1. Duben Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole a 4.3.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4"

Transkript

1 Datum vydání: duben 2014 Poslední aktualizace: duben 2015

2 Přehled aktualizací POŘADÍ DATUM AKTUALIZACE strana OBSAH ZMĚN 1. Duben Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole a Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

3 Obsah: 1 ÚVOD VYUŽITÍ A VÝCHODISKA ROZSAH A PRAVIDLA POPIS AKTIVACE/DEAKTIVACE SLUŽBY Aktivace/deaktivace služby ze strany výstavce Aktivace/deaktivace služby ze strany banky VÝMĚNA DAT Zaslání e-faktur a e-dokumentů do EB (výstavce banka) PŘEDÁVANÁ DATA E-faktura ve formátu XML (B2C-ISDOC 6.0) E-dokument ve formátu XML (B2C-ISDOC 6.0) E-faktura ve formátu PDF s metadaty v hlavičce E-dokument ve formátu PDF s metadaty v hlavičce Použité číselníky Potvrzení o přijetí dokumentů zaslaných do EB (banka výstavce) DEFINICE WEBOVÝCH SLUŽEB PRO KOMUNIKACI SE SYSTÉMY BANKY DATOVÉ TYPY KOMUNIKACE S WEBOVÝMI SLUŽBAMI Přenosové protokoly Přílohy zpráv ZABEZPEČNÍ A AUTENTIZACE WS Varianta 1 Základní úroveň zabezpečení Varianta 2 - Zvýšená úroveň zabezpečení PŘEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O AKTIVACI ZE STRANY BANKY A NOTIFIKAČNÍCH REPORTŮ PROSTŘEDNICTVÍM DOWNLOAD WEBOVÉ SLUŽBY (DOWNLOADWS) OPERACE PRO HROMADNÉ STAHOVÁNÍ DOKUMENTŮ Hlavička Popis parametrů požadavku Popis parametrů odpovědi OPERACE PRO OZNAČENÍ DOKUMENTŮ K OPĚTOVNÉMU STAŽENÍ Operace pro označení dokumentů pomocí časového intervalu Popis parametrů odpovědi markdocumentsbytimerange NEÚSPĚŠNÉ VOLÁNÍ OPERACÍ SLUŽBY PŘEDÁVÁNÍ E-FAKTUR, E-DOKUMENTŮ A ODPOVĚDÍ NA ŽÁDOSTI O AKTIVACI PROSTŘEDNICTVÍM UPLOAD WEBOVÉ SLUŽBY (UPLOADWS) HLAVIČKA METODY POPIS PARAMETRŮ NÁVRATOVÉ KÓDY SLUŽBY Úspěšné volání služby Neúspěšné volání služby KOMUNIKAČNÍ KANÁL SFTP KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL SFTP ZABEZPEČENÍ SFTP Varianta 1 - Základní úroveň zabezpečení Varianta 2 - Zvýšená úroveň zabezpečení PŘENOS DAT POMOCÍ ISDS PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Definice struktury žádosti o aktivaci (deaktivaci) služby ze strany banky Příloha č. 2 - Definice struktury odpovědi výstavce na žádost o aktivaci (deaktivaci) služby ze strany banky Příloha č. 3 Definice struktury dávky Příklady dávek Příloha č. 4 - Definice struktury podkladů k platbě zaslaná výstavcem Příloha č. 5 - Definice struktury e-dokumentů Příloha č. 6 - Definice struktury notifikačního reportu o přijetí dokumentů do EB Příloha č. 7 WSDL pro UploadWS Příklady volání UploadWS Příloha č. 8 WSDL pro DownloadWS Příklady volání DownloadWS Příloha č. 9 WSDL pro WS UserAccountStatus...83 Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

4 Použité zkratky Název Popis B2C Business-To-Customer/Consumer v kontextu tohoto dokumentu se jedná o elektronickou komunikaci mezi výstavci a koncovými spotřebiteli prostřednictvím kanálů EB B2C-ISDOC 6.0 krátká struktura XML vycházející z plného formátu ISDOC 6.0 BIC Bank Identifier Code DÁVKA XML soubor obsahující ZIP jednotlivých předávaných dokumentů DOKUMENT primárně znamená e-faktura nebo e-dokument, ale též aktivační/deaktivační zpráva EB elektronické bankovnictví E-DOKUMENT jakýkoli dokument bez platební instrukce (smlouva, informace, potvrzení,...) E-FAKTURA jakýkoli dokument s platební instrukcí (faktura, zálohová platba, výzva k platbě...) IBAN International Bank Account Number IDENTIFIKÁTOR NA STRANĚ VÝSTAVCE Jedná se o položku ClientOnTargetConsolidator - např. zákaznické číslo, číslo smlouvy, číslo odběrného místa, variabilní symbol, spojovací číslo, číslo odběratele apod. ISDOC Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který definovalo sdružení SPIS (nyní ICT Unie) ISDS informační systém datových schránek JPÚ KONCOVÝ SPOTŘEBITEL (ZÁKAZNÍK, KLIENT) SFTP VÝSTAVCE WS jednorázový příkaz k úhradě klient příslušné banky s možností přijímat dokumenty prostřednictvím elektronického bankovnictví Secure File Transfer Protocol Společnost, která je u příslušné banky registrována jako společnost, která může zasílat do EB dokumenty pro koncové spotřebitele. webová služba Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

