Extrémní fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve dvou biotopech na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extrémní fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve dvou biotopech na Moravě"

Transkript

1 Extrémní fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve dvou biotopech na Moravě Extreme phenological data on the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in two habitats in Moravia Miroslav Král 1 & František Krause 2 1 Valšův Důl 504, CZ Dlouhá Loučka; 2 Břetislavova 8, CZ Břeclav; Král M. & Krause F. 2010: Extrémní fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve dvou biotopech na Moravě. Sylvia 46: V průběhu dlouhodobého výzkumu jsme získali extrémně časná fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) na dvou odlišných hnízdních biotopech na Moravě. Na hnízdišti v lužním lese u Břeclavi, 156 m n. m., byla v letech nejčasnější / průměrná / nejpozdější data: přílet prvních samců na hnízdiště / / , snesení prvního vejce / / a průměrné datum snesení prvního vejce ve všech snůškách prvního hnízdění / / Největší průměrná velikost snůšky sezónní byla 6,87 vejce a průměrná velikost snůšky dlouhodobé byla 6,57 vejce. Na hnízdišti v převážně listnatých lesích Nízkého Jeseníku, m n. m., byla v letech nejčasnější / průměrná / nejpozdější data: přílet prvních samců na hnízdiště / / , snesení prvního vejce / / a průměrné datum snesení prvního vejce ve všech snůškách prvního hnízdění / / Největší průměrná velikost snůšky sezónní byla 6,69 vejce a průměrná velikost snůšky dlouhodobé byla 6,30 vejce. Nejčasnější datum příletu prvních samců a nejčasnější datum snesení prvního vejce byly zjištěny na obou hnízdištích v roce We present data on extreme phenological events (arrival dates, timing of breeding) in the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis), collected during our long-term field studies at two sites in Moravia, Czech Republic. At the site in a floodplain forest in S Moravia, 156 m a.s.l., the earliest / mean / latest dates during were: arrival dates of first males: 5 April / 13 April / 22 April; first-egg-laying date: 14 April / 26 April / 2 May; mean first-egg-laying date of first clutches: 28 April / 2 May / 7 May. The largest annual mean clutch size was 6.87 eggs (long-term mean: 6.57 eggs). At the second site, located in mixed deciduous forests in N Moravia (Nízký Jeseník Mts.), m a.s.l, the extreme events during were: arrival dates of first males: 9 April / 20 April / 30 April; first-egg-laying date: 20 April / 2 May / 12 May; and mean first-egg-laying date of first clutches: 2 May / 8 May / 15 May. The largest annual mean clutch size was 6.69 eggs (long-term mean: 6.30 eggs). The earliest arrival and first-egg-laying dates were recorded at both study sites in Keywords: breeding dates, egg laying, long-distance migrant, phenology, spring arrival 63

2 Král M. & Krause F. / Extrémní fenologická data lejska bělokrkého ÚVOD Po roce 2000 bylo publikováno z našeho území více prací zabývajících se vlivem klimatických změn na fenologii ptáků a metodikou fenologického výzkumu se zabývá Najmanová & Adamík (2007). Hubálek (2003, 2004) hodnotí jarní návraty ptačích migrantů na Moravu ve vztahu k indexu severoatlantické oscilace (NAO). Posunem různých fenofází u dřevin, bylin, ptáků a obaleče dubového (Tortrix viridana) v lužních lesích na Moravě v závislosti na místních klimatických změnách se zabývá Bauer (2006a, 2006b) a Bauer et al. (2009) a dále hodnotí reprodukční fenologická data sýkory koňadry (Parus major) a lejska bělokrkého v souvislosti s regionálním oteplováním v jarním období (Bauer et al. 2008). Posun zahájení snášení k časnějšímu datu u lejska bělokrkého v dlouhodobém období na hnízdišti Dlouhá Loučka Sovinec zjistil a hodnotí Král (2006). Vliv místních klimatických změn a indexu NAO na jarní návrat a snášení vajec lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v oblasti Nízkého Jeseníku zhodnotili Weidinger & Král (2007). Na téže lokalitě Adamík & Král (2008) prokázali vliv oteplování na plodování listnatých stromů, v důsledku čehož došlo ke zvýšené predaci ptačích hnízd v budkách zástupci plchovitých (Gliridae). Studiem fenologických dat lejska bělokrkého se na jiných místech Evropy zabývají např. Przybylo et al. (2000) nebo Both et al. (2004). Touto prací chceme prezentovat vybraná extrémní fenologická data lejska bělokrkého zjištěná v dlouhodobém období 22 roků na dvou odlišných hnízdních biotopech na Moravě. MATERIÁL A METODIKA Fenologická data jsme získali v 22 hnízdních sezónách ( ) na hnízdních lokalitách Břeclav Pohansko a Dlouhá Loučka Sovinec. Přílet prvních samců lejska bělokrkého jsme zjišťovali denními prohlídkami hnízdních lokalit od prvního výraznějšího dubnového oteplení, nejpozději však od 10. dubna. Všechna hnízdní data jsme získali kontrolami hnízdění v budkách v nejméně pětidenních intervalech. Hnízdní lokalita Břeclav Pohansko (dále jen BP) má zeměpisné souřadnice 48 44' N 16 55' E a je součástí tvrdého luhu v aluviu řeky Dyje, 156 m n. m. Podle Quittovy klasifikace je hnízdiště v klimaticky teplé oblasti W4 s délkou vegetačního období dnů a průměrnou dubnovou teplotou 9 10 C (Tolasz et al. 2007). Hnízdní lokalita Dlouhá Loučka Sovinec (dále jen DLS) je vzdálena přibližně 125 km severním směrem od lokality BP. Má zeměpisné souřadnice 49 50' N 17 15' E a nachází se v lesích jihozápadní části pohoří Nízkého Jeseníku, m n. m. Lesní porosty s hnízdními budkami jsou tvořeny přibližně z 90 % listnatými a z 10 % jehličnatými dřevinami. Podle Quittovy klasifikace je hnízdiště v klimaticky mírně teplé oblasti MW7 s délkou vegetačního období dnů a průměrnou dubnovou teplotou 6 7 C (Tolasz et al. 2007). Při statistickém zpracování kalendářních dat jsme použili juliánské datum, kde 1 = 1. ledna atd. a při zjišťování významnosti rozdílu dvou průměrů t-test. VÝSLEDKY Fenologická data na hnízdišti Břeclav Pohansko Na hnízdiště BP přilétali první samci lejska bělokrkého v letech v průměru (průměr ± SD = 102,63 ± 4,21, n = 19). První vejce v hnízdních sezónách bylo sneseno v průměru (115,86 ± 4,70, n = 22) a průměrné datum 64

