Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r."

Transkript

1 Pedagogické vedení: Ing. Bukovský, prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: Charakteristika zadání: CVIČNÁ MIXÁŽ DANÝCH ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Na zadaném úkolu si má student uvědomit významovou hierarchii spojovaných zvukových vrstev mluveného slova a hudby, tříbit si cit pro vhodný typ hudby a poměry hlasitosti, osvojit si elementární mixážní techniky (prolínání, fade out...) a cvičit paměť pro časový průběh zvukového dění. Termín realizace: Termín a způsob klasifikace: začátek zimního semestru zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení I Technologie natáčení: mixáž z připravených synchronních stop cca 1:30 Čas na pracovní úkol: 30 min. Zvukový materiál: 1x minidisc MDW 74 pro všechny studenty ročníku Zvuková technika: Mixážní zařízení seminární pracovny KZT Výsledný formát cvičení: MD

2 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY V KAVÁRNĚ Charakteristika zadání: Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro interiérové prostředí konkrétní určené kavárny. Technické zvládnutí úkolu je základním předpokladem, podstatný je hlavně informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy daného prostředí ve vhodných poměrech. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení I Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny. Výběr a přepis se střihovou, dynamickou, ev. korekční úpravou - zpracování a výsledný záznam digitálně formát MONO Odevzdávají se dvě verze v pořadí: 1. neupravená forma, 2. upravená forma - každá v délce cca 1 minuta. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, ev.mg pásek 6,25 mm, 1 x CD-R - pro všechna cvičení zimního semestru Zvuková technika: zařízení ve zvuk. studiu p. Podroužka, PROTOOLS Výsledný formát cvičení: CD-R - mono

3 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY SCHODIŠTĚ LAŽAN Charakteristika zadání: Cílem je praktické seznámení s problematikou natáčení zvukové atmosféry v reálu a zpracování nahrávky klasickou analogovou technologií. Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro dané prostředí. Technické zvládnutí je samozřejmým předpokladem, podstatný je tvůrčí výsledek - informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy prostředí ve vhodných poměrech. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: Klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny. Výběr a přepis se střihovou, dynamickou, ev. korekční úpravou - zpracování a výsledný záznam digitálně cca 1 min., 2 verze Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74 Zvuková technika: zpracování ve zvuk. studiu p. Podroužka, PRO TOOLS Výsledný formát cvičení: CD-R mono

4 Název cvičení dle Bílé knihy: MLUVENÉ SLOVO S HUDBOU Charakteristika zadání: Cílem cvičení je prokázat a) schopnost zvukově dramaturgické práce: výběr textu a volba hudby vhodné výrazem i zvukovým charakterem, b) schopnost realizace: volba speakera a zvuková režie studiového nahrávání, následné zpracování záznamu (střih, korekce) a mixáž s hudbou do formově uceleného tvaru. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení I Technologie natáčení: klasický rozhlasový způsob nahrávání speakera v hlasatelně Studia Klimentská (p. Hubka), záznam, zpracování a výsledný formát digitálně 1:30 až 2 min. Čas na pracovní úkol: 1 den - nahrávka Zvukový materiál: CD - R Zvuková technika: nahrávka v komentátorně u p. Hubky + 2 dny zvuk. studio p. Podroužka - mix PRO TOOLS Výsledný formát cvičení: CD-R mono