5 1 ÚVOD Elektronická fakturace je moderní způsob předávání daňových dokladů. Jedná se o formu komunikace opírající se o platné zákony České republiky zrovnoprávňující elektronickou a listinnou formu fakturace, a to zejména: Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., novelizovaný zákonem č. 440/2004 Sb, který určuje původ a pravost dokumentů, Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb., který definuje elektronickou fakturaci novelizovaný s účinností k (naplnění závazku harmonizovat národní legislativu ČR s evropskou směrnicí 2010/45/EU o elektronické fakturaci). Tento standard ČBA (dále jen Standard ) popisuje rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví. Standard si klade za cíl zejména: usnadnit elektronickou fakturaci a elektronickou komunikaci obecně mezi výstavci dokumentů a jejich zákazníky, příjemci dokumentů a zajistit jednotný otevřený přístup všem účastníkům trhu v ekosystému elektronické fakturace při zasílání dokumentů do elektronického bankovnictví (dále jen EB ), tj. výstavcům faktur včetně jejich dodavatelů informačních systémů, poskytovatelům řešení, tak pro banky. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

6 2 VYUŽITÍ A VÝCHODISKA Praktické využití standardu pro elektronickou fakturaci spočívá především v přenosu platebních údajů bez zásahu lidského faktoru a jejich doručení do EB prostřednictvím elektronických faktur. Klient pak po přihlášení do elektronického bankovnictví pouze zkontroluje údaje, či případně ještě prověří detail faktury v příloze, a automaticky vygenerovaný platební příkaz odešle ke zpracování standardním procesem autorizace platby. Tím se jednak zvýší komfort pro klienty, ale také sníží počet chybně zadaných plateb. Banky jsou tradičně vnímány jako důvěryhodné instituce s vysokým stupněm zabezpečení. A proto standard bude navíc klientům bank umožňovat i příjem neplatebních dokumentů, čímž výstavcům a příjemcům umožní a především usnadní elektronickou komunikaci do zabezpečeného a důvěryhodného prostředí s možností archivace. Klienti elektronického bankovnictví tak budou mít všechny důležité dokumenty na jednom zabezpečeném místě. ČBA tímto krokem chce podpořit rozšíření a akceptaci elektronických faktur v ČR. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

7 Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

8 Popis rozhraní vychází z těchto požadavků: standardizace zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví využití stávajících technologických standardů o Při přípravě standardu ČBA spolupracovala v oblasti výměny dat s ICT Unií, Pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat, která definovala a spravuje ISDOC, formát elektronické fakturace v ČR. neomezování žádného účastníka trhu v poskytování služby umožnění přenosu nezbytných a nejčastěji používaných atributů tuzemské platby umožnění předávání informací v rámci procesu nastavení a zrušení služby a přenosu dat zohlednění současného stavu B2C elektronické fakturace Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

9 3 ROZSAH A PRAVIDLA Popis rozhraní je specifikací technických parametrů pro účely předávání platebních údajů a dokumentů elektronickou cestou mezi výstavcem a bankou, a to zejména pro účely předvyplnění platebního příkazu. Popis rozhraní definuje: 1. komunikační protokoly, 2. formáty pro zasílání platebních údajů včetně jejich obsahu - zejména platebních instrukcí, faktur a dalších neplatebních dokumentů výstavců do EB. Oblasti Popisu rozhraní: I. Nastavení/zrušení služby Ia. Aktivace/deaktivace služby ze strany výstavce a) žádost o aktivaci/deaktivaci (výstavce banka) b) odpověď na žádost o aktivaci/deaktivaci (banka výstavce) Ib. Aktivace/deaktivace služby ze strany banky a) žádost o aktivaci/deaktivaci (banka výstavce) b) odpověď na žádost o aktivaci/deaktivaci (výstavce banka) II. Výměna dat a) Zaslání podkladů k platbě a doručení e-faktur a e-dokumentů do EB (výstavce banka) b) Potvrzení o přijetí e-faktur a e-dokumentů do EB (banka výstavce) Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

10 Aktivace služby Klient si službu může aktivovat, pokud banka a výstavce službu nabízí. Způsoby aktivace jsou: na straně banky ve svém EB, na straně výstavce. Identifikátor příjemce dokumentů Jako identifikátor v komunikaci mezi bankou a výstavcem se používají vždy dva údaje: identifikátor na straně výstavce (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy, číslo odběrného místa apod.); v případě více identifikátorů jsou tyto identifikátory odděleny technickým znakem pomlčky - číslo bankovního účtu zákazníka (pod kterým si aktivoval službu). Bankami přijímané typy formátů zasílaných dokumentů a příloh: Zjednodušený formát B2C-ISDOC 6.0 a vyšší nebo ISDOC 6.0 a nebo vyšší o Do EB je možné zasílat maximálně jednu přílohu, a to pouze ve formátu PDF, tj.: platební řádek (např. výzva k platbě) bez přílohy nebo jednu přílohu (např. faktura) ve formátu PDF, PDF s metadaty. Typy dokumentů Do EB lze zasílat dokumenty v max. velikosti 400kB: e-faktury - dokument s platební instrukcí (faktury, výzvy k platbě, zálohy, upomínky...) e-dokumenty - dokument bez platební instrukce (smlouvy, potvrzení, informace...). K identifikaci dokumentů slouží: číselníky pro typ dokumentu e-faktura, číselník pro typ dokumentu e-dokument. Identifikace dokumentu V případě ISDOC a B2C-ISDOC je možné zjistit identifikaci dokumentu, tj. zda se jedná o e-fakturu či e-dokument, z příslušného hlavního (rootového) elementu <Invoice> nebo <CommonDocument>. U strukturovaných dat, stejně jako u PDF s daty v hlavičce, je možné rozlišit e-fakturu a e-dokument podle obsahu elementu <DocumentType>. Je-li vyplněn hodnotou dle číselníku (např. 1 Faktura daňový doklad), jedná se o e-fakturu. Je-li DocumentType =0, jedná se o e-dokument dále specifikovaný v elementu <SubDocumentType>. Generování jednorázových platebních příkazů k úhradě (JPÚ) Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