3 snášení prvních vajec ve všech snůškách prvního hnízdění bylo (121,86 ± 5,11, n = 1516). Kompletní snůšky prvního hnízdění měly v průměru 6,57 vejce (± 0,72, n = 1482). Extrémně časná fenologická data byla zjištěna na hnízdišti BP v roce První samci lejska bělokrkého přiletěli již Rozestavěná hnízda byla zjištěna a první vejce bylo sneseno Průměrné datum snesení prvního vejce ve všech snůškách prvního hnízdění v roce 2009 bylo (117,75 ± 4,98, n = 261). Ve srovnání s dlouhodobými průměry na této lokalitě byl v roce 2009 přílet prvních samců časnější o 8 dnů, snesení prvního vejce bylo časnější o 12 dnů a průměrné datum snášení prvních vajec ve všech snůškách prvního hnízdění bylo časnější o 4 dny. Největší průměrná velikost snůšky prvního hnízdění 6,87 vejce (± 0,57, n = 39) byla zjištěna v roce 1989 a byla o 0,30 vejce větší než dlouhodobý průměr. Nejpozdější jarní přílet prvních samců lejska bělokrkého na hnízdiště BP byl zjištěn v roce Data hnízdění byla nejpozdější v roce 1997, kdy byla zjištěna první rozestavěná hnízda a první vejce bylo sneseno Průměrné datum snesení prvního vejce ve všech snůškách prvního hnízdění v roce 1997 bylo (126,80 ± 2,24, n = 278). Rozdíl mezi snesením prvního vejce v nejčasněji (2009) a nejpozději (1997) zahájené hnízdní sezóně na lokalitě BP je 18 dnů. Rozdíl mezi průměrnými daty snášení prvních vajec ve všech snůškách prvního hnízdění v nejčasněji a nejpozději zahájené hnízdní sezóně je 9 dnů a je statisticky průkazný (t = 26,87, p < 0,001). Časový průběh hnízdění v nejčasněji a nejpozději zahájené hnízdní sezóně je vyhodnocen graficky (obr. 1). počet snůšek (%) / number of clutches (%) rok / year 2009 rok / year datum / date Obr. 1. Časový průběh hnízdění na hnízdišti Břeclav Pohansko (BP) dle data snesení prvního vejce ve všech započatých snůškách prvního hnízdění v nejčasněji zahájené hnízdní sezóně 2009 (n = 261) a nejpozději zahájené hnízdní sezóně 1997 (n = 278). Fig. 1. Comparison of egg-laying patterns (only first clutches included) at the study site in S Moravia (BP) between two extreme breeding seasons: 2009 the most advanced breeding season (n = 261), 1997 the most delayed breeding season (n = 278). 65

