Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r."

Transkript

1 Pedagogické vedení: Ing. Bukovský, prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: Charakteristika zadání: CVIČNÁ MIXÁŽ DANÝCH ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Na zadaném úkolu si má student uvědomit významovou hierarchii spojovaných zvukových vrstev mluveného slova a hudby, tříbit si cit pro vhodný typ hudby a poměry hlasitosti, osvojit si elementární mixážní techniky (prolínání, fade out...) a cvičit paměť pro časový průběh zvukového dění. Termín realizace: Termín a způsob klasifikace: začátek zimního semestru zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení I Technologie natáčení: mixáž z připravených synchronních stop cca 1:30 Čas na pracovní úkol: 30 min. Zvukový materiál: 1x minidisc MDW 74 pro všechny studenty ročníku Zvuková technika: Mixážní zařízení seminární pracovny KZT Výsledný formát cvičení: MD

2 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY V KAVÁRNĚ Charakteristika zadání: Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro interiérové prostředí konkrétní určené kavárny. Technické zvládnutí úkolu je základním předpokladem, podstatný je hlavně informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy daného prostředí ve vhodných poměrech. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení I Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny. Výběr a přepis se střihovou, dynamickou, ev. korekční úpravou - zpracování a výsledný záznam digitálně formát MONO Odevzdávají se dvě verze v pořadí: 1. neupravená forma, 2. upravená forma - každá v délce cca 1 minuta. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, ev.mg pásek 6,25 mm, 1 x CD-R - pro všechna cvičení zimního semestru Zvuková technika: zařízení ve zvuk. studiu p. Podroužka, PROTOOLS Výsledný formát cvičení: CD-R - mono

3 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY SCHODIŠTĚ LAŽAN Charakteristika zadání: Cílem je praktické seznámení s problematikou natáčení zvukové atmosféry v reálu a zpracování nahrávky klasickou analogovou technologií. Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro dané prostředí. Technické zvládnutí je samozřejmým předpokladem, podstatný je tvůrčí výsledek - informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy prostředí ve vhodných poměrech. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: Klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny. Výběr a přepis se střihovou, dynamickou, ev. korekční úpravou - zpracování a výsledný záznam digitálně cca 1 min., 2 verze Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74 Zvuková technika: zpracování ve zvuk. studiu p. Podroužka, PRO TOOLS Výsledný formát cvičení: CD-R mono

4 Název cvičení dle Bílé knihy: MLUVENÉ SLOVO S HUDBOU Charakteristika zadání: Cílem cvičení je prokázat a) schopnost zvukově dramaturgické práce: výběr textu a volba hudby vhodné výrazem i zvukovým charakterem, b) schopnost realizace: volba speakera a zvuková režie studiového nahrávání, následné zpracování záznamu (střih, korekce) a mixáž s hudbou do formově uceleného tvaru. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení I Technologie natáčení: klasický rozhlasový způsob nahrávání speakera v hlasatelně Studia Klimentská (p. Hubka), záznam, zpracování a výsledný formát digitálně 1:30 až 2 min. Čas na pracovní úkol: 1 den - nahrávka Zvukový materiál: CD - R Zvuková technika: nahrávka v komentátorně u p. Hubky + 2 dny zvuk. studio p. Podroužka - mix PRO TOOLS Výsledný formát cvičení: CD-R mono

5 Pedagogické vedení:doc. Moudrý, Mgr. Skall Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY STŘELECKÉHO OSTROVA Charakteristika zadání: Cílem je praktické seznámení s problematikou natáčení zvukové atmosféry v exteriéru a zpracování nahrávky digitální technologií. Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro dané prostředí přírodní oázy uvnitř velkoměsta. Vedle technického zvládnutí úkolu je podstatný hlavně informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy prostředí ve vhodných poměrech. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA. Zpracování - PRO TOOLS. Odevzdávají se dvě verze na CD-R 1. neupravená forma (primární záznam), 2. upravená forma - každá v délce cca 1 minuta, formát mono. cca 1 min., 2 verze Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65 nebo 1x MDW 74, ev. pásek 6,25 mm (příjem zvuku) + 1x CD-R na výsledný přepis (pro všechna obor. cvičení letního semestru) Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny Postprodukce: střižna PRO TOOLS 1 den + přepis na CD-R Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

