Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet"

Transkript

1 Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet Seminář v rámci Obecné farmakologie magisterského studia všeobecného lékařství 3. úsek studia 3. lékařská fakulta UK v Praze 2014/15 Lapka M., Šustková M. LÜLLMANN H. a spol. Farmakologie a toxikologie. Vyd. 2. české. Praha: Grada, s. ISBN

2 Forma 1. slide vždy popíše téma + zadání, rozhodnout co platí/neplatí vytvořit 2-3 členné skupiny pouze 1 odpověď je špatná možná diskuze, odůvodnění 2. slide nabídne odpověď, obrázek, zopakování vyplnění formuláře -> zapněte si prosím PC (

3 Dopamin, serotonin a histamin jsou 1) dusíkaté nízkomolekulární organické látky se značnou biologickou aktivitou 2) nejdůležitější funkci v organismu zastávají jako neurotransmitery 3) odvozeny od biogenních AK 4) deriváty katecholaminů 5) deriváty monoaminů

4 4) deriváty katecholaminů je špatně dopamin je derivát katecholaminů serotonin je derivát indolaminů (5- hydroxytryptamin) histamin je odvozen od histidinu

5 dopamin 1) je syntetizován enzymem tyrozinhydroxylázou 2) působí na katecholaminergní buňky 3) je degradován katechol-o-methyltransferázou, ne však monoaminooxidázou 4) je ze synaptické štěrbiny odstraněn difúzí nebo přenašeči

6 tyrozin L dopa dopamin noradrenalin 1. krok je katalyzován tyrozinhydroxylázou, 2. krok je DOPA dekarboxykláza, 3) je degradován katechol-o-methyltransferázou, ne však monoaminooxidázou je špatně

7 dopamin účinkuje 1) na periferii bez závislosti na dávce 2) na motorický systém 3) na paměť, potěšení, závislost, strach 4) stimulačně na srdce 5) dá se terapeuticky použít při vazodilataci

8 1) na periferii bez závislosti na dávce je špatně dávky pod 5 μg/kg/min -> dopaminové D1 a D2 rec. vazodilatace ve splanchnickém a renálním řečišti dávky do 10 μg/kg/min -> adrenergní β1 rec. stimulace myokardu dávky nad 10 μg/kg/min -> adrenergní α rec. vazokonstrikce

9 dopamin 1) se nachází v bazálních gangliích 2) se účastní mnoha procesů jako je odměňování nebo zvracení 3) je v plasmě ve formě konjugátu (sulfát) 4) D1 až D5 receptory jsou metabotropní 5) přestupuje přes HEB 6) abnormálně zvýšená dopaminergní transmise je spojována s výskytem schizofrenie

10 5) přestupuje přes HEB je špatně přestupuje pouze prekurzor AMK transportní systém

11 Dopaminergní systém 1) antipsychotika jsou antagonisté D receptorů 2) antiemetika jsou antagonisté D receptorů 3) antiparkinsonika jsou antagonisté D receptorů

12 3) antiparkinsonika jsou antagonisté D receptorů je špatně antiparkinsonika jsou prekurzory DA/agonisté D rec/anticholinergní látky

13 LČ ovlivňující syntézu/eliminaci DA 1) levodopa je prekurzorem DA, karbidopa je inhibitor DOPA-dekarboxylázy 2) inhibitory monoaminooxydázy se využívají jako antidementiva 3) inhibitory zpětného vychytávání DA, NA, 5-HT se využívají jako antidepresiva 4) inhibitory COMT se využívají jako antiparkinsonika

14 2) inhibitory monoaminooxydázy se využívají jako antidementiva je špatně antidepresiva (možno antiparkinsonika) IMAO-A moklobemid IMAO-B selegilin, rasagilin Neselektivní IMAO A/B registrovaný: isoniazid X neregistrované: isocarboxazid, nialamid, tranylcypromin,

15 antipsychotika 1) se označují jako neuroleptika 2) léčí pozitivní i negativní symptomy schizofrenie 3) typické jsou anticholinergní NÚ po delším užívání 4) MÚ je afinita k dopaminergním, 5-HT, cholinergním i adrenergním receptorům 5) účinek nastupuje velmi pozvolna