4 Král M. & Krause F. / Extrémní fenologická data lejska bělokrkého Fenologická data na hnízdišti Dlouhá Loučka Sovinec Na hnízdiště DLS přilétali první samci lejska bělokrkého v letech v průměru (110,05 ± 5,30, n = 22). První vejce v hnízdních sezónách bylo sneseno v průměru (121,82 ± 4,41, n = 22) a průměrné datum snášení prvních vajec ve všech snůškách prvního hnízdění bylo (128,46 ± 5,39, n = 914). Kompletní snůšky prvního hnízdění měly v průměru 6,30 vejce (± 0,70, n = 825). I na hnízdišti DLS byla zjištěna extrémně časná fenologická data v roce První samec lejska bělokrkého přiletěl Základ hnízda byl zjištěn již a první vejce bylo sneseno Průměrné datum snesení prvního vejce ve všech snůškách prvního hnízdění v roce 2009 bylo (122,21 ± 3,76, n = 52). Ve srovnání s dlouhodobými průměry na této lokalitě byl v roce 2009 přílet prvního samce časnější o 11 dnů, snesení prvního vejce bylo časnější o 12 dnů a průměrné datum snášení prvních vajec ve všech snůškách prvního hnízdění bylo časnější o 6 dnů. Největší průměrná velikost snůšky prvního hnízdění 6,69 vejce (± 0,79, n = 26) byla zjištěna v roce 1997 a byla o 0,39 vejce větší než dlouhodobý průměr. Nejpozdější jarní přílet prvních samců lejska bělokrkého na hnízdiště DLS byl zjištěn v roce Data hnízdění byla nejpozdější v roce 1991, kdy byla zjištěna první rozestavěná hnízda a první vejce bylo sneseno až Průměrné datum snášení prvních vajec ve všech snůškách prvního hnízdění v roce 1991 bylo (134,89 ± 1,52, n = 28). Rozdíl mezi snesením prvního vejce v nejčasněji (2009) a nejpozději (1991) zahájené hnízdní sezóně na lokalitě DLS je 22 dnů. Rozdíl mezi průměrnými daty snášení prvních vajec ve všech počet snůšek (%) / number of clutches (%) rok / year 2009 rok / year datum / date Obr. 2. Časový průběh hnízdění na hnízdišti Dlouhá Loučka Sovinec (DLS) dle data snesení prvního vejce ve všech započatých snůškách prvního hnízdění v nejčasněji zahájené hnízdní sezóně 2009 (n = 52) a nejpozději zahájené hnízdní sezóně 1991 (n = 28). Fig. 2. Comparison of egg-laying patterns (only first clutches included) at the study site in N Moravia (DLS) between two extreme breeding seasons: 2009 the most advanced breeding season (n = 52), 1991 the most delayed breeding season (n = 28). 66

5 snůškách prvního hnízdění v nejčasněji a nejpozději zahájené hnízdní sezóně je 13 dnů a je statisticky průkazný (t = 22,02, p < 0,001). Časový průběh hnízdění v nejčasněji a nejpozději zahájené hnízdní sezóně je vyhodnocen graficky (obr. 2). Rozdíl fenologických dat mezi hnízdními lokalitami Na hnízdišti DLS, které se nachází oproti hnízdišti BP 125 km severněji, má nadmořskou výšku vyšší o m a průměrnou dubnovou teplotu nižší o 3 C, byly průměrné hodnoty fenologických dat z období o 6 7 dnů pozdější a průměrná velikost snůšky byla nižší o 0,27 vejce (tab. 1). Také v roce 2009, kdy byla zjištěna na obou hnízdištích nejčasnější fenologická data, byla na hnízdišti DLS tato data pozdější než na hnízdišti BP. Přílet prvního samce byl pozdější o 4 dny, snesení prvního vejce v sezóně o 6 dnů a průměrné datum snášení prvních vajec ve všech snůškách prvního hnízdění bylo pozdější o 4 dny (t = 7,301, p < 0,001). Časový průběh hnízdění na obou hnízdištích v nejčasněji zahájené hnízdní sezóně (2009) je vyhodnocen graficky v obr. 3. DISKUSE Nejčasnější jarní přílet samců lejska bělokrkého na hnízdiště BP v roce 2009 je čtvrtým nejčasnějším příletem na jižní Moravu. Čapek in Hachler (1974) má nejčasnější pozorování , Hachler (l. c.) a Hájek (1994) Z Čech uvádí nejčasnější pozorování samce Černý & Kruis (1965) u Zbraslavi. Přílet na hnízdiště DLS je historicky nejčasnějším příletem do pohoří Nízkého Jeseníku. E. Neoral (in litt.) eviduje na lokalitě Leština Lesnice v předhůří Jeseníků z období nejčasnější přílet samce lejska bělokrkého (1989 a 2009). počet snůšek (%) / number of clutches (%) BP 2009 DLS datum / date Obr. 3. Časový průběh hnízdění dle data snesení prvního vejce ve všech započatých snůškách prvního hnízdění v nejčasněji zahájené hnízdní sezóně 2009 na hnízdišti Břeclav Pohansko (BP, n = 261) a Dlouhá Loučka Sovinec (DLS, n = 52). Fig. 3. Comparison of egg-laying patterns (only first clutches included) between two study sites in Moravia in 2009, i.e. in a year with the earliest onset of breeding. BP study site in S Moravia (Břeclav Pohansko, n = 261), DLS study site in N Moravia (Dlouhá Loučka Sovinec, n = 52). 67

