Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0698/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/24

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0698/RMOb-MH/1418/22 OF/RMOb/0110/15 Rozpočtová opatření 0699/RMOb-MH/1418/22 OF/RMOb/0109/15 Předložení zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly a návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně 0700/RMOb-MH/1418/22 OF/RMOb/0111/15 Návrh finančního odboru na schválení mimořádných odměn ředitelkám příspěvkových organizací 0701/RMOb-MH/1418/22 OF/RMOb/0094/15 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Zelená 73/A v Ostravě - Mariánských Horách 0702/RMOb-MH/1418/22 OVV/RMOb/0003/15 Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 0703/RMOb-MH/1418/22 OHC/RMOb/0183/15 Žádosti o vydání souhlasu k užití heraldického znaku 0704/RMOb-MH/1418/22 OHC/RMOb/0186/15 Žádost o náhradu škody na majetku 0705/RMOb-MH/1418/22 OHC/RMOb/0187/15 Změna termínů úkolů z RMOb 0706/RMOb-MH/1418/22 V,VHaZ/RMOb/0019/15 Návrh Plánu zimní údržby pro rok 2015 až 2016 na místních komunikacích v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 0707/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0200/15 Návrh na uzavření smluv o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0708/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0199/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0709/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0198/15 Revokace usnesení RMOb č. 0565/RMOb- MH/1418/14 ze dne a návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ulice Ladislava Ševčíka 0710/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0201/15 Návrh na ukončení smluv o nájmu pozemku dohodou a uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Šimáčkova 0711/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0205/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka 0712/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0203/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 0713/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0204/15 Pronájem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Grmelova - Ing. Georgios Ioanidis, IČ Strana 2/24

3 0714/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0172/15 Návrh na ukončení Smlouvy č. 06 o dílo a započtení bezdůvodného obohacení vůči nájemnému 0715/RMOb-MH/1418/22 OM/RMOb/0206/15 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0716/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0191/15 Žádosti o pronájem bytu 0717/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0190/15 Žádost o společný nájem bytu - uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 0718/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0196/15 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou 0719/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0192/15 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou 0720/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0195/15 Návrh na ukončení nájmu bytu 0721/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0187/15 Podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání bytu 0722/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0188/15 Podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce 0723/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0189/15 Podepsané Žádosti o výpověď z nájmu bytu 0724/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0194/15 Vzory Nájemních smluv a dodatků k Nájemním smlouvám 0725/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0193/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 0727/RMOb-MH/1418/22 OHC/RMOb/0185/15 Zřízení ústřední inventarizační komise (ÚIK) Tiskové opravy : Materiál Název 0726/RMOb-MH/1418/22 OB/RMOb/0197/15 Tisková oprava usnesení RMOb č. 0655/RMOb- MH/1418/20 - část projednala, rozhodla a ukládá OHC/RMOb/0188/15 Tisková oprava usnesení RMOb č. 0683/RMObM- MH/1418/17- část rozhodla Strana 3/24

4 OF/RMOb/0110/15 Rozpočtová opatření číslo: 0698/RMOb-MH/1418/22 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: zvýší se: Činnost místní správy, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek pol Nákup materiálu jinde nezařazený ORJ Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol Opravy a udržování, ORJ Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol Opravy a udržování, ORJ 2 o Kč o Kč o Kč o Kč Pohřebnictví, pol Poskytnuté náhrady, ORJ 3 o Kč sníží se Činnost místní správy, pol Budovy, haly a stavby pol Služby peněžních ústavů ORJ 5 sníží se: Činnost místní správy, pol Budovy, haly a stavby, ORJ 5, ORG 150 sníží se: pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zvýší se: pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč zvýší se: Činnost místní správy, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč Strana 4/24

5 pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ , ORJ 12 o Kč Činnost místní správy, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč ÚZ , ORJ Činnost místní správy, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč ÚZ , ORJ Činnost místní správy, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč ÚZ , ORJ 12 zvýší se: Bytové hospodářství, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru pol Náhrady mezd v době nemoci ORJ 7 o Kč o Kč Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol Ostatní osobní výdaje o Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ Zastupitelstva obcí, pol Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč ORJ Činnost místní správy, pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ 12 Strana 5/24

6 sníží se: Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč pol Povinné pojistné na úrazové pojištění o Kč pol Služby školení a vzdělávání o Kč ORJ 14 zvýší se: Silnice, pol Opravy a udržování, ORJ 2 o Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol Opravy a udržování, ORJ 2 o Kč Pohřebnictví, pol Ochranné pomůcky o Kč pol Opravy a udržování o Kč ORJ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol Nákup ostatních služeb o Kč pol Opravy a udržování o Kč ORJ 3 sníží se: Silnice, pol Budovy, haly a stavby, ORJ 2 o Kč pol Budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG 111 o Kč pol Nákup ostatních služeb, ORJ 2 o Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 2 o Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol Nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 3 o Kč zvýší se: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 11 o Kč sníží se: Ostatní záležitosti kultury, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 11 o Kč zvýší se: Mateřské školy, pol Nákup ostatních služeb o Kč pol Nákup ostatních služeb, ORG 317 o Kč pol Nákup ostatních služeb, ORG 320 o Kč pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Strana 6/24

