Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk Omluveni: Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Přizváni: Mnželé Žtečkovi (k bodu č. 1) Mgr. Simon Hejhlová - referentk odboru správy nemovitostí Progrm: 1. Převzetí zprcovné kroniky měst Rychnov nd Kněžnou z rok 2011 od kronikářky měst Mgr. Zory Žtečkové. 2. Prodej p.p.č. 2977/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. zřízení věcného břemene. 3. Zřízení věcného břemene k části p.p.č. 790/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 4. Žádost Mgr. Zdeňk Tomáše, Vmberk o vydání souhlsu s pořádáním multižánrového festivlu v reálu hospody U MAŘENKY v době nočního klidu dne Pronájem zsedcích místností v budově Městského úřdu v Rychnově n. Kn. 6. Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 1453, Mírová ul., Rychnov n. Kn. ve výši 80% pí M.H., Rychnov n. Kn. 7. Přidělení bytu v čp. 1556, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. 8. Souhls se změnou nájemce budoucího kupujícího bytové jednotky v čp. 1590, ul. Smetnov, Rychnov n. Kn. 9. Dohod o ukončení nájmu nebytových prostor nájem nebytových prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. Společenské centrum. 10. Návrh n úprvu dotce Sociálním službám měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. úprvu rozpočtu kp. 15 sociální věci v roce Návrh n poskytnutí dodtečných příspěvků z rozpočtu měst Rychnov n. Kn. v roce 2012 úprvu rozpočtu kp. 15 sociální věci. 12. Přijetí dotce SFŽP n projekt Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou podpořeného z OPŽP v rámci 27. výzvy. 13. Vyhodnocení nbídky zjištění projektového mngementu při příprvě při relizci projektu Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou podpořeného z OPŽP v rámci 27. výzvy. 14. Zrušení bodu II. usnesení RM č. 353/2012 ze dne Žádost mnželů L. D.G., Rychnov n. Kn. o finnční pomoc n zjištění účsti syn Ldislv Gunár n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti. 16. Žádost Podorlické sodovkárny s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení pořádání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne Žádost Mgr. M.N., Rychnov n. Kn. o pomoc při záchrně historické pmátky Kpličk n Pádolí ncházející se n p.p.č v k.ú. Velký Uhřínov. 18. Návrh n změnu užívání bytu n nebytový prostor kdeřnictví pedikúr v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. vyhlášení výsledku výběrového řízení.

2 2 19. Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou ve věci upltnění pohledávky do dědického řízení po zemřelém p. M.J., Rychnov n. Kn. 20. Plná moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení proti pí E.K., Rychnov n. Kn. 21. Žádost Doc. PhDr. Václv Šplíchl, CSc. o podporu relizce Českého dne v Druváru v Republice Chorvtské dne Návrh Zprávy o upltňování územního plánu Vmberk. 23. Nbídk p. Mrtin Kindernye, ředitele progrmu V1, Východočeské televize V1, Hrdec Králové n zkušební prezentci příspěvků rychnovského vysílání. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1: Převzetí zprcovné kroniky měst Rychnov nd Kněžnou z rok 2011 od kronikářky měst Mgr. Zory Žtečkové. Strost vyzvl kronikářku měst Mgr. Zoru Žtečkovou, by seznámil rdní se zprcovnou kronikou měst z rok Všichni rdní vyslovili poděkování z zodpovědně odvedenou práci schválili výši mimořádné odměny kronikářce měst. USNESENO č. 423/2012 I. vyslovuje poděkování pní Mgr. Zoře Žtečkové, kronikářce měst Rychnov n. Kn. z vzorné zprcování kroniky měst Rychnov nd Kněžnou z rok II. schvluje vyplcení mimořádné odměny pní Mgr. Zoře Žtečkové, kronikářce měst Rychnov n. Kn. z vzorné zprcování kroniky měst Rychnov nd Kněžnou z rok 2011 ve výši, dle návrhu. K bodu č.2: Prodej p.p.č. 2977/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. zřízení věcného břemene. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit prodej pozemku z cenu zjištěnou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje. USNESENO č. 424/2012 I. vzl n vědomí žádost pní J.Ř., bytem U Židovského hřbitov 277, Rychnov n. Kn. o odkoupení p.p.č. 2977/3 v k.ú. Rychnov n. Kn.