6 Král M. & Krause F. / Extrémní fenologická data lejska bělokrkého Tab. 1. Srovnání průměrných fenologických dat lejska bělokrkého z období na hnízdišti Břeclav Pohansko (BP) a Dlouhá Loučka Sovinec (DLS). PPS datum příletu prvního samce, SPV datum snesení prvního vejce, PSPV průměrné datum snášení prvních vajec ve snůškách prvního hnízdění, VS průměrná velikost kompletních snůšek prvního hnízdění. Table 1. Comparison of averaged annual phenological variables recorded in the Collared Flycatcher at two study sites in Moravia (Břeclav Pohansko: BP and Dlouhá Loučka Sovinec: DLS) in PPS first male arrival date, SPV first-egg-laying date, PSPV mean first-egg-laying date (only first clutches included), VS mean clutch size (only first clutches included). hnízdiště / breeding site rozdíl difference t-test BP DLS m ± SD n m ± SD n t p PPS 102,63 4, ,05 5, ,42 4,873 p < 0,001 SPV 115,86 4, ,82 4, ,96 4,132 p < 0,001 PSPV 121,86 5, ,46 5, ,60 29,808 p < 0,001 VS 6,57 0, ,30 0, ,27 8,761 p < 0,001 Datum snesení prvního vejce na hnízdišti BP je historicky nejčasnější pro Moravu a zřejmě i pro celou ČR. Do roku 2008 bylo nejčasnější snesení prvního vejce zjištěno také na hnízdišti BP a to (Král & Krause 1991). Na jihomoravském hnízdišti Vranovice zjistil Bauer (2006b) v období nejčasnější datum snesení prvního vejce v roce Nejčasnější snesení prvního vejce na hnízdišti DLS v roce 2009 je historicky nejčasnějším datem pro pohoří Nízkého Jeseníku a pro severní oblast Moravy. Naopak nejpozději bylo zahájeno snášení na hnízdišti DLS v roce 1979, kdy bylo první vejce sneseno až (Král 1982). Ve středním Pomoraví zjistil nejčasnější datum snesení prvního vejce S. Bureš (in litt.) v roce 1989 a v lužním lese u Ostravy v období Ševčík et al. (1996) Extrémně časná data z migrační a hnízdní fenologie lejska bělokrkého získaná v roce 2009 nejspíš souvisí s příznivým vývojem počasí na přelomu března a dubna ve východním Středomoří a na Balkáně, tj. v oblasti, kterou na jaře tento druh protahuje (Hölzinger 1993), a s příznivým vývojem dubnových teplot na moravských hnízdištích. V Athénách se průměrné denní teploty 8 C a vyšší s příznivým jižním, respektive JV JZ prouděním, vyskytovaly již od , v Soluni od , v Bělehradě od a ve Vídni a na Moravě již od (http:// czech.wunderground.com/). V blízkém okolí hnízdiště DLS byla v roce 2009 zjištěna nejvyšší průměrná dubnová teplota od roku 1980, která byla o 5,5 C vyšší než průměrná dubnová teplota posledních dvaceti let minulého století. Lze předpokládat, že rozdíly mezi fenologickými daty na hnízdištích BP a DLS souvisí s odlišnými klimatickými poměry na těchto hnízdních lokalitách ve vztahu k jejich odlišné zeměpisné poloze i nadmořské výšce. PODĚKOVÁNÍ Autoři na tomto místě děkují Miluši Krauseové za pomoc při zpracování dat z lokality Břeclav Pohansko a Peterovi Adamíkovi za kritické připomínky k rukopisu a cizojazyčné překlady. 68

