S O U B O R U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S O U B O R U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne"

Transkript

1 S O U B O R U S N E S E N Í ze 4. zasedání Rady Jihočeského kraje dne Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 99/2002/RK 2. Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti rozvoje železniční infrastruktury v rámci územního celku Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 100/2002/RK 3. Udělení souhlasu k užití znaku kraje U s n e s e n í č. 101/2002/RK 4. Dodání balené drtě pro výspravy vozovek v roce 2002 pro SÚS Prachatice U s n e s e n í č. 102/2002/RK 5. Zmocnění statutárního zástupce k podání žaloby na určení změny povinnosti zajištění přiměřené bytové náhrady U s n e s e n í č. 103/2002/RK 6. Zmocnění statutárního zástupce k jednání a zastupování zřizovatele v právní věci vedené u Okresního soudu v Písku U s n e s e n í č. 104/2002/RK 7. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Generální oprava objekt šatny, jídelna a dílny Rudolfovská ul. Č. Budějovice SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní, Skuherského 3/1274, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 105/2002/RK 8. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Změna vytápění z parního na teplovodní SOŠ technické, SOU a U, Lidická 31, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 106/2002/RK 9. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Plynofikace areálu SOU nábytkářského, Krátká 699, Lišov U s n e s e n í č. 107/2002/RK 10. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Garáže Malovičky č. 26/2 Školního rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12 U s n e s e n í č. 108/2002/RK 11. Návrh na schválení investičního záměru Automatická průmyslová vrata SOU dopravního a technického a SOŠ automobilní, Skuherského 3/1274, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 109/2002/RK 12. Návrh na schválení investičního záměru Rekonstrukce podlahy dílna II. ročníku SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní, Skuherského 3/1274, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 110/2002/RK 13. Návrh na schválení investičního záměru Rekonstrukce sklepních prostor SOŠ a SOU COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421 U s n e s e n í č. 111/2002/RK 14. Návrh na schválení investičního záměru Rekonstrukce a oprava odborných učeben, výdejny stravy a sociálního zařízení ISŠ cestovního ruchu a VOŠ Č. Budějovice U s n e s e n í č. 112/2002/RK Soubor usnesení z jednání Rady Jihočeského kraje dne

2 Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 99/2002/RK: bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje. Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti rozvoje železniční infrastruktury v rámci územního celku Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 100/2002/RK: Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v rámci územního celku Jihočeského kraje mezi Jihočeským krajem a Českými drahami s.p., II. ukládá Ing. arch. Robinu Schinkovi, členu rady, předložit znění memoranda Zastupitelstvu Jihočeského kraje na vědomí. Udělení souhlasu k užití znaku kraje U s n e s e n í č. 101/2002/RK: souhlasí s použitím znaku Jihočeského kraje pro publikaci Vítejte! Praha a turistické perly ČR III. vydání a Vítejte v Jihočeském kraji firmou ACR Alfa, s.r.o. Dodání balené drtě pro výspravy vozovek v roce 2002 pro SÚS Prachatice U s n e s e n í č. 102/2002/RK: I. souhlasí s výběrem firem, navržených k obeslání pro akci Dodání balené drtě pro výspravy vozovek v roce 2002 pro SÚS Prachatice ; II. doporučuje 1. řediteli SÚS Prachatice, jako zadavateli veřejné zakázky, zrealizovat výběrové řízení na určení dodavatele kamenné drti ve smyslu 49 zák. 199/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle vzoru uvedeného v příloze a předložit došlé nabídky komisi pro výběr, 2. zadavateli jmenovat komisi pro výběr dodavatele pro akci Dodání balené drtě pro výspravy vozovek v roce 2002 pro SÚS Prachatice ve složení: ing.arch. Schinko Robin Čepička Miloslav ing. Černý Zdeněk ing. Novák Zdeněk Kašpar Karel ing. Klása Jiří ing. Ivo Grabmüller mgr. Tetourová Andrea Pročka Jaroslav Soubor usnesení z jednání Rady Jihočeského kraje dne

