Rozbor hospodaření za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření za rok 2013"

Transkript

1 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov příspěvková organizace IČO Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje na žáka 4) Rekapitulace čerpání příspěvku zřizovatele a KÚ-ref. školství 5) Čerpání rozpočtu zřizovatele (+ podrobný rozbor čerpání) 6) Rozbor čerpání fin. prostředků KÚ-ref. školství 7) Přehled o čerpání fondů 8) Provedené kontroly 9) Rozbor aktiv a pasiv 10) Stav majetku 11) Hospodaření školní jídelny Přílohy : 1) Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) 2) Čerpání dotace EVVO vypracoval : Svobodová Š. schválil : Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy

2 2 1) Úvod Základní škola Rousínov, okres Vyškov, měla k v pracovním poměru 62 fyzických osob. Z toho 37 pedagogických pracovníků na 1. a 2.stupni, 5 vychovatelek ve školní družině (z toho 1 vedoucí), 6 pracovníků ve školní jídelně (5 provozních pracovníků a 1 vedoucí), 10 provozních pracovníků školy včetně detašovaných pracovišť (Čechyně a Sušilovo náměstí) a 4 asistentky pedagoga. Z toho dva pedagogové jsou na rodičovské dovolené, jedna osoba vykonává práci asistenta pedagoga a vedoucí vychovatelky; jedna osoba vykonává práci učitele a vychovatelky). K navštěvovalo školu 545 žáků, z toho na I. stupni ve 13-ti třídách 290 žáků, na II. stupni ve 12-ti třídách 255 žáků. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace vychází z celkového výsledku hospodaření školy zjištěného po zaúčtování všech účetních případů roku Účetní jednotka financovala své náklady z těchto zdrojů : Schválený rozpočet zřizovatele Města Rousínova Rozpočet KÚ JMK ref. Školství Dotace EU OPVK Dotace GRANT EVVO (KÚ JmK) Úhrady za ŠD Příjmy ŠJ Nájmy školního hřiště a tělocvičny Nájmy školního bytu Pojistná událost (odhad odškodnění) Čerpání FO Úroky Č.S. a.s. Odpisy Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 26,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč ,88 Kč Základní škola Rousínov, okres Vyškov vykázala k VH ve výši ,37 Kč.

3 3 2) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši ,01 Kč byl po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů : Fond rezervní : účet ,01 Kč Fond odměn : účet ,00 Kč Vykázaný výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši ,37 Kč je tvořen : výnosy z nájmu školního bytu úroky Č.S. úspora dotace Města pojistná událost celkem ,00 Kč ,681 Kč ,69 Kč ,00 Kč ,37 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření : Při rozdělení výsledku hospodaření je postupováno dle Zákona č. 250/2000 Sb. Fond rezervní : účet ,37 Kč Fond odměn : účet ,00 Kč Po schválení nebo případných změnách sdělených písemně zřizovatelem, bude rozdělení výsledku hospodaření zaúčtováno v průběhu roku 2014.

4 4 3) Skutečné výdaje na žáka skutečné výdaje na provoz : materiální náklady čistící, mycí a dez.prostředky opravy a údržba nákup DDHM práce a služby celkem ,35 Kč ,18 Kč ,28 Kč ,44 Kč ,06 Kč ,31 Kč počet žáků ve škole : 545 náklady na jednoho žáka 6 038,51 Kč skutečné výdaje na pořízení učebnic, učebních pomůcek a plavání žáků : pomůcky do kabinetů pomůcky pro prvňáčky učebnice pro žáky plavání žáků celkem ,55 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,00 Kč ,00 Kč počet žáků ve škole : 545 náklady na jednoho žáka 617,96 Kč