7 LITERATURA Adamík P. & Král M. 2008: Climate- and resour ce-driven long-term changes in dormice populations negatively affect holenesting songbirds. J. Zool. 275: Bauer Z. 2006a: Fenologické tendence složek jihomoravského lužního lesa na příkladu habrojilmové jaseniny (Ulmi-fraxineta carpini) za období Část I. Fenologie dřevin. Meteorologické zprávy 59: Bauer Z. 2006b: Fenologické tendence složek jihomoravského lužního lesa na příkladu habrojilmové jaseniny (Ulmi-fraxineta carpini) za období Část II. Fenologie bylin a ptáků. Meteorologické zprávy 59: Bauer Z., Bauerová J. & Palát M. 2008: Vliv regionálního oteplování na vzrůst proměnlivosti reprodukčního procesu u rostlin a živočichů v lužním lese v letech Část II. Stromy a ptáci. Meteorologické zprávy 61: Bauer Z., Trnka M., Bauerová J., Možný M., Štěpánek P., Bartošová L. & Žalud Z. 2009: Changing climate and the phenological response of great tit and collared flycatcher populations in floodplain forest ecosystems in Central Europe. Int. J. Biometeorol. 54: Both C., Artemyev A. V., Blaauw B., Cowie R. J., Dekhuijzen A. J., Eeva T., Enemar A., Gustafsson L., Ivankina E. V., Järvinen A., Metcalfe N. B., Nyholm N. E. I., Potti J., Ravussin P.-A., Sanz J. J., Silverin B., Slater F. M., Sokolov L. V., Török J., Winkel W., Wright J., Zang H. & Visser M. E. 2004: Large-scale geographical variation confirms that climate change causes birds to lay earlier. Proc. R. Soc. Lond. B 271: Černý W. & Kruis V. 1965: Neobvykle raný přílet lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) do okolí Prahy. Sylvia 17: Hachler E. 1974: Několik poznámek k tahu lejska bělokrkého (Ficedula albicollis TEMM.). Zprávy MOS: Hájek V. 1994: 40 let pozorování ptáků na jižní Moravě. Rukopis, Knihovna MOS Přerov. Hölzinger J. 1993: Zugwege und Winterquartier des Halsbandschnäppers Ficedula albicollis unter besonderer Berücksichtigung des Frühjahrszuges durch den ägäischen Raum. Ornith. Beobacht. 90: Hubálek Z. 2003: Spring migration of birds in relation to North Atlantic Oscillation. Folia Zool. 52: Hubálek Z. 2004: Global weather variability affects avian phenology: a long-term analysis, Folia Zool. 53: Král M. 1982: Příspěvek k hnízdní bionomii lejska bělokrkého (Ficedula albicollis Temm.) v Nízkém Jeseníku. Zprávy MOS 40: Král M. 2006: Perioda snášení vajec lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v Nízkém Jeseníku. Panurus 15: Král M. & Krause F. 1991: Charakteristika lužní a submontánní populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis TEMM.) na Moravě. Zprávy MOS 49: Najmanová L. & Adamík P. 2007: Ptáci a změny klimatu. Sylvia 43: Przybylo R., Sheldon B. C. & Merilä J. 2000: Climatic effects on breeding and morphology: evidence for phenotypic plasticity. J. Anim. Ecol. 69: Ševčík J., Pavelka J. & Maceček M. 1996: Hnízdní bionomie lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v lužním lese na Ostravsku. Sylvia 32: Tolasz R., Míková T., Valeriánová A. & Voženílek V. (eds) 2007: Atlas podnebí Česka. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc. Weidinger K. & Král M. 2007: Climatic effects on arrival and laying dates in a long distance migrant, the Collared Flycatcher Ficedula albicollis. Ibis 149: Došlo 9. března 2010, přijato 14. července Received 9 March 2010; accepted 14 July Editor: P. Adamík 69

Perioda snášení vajec lejska bìlokrkého (Ficedula albicollis) v Nízkém Jeseníku

Perioda snášení vajec lejska bìlokrkého (Ficedula albicollis) v Nízkém Jeseníku PANURUS, 15 (2006): 11-19 11 Perioda snášení vajec lejska bìlokrkého (Ficedula albicollis) v Nízkém Jeseníku Egg-laying period of the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in Nízký Jeseník Mountains

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

Přírodovědecká fakulta UP, katedra ekologie a životního prostředí, tř. Svobody 26, CZ Olomouc;

Přírodovědecká fakulta UP, katedra ekologie a životního prostředí, tř. Svobody 26, CZ Olomouc; Ptáci a změny klimatu Birds and climate change Lenka Najmanová 1 & Peter Adamík 2,3 1 Přírodovědecká fakulta UP, katedra ekologie a životního prostředí, tř. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: tanyny@cbox.cz

Více

DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POČÁTKU VEGETAČNÍ SEZÓNY V ČR V LETECH

DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POČÁTKU VEGETAČNÍ SEZÓNY V ČR V LETECH DLOUHODOBÉ KOLÍSÁNÍ POČÁTKU VEGETAČNÍ SEZÓNY V ČR V LETECH 1876-2005 M. Možný 1 and J. Nekovář 2 1 Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Doksany, 41182 Doksany, ČR, martin.mozny@chmi.cz 2 Český hydrometeorologický

Více

K jarnímu výskytu myšice lesní (Apodemus flavicollis, Melchior 1834) v ptačích budkách

K jarnímu výskytu myšice lesní (Apodemus flavicollis, Melchior 1834) v ptačích budkách Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 97: 45 49, 009 RECENZOVANÉ PRÁCE K jarnímu výskytu myšice lesní (Apodemus flavicollis, Melchior 1834) v ptačích budkách On the Spring Occurrence of the Yellow-necked

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

ZHODNOCENÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ KEŘOVÉHO PATRA NA OKRAJI SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA

ZHODNOCENÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ KEŘOVÉHO PATRA NA OKRAJI SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA ZHODNOCENÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ KEŘOVÉHO PATRA NA OKRAJI SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA Emilie BEDNÁŘOVÁ Lucie MERKLOVÁ SUMMARY: Evaluation of phenological stages of shrub layer at the edge

Více

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in Počet hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2014 až 2016 Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in 2014 2016 Petr Musil 1, Petr Macháček 2, Zuzana Musilová

Více

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer R. BAGAR and J. NEKOVÁŘ Czech Hydrometeorological Institute Brno,

Více

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní Panurus 21 (2012): 63 72 63 Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

