Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření za rok 2013"

Transkript

1 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov příspěvková organizace IČO Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje na žáka 4) Rekapitulace čerpání příspěvku zřizovatele a KÚ-ref. školství 5) Čerpání rozpočtu zřizovatele (+ podrobný rozbor čerpání) 6) Rozbor čerpání fin. prostředků KÚ-ref. školství 7) Přehled o čerpání fondů 8) Provedené kontroly 9) Rozbor aktiv a pasiv 10) Stav majetku 11) Hospodaření školní jídelny Přílohy : 1) Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) 2) Čerpání dotace EVVO vypracoval : Svobodová Š. schválil : Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy

2 2 1) Úvod Základní škola Rousínov, okres Vyškov, měla k v pracovním poměru 62 fyzických osob. Z toho 37 pedagogických pracovníků na 1. a 2.stupni, 5 vychovatelek ve školní družině (z toho 1 vedoucí), 6 pracovníků ve školní jídelně (5 provozních pracovníků a 1 vedoucí), 10 provozních pracovníků školy včetně detašovaných pracovišť (Čechyně a Sušilovo náměstí) a 4 asistentky pedagoga. Z toho dva pedagogové jsou na rodičovské dovolené, jedna osoba vykonává práci asistenta pedagoga a vedoucí vychovatelky; jedna osoba vykonává práci učitele a vychovatelky). K navštěvovalo školu 545 žáků, z toho na I. stupni ve 13-ti třídách 290 žáků, na II. stupni ve 12-ti třídách 255 žáků. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace vychází z celkového výsledku hospodaření školy zjištěného po zaúčtování všech účetních případů roku Účetní jednotka financovala své náklady z těchto zdrojů : Schválený rozpočet zřizovatele Města Rousínova Rozpočet KÚ JMK ref. Školství Dotace EU OPVK Dotace GRANT EVVO (KÚ JmK) Úhrady za ŠD Příjmy ŠJ Nájmy školního hřiště a tělocvičny Nájmy školního bytu Pojistná událost (odhad odškodnění) Čerpání FO Úroky Č.S. a.s. Odpisy Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 26,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč ,88 Kč Základní škola Rousínov, okres Vyškov vykázala k VH ve výši ,37 Kč.

3 3 2) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši ,01 Kč byl po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů : Fond rezervní : účet ,01 Kč Fond odměn : účet ,00 Kč Vykázaný výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši ,37 Kč je tvořen : výnosy z nájmu školního bytu úroky Č.S. úspora dotace Města pojistná událost celkem ,00 Kč ,681 Kč ,69 Kč ,00 Kč ,37 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření : Při rozdělení výsledku hospodaření je postupováno dle Zákona č. 250/2000 Sb. Fond rezervní : účet ,37 Kč Fond odměn : účet ,00 Kč Po schválení nebo případných změnách sdělených písemně zřizovatelem, bude rozdělení výsledku hospodaření zaúčtováno v průběhu roku 2014.

4 4 3) Skutečné výdaje na žáka skutečné výdaje na provoz : materiální náklady čistící, mycí a dez.prostředky opravy a údržba nákup DDHM práce a služby celkem ,35 Kč ,18 Kč ,28 Kč ,44 Kč ,06 Kč ,31 Kč počet žáků ve škole : 545 náklady na jednoho žáka 6 038,51 Kč skutečné výdaje na pořízení učebnic, učebních pomůcek a plavání žáků : pomůcky do kabinetů pomůcky pro prvňáčky učebnice pro žáky plavání žáků celkem ,55 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,00 Kč ,00 Kč počet žáků ve škole : 545 náklady na jednoho žáka 617,96 Kč

5 5 4) Rekapitulace čerpání dotací a výnosů a) Dotace od zřizovatele : poskytnutá dotace čerpání zůstatek Zůstatek bude navržen do RF a FO ,00 Kč ,31 Kč ,69 Kč b) Dotace od KÚ JMK -odboru školství poskytnutá dotace čerpání překročení (mzdy) Překročení bylo pokryto čerpáním FO ,00 Kč ,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč c) Dotace GRANT EVVO poskytnutá dotace na rok 2012 až 2013 čerpání roku 2011 čerpání roku 2012 čerpání roku 2013 zůstatek ,40 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč d) Dotace EU OPVK rozpočet na období od do neinvestice investice poskytnutá záloha vyplacené MZ půjčka od zřizovatele čerpání roku 2012 čerpání roku 2013 čerpání celkem ,58 Kč ,00 Kč ,72 Kč ,01 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,70 Kč ,20 Kč e) Ostatní : školní družina: příjmy od rodičů náklady školní jídelna: příjmy od strávníků náklady nájmy školního hřiště a tělocvičny: příjmy náklady ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč

6 6 ŠD : pomůcky , voda , plyn , el.energie , čistící a mycí prostř , ,00 od rodičů ,00 ŠJ : náklady , výnosy , nájmy : nájem TV a šk.hřiště , ,00 voda 4 000, plyn 9 080, el.energie 6 000, školního hřiště ,00 OPVK šablony Mzdy , OON , zdrav.poj , soc.poj , FKSP 1% 945, zák.poj. za zam. 180, ,00 DVPP cestovné 1 364, pomůcky do kabinetů 3 470, ,00 Celkem ,00

7 7 5) Čerpání dotace zřizovatele (+ podrobný rozbor čerpání) Rozpočet a čerpání fin. prostředků od zřizovatele za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 položka čerpání rozpočet čerpání čerpání v % 1. Materiální náklady ,23 Kč ,00 Kč ,53 Kč 102,27 2. DDHM, DDNM ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč 115,04 3. Opravy a údržba ,12 Kč ,00 Kč ,28 Kč 100,93 4. Práce a služby ,35 Kč ,00 Kč ,06 Kč 95,63 Celkem ,70 Kč ,00 Kč ,31 Kč 98,65 Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele : rozpočet čerpání % 1) Materiální náklady : , ,53 102,27% ZŠ : kancelářské potřeby drobná technika 800,00 tiskopisy, žk materiál na výzdobu školy , ,64 pomůcky pro úklid vybavení lékárniček pomůcky do tříd a kabinetů materiál na údržbu pomůcky pro učitele literatura pro vedení školy, předplatné , , , , , , , , , ,82 981, , , , ,00 materiál pro ŠD ,00 0,00 ŠJ : hygienické pomůcky do ŠJ kancelářské potřeby ručníky, utěrky drobné nádobí pomůcky k vaření 7 000, , , , , , , , ,40 mycí, čistící a dez.prostředky , ,18 Důvodem překročení v položce materiál na údržbu byla nutnost oprav nábytku a zažízení, které byly v nevyhovujícím stavu. Toto překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.

8 8 DDHM a DDNM celkem , ,44 188,95% prvky na rozšíření poč.sítě koberec do učebny HV vysavač 2x kráječ do ŠJ náhradní krouhače do stroje ve ŠJ nerezová vědra 5ks zásobník na výdej nápojů ventilátory do ŠJ rohožka stojan k vrtačce sedací nábytek monitor regály do dkladu čistících prostředků nástěnky a skříňky na výzdobu školy skartovač koberce do 1.tříd anténa na internet skříně do kabinetu zástupců skleník stůl do kabinetu nářadí na údržbu programy na PC (WinPro) doplatek z dotace rozšíření programu Jídelna o internetové odhlášky program na evidenci pomůcek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Důvodem překročení v této položce byla nutnost výměny nevyhovujícího vybavení. Překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.

9 9 2) Opravy a udržování , ,28 142,53% údržba počítačů a počítačové sítě údržba počítačových programů výměna dveří u vestavěných skříní revize elektrozařízení výměna filtrů ve vzduchotechnice ŠJ poj.událost malířské a natěračské práce malířské práce pojistná událost opravy podlah ve třídách údržba tiskáren a kopírek vyvezení jímky ve ŠJ měření emisí sítě do oken ve ŠJ oprava zatemnění , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 revize a opravy : opravy drobné techniky tělocvična kotelna hasící techniky údržba zařízení ŠJ ostatní drobné opravy revize plošiny pro ZP opravy WC opravy místností v suterénu školy monitorování kanalizace elektropráce , , , , , , , , , , , ,00 Důvodem překročení v této položce byla nutnost opravy zatemnění učebny fyziky. Překročení bylo pokryto úsporou v položce energie.