11 Generování JPÚ v EB je dáno číselníky pro typ dokladu e-faktura (resp. hodnotou znaménka částky k zaplacení). Platební kalendář / zálohové platby (implementace této funkcionality záleží na dané bance) Do EB je možné zasílat i předpisy zálohových plateb v počtu 1-12, a to maximálně na následujících 12 měsíců. Z důvodu častých změn záloh je však doporučováno posílat předpis záloh na 3 měsíce. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

12 4 POPIS Tato kapitola popisuje procesy a obsah dat spojenými s daným způsobem aktivace a deaktivace služby a výměnu dat mezi výstavcem a bankou. 4.1 AKTIVACE/DEAKTIVACE SLUŽBY Aktivace/deaktivace služby ze strany výstavce Aktivace a deaktivace služby ze strany výstavce je řešena následovně: Způsob komunikace: WS na straně banky (WSDL 1.1). Definice WS viz WSDL Příloha č Formát: SOAP XML zpráva Zabezpečení a autentizace WS je shodné se zabezpečením definovaným v kapitole Žádost o aktivaci / deaktivaci nebo zjištění stavu účtu (výstavce banka) Struktura žádosti o aktivaci/deaktivaci služby nebo o zjištění stavu účtu ze strany výstavce: Popis jednotlivých elementů: - BankAccountID je povinná položka, která obsahuje buď právě element ClientBankAccount nebo právě ClientIBANBankAccount, nikdy ne oba elementy současně. ClientBankAccount číslo účtu vždy v délce 20 znaků, ve formátu: předčíslí účtu (pozice 1-6) doplněné 0 z leva na 6 znaků číslo účtu (pozice 7-16) - doplněné 0 z leva na 10 znaků Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

13 kód banky (pozice 17-20) - doplněné 0 z leva na 4 znaky ClientIBANBankAccount Obsahuje elementy IBAN a BIC dle příslušných pravidel. Pokud je v requestu obsažený element ClientIBANBankAccount, jsou elementy IBAN a BIC povinné. - ChangeAction je povinná položka přesně specifikující o jaký požadavek se jedná. Může nabývat hodnot: 0 = Deactivate Deaktivace zasílání dokumentů pro uvedený bankovní účet a ClientOnTargetConsolidator 1 = Activate - Aktivace zasílání dokumentů pro uvedený bankovní účet a ClientOnTargetConsolidator 2 = CheckStatus Kontrola možnosti aktivace zasílání dokumentů pro uvedený bankovní účet a ClientOnTargetConsolidator - ClientOnTargetConsolidator je povinná položka obsahující identifikátor v systémech výstavce - StatusCode nepovinné, informace o iniciátorovi změny. S použitím tohoto atributu se počítá pouze v případě deaktivace, která může být vyvolána výstavcem bez aktivního souhlasu klienta např. při ukončení smluvního vztahu. StatusCode Popis 1 Změna na žádost klienta 2 Změna na žádost výstavce - TraceID je povinná položka obsahující jedinečný identifikátor (např. GUID) jednoznačně identifikující u výstavce konkrétní volání. Tento string může být max. 40 znaků dlouhý. Povolené znaky jsou a..z, A..Z a Pro zajištění unikátnosti doporučujeme používat min. 10 znaků Odpověď na žádost o aktivaci / deaktivaci nebo o zjištění stavu účtu (výstavce banka) Struktura odpovědi na žádost o aktivaci/deaktivaci služby nebo o zjištění stavu účtu ze strany výstavce: Návratové kódy v poli Status: Status Popis 0 OK, změna proběhla úspěšně. 1 Účet může využívat službu a pro dané ClientOnTargetConsolidator je aktivní. Lze poslat e-fakturu nebo e-dokument. 2 Účet může využívat službu a pro dané ClientOnTargetConsolidator je neaktivní. V tomto okamžiku nelze poslat e-fakturu ani e-dokument, status se musí změnit. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