3 ing. Hrstka Petr 3. komisi pro výběr dodavatele provést otevření obálek, vyhodnocení došlých nabídek a vyhodnocení nejvhodnější nabídky, 4. komisi pro výběr dodavatele předložit Radě Jihočeského kraje ke schválení zhotovitele. Zmocnění statutárního zástupce k podání žaloby na určení změny povinnosti zajištění přiměřené bytové náhrady U s n e s e n í č. 103/2002/RK: I. bere na vědomí informaci o současném stavu ve věci vyklizení bytu I. kategorie o velikosti 2+1 v přízemí domu čp. 480 v Zátiší ve Vodňanech ze strany manželů Václava a Daniely Veverkových v souvislosti s povinností pronajímatele zajistit těmto soudem určenou bytovou náhradu; RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje, podepsáním plné moci řediteli Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech - Ing. Miroslavu Mertenovi k podání žaloby na určení, že povinnost žalovaných manželů Veverkových vyklidit byt I. kategorie o velikosti 2+1 v přízemí domu čp. 480 v Zátiší ve Vodňanech, není vázána na zajištění přiměřeného náhradního bytu podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne č.j. 5Co 745/ , nýbrž na povinnost zajistit žalovaným náhradní ubytování, případně přístřeší, dále k zastupování zřizovatele Jihočeského kraje v řízení před soudy a případného podání opravných prostředků v této věci s tím, že ředitel školy je oprávněn udělit dle svého uvážení plnou moc advokátovi k právnímu zastoupení v této právní věci. Zmocnění statutárního zástupce k jednání a zastupování zřizovatele v právní věci vedené u Okresního soudu v Písku U s n e s e n í č. 104/2002/RK: I. bere na vědomí informaci o probíhajícím soudním sporu v právní věci o zaplacení částky ,-- Kč s příslušenstvím od žalovaného Josefa Jestřába, RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana kraje, podepsáním plné moci řediteli Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech - Ing. Miroslavu Mertenovi k zastupování zřizovatele Jihočeského kraje v řízení před soudy, včetně podání opravných prostředků do rozhodnutí soudů, v právní věci žalobce Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech proti žalovanému Josefu Jestřábovi, obchodní jméno Josef Jestřáb InTePs, Písek, Kollárova 511, IČO: , o zaplacení částky ,-- Kč s příslušenstvím. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Generální oprava objekt šatny, jídelna a dílny Rudolfovská ul. Č. Budějovice SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní, Skuherského 3/1274, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 105/2002/RK: Soubor usnesení z jednání Rady Jihočeského kraje dne

4 1. zjednodušené zadání podle 49a zákona č.199/1994 Sb.na zhotovitele stavby Generální oprava objekt- šatny, jídelna a dílny Rudofovská ulice, Č.Budějovice 2. seznam navržených firem k obeslání: - M-STAV, Rudolfovská 43, České Budějovice, - BOSA NOVA CB, Dobrovodská 54, České Budějovice, - CONORS s.r.o., Husova 4, České Budějovice, - STAVITELSTVÍ Karel Vácha a syn s.r.o.,vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou; komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby Generální oprava objekt - šatny, jídelna a dílny Rudofovská ulice, Č.Budějovice ve složení: - Mgr. Karel Vachta - člen rady kraje - Bc. Jan Šindelář ředitel školy - Ing. Jiří Černý - vedoucí investičního oddělení OREG - JUDr. Bedřich Hovorka - OREG - PhDr. Jiří Vlach člen rady kraje - PaedDr. Jiří Ludačka zástupce ředitele školy - Ing. Karel Hudera investiční oddělení - Václav Pártl investiční oddělení - JUDr. Ing. Petr Holátko odbor legislativy a vnitřních věcí RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana kraje, k podepsání zjednodušeného zadání, Výběrové řízení na zhotovitele stavby Změna vytápění z parního na teplovodní SOŠ technické, SOU a U, Lidická 31, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 106/2002/RK: 1. zjednodušené zadání podle 49a zákona č.199/1994 Sb. na zhotovitele stavby Změna vytápění z parního na teplovodní SOŠ technické, SOU a U, Lidická 31,České Budějovice, 2. seznam navržených firem k obeslání: - DIM, spol. s.r.o., A. Trägera 9, České Budějovice, - PROFITOP spol. s.r.o., Nemanická 2, České Budějovice, - PROINSTAL s.r.o., Nemanická 14/440, České Budějovice; komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby Změna vytápění z parního na teplovodní SOŠ technické, SOU a U, Lidická 31,České Budějovice ve složení: - Ing. Karel Marek ředitel školy - Mgr. Karel Vachta člen rady kraje - Ing. Zdeněk Černý vedoucí investičního oddělení OREG - JUDr. Bedřich Hovorka - OREG - Hana Olivová vedoucí domova mládeže - Ing. František Dědič člen rady kraje - Dr.Bc. Ludvík Zíma vedoucí OREG Soubor usnesení z jednání Rady Jihočeského kraje dne

