Štátna plavebná správa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štátna plavebná správa"

Transkript

1 Osnova pre predmet: Lodné stroje list. č1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode bez vl.stroj. pohonu I.triedy odca plávajúceho edúci plavby na 1. Základné merné jednotky 1.1 Dĺžka, hmotnosť, plocha, objem, čas, otáčky, sila, tlak, výkon, teplota 1.2 ázov, značka, rozmer 1.3 Meriace a diagnostické prístroje 2. Strojovne na plavidlách umiestnenie Účel 2.1Hlavné strojovne 2.2 Pomocné strojovne 3. Prevádzkové hmoty vlastnosti, charakteristika, výroba 3.1 Palivo 3.2 Mazivo 3.3 Chladivo

2 kapitán odca plávajúceho Osnova pre predmet: Lodné stroje list. č2. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť I odca prievoznej lode bez vl.stroj. pohonu I.triedy Kategorie A Kategorie A Kategorie B Kategorie B edúci plavby na 4 Rozdelenie a vývoj lodných motorov 4.1 Spaľovací motor 4.2 Dieselelektrické stroje 4.3 Elektrické stroje 4.4 Turbíny 4.5 Iné pohony 5. Záladné rozdelenie spalovacích motorov 5.1 Podľa druhu zapalovania 5.2 Podľa pracovného obehu 5.3 Podľa druhu paliva 5.4 Podľa druhu plnenia valcov 5.5 Podľa spôsobu chladenia 5.6 Podľa počtu valcov 5.7 Podľa usporiadania valcov 5.8 Podľa usporiadania rozvodov 5.9 Podľa tvaru pracovného priestoru

3 Osnova pre predmet: Lodné stroje list. č3. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode bez vl.stroj. pohonu odca plávajúceho edúci plavby na 6 Pracovný obeh piestového spaľovacieho motora 6.1 Dvojdobý zážihový motor 6.2 Štvordobý zážihový motor 6.3 Dvojdobý vznetový motor 6.4 Štvordobý vznetový motor 7 Hlavné časti piestových spaľovacích Motorov 7.1 Časti pevné 7.2 Časti pohyblivé 7.3 Konštrukčné prevedenie 7.4 Materiál spaľovacích motorov 8 Zapaľovanie 8.1 Druhy 8.2 Konštrukčné prvky 8.3 Príncip činnosti

4 kapitán odca plávajúceho Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.4. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť I odca prievoznej lode edúci plavby na 9 Palivová sústava zážihového motora 9.1 Karburátory 9.2 strekovacie zariadenia 9.3 Doprava paliva samospádom 9.4 Doprava paliva čerpadlom 10 Palivová sústava vznetového motora 10.1ízkotlakový okruh 10.2ysokotlakový okruh 10.3Čistič paliva 11 Mazanie spaľovacieho motora 11.1ýznam mazania 11.2Mazanie dvojdobého motora 11.3Mazanie rozstrekom a tlakom 11.4Mazanie so suchou kľukovou skriňou 11.5Mazania s mokrou kľukovou skriňou 11.6Olejové čerpadlo 11.7Čistič oleja 11.8Chladič oleja

5 Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.5. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode bez vl.stroj. pohonu odca plávajúceho edúci plavby na 12 Chladenie piestového spaľovacieho Motora 12.1 ýznam chladenia 12.2 Chladenie vzduchové 12.3 Chladenie kvapalinové 12.4 Čerpadlá 13 strekovacie zariadenia vznetového Motora 13.1 Požiadavky na vstrekovacie Zariadenia 13.2 Hlavné časti vstrekovacieho Zariadenia 13.3 Popis činnosti vstrekovacieho Zariadenia

6 Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.6. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 14 strekovacie čerpadlo 14.1 strekovacie čerpadlo s cudzím Pohonom 14.2 strekovacie čerpadlo s vlastným Pohonom 14.3 Montáž a nastavenie vstrekovacieho čerpadla 14.4 Regulátor obmedzovací 14.5 Regulátor výkonnostný 14.6 Mazanie vstrekovacieho čerpadla 15 strekovač 15.1 Držiak trysky 15.2 Tryska otvorová 15.3 Tryska čapová 15.4 ýmena a nastavenie trysky