14 3 Účet má službu zablokovanou. Nelze poslat e-fakturu ani e- dokument. Také nelze změnit status klienta ze strany výstavce. -1 Chyba, response obsahuje element StatusErrorDescription, kde je chyba vydefinována. Návratové chybové kódy v elementu StatusErrorDescription pro Status -1: ErrorCode ErrorDescription Vysvětlení -1 Neexistující nebo zablokovaný účet výstavce Výstavce použil špatné jméno/heslo nebo má účet zablokovaný. -2 Nevalidní request Request není správně vyplněn. -3 Účet klienta nebyl nalezen Účet klienta nebyl v systému banky nalezen nebo neumožňuje službu. -4 Pro účet klienta nebylo nalezeno ClientOnTargetConsolidator pro deaktivaci Pro zadanou kombinaci účtu klienta a SupplierID nebyl nalezen záznam, který by umožnil deaktivaci. -5 Nebylo možno změnit status u klienta Status klienta pro požadované SupplierID nebylo možné změnit. Možnost změny může být blokována. -6 Status klienta byl již změněn Status klienta pro zadané SupplierID je již změněn na požadovanou hodnotu Vnitřní chyba systému banky Nespecifikovaný problém v systémech banky. Služba je nyní nedostupná Aktivace/deaktivace služby ze strany banky Aktivace a deaktivace služby ze strany banky je řešena následovně: Způsob komunikace: WS na straně banky (WSDL 1.1) Formát: XML Źádost o aktivaci/deaktivaci (banka výstavce) Grafické schéma struktury žádosti o aktivaci/deaktivaci služby ze strany banky (XSD viz Příloha č. 10.1): Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

15 Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

16 Odpověď na žádost o aktivaci / deaktivaci (výstavce banka) Grafické schéma struktury odpovědi výstavce na žádost o aktivaci/deaktivaci služby ze strany banky (XSD viz Příloha č. 10.2): Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

17 Číselník pro důvod neprovedení aktivace služby na straně výstavce Pokud je element Activated = 1, elementy StatusCode a StatusDescription nejsou v XML obsaženy. Pokud je element Activated = 0, elementy StatusCode a StatusDescription jsou vyplněny dle následující tabulky: StatusCode StatusDescription Význam 01 Služba je již aktivní Klient se opakovaně snaží zaktivovat již aktivní službu u výstavce. 04 Zákaz aktivace služby Výstavce si nepřeje z jakéhokoli důvodu službu zákazníkovi aktivovat. 05 Odmítnutí klientem Zákazník změnil své rozhodnutí nebo nesouhlasí s aktivací služby jinou osobou a vyjádřil tak svůj nesouhlas s aktivací služby na straně výstavce. 06 Klient neexistuje Klient uvedl chybné / neexistující číslo zákazníka při aktivaci. 07 Klient ukončil vztah s výstavcem Klient ukončil vztah s výstavcem. 08 Nekompatibilní služba Klient má u výstavce sjednán produkt/službu u kterého není možné službu zřídit nebo má klient aktivovanou jinou službu a není možné mít současně aktivní jak službu výstavce tak službu banky. Pozn. Pokud v jeden den klient podal více požadavků na aktivaci/deaktivaci, tak výstavce rozliší poslední status na základě časového údaje obsaženého v položce Created. Dále, doba čekání na reakci ze strany výstavce na požadavek aktivace je omezena časovou lhůtou 62 dnů. Do této lhůty je výstavce povinován bance poskytnou na požadavek opověď. 4.2 VÝMĚNA DAT Tato podkapitola řeší zasílání dokumentů do EB a potvrzování jejich přijetí Zaslání e-faktur a e-dokumentů do EB (výstavce banka) Způsob komunikace: WS (WSDL verze 1.1) SFTP ISDS (implementace tohoto způsobu komunikace je na dohodě s danou bankou) Formát dokumentů: XML (B2C-ISDOC 6.0 / ISDOC 6.0) a PDF s grafickým obrazem dokumentu nebo pouze XML (B2C-ISDOC 6.0/ ISDOC 6.0) nebo PDF s metadaty v hlavičce obsahujícími identifikační či případně i fakturační údaje. Výstavce může zasílat dokumenty buď jednotlivě nebo v dávce. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

18 Definice dávky předávaných dokumentů Dávka pro přenos dokumentů od výstavce do banky příjemce bude vytvořena ve formě XML souboru (XSD viz Příloha č. 10.3). Maximální celková velikost dávky (výsledného XML souboru) je 2GB pro přenos pomocí WS a SFTP protokolu, 10 MB pro přenos kanálem Datových schránek (ISDS) viz vyhláška č. 194/2009 Sb. Jmenná konvence pro dávky je jm_davky.xml, přičemž jméno_dávky musí být pokaždé pro daného výstavce unikátní. Platné znaky jsou: [a..z], [A..Z], [0..9]. Extenze je pevně XML. Nesplnění konvence je reportovanou chybou dávky (chybová hláška 10036; dávka se v bance nezpracuje) Popis položek struktury dávky Grafické schéma struktury dávky: SupplierID - ID výstavce dávky. BatchVersion Určuje verzi dávky s ohledem na případné další rozšíření. Aktuální hodnota = 1 CreationTime - Informativní datum čas vytvoření dávky. Získává se ze systémového času stroje, který měl by být synchronizovaný (UTC+01:00). Formát: YYYY-MM-DD HH:MM:SS (např :25:15) Hash - Obsahuje hash otisk ze ZIP souboru v base64 (kódování UTF-8). Aktuální hodnota metody hash funkce = SHA256 SignedHash - Obsahuje hash otisk ze ZIP souboru v base64 (kódování UTF-8). Aktuální hodnota metody hash funkce = SHA256. Tento Hash je podepsaný kvalifikovaným certifikátem. Podepsaný hash je převeden do base64. Batch - Obsahuje zip soubor s jednotlivými dokumenty převedeným následně pomocí base64 (kódování UTF-8) na ASCII. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

