PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV"

Transkript

1 úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV Dojednání podmínek a vytvoření návrhu dohody 28 dnů Mgr. Kudláček návrh DPP Uzavření DPP se 4 vedoucími pracovních skupin na březen - prosinec dnů Mgr. Kudláček podepsaná DPP Dojednání podmínek a vytvoření návrhu dohody 28 dnů Mgr. Kudláček návrh DPP Uzavření dohody s asistentem koordinátora březen - prosinec dnů Mgr. Kudláček podepsaná DPP Supervize projektu - metodici Dojednání podmínek a vytvoření návrhu dohody 20 dnů Mgr. Kudláček návrh DPP Uzavření smlouvy DPP s metodiky únor - prosinec dnů Mgr. Kudláček podepsaná DPP Vzdělávání organizační struktury 2012 Dojednání podmínek a vytvoření návrhu dohody o proškolení organizační strktury dnů Mgr. Kudláček Uzavření dohody s metodiky ve návrh osnovy školení semináře věci školení dnů Mgr. Kudláček podepsaná DPP

2 3.3 Realizace a zajištění podmínek školení ze strany metodiků 2-3 hod. březen-duben KPSS (březen 2012) Mgr. Kudláček přednáška, seminář, pozvánka, metodický materiál Anketní šetření občané Tišnov 4 Příprava návrhu formuláře návrhy formulářů 4.1 anktety Tišnov 28 dnů Mgr. Kudláček ankety Konzultace strategie šetření a obsahu anketního formuláře s konzultace s 4.2 metodikem 15 dnů Mgr. Kudláček matodikem Mgr. Kudláček, Připomínkové řízení v rámci vedoucí pracovních zápisy pracovních 4.3 organizační struktury + pilot 15 dnů skupin skupin, Odsouhlasení anketního Mgr. Kudláček, usnesení výboru 4.4 formuláře 15 dnů KPSS Distribuce formulářů ankety zveřejnění na webu města 5 dnů Mgr. Kudláček zápis o doručení vyplněné 4.6 Realizace anketního šetření 45 dnů Mgr. Kudláček formuláře občanů Vyzvednutí vyplněných anketních formulářů a jejich vyhodnocení + vyhodnocení tabulka hodnot formulářů vyplněných skrze anketních 4.7 webové stránky 15 dnů Mgr. Kudláček odpovědí 4.8 Vypracování závěrečné zprávy 7 dnů Mgr. Kudláček závěrečná zpráva anketního šetření Tišnov Dotazníkové šetření zadavatelé (obce) Příprava formuláře dotazníku pro všechny obce ORP Tišnov 28 dnů Mgr. Kudláček návrhy ankety formulářů

3 5.2 Konzultace strategie šetření a obsahu dotazníkového formuláře s metodikem 15 dnů Mgr. Kudláček konzultace s matodikem, zápis odporučení, kladné stanovisko ke spolupráci ze strany obcí Připomínkové řízení v rámci zápisy pracovních 5.3 organizační struktury + pilot 15 dnů Mgr. Kudláček skupin, usnesení výboru 5.4 Odsouhlasení formuláře 15 dnů Mgr. Kudláček KPSS Kontaktování zástupců obcí prostřednictvím informativního e- mailu, zaslání odkazu na 5.5 odpovědní formulář 5 dnů Mgr. Kudláček zápis o doručení vyplněné Realizace dotanízkového formuláře zástupci 5.6 šetření na obcích 10 dnů Mgr. Kudláček obcí Vyhodnocení zaslaných tabulka hodnot 5.7 vyplněných formulářů obcí 15 dnů Mgr. Kudláček odpovědí 5.8 Vypracování závěrečné zprávy 7 dnů Mgr. Kudláček závěrečná zpráva dotazníkového šetření obce 6 Dotazníkové poskytovatelé šetření 6.1 Vytvoření sady ukazatelů činností na jednotlivé typy sociálních služeb 90 dnů formuláře klíčových vedoucí pracovních ukazatelů činnosti skupin, Mgr. sociálncích služeb Kudláček dle jejich druhu, usnesení výboru KPSS

4 6.2 Příprava formuláře pro aktualizaci profilů sociálních služeb včetně změření hodnot ukazatelů za rok dnů Mgr. Kudláček formulář aktualizaci sociálních včetně ukazatelů pro profilů služeb měření Připomínkové řízení v rámci zápisy pracovních 6.3 organizační struktury 15 dnů Mgr. Kudláček skupin usnesení výboru 6.4 Odsouhlasení 1 hodina Mgr. Kudláček KPSS 6.5 Realizace šetření 15 dnů Mgr. Kudláček vyplněné formuláře Vyhodnocení informací 6.6 zaslaných poskytovateli 7 dnů Mgr. Kudláček závěrečná zpráva Kvalitativní popis potřeb cílové skupiny a jejích srovnání s činnostmi sociálních služeb/opatřeními Vytvoření srozumitelné metodiky kvalitativního popisu potřeb cílových skupin Mgr. Kudláček návrh metodiky Pilotní ověření metodiky strukturovaného popisu potřeb cílových skupin včetně konzultace s metodikem Mgr. Kudláček příklad Projednání metodiky výborem Mgr. Kudláček, Mgr. pro KPSS a zadáníní k rozpracování pracovním zápis výboru, skupinám Pleskačová usnesení výboru Vytvoření kvalitativního popisu Vedoucí pracovních potřeb cílové skupiny popisy potřeb pracovními skupinami včetně skupin + Mgr. cílových skupin, jejich schválení pracovní usnesení skupinou Kudláček pracovních skupin

