Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem. Mateřská škola. Josefínka a Vendelínek o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem. Mateřská škola. Josefínka a Vendelínek o.p.s."

Transkript

1 Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. 2014

2 ÚVOD... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Společenská odpovědnost... 9 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Popis věcného vybavení školy Životospráva Psychosociální podmínky Organizace v mateřské škole Řízení mateřské školy Popis personálního a pedagogického zajištění Spoluúčast rodičů ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Jak u nás probíhá den a celý týden Aktivity v mateřské škole Projekty MŠ Josefínka a Vendelínek Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH Evaluační systém v MŠ PŘÍLOHY

3 Ahoj! Jmenuji se Josefínka. Po mě a po mém bráškovi Vendelínkovi je pojmenována naše Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Školka s několikaletou tradicí v pražských Strašnicích. Vítáme Vás v našem školním vzdělávacím programu a rádi bychom Vám naší školku představili a vysvětlili, proč nejsme ledajaká školka, ale školka za odměnu. Když budeš hodný, půjdeš zítra do školky. Tak tato věta vystihuje názor dětí a rodičů na naši mateřskou školu. Nezisková Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je školou za odměnu. Následuj nás a uvidíš, jak to u nás chodí a vypadá, co všechno děláme, kdo se o nás stará a také se dozvíš, jak jsme vůbec vznikli. Všechny nejnovější akce a aktuality můžete vidět na Facebooku. Staňte se naším fanouškem. Budeme moc rádi. Naše mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je od zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pro rodiče a děti znamená akreditace zaručenou kvalitu předškolního vzdělávání s nadprůměrnými výsledky a nezapomenutelnými zážitky. Ve školce panuje atmosféra rodinného prostředí, aby se děti v nové životní fázi, kdy nastává odloučení od rodiny, cítily šťastně a spokojeně. Ve škole pracuje pedagogický personál s kvalifikací zaměřenou na předškolní a speciální pedagogiku. Respektujeme a zaměřujeme se na individuální potřeby rodičů a dětí a záleží nám na jejich maximální spokojenosti. Angličtinu máme zařazenou do našeho programu nenásilnou formou bilingvální výchovy. Školka má udělenou licenci na osvědčenou metodu Wattsenglish, která má jako jediná udělenou akreditaci MŠMT. Vzdělávání a výchova dětí je zajištěna Školním vzdělávacím programem Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem, který je speciálně vytvořen pro potřeby naší školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Do programu školy je zahrnuto používání moderních metod vzdělávání pro předškolní věk. Škola využívá při výuce počítač s dotykovou obrazovkou se speciálními interaktivními programy určenými pro předškolní věk, pomůcky Montessori pedagogiky a metody NTC Learning. 3

4 Ekologické zaměření školy se prolíná celým vzdělávacím programem a je ovlivněno ročním obdobím. Škola spolupracuje s odborníky pro předškolní věk psychologem, speciálním pedagogem, klinickým logopedem, s Centrem pro nadané děti a Mensou ČR. Prostory školy jsou zkolaudovány a vyhovují evropským normám pro předškolní vzdělávání. Škola má zajištěnou spolupráci a pravidelné kontroly z hygienické stanice s hasiči a BOZP. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je členem a získala značku Společensky odpovědná škola, je zapojena do ekologické sítě Mrkvička do projektu Celé Česko čte dětem a také do ekologického projektu Recyklohraní. Dále se každý rok zapojujeme do řady preventivních programů: Medvídek Brumla Policie ČR, Nechci kazy, Screeningové vyšetření očí, Zdravá pětka, atd. 4

5 Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, Web: IČ: Telefon: Ředitelka školy Bc. Petra Langerová Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Francová Finanční záležitosti Mgr. Pavlína Zuzová Mateřská škola Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky školy Finanční záležitosti školy Ředitelka školy: Bc. Petra Langerová, , Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Francová, , Finanční záležitosti: Mgr. Pavlína Zuzová, , Zřizovatel: Maximální kapacita: Josefínka s.r.o. Maximální povolená kapacita je 32 dětí Provozní doba: Pondělí Pátek 7:30 17:30 Na tvorbě ŠVP se podílely: Ředitelka školy Bc. Petra Langerová, Zástupkyně ředitelky - Mgr. Jana Francová Ilustrátorka ŠVP a interiéru mateřské školy Mgr. Pavlína Zuzová 5

6 Mateřská škola Josefínka a Vendelínek se nachází v řadovém rodinném domě ve Strašnicích. Sídlí v bezpečné jednosměrné ulici, s dobrou možností parkování. Škola je dostupná městskou dopravou, umístěna mezi tramvajovými zastávkami Radošovická a Dubečská. V docházkové vzdálenosti je přístupná také z metra Skalka či Strašnická. Maximální povolená kapacita je třicet dva dětí, které jsou podle věku rozděleny do třech tříd (heren). Škola má k dispozici dvě patra a vlastní zahradu. V prvním podlaží se nachází šatna. V zimním období a při nepříznivém počasí (déšť, bláto, sníh) se děti přezouvají na chodbě v předsíňce. Ze šatny mají děti přístup do sociálního zázemí, jídelny a herny. Hlavní herna Kulišárna, určena zpravidla pro děti od 4 do 5 let v počtu 15 dětí je umístěna v přízemí. Je rozdělena na tematické koutky, koutek s knihami, koutek pro dramatickou činnost, výtvarný koutek, stolní hry a koutek s Montessori pomůckami, které jsou rozděleny podle zaměření na matematické představy, jazykové, kosmické, smyslové a praktické. Dále jsou zde boxy, kde mají děti uloženy hračky a konstruktivní stavebnice podle druhu. Je zde umístěna rozsáhlá knihovna odborné literatury, metodických a pracovních materiálů. V herně jsou umístěna také lehátka pro odpolední odpočinek dětí. V prvním patře je druhá šatna, ze které je přístup do jídelny, sociálního zázemí a je určena pro třídy Moštárna a Roštárna. Nachází se zde další doplňková učebna, která slouží pro účely pracovních schůzek vedení, individuální práce s dětmi, setkávání s rodiči a výuce angličtiny. Je zde umístěna rozsáhlá knihovna odborné anglické literatury a uložena dokumentace školy. Herna Rošťárna je určena pro děti zpravidla ve věku od 3 4 let v počtu 9 dětí. V herně najdeme boxy, kde mají děti rozděleny konstruktivní stavebnice a hračky. Pod oknem je pro děti připravena malá knihovna a výtvarný a pracovní materiál je uložen v prostorné skříni. V herně jsou uložena lehátka. Herna Mošťárna, která je určena pro děti před nástupem do základní školy a byla speciálně připravena a vybavena pro děti zpravidla ve věku od 5 do 6 let v počtu 8 dětí. Je zde umístěn počítač s dotykovou obrazovkou a speciálními interaktivními programy i v anglickém jazyce, velká tabule, která umožňuje nácvik dětí v grafomotorických a vizuálních 6