19 4.3 PŘEDÁVANÁ DATA Jak už bylo uvedeno výše, mohou být strukturovaná data e-faktur a e-dokumentů předávaná do EB buď ve formátu ISDOC 6.0 nebo vyšším nebo ve zjednodušeném XML formátu B2C-ISDOC 6.0 nebo vyšším. Struktura B2C-ISDOC 6.0 je odvozena zúžením formátu ISDOC 6.0 (viz a definice položek je v obou formátech shodná, a to i co do eventuálních číselníků, které jsou pro položky v plném formátu ISDOC definovány. Některé položky nepovinné v základním formátu ISDOC mohou být v odvozeném formátu B2C-ISDOC povinné E-faktura ve formátu XML (B2C-ISDOC 6.0) Grafické schéma struktury podkladů k platbě zaslaná výstavcem ve formátu B2C-ISDOC (XSD viz Příloha č. 10.4): Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

20 Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

21 4.3.2 E-dokument ve formátu XML (B2C-ISDOC 6.0) Grafické schéma struktury dat e-dokumentu B2C-ISDOC zasílaného výstavcem (XSD viz Příloha č. 10.5): Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

22 4.3.3 E-faktura ve formátu PDF s metadaty v hlavičce Definice množiny položek pro metadata PDF pro e-faktury: Název položky Typ položky Ekvivalent v B2C-ISDOC DocumentType (=1, 6) Integer DocumentType SubDocumentType String SubDocumentType TargetConsolidator String TargetConsolidator ClientOnTargetConsolidator String ClientOnTargetConsolidator ClientBankAccount String ClientBankAccount DocumentID String ID UUID String UUID IssueDate Date IssueDate Note String Note LocalCurrency String LocalCurrency SupplierID String AccountingSuplierParty/Party/PartyIdentification/ID CustomerName String AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name PayableAmount Decimal LegalMonetaryTotal/PayableAmount ParcialPayment Boolean PaymentMeans/Payment ParcialPayment=False (default=true) PaidAmount01 Decimal PaymentMeans/Payment/PaidAmount PaymentMeansCode01 Integer PaymentMeans/Payment/PaymentMeansCode PaymentDueDate01 Date PaymentMeans/Payment/Details/PaymentDueDate BankAccount01 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/ID BankCode01 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/BankCode Name01 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/Name IBAN01 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/IBAN BIC01 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/BIC VariableSymbol01 String PaymentMeans/Payment/Details/VariableSymbol ConstantSymbol01 String PaymentMeans/Payment/Details/ConstantSymbol SpecificSymbol01 String PaymentMeans/Payment/Details/SpecificSymbol. Položky od PaidAmountNN až SpecificSymbolNN se až 12x opakují. NN nabývá hodnot 01,02,,12. PaidAmount12 Decimal PaymentMeans/Payment/PaidAmount PaymentMeansCode12 Integer PaymentMeans/Payment/PaymentMeansCode PaymentDueDate12 Date PaymentMeans/Payment/Details/PaymentDueDate BankAccount12 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/ID BankCode12 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/BankCode Name12 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/Name IBAN12 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/IBAN BIC12 String PaymentMeans/Payment/Details/BankAccount/BIC VariableSymbol12 String PaymentMeans/Payment/Details/VariableSymbol ConstantSymbol12 String PaymentMeans/Payment/Details/ConstantSymbol SpecificSymbol12 String PaymentMeans/Payment/Details/SpecificSymbol E-dokument ve formátu PDF s metadaty v hlavičce Název položky Typ položky Ekvivalent v B2C-ISDOC DocumentType (= 0) Integer DocumentType SubDocumentType String SubDocumentType TargetConsolidator String TargetConsolidator ClientOnTargetConsolidator String ClientOnTargetConsolidator ClientBankAccount String ClientBankAccount DocumentID String ID UUID String UUID IssueDate Date IssueDate Note String Note SupplierID String AccountingSuplierParty/Party/PartyIdentification/ID CustomerName String AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

23 4.3.5 Použité číselníky Číselníky pro typ dokumentu e-faktura Typ dokladu (DocumentType v dokumentu Invoice) Popis dokladu (SubDocumentType v dokumentu Invoice) 1 Faktura daňový doklad 1 Faktura bez vyúčtování záloh 2 Opravný daňový doklad (dobropis) 3 Opravný daňový doklad (vrubopis) 4 Zálohová faktura (nedaňový zálohový list) 2 Doplatek - Faktura s vyúčtováním záloh 3 Přeplatek - Faktura s vyúčtováním záloh 4 Upomínka (nedaňová platební) 5 Zálohová faktura (nedaňový zálohový list) 6 Výzva k platbě 7 Zálohová platba Znaménko u částky k zaplacení Poznámka +/- + Faktura bez vyúčtování záloh + Doplatek - Faktura s vyúčtováním záloh - Přeplatek - Faktura s vyúčtováním záloh Generování JPÚ ANO ANO NE "+" Upomínka ANO - NE + ANO + ANO 5 Daňový doklad při přijetí platby (daňový zálohový list) 6 Opravný daňový doklad při přijetí platby (dobropis daňového zálohového listu) + ANO - NE Pozn. V případě, že e-faktura je hrazena jinou platební metodou, tak v částce k zaplacení je očekávána hodnota 0,- Kč. Vedle částky k zaplacení se bude předávat i celková částka v poli PayableAmount v metadatech PDF resp. XML elementu Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableAmount, nicméně předávání a zobrazování celkové částky v EB závisí na dané bance Číselník pro typ dokumentu e-dokument plněný do položky SubDocumentType. Kód Název dokumentu 0 Dokument (neplatební dokument bez rozlišení) A Avízo DP Daňové potvrzení, Daňový doklad k přijaté platbě DR Detailní rozpis DS Dopis o stornu DZ Dopis o změně S Sdělení, informace SM Smlouva, dodatek smlouvy U1 1. Upomínka (neplatební) U2 2. Upomínka (neplatební) Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