6 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA PŘÍJEZDU A ODJEZDU TRAMVAJE - zvenčí, na stanici u Národního divadla Charakteristika zadání: Cílem je zvládnout problémy exteriérového nahrávání v nepříznivých podmínkách. Úkol: vytvořit pokud možno čistý, detailní, kompletní exteriérový záběr pohybujícího se objektu. Nahrávku lze střihově, dynamicky a korekčně upravit, odevzdává se pouze výsledná verze. Termín a způsob klasifikace: Klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA PRO TOOLS - 1 frekvence dle délky zvukového objektu (do 1 min.) Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65 nebo 1x MDW 74, ev. pásek 6,25 mm (příjem zvuku) Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 4 dny. Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

7 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA VYVOLÁVAČŮ v reálném prostředí Charakteristika zadání: Úkolem je vytvořit autentickou nahrávku, působící jako reálný záběr ze života. Dominovat musí hlas mluvčího, ale má být zachyceno též okolní prostředí. Kromě technického zvládnutí úkolu se hodnotí hlavně obsahová a estetická stránka a formální ucelenost práce. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA. Odevzdává se neupravená i upravená forma nahrávky. cca 1 min., 2 verze Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, nebo mg pásek 6,25 mm Zvuková technika: NAGRA, DAT či MD, doba vypůjčení: 2 dny. PRO TOOLS, 1 den Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

8 Pedagogické vedení: prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: SESTŘIH HUDEBNÍ NAHRÁVKY Charakteristika zadání : Příprava k práci zvukového režiséra studiové nahrávky hudebního snímku. Úkolem studenta je zkombinovat střihem dvě nahrávky téže skladby tak, aby vyloučil řadu simulovaných zvukových kazů (hluky a interpretační závady). Výsledkem má být čistá nahrávka jakoby pořízená vcelku. Pracuje se dle partitury. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení II Technologie: digitální Pro Tools odpovídá zadané hudební skladbě (cca 2 min.) Zvukový materiál: 1x CD-R Zvuková technika: digitální přepis ze záznamu na CD-R do Pro Tools studio p. Podroužka, PRO TOOLS 0 Výsledný formát cvičení: Záznam na CD-R ( společně s ostatními cvičeními) + kopie partitury s vyznačenými místy střihů.

9 Pedagogické vedení za KZT: prof. Bláha, doc. Moudrý Datum: Podpis:.. Pedagogické vedení za KDT: Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: PŘÍBĚH BEZE SLOV - zvukové cvičení s posluchači KDT Charakteristika zadání: Úkolem je vytvořit zvukový příběh bez použití dialogu, tedy jen s pomocí ruchů, hudby a zvukových atmosfér. Štáb: KZT KDT 1. roč. Jméno studenta: 1. roč. Jméno studenta: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA 3 min. s maximální tolerancí +10 sec. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, nebo mg pásek 6,25mm + 1x CD R na výsledný přepis Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA doba vypůjčení: max. 6 dnů PRO TOOLS, 2 dny, mixáž ve zvuk. studiu p. Podroužka - 1 den + přepis na CD-R Výsledný formát cvičení: CD-R, stereo

10 Název cvičení dle Bílé knihy: MALÁ ROZHLASOVÁ FORMA na volné téma Charakteristika zadání: Práce má prokázat profesní zvládnutí rozhlasové technologie, dramaturgické schopnosti a estetický cit při výběru zvukových komponentů a jejich ztvárnění do ucelené formy. Termín a způsob klasifikace: klauzurní ročníková práce - klasifikovaný zápočet v letním semestru Technologie: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA 2:30 až 5 min. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, ev. mg pásek 6,25 mm Zvuková technika: hlasatelna studia p.hubky 1 den + DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 5 dní PRO TOOLS, 2 dny, přepis na CD-R, mixáž ve zvuk. studiu p. Podroužka - 1 den Výsledný formát cvičení: CD-R, stereo