16 3) typické jsou anticholinergní NÚ po delším užívání je špatně typické jsou extrapyramidální NÚ po delším užívání

17 antipsychotika 1) léčí příčinu nemoci 2) dávkování je striktně individuální 3) bývají lipofilní, mají vysokou biologickou dostupnost 4) existují jejich depotní formy 5) účinná látka se specificky váže na daný receptor 6) mohou mít aktivní metabolity

18 5) účinná látka se specificky váže na daný receptor je špatně MÚ je afinita k dopaminergním, 5-HT, cholinergním i adrenergním receptorům

19 Extrapyramidové NÚ 1) mohou vyvolávat i léčiva s jiným účinek než antagonisté DA 2) mohou vyvolávat antipsychotika 3) lze korigovat nasazením anticholinergika 4) sem spadá mimo jiné parkinsonský syndrom 5) rozlišují se na časné a pozdní

20 1) mohou vyvolávat i léčiva s jiným účinek než antagonisté DA je špatně extrapyramidové NÚ jsou specifické blokádou dopaminergního systému

21 antiparkinsonika 1) mohou působit dopaminergně 2) mohou působit anticholinergně, např. biperiden 3) nepatří sem moklobemid jako IMAO-A 4) nejsou inhibitory COMT 5) existují látky účinkující na NMDA

22 4) nejsou inhibitory COMT je špatně antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů COMT tolkapon entakapon vždy výhodné v kombinaci s levodopou/karbidopou

23 Antiparkinsonika 1) zahrnuje dopaminergní látky 2) dopaminergně působí agonisté dopaminu 3) agonisté dopaminu mohou být deriváty námelových alkaloidů 4) agonista dopaminu může být IMAO-B, selegilin 5) anticholinergní látky působí centrálně, nemají periferní NÚ

24 5) anticholinergní látky působí centrálně, nemají periferní NÚ je špatně vykazují NÚ centrální: ospalost, bludy, periferní: sucho v ústech, rozmazané vidění, mydriáza, retence moči, zácpa, tachykardie

25 L-DOPA 1) používá se, protože na rozdíl od dopaminu přechází přes HEB 2) prochází HEBem přes aktivní transport AMK 3) inhibitor dopadekarboxylázy účinkuje v mozku 4) dopaminergní NÚ jsou zvracení, arytmie,

26 3) inhibitor dopadekarboxylázy účinkuje v mozku je špatně účinkuje na periferii

27 serotonin 1) má metabotropní receptory kromě 5-HT3 2) syntéza vychází z tryptofanu 3) inhibitory zpětného vychytávání 5-HT se nepoužívají jako antidementiva 4) IMAO nemá vliv na 5-HT 5) ovlivňuje mimo jiné náladu, vědomí a vnímání bolesti

28 4) IMAO nemá na 5-HT vliv je špatně IMAO jako antidepresiva ovlivňují metabolismus NA, DA, 5-HT

29 Serotonergní systém 1) reguluje emoce 2) ovlivňuje zvracení-nauzeu 3) zvyšuje peristaltiku v GIT 4) vyvolává vazodilataci 5) ovlivňuje příjem potravy

30 4) vyvolává vazodilataci je špatně vazokonstrikci!

31 Sumatriptan 1) je antimigrenikum 2) je vhodný k profylaxi 3) účinkuje vazokonstrikcí kraniálních tepen a snížení dráždivosti trigeminu 4) ergotamin účinkuje podobně 5) opatrnost je vhodná u dalších agonistů 5-HT

32 2) je vhodný k profylaxi je špatně akutní léčba, viz farmakokinetika

33 Histamin 1) je neurotransmiter v CNS 2) způsobuje kontrakci hladkých svalů (bronchy, bronchioly, uterus, ) 3) způsobuje vazokonstrikci cév 4) reguluje sekreci intragastrické HCl

34 3) způsobuje vazokonstrikci cév je špatně vazodilatace menších cév pokles TK, zčervenání cévní permeabilita

35 H2-antagonisté 1) tlumí sekreci HCl v žaludku 2) mívají sedativní účinky 3) tlumí symptomy alergie 4) NÚ bývají spojené s GITem