3 II. projednl doporučuje ZM 3 1. vyhrdit si rozhodnout ve věci bezúpltného zřízení věcného břemene k p.p.č. 2977/3 v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívjícím v právu uložení, vstupu vjezdu z účelem oprv úprv podzemního vedení knlizce. 2. schválit prodej p.p.č. 2977/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. do podílového spoluvlstnictví pní J.Ř. pnu J.B., ob bytem U Židovského hřbitov 277, Rychnov n. Kn., to kždému podíl ve výši 1 / 2 k p.p.č. 2977/3, z celkovou kupní cenu zjištěnou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje. Součástí kupní smlouvy bude bezúpltné zřízení práv věcného břemene k p.p.č. 2977/3 v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívjící v právu uložení, vstupu vjezdu z účelem oprv úprv podzemního vedení knlizce. Oprávněným z věcného břemene bude kždý vlstník podzemního vedení knlizce, povinným z věcného břemene bude kždý vlstník p.p.č. 2977/3. Ujednání o zřízení věcného břemeno bude obsženo ve vlstní kupní smlouvě. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt p.p.č. 2977/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.3: Zřízení věcného břemene k části p.p.č. 790/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 425/2012 I. schvluje zřízení věcného břemene k části p.p.č. 790/2 v k.ú. Rychnov n. Kn., vymezené geometrickým plánem pro vyznčení věcného břemene, ve prospěch společnosti UPC Česká republik, s.r.o., se sídlem Závišov 5, Prh 4, spočívjící v právu umístění (včetně npojení n stávjící podzemní vedení veřejné telekomunikční sítě) provozování stvby technologického rozvděče v podobě lvičky pro kolemjdoucí, dále v právu vstupu vjezdu n pozemek v souvislosti se zjištěním provozu, oprv údržby této stvby jejího npojení. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu určitou 30 let od podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene z jednorázovou úhrdu ve výši ,-- Kč (včetně DPH). Smlouv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzvřen n dobu určitou 3 roky od jejího podpisu. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene.

4 4 K bodu č.4: Žádost Mgr. Zdeňk Tomáše, Vmberk o vydání souhlsu s pořádáním multižánrového festivlu v reálu hospody U MAŘENKY v době nočního klidu dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli neodsouhlsit konání kulturní hudební kce spojené s produkcí živé či reprodukovné hudby ve venkovním prostoru hostince U Mřenky v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne USNESENO č. 426/2012 nesouhlsí s konáním kulturní hudební kce spojené s produkcí živé či reprodukovné hudby ve venkovním prostoru hostince U Mřenky v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne , dle předložené žádosti pn Mgr. Zdeňk Tomáše, Vmberk ze dne K bodu č.5: Pronájem zsedcích místností v budově Městského úřdu v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 427/2012 schvluje výši nájemného pro pronájem zsedcích místností č. 100, v budově Městského úřdu, Hvlíčkov ul. 136, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.6: Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 1453, Mírová ul., Rychnov n. Kn. ve výši 80% pí M.H., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 428/2012 schvluje prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt č. 68 v čp ve výši 80% dlužných popltků pní M.H., Mírová 1453, Rychnov n. Kn. K bodu č.7: Přidělení bytu v čp. 1556, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