5 Pedagogické vedení:doc. Moudrý, Mgr. Skall Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY STŘELECKÉHO OSTROVA Charakteristika zadání: Cílem je praktické seznámení s problematikou natáčení zvukové atmosféry v exteriéru a zpracování nahrávky digitální technologií. Úkolem je vytvořit záznam zvukové atmosféry charakteristické pro dané prostředí přírodní oázy uvnitř velkoměsta. Vedle technického zvládnutí úkolu je podstatný hlavně informativní obsah snímku a jeho estetické kvality. Nahraný zvuk má obsahovat typické atributy prostředí ve vhodných poměrech. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA. Zpracování - PRO TOOLS. Odevzdávají se dvě verze na CD-R 1. neupravená forma (primární záznam), 2. upravená forma - každá v délce cca 1 minuta, formát mono. cca 1 min., 2 verze Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65 nebo 1x MDW 74, ev. pásek 6,25 mm (příjem zvuku) + 1x CD-R na výsledný přepis (pro všechna obor. cvičení letního semestru) Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny Postprodukce: střižna PRO TOOLS 1 den + přepis na CD-R Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

6 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA PŘÍJEZDU A ODJEZDU TRAMVAJE - zvenčí, na stanici u Národního divadla Charakteristika zadání: Cílem je zvládnout problémy exteriérového nahrávání v nepříznivých podmínkách. Úkol: vytvořit pokud možno čistý, detailní, kompletní exteriérový záběr pohybujícího se objektu. Nahrávku lze střihově, dynamicky a korekčně upravit, odevzdává se pouze výsledná verze. Termín a způsob klasifikace: Klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA PRO TOOLS - 1 frekvence dle délky zvukového objektu (do 1 min.) Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65 nebo 1x MDW 74, ev. pásek 6,25 mm (příjem zvuku) Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 4 dny. Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

7 Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA VYVOLÁVAČŮ v reálném prostředí Charakteristika zadání: Úkolem je vytvořit autentickou nahrávku, působící jako reálný záběr ze života. Dominovat musí hlas mluvčího, ale má být zachyceno též okolní prostředí. Kromě technického zvládnutí úkolu se hodnotí hlavně obsahová a estetická stránka a formální ucelenost práce. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA. Odevzdává se neupravená i upravená forma nahrávky. cca 1 min., 2 verze Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, nebo mg pásek 6,25 mm Zvuková technika: NAGRA, DAT či MD, doba vypůjčení: 2 dny. PRO TOOLS, 1 den Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

8 Pedagogické vedení: prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: SESTŘIH HUDEBNÍ NAHRÁVKY Charakteristika zadání : Příprava k práci zvukového režiséra studiové nahrávky hudebního snímku. Úkolem studenta je zkombinovat střihem dvě nahrávky téže skladby tak, aby vyloučil řadu simulovaných zvukových kazů (hluky a interpretační závady). Výsledkem má být čistá nahrávka jakoby pořízená vcelku. Pracuje se dle partitury. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení II Technologie: digitální Pro Tools odpovídá zadané hudební skladbě (cca 2 min.) Zvukový materiál: 1x CD-R Zvuková technika: digitální přepis ze záznamu na CD-R do Pro Tools studio p. Podroužka, PRO TOOLS 0 Výsledný formát cvičení: Záznam na CD-R ( společně s ostatními cvičeními) + kopie partitury s vyznačenými místy střihů.

9 Pedagogické vedení za KZT: prof. Bláha, doc. Moudrý Datum: Podpis:.. Pedagogické vedení za KDT: Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: PŘÍBĚH BEZE SLOV - zvukové cvičení s posluchači KDT Charakteristika zadání: Úkolem je vytvořit zvukový příběh bez použití dialogu, tedy jen s pomocí ruchů, hudby a zvukových atmosfér. Štáb: KZT KDT 1. roč. Jméno studenta: 1. roč. Jméno studenta: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru za celý soubor oborových cvičení II Technologie: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA 3 min. s maximální tolerancí +10 sec. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, nebo mg pásek 6,25mm + 1x CD R na výsledný přepis Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA doba vypůjčení: max. 6 dnů PRO TOOLS, 2 dny, mixáž ve zvuk. studiu p. Podroužka - 1 den + přepis na CD-R Výsledný formát cvičení: CD-R, stereo