11 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: a) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY PRAŽSKÉ ULICE S RUŠNOU DOPRAVOU, BEZ CHODCŮ Charakteristika zadání: Dílčí úkol ke cvičení c). Je třeba dosáhnout takového charakteru nahrávky, aby se při mixáži vhodně doplňovala s dále uvedenou zvukovou komponentou - záznamem cvičení b). Název cvičení dle Bílé knihy: b) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY DAVU CHODCŮ BEZ DOPRAVY Charakteristika zadání: Dílčí úkol ke cvičení c). Je třeba dosáhnout takového charakteru nahrávky, aby se při mixáži vhodně doplňovala s předešle uvedenou zvukovou komponentou - záznamem cvičení a). Název cvičení dle Bílé knihy: c) ZVUKOVÁ ATMOSFÉRA MĚSTSKÉ ULICE S RUŠNÝM PROVOZEM A S DAVEM CHODCŮ Charakteristika zadání: Výsledná mixáž zvukových záznamů a) a b) na A-DAT. Hodnotí se obsahová i zvuková vyváženost obou komponent a celkový charakter. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení III Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA. Odevzdává se neupravená i upravená forma nahrávek. cca 1 min. od každého ze tří cvičení, ve 2 verzích Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, nebo mg pásek 6,25mm + 1x CD-R (výsledný přepis všech obor. cv. zimního semestru) Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 4 dny PRO TOOLS, 1 den, přepis na CD-R Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

12 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: ANKETA NA VOLNÉ TÉMA - s náhodnými respondenty na veřejném prostranství Charakteristika zadání: Student má prokázat schopnost volby vhodného tématu i dovednost navazování kontaktu a vedení hovoru s lidmi. Základním předpokladem je zvládnutí techniky záznamu a dosažení potřebných estetických kvalit nahrávky, především dynamické a barevné vyrovnanosti zvuku. Nahrávka má působit autenticky, ale má mít i vytříbenou formu ucelené, svébytné kompozice. Hodnotí se také dramaturgická stránka - výběr a řazení výpovědí, způsob uplatnění kladených otázek ve zvukové skladbě, práce s temporytmem apod. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v zimním semestru jako součást souboru oborových cvičení III Technologie: Primární záznam - DAT či MD, ev.nagra 1:30 s maximální tolerancí + 10 sec. Zvukový materiál: kazeta DAT 65, nebo MD 74, ev. pásek 6,25mm Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny PRO TOOLS, 1 den, přepis na CD-R, Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

13 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Pedagogické vedení: prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: EDITACE A ÚPRAVA HUDEBNÍ NAHRÁVKY Charakteristika zadání: Smyslem práce studenta v roli zvukového i hudebního režiséra je průprava ke studiovému zpracování hudebního snímku digitální technikou. Úkolem je sesadit několik daných částí instrumentální nahrávky, nasnímaných více mikrofony tak, aby se vyloučily interpretační nedostatky a vhodným výběrem a digitálními úpravami (rytmus, témbr, prostorovost, agogika ) se dosáhlo potřebného souladu zvukového obrazu s charakterem skladby. Studenti mají prokázat schopnost esteticky dotvořit hudební dílo, pracují podle partitury a každý individuálně konzultuje výsledek svých představ s vedoucím pedagogem ještě před odevzdáním cvičení. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v zimním semestru jako součást souboru oborových cvičení III Technologie: digitální Pro Tools + přepis na CD-R odpovídá zadané hudební skladbě Zvukový materiál: 1x CD-R Zvuková technika: digitální přepis hudby do Pro Tools digitální zvukové pracoviště KZT seminární pracovna - 1 den Výsledný formát cvičení: 1 x CD-R, stereo + explikace