24 Kód VS VV ZA Název dokumentu Dopis ve výročí smlouvy Vyúčtování (neplatební) Zápočet, platba zápočtem nedaňový doklad Potvrzení o přijetí dokumentů zaslaných do EB (banka výstavce) Komunikační kanál: WS, SFTP, pro banku implementačně povinné komunikační kanály a volitelné pro výstavce ISDS pro banku implementačně volitelný komunikační kanál Formát: XML Potvrzení o přijetí dokumentů zaslaných do EB nebo-li notifikační report je XML soubor, ve kterém jsou předávány výstavci informace o stavu zpracování jak dávky tak jednotlivých faktur v dávce obsažených. Grafické schéma XML struktury potvrzení o přijetí dávek a dokumentů zaslaných do EB (XSD viz Příloha č. 10.6) Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

25 V položce BatchName je předáváno jméno dávky zaslané výstavcem bance. Toto jméno musí být od jednoho výstavce, stejně jako UUID dokumentu, unikátní. Jeden notifikační report může notifikovat více dávek a více jednotlivých dokumentů, což je zajištěno opakováním elementu Notification. Příklad notifikace chybné dávky: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Message> <Notification> <BankCode>0300</BankCode> <SupplierID> </SupplierID> <Batch> <BatchName>Davka_ _1100.xml</BatchName> <StatusCode>10036</StatusCode> <StatusDescription> Nekorektní dávka.</statusdescription> <DeliveryDate> T11:30:12Z</DeliveryDate> </Batch> </Notification> </Message> Mezi elementy Batch a Document se v jedné notifikaci jedná o výlučný výběr (choice), což znamená, že je v daném elementu <Notification> notifikována buď dávka a nebo dokument (e-faktura, e-dokument). To znamená, že pokud je notifikován dokument, element Batch chybí. Příklad notifikace dvou faktur: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Message> <Notification> <BankCode>0800</BankCode> <SupplierID> </SupplierID> <Document> <DocumentID>FA111111</DocumentID> <UUID>39140CEC D7-C355F9D31665</UUID> <Status> <StatusCode>10000</StatusCode> <StatusDescription> Dokument úspěšně importován </StatusDescription> <DeliveryDate> T11:50:10Z</DeliveryDate> </Status> </Document> </Notification> <Notification> <BankCode>0800</BankCode> <SupplierID> </SupplierID> <Document> <DocumentID>FA111112</DocumentID> <UUID>6940AD61-4D10-4BAC-802A-98773B344FBF</UUID> <Status> <StatusCode>10004</StatusCode> <StatusDescription>Nezadáno datum splatnosti / platnosti </StatusDescription> <DeliveryDate> T11:50:15Z</DeliveryDate> </Status> </Document> </Notification> </Message> Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

26 Do standardu je zahrnuta nepovinná možnost informovat výstavce o tom, že klient dokument nejen obdržel, ale i přečetl (resp. otevřel). To je umožněno přes výlučný výběr (choice) mezi elementy Status a ReadingDate. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

27 Příklad notifikace o přečtení dokumentu z předchozí notifikace: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Message> <Notification> <BankCode>0300</BankCode> <SupplierID> </SupplierID> <Document> <DocumentID>FA111111</DocumentID> <UUID>39140CEC D7-C355F9D31665</UUID> <ReadingDate> T17:20:35Z </ReadingDate> </Document> </Notification> </Message> Číselník stavů zpracování dokumentů zaslaných do EB StatusCode Text stavu Dokument úspěšně importován Neplatné číslo účtu klienta Neplatný kód banky klienta Nezadána fakturovaná částka k zaplacení u e-faktury Nezadáno datum splatnosti / platnosti Neplatná identifikace výstavce Nesprávný/neúplný formát dat Neplatný elektronický podpis Neplatné číslo účtu výstavce Neplatný kód banky výstavce Neplatná fakturovaná částka Neplatné datum splatnosti Neplatný Variabilní symbol Neplatný Konstantní symbol Neplatný Specifický symbol Dokument překročil velikost 400KB Neplatný formát faktury Klient nemá k účtu EB Neplatný prefix čísla účtu výstavce Neplatný IBAN výstavce Neplatný prefix čísla účtu klienta Neplatný IBAN klienta Neplatný obsah položky typu e-dokumentu (není v seznamu povolených hodnot číselníku) Neplatná měna Nekorektní dávka Číslo účtu klienta není vyplněno IBAN klienta nepatří k účtu Nevyplněn účet výstavce IBAN výstavce nepatří k účtu Popis dokumentu (položka note) příliš dlouhá nebo nekorektní Příliš velká dávka (nad 2GB) Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