36 3) mívají sedativní účinky je špatně

37 Prozkoušejte se individuálně najeďte prosím na Vaše heslo k otevření kvízu je test je multichoice

Parkinsonova nemoc. Magdalena Šustková

Parkinsonova nemoc. Magdalena Šustková Parkinsonova nemoc Magdalena Šustková Parkinsonova nemoc (PN) neurologická extrapyramidová porucha (prevalence 150 : 100 000; u starších 65 let 1%) neurodegenerace dopaminergních (DA) neuronů v SN pokles

Více

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Vegetativní nervový systém = autonomní (nezávislý na vůli) Udržuje základní životní funkce, řídí a kontroluje tělo, orgány Řídí hladké svaly (cévní i mimocévní), exokrinní sekreci

Více

Parkinsonova nemoc. Definice. Epidemiologie: 0,1-1,0 % prevalence ( ve vyšším věku nad 50 let, nejčastěji kolem 60. roku)

Parkinsonova nemoc. Definice. Epidemiologie: 0,1-1,0 % prevalence ( ve vyšším věku nad 50 let, nejčastěji kolem 60. roku) ANTIPARKINSONIKA Parkinsonova nemoc Definice progresivní neurodegenerativní onemocnění neurologická extrapyramidová porucha Spojená s degenerací dopaminergních neuronů v bazálních gangliích. Epidemiologie:

Více

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová Biochemie nervové soustavy Pavla Balínová Osnova semináře: Struktura a chemické složení nervové tkáně Energetický metabolismus nervové tkáně Mozkomíšní mok (likvor) Synaptický přenos nervového vzruchu

Více

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém Vegetativní (autonomní) nervový systém (VNS) nepodléhá přímé volní kontrole, ovlivňuje základní životní funkce, např. srdeční výkon, průtok krve jednotlivými

Více

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu Antihistaminika Poznámky ke cvičením z Farmakologie II Mgr. Barbora Ondráčková PharmDr. Ondřej Zendulka Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D. Tento studijní materiál slouží výhradně pro výuku praktických cvičení

Více

Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení. Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová

Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení. Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová 20. 9. 2013 léky glukokortikoidy steroidy anabolika antipsychotika antidepresiva

Více

Léčiva působící prostřednictvím dopaminu, serotoninu a histaminu. Anna Kubešová kubesova@pcp.lf3.cuni.cz

Léčiva působící prostřednictvím dopaminu, serotoninu a histaminu. Anna Kubešová kubesova@pcp.lf3.cuni.cz Léčiva působící prostřednictvím dopaminu, serotoninu a histaminu Anna Kubešová kubesova@pcp.lf3.cuni.cz Biogenní aminy organické sloučeniny odvozené od AK, které se běžně podílejí na metabolických procesech

Více

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění. Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění. Centrální nervový systém Aferentní systém MOZEK A MÍCHAM Eferentní systém Periferní nervový

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls203577/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imigran Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního

Více

Inotropní a vazoaktívní léky v léčbě závažného srdečního selhání. Jiří Kettner IKEM, Klinika kardiologie

Inotropní a vazoaktívní léky v léčbě závažného srdečního selhání. Jiří Kettner IKEM, Klinika kardiologie Inotropní a vazoaktívní léky v léčbě závažného srdečního selhání Jiří Kettner IKEM, Klinika kardiologie Inotropní a vazoaktívní léky v léčbě závažného srdečního selhání Úvod Něco z patofyziologie Rozdělení

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: Levodopum 50 mg, carbidopum 12,5

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí Ústav farmakologie LF UP 30. dubna 2009 Co se jimi léčí Schizofrenie postihuje cca 1 % populace mladí lidé chronická, těžce postihuje život hereditární složka pozitivní a negativní příznaky Poruchy chování

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010 Farmakologie vegetativního nervového systému Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 25. března 2010 Proč Využití v léčbě řady chorob ICHS srdeční selhání arytmie hypertenze glaukom ileus křeče šok rýma hyperplazie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls110717/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolmitriptan Actavis 2,5 mg Zolmitriptan Actavis 5 mg tablety dispergovatelné v ústech SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zomig 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: zolmitriptanum 5 mg v 1 potahované tabletě. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