14 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. jméno studenta: Datum: Podpis:.. Pedagogické vedení: Mgr. Kopecký, zv. mistr Hubka Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ Charakteristika zadání: Cílem cvičení je seznámit se v praxi s problematikou nahrávání hudebního interpretačního výkonu - vyzkoušet vhodné pozice a typy mikrofonů pro snímání a způsoby následného zpracování záznamu. Úkolem je vytvořit nahrávku určenou k poslechu. Důležitá je tu estetická kvalita daná komplexem parametrů (barevný a prostorový charakter nahrávky, vzájemné poměry zvuku podle hudebního významu nástrojů ve skladbě, rozložení po stereofonní bázi atd.) Hodnotí se také soulad ztvárnění zvuku s charakterem hudebních nástrojů a povahou skladby. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení IV Technologie: digitální studiový záznam a zpracování 3 krátké hudební skladby, každá v délce cca 1 min. Zvuková technika: studiové mikrofony, přímý digitální záznam Zvukový materiál: 1x CD-R Natáčení: Zvukové studio p. Hubky - 1 den Studio p. Podroužka - PRO TOOLS, 1 frekvence Výsledný formát cvičení: CD-R, stereo

15 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: TUNEL Charakteristika zadání: Cílem cvičení je prokázat zvukovou představivost a schopnost uplatnit teoretické poznatky o akustických zákonitostech na praktickém příkladě. Úkol: Zvolenou archivní hudební nahrávku upravit tak, jako by to byl zvuk procházející dlouhým železničním tunelem. Výsledek nemá směřovat k obvyklému poslechovému dojmu z hudební skladby, smyslem je výstižná deformace zvuku. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení IV Technologie: Přepis a úprava archivní hudby cca 1 minuta, 2 verze: neupravená a upravená forma Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, 1x CD-R Zvuková technika: PRO TOOLS - 1 den Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

16 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA SOUBORU RUCHŮ Charakteristika zadání: Úkolem je nahrát komplex zvukových projevů libovolně zvoleného reálného objektu tak, aby zvukovou kvalitou, obsahem, charakterem i formou vyhovoval požadavkům pro zařazení do archivu ruchů KZT - s určením k využití v AV tvorbě. Kromě explikace musí být k záznamu přiložen průvodní popis pro fonotéku, jednotně upravený podle vzoru evidence ruchových CD katedry. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení IV Technologie: Primární záznam DAT či MD, ev. NAGRA. Zpracování PRO TOOLS, výsledný záznam CD-R, formát mono či stereo - podle vhodnosti vzhledem k zvolenému objektu. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 95, nebo 1x MDW 80, nebo pásek 6,25 mm, CD-R 1 kus Zvuková technika: DAT či MD, NAGRA 6 dní střih PRO TOOLS 3 dny Výsledný formát cvičení: CD-R, mono či stereo

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ DOKUMENT 1.r VE SPOLUPRÁCI S KZT Jméno studenta: Datum: Podpis:...... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:...... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:....... ZVUKOVÉ CVIČENÍ

Více

Praktická filmová řeč

Praktická filmová řeč OBOROVÉ - REŽIE 1.ročník Jméno studenta: Datum: Podpis:... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:... Praktická filmová řeč Charakteristika zadání: Série krátkých

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ DOKUMENT 1.r VE SPOLUPRÁCI S KZT Jméno studenta: Datum: Podpis:...... Vedoucí pedagog dílny: Datum: Podpis:...... Vedoucí produkce STUDIA FAMU: Datum: Podpis:....... ZVUKOVÉ CVIČENÍ

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít, může být použito daného výtvarného typu. Druhou částí

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. (pro celý ročník) Jména studentů: Datum: Podpis:... ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít,

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce Kapitola 1 Úvod 15 Jaké vybavení je zapotřebí? 18 Co to je digitální video? 18 Co znamená digitalizace? 20 Proč digitální video? 21 O čem se v knize dočtete 23 Část 1: Preprodukce 23 Část 2: Produkce 23

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

Bílá kniha FAMU OBECNÉ ZÁSADY VÝROBY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ VE STUDIU FAMU