28 5 DEFINICE WEBOVÝCH SLUŽEB PRO KOMUNIKACI SE SYSTÉMY BANKY Cílem této specifikace je definovat obecné vlastnosti webových služeb pro komunikaci mezi výstavcem a bankou. 5.1 DATOVÉ TYPY Datové typy používané v této specifikaci vycházejí z primitivních a odvozených datových typů v definici XML Schema. Konkrétně: Datový typ string je dán definicí Integer je dán Base64Binary je dán DateTime je dán Ostatní datové typy jsou vždy složenými datovými typy z již definovaných typů. 5.2 KOMUNIKACE S WEBOVÝMI SLUŽBAMI V této kapitole jsou shrnuty základní vlastnosti komunikace s webovými službami Přenosové protokoly Služby budou dostupné prostřednictvím protokolu SOAP 1.2 nad protokolem HTTP 1.1 a budou využívat přenosového kódování chunked Přílohy zpráv Dokumenty budou poslány uživateli ve formě: XML souborů dle příslušného schématu typu XML Schema PDF soubory nebo PDF soubory s fakturačními údaji v metadatech Tyto soubory budou zasílány v elementech SOAP zprávy odpovědi. Pro optimalizaci přenosu bude použito kódování metodou MTOM (Message Transmission Optimaliation Mechanism). 5.3 ZABEZPEČNÍ A AUTENTIZACE WS Standard umožňuje více variant/úrovní zabezpečení. Konkrétní realizace bude dána dohodou mezi výstavcem a bankou Varianta 1 Základní úroveň zabezpečení Webové služby budou komunikovat prostřednictvím two-way SSL tj. přes protokol HTTPS s dodatečnou autentizací jménem a heslem na úrovni protokolu SOAP v těle zprávy. Server banky i klientská aplikace výstavce se budou identifikovat certifikátem od akreditované certifikační autority Varianta 2 - Zvýšená úroveň zabezpečení Webové služby budou komunikovat prostřednictvím one-way SSL tj. přes protokol HTTPS s použitím serverového certifikátu na straně banky. Datum vydání: duben 2014, aktualizace duben /86

Standard elektronické fakturace - Popis rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví

Standard elektronické fakturace - Popis rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví Standard ČBA_29 Standard elektronické fakturace - Popis rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví Datum vydání: leden 2014 1/38 STANDARD

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Elektronická fakturace na vzestupu! Konference ISSS, 7.4.2014

Elektronická fakturace na vzestupu! Konference ISSS, 7.4.2014 Elektronická fakturace na vzestupu! Konference ISSS, 7.4.2014 Bankovní standard e-fakturace... Podporu standardu a projektu jeho implementace vyjádřilo i Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 1.1 Veřejný web slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice, provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho

Více

podnikatele ve formě PDF dokumentu nebo budou jednotlivé datové položky rozvedeny v XML subelementech.

podnikatele ve formě PDF dokumentu nebo budou jednotlivé datové položky rozvedeny v XML subelementech. Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 2.2 Veřejný web RŽP slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice. Jeho provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 2.5 Veřejný web RŽP slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice. Jeho provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Více

ERP-001, verze 2_10, platnost od

ERP-001, verze 2_10, platnost od ERP-001, verze 2_10, platnost od 2010.08.01. ELEKTRONICKÉ PŘEDEPISOVÁNÍ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ERP-001.pdf (208,89 KB) Tímto technickým dokumentem jsou, v souladu s 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Více

Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat

Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat Příloha č. 1A národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

ISDOC 6.0.1 Národní standard pro elektronickou fakturaci

ISDOC 6.0.1 Národní standard pro elektronickou fakturaci Národní standard pro elektronickou fakturaci 26. května 2014 1. Úvod... 1 1.1. Konvence... 1 2. Shoda se standardem... 2 2.1. Typy dokumentů ISDOC... 2 2.2. Dokument ISDOC... 2 2.3. Konzument ISDOC...

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC

Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC Dejte sbohem papírovým fakturám Vítejte ve světe elektronických faktur! Česká spořitelna, a.s. Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC Přehled EBPP Úvod 2 Proud to be Erste Základní schéma řešení e-fakturace

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní

Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Popis služby Poukazování hotovostních

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od 23. 10. 2010 1/5 1 Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu... 2 1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem... 2 1.3 Kontrola limitů a přístupů...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

verze platná od

verze platná od Klientský formát pro QR platbu v KB verze platná od 1.7.2017 1/7 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Základní pojmy... 3 1.3 Obchodní využití QR platby... 3 2 Popis formátu pro tvorbu QR platby...

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2 ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ verze 1.2 Obsah Přehled změn postupu... 2 1. Podání doplněného hlášení (oprava řádného hlášení)... 3 1.1 Podání doplněného hlášení - PDF formuláře... 3 1.2

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová Služby egovernmentu Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva Pavel Plachý Andrea Barešová Certifikační autorita PostSignum Služby certifikační autority Komerční certifikáty - bezpečný způsob

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci OKsystem a.s. 2015 Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 POPIS SLUŽBY... 3 2.1 Forma a struktura rozhraní... 3 2.2 Dostupnost služby...

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

GP webpay: Správa objednávek, Web Services

GP webpay: Správa objednávek, Web Services GP webpay: Správa objednávek, Web Services červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 ON-LINE ADMINISTRACE PROSTŘEDNICTVÍM WEB SERVICES... 3 DRUHY PODPOROVANÝCH POŽADAVKŮ... 4 Approve Reversal... 6 Deposit... 9 Deposit

Více

<xs:maxlength value=50/> </xs:restriction> </xs:simpletype> Příloha č. 2 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci OBSAH Zadání jednorázového příkazu k úhradě... Kliknutím na text 2 se rychle Vyplnění formuláře... dostanete na 3 požadovanou Autorizace... stránku 4 Zadání

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Popis nejpoužívanějších funkčností aplikace MojeBanka

Popis nejpoužívanějších funkčností aplikace MojeBanka OBSAH Kliknutím na text Zadání tuzemského příkazu k úhradě v CZK... se rychle 2 dostanete na Vyplnění formuláře... požadovanou 3 stránku Autorizace... 4 Zadání zahraniční / SEPA platby... 5 Vyplnění formuláře...