5 5 4) Rekapitulace čerpání dotací a výnosů a) Dotace od zřizovatele : poskytnutá dotace čerpání zůstatek Zůstatek bude navržen do RF a FO ,00 Kč ,31 Kč ,69 Kč b) Dotace od KÚ JMK -odboru školství poskytnutá dotace čerpání překročení (mzdy) Překročení bylo pokryto čerpáním FO ,00 Kč ,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč c) Dotace GRANT EVVO poskytnutá dotace na rok 2012 až 2013 čerpání roku 2011 čerpání roku 2012 čerpání roku 2013 zůstatek ,40 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč d) Dotace EU OPVK rozpočet na období od do neinvestice investice poskytnutá záloha vyplacené MZ půjčka od zřizovatele čerpání roku 2012 čerpání roku 2013 čerpání celkem ,58 Kč ,00 Kč ,72 Kč ,01 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,70 Kč ,20 Kč e) Ostatní : školní družina: příjmy od rodičů náklady školní jídelna: příjmy od strávníků náklady nájmy školního hřiště a tělocvičny: příjmy náklady ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč

6 6 ŠD : pomůcky , voda , plyn , el.energie , čistící a mycí prostř , ,00 od rodičů ,00 ŠJ : náklady , výnosy , nájmy : nájem TV a šk.hřiště , ,00 voda 4 000, plyn 9 080, el.energie 6 000, školního hřiště ,00 OPVK šablony Mzdy , OON , zdrav.poj , soc.poj , FKSP 1% 945, zák.poj. za zam. 180, ,00 DVPP cestovné 1 364, pomůcky do kabinetů 3 470, ,00 Celkem ,00

7 7 5) Čerpání dotace zřizovatele (+ podrobný rozbor čerpání) Rozpočet a čerpání fin. prostředků od zřizovatele za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 položka čerpání rozpočet čerpání čerpání v % 1. Materiální náklady ,23 Kč ,00 Kč ,53 Kč 102,27 2. DDHM, DDNM ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč 115,04 3. Opravy a údržba ,12 Kč ,00 Kč ,28 Kč 100,93 4. Práce a služby ,35 Kč ,00 Kč ,06 Kč 95,63 Celkem ,70 Kč ,00 Kč ,31 Kč 98,65 Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele : rozpočet čerpání % 1) Materiální náklady : , ,53 102,27% ZŠ : kancelářské potřeby drobná technika 800,00 tiskopisy, žk materiál na výzdobu školy , ,64 pomůcky pro úklid vybavení lékárniček pomůcky do tříd a kabinetů materiál na údržbu pomůcky pro učitele literatura pro vedení školy, předplatné , , , , , , , , , ,82 981, , , , ,00 materiál pro ŠD ,00 0,00 ŠJ : hygienické pomůcky do ŠJ kancelářské potřeby ručníky, utěrky drobné nádobí pomůcky k vaření 7 000, , , , , , , , ,40 mycí, čistící a dez.prostředky , ,18 Důvodem překročení v položce materiál na údržbu byla nutnost oprav nábytku a zažízení, které byly v nevyhovujícím stavu. Toto překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.

8 8 DDHM a DDNM celkem , ,44 188,95% prvky na rozšíření poč.sítě koberec do učebny HV vysavač 2x kráječ do ŠJ náhradní krouhače do stroje ve ŠJ nerezová vědra 5ks zásobník na výdej nápojů ventilátory do ŠJ rohožka stojan k vrtačce sedací nábytek monitor regály do dkladu čistících prostředků nástěnky a skříňky na výzdobu školy skartovač koberce do 1.tříd anténa na internet skříně do kabinetu zástupců skleník stůl do kabinetu nářadí na údržbu programy na PC (WinPro) doplatek z dotace rozšíření programu Jídelna o internetové odhlášky program na evidenci pomůcek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Důvodem překročení v této položce byla nutnost výměny nevyhovujícího vybavení. Překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.

9 9 2) Opravy a udržování , ,28 142,53% údržba počítačů a počítačové sítě údržba počítačových programů výměna dveří u vestavěných skříní revize elektrozařízení výměna filtrů ve vzduchotechnice ŠJ poj.událost malířské a natěračské práce malířské práce pojistná událost opravy podlah ve třídách údržba tiskáren a kopírek vyvezení jímky ve ŠJ měření emisí sítě do oken ve ŠJ oprava zatemnění , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 revize a opravy : opravy drobné techniky tělocvična kotelna hasící techniky údržba zařízení ŠJ ostatní drobné opravy revize plošiny pro ZP opravy WC opravy místností v suterénu školy monitorování kanalizace elektropráce , , , , , , , , , , , ,00 Důvodem překročení v této položce byla nutnost opravy zatemnění učebny fyziky. Překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.

