, že hodnota na displeji jednotek se každou sekundu zvyšuje o jedničku a po deseti cyklech se přičte jednička na displeji desítek. Obr. 7 Hlavní část programu pro stopky 11 Tvorba webových stránek pro vývojový modul Pro vývojový modul byly vytvořeny webové stránky technologií PHP + HTML5 a pro design technologie CSS. Webové stránky obsahují hlavní horizontální menu, kde lze nalézt sekce jako Úvodní stránka, Řídicí modul, Zkušební deska, Programování a Literatura. Pod hlavním menu se pak zobrazují jednotlivé sekce a dále je zde zápatí, které je pevně připnuto k dolnímu okraji okna webového prohlížeče. Úvodní stránka obsahuje základní informace o tomto vývojovém modulu a obrázek reálného zařízení. Obr. 8 Ukázka navržených webových stránek Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 10

11 Sekce řídicí modul obsahuje základní popis tohoto modulu s procesorem PIC16F873A, seznam použitých součástek, schéma zapojení a návrh desky plošných spojů v programu EAGLE. Sekce zkušební deska obsahuje taktéž základní popis, seznam použitých součástek, schéma zapojení a návrh desky plošných spojů v programu EAGLE a je zde navíc realizace plošných spojů z jedné a druhé strany, jelikož se jedná o oboustranný tištěný plošný spoj. V obou těchto sekcích je také možnost si veškerá schémata zobrazit v plné velikosti. V další sekci programování jsou popsány všechny vytvořené programy pro tento vývojový modul a jejich zdrojový kód je přehledně umístěn v boxech s rolovací lištou. Také je zde možnost si u každého příkladu celý zdrojový kód v jazyce C stáhnout do počítače. Pro převedení zdrojového kódu do HTML stránky byl využit nástroj Export to html přímo v programu mikroc. Po převedení kódu se však vyskytl problém s kódováním, kdy převedený kód nebylo možné uložit s kódováním UTF-8. To bylo nutné řešit tak, že se vytvořil nový soubor HTML, který již bylo možné s tímto kódováním uložit. Obr. 9 Ukázka řešeného příkladu na webových stránkách Pro tvorbu těchto webových stránek byl použit software NETBEANS IDE. Aby bylo možné průběžně kontrolovat vzhled webových stránek, bylo potřeba nainstalovat řídicí panel XAMPP a v něm zapnout Apache HTTP server. Jakmile je server zapnut, lze využít nástroje k zobrazení náhledu webové stránky přímo v programu NETBEANS IDE. Po kliknutí na tento nástroj se zobrazí náhled ve výchozím webovém prohlížeči. Obr. 10 Cesta k webové stránce s využitím APACHE HTTP serveru Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 11