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně (Podatelny EPO)

Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně (Podatelny EPO) Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně (Podatelny EPO) Verze 1.6 Strana 1 (celkem 20) Popis struktury souborů Základní společnou vlastností

Více

Další rozvoj ISDS elektronické formuláře. Petr Stiegler poradce náměstka ministra vnitra pro informatiku

Další rozvoj ISDS elektronické formuláře. Petr Stiegler poradce náměstka ministra vnitra pro informatiku Další rozvoj ISDS elektronické formuláře Petr Stiegler poradce náměstka ministra vnitra pro informatiku Jak šel český egovernment 2000 2010 KLÍČOVÁ ČÍSLA (údaje k 7. dubnu 2010) 382 935 aktivních datových

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi

Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi Petr Hojný Česká spořitelna, a.s 16. sympozium EDI (FACT a eb), 16.4.2010 Řešení elektronické fakturace

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne... (dále jen Smlouva )

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne... (dále jen Smlouva ) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č.... ze dne...... (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi: Poskytovatelem : sídlo: jehož jménem jedná: IČO: IČZ: tel: fax: e-mail: (dále

Více

1 Import platebních příkazů

1 Import platebních příkazů Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání dat s účetními systémy. Jedná se o následující služby: Import platebních příkazů Platební příkazy automaticky vygenerované účetním

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016 Elektronická evidence tržeb P r a h a 2. srpna 2016 Agenda 1. Úvod 2. Zákon o evidenci tržeb a prováděcí předpisy 3. Technická dokumentace 4. Testovací prostředí (Playground) 5. Diskuse Zákon o evidenci

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH DATOVÝ STANDARD O ODPADECH verze MZP_ODPADY_2009_A OBSAH Vysvětlivky... 4 Označování hlášení, formát a rozsah tabulek... 4 Datový standard MZP_ODPADY_2009_A_S... 5 Datový standard MZP_ODPADY_2009_A_U...

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

API pro volání služby kurzovního lístku KB

API pro volání služby kurzovního lístku KB OBSAH API pro volání služby Kurzovní lístek KB... 2 Poskytované informace... 2 Informace pro volání resource exchange-rates... 3 Příklady request / response z volání služby kurzovního lístku... 5 Způsoby

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940

Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940 Popis souboru výpisů ve formátu SWIFT MT940 pro Expobank CZ a.s. Verze 2 Struktura exportu Expobanking Verze 2.0, 1. 4. 2017, Strana 1/ 9 Obsah Záhlaví strany výpisu... 3 Struktura bloku strany výpisu...

Více

Technické řešení. Poskytování časových razítek. v. 1.0

Technické řešení. Poskytování časových razítek. v. 1.0 v. 1.0 Obsah dokumentu Úvod... 3 Architektura PostSignum TSA... 3 Technická specifikace - rozhraní TSA pro žádající aplikace... 3 Žádost o časové razítko... 4 Zaslání žádosti, příjem odpovědi... 4 Formát

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ

E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ E R B I N T E R N E T - B A N K A H ROMADNÉ P L A T E B N Í P Ř Í K A Z Y ČÁST PRVNÍ HROMADNÝ DOMÁCÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Pro správné zpracování hromadného příkazu v CZK (hromadný domácí platební příkaz) je

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Certifikační autorita EET. Veřejný souhrn certifikační politiky

Certifikační autorita EET. Veřejný souhrn certifikační politiky Certifikační autorita EET Veřejný souhrn certifikační politiky Verze 1.0, 1.9.2016 Vymezení obsahu dokumentu Tento dokument obsahuje informace o zásadách a postupech činnosti Certifikační autority EET,

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

7) Integrace a rozhraní

7) Integrace a rozhraní 7) Integrace a rozhraní Číslo Otázka Odpověď 7.1 Kde je umístěna aktuální verze dokumentu Technický manuál? Aktuální verze dokumentu Technický manuál je umístěna na webových stránkách http://www.mvcr.cz/isoss

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

pomocí S/MIME ezprava.net s.r.o. 21. ledna 2015

pomocí S/MIME ezprava.net s.r.o. 21. ledna 2015 Lékařský email elektronická výměna dat ve zdravotnictví pomocí S/MIME ezprava.net s.r.o. 21. ledna 2015 Abstrakt Tento dokument popisuje technické požadavky nutné pro zabezpečenou výměnu dat ve zdravotnictví

Více

Dokumentace pro výrobce SW DIS13 - WS

Dokumentace pro výrobce SW DIS13 - WS Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz Dokumentace pro výrobce SW DIS13 - WS Státní ústav pro

Více

Obchodní Podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s.

Obchodní Podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s. Obchodní Podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s. 1. Vymezení působnosti I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s pojišťovnami

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s pojišťovnami ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s pojišťovnami Verze: 1.4h Datum verze: 18.1.2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - pojišťoven, v

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více