7 schopnostech, knihovna a odpočinkový koutek, výtvarný a pracovní koutek a dále Montessori pomůcky, které slouží především k upevnění matematických, jazykových, smyslových schopností a znalostí v oblasti kosmické výchovy. Největší radost a vyžití přináší dětem zahrada. V zadní části zahrady stojí altán, který je v teplých měsících využíván jako letní třída. Je zde umístěn stůl a lavičky. Na zahradě se nachází velké pískoviště a skříň s kuchyňským nádobím. V letních měsících se přesouvá denní program na zahradu. Většina řízených činností a spontánních her probíhá venku. Na zahradě mají děti dále k dispozici tříkolky, zastřešené velké pískoviště, skříň s kuchyňským nádobím a hračky, nafukovací bazének, speciálně vyvýšený záhonek, na kterém se pěstují kytičky nebo zelenina a přírodní herní prvky sloužící k zvyšování tělesné zdatnosti dětí. V rámci venkovních aktivit škola využívá také ohraničené hřiště s průlezkami a měkkou gumovou podestýlkou. Hřiště je umístěno naproti budově školy. Pedagogové pravidelně s dětmi chodí na procházky v okolí školy. Dále je program školy obohacen množstvím rozmanitých výletů, jak v nejbližším okolí např. dětský park Gutovka, Hostivařská přehrada, tak i ve vzdálenějších lokalitách v rámci výletů při kterých škola využívá soukromý autobus. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek si zakládá na své vlastní rozsáhlé knihovně, která je v rámci projektu Jsme spolu k dispozici i rodičům. Knihovna je neustále doplňována o odborné knihy zaměřené na pedagogiku, psychologii, environmentální výchovu, péči o děti s problémovým chováním, vzdělávání nadaných dětí a knihy s inspirací pro výtvarné, hudební a pohybové činnosti. Pedagogové, zde mají možnost vyhledávat inspiraci, rozšiřovat si své znalosti a teoretizovat své zkušenosti. V každé herně jsou umístěny nástěnky, kde je prezentována společná práce s dětmi. Výtvarné práce dětí jsou umístěny i na venkovní chodbě. O kvalitní a pestrou stravu se stará formou obědů firma Bionea s.r.o. zařízení školního stravování. Dopolední a odpolední svačinky se připravují společně s dětmi, pitný režim je zajištěn samoobslužnými barely, ze kterého si děti mohou kdykoliv během dne natočit neslazené nápoje. Úklid a desinfekce školy je zajištěna podle rozpisu školního provozního řádu, denního a týdenního rozpisu úklidu. Správu a údržbu celého objektu má v kompetenci majitel budovy. 7

8 8

9 Mezi aktivity školy patří obecně prospěšné projekty Jsme spolu, který zaštiťuje a podporuje společně trávený čas rodičů a dětí. V rámci tohoto projektu škola organizuje společné akce od výletů až po společné strávená hravá a kreativní odpoledne. Máme rádi Zemi, projektem reagujeme na aktuální problémy odcizení děti od přírody, její ochrany, ale i ochrany sám sebe a druhých. V projektu je realizován ekologický kroužek Žížalka, ve kterém děti budují a pečují o vlastní zahradu, starají se o zvířata: morče Josefínu, Agamy Džamalu a Ervína a žížalkovník. Škola se zapojila do celorepublikového projektu Recyklohraní, ve kterém se v oblasti hlavního města Prahy umístila na prvním místě ve sběru starých telefonů. V rámci těchto projektů mateřská škola spolupracuje s rodiči, médii, odbornou veřejností, místní komunitou a jinými institucemi. Začátkem školnímu roku 2014/2015 zahájila škola spolupráci se základními Kouzelnými školami vzájemnými návštěvy, v rámci kterých proběhla prohlídka, výměna informací, ukázka pomůcek a hudební představení. Na jaře 2013 škola zahájila spolupráci s Mensou ČR a Centrem nadání. V rámci těchto organizací absolvovali pedagogové školení výuky Mensa NTC Learning I, II, III pro školky. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ 9

10 v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. S celým projektem, byli seznámeni i rodiče formou semináře pořádaného ve spolupráci s Centrem nadání. Mateřská škola získala začátkem školního roku 2014/2015 značku Odpovědná škola. Značku Odpovědná škola uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání dětí vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí. Cílem projektu je zvýšit podvědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné chování dětí, ale i rodičů naprosto samozřejmé. 10

11 Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. sídlí v nově zrekonstruovaných prostorech, které odpovídají normám evropské unie, bezpečnostním a hygienickým normám. Škola má k dispozici dvě patra a zahradu. Celá budova má dostatečně velké prostory pro uskutečňování individuálních a skupinových činností. Škola má dostatečně vyhovující prostory, šatny pro ukládání osobních věcí dětí. Herny jsou vybaveny dostatečným počtem kvalitních knih, hraček a stavebnic. Škola má k dispozici Montessori pomůcky, materiál sloužící k výuce metody NTC learning, počítač s dotykovou obrazovkou, speciální pomůcky k environmentální výchově a možnost péče o zvířata. Všechny pomůcky a hračky jsou umístěny v dosahu dětí. Pomocí obrázků a pravidel s dětmi je dostatečně jasno, kam co patří. Rodiče a celý tým školy se podílí na výrobě pomůcek a materiálu ke vzdělávání dětí. Nábytek, sociální zázemí, lehátka a ostatní vybavení odpovídá antropometrickým požadavkům, jsou bezpečná a zdravotně nezávadná. Herní pomůcky odpovídají věkovému složení dětí, jsou plně využívány a průběžně doplňovány podle finančních možností školy. Děti se společně s pedagogy podílejí na zkrášlování školy svými vlastními nápady a výrobky, které se vystavují na chodbě školy a v herně. Na zahradě je co nejvíce využito prvků z přírodního materiálu. Průlezky z pařezů a kmenů stromů, dřevěné pískoviště, které je průběžně obměňováno a doplňováno za pomoci rodičů, zahradní kuchyňka s nádobím, nafukovací bazének a záhonky, na kterých si děti s rodiči pěstují kytičky a zeleninu. Nově zbudovaný je chodníček a oplocení, které vzniklo za finanční podpory rodičů. V teplých měsících se většina řízených činností a spontánních her koná venku. Děti mají i možnost vzít si na zahradu knihu, časopis nebo různé stavebnice. K venkovnímu vyžití mají děti k dispozici ohraničené hřiště naproti škole. Vnitřní i venkovní prostory má Mateřská škola Josefínka a Vendelínek, o.p.s. smluvně pronajaty od majitelů domu. 11