7 ORG 317 o Kč ORJ Základní školy, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 345 o Kč pol Opravy a udržování, ORG 345 o Kč pol Budovy, haly a stavby, ORG 345 o Kč ORJ Činnosti knihovnické, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 4 o Kč Nebytové hospodářství, pol Budovy, haly a stavby, ORJ 4, ORG 1346 o Kč sníží se: Mateřské školy, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 317 pol Nákup ostatních služeb, ORG 324 pol Opravy a udržování pol Opravy a udržování, ORG 320 ORJ Základní školy, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 4, ORG Využití volného času dětí a mládeže, pol Nákup ostatních služeb pol Budovy, haly a stavby, ORG 1345 ORJ Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0109/15 Předložení zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly a návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně číslo: 0699/RMOb-MH/1418/22 1. zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v Mateřské škole Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, PSČ 70900, IČ návrh finančního odboru na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně Mateřské škole Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, PSČ 70900, IČ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 7/24

8 2) bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené pracovnicemi finančního odboru dne v Mateřské škole Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, PSČ 70900, IČ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) rozhodla uložit Mateřské škole Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, PSČ 70900, IČ odvod finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MOb MHaH v roce 2015 za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši Kč 4) ukládá finančnímu odboru zaslat mateřské škole toto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0111/15 Návrh finančního odboru na schválení mimořádných odměn ředitelkám příspěvkových organizací číslo: 0700/RMOb-MH/1418/22 návrh finančního odboru na schválení mimořádných odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených MOb MHaH 2) schvaluje mimořádné odměny ředitelkám zřízených příspěvkových organizací v částkách dle rozhodnutí RMOb finančnímu odboru informovat ředitelky zřízených příspěvkových organizací o schválení mimořádných odměn Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního Strana 8/24

9 OF/RMOb/0094/15 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Zelená 73/A v Ostravě - Mariánských Horách číslo: 0701/RMOb-MH/1418/22 1) jmenuje na podkladě vyhlášeného konkursního řízení na vedoucí pracovní místo a doručených nominací předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů na výkon činnosti ředitele/ky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, PSČ 70900, IČ , a to ve složení: předseda: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu, za zřizovatele členové: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu, za zřizovatele Mgr. Ivana Radová, zástupce České školní inspekce PhDr. Libuše Josieková, zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Bc. Miroslava Slovenčíková, zástupce odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy Šárka Třeštíková, zástupce pedagogických pracovníků 2) ukládá tajemnici konkursní komise informovat předsedu a členy komise o jejich jmenování Vyřizuje: Bc. Iveta Chmelíková Hrabalová T: tajemnice konkurzní komise OVV/RMOb/0003/15 Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice číslo: 0702/RMOb-MH/1418/22 1) navrhuje pojmenovat nově vybudovanou komunikaci na pozemku p. č. 1490/1, 1490/2, 1490/8, 1490/16 v k. ú. Zábřeh-Hulváky (přestupní uzel Hulváky) názvem Duhová 2) ukládá starostce MOb MHaH předložit návrh k projednání Komisi muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické při RMO Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 9/24

10 OHC/RMOb/0183/15 Žádosti o vydání souhlasu k užití heraldického znaku číslo: 0703/RMOb-MH/1418/22 žádosti o vydání souhlasu s použitím heraldického znaku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podané 1. spolkem Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kamenec, se sídlem Oborného 173/17, Hulváky, Ostrava, IČ společností Fun direct, s.r.o., se sídlem Tovární 486/7, Mariánské Hory, Ostrava, IČ ) rozhodla vydat souhlasy s použitím heraldického znaku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to: 1. spolku Pionýr, z.s. - Pionýrské skupiny Kamenec, se sídlem Oborného 173/17, Hulváky, Ostrava, IČ společnosti Fun direct, s.r.o., se sídlem Tovární 486/7, Mariánské Hory, Ostrava, IČ odboru hospodářských činností informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0186/15 Žádost o náhradu škody na majetku číslo: 0704/RMOb-MH/1418/22 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o náhradu škody na vozidle XXXXXXXXXXXXXXXX 2) konstatuje, že nese za vznik škody odpovědnost Strana 10/24