12 12 Závěr Cílem této práce bylo seznámit se s jednotlivými typy jednočipových počítačů, s vývojovým prostředím pro programování, s možnostmi programování jednočipových počítačů, vytvořit systémový návrh vývojového modulu pro vybraný typ procesoru, vývojový modul realizovat a vytvořit pro něj jednoduché programy, které budou sloužit pro výukové účely. Pro zahájení tvorby této bakalářské práce bylo nejprve nutné se seznámit s různým vývojovým prostředím pro programování mikroprocesorů. Jako ukázkové byly rozebrány programy MPLAB X IDE v2.20, MikroC PRO for PIC a Arduino Následně bylo potřeba se seznámit s jednotlivými typy procesorů řady PIC a Arduino. Byla rozebrána základní architektura mikroprocesorů a jednotlivé části byly popsány. Poté bylo popsáno rozdělení mikroprocesorů PIC. Pro seznámení s programováním jednočipových počítačů byl využit modul Arduino Uno. Pomocí nepájivého pole bylo realizováno zapojení několika LED diod, které bylo pomocí tohoto modulu programováno. V další fázi této práce byl vytvářen modul s mikroprocesorem PIC16F873A. Nejprve byl proveden návrh schématu zapojení mikroprocesoru v programu EAGLE. Poté byl vytvořen návrh desky plošných spojů ze schématu. Nakonec byla deska vyleptána a osazena v laboratoři. Po vyleptání a osazení desky bylo vytvořeno několik příkladů pro otestování funkčnosti všech výstupů a sériové komunikace s počítačem, která byla zprostředkována pomocí USB adaptéru od firmy Arduino. Jako příklad otestování sériové komunikace může být uvedeno zobrazování čísel od 0 do 255 v binární soustavě pomocí LED diod, kdy čísla byla zadávána do okna pro sériovou komunikaci a odesílána klávesou enter. Jako příklad kontroly funkčnosti PWM výstupu může být uvedena postupná změna výšky tónu u sirény. Pro zapojení bylo opět využito nepájivé pole. Následně byl vytvořen systémový návrh celého vývojového modulu jako směr dalšího řešení a na blokovém schématu byl vysvětlen předpokládaný princip funkčnosti celého vývojového modulu. Další fáze byla tedy zaměřena na návrh a realizaci rozšiřujícího modulu pro vývoj aplikací. Nejprve bylo nutné vyřešit zapojení řídicího modulu do zkušební desky. Bylo zvoleno přímé spojení pomocí konektorů. Následně bylo možné v programu EAGLE nakreslit schéma zapojení a z něho vytvořit desku plošných spojů. Po důkladné kontrole byla deska vyleptána v laboratoři a osazena. Navržený rozšiřující modul obsahuje LED diody, sedmi-segmentové displeje, BCD dekodéry pro tyto displeje, tlačítka, piezoelektrickou sirénu a také maticový displej. Po dokončení rozšiřujícího modulu pro vývoj aplikací byly vytvořeny programy pro řízení již zmíněné použité prvky. Pro obsluhu, popis a programování celého vývojového modulu byly nakonec vytvořeny webové stránky s využitím technologií PHP + HTML5. Tyto stránky obsahují odborný popis vývojového modulu a jsou zde také umístěny a popsány veškeré příklady, které byly pro vývojový modul vytvořeny. Tyto webové stránky vznikly hlavně za účelem podpory výuky studentů, kde mohou najít pomoc při programování tohoto vývojového modulu nebo obecně mikroprocesorů PIC. Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 12

13 13 Použitá literatura ARDUINO. Arduino [online] [cit ]. Dostupné z: HORÁČEK, Oldřich. CzechDUINO [online] [cit ]. Dostupné z: ŠPRINGL, Vít. Mikrokontroléry PIC [online] [cit ]. Dostupné z: MICROCHIP TECHNOLOGY INC. Microcontrollers [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.microchip.com/ ILČÍK, Václav. Moderní napájecí zdroje [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.technika.ilcik.cz MIKROELEKTRONIKA. MikroElektronika [online] [cit ]. Dostupné z: GM ELECTRONIC. GM Elektronic [online] [cit ]. Dostupné z: BOYER, S. A SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. New York (USA): ISA, p. ISBN VLACH, J. Počítačová rozhraní, přenos dat a řídicí systémy. Praha, BEN-technická literatura, 1997, ISBN WHITT, M. D Successful Instrumentation and Control Systems Design. New York (USA): ISA, p. ISBN Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače 13

PIC PROGRAMÁTOR Milan Obrtlílk 4. ročník SŠPH Uh. Hradiště

PIC PROGRAMÁTOR Milan Obrtlílk 4. ročník SŠPH Uh. Hradiště PIC PROGRAMÁTOR Milan Obrtlílk 4. ročník SŠPH Uh. Hradiště ABSTRAKT Účelem práce je vytvořit přípravek pro programování procesoru PIC16F84. Pomocí programátoru u daného typu procesoru bude možné naprogramovat

Více

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor PŘÍLOHY PRESTO USB programátor 1. Příručka PRESTO USB programátor Popis indikátorů a ovládacích prvků Zelená LED (ON-LINE) - PRESTO úspěšně komunikuje s PC Žlutá LED (ACTIVE) - právě se komunikuje s uživatelskou

Více

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Návrh konstrukce odchovny 2. dil 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

ČEMU ROZUMÍ MIKROPROCESOR?

ČEMU ROZUMÍ MIKROPROCESOR? ČEMU ROZUMÍ MIKROPROCESOR? Čemu rozumí mikroprocesor? Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_10_01_01 Materiál poskytuje pohled na mikroprocesor, jako na číslicový obvod. Seznamuje se základními

Více

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION

FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2013-2014 3D LED Cube Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 4. Obor: IT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 2 1 Konstrukce Obr. 1.: Výsledná LED kostka.