12 Pedagogický tým je pro děti vzorem chování a upevňuje v nich návyky zdravého životního stylu. Po celý den je dětem poskytována plnohodnotná a pestrá strava. Děti mají během dne dostatek tekutin, samy se mohou dle potřeby obsloužit. V mateřské škole se děti stravují 4x denně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, druhá odpolední svačina. Do jídelníčku je dětem zahrnuto každý den dostatek ovoce a zeleniny. Rozvoz a dodání obědů zajišťuje firma Bionea, s.r.o. Děti mají možnost ochutnat všechny druhy mas, ryb, luštěnin, zeleniny, atd. Dle přání rodičů lze objednat vegetariánský oběd. V případě potravinových alergií sledují pedagogické pracovnice nevhodnost jídla pro dítě. Děti, nejsou do jídla nuceni. Po celý den respektujeme individuální potřeby dětí a přání rodičů. Děti mají v režimu dostatek prostoru pro spontánní hru a pohyb jak v interiéru, tak exteriéru školy. Respektujeme individuální potřeby odpočinku. Nenutíme děti do spaní, necháme je odpočívat při čtení pohádky, pokud děti neusnou, mohou si vybrat z klidových činností - prohlížet knížky nebo si u stolečku kreslit. 12

13 Pro nově příchozí děti máme volný adaptační program a vycházíme vstříc jejich potřebám. (viz. Příloha 1.: Adaptační program) Celý tým se k dětem chová láskyplně a nenásilně. Naším cílem je, aby se děti cítily ve škole jako v domácím přátelském prostředí. Děti jsou co nejvíce formou motivace aktivizovány, podporovány a kladně hodnoceny. Nejen děti, ale i jejich rodiče se snažíme poznávat individuálně. Vedeme děti k vzájemné toleranci, pomoci a zdvořilosti. Snažíme se o vštěpování základních morálních hodnot společnosti. Ke všem dětem ve škole je uplatňován rovnocenný přístup, žádné dítě není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Ve škole není podporována nezdravá soutěživost dětí. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je ve škole nepřípustná. (viz. Příloha 2.: Etický kodex školy) Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat pravidla a řád ve škole. Společně s dětmi jsme si zpracovali pravidla Už vím jak se chovat k sobě a svým kamarádům. (viz. Příloha 3.: Už vím jak se chovat k sobě a svým kamarádům) Prostředí školy vytváří pozitivní atmosféru, a to především díky krásným ilustracím, zdobící interiér, ilustrátorky Mgr. Pavlíny Zuzové. Chodbu školy, schodiště a nástěnku v herně zdobí výtvarné práce dětí. Pedagogické pracovnice se zaměřují také na neformální vztahy mezi dětmi, snaží se stmelit a utužit třídní kolektiv prosociálním směrem. Zejména v souvislosti s prevencí sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku. (viz. Příloha 4.: Minimální preventivní program sociálně patologických jevů). Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem, jejich výchově a vzdělávání. Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním režimu vyvážený. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány 13

14 k vlastní aktivitě a pracovaly vlastním tempem. Ve škole jsou podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky a pomůcky. Ve škole dbáme na osobní soukromí dětí. V mateřské škole nepřekračujeme maximálně povolený počet dětí. Celý tým školy je detailně seznámen se svou náplní práce, s kompetencemi a povinnostmi, které jejich úloha s sebou přináší. Pedagogické pracovnice, pracují komplexně jako tým a společně řeší nastalé situace a problémy. Úzce spolupracujeme s rodiči dětí a snažíme se jim vyjít vstříc. V mateřské škole je zaveden efektivní komunikační systém, rodiče jsou informováni em, Facebookem, telefonem a nástěnkou. Pedagogové se snaží veškeré informace předávat rodičům také osobně. Ředitelka školy či její zástupce zodpovídá za vedení celého týmu, za jeho motivování k dalšímu vzdělávání, organizování služeb, dodržování řádu a cílů programu. Dále také odpovídá za kvalitu stravování, úklid a kontrolu technického stavu budovy. Také dbá na dodržování školního řádu, všech předepsaných vyhlášek a zákonů. Celý tým se podílí na zpracování ŠVP. Mateřská škola spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a s jinými organizacemi a odborníky poskytující pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. V současné době působí v Mateřské škole Josefínka a Vendelínek o.p.s. celkem šest zaměstnanců a jeden dobrovolník. Z toho pět zaměstnanců je na plný pracovní úvazek, čtyři pedagogové a hospodářka. Na stanovený počet 32 dětí jsou k dispozici na den čtyři pedagogové. Všechny pedagogické pracovnice mají odpovídající kvalifikaci. Ředitelka ukončila kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení a studuje obor Speciální pedagogika v magisterském studiu. Zástupkyně ředitelky je absolventem magisterského studia obor Sociální pedagogika a volný čas a absolventem bakalářského studia Učitelství pro 14

15 mateřské školy. Hospodářka je absolventkou magisterského studia oboru Marketingová komunikace. Vedoucí pedagog ve třídě Kulišárna má ukončené vzdělání v magisterském oboru Sociální pedagogika a v bakalářském studium Pedagogika volného času. Pedagog ve třídě Rošťárná má vystudován středoškolský program Předškolní výchova. Dobrovolník vede angličtinu v dopoledním programu a kurz angličtiny v odpoledních hodinách. V rámci nadstandardních aktivit za úplatu spolupracujeme s agenturou Rytmik, která nám zajišťuje kurz keramiky. Děti mají možnost zapojit se do plaveckého kurzu v bazénu na Slunečním vršku. Tento kurz probíhá jednou týdně, dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Ředitelka školy vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogů. Celý tým pedagogů se soustavně vzdělává studiem odborné literatury, která je dle potřeby doplňována. Dále se tety účastní seminářů a kurzů. Specializované služby, jako je logopedická nebo jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Naše škola spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr. Danielou Portychovou, s pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 10, psychology z Centra nadání a odborníky s Mensy ČR. Všichni pedagogičtí pracovníci vykonávají svědomitě svou práci, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy. Vzdělávání předškolních dětí se řídí Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pracovní tým se řídí jasně vymezenými a společně vytvořenými pravidly (viz. Příloha 2.: Etický kodex školy). Rodiče mají přístup do všech prostor mateřské školy a mají možnost zde s dětmi trávit čas dle vlastní volby. V odpoledních hodinách se ve škole často zdržují i s mladšími sourozenci. Podílejí se na uskutečňování společných akcí, jak v prostorách školy, tak mimo ni, formou výletů, oslav, exkurzí a dalších činností. Rodiče podporují aktivity školy darováním spotřebních, výtvarných a jiných užitkových materiálů pro školu. Podílejí se též na formování ŠVP. 15