Bílá kniha FAMU OBECNÉ ZÁSADY VÝROBY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ VE STUDIU FAMU Bíláá kknni ihhaa FFAMU 22000044- -22000055 Bíláá kknni ihhaa FFAMU 22000044- -22000055 OBECNÉ ZÁSADY VÝROBY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ VE STUDIU FAMU Bílá kniha FAMU 2004 2005 Praktická cvičení jsou součástí

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis):

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM (týdenní rozpis): ATELIÉR 1 LS 2015 POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU vá tvorba bytové stavby / KATEDRA ARCHITEKTURY FSv ČVUT v PRAZE Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu,

Více

Týdenní rozvrh FAMU 2013 / 2014 letní semestr

Týdenní rozvrh FAMU 2013 / 2014 letní semestr Katedra zvukové tvorby 1. ročník bakalářského studia SOUBOR CH CVIČENÍ 2 (praktikum) zvuk. studio Klimentská P T F Z 2 Moudrý STŘIH ZVUKU A HUDBY Moudrý, Pekárek 1x za 14dní ELEKTRO- AKUSTIKA 1 Urban HAMU

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 9) Video, část 1

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 9) Video, část 1 MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 9) Video, část 1 Petr Lobaz, 13. 4. 2005 POŘ ÍZENÍ plánování projektu nástin, scénář, rozpočet, obsazení, rekvizity, kostýmy, místa natáčení, logistika, snímání film,

Více

Obsah. Předmluva 1 1. Potřebné vybavení Z jakých částí se skládá kamera? 11

Obsah. Předmluva 1 1. Potřebné vybavení Z jakých částí se skládá kamera? 11 Obsah Předmluva 1 1. Potřebné vybavení 3 Videokamera 4 Počítač 4 Střihové a grafické karty 6 Software pro zpracování videa 8 Něco málo o existujících videosystémech 8 Co rozumíme pojmem videosystém? 8

Více

Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Seminární práce kurzu Didaktiky výpočetní techniky 1 *KIN/DIV1+ s názvem.

Jihočeská univerzita. v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Seminární práce kurzu Didaktiky výpočetní techniky 1 *KIN/DIV1+ s názvem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Seminární práce kurzu Didaktiky výpočetní techniky 1 *KIN/DIV1+ s názvem Trailer Žákovský projekt. Vypracoval: Václav Kocum [M-VT/ZŠ+ Anotace

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Atmosféra montáž zvuku

Atmosféra montáž zvuku Atmosféra montáž zvuku Mgr. Jiří Mlnařík VY_32_INOVACE_Mul4r0113 Zvuková stopa Ve filmové praxi se prakticky nesetkáme s dílem, které by bylo nahráváno v celku obraz+zvuk. Zcela odděleně se vytváří obrazová

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU Výrobní číslo: OBOROVÉ KAMERA 1.r Vedoucí pedagog: Datum: Podpis:... FOTOGRAFICKÁ CVIČENÍ FOT I - III FOT I ověření základních kompozičních principů, schopnost realizovat předepsaná zadání záběru obsahově

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Analogový magnetický záznam obrazových signálů

Analogový magnetický záznam obrazových signálů Analogový magnetický záznam obrazových signálů Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Způsoby záznamu obrazových signálů. Analogový

Více

Analogový magnetický záznam obrazových signálů

Analogový magnetický záznam obrazových signálů Analogový magnetický záznam obrazových signálů Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Způsoby záznamu obrazových signálů. Analogový

Více

PRAVIDLA Česko se hýbe ve školách plných zdraví pro školní rok 2016/2017

PRAVIDLA Česko se hýbe ve školách plných zdraví pro školní rok 2016/2017 PRAVIDLA Česko se hýbe ve školách plných zdraví pro školní rok 2016/2017 1 CHARAKTERISTIKA Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz. ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), pořádají v

Více

Tutorujeme pomocí Moodle

Tutorujeme pomocí Moodle Tutorujeme pomocí Moodle Ing. Robert Kempný Ing. Petr Korviny, Ph.D. Ing. Roman Foltýn 1 ÚDiV Ústav distančního vzdělávání Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc. vedoucí 227 A401 Ingrid JURČÍKOVÁ sekretářka