5 USNESENO č. 429/2012 schvluje 5 n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 52 o vel. 1+1 v čp. 1556, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní P.Š., bytem Hrštice 187. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let 2 měsíce s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.8: Souhls se změnou nájemce budoucího kupujícího bytové jednotky v čp. 1590, ul. Smetnov, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 430/2012 souhlsí se změnou nájemce budoucího kupujícího n bytovou jednotku č. 5 v čp. 1590, ul. Smetnov, Rychnov n. Kn. - n místo pn T.M. nstoupí pní Z.S., Solnice, Družstevní 399. K bodu č.9: Dohod o ukončení nájmu nebytových prostor nájem nebytových prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. Společenské centrum. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 431/2012 schvluje 1. dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 11/2009 ze dne pnu Bc. M.S., Mírová 1449, Rychnov n. Kn. n nebytové prostory ncházející se v III. NP domu čp n p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn., kncelář č. 337 o výměře 19,62 m 2 k nájem nebytových prostor v čp n p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn., Společenské centrum, III. NP, kncelář č. 337 o výměře 19,62 m 2 občnskému sdružení Region Pnd, se sídlem Pnská 1492, Rychnov n. Kn. z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 19,62 m ,-- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu, + služby, účel nájmu - kncelář - projekt Inovce n česko-polském pomezí, reg. CZ 3.22/2.1.00/

6 6 K bodu č.10: Návrh n úprvu dotce Sociálním službám měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. úprvu rozpočtu kp. 15 sociální věci v roce Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 432/2012 projednl doporučuje ZM ke schválení úprvu rozpočtu kp. 15 sociální věci úprvu dotce příspěvku Sociálním službám měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. n rok 2012, dle předloženého návrhu. K bodu č.11: Návrh n poskytnutí dodtečných příspěvků z rozpočtu měst Rychnov n. Kn. v roce 2012 úprvu rozpočtu kp. 15 sociální věci. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 433/2012 projednl doporučuje ZM ke schválení úprvu rozpočtu kp. 15 sociální věci z účelem poskytnutí dodtečných finnčních příspěvků neziskovým orgnizcím, působících v sociálních službách, v roce 2012, dle předloženého návrhu. K bodu č.12: Přijetí dotce SFŽP n projekt Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou podpořeného z OPŽP v rámci 27. výzvy. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 434/2012 I. vzl n vědomí obdržení registrčního listu MŽP kce EDS/SMVS 115D Rozhodnutí č SFŽP ministr životního prostředí včetně podmínek o poskytnutí podpory n spolufinncování projektu Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou v rámci OPŽP 27. výzvy. II. schvluje 1. relizci projektu Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou. 2. přijetí dotce ve výši 5, ,-- Kč, z toho 5, ,-- Kč podpor z ERDF ,-- Kč podpor ze SFŽP z celkových způsobilých výdjů 7, ,-- Kč zprcovného předloženého projektu Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou.

7 7 III. pověřuje Ing. Mrtinu Lngerovou, referentku odboru výstvby životního prostředí, ke koordinci nezbytných kroků pro zjištění podkldů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotcí (ROPD) uzvření Smlouvy o podpoře mezi SFŽP příjemcem podpory. K bodu č.13: Vyhodnocení nbídky zjištění projektového mngementu při příprvě při relizci projektu Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou podpořeného z OPŽP v rámci 27. výzvy. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 435/2012 I. schvluje vyhodnocení nbídky zjištění projektového mngementu při příprvě při relizci projektu Regenerce zeleně měst Rychnov nd Kněžnou. II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy o dílo s Ing. Yvonou Eliášovou, Křinice 250, Broumov, IČ: , která předložil nbídku n projektový mngement v ceně ,-- Kč. K bodu č.14: Zrušení bodu II. usnesení RM č. 353/2012 ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Nebyly žádné USNESENO č. 436/2012 ruší bod II. usnesení RM č. 353/2012 ze dne z důvodu neúčsti pn Mrtin Bednáře n Mistrovství svět juniorů v minigolfu v Německu. K bodu č.15: Žádost mnželů L. D.G., Rychnov n. Kn. o finnční pomoc n zjištění účsti syn Ldislv Gunár n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti mnželů G. Po diskusi se rdní rozhodli schválit finnční dr ve výši 3.000,-- Kč mnželům L. D.G. n zkoupení sportovního vybvení pro syn Ldislv Gunár v souvislosti s jeho účstí n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti.