11 odboru hospodářských činností: 1. zaslat oznámení o škodě včetně tohoto stanoviska RMOb, prostřednictvím společnosti SATUM CZECH s.r.o., České pojišťovně a.s. 2. informovat poškozeného o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0187/15 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 0705/RMOb-MH/1418/22 1) mění termín plnění úkolů z RMOb č.: UkUsn/0598/15, (usn. 0616/RMOb-MH/1418/19) původní T: nový T: UkUsn/0553/15, (usn. 0599/RMOb-MH/1418/18) původní T: nový T: UkUsn/0629/15, (usn. 0654/RMOb-MH/1418/20) původní T: nový T: UkUsn/0630/15, (usn. 0655/RMOb-MH/1418/20) původní T: nový T: UkUsn/0671/15, (usn. 0670/RMOb-MH/1418/21) původní T: nový T: V,VHaZ/RMOb/0019/15 Návrh Plánu zimní údržby pro rok 2015 až 2016 na místních komunikacích v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky číslo: 0706/RMOb-MH/1418/22 návrh Plánu zimní údržby pro rok 2015 až ) schvaluje Plán zimní údržby pro rok 2015 až 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 11/24

12 odboru výstavby, VHaZ zveřejnit Plán zimní údržby pro rok 2015 až 2016 na webových stránkách MOb MHaH Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ OM/RMOb/0200/15 Návrh na uzavření smluv o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0707/RMOb-MH/1418/22 návrh majetkového odboru na uzavření smluv o nájmu hrobového místa 2) rozhodla uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu hrobového místa s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvy dle vzoru schváleného RMOb a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnilo místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0199/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0708/RMOb-MH/1418/22 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (XXVI/12, 13) Strana 12/24

13 2) rozhodla uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa, s ročním nájmem ve výši 549 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0198/15 Revokace usnesení RMOb č. 0565/RMOb-MH/1418/14 ze dne a návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ulice Ladislava Ševčíka číslo: 0709/RMOb-MH/1418/22 1) revokuje usnesení č. 0565/RMOb-MH/1418/14 ze dne ) projednala návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 433/15 zahrada o výměře 180 m 2 z celkové výměry 370 m 2 v k. ú. Zábřeh- Hulváky, obec Ostrava, za účelem užívání relaxační zóny 3) rozhodla vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 433/15 zahrada o výměře 180 m 2 z celkové výměry 370 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 4) ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 13/24

14 OM/RMOb/0201/15 Návrh na ukončení smluv o nájmu pozemku dohodou a uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Šimáčkova číslo: 0710/RMOb-MH/1418/22 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 104/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX o pronájem části pozemku p. p. č. 104/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny 3) rozhodla uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0182/2012/M, ke dni , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 4) rozhodla uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0218/2012/M, ke dni , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 5) rozhodla uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 104/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 595 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 6) ukládá majetkovému odboru připravit dohody a smlouvu k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 14/24

15 7) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem těchto dohod a smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0205/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0711/RMOb-MH/1418/22 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 9/455 z celkové výměry 473 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) rozhodla vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 9/455 z celkové výměry 473 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (číslo jednotky 3170/969) majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0203/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 0712/RMOb-MH/1418/22 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1184) 2) rozhodla uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 720 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 15/24

16 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0204/15 Pronájem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Grmelova - Ing. Georgios Ioanidis, IČ číslo: 0713/RMOb-MH/1418/22 žádost Ing. Georgiose Ioanidise, se sídlem Grmelova 129/15, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku st. p. č. 266 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) rozhodla uzavřít s Ing. Georgiosem Ioanidisem, se sídlem Grmelova 129/15, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu pozemku, a to části st. p. č. 266 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35,2 m 2 z celkové výměry 595 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši Kč, za účelem zajištění přístupu k nemovitostem v jeho vlastnictví, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 16/24

17 OM/RMOb/0172/15 Návrh na ukončení Smlouvy č. 06 o dílo a započtení bezdůvodného obohacení vůči nájemnému číslo: 0714/RMOb-MH/1418/22 1) rozhodla uzavřít s Marcelem Lesníkem, se sídlem Martinovská 3262/50, Martinov, Ostrava, IČ , Dohodu o ukončení Smlouvy č. 06 o dílo spojené s dohodou o přenechání ploch k umístění reklamních panelů, ev. č. KVR/103/2002/M, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ke dni a Dohodu o započtení bezdůvodného obohacení vůči nájemnému, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohody k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0206/15 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0715/RMOb-MH/1418/22 nabídku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX na využití předkupního práva ke koupi stavby bez čp/če, garáže v jeho vlastnictví, stojící na pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb MHaH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje ZMOb nabídku nevyužít starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 17/24

18 OB/RMOb/0191/15 Žádosti o pronájem bytu číslo: 0716/RMOb-MH/1418/22 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu 2) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.938,50 Kč 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.700,50 Kč 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu XXXXXX na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč 7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 18/24