PŘÍLOHA A: Seznam Tabulek

PŘÍLOHA A: Seznam Tabulek PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Seznam tabulek PŘÍLOHA B: Seznam obrázků PŘÍLOHA C: Seznam zkratek PŘÍLOHA D: Nástupy fenologických projevů v období 1961-2007 a) dubu letního (Quercus robur), b) hlohu jednosemenného

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Spring arrival of migratory birds in southern Moravia (Czech Republic) in 1997 1999 Zdeněk Hubálek 1, Karel Hudec 2 & Jiří Vačkař 3 1 Ústav biologie

Více

Dlouhodobé změny jarní a podzimní fenologie ptáků na území ČR

Dlouhodobé změny jarní a podzimní fenologie ptáků na území ČR Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie a ornitologická laboratoř Dlouhodobé změny jarní a podzimní fenologie ptáků na území ČR Diplomová práce Jakub Mach Studijní obor:

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION VZTAH FENOLOGICKÝCH A KLIMATICKÝCH DAT SEVERNÍCH ČECH RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION Hájková, Lenka - Nekovář, Jiří (Czech Hydrometeorological Institute) In the work is performed

Více

Věra Burešová. Změny hybridní zóny lejska bělokrkého (Ficedula albicolis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca)

Věra Burešová. Změny hybridní zóny lejska bělokrkého (Ficedula albicolis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) Věra Burešová Změny hybridní zóny lejska bělokrkého (Ficedula albicolis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) Changes of hybrid zone of Collared Flycatcher (Ficedula albicolis) and Pied Flycatcher

Více

ČASOVÁ VARIABILITA NÁSTUPU FENOFÁZÍ OVOCNÝCH DŘEVIN SLEDOVANÝCH VE FENOLOGICKÉ SÍTI ČHMÚ ZA OBDOBÍ 1991-2010

ČASOVÁ VARIABILITA NÁSTUPU FENOFÁZÍ OVOCNÝCH DŘEVIN SLEDOVANÝCH VE FENOLOGICKÉ SÍTI ČHMÚ ZA OBDOBÍ 1991-2010 ČASOVÁ VARIABILITA NÁSTUPU FENOFÁZÍ OVOCNÝCH DŘEVIN SLEDOVANÝCH VE FENOLOGICKÉ SÍTI ČHMÚ ZA OBDOBÍ 1991-2010 Temporal variability of phenophase entrance of fruit trees at CHMI phenological network within

Více

VYHODNOCENÍ FENOLOGIE MLADÉHO SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA

VYHODNOCENÍ FENOLOGIE MLADÉHO SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA VYHODNOCENÍ FENOLOGIE MLADÉHO SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA Bednářová, E., Merklová, L. Abstract: Evaluation of the phenology of young Norway spruce stand in the Drahanská vrchovina.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecké fakulta. Katedra zoologie

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecké fakulta. Katedra zoologie Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecké fakulta Katedra zoologie Geografické a časové trendy v hnízdění čápa bílého v Jihomoravském kraji Geographic and temporal patterns of breeding of the white

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

Vliv extrémního počasí na průběh hnízdění čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v roce 2013

Vliv extrémního počasí na průběh hnízdění čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v roce 2013 SYLVIA 49 / 2013 Vliv extrémního počasí na průběh hnízdění čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v roce 2013 Effect of extreme weather conditions on the course of breeding of the Northern Lapwing (Vanellus

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Petr Voříšek Česká společnost ornitologická Pan-European Common Bird Monitoring Scheme Proč běžné druhy ptáků? common birds shape

Více

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Potápka roháč (Podiceps cristatus) je velká téměř jako kachna divoká. Drží se na volné hladině, proto je na našich vodách nepřehlédnutelným druhem. U

Více

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1 Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013 The characteristic of downpours in selected locations within South Moravia Region in the period 2003-2013 Gražyna

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN ROČNÍK 67 2014 VOLUME 67 2014 Číslo 5 Number 5 PŘEHLED OBSAHU CONTENTS IN BRIEF HLAVNÍ ČLÁNKY MAIN PAPERS Jaroslav Fišák, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.

Více

Monitoring sýčka obecného na Moravě

Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR Extreme temperatures of outdoor air in Prague and further selected towns Ing. Daniela PTÁKOVÁ Ve dvou tabulkách jsou uvedeny extrémní

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Jaroslav

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Přírodovědecká fakulta UP, katedra ekologie a životního prostředí, tř. Svobody 26, CZ Olomouc; 2

Přírodovědecká fakulta UP, katedra ekologie a životního prostředí, tř. Svobody 26, CZ Olomouc;   2 Kroužkování mláďat ťuhýka obecného (Lanius collurio) v České republice Ringing of Red-backed Shrike (Lanius collurio) nestlings in the Czech Republic Jan Hušek 1 & Peter Adamík 2,3 1 Přírodovědecká fakulta

Více

Vliv globálních klimatických změn na ptačí druhy a společenstva

Vliv globálních klimatických změn na ptačí druhy a společenstva Bakalářská práce Vliv globálních klimatických změn na ptačí druhy a společenstva (literární rešerše) Michaela Koschová Katedra ekologie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Školitel: Mgr.