8 8 USNESENO č. 437/2012 I. vzl n vědomí žádost mnželů L. D.G., Pelclovo nábřeží 455, Rychnov n. Kn. o finnční pomoc n zjištění účsti syn Ldislv Gunár n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti. II. schvluje finnční dr ve výši 3.000,-- Kč mnželům L. D.G., Pelclovo nábřeží 455, Rychnov n. Kn. n zkoupení sportovního vybvení pro syn Ldislv Gunár v souvislosti s jeho účstí n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti. K bodu č.16: Žádost Podorlické sodovkárny s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení pořádání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o. Po diskusi místostrostk Mgr. Drejslová nvrhl rdním povolit kci Loučení s létem s tím, že hudební produkce bude ukončen ve 22:00 hod. celá kce bude ukončen dne v 01:00 hod. Nebyly žádné USNESENO č. 438/2012 povoluje n zákldě žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o., Kštny 435, Rychnov n. Kn. pořádání kce Loučení s létem v reálu Městského Podorlického pivovru Podorlické sodovkárny v Rychnově n. Kn. dne od 11:00 hod. do do 01:00 hod. s tím, že hudební produkce bude ukončen ve 22:00 hod. K bodu č.17: Žádost Mgr. M.N., Rychnov n. Kn. o pomoc při záchrně historické pmátky Kpličk n Pádolí ncházející se n p.p.č v k.ú. Velký Uhřínov. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Mgr. N. včetně vyjádření odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Po diskusi se rdní rozhodli uložit strostovi měst zjistit odeslání odpovědi k výše uvedené žádosti Mgr. N., vlstníkům p.p.č v k.ú. Velký Uhřínov strostovi obce Liberk vzhledem k tomu, že Kpličk n Pádolí není prohlášen z kulturní pmátku, proto není v kompetenci správního orgánu státní pmátkové péče řešit její hvrijní stv.

9 USNESENO č. 439/2012 I. projednl 9 žádost pní Mgr. M.N., Mírová 1452, Rychnov n. Kn. o pomoc při záchrně historické pmátky Kpličk n Pádolí ncházející se n p.p.č v k.ú. Velký Uhřínov. II. ukládá strostovi měst zjistit odeslání odpovědi k výše uvedené žádosti pní Mgr. M.N., vlstníkům p.p.č v k.ú. Velký Uhřínov strostovi obce Liberk vzhledem k tomu, že Kpličk n Pádolí není prohlášen z kulturní pmátku, proto není v kompetenci správního orgánu státní pmátkové péče řešit její hvrijní stv. K bodu č.18: Návrh n změnu užívání bytu n nebytový prostor kdeřnictví pedikúr v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. vyhlášení výsledku výběrového řízení. Strost seznámil rdní s písemným mteriálem odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit záměr relizovt kci Změn užívání bytu n nebytové prostory (kdeřnictví pedikúr) čp. 832, Rychnov nd Kněžnou dále schválit n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek kce Změn užívání bytu n nebytové prostory (kdeřnictví pedikúr) čp. 832, Rychnov nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení firmu F-STAV Poříčí s.r.o., Velké Poříčí dále pověřit strostu měst podpisem smlouvy o dílo s vybrnou firmou. USNESENO č. 440/2012 I. souhlsí se záměrem relizovt kci Změn užívání bytu n nebytové prostory (kdeřnictví pedikúr) čp. 832, Rychnov nd Kněžnou v termínu 4. čtvrtletí roku 2012, přípdně 1. čtvrtletí roku II. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek kce Změn užívání bytu n nebytové prostory (kdeřnictví pedikúr) čp. 832, Rychnov nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení firmu F-STAV Poříčí s.r.o., K Letišti čp. 350, Velké Poříčí. III. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy o dílo s firmou uvedenou v bodu II. tohoto usnesení.