10 10 3) Práce a služby , ,06 88,62% vodné a stočné - ZŠ (kromě haly) - Habrovanská - Čechyně - ZŠ Sušilovo náměstí - hala - srážkové vody , , , , , , , , , ,00 plyn , ,00 81,99% - ZŠ (kromě haly) - Habrovanská - ŠJ - Čechyně - Sušilovo náměstí - hala el. energie , , , , , , , , ,00 89,70% - ZŠ (kromě haly) - Habrovanská - ŠJ - Čechyně - Sušilovo náměstí - hala , , , , , , ,00 telefony , ,57 92,52% - ZŠ + ŠJ - Suš.nám. - Čechyně provoz internetu , , , , ,00 96,80% odvoz odpadu , ,00 88,78% - ZŠ + ŠJ - ZŠ Sušilovo náměstí - ZŠ Čechyně , , ,00 poplatek za zabezpečení objektu : , ,00 87,21% - ZŠ + ŠJ ,00 - Čechyně ,00

11 11 ostatní : kominické práce poštovné pojištění žáků pojištění pokl.hotovosti prevence BOZP + PO poplatky ČS školení zaměstnanců cestovné nájem bazénu - plavání žáků , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ostatní služby : , ,49 rozbor vody 2 313,00 drobné služby 6 443,90 demontáž a montáž tabulí ,00 poplatek za zprostředkování nákupu energií ,59 poradenské služby 6 050,00 poplatek za sporožiro 969,00 mzdy + odvody , ,00 mzdy ,00 odvody z mezd ,00 FKSP 379,00 zák.poj. za zaměstnance 160,00 Celkem , ,31 98,83% Rozpočet na rok 2013 nebyl zcela vyčerpán z důvodu úspory v položce energie.

12 12 6) Rozbor čerpání fin. prostředků KÚ-ref. Školství rozpočet čerpání % ostatní ONIV : předplatné čas , ,00 ochranné pomůcky ZŠ ochranné pomůcky ŠJ , , ,00 učebnice , ,45 pomůcky do kabinetů pomůcky do kabinetů programy pomůcky do kabinetů (DDHM) pomůcky do žákovské knihovny , , , ,00 821,00 pomůcky pro dys.asistentky 1 452,00 pomůcky do školní družiny 5 000, ,00 psací pomůcky pro 1. r , ,00 cestovné učitelé , ,50 cestovné správní zam. 204,50 školení správních zam , ,00 plavání žáků lékařské prohlídky , , ,00 DVPP : cestovné kurzovné , , ,00 pojištění za zam , ,00 náhrady ONIV , ,00 Celkem ONIV : , ,00 104,81%

13 13 MN ZŠ , ,00 platový tarif osobní příplatek ,00 0,00 příplatek za vedení třídnictví přípl.za ped.čin.nad rozsah příplatek za dělené směny odměny dysl.asitentek specializační příplatek náhrady platu odměny OON odstupné , , , , , , , , , ,00 0,00 MN ŠD , ,00 platový tarif osobní příplatek ,00 0,00 příplatek za vedení přípl.za ped.čin.nad rozsah ,00 295,00 náhrady platu odměny OON 5 000, , , ,00 MN ŠJ , ,00 platový tarif osobní příplatek ,00 0,00 příplatek za vedení náhrady platu odměny OON odstupné 5 000, , , , ,00 0,00 závodní stravování mzdy mzdové náklady celkem , , ,00 100,72% sociální pojištění celkem (25%) - záv.stravování zdravotní pojištění celkem (9%) - záv.stravování odvody , , , , , , , ,00 99,45% FKS P , ,00 99,87% celkem , ,00 100,00%

14 14 7) Přehled čerpání fondů Fond oběžných aktiv (jmění účetní jednotky) Stav k účet č ,35 Kč Fond odměn stav k účet č ,23 Kč tvorba z VH roku 2012 účet č ,00 Kč čerpání na mzdy účet č ,00 Kč stav k ,23 Kč FKSP stav k účet č ,46 Kč základní příděl účet č ,00 Kč příspěvek na stravování účet č ,00 Kč příspěvek na rekreaci účet č ,50 Kč příspěvek na rehabilitaci účet č ,00 Kč příspěvek na kulturní akce účet č ,00 Kč příspěvky k výročí účet č ,00 Kč stav k ,96 Kč Rezervní fond stav k účet č ,46 Kč tvorba z VH roku 2012 účet č ,01 Kč počáteční stav účet č ,11 Kč stav k ,58 Kč Investiční fond stav k účet č ,00 Kč tvrorba - kauce ,00 Kč stav k ,00 Kč

15 15 8) Provedené kontroly OSSZ Vyškov, Dvořákova 119/36, Vyškov Předmět a účel kontroly : Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolované období : Závěr : Příprava ke kontrole byla řádně provedena a ze strany zaměstnavatele byla zajištěna náležitá součinnost. Opatření k nápravě : Není uloženo. Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov Předmět a účel kontroly : Veřejnosprávní kontrola ve smylu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změnně některých zákonů, s odkazem na 15 zákona č.552/1991sb., o státní kontrole. Kontrolované období : rok 2012, 2013 Závěry z kontroly : Doporučené úpravy a doplnění dokumentů byly zkontrolavány během následné kontroly dne