Více

VLIV TEPLOTNÍCH SUM NA NÁSTUP FENOFÁZE POČÁTEK KVETENÍ U MERUŇKY (Prunus armeniaca L.)

VLIV TEPLOTNÍCH SUM NA NÁSTUP FENOFÁZE POČÁTEK KVETENÍ U MERUŇKY (Prunus armeniaca L.) VLIV TEPLOTNÍCH SUM NA NÁSTUP FENOFÁZE POČÁTEK KVETENÍ U MERUŇKY (Prunus armeniaca L.) Tomáš Středa Jaroslav Rožnovský SUMMARY: THE EFFECT OF TEMPERATURE SUMS ON THE ONSET OF THE PHENOLOGICAL STAGE OF

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008)

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Sylvia 45 / 2009 Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Occurence of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the Czech Republic (1978 2008) Ladislav Jasso Proseč

Více

Agroklimatické hodnocení variability délky vegetačního období pěstování cukrové řepy ve středních Čechách

Agroklimatické hodnocení variability délky vegetačního období pěstování cukrové řepy ve středních Čechách Agroklimatické hodnocení variability délky vegetačního období pěstování cukrové řepy ve středních Čechách Agroclimatic Assessment of Variability of Growing Season Length for Sugar Beet Cultivation in Central

Více

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN ROČNÍK 59 2006 VOLUME 59 2006 Číslo 4 Number 4 PŘEHLED OBSAHU CONTENTS IN BRIEF HLAVNÍ ČLÁNKY MAIN PAPERS ROZHOVOR S ING. JAROSLAVEM ŠANTROCHEM, CSC., NÁMĚSTKEM

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

RESULTS OF THE PHENOLOGICAL STUDY OF THE NORWAY SPRUCE IN THE MIXED STAND.

RESULTS OF THE PHENOLOGICAL STUDY OF THE NORWAY SPRUCE IN THE MIXED STAND. RESULTS OF THE PHENOLOGICAL STUDY OF THE NORWAY SPRUCE IN THE MIXED STAND. Lucie Merklová, Emilie Bednářová Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce. Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc

Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce. Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc Sylvia 44 / 2008 Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc Zuzana Strachoňová Podolí 146, CZ-664 03 Podolí u Brna;

Více

Migrace husí (Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy

Migrace husí (Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy hodin / hours Migrace husí (Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy Migration of geese Anser spp. through the valley of Radbuza river (Southwest Bohemia) Libor Schröpfer Holýšovský ornitologický

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Zámecký rybník a ostrovy s kolonií volavek, kvakošů, kormoránů a čápů (foto Petr Macháček) Zámecký rybník v Lednici je součástí Národní přírodní rezervace

Více

KLIMATICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁSTUP A DÉLKU TRVÁNÍ FENOFÁZÍ VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH DRUHŮ NA LOKALITÁCH JIŽNÍ MORAVY V LETECH 1961 2007

KLIMATICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁSTUP A DÉLKU TRVÁNÍ FENOFÁZÍ VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH DRUHŮ NA LOKALITÁCH JIŽNÍ MORAVY V LETECH 1961 2007 ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 4 Číslo 2, 2010 KLIMATICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁSTUP A DÉLKU TRVÁNÍ FENOFÁZÍ VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH DRUHŮ NA LOKALITÁCH

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 306 311, ISSN 0139-6013

Salaš, P. (ed): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 306 311, ISSN 0139-6013 HODNOCENÍ PRŮBĚHU KVETENÍ V LETECH 1951-2010 A ZDRAVOTNÍHO STAVU (2009-2010) VZHLEDEM KE ZMĚNÁM KLIMATU VE VÝSADBÁCH MERUŇKY OBECNÉ (PRUNUS ARMENIACA L.) The Impact of Climate Change on the Course of Flowering

Více

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha

Více

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1)

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) Fenologický kalendář přírody České republiky Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) 1) ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem 2) ČHMÚ

Více

KATEGORIZACE ÚZEMÍ KRUŠNÝCH HOR Z HLEDISKA JEHO VÝZNAMNOSTI VE VZTAHU K VÝSKYTU TETŘÍVKA OBECNÉHO PTAČÍ OBLAST NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ - KOVÁŘSKÁ

KATEGORIZACE ÚZEMÍ KRUŠNÝCH HOR Z HLEDISKA JEHO VÝZNAMNOSTI VE VZTAHU K VÝSKYTU TETŘÍVKA OBECNÉHO PTAČÍ OBLAST NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ - KOVÁŘSKÁ KATEGORIZACE ÚZEMÍ KRUŠNÝCH HOR Z HLEDISKA JEHO VÝZNAMNOSTI VE VZTAHU K VÝSKYTU TETŘÍVKA OBECNÉHO PTAČÍ OBLAST NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ - KOVÁŘSKÁ Soubor map Vladimír Bejček, Petra Šímová, Karel Šťastný

Více

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let 5. BYTOVÁ VÝSTAVBA V OKRESECH V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku bytové výstavby za okresy. Postupně budou rozebrány byty dokončené, zahájené a rozestavěné. Podrobné sestavy jednotlivých

