PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Změna Jednotné žádosti, Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic a Ohlášení vyšší moci na opatření Dobré životní podmínky zvířat a VCS bahnice/kozy Verze č. 1 Platnost od:

2 Obsah 1 ÚVOD REGISTRACE A PŘÍSTUP NA PORTÁL FARMÁŘE SZIF TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY PRO VYUŽITÍ APLIKACE PRO PŘÍPRAVU ZMĚNOVÉ, NÁHRADOVÉ ŽÁDOSTI NEBO OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI NA PORTÁLU FARMÁŘE PŘÍPRAVA A PODÁNÍ ŽÁDOSTI PŘES PORTÁL FARMÁŘE SZIF PŘÍPRAVA NÁHRADOVÉ, ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI A OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI PODÁNÍ ŽÁDOSTI S ELEKTRONICKÝM PODPISEM PODÁNÍ ŽÁDOSTI BEZ ELEKTRONICKÉHO PODPISU S JEDINEČNÝM PŘÍSTUPOVÝM OPRÁVNĚNÍM ŽADATELE DO PF PODÁNÍ ŽÁDOSTI BEZ ELEKTRONICKÉHO PODPISU A BEZ PŘIHLÁŠENÍ POD SVÝM JEDINEČNÝM PŘÍSTUPOVÝM OPRÁVNĚNÍM ELEKTRONICKÝ PODPIS ŽÁDOSTI OSTATNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ EM S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ EM BEZ VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTI Verze č. 1 Platnost od:

3 1 Úvod Tato příručka představuje návod pro žadatele na přípravu žádosti a její odeslání pomocí aplikace na Portálu farmáře SZIF pro: - Změnu Jednotné žádosti (pro opatření Welfare, VCS bahnice/kozy) - Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic (pro opatření Welfare) - Ohlášení vyšší moci (pro opatření Welfare a VCS bahnice/kozy). Žádosti jsou vytvořeny na základě datových sad, které si žadatel připravil v Integrovaném zemědělském registru (IZR). Přípravu datových sad v IZR blíže popisuje Uživatelská příručka pro vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata, která je dostupná ke stažení v prostředí IZR. Upozorňujeme, že žadatel, který se přihlásí na PF SZIF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), je oprávněn podat žádosti přímo pod tímto přihlášením, aniž by disponoval elektronickým podpisem, resp. aniž by po takto učiněném podání dokládal na SZIF podepsané Potvrzení o podání žádosti.! Novinky 2016! V letošním roce lze prostřednictvím IZR a následně přes Portál farmáře podat předtisk pro ohlášení vyšší moci pro opatření Dobré životní podmínky zvířat a VCS bahnice/kozy.! Ohlášení vyšší moci lze podat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak žadatel může učinit. Nově lze také prostřednictvím IZR a následně přes portál farmáře podat předtisk pro změnu JŽ pro opatření VCS bahnice/kozy. Možnosti podání přes PF SZIF jsou tedy následující: s elektronickým podpisem bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k automatickému registrování žádosti s přidělením č.j. a generování Potvrzení o přijetí ). bez elektronického podpisu - s přihlášením pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k automatickému registrování žádosti s přidělením č.j. a generování Potvrzení o přijetí ) - bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k odeslání uploadu žádosti bez přidělení č.j.) je generováno Potvrzení o podání, které je nezbytné předložit podepsané do 5 dnů. Je-li potvrzení o podání doloženo do 5 dnů, dochází ke spárování zaslaného uploadu s potvrzením o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu je automaticky považováno datum doručení uploadu. Je-li potvrzení o podání doloženo po 5 dnech, dochází ke spárování zaslaného uploadu s potvrzení o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu žádosti je považováno datum doručení potvrzení (resp. se jedná o nové podání). Není-li potvrzení o podání doručeno vůbec, pak se k takovému podání nepřihlíží. Portál farmáře SZIF (dále jen PF SZIF ) poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje tak využívat různé služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní uživatelé. Verze č. 1 Platnost od:

4 2 Registrace a přístup na Portál farmáře SZIF Žadatel získá registraci na Portál farmáře SZIF (PF SZIF) osobním podáním žádosti Žádost o přístup pro registrované uživatele do Portálu eagri a do Portálu farmáře SZIF (dále jen žádost o přístup do PF) na místně příslušném pracovišti RO Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na podatelně Regionálního odboru SZIF. Detailní informace pro žadatele o přístupu do PF a formulář žádosti jsou k dispozici na přihlašovací stránce do Portálu farmáře SZIF. Žádost o přístup do PF může podat pouze: a) fyzická osoba evidovaná v základních registrech; b) statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech; c) zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla do registrů na eagri, resp. Portálu farmáře SZIF. Při podání žádosti o přístup do PF je posuzována totožnost/oprávněnost osoby podávající žádost: ad a) Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem. ad b) Oprávněnost se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiným dokladem právní subjektivity. ad c) V případě zplnomocněné osoby je úředně ověřená plná moc vystavená buď přímo fyzickou osobou evidovanou v registrech, nebo statutárním zástupcem subjektu uvedeným v předaném výpisu z Obchodního rejstříku. V případě kladného vyřízení žádosti o přístup do PF bude žadateli předáno uživatelské jméno (login) a heslo, které je třeba změnit při prvním přihlášení do Portálu farmáře. Žadatelé, kteří již v minulosti o přístup do registrů Ministerstva zemědělství požádali, a tyto přihlašovací údaje jim již byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z hlavních dotací, mají přístup na Portál farmáře SZIF automaticky. Přihlášení na PF SZIF: Registrovaní uživatelé se mohou na PF SZIF přihlásit z internetových stránek Fondu pomocí odkazu Portál farmáře v pravém horním rohu hlavní stránky.