10 10 3) Práce a služby , ,06 88,62% vodné a stočné - ZŠ (kromě haly) - Habrovanská - Čechyně - ZŠ Sušilovo náměstí - hala - srážkové vody , , , , , , , , , ,00 plyn , ,00 81,99% - ZŠ (kromě haly) - Habrovanská - ŠJ - Čechyně - Sušilovo náměstí - hala el. energie , , , , , , , , ,00 89,70% - ZŠ (kromě haly) - Habrovanská - ŠJ - Čechyně - Sušilovo náměstí - hala , , , , , , ,00 telefony , ,57 92,52% - ZŠ + ŠJ - Suš.nám. - Čechyně provoz internetu , , , , ,00 96,80% odvoz odpadu , ,00 88,78% - ZŠ + ŠJ - ZŠ Sušilovo náměstí - ZŠ Čechyně , , ,00 poplatek za zabezpečení objektu : , ,00 87,21% - ZŠ + ŠJ ,00 - Čechyně ,00

11 11 ostatní : kominické práce poštovné pojištění žáků pojištění pokl.hotovosti prevence BOZP + PO poplatky ČS školení zaměstnanců cestovné nájem bazénu - plavání žáků , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ostatní služby : , ,49 rozbor vody 2 313,00 drobné služby 6 443,90 demontáž a montáž tabulí ,00 poplatek za zprostředkování nákupu energií ,59 poradenské služby 6 050,00 poplatek za sporožiro 969,00 mzdy + odvody , ,00 mzdy ,00 odvody z mezd ,00 FKSP 379,00 zák.poj. za zaměstnance 160,00 Celkem , ,31 98,83% Rozpočet na rok 2013 nebyl zcela vyčerpán z důvodu úspory v položce energie.

12 12 6) Rozbor čerpání fin. prostředků KÚ-ref. Školství rozpočet čerpání % ostatní ONIV : předplatné čas , ,00 ochranné pomůcky ZŠ ochranné pomůcky ŠJ , , ,00 učebnice , ,45 pomůcky do kabinetů pomůcky do kabinetů programy pomůcky do kabinetů (DDHM) pomůcky do žákovské knihovny , , , ,00 821,00 pomůcky pro dys.asistentky 1 452,00 pomůcky do školní družiny 5 000, ,00 psací pomůcky pro 1. r , ,00 cestovné učitelé , ,50 cestovné správní zam. 204,50 školení správních zam , ,00 plavání žáků lékařské prohlídky , , ,00 DVPP : cestovné kurzovné , , ,00 pojištění za zam , ,00 náhrady ONIV , ,00 Celkem ONIV : , ,00 104,81%

13 13 MN ZŠ , ,00 platový tarif osobní příplatek ,00 0,00 příplatek za vedení třídnictví přípl.za ped.čin.nad rozsah příplatek za dělené směny odměny dysl.asitentek specializační příplatek náhrady platu odměny OON odstupné , , , , , , , , , ,00 0,00 MN ŠD , ,00 platový tarif osobní příplatek ,00 0,00 příplatek za vedení přípl.za ped.čin.nad rozsah ,00 295,00 náhrady platu odměny OON 5 000, , , ,00 MN ŠJ , ,00 platový tarif osobní příplatek ,00 0,00 příplatek za vedení náhrady platu odměny OON odstupné 5 000, , , , ,00 0,00 závodní stravování mzdy mzdové náklady celkem , , ,00 100,72% sociální pojištění celkem (25%) - záv.stravování zdravotní pojištění celkem (9%) - záv.stravování odvody , , , , , , , ,00 99,45% FKS P , ,00 99,87% celkem , ,00 100,00%

14 14 7) Přehled čerpání fondů Fond oběžných aktiv (jmění účetní jednotky) Stav k účet č ,35 Kč Fond odměn stav k účet č ,23 Kč tvorba z VH roku 2012 účet č ,00 Kč čerpání na mzdy účet č ,00 Kč stav k ,23 Kč FKSP stav k účet č ,46 Kč základní příděl účet č ,00 Kč příspěvek na stravování účet č ,00 Kč příspěvek na rekreaci účet č ,50 Kč příspěvek na rehabilitaci účet č ,00 Kč příspěvek na kulturní akce účet č ,00 Kč příspěvky k výročí účet č ,00 Kč stav k ,96 Kč Rezervní fond stav k účet č ,46 Kč tvorba z VH roku 2012 účet č ,01 Kč počáteční stav účet č ,11 Kč stav k ,58 Kč Investiční fond stav k účet č ,00 Kč tvrorba - kauce ,00 Kč stav k ,00 Kč