16. Antialergika a antihistaminika (1)

16. Antialergika a antihistaminika (1) Alergie 16. Antialergika a antihistaminika (1) ypersenzitivita imunitního systému vedoucí k nepřiměřené obranné reakci organismu na přítomnost některých cizorodých látek - antigenů. Alergeny jsou cizorodé

Více

TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG. stimulanty. Neurochemické souvislosti katecholaminy dopamin, adrenalin, serotonin. opakování

TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG. stimulanty. Neurochemické souvislosti katecholaminy dopamin, adrenalin, serotonin. opakování TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG stimulanty Neurochemické souvislosti katecholaminy dopamin, adrenalin, serotonin opakování Katecholaminy Hormony produkované chromafinními buňkami dřeně nadledviny (gl. suprarenalis),

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tasmar 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje tolcaponum 100 mg. Pomocné látky se známým

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls219575/2012. Příbalová informace: informace pro uživatele NORADRENALIN LÉČIVA

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls219575/2012. Příbalová informace: informace pro uživatele NORADRENALIN LÉČIVA Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls219575/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele NORADRENALIN LÉČIVA Norepinephrini tartras injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Antiemetika & Prokinetika

Antiemetika & Prokinetika Antiemetika & Prokinetika Ústav farmakologie LF UP 11. října, 2006 Přehled antiemetika & prokinetika Úvod - fyziologie Antidopaminergní Antihistaminika Anti 5-HT 3 Antimuskarinová Ostatní, prokinetika

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. ZYLORAM 20 mg tablety ZYLORAM 40 mg tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. ZYLORAM 20 mg tablety ZYLORAM 40 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYLORAM 20 mg tablety ZYLORAM 40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ ZYLORAM 20 mg tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg Citaloprami

Více

Funkční poruchy a mikrobiom. Pavel Hrabák IV. interní klinika VFN a 1.LF UK

Funkční poruchy a mikrobiom. Pavel Hrabák IV. interní klinika VFN a 1.LF UK Funkční poruchy a mikrobiom Pavel Hrabák IV. interní klinika VFN a 1.LF UK psychosociální faktory genetické faktory a faktory prostředí orgánová hypersenzitivita střevní dysmotilita dysregulace gut -brain

Více

Jedna tableta obsahuje sumatriptani succinas v množství odpovídajícím sumatriptanum 100 mg.

Jedna tableta obsahuje sumatriptani succinas v množství odpovídajícím sumatriptanum 100 mg. sp.zn. sukls52755/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cinie 100 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sumatriptani succinas v množství odpovídajícím

Více

Roman Gabrhelík T E X T

Roman Gabrhelík T E X T T a n e č n í D r o g y Charakteristika Pavel Krmenčík Roman Gabrhelík V Ý U K O V Ý T E X T Publikace vznikla a byla vydána pod odbornou záštitou a koordinací: Centra adiktologie, PK 1. LF UK v Praze

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

Sp. zn. sukls10218/2015, sukls10219/2015, sukls10220/2015, sukls10221/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Trigelan 150 mg/37,5 mg/200 mg potahované tablety

Sp. zn. sukls10218/2015, sukls10219/2015, sukls10220/2015, sukls10221/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Trigelan 150 mg/37,5 mg/200 mg potahované tablety Sp. zn. sukls10218/2015, sukls10219/2015, sukls10220/2015, sukls10221/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Trigelan 50 mg/12,5 mg/200 mg potahované tablety Trigelan 100 mg/25 mg/200 mg potahované

Více

Příklad komplexu droga - receptor SPECIFICKÝ (RECEPTOROVÝ) ÚČINEK RECEPTOR; RECEPTOROVÁ TEORIE. molekula (droga, substrát) komplex droga - receptor

Příklad komplexu droga - receptor SPECIFICKÝ (RECEPTOROVÝ) ÚČINEK RECEPTOR; RECEPTOROVÁ TEORIE. molekula (droga, substrát) komplex droga - receptor VZTAH mezi FARMAKOKINETIKOU a FARMAKODYNAMIKOU RECEPTOR; RECEPTOROVÁ TEORIE INTERAKCE FYZIOLOGICKÝ SUBSTRÁT XENOBIOTIKUM ORGANISMUS RECEPTOR FARMAKOKINETIKA resorbce distribuce biotransformace exkrece

Více

Přeměna aminokyselin na odvozenéprodukty

Přeměna aminokyselin na odvozenéprodukty Přeměna aminokyselin na odvozenéprodukty Glycin Biosyntéza hemu, purinu a kreatinu Syntéza hemu α-dusík a uhlík glycinu jsou zabudovány do pyrrolového jádra, součásti porfyrinu (prostetická skupina hemu).