5 Na Portálu farmáře v menu Nastavení (v pravém horním rohu) mají také registrovaní uživatelé možnost aktivovat si tzv. zasílání informací na . Jedná se o bezplatnou službu, poskytovanou SZIF, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Uživatel Portálu Farmáře si tak může nastavit zasílání aktuálních informací z vybraných zemědělských okruhů rovnou do své ové schránky.

6 3 Technické předpoklady pro využití aplikace pro přípravu změnové, náhradové žádosti nebo ohlášení vyšší moci na Portálu farmáře Doporučená konfigurace klientského PC pro provoz Portálu farmáře SZIF a práci s Adobe formuláři je shodná s požadavky na provoz operačního systému Microsoft Windows 7/8. Portál farmáře SZIF je dostupný ze všech standardních internetových prohlížečů, doporučujeme Internet Explorer 10+, Firefox 3.5+, Chrome 2+, Safari 4+. Pro práci s interaktivními PDF formuláři je vhodné PC vybavit alespoň 1GB operační pamětí s tím, že minimální konfigurace je 512MB. Pro správnou funkci PDF formulářů je nutné nainstalovat Acrobat Reader verze Doporučujeme nejnovější verzi Acrobat Readeru. Tuto verzi je možné stáhnout z Portálu farmáře SZIF.

7 4 Příprava a podání žádosti přes Portál farmáře SZIF 4.1 Příprava náhradové, změnové žádosti a ohlášení vyšší moci Po přihlášení na Portál farmáře SZIF se přes zvolené menu Nová podání Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ a následně menu Změny a vyšší moci u zvířat otevře úvodní obrazovka aplikace pro přípravu náhradové a změnové žádosti. Na úvodní obrazovce je žadatel informován o tom, zda si vygeneroval v Integrovaném zemědělském registru (IZR) příslušné datové sady. V případě, že žadatel ještě nemá sady v IZR vygenerované použije tlačítko APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI NA NAHRAZENÍ / VYŘAZENÍ ČI OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI. Tímto úkonem je žadatel přesměrován do prostředí Integrovaného zemědělského registru. O přípravě datových sad pojednává detailně příslušná příručka IZR (Uživatelská příručka pro vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata), která je dostupná ke stažení v prostředí IZR. Tlačítko PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI je neaktivní.

8 Má-li již žadatel datové sady do prostředí Portálu farmáře SZIF z IZR odeslány pokračuje na Portálu farmáře tlačítkem PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI. Pomocí tohoto kroku si žadatel připraví finální podobu žádosti a odešle ji do podatelny SZIF. Po stisknutí tlačítka dojde k přechodu na novou obrazovku (viz obr.).

9

10 Na této obrazovce žadatel vidí přehled připravených datových sad, které byly staženy z aplikace IZR a na jejichž základě bude připravena sada žádostí (Změna JŽ, Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Ohlášení vyšší moci) žadatel si v IZR libovolně volí, jakou datovou sadu si vytvoří (zda datovou sadu ke změně JŽ, sadu k nahrazení dojnice nebo sadu s ohlášením vyšší moci, popřípadě všechny ).! Upozornění pro opatření welfare: s dojnicí může žadatel provést pouze jeden úkon nahrazení, vyřazení, případně pardonování úhynu prostřednictvím vyšší moci.! Podobný princip platí i pro Opatření VCS Bahnice/kozy. S konkrétním zvířetem lze provést pouze jeden úkon a to buď vyřazení, nebo pardonování úhynu prostřednictvím VMO. V přehledu datových sad (viz předchozí obrázek) lze podle defaultně zaškrtnutých checkboxů rozpoznat, jaká datová sada byla v IZR vytvořena a jakého podopatření se týká. Tyto checkboxy jsou neaktivní! Pokud chce žadatel přidat další podopatření, nelze zaškrtnout příslušný checkbox, ale musí upravit datovou sadu v prostředí IZR, nebo musí upravit příslušný formulář žádosti před jeho odesláním na SZIF! Údaje z datových sad se automaticky načtou do příslušných formulářů žádostí po stisku tlačítka VYTVOŘENÍ. O průběhu generování žádostí je žadatel informován na následující obrazovce.

