ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL. Číslo zápisu: 5 Datum schůze: :00 20:30 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL. Číslo zápisu: 5 Datum schůze: 14.12. 2014 16:00 20:30 hod."

Transkript

1 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 5 Datum schůze: Čas: 16:00 20:30 hod. Místo: Zdislavice Účastníci Odstupující rada Lukáš Vítek, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil, Antonín Hlinský Kandidáti do Zuzana Pejšová, Eliška Kubásková, Martina Lenhartová, Eva rady BNL 2015 Vyhnalová, Jan Trefil, Antonín Hlinský, Lenka Vacková, Zdeněk Kubík, Pavel Kahoun, Lucie Plevková Zástupci pořadatelů, rozhodčích a ostatní hosté Celkem 11 Zapsal: Lukáš Vítek Ověřili: Jan Trefil Program: 1) Zhodnocení BNL 2014, zhodnocení funkčního období ( ) odstupující rady BNL 2) Přijetí přihlášek BNL ) Představení žadatelů BNL ) Hlasování o počtu soutěží BNL ) Hlasování o nepřidělení pořadatelství soutěží BNL 2015

2 6) Dohadovací řízení a vyřešení kolizí termínů soutěží 7) Hlasování o přidělení pořadatelství slavnostního vyhlášení BNL termín 8) Volba předsedy a místopředsedy BNL 9) Ostatní náměty a diskuze Zápis 1) Zhodnocení BNL 2014, zhodnocení funkčního období ( ) odstupující rady BNL 11 soutěží 2 x dvojkolo (denní+noční) 54 družstev mužů 22 družstev žen Nové rekordy ligy (muži 16,28s; ženy 16,95s) Vyhlášení ligy KD Zdislavice Charitativní akce L.Kameníček, M.Piskač, darování krve Zhodnocení funkčního období ( ) odstupující rady Podzim 2011 nejistota existence ligy nespokojenost závodníků anonymní vzkazy na webu agrese na soutěžích konec několika rozhodčí (vč.hlavního) Volby 2011 L.Vítek, M.Pádivý, J.Trefil, A.Hlinský, O.Ryba (+ M.Škvorová) Ročník schůzí Dotazník BNL zjištění názoru lidí - směr ligy Revize pravidel Webové stránky (M.Maršík, M.Jirovský) Zajištění rozhodčích (L.Korgerová) X Diskuze ohledně počtu soutěží Přidáním soutěží se liga nezkvalitní. Není záruka, že noví pořadatelé dokáží udělat soutěž na takové úrovni, aby vše proběhlo kvalitně.

3 SDH Jiřetice soutěž na asfaltu, úzká dráha 1 nová soutěž (SDH Daměnice) Rádio Blaník mediální partner kampaň na zviditelnění ligy (L.Vítek) Povinnost pořadatele dodat foto (bnliga.cz, rajce.cz) + video (Youtube.com) Divoká karta v rozstřelu Slavnostní vyhlášení ligy Načeradec Allstars soutěž Ročník schůze 2 nové soutěže (SDH Malovice, SDH Střezimíř), SDH Jiřetice nepodaly žádost Facebook komunikace s fanoušky Portály: firesport.cz, cps.pozary.cz výsledky a pozvánky Rezervace startovních míst přes forum Mechanismus časomíry Jednání o propojení THL a BNL (společný závod) Ročník schůze 2 nové soutěže (SDH Bukovany, SDH Křivsoudov) Ocenění rozhodčích Zkrácení přípravy 3min (příprava na platě) Rozstřel 3+1 Změna pravidel kritéria pro volby do rady BNL Charita Sponzoři ligy 2014: Pivovar Ferdinand Hasici-cz.cz Jiskra Co se nedaří dlouhodobě Najít sponzory Soutěž v pivovaru Online přenosy Začít ligu dříve (květen)

4 2) Přijetí přihlášek BNL 2015 V řádném termínu bylo přijato 10 přihlášek pořadatelů soutěží BNL 2015 a 2 přihlášky pořadatelů vyhlášení BNL Přihláška SDH Bukovany přijata po termínu M.Pádivý informoval přítomné o konečném rozhodnutí SDH Bukovany neúčastnit se jako pořadatel BNL2015 z důvodu nedostatečné personální kapacity sboru v příštím roce. Zástupce pořadatele se tedy nedostavil na dnešní schůzi. Přihláška pořadatele byla vyřazena. 3) Představení žadatelů BNL 2015 Řádně přijatí pořadatelé představili žádosti o pořádání soutěží BNL2015. Nejdříve byly prezentovány soutěže stávajících pořadatelů. Představení soutěží proběhlo ve stejném pořadí jako průběh soutěží BNL2014. Následovalo krátké zhodnocení odstupující rady k průběhu všech soutěží, pořadatelé zodpověděli otázky, které pokládali kandidáti do budoucí rady BNL (formou otevřené diskuze, dále bylo doplněno hodnocení soutěže v Bukovanech a přítomná zástupkyně SDH Bystřice (L.Korgerová) krátce zhodnotila průběh soutěže v Bystřici a doplnila důvody, proč se sbor rozhodl v roce 2015 soutěž ligy již nepořádat. Zástupce SDH Louňovice p.blaníkem provedl prezentaci soutěže jako nový žadatele ligy. Formou fotografií byla předvedena trať a zázemí. Byl upřesněn způsob příjezdu na plochu (stroje+osobní) a všichni přítomní byli seznámeni s plánovanou soutěží. Po ukončení prezentací bylo zveřejněno hlasování AllStars soutěží (hodnocení závodníků). V roce 2014 byl upraven způsob hlasování. Stupnice 1-10 (10=nejlepší), aby bylo zajištěno objektivnější hlasování. Allstars BNL 2014: Bukovany 8,2 Chářovice 8,1 Jankov 8,0