16 Informace o plánovaných či probíhajících aktivitách dostávají rodiče osobně či pravidelně prostřednictvím ů, webových stránek a na Facebooku mateřské školy. Rodiče mají možnost denně při předávání dětí hovořit s pedagogy či ředitelkou školy o průběhu vzdělávání, programu, chování a rozvoji svého dítěte. Mateřská škola doplňuje a zároveň podporuje rodinnou výchovu. Pedagogové zastávají profesionální přístup, zachovávají diskrétnost a nezasahují do soukromí rodin. Spolupráce Mateřské školy Josefínka a Vendelínek, o.p.s. s rodiči je více popsána v projektu Jsme spolu (viz. Příloha 6.: Jsme spolu), na kterém si naše mateřská škola zakládá. 16

17 Přijímání dětí Do mateřské školy jsou přijímány děti v průběhu celého roku a to v závislosti do naplnění kapacity. V případě zájmu o docházku, rodiče mateřskou školu po individuální dohodě navštíví. Při návštěvě jim je předložen školní vzdělávací program, řád školy a obdrží všechny potřebné formuláře k vyplnění. Rodiče platí dané školné dle platného ceníku školy. Při nástupu do školy jsou rodiče povinni odevzdat všechny nezbytné formuláře, včetně vyjádření od lékaře. Rodiče jsou povinni hlásit změny v adrese trvalého bydliště a telefonního kontaktu. Kritéria přijetí Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Dále je dávána přednost sourozencům dětí, které již mateřskou školu navštěvují. Vnitřní režim mateřské školy V mateřské škole je maximální kapacita na den třicet dva dětí. Děti jsou rozdělen do třech tříd zpravidla podle věku. Pro nově příchozí děti je připraven adaptační program. Rozvíjíme u dětí především samostatnost a sebeobsluhu. Respektujeme individuální potřeby dětí. Necháváme děti nést určitou zodpovědnost za své činy. Rozvíjíme zvídavost dětí a upevňujeme jejich pocit bezpečí a jistoty. Upevňujeme kamarádské vztahy a učíme je pomoci mladším kamarádům. Vedeme děti k dodržování společenských pravidel. Umožňujeme dětem se dostatečně rozvíjet a realizovat. Vytváříme dostatečně stimulující prostředí k rozvoji řeči a jazyka. Spolupracujeme s logopedem. Posilujeme sebevědomí ve vlastní schopnosti. 17

18 Nabízíme dostatek rozmanitých činností k poznávání, objevování a to především formou prožitkového učení. Angličtina je do programu zařazena formou bilingvální výchovy každý den. Děti mají k dispozici unikátní výukové materiály metody Wattsenglish, obsahující vlastní zábavné pracovní listy, CD s písničkami a DVD s interaktivními programy. K získávání nových dovedností a rozvíjení kognitivních funkcí dětem slouží počítač s dotykovou obrazovkou, klávesnicí a myší se speciálně upravenými interaktivními a logickými programy. Pedagogové používají ke vzdělávání kvalitní didaktický materiál a vybavení, Montessori pomůcky a metodu NTC Learning a to vše formou prožitkového učení. Rozdělení tříd Program a aktivity ve všech třídách se vzájemně prolíná a doplňuje. Třída Rošťárna Pro nově příchozí a zpravidla nejmenší děti je určena třída Rošťárna v prvním patře školy. Třída je určena pro devět dětí. Ve třídě je program zaměřen především na volnou a postupnou adaptaci. Na utváření pocitu bezpečí, důvěry a prosociálních vztahů ve škole. Děti jsou vedeny k samostatnosti, sebeobsluze a hygienickým návykům. Třída Kulišárna Pro starší děti a děti, které již školku navštěvují druhým rokem je určena zábavná věkově smíšená třída zpravidla ve věku tří až čtyř let ve skupince dětí. Třída je zaměřena na ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Učíme se chránit přírodu, zdravě žít, třídit odpad, máme hodně sportu pro náš zdravý vývoj, cvičíme jógu, plaveme, chodíme do sauny. To vše formou prožitkové a zážitkové pedagogiky. Co nejčastěji chodíme na procházky, výlety, staráme se o naše záhonky a pečujeme o naše zvířátka morče Josefínu a Agamy. 18

19 Třída Mošťárna Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je určena třída Mošťárna pro 9 dětí. Cílem předškolní třídy, je zajištění maximálního a harmonického rozvoje a schopností dětí, které později umožní úspěšné čtení, psaní a počítání ve výuce na základní škole. Děti se zde učí předmatematické gramotnosti rozvoj prostorové orientace, rozlišování základních geometrických tvarů, grafomotorické činnosti, práce s pracovními listy, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, třídění předmětů, porovnávání a tvoření nadřazených pojmů, dále také rozvíjení předčtenářských dovedností atd. (viz. Příloha 12.: Projekt předmatematické gramotnosti a Příloha 11.: Čtenářská gramotnost) Metody a formy práce s dětmi jsou přizpůsobeny jejich věku a potřebám a nepřetěžují je. Zařazeno je prožitkové učení, situační učení, vytváření pracovních návyků, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti a schopnosti souvislého vyjadřování. Dále také rozvíjení sociálních dovedností a emocionální zralosti. K získávání nových dovedností a rozvíjení kognitivních funkcí dětem slouží počítač s dotykovou obrazovkou, klávesnicí a myší se speciálně upravenými interaktivními a logickými programy. 19