5 - Ing. Milena Štanclová investiční oddělení - JUDr. Ing. Petr Holátko - odbor legislativy a vnitřních věcí RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana kraje, k podepsání zjednodušeného zadání, Výběrové řízení na zhotovitele stavby Plynofikace areálu SOU nábytkářského, Krátká 699, Lišov U s n e s e n í č. 107/2002/RK: 1. zjednodušené zadání podle 49a zákona č.199/1994 Sb. na zhotovitele stavby Plynofikace areálu SOU nábytkářského, Krátká 699, Lišov; 2. seznam navržených firem k obeslání: - DIM, spol. s.r.o., A. Trägera 9, České Budějovice, - PROFITOP spol. s.r.o., Nemanická 2, České Budějovice, - PROINSTAL s.r.o., Nemanická 14/440, České Budějovice; komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby Plynofikace areálu SOU nábytkářského, Krátká 699, Lišov ve složení: - Josef Lokapaur ředitel školy - Mgr. Karel Vachta člen rady kraje - Ing. Zdeněk Černý vedoucí investičního oddělení OREG - JUDr. Bedřich Hovorka - OREG - František Švamberk zástupce ředitele - Ing. František Dědič člen rady kraje - Dr.Bc. Ludvík Zíma vedoucí OREG - Ing. Milena Štanclová investiční oddělení - JUDr. Ing. Petr Holátko - odbor legislativy a vnitřních věcí RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana kraje, k podepsání zjednodušeného zadání; Výběrové řízení na zhotovitele stavby Garáže Malovičky č. 26/2 Školního rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12 U s n e s e n í č. 108/2002/RK: 1. investiční záměr Garáže Malovičky č. 26/2 Školního rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12, 2. zjednodušené zadání na zhotovitele stavby Garáže Malovičky č. 26/2, 3. seznam navržených firem k obeslání - PROTOM STRAKONICE s.r.o., Písecká 290, Strakonice , Soubor usnesení z jednání Rady Jihočeského kraje dne

6 - MIPOL, Radomyšl 226, Strakonice , - LESOSTAVBY TŘEBOŇ a.s.,novohradská 226/II, Třeboň , - CONORS s.r.o., Husova 4, České Budějovice , - SEXTA s.r.o., Planá 67, České Budějovice ; komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby Garáže Malovičky č. 26/2 Školního rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12, ve složení: - Mgr. Karel Vachta - člen rady kraje - PhDr. Jan Stráský ředitel krajského úřadu - Ing. Jiří Černý - vedoucí investičního oddělení OREG - Ing. Milena Štanclová investiční oddělení - Ing. Václav Šrámek ředitel příspěvkové organizace - PhDr. Jiří Vlach člen rady kraje - Ing. Karel Hudera investiční oddělení - Václav Pártl investiční oddělení - JUDr. Ing. Petr Holátko odbor legislativy a vnitřních věcí RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana kraje, k podepsání zjednodušeného zadání podle 49a zákona č.199/1994; Návrh na schválení investičního záměru Automatická průmyslová vrata SOU dopravního a technického a SOŠ automobilní, Skuherského 3/1274, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 109/2002/RK: investiční záměr SOU dopravního a technického a SOŠ automobilní, České Budějovice, Skuherského 3/1274, ze dne Automatická průmyslová vrata STK Rudolfovská, objekt na p.č.4636/1, k.ú. České Budějovice 3 ; ředitele SOU dopravního a technického a SOŠ automobilního, České Budějovice, Skuherského 3/1274, Bc. Jana Šindeláře výkonem funkce stavebníka na investiční akci - Automatická průmyslová vrata STK Rudolfovská, objekt na p.č.4636/1, k.ú. České Budějovice 3. Návrh na schválení investičního záměru Rekonstrukce podlahy dílna II. ročníku SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní, Skuherského 3/1274, Č. Budějovice U s n e s e n í č. 110/2002/RK: investiční záměr SOU dopravního a technického a SOŠ automobilní, České Budějovice, Skuherského 3/1274, ze dne Rekonstrukce podlahy dílna II. ročníku Rudolfovská objekt na p.č. 4636/1, k.ú. České Budějovice 3 ; Soubor usnesení z jednání Rady Jihočeského kraje dne