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ Jaroslav Rožnovský, Petra Fukalová, Filip Chuchma, Tomáš Středa Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67

Více

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 HISTORIE 24 Prehistorie 24 Historické vztahy člověka a sovy 25 Sovy v antice 26 Sovy a pověry 26 Sovy v umění a náboženství 27 Sovy a současnost 27 TAXONOMIE, AREÁL A

Více

Teplota prostředí hodiny živých systémů

Teplota prostředí hodiny živých systémů Teplota prostředí hodiny živých systémů Teplota bezprostředně ovlivňuje vývoj, fyziologii, chování i evoluci všech skupin organismů. Smith & Smith 6 th ed. (p. 102) kvalita životní niky Každý organismus

Více

TRENDY VEGETAČNÍHO OBDOBÍ

TRENDY VEGETAČNÍHO OBDOBÍ Martin Možný Daniel Bareš TRENDY VEGETAČNÍHO OBDOBÍ SUMMARY TRENDS OF GROWING SEASON This paper will describe the trends of the beginning and the end of the growing season in Doksany based on the phenological

Více

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Panurus, 10 (2000): 89-96 ISBN: 80-86046-43-5 Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

Breeding biology and long-term phenological trends in the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in the Nízký Jeseník Mts.

Breeding biology and long-term phenological trends in the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) in the Nízký Jeseník Mts. Sylvia 46 / 2010 Hnízdní biologie a dlouhodobé fenologické trendy u brhlíka lesního (Sitta europaea) v Nízkém Jeseníku Breeding biology and long-term phenological trends in the Eurasian Nuthatch (Sitta

Více

Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země

Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země Petr Lukeš, Marek Mlčoušek, Štěpán Křístek a kol. Hlavní cíl 1. Zpracování

Více

ANALÝZY A KOMENTÁŘE. doc. RNDr. PETR MUSIL, Ph.D.

ANALÝZY A KOMENTÁŘE. doc. RNDr. PETR MUSIL, Ph.D. VÝZNAM ALTERNATIVNÍ RYBÍ OBSÁDKY PRO POPULACE VODNÍCH PTÁKŮ: PŘÍKLAD RYBNÍKA ROD PETR MUSIL, KLÁRA POLÁKOVÁ, ZUZANA MUSILOVÁ, MARKÉTA ČEHOVSKÁ, PAVLÍNA KOČICOVÁ, TEREZA KEJZLAROVÁ doc. RNDr. PETR MUSIL,

Více

Povodně na území Česka

Povodně na území Česka Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Povodně na území Česka Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Zpracováno na

Více

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY Lenka Kvasničková, Petr Maděra, Luboš Úradníček Abstract: The paper deals with the phenological periodicity of the tree

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub, GEOGRAFIE ČR klimatologie a hydrologie přednáška 6 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz klima x počasí přechodný typ klimatu na pomezí oceánu a kontinentu jednotlivé měřené a sledované

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

CO JE TO KLIMATOLOGIE

CO JE TO KLIMATOLOGIE CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické

Více

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz 12. Magdeburský seminář k ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD) 10. 13. října 2006 Český Krumlov Zmírn rnění dopadů změn n klimatu na vodní hospodářstv ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

KLIMATICKÁ ZMĚNA PODLE MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU V PRAŽSKÉM KLEMENTINU ZA 230 LET

KLIMATICKÁ ZMĚNA PODLE MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU V PRAŽSKÉM KLEMENTINU ZA 230 LET KLIMATICKÁ ZMĚNA PODLE MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU V PRAŽSKÉM KLEMENTINU ZA 23 LET Jaroslav Střeštík, Jaroslav Rožnovský Abstrakt: In the University campus Klementinum in Prague air temperatures have been recorded

Více

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v Hrubém Jeseníku The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic Jan Souček Bratrušovská 11, CZ-787 01 Šumperk; e-mail:

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Vegetace Evropy 1. Úvod, verze Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU.

Vegetace Evropy 1. Úvod, verze Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU. Vegetace Evropy 1. Úvod, verze 19. 9. 2016 Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU www.esa.int Obsah Historie výzkumu evropské vegetace, hlavní literatura Přírodní poměry Evropy a jejich

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

RELATIONSHIP BETWEEN METEOROLOGICAL DROUGHT AND REGIONAL YIELDS OF SELECTED CROPS

RELATIONSHIP BETWEEN METEOROLOGICAL DROUGHT AND REGIONAL YIELDS OF SELECTED CROPS RELATIONSHIP BETWEEN METEOROLOGICAL DROUGHT AND REGIONAL YIELDS OF SELECTED CROPS VZTAH MEZI METEOROLOGICKÝM SUCHEM A REGIONÁLNÍMI VÝNOSY VYBRANÝCH PLODIN Hlavinka P., Trnka M., Semerádová D., Žalud Z.,

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008

Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 Panurus 18 (2009): 29 34 29 Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 Occurrence and breeding of the Black Kite (Milvus migrans)

Více