20 7:30 9:00 Pondělí - Pátek: Přicházíme do školky, hrajeme si dle vlastního výběru, nebo s námi pedagogové individuálně pracují, když si dostatečně pohrajeme, jsme svoláni do kruhu, kde se přivítáme a dozvíme se, co budeme po celý den dělat. 9:00 9:45 Pondělí Pátek: Jdeme se protáhnout, zacvičit jógu nebo cvičíme na overballech, celkově se protáhneme, učíme se správnému držení těla a relaxujeme. Někteří z nás se jdou učit plavat. Je to super zábava posilujeme si zdraví, otužujeme se a učíme se pochopit přirozenou řeč těla ve vodě. 9:45 10:00 Společně si připravíme svačinku, sami se snažíme namazat si pečivo a obsluhovat se u stolu. 10:00 10:30 Pondělí - pátek: Máme hlavní řízenou činnost, dle tématu na daný měsíc. Malujeme si, tvoříme, zpíváme, experimentujeme a dozvídáme se mnoho zajímavostí ze světa. Osvojujeme si základy anglického jazyka a učíme se pomocí her, říkanek a písniček. V předškolní třídě máme speciálně sestavený rozvrh, abychom na nic nezapomněly. (viz. Příloha 10:Rozvrh třída Mošťárna) 10:30 12:30 Pobyt venku, pečujeme o naše záhonky, jdeme na procházku po okolí, na hřiště, či nedalekou louku. V případě přívětivého počasí, především v letních měsících se veškeré činnosti přesouvají ven, především na naši zahrádku. 12:30 14:30 Připravujeme oběd, učíme se správně stolovat, uklidit si po sobě a připravit si postýlky. Nezapomínáme si správně vyčistit zoubky, poté následuje relaxace na lůžku nebo v polštářkách a poslech pohádky. 14:30 14:45 Připravujeme si svačinky a začínají nám odpolední kroužky podle výběru. 14:45 15:30 Pondělí Pátek Odpolední kroužky dle rozvrhu ( viz. Příloha 11: Rozvrh třída Kulišárna a Rošťárna) 20

21 16:00 17:30 Odcházíme domů, hrajeme si a těšíme se na další den. Využití ICT v naší škole K získávání nových dovedností a rozvíjení kognitivních funkcí dětem slouží počítač s dotykovou obrazovkou, klávesnicí a myší se speciálně upravenými interaktivními a logickými programy. Speciální výukové počítačové programy mohou pomoci při prevenci a nápravě specifických poruch učení, obsahují edukační efekt a ovlivňují rozvoj poznávacích schopností, proto mohou lépe připravit děti na přechod do základní školy. Dětem umožňujeme postupné zvykání na počítač jako součást prostředí (prevence eventuálních závislostí v pozdějším věku). Počítač je vybaven speciálními hrami a výukovými programy i v anglickém jazyce, které umožní dětem objevovat neznámé a napomáhají k rozvoji logických úvah, podporují schopnost rychle se rozhodnout a zlepšují prostorovou orientaci. Čas, který děti u počítače tráví, je přesně vymezen na max. 20 minut denně a programy jsou pečlivě volené. Angličtina je do programu zařazena formou bilingvální výchovy každý den. Metoda Wattsenglish je výjimečná tím, že představuje ucelenou a návaznou metodiku výuky angličtiny pro předškoláky a školáky, která byla vyvinuta ve spolupráci s 21

22 psychology, pedagogy a lingvisty. Vychází z přirozeného osvojování si řeči (podobně jako se učíme mateřštinu) a zároveň fixuje pevné gramatické základy. Metoda je maximálně motivační - děti chtějí mluvit. Respektuje 4 základní fáze učení - 1. slyším, vidím, chci to říct; 2. opakuji a automatizuji; 3. reaguji; 4. mluvím. Děti se učí jazyk (slovíčka i gramatiku) okamžitě přirozeně používat v běžných situacích (funkční využití jazyka). Metoda je vysoce efektivní - děti jsou schopné velmi brzy porozumět, a dokonce samy začít v angličtině komunikovat. Využívá unikátní výukové materiály Wow!, v nichž s dětmi komunikuje živá tvář, nikoliv pouze kreslená postavička. V hodinách se pracuje i s DVD, CD, plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami. Světem angličtiny děti provází Steve Watts - autor metody a hlavní tvář všech výukových materiálů umožňuje rodičům zjistit, co děti umí. Všichni učitelé, kteří tuto metodiku využívají, procházejí odborným školením i následnými workshopy, vyučují zásadně podle výukových materiálů Wow! a dodržují manuál výuky (viz. 22

23 Kroužky v rámci školky Kroužky jsou zahrnuty v rámci školného a probíhají zpravidla v odpoledních hodinách. Flétnička - Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Při hře na flétnu děti rozvíjí své hudební, rytmické i harmonické cítění a osvojují si základní znalosti hudební nauky. Přínosem hry na flétničku je pro děti i osvojení si správného dýchání. Děti si osvojí spousty hezkých písniček i doprovodných cvičení. Kroužek Flétnička probíhá ve školce 2x týdně. Šikovné ruce Kroužek rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Děti se zde učí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny. Kroužek se přizpůsobuje tematickým blokům. Dramatický kroužek - Dramatická výchova má obrovský vliv na formování jedince a posiluje jeho sebevyjádření a vnímání skrze příběhy a pohádky. Děti si díky ní obohacují slovní zásobu, procvičují výslovnost, pracují se svojí fantazií a představivostí a učí se pracovat s příběhem. Právě proto je dramatický kroužek zahrnut v programu naší školky. Lektorka kurz obohacuje interaktivními hrami a úkoly, děti vstupují a zapojují se do děje, zkouší si hrát role. Tanečky s Josefínkou - Taneční, pohybová a hudební průprava je vedena hravou a nenásilnou formou, probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Část kroužku je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí rozvíjí přirozeným způsobem cit pro hudbu. V kroužku se 23

24 využívá spojení hry, tanečků, dětských písniček a říkadel. Součástí lekce jsou cvičení podporující správné držení těla. Děti jsou vedeny k základní pohybové koordinaci. Logopedická cvičení Logopedická prevence podporuje především komunikační schopnosti a dovednosti formou průpravných cvičení na rozvoj sluchového, zrakového vnímání, rozvoj motoriky mluvních orgánů, rozvoj slovní zásoby, gramatické složky řeči, rytmických cvičení, rozumových schopností a schopností souvislého vyjadřování za pomoci vhodných pomůcek. Ekologický kroužek Žížalka Cílem environmentálního kroužku Žížalka je v dětech aktivně rozvíjet zájem o přírodu, poznávat ji a ochraňovat. Dětem umožňuje osobní zkušenosti s přírodou a zažívat jí všemi smysly, plní různé úkoly a hrají tematické hry. Snažíme se rozvíjet vědomí o rozmanitosti všech forem života a pocitu zodpovědnosti za životní prostředí. 24