Více

Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS

Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS Nervový systém ANS (Autonomní nervový systém = vegetativní, viscerální) Součást neurohumorální regulace organismu cílem je integrace funkce a činnosti vnitřních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls25862/2008 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tetmodis 25 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls241408/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Secatoxin forte 2,5 mg/ml perorální kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje codergocrini mesilas

Více

Sp. zn. sukls38701/2014, sukls38702/2014, sukls38703/2014, sukls38704/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp. zn. sukls38701/2014, sukls38702/2014, sukls38703/2014, sukls38704/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls38701/2014, sukls38702/2014, sukls38703/2014, sukls38704/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mg potahované tablety Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg potahované

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls33035/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Granisetron Mylan 1mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje granisetronum 1 mg (jako

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Noveril 240 tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11754/2008; sukls11757/2008; sukls11761/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11754/2008; sukls11757/2008; sukls11761/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11754/2008; sukls11757/2008; sukls11761/2008 Příloha k sp.zn. sukls32310/2007; sukls32313/2007; sukls32315/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CITA 10 mg CITA

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls120720/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls120720/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls120720/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Madopar 250 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levodopum 200 mg, Benserazidi

Více

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch Antidepresiva, thymoprofylaktika Léčba afektivních poruch Afektivní poruchy Deprese a mánie Monopolární častější, depresivní epizoda nebo periodická depresivní porucha (opakované epizody) Bipolární cyklické

Více

asná farmakoterapie Parkinsonovy nemoci dle klinického obrazu

asná farmakoterapie Parkinsonovy nemoci dle klinického obrazu Současn asná farmakoterapie Parkinsonovy nemoci dle klinického obrazu Doc. MUDr.. Irena Rektorová, Ph.D. Centrum pro abnormáln lní pohyby a parkinsonismus 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv.. Anny,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje loratadinum 5 mg a pseudoefedrini sulfas 120 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje loratadinum 5 mg a pseudoefedrini sulfas 120 mg. sp.zn.sukls63553/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clarinase repetabs tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls17127/2015, sp.zn. sukls17141/2015, sp.zn. sukls17190/2015, sp.zn. sukls17207/2015, sp.zn. sukls17246/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentiro 50 mg/12,5 mg/200 mg potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls43587/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EMEGAR 2 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje granisetronum 2 mg (ve formě hydrochloridu).

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS126848/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

12. Psychofarmaka (1)

12. Psychofarmaka (1) Psychofarmaka 12. Psychofarmaka (1) školy koly -techlogic techlogické Jeho Jeho žit řen bez bez souhlasu souhlasu autora autora je je ázá látky ovlivňující lidskou psychiku; žívají se při léč duševních

Více

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3. 1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.3 Membránový transport 1.3.4 Receptory 1.3.4.1 Regulace 1.3.4.2 Adaptace 1.3.4.3

Více

Farmakodynamika II. Typy receptorů, transdukce (přenos) signálu. Příklady farmakologického ovlivnění receptorů v různých typech tkání.

Farmakodynamika II. Typy receptorů, transdukce (přenos) signálu. Příklady farmakologického ovlivnění receptorů v různých typech tkání. Farmakodynamika II Typy receptorů, transdukce (přenos) signálu. Příklady farmakologického ovlivnění receptorů v různých typech tkání. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. TRANSDUKCE SIGNÁLU (PŘENOS SIGNÁLU) Obecné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls42417/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje flupentixolum 1 mg (ve formě flupentixoli dihydrochloridum 1,168 mg)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje flupentixolum 1 mg (ve formě flupentixoli dihydrochloridum 1,168 mg) sp.zn. sukls159034/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fluanxol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje flupentixolum 1 mg (ve formě flupentixoli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Carbidopa/Levodopa Accord 50 mg/200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Carbidopa/Levodopa Accord 50 mg/200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Sp. zn.sukls87400/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Carbidopa/Levodopa Accord 50 mg/200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Sp.zn. sukls120575/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