16 16 9) Rozbor aktiv a pasiv rok 2012 rok 2013 AKTIVA CELKEM ,08 Kč ,55 Kč účet 021 Stavby 0,00 Kč ,00 Kč účet 022 Sam. movité věci a soubory movitých věcí ,00 Kč ,00 Kč účet 112 Materiál na skladě účet potraviny ,64 Kč ,94 Kč účet čistící prostředky ,25 Kč ,17 Kč účet údržbářský materiál 4 680,00 Kč 0,00 Kč účet 311 Odběratelé účet Coca-Cola / Nuowo Café 869,00 Kč 5 100,00 Kč účet ZUŠ Rousínov 287,00 Kč 210,00 Kč účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy účet el.energie ZŠ ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie hala ,00 Kč 0,00 Kč účet na LVZ ,00 Kč 0,00 Kč účet záloha na předplatné Věstníku MŠMT 500,00 Kč účet plyn ZŠ Čechyně ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie Čechyně ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie ZŠ Sušilovo náměstí ,00 Kč ,00 Kč účet Pohl.za vybr.míst.vlád.institucemi ,00 Kč 0,00 Kč účet Náklady příštích období - pojištění žáků ,00 Kč ,00 Kč účet Náklady příštích období materiál do ŠD 0,00 Kč 1 973,00 Kč účet Dohadné účty aktivní EVVO neinvestice ,50 Kč ,00 Kč účet Dohadné účty aktivní EVVO investice 0,00 Kč ,00 Kč účet Dohadné účty aktivní pojistná událost 0,00 Kč ,00 Kč účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky účet doprava na plavání 5 400,00 Kč 9 720,00 Kč účet výlet do zahraničí ,00 Kč 0,00 Kč účet úhrada ŠD 0,00 Kč 220,00 Kč účet ostatní pohledávky 1 574,00 Kč 2 127,00 Kč účet za žáky 7.ročníků 0,00 Kč 400,00 Kč účet vratná kauce 0,00 Kč ,00 Kč účet 241 Běžný účet účet školství ,25 Kč ,25 Kč účet město ,73 Kč ,33 Kč účet fond odměn ,23 Kč ,23 Kč účet rezervní fond ,57 Kč ,58 Kč účet dotační účet ,45 Kč ,09 Kč účet Běžný účet FKSP ,46 Kč ,96 Kč

17 rok 2012 rok 2013 PASIVA CELKEM ,08 Kč ,55 Kč účet Jmění účetní jednotky ,35 Kč ,35 Kč účet Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,00 Kč ,00 Kč účet 411 Fond odměn ,23 Kč ,23 Kč účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb ,46 Kč ,96 Kč účet 413 Rezervní fond z VN ,46 Kč ,47 Kč účet 414 Rezevní fond z ostatních titulů ,11 Kč ,11 Kč účet 416 Investiční fond 0,00 Kč ,00 Kč účet 493 Výsledek hospodaření ,01 Kč ,37 Kč účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky - půjčka ,00 Kč ,00 Kč účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,72 Kč ,72 Kč účet Dodavatelé - potraviny 1 800,00 Kč 0,00 Kč účet Dodavatelé - školství 900,00 Kč 0,00 Kč účet Dodavatelé - město ,00 Kč ,96 Kč účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy účet na obědy ve ŠJ ,00 Kč ,00 Kč účet na pomůcky do 1.třídy 580,00 Kč 1 918,76 Kč účet na pomůcky do 2.r ,65 Kč 2 127,91 Kč účet na pomůcky do 3.r ,08 Kč 17,62 Kč účet na pomůcky do 4.r ,80 Kč 1 332,33 Kč účet na pomůcky do 5.r ,88 Kč 1 003,59 Kč účet na pomůcky pro 2.stupeň ,09 Kč ,95 Kč účet na LVK ,00 Kč ,00 Kč účet na pomůcky do PVP - VV 1 504,00 Kč 1 006,00 Kč účet Zaměstnanci 0,00 Kč 5 785,00 Kč účet Jiné závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč ,00 Kč účet 336 Zúčtování s institucemi soc.zab. a zdrav.poj ,00 Kč ,00 Kč účet 342 Jiné přímé daně ,00 Kč ,00 Kč účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,00 Kč 0,00 Kč účet 384 Výnosy příštích období účet nájem tělocvičny 3 840,00 Kč 1 950,00 Kč účet úhrady ŠD 4 320,00 Kč ,00 Kč účet úroky z grantového účtu 1 945,08 Kč 1 688,22 Kč účet úspora ŠJ 188,50 Kč 0,00 Kč účet 389 Dohadné účty pasivní účet plyn ZŠ Habrovanská ,00 Kč ,30 Kč účet plyn ZŠ Čechyně ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie ZŠ ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie ZŠ Sušilovo nám ,00 Kč ,00 Kč účet e.energie ZŠ Čechyně ,00 Kč ,00 Kč 17