25 Mimoškolní aktivity Mimoškolní aktivity Jsou rodiči hrazeny zvlášť a probíhají převážně v odpoledních hodinách. Keramika - Děti si zde osvojí základy modelářské techniky, uplatní svoji fantazii a kreativitu. Procvičují si jemnou motoriku, uvolňují zápěstí, emoční napětí. Kroužek zajišťuje škola ve spolupráci se společností Rytmik. Děti získávají povědomí o tom, jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků, jak výrobky barvit. Plavaní Lekce začíná rozplaváním formou zábavných her na zahřátí. V každé lekci se děti naučí nový plavecký styl a budou ho procvičovat. Kurz vedou zkušení lektoři, kteří budou s dětmi po celou dobu ve vodě, dohlížejí, aby se děti učily plavecké styly správným způsobem. Děti se učí pochopit přirozenou řeč těla ve vodě. Po plavání děti navštěvují saunu. Josefínka Speaks English Anglický kurz, který ve spolupráci s MŠ Josefínka a Vendelínek nabízí dětem výuku anglického jazyka formou odpoledního kroužku, který je placený a stojí mimo rámec školy. Odpolední výuka se odehrává jednou až dvakrát týdně v přesně stanovený den a čas a to ve skupinkách o maximálně šesti dětí. Jednotlivé skupinky jsou rozděleny dle pokročilosti. 25

26 K tradičním aktivitám ve školce patří Jablíčková slavnost Výroba ptačích budek, Pouštění draků na louce, Dlabání halloweenských dýní, Návštěva Mikuláše Výroba adventního věnce, lampionkový průvod Masopustní průvod v maskách, Velikonoční tvoření barvení vajíček, Oslava Dne Země sázení kytiček, péče o zahradu, Posezení pro maminky oslava dne matek Party školky oslava narozenin celé školky Olympiáda pro tatínky oslava dne otců, Den dětí Mezi další oblíbené akce v průběhu roku určené také pro rodiče patří výlety do Svíčkárny, Toulcova dvora, Gutovka, Hostivařské přehrady, Hrad Berchtold, Staré hrady, Botanicus, Medník, Zámek Loučeň, Národní muzeum, ZOO, Planetarium, Království železnic, Návštěva hasičů a policajtů a Kurz první pomoci Velice oblíbenou akcí je Pyžámková noc, kdy děti přespí přes noc ve škole. 26

27 Nadstandartní aktivity a spolupráce s dalšími projekty Celé Česko čte dětem program na podporu čtení knížek dětem Společenská odpovědnost škol inovativní projekt pro školy Nechci kazy certifikovaná školka v prevenci zubního kazu Mrkvička člen sítě ekologické výchovy Pavučina Recyklohraní aneb ukliďme si svět osvěta dětí v recyklování Medvídek Nivea vzdělávací program pro předškolní děti Mensa ČR NTC Learning systém učení dětského mozku Primavizus vyšetření zraku dětí ve školce Zdravá pětka Nadační fond Albert, poučení o zdravé výživě Topskolky.cz portál mateřských školek Medvídek Brumla preventivní program Policie ČR Hasiči v Průběžné pravidelné návštěvy hasičské stanice Městská knihovna v Praze v Ruské ulice - oddělení pro děti Rytmik dětem s.r.o. nabídka zájmových kroužků 27

28 Jsme spolu Projekt Jsme spolu vznikl s cílem podpořit čas, který tráví rodiče se svými dětmi. Rodiče se zapojují do aktivit, kterých se jejich dítě v rámci školního zařízení účastní. ( viz. Příloha 6.) Máme rádi Zemi Ekologický projekt naší školky Máme rádi Zemi, je každodenně zahrnut do našeho školního programu. Cíle tohoto dlouhodobého projektu je učit děti především lásce ke všemu živému, probudit v nich láskyplný vztah k přírodě a jejímu přirozenému koloběhu. Naučit je respektovat prostředí, které je obklopuje, neničit ho, ale pečovat o něj. Tento projekt se zakládá a vychází především z praxe a vnímání svého okolí ne formou obrázků, ale zejména prožitkem. V tomto projektu recyklujeme, pečujeme o zvířátka, pěstujeme zeleninu, bylinky a kytičky a staráme se o zahradu. Nezbytnou součástí projektu Máme rádi Zemi jsou malé podprojekty. Například budování ekologické zahrady: (viz. Příloha 14.) 28

29 Malý cestovatel Kryšpín S mateřskou školou Josefínka a Vendelínek se doma nesedí. Máme rádi výlety stejně tak, jako náš malý kamarád, cestovatel Kryšpín. Jezdíme s ním vláčkem, když jedeme daleko, pronajmeme si autobus, poznáváme hrady a zámky, divadla, zvířátka, pohádkové postavy a letadla, pana Ladu a také krmíme kachny a pouštíme lodičky zkrátka se bavíme a podnikáme mnoho výletů nejen o prázdninách. Projekt se každoročně obměňuje. 29

30 Vycházíme z respektování individuálních potřeb a možností každého dítěte. Snažíme se o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti dítěte. Pedagogický personál uplatňuje při vzdělávání dětí vysoce profesionální postoje odpovídající potřebám dětí. Tyto děti mají jiné osobnostní předpoklady a je pro ně nutná pozitivní motivace. Je proto důležité zajistit, aby nebyly znevýhodňovány a nedostávalo se jim častěji negativní zpětné vazby. Pokud je zjištěn od odborníka u některého dítěte nerovnoměrný vývoj či jiná vada, je rodičům doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného specialisty. Pedagogové úzce spolupracují se zákonnými zástupci dětí. Pokud je u dítěte diagnostikována vada řeči, pedagog se podílí na jejím odstranění preventivními logopedickými cviky. V naší mateřské škole integrujeme děti cizinců, zaměřujeme se na zvládnutí českého jazyka a respektování jeho hodnot a kultury. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek nemá bezbariérový přístup, což znesnadňuje integraci tělesně postiženého dítěte. V případě potřeby, bude dítěti ve spolupráci s poradnou vypracován individuální vzdělávací plán. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 10 v Jabloňové ulici, s Mensou ČR, Centrem nadání a klinickou logopedkou PaeDr. Danielou Portychovou. Všechny tyto instituce provádí diagnostiku dětí a doporučují další postupy v práci s nimi V mateřské škole se zaměřujeme na vzdělávání dětí mimořádně nadaných, doplňujeme nabídku dalších aktivit a přizpůsobujeme jim program. Práce s nadanými předškolními dětmi je účinná, je-li jim věnována pozornost v komunikaci, není uplatňován autoritativní styl, nechávají se prezentovat jejich výkony a názory a společně se hodnotí činnosti, hovoří se o nich. Tím si uvědomují své přednosti a nedostatky. Nadaným dětem je důležité poskytovat podmínky pro vzdělávání, které jim umožní rozvinout jejich potenciál a dosahovat výsledků a zkušeností, které je obohatí. Spolupracujeme s Mensou ČR a Centrem nadání, které provádí kompletní diagnostiku dětí. Jedná se o soubor aktivit pro rozvoj rozumových schopností, zjistí se silné a slabé stránky rozumových schopností a rodiče budou informování, v čem mají své dítě podporovat a vzdělávat. Naše mateřská škola se zapojila do projektu Mensa pro školky. Pedagogové 30