10 Název cvičení dle Bílé knihy: MALÁ ROZHLASOVÁ FORMA na volné téma Charakteristika zadání: Práce má prokázat profesní zvládnutí rozhlasové technologie, dramaturgické schopnosti a estetický cit při výběru zvukových komponentů a jejich ztvárnění do ucelené formy. Termín a způsob klasifikace: klauzurní ročníková práce - klasifikovaný zápočet v letním semestru Technologie: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA 2:30 až 5 min. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, ev. mg pásek 6,25 mm Zvuková technika: hlasatelna studia p.hubky 1 den + DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 5 dní PRO TOOLS, 2 dny, přepis na CD-R, mixáž ve zvuk. studiu p. Podroužka - 1 den Výsledný formát cvičení: CD-R, stereo

11 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: a) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY PRAŽSKÉ ULICE S RUŠNOU DOPRAVOU, BEZ CHODCŮ Charakteristika zadání: Dílčí úkol ke cvičení c). Je třeba dosáhnout takového charakteru nahrávky, aby se při mixáži vhodně doplňovala s dále uvedenou zvukovou komponentou - záznamem cvičení b). Název cvičení dle Bílé knihy: b) NAHRÁVKA ZVUKOVÉ ATMOSFÉRY DAVU CHODCŮ BEZ DOPRAVY Charakteristika zadání: Dílčí úkol ke cvičení c). Je třeba dosáhnout takového charakteru nahrávky, aby se při mixáži vhodně doplňovala s předešle uvedenou zvukovou komponentou - záznamem cvičení a). Název cvičení dle Bílé knihy: c) ZVUKOVÁ ATMOSFÉRA MĚSTSKÉ ULICE S RUŠNÝM PROVOZEM A S DAVEM CHODCŮ Charakteristika zadání: Výsledná mixáž zvukových záznamů a) a b) na A-DAT. Hodnotí se obsahová i zvuková vyváženost obou komponent a celkový charakter. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v zimním semestru za celý soubor oborových cvičení III Technologie natáčení: Primární záznam - DAT či MD, ev. NAGRA. Odevzdává se neupravená i upravená forma nahrávek. cca 1 min. od každého ze tří cvičení, ve 2 verzích Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, nebo 1x MDW 74, nebo mg pásek 6,25mm + 1x CD-R (výsledný přepis všech obor. cv. zimního semestru) Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 4 dny PRO TOOLS, 1 den, přepis na CD-R Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

12 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: ANKETA NA VOLNÉ TÉMA - s náhodnými respondenty na veřejném prostranství Charakteristika zadání: Student má prokázat schopnost volby vhodného tématu i dovednost navazování kontaktu a vedení hovoru s lidmi. Základním předpokladem je zvládnutí techniky záznamu a dosažení potřebných estetických kvalit nahrávky, především dynamické a barevné vyrovnanosti zvuku. Nahrávka má působit autenticky, ale má mít i vytříbenou formu ucelené, svébytné kompozice. Hodnotí se také dramaturgická stránka - výběr a řazení výpovědí, způsob uplatnění kladených otázek ve zvukové skladbě, práce s temporytmem apod. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v zimním semestru jako součást souboru oborových cvičení III Technologie: Primární záznam - DAT či MD, ev.nagra 1:30 s maximální tolerancí + 10 sec. Zvukový materiál: kazeta DAT 65, nebo MD 74, ev. pásek 6,25mm Zvuková technika: DAT či MD, ev. NAGRA, doba vypůjčení: 3 dny PRO TOOLS, 1 den, přepis na CD-R, Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