15 15 8) Provedené kontroly OSSZ Vyškov, Dvořákova 119/36, Vyškov Předmět a účel kontroly : Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolované období : Závěr : Příprava ke kontrole byla řádně provedena a ze strany zaměstnavatele byla zajištěna náležitá součinnost. Opatření k nápravě : Není uloženo. Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov Předmět a účel kontroly : Veřejnosprávní kontrola ve smylu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změnně některých zákonů, s odkazem na 15 zákona č.552/1991sb., o státní kontrole. Kontrolované období : rok 2012, 2013 Závěry z kontroly : Doporučené úpravy a doplnění dokumentů byly zkontrolavány během následné kontroly dne

16 16 9) Rozbor aktiv a pasiv rok 2012 rok 2013 AKTIVA CELKEM ,08 Kč ,55 Kč účet 021 Stavby 0,00 Kč ,00 Kč účet 022 Sam. movité věci a soubory movitých věcí ,00 Kč ,00 Kč účet 112 Materiál na skladě účet potraviny ,64 Kč ,94 Kč účet čistící prostředky ,25 Kč ,17 Kč účet údržbářský materiál 4 680,00 Kč 0,00 Kč účet 311 Odběratelé účet Coca-Cola / Nuowo Café 869,00 Kč 5 100,00 Kč účet ZUŠ Rousínov 287,00 Kč 210,00 Kč účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy účet el.energie ZŠ ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie hala ,00 Kč 0,00 Kč účet na LVZ ,00 Kč 0,00 Kč účet záloha na předplatné Věstníku MŠMT 500,00 Kč účet plyn ZŠ Čechyně ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie Čechyně ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie ZŠ Sušilovo náměstí ,00 Kč ,00 Kč účet Pohl.za vybr.míst.vlád.institucemi ,00 Kč 0,00 Kč účet Náklady příštích období - pojištění žáků ,00 Kč ,00 Kč účet Náklady příštích období materiál do ŠD 0,00 Kč 1 973,00 Kč účet Dohadné účty aktivní EVVO neinvestice ,50 Kč ,00 Kč účet Dohadné účty aktivní EVVO investice 0,00 Kč ,00 Kč účet Dohadné účty aktivní pojistná událost 0,00 Kč ,00 Kč účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky účet doprava na plavání 5 400,00 Kč 9 720,00 Kč účet výlet do zahraničí ,00 Kč 0,00 Kč účet úhrada ŠD 0,00 Kč 220,00 Kč účet ostatní pohledávky 1 574,00 Kč 2 127,00 Kč účet za žáky 7.ročníků 0,00 Kč 400,00 Kč účet vratná kauce 0,00 Kč ,00 Kč účet 241 Běžný účet účet školství ,25 Kč ,25 Kč účet město ,73 Kč ,33 Kč účet fond odměn ,23 Kč ,23 Kč účet rezervní fond ,57 Kč ,58 Kč účet dotační účet ,45 Kč ,09 Kč účet Běžný účet FKSP ,46 Kč ,96 Kč