31 absolvovali speciální školení NTC Learning vedený Mensou ČR. Získané zkušenosti a metody budou pedagogové uplatňovat ve výuce. Zapojení rodičů výrazně zvyšuje výsledky u dětí. Pro rodiče proto pořádáme přednášky a semináře vedené Centrem nadání. Rodiče se zde seznamují s rozvíjením intelektu svého dítěte a mohou si prohlédnout a zakoupit hry a různé učební pomůcky. NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, mající vědecké základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy ukazují, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových spojení do 7 let věku, z toho 50% propojení vznikne dokonce do 5 let věku dítěte. Je tedy významné věnovat pozornost předškolnímu věku dětí, efektivitě učení a využívání jejich paměti. Tato metoda vznikla na půdě srbské Mensy, v zájmové skupině Nikola Tesla Centre, proto tedy zkratka NTC Learning. Systém učení NTC Learning klade důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry, otáčení těla kolem vlastní osy. Využívají se hádanky, příběhy s otevřeným koncem, práce s hudbou a podporuje se tvořivé myšlení. Přínos z této metody je především v systematičnosti, vědomosti a pravidelném provádění činností. To vše vede k aktivizaci odpovídajících mozkových center. Využívají se asociativní symboly, zejména značky aut a vlajky států. 31

32 Na tvorbě ŠVP se podílel celý pedagogický tým. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je přizpůsoben podmínkám Mateřské školy Josefínka a Vendelínek o.p.s. ŠVP Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem je přizpůsoben řádu, režimu a potřebám Mateřské školy Josefínka a Vendelínek o.p.s. Program je zpracován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí a jejich citovému, rozumovému a tělesnému rozvoji. Cílem programu je především vytvořit podnětné prostředí s rodinnou atmosférou, kde se dítě bude rozvíjet ve všech pěti oblastech předškolního vzdělávání a to především formou prožitkového učení - s radostí a úsměvem na tváři. Program vychází z konkrétních podmínek a možností školy, potřeb dětí a požadavků rodičů. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání života prostřednictvím změn v přírodě během roku. Osvojením si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost a poznávání národních tradic. Vychováváme a vedeme děti k samostatnosti. Pod vedením lidí, kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady, chceme umožnit dětem prožít aktivní a radostné dětství, tím že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí ve společnosti kamarádů, dospělých a které bude přizpůsobeno jeho potřebám. Veškeré aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují zájem dětí poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i okolnímu světu, který ho obklopuje. Chceme předat děti do ZŠ samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s pedagogem, s kamarády, s dostatečnou slovní zásobou a schopné spolupracovat. Vzdělávací cíle Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat. Smyslem programu je rozvíjet prostřednictvím různých činnosti kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém dítě žije a k přírodě. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za svoje chování. Učí se poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale i ničit. V rámci programu chceme dát dětem možnost v přirozených situací, 32

33 ale zprostředkovaně poznávat okolí školy, sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět kolem sebe, chránit si své zdraví. Upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat posílení zdravé sebedůvěry. Orientovat dítě k tomu, aby si od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání poskytování prostoru k tvoření a rozvíjení představ. Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů zvýšení důvěry i zlepšení dovednosti v týmové práci, tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí. Dlouhodobé cíle Všestranné rozvíjení osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj v úzké součinnosti s rodinou. Chceme být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci a komunikaci. Pro naplňování záměr školy budeme využívat didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účastí dětí. Budeme uplatňovat integrovaný přístup a vzdělávání dětí realizovat na základě integrovaných bloků. Budeme uplatňovat moderní metody a formy práce. V naší škole využíváme především individuálního přístupu. Hojně využíváme motivace a stimulujeme pochvalou. Hlavní pedagogický záměr Vnímat dítě jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytvářet potřebné podmínky možnost svobodné volby. Vycházet ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Každé dítě má právo být jiné, má potřeby rozvíjet a učit se svým tempem. 33

34 Dávat dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektovat právo dítěte na neúčast nabízené činnosti právo být pouze pozorovatelem. Respektovat pedagogické zásady, povzbuzovat děti nesmělé, posilovat sebevědomí a pozitivně hodnotit každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima. Podporovat u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. Posilovat rozvoj pohybových schopností a dovedností. Metody a formy práce Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí ve škole tj. při všech činnostech využíváme situačních momentů, pozorování a uvědomění si individuálních zájmů a potřeb dítěte. Zapojuje do programu základní principy a metody práce Montessori pedagogice, metod výuky Mensy NTC Learning. Zaměření našeho programu směřuje k ekologickým aktivitám. Vycházíme ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální 34

35 situace. Vhodné metody jsou prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Tyto zážitky podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a z poznání. Uplatňujeme situační učení, založené na vytváření situací tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl praktické ukázky životních situací. Snažíme se do činností vtáhnout děti pomocí motivace nenásilnou formou. Využívat budeme spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, poskytovat vzory chování a postojů. Budeme uplatňovat aktivity (s prvky hry) spontánní i řízené pedagogickým pracovníkem didakticky zacílenou činností, která bude přímo či nepřímo motivovaná a bude v ní zastoupeno i záměrné učení. Toto vše probíhá většinou ve skupinkách, dle potřeby uplatňuje individuální přístup k dítěti, vše vzájemně provázané a vyvážené. Formy uskutečňujeme na základě integrovaných bloků, které nabízí obsah v přirozených souvislostech a vychází ze života kolem nás. 35