7 Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.7. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 16 entilové rozvody 16.1 ýznam ventilového rozvodu 16.2 entilový rozvod OH 16.3 entilový rozvod OHC 16.4 entilový rozvod S 16.5 astavovanie ventikov 17 Kompresný priestor spaľovacieho Motora 17.1 ýznam kompresného priestoru 17.2 Spaľovací priestor nepriame vstrekovanie 17.3 Spaľovací priestor priame vstrekovanie 18 ýfukový systém 18.1 ýfukové potrubie 18.2 Tlmič výfuku 18.3 Meranie teploty výfukových plynov

8 Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.8. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 19 Pracovný valec 19.1 alec bez vložky 19.2 alec so suchou vložkou 19.3 alec s mokrou vložkou 19.4 Materiál 20 Hlava valca 20.1 ýznam hlavy valca 20.2 Konštrukcia 20.3 Materiál 21 Kľukový hriadeľ 21.1 Konštrukcia 21.2 Mazanie 21.3 Materiál 22 Ojnica 22.1 Konštrukcia 22.2 Mazanie 22.3 Materiál

9 Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.9. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 23 Piest 23.1 Konštrukcia 23.2 Piestne krúžky 23.3 Materiál 24 Spúšťanie spaľovacích motorov 24.1 Spúšťanie ručné 24.2 Spúšťanie stlačeným vzduchom 24.3 Spúšťanie elektrické 25 Spúšťanie stlačeným vzduchom 25.1 Zákonná armatúra 25.2 Popis spúšťacieho systému 26 Zmena zmyslu otáčania lodnej skrutky 26.1 Reverzná skriňa 26.2 Lodná skrutka s nastaviteľnými listami 26.3 Reverzovanie chodu motora 26.4 Reverzné zariadenie chodu motora

10 Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.10. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 27 Prevádzka spaľovacích motorov 27.1 Príprava motorov pred uvedením do Prevádzky 27.2 Obsluha motorov počas prevádzky 27.3 Odstavenie motorov z prevádzky 28 Pravidelné prehliadky motorov 28.1 Malá oprava 28.2 Stredná oprava 28.3 Generálna oprava 29 Poruchy spaľovacích motorov 29.1 zniknutá porucha 29.2 Príčina poruchy 29.3 Spôsob odstránenia poruchy 30 Skúšky spaľovacích motorov 30.1 Skúšky sériové 30.2 Skúšky vývojové 30.3 Skúšky prevádzkové 30.4 Skúšobné zariadenia

11 Osnova pre predmet: Lodné stroje list.č.11. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 31 Kompresory 31.1 Druhy kompresorov 31.2 Hlavné časti kompresorov 31.3 Konštrukčné prevedenie jednotlivých častí 32 Čerpadlá 32.1 Druhy čerpadiel 32.2 Konštrukčné prevedenie jednotlivých druhov čerpadiel 33 Hydraulické obvody 33.1Použitie na plavidle 33.2Popis jednotlivých častí 33.3Popis činnosti obvodu 33.4znik možných porúch 34 ykurovanie plavidiel 34.1 Bezpečnostné predpisy 34.2 ykurovanie lokálne 34.3 ykurovanie centrálne

1 Štátna plavebná správa

1 Štátna plavebná správa 1 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na

Více

Štátna plavebná správa Lodný kapitán

Štátna plavebná správa Lodný kapitán odca plávajúceho Osnova pre predmet: Plavebná náuka list. č1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť I odca prievoznej lode edúci plavby na 1. História vnútrozemskej plavby - znik plavby na Dunaji

Více

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Študijný odbor: 2381 M strojárstvo Z predmetu strojárská konštrukcia STC

Více

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené hlavné údaje a prehľad dodávok Funkcia Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepriamo riadený 2/2-cestný ventil s elektromagnetickou cievkou. Elektromagnetický ventil je pri výpadku prúdu zatvorený. Pri

Více

A. Názov kvalifikácie: Autoopravár - mechanik. B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7231

A. Názov kvalifikácie: Autoopravár - mechanik. B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7231 A. Názov kvalifikácie: Autoopravár - mechanik B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7231 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7231 Mechanici a opravári motorových vozidiel D. Kvalifikačný štandard