5 Všechlapy 7,8 Zdislavice 7,5 Daměnice 7,2 Malovice 7,1 Střezimíř 6,1 Bystřice 6,0 Načeradec 5,9 Křivsoudov 5,8 4) Hlasování o počtu soutěží BNL 2015 Dle usnesení rady BNL mohli na této schůzi hlasovat zástupci pořadatelů BNL 2014 tak, aby se hlasování co nejvíce přiblížilo novým pravidlům ligy nově zavedenému způsobu volby rady BNL a volby soutěží na příští ročníky. Právo hlasovat tedy mělo 10 přítomných zástupců pořadatelů (zástupce SDH Bukovany nebyl přítomen). Bylo odhlasováno 10 soutěží v ročníku BNL ) Hlasování o nepřidělení pořadatelství soutěží BNL 2015 Vzhledem k tomu, že odhlasovaný počet soutěží je stejný jako celkový počet přihlášek, nebylo nutno přistupovat k hlasování o nepřidělení pořadatelství a tento bod byl přeskočen. Všem pořadatelům bylo tedy přiděleno pořadatelství a zároveň se navržení zástupci těchto pořadatelů stali členy rady BNL na funkční období 1 rok. 6) Dohadovací řízení a vyřešení kolizí termínů soutěží V rámci dohadovacího řízení probíhala diskuze o termínech soutěží BNL2015. Hlavní a vedlejší termíny byly nahlášeny pořadatelem společně s přihláškou. Probíhala diskuze jak zvolit rozvržení soutěží. Dále bylo ustanoveno, že by se liga měla vejít do co nejméně víkendů.

6 Po náročném jednání a několika neúspěšných kombinacích byly nakonec ustanoveny a odhlasovány termíny soutěží BNL2015, dále byly ustanoveny začátky soutěží takto: so Křivsoudov (12.30h) so 4.7. Daměnice - 2B (12.30h) ne 5.7. SDH Chářovice (12.30h) so Malovice (12.30h) so 8.8. Načeradec (12.30h) ne 9.8. Louňovice (11.00h) so Střezimíř (11.00h) so Jankov - noční (20.00h) so Zdislavice (12.30h) so 5.9. Všechlapy (12.30h) 7) Hlasování o přidělení pořadatelství slavnostního vyhlášení BNL termín 2 pořadatelé slavnostního vyhlášení podali přihlášku na rok 2015 (SDH Načeradec a SDH Zdislavice). Bylo přistoupeno k hlasování o pořadateli slavnostního vyhlášení BNL2015. Pořadatel SDH Načeradec - 7hlasů. Pořadatel SDH Zdislavice - 3 hlasy. Pořadatelem zvolen SDH Načeradec. Termín vyhlášení (cca říjen 2015) bude upřesněn v průběhu roku. 8) Volba předsedy a místopředsedy rady BNL Nová rada BNL: SDH Střezimíř - Zuzana Pejšová SDH Chářovice Eliška Kubásková SDH Daměnice - Martina Lenhartová SDH Jankov- Eva Vyhnalová

7 SDH Malovice - Jan Trefil SDH Načeradec - Antonín Hlinský SDH Křivsoudov - Lenka Vacková SDH Zdislavice - Zdeněk Kubík SDH Louňovice - Pavel Kahoun SDH Všechlapy - Lucie Plevková Nová rada má povinnost zvolit si svého předsedu, který bude radu řídit, svolávat schůze a dále vystupovat a komunikovat za všechny členy, příp. bude mít rozhodující slovo při nerozhodném hlasování. Dále je nutno zvolit místopředsedu, který bude zastupovat předsedu v nepřítomnosti. Byly přijímány návrhy na předsedu rady BNL. Navrženi byli Jan Trefil a Eliška Kubásková. Další kandidáti z řad členů rady nebyli navrženi ani se žádný kandidát sám nepřihlásil. Proběhlo hlasování o předsedovi rady. Jan Trefil (PRO - 8, PROTI - 1, Zdrželi se - 1) Eliška Kubásková (PRO - 1, PROTI- 8, Zdrželi se -1) Jako předseda rady BNL2015 byl zvolen Jan Trefil. Dále proběhlo hlasování o místopředsedovi rady. Navržena pouze Eliška Kubásková (PRO - 9, zdrželi se - 1). Jako místopředsedkyně rady BNL2015 byla zvolena Eliška Kubásková. Jan Trefil (předseda BNL) a Eliška Kubásková (místopředsedkyně) poděkovali za svěřenou důvěru. Předseda BNL dále pronesl úvodní slovo, ve kterém poděkoval svým předchůdcům, seznámil nové členy rady, jak si představuje spolupráci v nadcházejícím ročníku. Každému členovi rady byla přidělena oblast, o kterou by se měl starat. Přidělené oblasti: a) Rozhodčí E.Kubásková b) Sponzoři Z.Kubík, P.Kahoun c) Prezentace, web, multimédia Z.Pejšová, L.Vacková, L.Plevková

8 d) Finance (pokladna) A.Hlinský e) Zápisy ze schůzí a administrativa soutěží M.Lenhartová, E.Vyhnalová 9) Ostatní náměty a diskuze V rámci diskuze byl dále řešen průběh soutěží v roce Byla diskutována klesající úroveň velitelů soutěží. Nástup nebo rozchod velí nuceně komentátor. Bylo diskutováno, jakým způsobem lze zajistit zapůjčení měřiče tuhosti terčů od SDH Načeradec. Další schůze rady BNL byla naplánována na od 16h v Louňovicích.