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

EduKitBeta Uživatelská příručka

EduKitBeta Uživatelská příručka EduKitBeta Uživatelská příručka Výuková deska pro mikrokontroléry Microchip PIC v pouzdře DIL18 OBSAH EduKitBeta 3 Popis zařízení 3 Periférie mikrokontroléru 3 Tabulka zapojení portů na desce Udukit Beta

Více

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka EduKit84 Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip Uživatelská příručka OBSAH 1. EduKit84 3 2. Popis zařízení 3 3. Provozní režimy 3 4. Mikrokontrolér PIC16F84A 4 5. Tabulka

Více

Arduino Martin Friedl

Arduino Martin Friedl Arduino Martin Friedl 1 Obsah Materiály Vlastnosti Programování Aplikace 2 Co je to Arduino? Arduino je otevřená elektronická platforma, založená na uživatelsky jednoduchém hardware a software. Arduino

Více

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat www.dhservis.cz 8 kanálové stopky se záznamem dat Úvod Digi Timer 8 jsou osmikanálové jednoúčelové stopky, určené k časování po pěti minutových intervalech. Sdružují v sobě osm časovačů, z nichž každý

Více

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem Teploměr s frekvenčním výstupem je realizován spojením modulu běžných vstupů a výstupů spolu s deskou s jednočipovým počítačem a modulem zobrazovače

Více

AVR TESTBOARD. Karel Babický. SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402, Písek

AVR TESTBOARD. Karel Babický. SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402, Písek Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT AVR TESTBOARD Karel Babický SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402, 39701 Písek Úvod Tato deska slouží spolu s USB sériovým

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vývojové kity Mega48,

Vývojové kity Mega48, Vývojové kity Mega48, Mega48 Mega48X a Mega328 Ucelená řada ada vývojových kitů s obvody ATmega48 a ATmega328 je vhodná jak pro výukové účely ely a seznámení se s funkcemi mikrokontrolér mikrokontrolérů,

Více

PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka

PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka PVKpro vývojový kit s programátorem pro mikrokontrolér PIC16F84 Připojení k PC: paralelní port Uživatelská příručka ASIX s.r.o., Staropramenná 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 312 378, fax: 257 329

Více

MIKROKONTROLÉRY. Jednočipový počítač nebo také angl. Microcontroller (Mikrokontrolér, MCU, µc)

MIKROKONTROLÉRY. Jednočipový počítač nebo také angl. Microcontroller (Mikrokontrolér, MCU, µc) Jednočipový počítač nebo také angl. Microcontroller (Mikrokontrolér, MCU, µc) je většinou monolitický integrovaný obvod obsahující kompletní mikropočítač. Jednočipové počítače se vyznačují velkou spolehlivostí

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Sériový programátor SI Prog

Sériový programátor SI Prog Sériový programátor SI Prog V poslední době dostáváme množství žádostí o uveřejnění jednoduchého programátoru. Dnešním příspěvkem snad uspokojíme alespoň část zájemců, protože bude popsán jednoduchý programátor

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Mikrokontrolery. Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88

Mikrokontrolery. Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88 Mikrokontrolery Úvod do obvodů Atmega 328 a PIC16F88 Texty sestavili Petr Nejedlý a Lukáš Čížek, 4EA, 2013 Vlastnosti a funkce: Atmega 328 Flash 32Kbyte Max. Frequence 20Mhz SRAM 2Kbyte EEPROM 1024 byte

Více

Zadání projektu č.2. Digitální binární hodiny

Zadání projektu č.2. Digitální binární hodiny Zadání projektu č.2 Digitální binární hodiny Digitální binární hodiny - podklady k úloze Úkolem bude navrhnout schéma zapojení celého zařízení, provést kompletní návrh plošného spoje, vyrobenou desku plošného

Více

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Führer Ondřej, FUH002 1. AVR procesory obecně

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Středoškolská technika 2015. Meteostanice

Středoškolská technika 2015. Meteostanice Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Meteostanice Tomáš Kosťov, Petr Holický Střední průmyslová škola Resslova 5, Ústí nad Labem 1/17 Obsah O projektu

Více

BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (Bakalářská práce) Lukáš Čapek E-mail: xcapek10@stud.feec.vutbr.cz ÚVOD Cílem mého bakalářského projektu bylo zkonstruovat jednoduché bezdrátové zařízení pro všeobecné

Více

Microchip. PICmicro Microcontrollers

Microchip. PICmicro Microcontrollers Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh

Více

Virtualizace v architekturě počítačů Virtualization in architecture of computers

Virtualizace v architekturě počítačů Virtualization in architecture of computers Virtualizace v architekturě počítačů Virtualization in architecture of computers Michal Bílek * Abstrakt Vysoká škola polytechnická v Jihlavě využívá pro výuku odborných předmětů různé modely a virtualizace.