Více

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel since 1991 Firma Tibor Holčík Autoklinika člen skupiny ALL4CAR. Bola založená v roku 1999 a patrí do servisnej siete Bosch Car Service. V teste kvality vykonávanom každé tri roky spomedzi 120 Bosch Car

Více

UČEBNÉ TEXTY. Štvrtý, IV.B, IV.C. Všetky tematické celky. Ing. Ján Skalský

UČEBNÉ TEXTY. Štvrtý, IV.B, IV.C. Všetky tematické celky. Ing. Ján Skalský Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Více

Pohonná jednotka Spotreba paliva l/100 km Jazdné vlastnosti. Mimo mesta. Kombinovaná. Mesto 48/ ,8 3,8 4, ,8 18,4

Pohonná jednotka Spotreba paliva l/100 km Jazdné vlastnosti. Mimo mesta. Kombinovaná. Mesto 48/ ,8 3,8 4, ,8 18,4 FORD FIESTA TECHNICKÉ ÚDAJE JAZDNÉ VLASTNOSTI A SPOTREBA PALIVA Pohonná jednotka Spotreba paliva l/100 km Jazdné vlastnosti Popis 1.0 Ti-VCT 1.0 Ti-VCT s/s 1.0 Ti-VCT 1.0 Ti-VCT s/s 1.0 EcoBoost 1.0 EcoBoost

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB hlavné údaje Funkcia Pneumatický blok dvojručného ovládania ZSB sa používa tam, kde je obsluha pri ručnej manipulácii vystavená nebezpečenstvu úrazu napr. pri spúšťaní valcov alebo zariadení, keď musia

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Radek Opravil III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom 4 233 SÉRIA 02 Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom VBG31... Trojcestný kohút PN10 s vonkajšími závitovými pripojeniami Šedá liatina GG-25 Šroubenie pre DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h uhol

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Elektrický palivový ventil

Elektrický palivový ventil Předmluva pro uživatele tohoto manuálu Vyobrazení ukazuje pohon Jumo 004B-1 v Me 262. Provozní stavy jsou rozděleny do jednotlivých fází, takže obrázky zobrazují pohon od rozběhu po zastavení. Na levé

Více

výtlačná trubka tesnenie hriadeľa zostava hriadeľa s ochrannou trubkou hlava čerpadla

výtlačná trubka tesnenie hriadeľa zostava hriadeľa s ochrannou trubkou hlava čerpadla Všeobecne Odstredivé čerpadlá typovej rady VTP v blokovom prevedení (BBF) odpovedajú dvojrúrovému systému čerpadiel. U tejto typovej rady sa jedná v podstate o jednostupňové odstredivé čerpadlo s vertikálnym

Více

kat2_s.qxd :53 Page 6 INTELIGENTNÉ LISY

kat2_s.qxd :53 Page 6 INTELIGENTNÉ LISY kat2_s.qxd 25.5.1999 11:53 Page 6 INTELIGENTNÉ LISY HYDRAULICKÉ ELEKTRONICKÉ LISY PRE MONTÁŽ A SKÚŠKY kat2_s.qxd 25.5.1999 11:53 Page 1 Inteligentné montážne a skúšobné lisy východzia pozícia valca F požadovaná

Více

Regulátor vstupného tlaku Typ 4708

Regulátor vstupného tlaku Typ 4708 Regulátor vstupného tlaku Typ 4708 Použitie Regulátor vstupného tlaku sa používa k zaisteniu konštantného tlaku vzduchu na vstupe do meracieho a regulačného zariadenia. Rozsah nastavenia od 0.5 do 6 bar

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

Klimatizačné zariadenia FAN COIL. Chladiace zariadenia WINDEX

Klimatizačné zariadenia FAN COIL. Chladiace zariadenia WINDEX Klimatizačné zariadenia FAN COIL Chladiace zariadenia WINDEX 1 Vodné chillery dodávané s integrovaným a oddeleným vzduchom chladeným kondenzátorom COOL vodné chillery poskytujú riešenia v širokom rozsahu