10 10 K bodu č.19: Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou ve věci upltnění pohledávky do dědického řízení po zemřelém p. M.J., Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné USNESENO č. 441/2012 schvluje plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou ve věci upltnění pohledávky ve výši ,-- Kč do dědického řízení po zemřelém pnu M.J., posl. trvle bytem N Drhách 1595, Rychnov n. Kn. K bodu č.20: Plná moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení proti pí E.K., Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné USNESENO č. 442/2012 schvluje plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení 4.466,-- Kč s přísl. proti pní E.K., bytem Hvlíčkov 136, Rychnov n. Kn., vedeném u Okresního soudu v Rychnově n. Kn., to včetně přípdného řízení o řádných, přípdně mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. K bodu č.21: Žádost Doc. PhDr. Václv Šplíchl, CSc. o podporu relizce Českého dne v Druváru v Republice Chorvtské dne Strost seznámil rdní se zněním žádosti pn Doc. PhDr. Václv Šplíchl, CSc. Po krátké diskusi se rdní rozhodli vyslovit podporu relizci Českého dne v Druváru v Republice Chorvtské dne uložit strostovi měst zjistit odeslání žádosti Rdě Královéhrdeckého krje o finnční podporu ve výši ,-- Kč n relizci Českého dne v Druváru dne USNESENO č. 443/2012 I. projednl žádost Doc. PhDr. Václv Šplíchl, CSc. o podporu relizce Českého dne v Druváru v Republice Chorvtské dne II. vyslovuje podporu relizci Českého dne v Druváru v Republice Chorvtské dne

11 III. ukládá strostovi měst zjistit odeslání žádosti Rdě Královéhrdeckého krje o finnční podporu ve výši ,-- Kč n relizci Českého dne v Druváru v Republice Chorvtské dne K bodu č.22: Návrh Zprávy o upltňování územního plánu Vmberk. Strost seznámil rdní s písemným návrhem. Nebyly žádné USNESENO č. 444/2012 vzl n vědomí návrh Zprávy o upltňování územního plánu Vmberk. K bodu č.23: Nbídk p. Mrtin Kindernye, ředitele progrmu V1, Východočeské televize V1, Hrdec Králové n zkušební prezentci příspěvků rychnovského vysílání. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou nbídkou Východočeské televize V1. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit relizci nbídky Východočeské televize V1, Hrdec Králové n zkušební prezentci příspěvků rychnovského vysílání v období od 9.9. do dále uložit místostrostce měst Ing. Zimové projednt podmínky tříměsíčního zkušebního vysílání příspěvků rychnovského vysílání závěry sdělit n jednání rdy měst dne USNESENO č. 445/2012 I. projednl písemnou nbídku pn Mrtin Kindernye, ředitele progrmu V1, Východočeské televize V1, Hrdec Králové n zkušební prezentci příspěvků rychnovského vysílání. II. schvluje relizci nbídky Východočeské televize V1, Hrdec Králové n zkušební prezentci příspěvků rychnovského vysílání v období od 9.9. do III. ukládá místostrostce měst Ing. Michele Zimové projednt podmínky tříměsíčního zkušebního vysílání příspěvků rychnovského vysílání se zástupci Východočeské televize V1 závěry sdělit n jednání rdy měst dne

12 12 Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst ve 14:55 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 3. září 2012 od 13:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 19. května 2008

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 19. května 2008 Město Trutnov - Zprcováno dne : 19.05.2008 U s n e s e n í z 10. schůze rdy měst ze dne 19. květn 2008 OBSAH Mjetek měst Nebytové prostory - záměr měst 2008-508/10 Horská čp. 187 2008-509/10 Plckého čp.

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č.

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.4.2012 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák Tomáš Erben Ing. Ladislav

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

USNESENO č. 539/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. souhlasí

USNESENO č. 539/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. souhlasí 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 2.12.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ladislav Pyskatý

Více

USNESENO č. 64/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 64/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.2.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více