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBSAH ADOBE PREMIERE PRO OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ

OBSAH ADOBE PREMIERE PRO OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ OBSAH ZAČÍNÁME.............................................................11 O knize.................................................... 11 Předpoklady............................................... 11

Více

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

Maturitní práce s obhajobou

Maturitní práce s obhajobou Soukromá vyšší škola grafická a Střední umělecká škola grafická Jihlava, Křížová 18 Střední umělecká škola grafická Maturitní práce s obhajobou Předmět: Animovaná tvorba Obor: 82 41 M/17 Multimediální

Více

Optický záznam zvuku

Optický záznam zvuku Optický záznam zvuku Sehnal Zpracoval: ing. Jiří Optický záznam zvuku Optický záznam zvuku se používá ve filmové technice k ozvučování filmů. První ozvučené filmy se objevily ve třicátých letech minulého

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Iva Horová. Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování a digitalizaci zvukových dokumentů

Iva Horová. Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování a digitalizaci zvukových dokumentů Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumentů v paměťových institucích ČR. Zmizí kulturní dědictví ČR zachycené na zvukových nosičích? Iva Horová Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích

Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích V Brně dne 14. 10. 2014 č.j.19464/2014-491 Vyhláška děkana č. 8/2014 o bakalářských a diplomových pracích 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla při zadávání, zpracování, odevzdání a

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cvičení základů techniky (cvičení 1P1) předmětu TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY FOTOGRAFIE 1-2 (307FZF1, 307FZF2) Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 4) Upravujeme nahraný zvuk

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 4) Upravujeme nahraný zvuk MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 4) Upravujeme nahraný zvuk Petr Lobaz, 8. 3. 2006 MIXÁŽNÍ PULT vstupní část korekční část pomocné výstupy výstupy VSTUPNÍ ČÁST nastavení citlivosti kontrola ořezávání

Více

Tvorba krátkého videofilmu

Tvorba krátkého videofilmu Tvorba krátkého videofilmu pomocí programu Windows Live Movie Maker (Windows 7) (podobné je to v programu Windows Movie Maker ve starších verzích Windows) Abyste mohli video programem Windows Live Movie

Více

SOUNDMAN. Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon. Vyráběno a distribuováno společností:

SOUNDMAN. Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon. Vyráběno a distribuováno společností: SOUNDMAN R Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon Vyráběno a distribuováno společností: -2- Binaurální stereo mikrofonní sluchátka OKM, zahrnující omnidirekční stereo elektretový kondenzorový mikrofon

Více

V připravované verzi našeho Školního vzdělávacího programu pro rok 2017/2018 bude EZHZT zpracováno takto:

V připravované verzi našeho Školního vzdělávacího programu pro rok 2017/2018 bude EZHZT zpracováno takto: Co je to EZHZT? EZHZT je zkratka pro studijní zaměření ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA, které naše škola zavádí od školního roku 2017/2018 jako novinku. Toto studijní zaměření reaguje na

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Přenos zvuku pomocí elektroniky

Přenos zvuku pomocí elektroniky Přenos zvuku pomocí elektroniky 1.skupina zařízení, které převádí zvuk na elektrický signál a naopak mikrofon a reproduktor 2. skupina zařízení, které uchovávají záznam na médiu gramofonová deska (mechanický

Více

MASTERING ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK

MASTERING ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK MASTERING ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK Ondřej Urban Zvukové studio HAMU Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1 ondrej. urban@ hamu. cz Definice pojmu v USA je Mastering chápán jako finální tvůrčí proces při přípravě

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Více

Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní. Katedra filmové a televizní kamery. Ročník III. Bakalářské studium

Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní. Katedra filmové a televizní kamery. Ročník III. Bakalářské studium Akademie múzických umění Fakulta filmová a televizní Katedra filmové a televizní kamery N á v o d y k o b o r o v ý m c v i č e n í m Ročník III. Bakalářské studium Katedra filmové a televizní kamery Návod

Více

ROZPOZNÁNÍ TITULU GRAMOFONOVÉ DESKY PODLE KRÁTKÉ UKÁZKY

ROZPOZNÁNÍ TITULU GRAMOFONOVÉ DESKY PODLE KRÁTKÉ UKÁZKY ROZPOZNÁNÍ TITULU GRAMOFONOVÉ DESKY PODLE KRÁTKÉ UKÁZKY V. Moldan, F. Rund Katedra radioelektroniky, fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Tento článek

Více

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis.