Více

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Kód kvalifikácie C7231001-00913 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231001 Automechanik osobných

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

SLL (čerpadlá do 75 l/min)

SLL (čerpadlá do 75 l/min) Rad SLL (čerpadlá do 75 l/min) Vlastnosti Bezolejová prevádzka Tichý chod Bez údržby Pevná konštrukcia Dlhá životnosť Nízka hmotnosť Vyhovuje Smernici Európskej unie pre strojárenské zariadenia Rozmery

Více

Audi Q5 Q5 hybrid quattro. Audi Náskok vďaka technike

Audi Q5 Q5 hybrid quattro. Audi Náskok vďaka technike Q5 Audi Q5 Q5 hybrid quattro Audi Náskok vďaka technike 106 Technické údaje Audi Q5 2.0 TFSI quattro (165 kw) Audi Q5 3.0 TFSI quattro (200 kw) Audi Q5 2.0 TDI (105 kw) benzínový radový štvorvalec, priame

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

Vysokotlaká čistička ROJET 85/160

Vysokotlaká čistička ROJET 85/160 Vysokotlaká čistička ROJET 85/160 Technické parametre Čistiace systémy KROLL sú tvorené ako skladací skriňový systém. Pozinkovaný rám s kompletným zariadením sa zasunie do VAN-auta (príp. na vozík). Čistiaci

Více

Regulátor polohy CMSX

Regulátor polohy CMSX Regulátor polohy CMSX Regulátor polohy CMSX hlavné údaje Funkcia a aplikácia Regulátor CMSX slúži na reguláciu polohy jedno- a dvojčinných pneumatických kyvných pohonov a dvojčinných lineárnych pohonov

Více

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém Projekčné podklady Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém aurostep VSL S 250 T, aurostep VSL S 250 F Základná charakteristika: Systém aurostep sa dodáva v prevedení drainback systém. Jedná sa o beztlakové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac Mazanie, mazacie systémy Úlohou mazacích systémov je doviesť a rozdeliť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým miestam stroja kde sa vyskytuje nežiadúce trenie, a to v presne stanovenom množstve

Více

Pneumatické valce séria 27

Pneumatické valce séria 27 HLAVNÝ KATALÓG > Vydanie 8. Pneumatické valce séria 27 Dvojčinné,magnetické. Veľkosť 20, 25, 32, 40, 50, 63 POHONY > Pneumatické valce séria 27 S T A F Automation.s.r.o. Kostiviarska 4944/5, 974 0 Banská

Více

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou Popis produktu Hoval ohrievač vody SolarCompact (300, 500) pre solárny ohrev a ohrev pomocou kotla Ohrievač vody Ohrievač vody z ocele vo vnútry emailovaný

Více

5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN MCA

5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN MCA 5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN Vzduchové chladiče kvapaliny tejto rady sú určené pre vonkajšie inštalácie v komerčných aplikáciách VÝKONOVÁ RADA OD 9,5 DO 60 kw KOMPAKTNÉ PREVEDENIE VOLITEĽNÉ HYDRAULICKÉ

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v Obsah Úvodem 9 Historie traktorů Zetor 10 Traktory Zetor UŘ I 13 Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946-2008 17 Počet vyrobených traktorů Zetor podle typů 17 Vyobrazení traktorů Zetor vyráběných v

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

BG Nové dvojhladičky betónu

BG Nové dvojhladičky betónu BG Nové dvojhladičky betónu Dvojhladičky betónu ATLAS COPCO ATLAS COPCO uvádza 3 modely dvojhladičiek betónu určených pre firmy špecializujúce sa na výrobu betónových podláh a požičovne. Robustným dizajn

Více

SE 820 SE CNC univerzálne hrotové sústruhy

SE 820 SE CNC univerzálne hrotové sústruhy CNC univerzálne hrotové sústruhy SE 820 SE 1020 CNC univerzálne hrotové sústruhy sú určené pre obrábanie rozmerných rotačných súčiastok. Umožňujú sústružiť vonkajšie i vnútorné valcové, kužeľové i komplexné

Více

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom prehľad dodávok Funkcia Vyhotovenie Pneumatický prípoj 1 tlakové regulačné