18 18 účet el.energie ŠJ ,00 Kč ,00 Kč účet el.energie hala ,00 Kč ,00 Kč účet plyn ZŠ Habovanská - ŠJ 0,00 Kč ,09 Kč účet plyn ZŠ Habrovanská - hala 0,00 Kč ,61 Kč účet nevyfakturované telefony 4 783,66 Kč 0,00 Kč účet Ostatní krátkodobé závazky - důchodové spoření 0,00 Kč 1 429,00 Kč 10) Stav majetku Organizace vykazuje k : - DDNM (účet 018) v hodnotě ,94 Kč, je odepsán 100% - stavby (účet 021) v PC ,00 Kč, odpis ,00 Kč, ZC ,00 Kč - samostatné movité věci (účet 022) v PC ,00, odpis ,00 Kč, ZC ,00 Kč - DDHM (účet 028) ZŠ a ŠJ v hodnotě ,57 Kč, je odepsán 100% - pokladny vykazují nulový stav K byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků. 11) Hospodaření školní jídelny Příjmy celkem : ,50 Kč z toho - příspěvek z FKSP ZŠ ,00 Kč - příspěvek z FKSP ZUŠ 3 171,00 Kč Zásoba potravin k nákup spotřeba Zásoba potravin k ,64 Kč ,80 Kč ,50 Kč ,94 Kč finanční normativ náklady rozdíl - překročení ,00 Kč ,50 Kč -188,50 Kč úspora roku 2012 úspora roku 2013 úspora celkem 188,50 Kč -188,50 Kč 0,00 Kč Zpracovala : Zuzana Šťasná, vedoucí ŠJ

Rozbor hospodaření za rok 2012

Rozbor hospodaření za rok 2012 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2012 Obsah : 1) Úvod 2) Skutečné výdaje na žáka 3) Rekapitulace

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2008 Vypracoval

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Komentář k rozboru hospodaření 2016

Komentář k rozboru hospodaření 2016 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů

Více

Vnitřní směrnice Č. 9 k

Vnitřní směrnice Č. 9 k Vnitřní směrnice Č. 9 k 9.1.2015 Účtový rozvrh 018 00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SW 021 10 Budovy, haly, stavby 022 00 Stroje, přístroje, zařízení 022 20 Stroje, přístroje, zařízení - škola 022

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2007 Vypracoval

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 11 747

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 61 422 633,10 23 339 428,31 38 083 204,79

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Zpráva o hospodaření za rok 2015 Zpráva o hospodaření za rok 2015 1. Zřizovatel školy: Město Kuřim Sídlo zřizovatele školy: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim IČ zřizovatele školy: 00281964 Část I. Základní charakteristika 2. Název školy:

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Licence: W0IB XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: W0IB XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72547839 Název: Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 1 869 763,39

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 7 186 297,63 4 319 251,58 2 867 046,05 2 267 092,14 A.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 77 548 318,09 44 144 300,53

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 3 048 785,81 2 372 960,79 675

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 758 872,06

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 423 677,93 3 212 421,96 3 211 255,97 2 426 163,98 A.

Více

Licence: DI5L XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DI5L XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70989826 Název: Základní škola a Mateřská škola Žlutava,okres Zlín,přísp. organizace AKTIVA CELKEM 32

Více

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70983283 Název: ZS a MS Svetla pod Jestedem 2499 AKTIVA CELKEM 1 370 733,72 1 370 733,72 1 318 352,93

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 12 584

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název 708878 Předmět činnosti: 8000 Okamžik sestavení: 0.0.06 :56:7 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 00 9,0 6 89,00 60 0,0 6 06,8 5 98,00 6 89,00 78 09,00 9 09,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotné

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00083232 Název: Severoč.muzeum Liberec 1702 AKTIVA CELKEM 206 884 986,18 49 768 934,32 157 116 051,86

Více