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. Základy pro natáčení s kamerou Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. 1 Kompozice Co to je kompozice? Kompozice je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v uměleckém díle. Základní pomůckou pro komponování

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Průběh studia (viz také Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FUD UJEP) Studium v doktorském

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

NEWTON Dictate 4. Software pro převod hlasu do textu. Katalog příslušentví. www.diktafony.cz

NEWTON Dictate 4. Software pro převod hlasu do textu. Katalog příslušentví. www.diktafony.cz NEWTON Dictate 4 Software pro převod hlasu do textu Katalog příslušentví www.diktafony.cz diktafony Philips Digital Pocket Memo 8000 Špičková kvalita záznamu s 3D Mic technologií Profesionální diktafon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace ve smyslu 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Moderní digitální vícestopý záznam a produkce zvuku

Moderní digitální vícestopý záznam a produkce zvuku Moderní digitální vícestopý záznam a produkce zvuku Martin Dostál katedra informatiky, Univerzita Palackého v Olomouci http://dostal.inf.upol.cz 6.5. 2010 Analogový záznam vícestopý záznam Ross Snyder

Více

Elektronické skartační řízení

Elektronické skartační řízení Elektronické skartační řízení Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. Triada, spol. s r. o. Obsah Elektronické skartační řízení Teoretický základ pro skartační řízení Metodický pokyn Národního archivu Základní schéma

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

KATALOG pro ŠKOLY 2014/2015. Turnov

KATALOG pro ŠKOLY 2014/2015. Turnov KATALOG pro ŠKOLY 2014/2015 Turnov Vysvětlení symbolů: Realizace ve třídě školy Realizace v počítačové učebně školy Realizace v městské knihovně A. M. Turnov (spol. sál) Smyslem tohoto katalogu je nabídnout

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

ZVUKOVÉ PŘEHRÁVAČE A NAHRÁVAČE

ZVUKOVÉ PŘEHRÁVAČE A NAHRÁVAČE ZVUKOVÉ PŘEHRÁVAČE A NAHRÁVAČE představují zajímavý typ produktů, který měl a má vliv na formy distribuce a kvalitu adopce mnoha tvůrčích projevů. Je užitečné sledovat jejich funkční a stylový vývoj od

Více

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování Doporučení k vypracování dokumentace restaurování (stručný popis náplně) Ve shodě s Benátskou chartou, musí být restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl provázeno dokonalou dokumentací v podobě

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

Základy natáčení s respondentem a postprodukce

Základy natáčení s respondentem a postprodukce Základy natáčení s respondentem a postprodukce PROJEKT nejdříve je potřeba definovat cíl o o o o o médium, na které budeme životopisné vyprávění natáčet námět (rozvedené téma filmu) cizelování formy rozdělení

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Obsah ČÁST I SLUCH A POSLECH

Obsah ČÁST I SLUCH A POSLECH Poděkování 11 Úvod 13 Co se v knize naučíte 13 Co se nenaučíte 13 Co byste již měli znát 13 Jak s knihou pracovat 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 ČÁST I SLUCH A POSLECH KAPITOLA 1 Nearfieldové

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf architektury a krajiny (kód: 34-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Element Series. Co znamená ELEMENT?