13 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Pedagogické vedení: prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: EDITACE A ÚPRAVA HUDEBNÍ NAHRÁVKY Charakteristika zadání: Smyslem práce studenta v roli zvukového i hudebního režiséra je průprava ke studiovému zpracování hudebního snímku digitální technikou. Úkolem je sesadit několik daných částí instrumentální nahrávky, nasnímaných více mikrofony tak, aby se vyloučily interpretační nedostatky a vhodným výběrem a digitálními úpravami (rytmus, témbr, prostorovost, agogika ) se dosáhlo potřebného souladu zvukového obrazu s charakterem skladby. Studenti mají prokázat schopnost esteticky dotvořit hudební dílo, pracují podle partitury a každý individuálně konzultuje výsledek svých představ s vedoucím pedagogem ještě před odevzdáním cvičení. Termín realizace: zimní semestr Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v zimním semestru jako součást souboru oborových cvičení III Technologie: digitální Pro Tools + přepis na CD-R odpovídá zadané hudební skladbě Zvukový materiál: 1x CD-R Zvuková technika: digitální přepis hudby do Pro Tools digitální zvukové pracoviště KZT seminární pracovna - 1 den Výsledný formát cvičení: 1 x CD-R, stereo + explikace

14 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. jméno studenta: Datum: Podpis:.. Pedagogické vedení: Mgr. Kopecký, zv. mistr Hubka Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ Charakteristika zadání: Cílem cvičení je seznámit se v praxi s problematikou nahrávání hudebního interpretačního výkonu - vyzkoušet vhodné pozice a typy mikrofonů pro snímání a způsoby následného zpracování záznamu. Úkolem je vytvořit nahrávku určenou k poslechu. Důležitá je tu estetická kvalita daná komplexem parametrů (barevný a prostorový charakter nahrávky, vzájemné poměry zvuku podle hudebního významu nástrojů ve skladbě, rozložení po stereofonní bázi atd.) Hodnotí se také soulad ztvárnění zvuku s charakterem hudebních nástrojů a povahou skladby. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení IV Technologie: digitální studiový záznam a zpracování 3 krátké hudební skladby, každá v délce cca 1 min. Zvuková technika: studiové mikrofony, přímý digitální záznam Zvukový materiál: 1x CD-R Natáčení: Zvukové studio p. Hubky - 1 den Studio p. Podroužka - PRO TOOLS, 1 frekvence Výsledný formát cvičení: CD-R, stereo

15 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: TUNEL Charakteristika zadání: Cílem cvičení je prokázat zvukovou představivost a schopnost uplatnit teoretické poznatky o akustických zákonitostech na praktickém příkladě. Úkol: Zvolenou archivní hudební nahrávku upravit tak, jako by to byl zvuk procházející dlouhým železničním tunelem. Výsledek nemá směřovat k obvyklému poslechovému dojmu z hudební skladby, smyslem je výstižná deformace zvuku. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení IV Technologie: Přepis a úprava archivní hudby cca 1 minuta, 2 verze: neupravená a upravená forma Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 65, 1x CD-R Zvuková technika: PRO TOOLS - 1 den Výsledný formát cvičení: CD-R, mono

16 Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 2. r. Název cvičení dle Bílé knihy: NAHRÁVKA SOUBORU RUCHŮ Charakteristika zadání: Úkolem je nahrát komplex zvukových projevů libovolně zvoleného reálného objektu tak, aby zvukovou kvalitou, obsahem, charakterem i formou vyhovoval požadavkům pro zařazení do archivu ruchů KZT - s určením k využití v AV tvorbě. Kromě explikace musí být k záznamu přiložen průvodní popis pro fonotéku, jednotně upravený podle vzoru evidence ruchových CD katedry. Termín a způsob klasifikace: klasifikovaný zápočet v letním semestru jako součást souboru oborových cvičení IV Technologie: Primární záznam DAT či MD, ev. NAGRA. Zpracování PRO TOOLS, výsledný záznam CD-R, formát mono či stereo - podle vhodnosti vzhledem k zvolenému objektu. Zvukový materiál: 1x kazeta DAT 95, nebo 1x MDW 80, nebo pásek 6,25 mm, CD-R 1 kus Zvuková technika: DAT či MD, NAGRA 6 dní střih PRO TOOLS 3 dny Výsledný formát cvičení: CD-R, mono či stereo