36 Celým školním vzdělávacím programem děti doprovázejí dva kamarádi Josefínka a Vendelínek, které děti seznamují se skřítky a doprovázejí je na cestě za poznáním. Vzdělávací obsah je zpracován do 5 integrovaných bloků, (1 blok dva měsíce, dále členěny na zpravidla týdenní témata, která prolínají všechny vzdělávací oblasti). Témata jsou rámcová, nastiňují cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Bloky jsou dále rozděleny: Vzdělávací cíle co u dětí podporujeme a rozvíjíme Očekávané výstupy co by mělo dítě na konci předškolního období zvládnout Nabídku činností co dětem nabízíme a co s nimi máme v plánu, podrobněji zpracováno v TVP Společné akce s rodiči akce společné pro rodiče a děti Je brán zřetel na to, aby témata přispívala k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech biologické, psychologické i sociální. Okruhy pro plánované činnosti na sebe navazují a vzájemně se prolínají. Bude záležet na každém, jaký dá prostor k aktuálním podnětům, jak výběr témat a činností přizpůsobí věku a schopnostem dětí. Předpokládáme, že se děti budou těšit z témat a činností a své zážitky budou vyjadřovat pohybem, slovně, výtvarně, dramatizovat a improvizovat Zvolená témata a činnosti musí být dětem blízká s možností pozorování, manipulace a experimentů. Je třeba dát dětem příležitost k získání praktických zkušeností a informací všemi smysly. Součástí jsou i akce školní a mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují. Ve vzdělávacím obsahu jsou naplňovány klíčové kompetence a cíle z oblastí RVP. Integrované bloky se mohou dle okolností překrývat a doplňovat. Pedagogové mají možnost dle potřeby plán přizpůsobit, či změnit dle dané situace. 36

37 Angličtina je do programu zařazena formou bilingvální výchovy každý den. Děti mají k dispozici unikátní výukové materiály metody Wattsenglish, obsahující vlastní zábavné pracovní listy, CD s písničkami a DVD s interaktivními programy. ITC - K získávání nových dovedností a rozvíjení kognitivních funkcí dětem slouží počítač s dotykovou obrazovkou, klávesnicí a myší se speciálně upravenými interaktivními a logickými programy. V integrovaných blocích je, podle ročního období, doplněn ekologický program. Letní program je zpracován v týdenních blocích a každoročně se obměňuje. 37

38 1. Josefínka a Vendelínek vítají nové kamarády ve škole a představují nám skřítka Kaštánka Podtéma: Moje mateřská škola, moje rodina a moji kamarádi. Společně se skřítkem Kaštánkem přivítáme čas větrů, podzim. Skřítek Kaštánek nám ukazuje změny v počasí, v přírodě, kouzlo barev. Kaštánek rád zdravé jídlo a zdravý pohyb. Kaštánek nám ukazuje druhy stromů. Vzdělávací cíle: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, sebeobsluhy. DT Rozvoj psychické zdatnosti. DT Vytváření základu zdravého životního stylu. DT Rozvoj komunikativních a kooperativních dovedností. DP Získávání citové samostatnosti, odpoutání se od rodičů. DP Porozumění základním projevům verbální i neverbální komunikace. DP Utváření prosociální postojů, pravidel chovaní ke kamarádovi. DD Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu. DD Seznamování s pravidly chování. DD Poznávání společenských pravidel a jejich dodržování. DSPOL Přizpůsobování společenskému prostředí a zvládání jeho změn. DSPOL Posilování prosociálního chování ve vztahu k okolí, rodině. DSPOL Seznámení s místem a prostředím, kde dítě žije. DSVĚT Osvojení si základních poznatků o prostředí, kde žijeme. DSVĚT Vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě. DSVĚT Očekávané výstupy: Dokázat se odloučit na určitou dobu od rodiny a vědět, že pedagog je náš partner/kamarád. Cítit se v novém prostředí bezpečně a umět si říct, co potřebuji. 38

39 Naučit se žít ve společenství, ve kterém se nacházím a přijímat jejich základní morální hodnoty. Začlenit se do denního režimu školy, orientovat se v průběhu dne ve škole. Zvládat základy sebeobsluhy, hygienické návyky, stolování a oblékání. Vědět, že všichni jsme ve škole kamarádi a nesmíme si ubližovat, prát se o hračky. Vědět, že si vše po sobě máme uklidit. Umět pomáhat mladším, slabším kamarádům. Zvládat základy slušného chování umět pozdravit, poděkovat, poprosit. Uvědomit si charakteristické rysy podzimu pozorování větru, barev přírody. Mít podvědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí. Vědět, co je zdravé a pro tělo bezpečné. Umět poznat některé druhy stromů a jejich plody. Naučit se třídit odpad. Znát základní barvy. Starší děti i doplňkové barvy. Znát chuť a tvar ovoce a zeleniny. Znát jaká zelenina se na podzim sklízí. Znát zásady hygieny před konzumací ovoce a zeleniny. Naučit se zpaměti báseň, píseň. Chápat základní matematické pojmy: méně, více, stejně. Nabídka činností: Zaměřujeme se na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije. Hrajeme prosociální a seznamovací hry. Poznáváme nové kamarády v ranním kruhu, povídáme si o sobě, o rodině a o tom co máme rádi. Procházíme se po okolí, učíme se ho poznávat a orientovat se v něm. A pracujeme s herbářem. Sbíráme přírodní materiál. Učíme se základní barvy a doplňkové barvy. Oslavíme Halloween aneb strašidelný karneval v maskách. Zahajujeme plavecký výcvik. Zahajujeme kurz zobcové flétny a keramiky. Povídáme si, jaké jsou znaky podzimu. 39

Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s.

Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s. Výroční zpráva Josefínka a Vendelínek o.p.s. 2014 Naše mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je od 1. 9. 2012 zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pro rodiče a děti znamená akreditace

Více

Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. 2012 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, 100 00 www.josefinka.cz IČ: 248 43 717 Ředitelka školy:

Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, 100 00 www.josefinka.cz IČ: 248 43 717 Ředitelka školy: Výroční zpráva Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, 100 00 Web: www.josefinka.cz IČ: 248 43 717 Ředitelka školy: Bc.Petra Langerová, +420 725 728

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Ředitelka školy PhDr. Radka Melicherová provedla v červenci 2015 revizi ŠVP

Ředitelka školy PhDr. Radka Melicherová provedla v červenci 2015 revizi ŠVP V Chrudimi 13.7.2015 REVIZE ŠVP Ředitelka školy provedla v červenci 2015 revizi ŠVP Dodatek k ŠVP pro školní rok 2015/2016 Příloha číslo 1 Jazykové vzdělávání Do uspořádání dne v mateřské škole od září

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více