17 rok 2012 rok 2013 PASIVA CELKEM ,08 Kč ,55 Kč účet Jmění účetní jednotky ,35 Kč ,35 Kč účet Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,00 Kč ,00 Kč účet 411 Fond odměn ,23 Kč ,23 Kč účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb ,46 Kč ,96 Kč účet 413 Rezervní fond z VN ,46 Kč ,47 Kč účet 414 Rezevní fond z ostatních titulů ,11 Kč ,11 Kč účet 416 Investiční fond 0,00 Kč ,00 Kč účet 493 Výsledek hospodaření ,01 Kč ,37 Kč účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky - půjčka ,00 Kč ,00 Kč účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,72 Kč ,72 Kč účet Dodavatelé - potraviny 1 800,00 Kč 0,00 Kč účet Dodavatelé - školství 900,00 Kč 0,00 Kč účet Dodavatelé - město ,00 Kč ,96 Kč účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy účet na obědy ve ŠJ ,00 Kč ,00 Kč účet na pomůcky do 1.třídy 580,00 Kč 1 918,76 Kč účet na pomůcky do 2.r ,65 Kč 2 127,91 Kč účet na pomůcky do 3.r ,08 Kč 17,62 Kč účet na pomůcky do 4.r ,80 Kč 1 332,33 Kč účet na pomůcky do 5.r ,88 Kč 1 003,59 Kč účet na pomůcky pro 2.stupeň ,09 Kč ,95 Kč účet na LVK ,00 Kč ,00 Kč účet na pomůcky do PVP - VV 1 504,00 Kč 1 006,00 Kč účet Zaměstnanci 0,00 Kč 5 785,00 Kč účet Jiné závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč ,00 Kč účet 336 Zúčtování s institucemi soc.zab. a zdrav.poj ,00 Kč ,00 Kč účet 342 Jiné přímé daně ,00 Kč ,00 Kč účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,00 Kč 0,00 Kč účet 384 Výnosy příštích období účet nájem tělocvičny 3 840,00 Kč 1 950,00 Kč účet úhrady ŠD 4 320,00 Kč ,00 Kč účet úroky z grantového účtu 1 945,08 Kč 1 688,22 Kč účet úspora ŠJ 188,50 Kč 0,00 Kč účet 389 Dohadné účty pasivní účet plyn ZŠ Habrovanská ,00 Kč ,30 Kč účet plyn ZŠ Čechyně ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie ZŠ ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie ZŠ Sušilovo nám ,00 Kč ,00 Kč účet e.energie ZŠ Čechyně ,00 Kč ,00 Kč 17

18 18 účet el.energie ŠJ ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie hala ,00 Kč ,00 Kč účet plyn ZŠ Habovanská - ŠJ 0,00 Kč ,09 Kč účet plyn ZŠ Habrovanská - hala 0,00 Kč ,61 Kč účet nevyfakturované telefony 4 783,66 Kč 0,00 Kč účet Ostatní krátkodobé závazky - důchodové spoření 0,00 Kč 1 429,00 Kč 10) Stav majetku Organizace vykazuje k : - DDNM (účet 018) v hodnotě ,94 Kč, je odepsán 100% - stavby (účet 021) v PC ,00 Kč, odpis ,00 Kč, ZC ,00 Kč - samostatné movité věci (účet 022) v PC ,00, odpis ,00 Kč, ZC ,00 Kč - DDHM (účet 028) ZŠ a ŠJ v hodnotě ,57 Kč, je odepsán 100% - pokladny vykazují nulový stav K byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků. 11) Hospodaření školní jídelny Příjmy celkem : ,50 Kč z toho - příspěvek z FKSP ZŠ ,00 Kč - příspěvek z FKSP ZUŠ 3 171,00 Kč Zásoba potravin k nákup spotřeba Zásoba potravin k ,64 Kč ,80 Kč ,50 Kč ,94 Kč finanční normativ náklady rozdíl - překročení ,00 Kč ,50 Kč -188,50 Kč úspora roku 2012 úspora roku 2013 úspora celkem 188,50 Kč -188,50 Kč 0,00 Kč Zpracovala : Zuzana Šťasná, vedoucí ŠJ

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66

================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 -šablony pro ZŠ Příspěvek od e za rok 2011 Celkem 2.899.654 320.000 573.000 3.792.654 2. Příjmy

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2006 Vypracoval

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2005 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola dotace od obcí

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Základní údaje: ČSOB, pobočka Žatec provozní účet: 1071599/0300 účet FKSP: 3627802/0300 škola: 415710598 SPC: 415711329 Fax: 415 710 598

Základní údaje: ČSOB, pobočka Žatec provozní účet: 1071599/0300 účet FKSP: 3627802/0300 škola: 415710598 SPC: 415711329 Fax: 415 710 598 VÝROČNÍ ZPRÁVA II. EKONOMICKÁ ČÁST Charakteristika hospodaření v roce 2013 Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny, hospodaří jako příspěvková organizace s právní

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace ROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více