7 ředitele SOU dopravního a technického a SOŠ automobilního, České Budějovice, Skuherského 3/1274, Bc. Jana Šindeláře výkonem funkce stavebníka na Rekonstrukci podlahy dílen II. Ročníku Rudolfovská objekt na p.č. 4636/1, k.ú. České Budějovice 3. Návrh na schválení investičního záměru Rekonstrukce sklepních prostor SOŠ a SOU COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421 U s n e s e n í č. 111/2002/RK: investiční záměr Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí, ze dne Rekonstrukce sklepních prostor č.p. 499 na šatny a sociální zařízení ; ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí, Ing. Františka Kamlacha výkonem funkce stavebníka na Rekonstrukci sklepních prostor č.p. 499 na šatny a sociální zařízení. Návrh na schválení investičního záměru Rekonstrukce a oprava odborných učeben, výdejny stravy a sociálního zařízení ISŠ cestovního ruchu a VOŠ Č. Budějovice U s n e s e n í č. 112/2002/RK: investiční záměr Integrované střední školy cestovního ruchu a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Senovážné nám. 12, ze dne Rekonstrukce a oprava odborných učeben, výdejny stravy a sociálního zařízení, hlavní budova Senovážné náměstí 12 ; ředitele Integrované střední školy cestovního ruchu a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Senovážné nám. 12, Mgr. Kamila Flachse výkonem funkce stavebníka na investiční akci - Rekonstrukce a oprava odborných učeben,výdejny stravy a sociálního zařízení, hlavní budova Senovážné náměstí 12. Ověřovatel: Ing. arch. Robin Schinko. Hejtman: RNDr. Jan Zahradník Soubor usnesení z jednání Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 6. 5. 2003 Program: 1. Most evidenční číslo 122-008 Bechyně Obchodní veřejná soutěž, inzerát do Obchodního věstníku U s n e s e n í č.

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003

S O U B O R U S N E S E N Í. z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003 S O U B O R U S N E S E N Í z 24. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7.10. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 941/2003/RK 2. Zpráva o realizaci programu na podporu

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 9. 2001 K bodu: Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 19. 6. 2001 do 25. 8. 2001 U s n e s e n í č.

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 6. schůze Rady Jihočeského kraje dne 15. 2. 2005 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 116/2005/RK 2. Výroční zpráva Jihočeského kraje o

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 9. schůze Rady Jihočeského kraje dne 14. 5. 2002 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 262/2002/RK 2. Změna zřizovacích listin příspěvkových

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 2. schůze Rady Jihočeského kraje dne 21. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 15/2003/RK 2. Stanovení rozsahu základní dopravní

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 10. 6. 2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 23. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 23. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 23. schůze Rady Jihočeského kraje dne 30. 9. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 902/2003/RK 2. Nařízení o přírodním parku Novohradské

Více

V Ý P I S U S N E S E NÍ z 13. schůze Rady Jihočeského kraje dne

V Ý P I S U S N E S E NÍ z 13. schůze Rady Jihočeského kraje dne V Ý P I S U S N E S E NÍ z 13. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 4. 2009 Program: 1. Změna člena dozorčí rady Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. Usnesení č. 393/2009/RK 2. Dostavba JETE Usnesení

Více

Výpis usnesení z 45. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 45. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 22. zasedání Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 22. zasedání Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady Jihočeského kraje dne 18.12. 2001 Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje z 1. 21. zasedání U s n e s e n í č. 302/2001/RK: bere na vědomí přehled

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2016

Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Vzdělání a řemeslo 2016 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná učiliště Gymnázium,

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 411 nedávat do katalogu Vodňany II. 501 Eva Chaloupková 506 Emil Chaloupka MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 16. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. ze 16. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í ze 16. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 6. 2005 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 548/2005/RK 2. Program obnovy krajských komunikací

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 147 jfkjak 148 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Jihočeský ST-PT Ubytovna Tesla Blatná a.s. Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Dupi - 2.NP Jihočeský CB, CK Ubytovna

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

Usnesení z 80. schůze Rady Jihočeského kraje dne

Usnesení z 80. schůze Rady Jihočeského kraje dne Usnesení z 80. schůze Rady Jihočeského kraje dne 2. 10. 2007 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 927/2007/RK 2. Výměna zástupce Správy NP a CHKO v koordinačním výboru

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 6. schůze Rady Jihočeského kraje dne 16. 3. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 156/2004/RK 2. Memorandum o spolupráci mezi Košickým

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 12. schůze Rady Jihočeského kraje dne 3. 5. 2005 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 382/2005/RK 2. Novela jednacího řádu rady Usnesení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: JIHOČESKÝ KRAJ Mgr. Jiří Zimola hejtman U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 483, fax: 386 354 967 e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České Budějovice

Více

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Mgr. Jiří Ringel, Ing. Eva

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 22. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 22. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 22. schůze Rady Jihočeského kraje dne 23. 9. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 840/2003/RK 2. Grantový program podpory přílivu investic

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-11/2016 Datum jednání: 31.03.2016 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-190/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Vladimír

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

USNESENÍ 11. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 115/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 11. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 115/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 11. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 10.3.2014 Usnesení 115/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. MCKV p.o. (Mgr. Mráčková) 3.