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Střídací tabule na fotbal

Střídací tabule na fotbal Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Střídací tabule na fotbal Jan Šlapák VOŠ a SŠSE Novovysočanská 48/280 Praha 9 1 Úvod Na fotbale se střídací tabule

Více

WOJCIASZYK, Petr Ing., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava Poruba, ,

WOJCIASZYK, Petr Ing., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava Poruba, , XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Instrumentation with ZigBee Wireless Modules Inteligentní instrumentace

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII Paměti konstant

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII Paměti konstant Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 1.5 Paměti konstant Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

uz80 Embedded Board ver. 1.0 uz80 Vestavná Řídící Deska ver. 1.0

uz80 Embedded Board ver. 1.0 uz80 Vestavná Řídící Deska ver. 1.0 uz80 Embedded Board ver. 1.0 uz80 Vestavná Řídící Deska ver. 1.0 Jednodeskový mikroprocesorový řídící systém s CPU Zilog Z84C15 nebo Toshiba TMPZ84C015: Deska obsahuje: 1. CPU Z84C15 (Zilog) nebo TMPZ84C015

Více

Students for Automotive (S4A)

Students for Automotive (S4A) Students for Automotive (S4A) Soutěž o nejlepší vozítko postavené na platformě Arduino Petr Šimoník a kolektiv Ostrava 2017 Obsah 1. Anotace soutěže... 3 2. Základní informace... 4 2.1 Pořadatel soutěže...

Více

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS Autor: Michal Štrick Vedoucí práce: Ing. Josef Grosman TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka PRESTO USB programátor Uživatelská příručka OBSAH 1. PRESTO 3 1.1. Použití 3 2. Obsah dodávky 3 3. Instalace 3 3.1. Instalace ovladačů 3 3.2. Instalace programu UP 4 4. Popis programovacího konektoru 5

Více

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2012-2013 Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 3. Obor: IŘT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

PVK. Uživatelská příručka. Zařízení určené k odlaďování aplikací s mikrokontroléry PIC16C5x, PIC16C71 a PIC16F84. Strana 1 / 9

PVK. Uživatelská příručka. Zařízení určené k odlaďování aplikací s mikrokontroléry PIC16C5x, PIC16C71 a PIC16F84. Strana 1 / 9 PVK Zařízení určené k odlaďování aplikací s mikrokontroléry PIC16C5x, PIC16C71 a PIC16F84 Uživatelská příručka Strana 1 / 9 OBSAH 1. PVK 3 1.1. Obsah dodávky 3 2. Typy procesorů 3 3. Porty 3 3.1. Port

Více

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

LED zobrazovač. Úvod. Jak to pracuje? Popis zapojení. Autor: Ing.Tomáš Pavera / OK2TPQ Datum: 18.5.2010 Revize: 1.0

LED zobrazovač. Úvod. Jak to pracuje? Popis zapojení. Autor: Ing.Tomáš Pavera / OK2TPQ Datum: 18.5.2010 Revize: 1.0 Autor: Ing.Tomáš Pavera / OK2TPQ Datum: 18.5.2010 Revize: 1.0 Úvod LED zobrazovač Popisované zařízení slouží k zobrazení natočení magnetického čidla (stožáru antény) pomocí kruhového LED zobrazovače. Připojuje

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Zařízení obsahuje galvanicky oddělené vstupy a reléové výstupy. Pomocí sériové linky 485 se připojí k nadřazenému systému, který

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORKŮ ZÁKLADY ROBOTIKY - SEMESTRÁLNÍ PROJEKT AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ

Více

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link Návod pro použití snímače tlaku Vytvořil: Ing. Ondřej Čožík Datum: 12. 2. 2015 Rev: 1.0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1. POŽADAVKY PRO MOŽNOST ZAPOJENÍ SNÍMAČE DO PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ... 2 1.1. STRUKTURA SÍTĚ...