Více

Technické údaje Golf 2017 Golf

Technické údaje Golf 2017 Golf Technické údaje 2017 1.0 TSI BlueMotion Technology 5st. 63kW / 85k 1.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k 1.0 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 81kW / 110k 92kW / 125k DSG 92kW / 125k Rozmery

Více

CENNÍK SLUŽIEB AUTOSERVISU

CENNÍK SLUŽIEB AUTOSERVISU Mechanické práce: Mechanické práce - kategórie vozidiel : A-mini 16,66 19,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel : B-malé 19,16 22,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel: C-nižšia stredná trieda,h-1

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita HYBRIDNÉ POHONY KV

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita HYBRIDNÉ POHONY KV 142 1 HYBRIDNÉ POHONY KV ČASOVÝ PRIEBEH VÝKONU TRAKČNÉHO GENERÁTORA RUŠŇA V POSUNOVACEJ SLUŽBE ČASOVÝ PRIEBEH VÝKONU A RÝCHLOSTI JAZDY ĽAHKÉHO MOTOROVÉHO VLAKU NA ŽELEZNICI VLTJ (Dánsko) ČASOVÝ PRIEBEH

Více

Úvodem... 7 Vznik značky Zetor... 9 Konstrukce a technická data traktorů Zetor... 25

Úvodem... 7 Vznik značky Zetor... 9 Konstrukce a technická data traktorů Zetor... 25 Obsah Úvodem... 7 Vznik značky Zetor... 9 Konstrukce a technická data traktorů Zetor... 25 Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15... 25 Základní technická data traktoru Zetor 15... 29 Traktory Zetor

Více

a.s. MALÁ MECHANIZÁCIA Hydraulický zdvihák HZ 12/8 Zariadenie na prepravu a výmenu koľajníc ZPK-56 Nákladné nádražie Martin 8 Slovakia

a.s. MALÁ MECHANIZÁCIA Hydraulický zdvihák HZ 12/8 Zariadenie na prepravu a výmenu koľajníc ZPK-56 Nákladné nádražie Martin 8 Slovakia MALÁ MECHANIZÁCIA Hydraulický zdvihák HZ 12/8 Hydraulický zdvihák HZ 12/8 je určený predovšetkým na zdvíhanie a smerovú úpravu koľajového roštu pri drobných opravách železničných tratí. Bočnými pätkami

Více

Teória dopravných prostriedkov

Teória dopravných prostriedkov Teória dopravných prostriedkov Spôsob hodnotenia Získané body ak skúška Získané body ak hodnotenie Klasifikácia Numericky Písmenom 100 93 24 25 výborne 2 A 92 85 22 23 veľmi dobre 1,5 B 84 77 20 21 dobre

Více

Servopohon vzduchotechnických klapiek 4Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 4Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 4Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 4Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko kvalitné servopohony serie

Více

Motory a motorové bloky CDI

Motory a motorové bloky CDI Motory a motorové bloky CDI Typ Vozidlá Produkt Cena bez DPH OM 611 200/220 CDI - Motor pre C-Klasse, E-Klasse, Sprinter, Vito motorový blok 2537,50 OM 611 200/220 CDI - Motor pre C-Klasse, E-Klasse, Sprinter,

Více

SOFT ICE SOFT COLOR ICE

SOFT ICE SOFT COLOR ICE SOFT COLOR ICE Výrobníky zmrzliny SOFT zo série KETTY a KRISTAL zodpovedajú vysokým nárokom s použitím obmedzených investícií pri výrobe SOFT zmrzliny, zmrazeného jogurtu a sorbetu (KRISTAL). Elektronická

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Termočlánky pre prístroje a zariadenia podľa normy DIN EN 14597

Termočlánky pre prístroje a zariadenia podľa normy DIN EN 14597 Typový list 901006 Strana 1/11 Termočlánky pre prístroje a zariadenia podľa normy DIN EN 14597 Pre tepelné zariadenia podľa DIN 4754 Pre teploty do 1500 C V prevedení jednoduchý a dvojitý termočlánok Pre

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Audi A6 limuzína A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 limuzína S6 Avant. Náskok vďaka technike