Element Series. Co znamená ELEMENT? Element Amplifier Co znamená ELEMENT? Element bude ucelená modelová řada zesilovačů a komponentů Elac s neobyčejně příznivým poměrem vlastností a ceny, která je určena pro spořivé zákazníky. Element přináší

Více

skvělý zvuk, skvělá cena

skvělý zvuk, skvělá cena skvělý zvuk, skvělá cena Série Avio Šťastný poslech pro všechny Informace pro uživatele nabídne vám více Z rušné ulice do tiché kavárny, z intimní konverzace do skupinové diskuse. Díky vašemu aktivnímu

Více

HyperCam. 1. Seznámení s programem pro tvorbu videa. HyperCam. Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 19. 2. 2013. www.isspolygr.

HyperCam. 1. Seznámení s programem pro tvorbu videa. HyperCam. Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 19. 2. 2013. www.isspolygr. 1. Seznámení s programem pro tvorbu videa www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 19. 2. 2013 Strana: 1/15 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor

Více

ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI CZ /0.0/0.0/15_004/ PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání

ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI CZ /0.0/0.0/15_004/ PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18

VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18 VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18 1. KROK (platí pro všechny termíny SZZK) - VŠECHNY OBORY Přihlášení

Více

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 446/2003 Název projektu: Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová prof. ing.

Více

STUDIO FAMU aneb Jak vyrobím na FAMU film?

STUDIO FAMU aneb Jak vyrobím na FAMU film? STUDIO FAMU aneb Jak vyrobím na FAMU film? S kým se budu pravidelně setkávat? ředitel Studia FAMU: O. Šejnoha technická správa/provoz budovy Studia FAMU: J.Luláková vedoucí produkce (katedry: KDT, KSS,

Více

Popis předmětu. Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

Popis předmětu. Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. Popis předmětu Zkratka předmětu: KH/HEHR Strana: 1 / 6 Název předmětu: hemie hrou Akademický rok: 2015/2016 Tisknuto: 08.03.2017 23:23 Pracoviště / Zkratka KH / HEHR Název hemie hrou Akreditováno/Kredity

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

SMRecorder. 1. Seznámení s programem pro tvorbu videa. SMRecorder. Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 26. 2. 2013. www.isspolygr.

SMRecorder. 1. Seznámení s programem pro tvorbu videa. SMRecorder. Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 26. 2. 2013. www.isspolygr. 1. Seznámení s programem pro tvorbu videa www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 26. 2. 2013 Strana: 1/12 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Technické vybavení. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 4. května 2010. PEF MZLU v Brně

Technické vybavení. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 4. května 2010. PEF MZLU v Brně PEF MZLU v Brně 4. května 2010 Úvod Pro zpracování audiosignálu na počítači potřebujeme vedle programového vybavení i vybavení technické. Pomocí počítače a periferií můžeme zvuk do počítače nahrát, zpracovat

Více

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray W - v i d e o s t u d i o, J a r o m í r W o j t y l a, K o m e n s k é h o 3 4, L h o t a u O p a v y 7 4 7 9 2 T e l : 6 0 3 4 3 7 1 8 8, 7 2 4 0 9 2 7 5 5, e m a i l : w - v i d e o @ w - v i d e o.

Více

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ Stav: únor 2010 Prováděcí ustanovení ke zkoušce Goethe-Zertifikat B2 Stav z 1. února 2010 Prováděcí ustanovení ke zkoušce Goethe-Zertifikat B2 jsou součástí Zkouškového řádu Goethe-Institutu

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

3 Tvorba zvuku elektronickou cestou

3 Tvorba zvuku elektronickou cestou 3 Tvorba zvuku elektronickou cestou Přístroje a přístrojové aparatury, které se používají pro vytváření elektronických zvuků, jsou dvojího druhu analogové a digitální. V praxi se můžeme setkat také s kombinací

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Soukromá vyšší škola grafická a Střední umělecká škola grafická Jihlava, Křížová 18 Střední umělecká škola grafická MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Předmět: Animovaná tvorba Obor: 82 41 M/05 Grafický design-multimediální

Více

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis se týká bakalářských prací (dále

Více

Archiv Českého rozhlasu se představuje

Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv ČRo je podle zákona č. 499/2004 Sb. specializovaným archivem. Akreditace udělena na základě rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva

Více

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation INFORUM 2012: 18. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 23. května 2012

Více