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 11. října 2007 1 Definice Historie Charakteristiky 2 MCU (microcontroller unit) ATmega8 Programování Blikání LEDkou 3 Kdo s kým Seriový port (UART)

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Modul s jednočipovým počítačem Modul s řídícím jednočipovým počítačem je centrálním prvkem stavebnice. Jeho konstrukce umožňuje přímé připojení do

Více

TRONIC řada 2000 Regulátor klimatizační jednotky T2008F. Komunikační modul KOM USB. Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000

TRONIC řada 2000 Regulátor klimatizační jednotky T2008F. Komunikační modul KOM USB. Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000 Komunikační modul KOM USB Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Pavel Lašťovka verze: 1.0 říjen 2008 1 Historie revizí: 1.0 základní verze 2 Obsah: 1 Výrobek...4

Více

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12. MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_48_Čítače a zobrazovače Název

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

Návrh zabezpečovacího systému na bázi mikroprocesorů PIC

Návrh zabezpečovacího systému na bázi mikroprocesorů PIC Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Návrh zabezpečovacího systému na bázi mikroprocesorů PIC Design of security system based on microprocessors

Více

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ Václav Piskač, Brno 2012 K elektrickým experimentům je vhodné mít dostatečně kvalitní napájecí zdroje. Na spoustu věcí postačí plochá baterie, v případě potřeby jsou v obchodech

Více

Maturitní témata - PRT 4M

Maturitní témata - PRT 4M Maturitní témata - PRT 4M ústní zkouška profilové části Maturita - školní rok 2015/2016 1. Architektura mikrořadičů a PC 2. Popis mikrořadičů řady 51 3. Zobrazovací jednotky 4. Řadiče Atmel 5. Hradlová

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

2.8 Kodéry a Rekodéry

2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8.1 Úkol měření 1. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu BCD na kód 2421 a ověřte jeho funkčnost 2. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu 2421 na kód BCD a ověřte jeho funkčnost

Více

Středoškolská technika SCI-Lab

Středoškolská technika SCI-Lab Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SCI-Lab Kamil Mudruňka Gymnázium Dašická 1083 Dašická 1083, Pardubice O projektu SCI-Lab je program napsaný v jazyce

Více

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje Michal Kubíček Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Poznámka Návod je koncipován jako stručný úvod pro začátečníky v oblasti návrhu neizolovaných

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Konferenční zařízení. Cíl projektu. Vybavení. Jak jsem postupoval. Projekt Nekoř 2009 Jan Sixta, jan.16@seznam.cz

Konferenční zařízení. Cíl projektu. Vybavení. Jak jsem postupoval. Projekt Nekoř 2009 Jan Sixta, jan.16@seznam.cz Konferenční zařízení Projekt Nekoř 2009 Jan Sixta, jan.16@seznam.cz Cíl projektu Cílem projektu bylo vytvořit zařízení zvané Konferenční časomíra. Zařízení by mělo umožňovat (nejen) přednášejícím na konferencích

Více

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov,

Více

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu)

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) Paměti Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns...100 ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) kapacita paměti (tj. počet bitů, slabik, slov) cena

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT Matěj Zeman SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402, 397 11 Písek Jiţ od mala mě zajímá pyrotechnika

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B ASICentrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicentrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2403B

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

Vana RC0001R1 RC0001R1

Vana RC0001R1 RC0001R1 Vana RC0001R1 Vana RC0001R1 má celkem 21 pozic o šířce čelního panelu 4 moduly. Je určena pro obecné použití s deskami systému Z102, který používá pro komunikaci mezi procesorovou deskou a obecnými I/O

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh systému inteligentního domu Pavel Mikšík Brno 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT

Více

Ovládání tiskárny BT-100

Ovládání tiskárny BT-100 Z Archívu: Ovládač jednoihličkovej tlačiarne BT100 [8035]. Nejlevnější tiskarnou na našem trhu je tiskárna BT100. Nemá význam polemizovat o její ceně a užitných vlastnostech; je to jediná tiskárna, cenově

Více

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ)

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Několik možností kategorizace principů komunikace s externími adaptéry, např.: 1. Podle způsobu adresace registrů, které jsou součástí adaptérů.

Více