Audi A6 limuzína A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 limuzína S6 Avant. Náskok vďaka technike A6 Audi A6 limuzína A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 limuzína S6 Avant Audi Náskok vďaka technike 120 Technické údaje Model A6 2.0 TFSI (132 kw) A6 2.8 FSI (150 kw) A6 2.8 FSI quattro (150

Více

LEGISLATÍVNE ZMENY Pracovné stretnutie PTS EK a technikov Apríl 2015 (Michalovce, Bobrovec, Bratislava) Ing. Michal Varšava

LEGISLATÍVNE ZMENY Pracovné stretnutie PTS EK a technikov Apríl 2015 (Michalovce, Bobrovec, Bratislava) Ing. Michal Varšava LEGISLATÍVNE ZMENY 2015 Pracovné stretnutie PTS EK a technikov Apríl 2015 (Michalovce, Bobrovec, Bratislava) Ing. Michal Varšava OBSAH Zmeny vo vyhláške 29/2006 Z. z. Zmeny vo vyhláške 578/2006 Z. z. Zmeny

Více

zapalovací svíčka hlava válce ventil motoru vačkový píst vačkou pístní ojnice

zapalovací svíčka hlava válce ventil motoru vačkový píst vačkou pístní ojnice VENTILOVÉ ROZVODY PSM 4-dobých motorů Cílem: Výměna obsahu válce (spaliny za čerstvou směs ev. vzduch) Podle umístění ventilů a VH dělíme na druhy: SV, F, OHV, OHC, DOHC. zapalovací svíčka hlava válce

Více

Obrázok 29 : Prenosný kompresor a kompresorová stanica

Obrázok 29 : Prenosný kompresor a kompresorová stanica STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto 4.1.3 Kompresory Na výrobu stlačeného vzduch sa používajú kompresory. V závodoch sa najčastejšie používa centrálna výroba stlačeného

Více

Cenník výrobkov DAKR. 1. apríla júna 2011 Zmena cien vyhradená

Cenník výrobkov DAKR. 1. apríla júna 2011 Zmena cien vyhradená Cenník výrobkov DAKR 1. apríla 2011-30. júna 2011 Zmena cien vyhradená Stavebnica RZS 4-taktný motor Honda GCV 160 Strana 2 RZS Výkon motora: 5,5 HP Obsah motora: 160 cm 3 569,00 Mazanie: rozstrekom 4-taktný

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY. Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD. CHLADENIE

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY. Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD. CHLADENIE CHLADENIE 147 1 V podstate všetky trakčné zariadenia je potrebné nejakým spôsobom vhodne chladiť. Chladiacim médiom môže byť: < vzduch, < voda, < iná vhodná kvapalina (napr. olej). Odpadové teplo sa v

Více

Výkaz B.2 - Prevádzkové súbory - Strojnotechnologická časť

Výkaz B.2 - Prevádzkové súbory - Strojnotechnologická časť Výkaz B.2 - Prevádzkové súbory - Strojnotechnologická časť Číslo Stavba: Moravany - kanalizácia Popis Jednotková cena Cena Jednotka Množstvo Prevádzkový súbor EUR / jednotka EUR PS 01.1 Strojnotechnologické

Více

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie.

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. V posledných rokoch sledujeme v priemysle nárast počtu točivých strojov, ktorých pohon elektromotor - má plynulú reguláciu otáčok. Reguláciou

Více

Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l

Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l Konštrukcia Externe riadený 2/2-cestný sedlový ventil GEMÜ je vybavený robustným hliníkovým piestovým pohonom s minimálnymi nárokmi na údržbu. Vreteno ventilu

Více

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,

Více

Nový Crafter. Nový Crafter. Technické údaje Pre modelový rok 2012

Nový Crafter. Nový Crafter. Technické údaje Pre modelový rok 2012 Technické údaje Pre modelový rok 2012 Nový Crafter Nový Crafter Všetky detaily výbavy a technické dáta sú založené na vozidlách určených pre nemecký trh. Právo na zmeny vyhradené. TDI, DSG, Shiftmatic,

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile NÁVOD NA INŠTALÁCIU Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile Pri prepracovaní používať dokumentáciu pre DK50 2V, PLUS Mobile s MD UPOZORNENIE! Akýkoľvek zásah do kompresora - demontáž a montáž jeho

