Egle Havrdová, Ph.D. Centrum pro veřejnou politiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Egle Havrdová, Ph.D. Centrum pro veřejnou politiku"

Transkript

1 Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ Olomoucký kraj a Vysočina 2011/2012 Egle Havrdová, Ph.D. Centrum pro veřejnou politiku

2 O PROJEKTU Myšlenka projektu Incredible years (Úžasná léta), Washington, USA (dlouhodobá zkušenost s programy pro rodiče, děti a učitele) Potřeba inovativních přístupů a strategií včasné péče v ČR Průzkum potřebností metodiky včasné péče Zájem MŠ o zapojení do projektu

3 O PROJEKTU Cíle projektu: Přenos nejlepší a empirické ověřené praxe Rozšíření možností, strategií a metod včasné péče Zapojení dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí Spolupráce mezi dětmi, dětmi a učitelkou, spolupráce s rodiči Zvýšení kompetencí učitelek MŠ v práci se SVP dětmi

4 O PROJEKTU Hlavní aktivity a výstupy projektu Průzkum potřeb v MŠ zapojených do projektu Tvorba metodiky ve spolupráci s expertní skupinou (publikace, metodické listy a sešit pro dětí a rodiče) Školení učitelek v Praze s účasti prof. J. Hutchings Pilotní implementace aktivit v 13 MŠ v Olomouckém kraji a na Vysočině Hodnocení metodiky

5 METODIKA Expertní skupina projektu: Z.Syslová, L. Běhounková, Prof. J. Hutchings Konzultace s MŠ: hodnocení prvotního návrhu projektu Zkušební implementace aktivit ve dvou MŠ/ hodnocení Úpravy metodiky Školení pro učitelky MŠ s účastí prof. Judy Hutchings, Incredibly years ve Walesu

6 METODIKA 23 aktivit rozdělených do tří hlavních skupin: (podle MŠ identifikovaných potíží v chování dětí ) Respektování pravidel (nastavení a plnění pravidel, dodržování instrukcí, např. kreslení pravidel) Sebeovládání a agresivita (poznávání pocitů a emocí, hledání řešení, co je rozzlobilo, např. tabulka pocitů) Navazování kontaktů (seznamování, poznávání kamarádů, přátelství, spolupráce, např. kresleni společného obrázku) Společné aktivity pro děti a rodiče v MŠ (spolupráce mezi rodiči, dětmi a MŠ, např. pečení perníčků)

7 PILOTNÍ IMPLEMENTACE Prosinec 2011 duben 2012 Pilotní implementace proběhla v 13 MŠ ve dvou krajích Zapojeno celkem 521 dětí 103 dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

8 PILOTNÍ IMPLEMENTACE Podrobný popis realizace aktivit Publikace projektu Sešit domácích úkolů/rady pro rodiče Pomůcky (maňásci, papíry, pastelky, barvy, modelíny, míčky, stany) Harmonogram plnění aktivit: průměrně 5 aktivit za týden/opakování aktivit, společné aktivity s rodiči jednou za měsíc Hodnotící formuláře: prostor k připomínkám a komentářům

9 HODNOCENÍ Kvalitativní data: návštěvy MŠ/ hloubkové rozhovory s učitelkami MŠ na začátku a na konci realizace aktivit Kvantitativní data: 317 hodnotících formulářů, každá aktivita hodnocena v průměru 13 krát

10 HODNOCENÍ Hloubkové rozhovory: Rodinné prostředí SVP dětí (ekonomické a sociální faktory, komunikace v rodině) Potíže v chování SVP dětí (nedostatek sociálních dovedností, stud, sebe-izolace, agresivita, panovačnost a prosazování se, problém docházky v MŠ) Zapojení dětí do aktivit (motivace, zájem, spolupráce, změny v chování) Spolupráce s rodiči

11 HODNOCENÍ Celkové průměrné hodnocení aktivit dle stanovených kriterii bylo velmi dobré, nejhorší hodnocení bylo 1,7. Nejhůře hodnocená byla spolupráce mezi dětmi a spolupráce SVP dětí s ostatními dětmi Nejlépe bylo hodnocené zapojení a účast dětí, práce s pomůckami, spolupráce s učitelkou Velmi dobře byly ve všech kritériích hodnocené společné aktivity s rodiči v MŠ (hodnoceno 20krát, 1.15)

12 HODNOCENÍ Přínos: Systematicky přístup k řešení problému chování u dětí Lepší komunikační schopnosti, poznávání emocí a pocitů, hledání řešení problémů/konfliktů Posílení sociálních dovedností u dětí Posílení spolupráce s rodiči Prostor pro kreativitu učitelek v realizaci aktivit Využití pomůcek, maňásků v aktivitách Kontinuita v realizaci aktivit

13 DĚKUJI ZA POZORNOST