sp.zn. sukls51401/2012 a sp.zn. sukls128014/2013

sp.zn. sukls51401/2012 a sp.zn. sukls128014/2013 sp.zn. sukls51401/2012 a sp.zn. sukls128014/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fluanxol Depot 20 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flupentixoli decanoas 20 mg/ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAXALT 5 mg perorální lyofilizát MAXALT 10 mg perorální lyofilizát 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MAXALT 5 mg perorální lyofilizát Jeden perorální lyofilizát

Více

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin.

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kentera 3,9 mg/24 hodin, transdermální náplast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje

Více

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin Vladimíra Kvasnicová Aminokyseliny aminokyseliny přijímáme v potravě ve formě proteinů: důležitá forma organicky vázaného dusíku, který tak může být v těle využit k syntéze dalších

Více

12. Psychofarmaka (1)

12. Psychofarmaka (1) Psychofarmaka 12. Psychofarmaka (1) látky ovlivňující lidskou psychiku; používají se při léčení duševních poruch - psychóz. Existují různé druhy psychofarmak. Těžké psychózy: chizofrenie Porucha myšlení

Více

Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci

Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci Osnova Úvod Cholinergní mechanismy u Alzheimerovy nemoci Inhibitory acetylcholinesterázy Memantin Výhledy do budoucna Původ názvu Alzheimerova nemoc AD je pojmenována

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.sukls7852/2005

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.sukls7852/2005 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.sukls7852/2005 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SELEGILIN-RATIOPHARM 5mg tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Jedna tableta

Více

Histamin a antihistaminika. Receptory, farmakologické účinky, H 1 a H 2 antagonisté

Histamin a antihistaminika. Receptory, farmakologické účinky, H 1 a H 2 antagonisté Histamin a antihistaminika Receptory, farmakologické účinky, H 1 a H 2 antagonisté Histamin... neurotransmiter autakoid hydrofilní amin s imidazolovým jádrem funkce: regulace fyziologických pochodů mediátor

Více

Léčiva ovlivňující motorický systém

Léčiva ovlivňující motorický systém Léčiva ovlivňující motorický systém Ústav farmakologie 2. dubna 2009 Obsah Úvod Indikace Fyziologie Presynaptická modulace Periferní myorelaxancia Nedepolarizující Depolarizující Přímá myorelaxancia Centrální

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

FARMAKODYNAMIKA. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

FARMAKODYNAMIKA. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. FARMAKODYNAMIKA Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FARMAKODYNAMIKA studuje účinky léčiv a jejich mechanizmy

Více

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 1. Adrenergní mediace (syntéza, uvolňování mediátoru, receptory, dělení látek ovlivňujících sympatikus). Hypnotika, sedativa mechanismus účinku; charakteristika

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ZOMIG 5 mg potahované tablety zolmitriptanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ZOMIG 5 mg potahované tablety zolmitriptanum Příbalová informace: informace pro uživatele ZOMIG 5 mg potahované tablety zolmitriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM 1 2 Popis a funkce ANS část nervového systému odpovědná za řízení útrobních tělesných funkcí, které nejsou ovlivňovány vůlí inervuje hladkou svalovinu orgánů, cév,

Více

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. sp.zn.: sukls81995/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Loratadin-ratiopharm 10 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls20362/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Madopar HBS tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levodopum 100 mg, Benserazidi hydrochloridum 28,5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imigran Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje sumatriptani succinas, 16,8 mg, což odpovídá sumatriptanum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje sumatriptanum 50 mg (ve formě sumatriptani succinas).

Jedna potahovaná tableta obsahuje sumatriptanum 50 mg (ve formě sumatriptani succinas). Sp.zn.sukls11030/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIGRAPTAN 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje sumatriptanum 50 mg (ve formě

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1 VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2 3 EXTRACELULÁRNÍ

Více

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 F39) Manická fáze Zvýšená nálada, euforie, aktivita, až psychotické symptomy Bipolární afektivní porucha Manická a depresivní

Více