Více

GRACO Xtreme NXT2200 AL Airless striekacie zariadenia so vzduchovým pohonom v mobilnom prevedení

GRACO Xtreme NXT2200 AL Airless striekacie zariadenia so vzduchovým pohonom v mobilnom prevedení GRACO Xtreme NXT2200 AL Airless striekacie zariadenia so vzduchovým pohonom v mobilnom prevedení Striekacie zariadenia Xtreme NXT sú súčasťou najnovšej modelovej rady čerpadiel GRACO, ktorá je určená pre

Více

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo UPÍNAČE PRO ROTAČNÍ NÁSTROJE UPÍNAČ PRE ROTAČNÉ NÁSTROJE OBSAH Technické charakteristiky upínačů... 2 Porovnání maximálních hodnot radiální házivosti upnutého nástroje... 2 OBSAH Technické charakteristiky

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo WQS WQS Ponorné kalové èerpadlo ÚÈEL ový rad ponorných kalových èerpadiel WQS sa pouíva hlavne na èerpanie odpadových vôd a kalov v mestských zariadeniach, priemyselných závodoch, hoteloch, nemocniciach,

Více

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď: Test Týmto testom môžete zistiť, či sú Vaše základné znalosti o pneumatickom riadení postačujúce pre nadstavbový seminár P121, alebo je pre Vás lepšie absolvovať základný seminár EP111. Test je rýchly,

Více

kód nosnosť bal. zdvih hmot ,0 t mm g ,0 t mm g PNEUMATICKÝ ZDVIHÁK

kód nosnosť bal. zdvih hmot ,0 t mm g ,0 t mm g PNEUMATICKÝ ZDVIHÁK Hydraulické zdviháky sú určené na zdvihnutie vozidla, prípadné spustenie. Nie je prípustné používať ich ako podperu. Takéto použitie výrazne skracuje ich životnosť. PNEUMATICKÝ ZDVIHÁK Extra pevné prevedenie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.16 Integrovaná střední

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu Leonid Kurmaz, Oleg Kurmaz, Miroslav Bošanský, Juraj Rusnák, Milan Kadnár, Pavol Tököly Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu Nitra 2014 Názov: Základy konštruovania mechanických

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund 16 PRÍSLUŠENSTVO 594 siegmund 16 Vozík na náradie / Panel na náradie 596 Modulárna stena na náradie / Ochranná stena 598 Strana Kefka / Držiak horáku 600 Imbusový kľúč / Uzemnenie 602 Prepravný držiak

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Konstrukční celky spalovacích motorů

Konstrukční celky spalovacích motorů Konstrukční celky spalovacích motorů Spalovací motor se skládá z částí pevných - skříň - válce - hlavy válců z částí pohyblivých - klikový mechanismus - rozvodový mechanismus ze systémů - chladicí - mazací

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Šeková knižka plná zliav 2014

Šeková knižka plná zliav 2014 Šeková knižka plná zliav 2014 Šeky zo šekovej knižky môžu uplatniť zákazníci spĺňajúci tieto podmienky: - Zľavu môže uplatniť iba majiteľ vozidla. - Projekt prebieha u participujúcich autorizovaných servisov

Více

Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo

Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo PELETOVÉ KACHLE Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo ARTEL 1 Ohybné potrubia semiflexibilné potrubia Ohybné potrubie neizolované SEMI4U SEMI4U je ohybné, špirálovité, semiflexibilné potrubie, vyrobené z

Více

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564 ENERGETIKA -elektrárna, teplárna, výtopna, spalovna ap. ČÁST STROJNÍ A) STROJOVNA I) TURBÍNA 1.1 Turbínová skříň Ventilová komora Víko ventilové komory Spojovací materiál Regulace - součást skříně Ovládání

Více

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC)

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC) 0 EN - Priame ventily VDN Rohové ventily VEN Radiátorové ventily Typový rad DIN, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia VDN VEN Teleso z mosadze, matne poniklované DN0, DN a DN0 Integrované prednastavovanie

Více

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený Názov kvalifikácie: Autotronik Kód kvalifikácie U7231999-01522 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231999 Mechanik a opravár motorových vozidiel inde neuvedený

Více

Technický štandard: NN káble zemné typ CYKY,1- CYKY s medeným jadrom

Technický štandard: NN káble zemné typ CYKY,1- CYKY s medeným jadrom Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.sse-d.sk Technický štandard: NN káble zemné typ CYKY,1- CYKY s medeným jadrom Vypracovali: Ing. Milan Maťko Ing.