19 OB/RMOb/0190/15 Žádost o společný nájem bytu - uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě číslo: 0717/RMOb-MH/1418/22 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o společný nájem bytu 2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě souhlas stran s XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0196/15 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou číslo: 0718/RMOb-MH/1418/22 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu 2) rozhodla o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 19/24

20 OB/RMOb/0192/15 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou číslo: 0719/RMOb-MH/1418/22 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemci, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu 2) rozhodla o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0195/15 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 0720/RMOb-MH/1418/22 návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemců: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2) bere na vědomí ukončení nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytu soudní cestou Strana 20/24

21 bytovému odboru informovat nájemce o ukončení nájmu, v případě pokračování užívání bytu vyzvat nájemce, aby opustili byt; v případě neuposlechnutí výzvy předat tyto bytové záležitosti právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0187/15 Podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání bytu číslo: 0721/RMOb-MH/1418/22 1) bere na vědomí podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání bytu za období od do v přenesené rozhodovací pravomoci RMOb na starostku a 1. místostarostu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OB/RMOb/0188/15 Podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce číslo: 0722/RMOb-MH/1418/22 1) bere na vědomí podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce dle 745, 745 odst. 1 a 2279 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za období od do , ke kterému RMOb zmocnila vedoucího bytového odboru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OB/RMOb/0189/15 Podepsané Žádosti o výpověď z nájmu bytu číslo: 0723/RMOb-MH/1418/22 1) bere na vědomí podepsané Žádosti o výpověď z nájmu bytu za období od do v přenesené rozhodovací pravomoci RMOb na starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 21/24

22 OB/RMOb/0194/15 Vzory Nájemních smluv a dodatků k Nájemním smlouvám číslo: 0724/RMOb-MH/1418/22 předložené vzory Nájemních smluv a dodatků k Nájemním smlouvám dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 2) rozhodla s účinnosti od uzavírat Nájemní smlouvy a dodatky k Nájemním smlouvám dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 dle důvodové zprávy předloženého materiálu bytovému odboru používat tyto vzory Nájemních smluv a dodatků k Nájemním smlouvám s platností od Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového 4) zmocnila podle 102 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. vedoucího bytového odboru podpisem dodatků k Nájemním smlouvám dle přílohy č. 3 a 4 Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0193/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo: 0725/RMOb-MH/1418/22 návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0150/2015/B na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava a čištění fasád domů Gen. Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18 a 1206/20 v Ostravě- Mariánských Horách 2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0150/2015/B na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava a čištění fasád domů Gen. Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18 a 1206/20 v Ostravě-Mariánských Horách, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s Michalem Horčičkou, se sídlem č. p. 153, Bítov, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 22/24

23 bytovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0185/15 Zřízení ústřední inventarizační komise (ÚIK) číslo: 0727/RMOb-MH/1418/22 1) zřídila Ústřední inventarizační komisi (ÚIK) za účelem provedení řádné inventarizace hmotného a nehmotného majetku, zásob, peněžních prostředků v hotovosti, cenin, pohledávek a závazků k ) jmenuje předseda ÚIK Ing. Lucie Janošová, vedoucí finančního odboru členové ÚIK Ing. Dagmar Pulchartová, vedoucí odboru výstavby, VHaZ Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového 1. tajemnici úřadu zřídit k provedení prací spojených s vlastní inventarizací dílčí inventarizační komise (DIK), jmenovat předsedy a členy DIK 2. předsedovi ÚIK provést školení DIK Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního Tisková oprava - RMOb č. 0655/RMOb-MH/1418/20 - část projednala, rozhodla a ukládá číslo: 0726/RMOb-MH/1418/22 1) chybné znění projednala -...Nájemní smlouvy s nájemnicí, u které... rozhodla -...Nájemní smlouvy s žadatelkou uvedenou... ukládá -...žadatelku......smlouvu......její... Strana 23/24

24 2) správné znění projednala -...Nájemních smluv s nájemníky, u kterých... rozhodla -...Nájemních smluv s žadateli uvedenými... ukládá -...žadatele......smlouvy......jejich.. Tisková oprava - RMOb č. 0683/RMObM-MH/1418/17- část rozhodla 1) chybné znění... s měsíčním nájmem ve výši 100 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) správné znění... s nájemným ve výši 100 Kč po celou dobu nájmu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 24/24

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2012 čís. 1490/RMOb-MH/1014/50-1521/RMOb-MH/1014/50 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 39. mimořádné schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 19. dubna 2010 čís. usn. 2539/M39 čís.

Více

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 čís. 0327/RMOb-MH/1418/13-0363/RMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více