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Rada městské části Praha 20 67. jednání datum konání: 29.09.2016 čís. RMC/67/1/0418/16 - RMC/67/9/0426/16 číslo RMC/67/1/0418/16 Záměr pronájmu bytu č. 23 v bytovém

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Okres České Budějovice 1. 60076127 Dětský domov a Školní jídelna, Boršov

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi Evidenční číslo: 417174 Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne 14.12.2001 mezi KUJCP00S5XF5 Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 27. schůze Rady Jihočeského kraje dne 10.12. 2002 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 774/2002/RK 2. Závěrečná zpráva o realizaci Akčního

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009...6 3. 2 BASIMET...6. 4.2 Impuls pro kariéru...7

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009...6 3. 2 BASIMET...6. 4.2 Impuls pro kariéru...7 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...4 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009...6 3. 1 Týden vzdělávání v Jihočeském kraji 2009...6 3. 2 BASIMET...6 4. PROJEKTY

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Týn

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Výpis usnesení z 66. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 66. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Usnesení z 94. schůze Rady Jihočeského kraje dne

Usnesení z 94. schůze Rady Jihočeského kraje dne Program: Usnesení z 94. schůze Rady Jihočeského kraje dne 4. 3. 2008 1. Vyhlášení grantového programu Ochrana před povodněmi Usnesení č. 234/2008/RK 2. Schválení výběru projektů v GP na podporu výstavby

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 313/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 20. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016

Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk. konané dne 28. července 2016 Informace o přijatých usneseních z 61. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. července 2016 1. Schválení programu Usnesení č. 1033/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 61.

Více

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Středí odborné učiliště dopravní a technické Tento projekt je spolufinancován

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 50. schůze Rady Jihočeského kraje dne 3.10. 2006 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 877/2006/RK 2. Návrh na volbu přísedících krajského

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 21. 11. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1711: Rada města schvaluje: RO č. 66 zvýšení příjmů a výdajů

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje ČÍSLO: SM/40/RK (ev.č. 9/05) ZMĚNA Č.: 1 PLATNÁ OD: 15. 3. 2005 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady Jihočeského kraje dne 31. 5. 2005

S O U B O R U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady Jihočeského kraje dne 31. 5. 2005 S O U B O R U S N E S E N Í z 15. schůze Rady Jihočeského kraje dne 31. 5. 2005 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje U s n e s e n í č. 485/2005/RK 2. Návrh na volbu členů výboru

Více

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 834/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 51. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

V Ý P I S U S N E S E NÍ ze 17. schůze Rady Jihočeského kraje dne

V Ý P I S U S N E S E NÍ ze 17. schůze Rady Jihočeského kraje dne V Ý P I S U S N E S E NÍ ze 17. schůze Rady Jihočeského kraje dne 26. 5. 2009 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 580/2009/RK 2. Informativní zpráva územní studie Třeboňsko-Novohradsko

Více

USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 26. 4. 2001 UZ/3/1/2001 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, program zasedání a) s c h v a l u j e způsob hlasování

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 63. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 63. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 63. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 14.5.2015 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení 485/2015/RK-63

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 68. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 68. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 68. schůze Rady Jihočeského kraje dne 24. 4. 2007 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 376/2007/RK 2. Volba členů dozorčí rady Nemocnice

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ Program: z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 6. 3. 2007 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 42/2007/ZK 2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Číslo Usnesení Zodpovídá Termín. 167/2010 Rada města doporučuje zastupitelstvu odbor městského zasedání ZM

Číslo Usnesení Zodpovídá Termín. 167/2010 Rada města doporučuje zastupitelstvu odbor městského zasedání ZM Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13.

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 21. 2. 2013, POZVANKA Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy na

Více

ISŠOSaP Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Pomoc pro tebe ,00 0

ISŠOSaP Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Pomoc pro tebe ,00 0 Příloha usnesení č. 370/2004 RK Radou kraje schválené finanční prostředky na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Poř. č. Žadatel Název projektu Radou kraje schváleno

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 66. schůze Rady Jihočeského kraje dne 3. 4. 2007 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 297/2007/RK 2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U s n e s e n í z 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne

U s n e s e n í z 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne U s n e s e n í z 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 30. 11. 2015 OÚ/790/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:, Mgr. Mazurová Barbora,,, Hrabec

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Program: Výpis usnesení z 76. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 11. 10. 2011 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení 894/2011/RK-76

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi KUJCP00RTSAM Evidenční číslo: 479921 'ÍW/CÁffP/ 00$j o t j 1 1 Dodatek č. 12 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne 14.12.2001 mezi Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více