Více

Stroje pre zarovnávanie čiel trubiek RPG XS, ONE, 1.5, 2.5

Stroje pre zarovnávanie čiel trubiek RPG XS, ONE, 1.5, 2.5 Čisté a veľmi hodnotné riešenie precíznej prípravy pre zvar! Bez ostrapu a kolmo Hladký a presný výsledok dosahovaný vďaka posuvu so stupnicou v milimetroch/inch Elektromotor s reguláciou otáčok Pohony

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.09 Integrovaná střední

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pístové stroje DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

ČÍSLO PRÍLOHY K VYHLÁŠKE Č. 210/2000 Z. z. O MERADLÁCH A METROLOGICKEJ KONTROLE SMERNICA 6. KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU

ČÍSLO PRÍLOHY K VYHLÁŠKE Č. 210/2000 Z. z. O MERADLÁCH A METROLOGICKEJ KONTROLE SMERNICA 6. KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU ČÍSLO PRÍLOHY K VYHLÁŠKE Č. 210/2000 Z. z. O MERADLÁCH A METROLOGICKEJ KONTROLE URČENÉ MERADLO TRANSPONOVANÁ SMERNICA 6. KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU 7. KONTROLNÉ A TRIEDIACE VÁHY

Více

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01 Doklad Rezim CisloPolozky DatumPropusteni NazevCelnihoUradu ZemePuvoduKod PolozkaKn TARICKod MnozstviMJ PopisZbozi Hmotnost Hodnota SumaPoplatkuCloVymerene CelkovaCastkaPoplatku NazevDruhuDopravy PopisZB

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Kód 003 VYVAŽOVAČKA pro osobní automobily. Digitální ANO

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Kód 003 VYVAŽOVAČKA pro osobní automobily. Digitální ANO TECHNICKÉ PODMÍNKY Kód 003 VYVAŽOVAČKA pro osobní automobily Vyvažovačka kol osobních a lehkých užitkových automobilů a motocyklů s motorovým pohonem Digitální LED ukazatel Zabrzdění kola Nožní brzda pro

Více

Jednočinné,dvojčinné, magnetické, s tlmením koncových polôh Veľkosť 32, 40, 50, 63. » Hladký povrch» Rôzne upevňovacie prvky 1 / 5.

Jednočinné,dvojčinné, magnetické, s tlmením koncových polôh Veľkosť 32, 40, 50, 63. » Hladký povrch» Rôzne upevňovacie prvky 1 / 5. HLAVNÝ KATALÓG > Vydanie 8. Pneumatické valce séria 42 S T A F Automation.s.r.o. Kostiviarska 4944/5, 974 0 Banská Bystrica Fax:0042/48/4722755,Tel.:0042/48/4722777 Staf@staf.sk www.staf.sk Jednočinné,dvojčinné,

Více

Traktory John Deere a sejačky John Deere Traktory John Deere Filtre Termín akcie : od do Objednávacie číslo Typ traktora Názov

Traktory John Deere a sejačky John Deere Traktory John Deere Filtre Termín akcie : od do Objednávacie číslo Typ traktora Názov I.Etapa Traktory John Deere a sejačky John Deere Traktory John Deere Filtre Termín akcie : od 27.02.2012- do 30.03.2012 Objednávacie číslo Typ traktora Názov Akciová cena 2012 bez DPH RE62220 JD 3000,

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TM//TMR 32 H[m] 10 Wilo-Drain TM /TMR / 32 8 6 4 TM 32/8 32/8 2 32/11 TMR 32/8 TMR 32/11 0 0 2 4 6 8 10 12 Q[m³/h] Konštrukčný typ Čerpadlo na odvodňovanie pivníc,

Více