5 7.5 Projednání popisu potřeb ve Mgr. Kudláček, Mgr. výboru KPSS Pleskačová zápis výboru, usnesení výboru Analytické materiály komunitního plánu Vypracování analýzy financování sociálních služeb na území ORP Tišnov 8 dnů Mgr. Kudláček Vypracování demogragické analýzy 7 dnů Mgr. Kudláček Vypracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb Mgr. Kudláček analýza financování demografická analýza analýza poskytovatelů, Projednání závěrečných zpráv šetření zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů v organizační struktuře Projednání závěrečných zpráv, demografické analýzy a finanční analýzy pracovními skupinami + formální struktura KPSS Mgr. Kudláček Projednání závěrečných zpráv, demografické a finanční analýzy výborem včetně připomínek pracovních skupin + formální struktura KPSS Mgr. Kudláček zápisy pracovních skupin usnesení KPSS, výboru 10 Politická jednání ve věci zakázky města Tišnova směrem k sociálním službám a jejich financování

6 10.1 Politická jednání ve věci zakázky města Tišnova k sociálním službám a jejich financování 2-3 dny Mgr. Kudláček, Mgr. Pleskačová, Babák, Schneider zápis z jednání jako podklad závazku ve střednědobých Babák, Schneider opatřeních a akčního plánu na rok Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb Vytvoření návrhu dokumentu, včetně akčního plánu dnů Mgr. Kudláček návrh dokumentu Projednání návrhu dokumentu v pracovních skupinách včetně unsesení akčního plánu dnů Mgr. Kudláček pracovních skupin Veřejné projednání dokumentu, na konferenci sociálních služeb zápis z veřejného včetně veřejnosti 15 dnů Mgr. Kudláček projednání Projednání návrhu dokumentu ve výboru pro KPSS včetně akčního plánu dnů Mgr. Kudláček usnesení výboru Projednání návrhu dokumentu v radě a zastupitelstvu města Tišnova včetně akčního plánu dnů Mgr. Kudláček, unsesení rady,, star. unsesení Schneider zastupitelstva 11.6 Tisk komunitního plánu a pořízení kroužkové vazby (do 20 kusů) 30 dnů Mgr. Kudláček výtisky komunitního plánu 12 Aktualizace poskytovatelů adresáře

7 Porada předsedy výboru, koordinátora, asistenta a garanta o formě a obsahu adresáře 30 dnů Mgr. Kudláček Rozeslání instrukce poskytovatelům pro aktualizaci textů 15 dnů Mgr. Kudláček, zápis z pracovní schůzky ová instrukce, formulář Vytvoření a kompletace textů a soubor s podklady 12.3 fotomateriálu sociálních služeb 45 dnů Mgr. Kudláček pro adresář 12.4 Vytvoření zadání e-aukce 15 dnů Mgr. Kudláček zadání e-aukce 12.5 Realizace e-aukce 15 dnů Mgr. Kudláček e-aukce Uzavření smlouvy/realizace objednávka, 12.6 objednávky u výrobce 60 dnů Mgr. Kudláček adresáře 12.7 Výroba adresářů 60 dnů Mgr. Kudláček - - adresáře v 12.8 Předání díla 15 dnů Mgr. Kudláček požadovaném počtu a kvalitě Mgr. Kudláček 12.9 Kontrola díla 5 dnů Mgr. Kudláček záznam o kontrole Mgr. Kudláček, Mgr. Pleskačová Distribuce adresáře + vystavení elektronické podoby na web 40 dnů Mgr. Kudláček soubor na webu města, distribuovaný adresář na obcích a institucích 13 Publicita a informovanost 13.1 Konference sociálních služeb 15 dnů Mgr. Kudláček, podklady konference, zápis veřejné diskuse

8 Články v TN o sociálních službách a komunitním plánování sociálních služeb Mgr. Kudláček Články o sociálních službách na webu města Mgr. Kudláček články Tišnovských novinách články webových stránkách v na 14 Finanční zajištění KPSS Uzavření smlouvy ve věci spolupráce s JMK - dotace usnesení rady, Mgr. Kudláček, mist. usnesení zastupitelstva, podepsaná smlouva Babák