11 Po úspěšném vygenerování žádostí se žadateli zobrazí sada žádostí s vytvořenými PDF formuláři. Podle toho, jaké sady si žadatel připravil v IZR, se mu zobrazí vyplněný formulář Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Změna Jednotné žádosti nebo Ohlášení vyšší moci, případně všechny. Po úspěšném vygenerování PDF souborů je možné soubory prohlédnout a zkontrolovat (důrazně doporučeno!). Současně je v této fázi žadateli nabídnuta možnost podat žádost jak s elektronickým podpisem, tak bez něj.

12 Jestliže je žadatel přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), nenabízí se žadateli možnost podat žádost s elektronickým podpisem či bez něj, nýbrž je přímo přesměrován k tlačítku POKRAČOVAT V PODÁNÍ. POZNÁMKA: Významnou výhodou je skutečnost, že ani jedna ze zvolených možností nepředstavuje pro žadatele nutnost tisknout žádosti. Nedisponuje-li žadatel elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, či jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), postačí, když podání bez elektronického podpisu potvrdí do pěti dnů na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dříve Agentury pro zemědělství a venkov AZV) doručením podepsaného jednostránkového Potvrzení o podání, které je žadateli vygenerováno automaticky po elektronickém podání na Portálu farmáře. Je-li ovšem podání učiněno s elektronickým podpisem či pod jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), dojde automaticky k zaevidování žádosti pod příslušným číslem jednacím v podatelně SZIF a tím dojde k faktickému přijetí. Žadatel tedy v tomto případě podá žádost z pohodlí svého domova či kanceláře, aniž by se musel dostavit přímo na SZIF. 4.2 Podání žádosti s elektronickým podpisem Ať už žadatel zvolí podání s elektronickým podpisem či bez něj, objeví se v obou případech nová obrazovka, na níž jsou jednotlivé žádosti (obsažené v sadě žádostí) zobrazeny každá na své vlastní záložce. Postupně je třeba otevřít záložku všech žádostí a žádosti zkontrolovat.

13 Přes tlačítko PROCHÁZET je možno nahrát aktuálnější verzi formuláře žádosti (či právě žádost doplněnou o elektronický podpis). K uložení záložky dochází jak po stisknutí tlačítka ULOŽIT, tak automaticky též po stisknutí tlačítka DALŠÍ. Zvolí-li žadatel možnost podat sadu žádostí s elektronickým podpisem, bude na této obrazovce nejprve automaticky zobrazeno hlášení upozorňující na skutečnost, že dosud nebyl vložen žádný PDF soubor (žádost) obsahující elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Pro podepsání postačí konkrétní žádost z datové sady otevřít, tj. kliknout na červený odkaz v příslušném řádku (např. OZNÁMENÍ O NÁHRADĚ DEKLAROVANÝCH DOJNIC ) následně ji stáhnout na lokální PC, opatřit elektronickým podpisem a nahrát žádost zpět do stejného okna pomocí tlačítka PROCHÁZET. Skutečnost, že přiložená verze PDF (žádosti) je podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, je indikována červeným symbolem zobrazeným u odkazu na žádost.

14 V případě podání Ohlášení vyšší moci je v tomto menu možné nahrát k ohlášení příslušné přílohy (kafilérní lístky, potvrzení veterináře, potvrzení z jateční provozovny apod.). V okamžiku, kdy dojde k uložení poslední záložky (žádosti), zobrazí se v pravém dolním rohu tlačítko POKRAČOVAT V PODÁNÍ (VIZ.OBR.). Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ dojde k přechodu na novou obrazovku. Zobrazí se rekapitulace jednotlivých záložek (žádostí v datové sadě). Lze ověřit, že je přiložen správný počet PDF s žádostmi a že tyto žádosti byly elektronicky podepsány (viz výše). Na konci této rekapitulace musí žadatel zaškrtnout Souhlas s podobou žádosti.

15 Po zaškrtnutí Souhlasu s podobou žádosti se stane aktivním tlačítko PODAT SADU. Kliknutím na toto tlačítko se spustí proces odesílání sady žádostí do informačního systému SZIF.

16 Při variantě odeslání s elektronickým podpisem, popř. pokud je žadatel přihlášen pod svým jedinečným přihlašovacím údajem (autorizovaným přístupem), dochází v systému podatelny SZIF automaticky k přidělení čísla jednacího, které je u příslušné žádosti v případě úspěšného podání ihned zobrazeno. O úspěšném přijetí žádosti je žadatel informován vygenerovaným dokumentem Potvrzení o přijetí, který je možné zobrazit a stáhnout přes odkaz STÁHNOUT POTVRZENÍ viz obrázek výše. Potvrzení o přijetí má tuto podobu:

17 ! Tím bylo podání změnové žádosti ukončeno! Žadatel si může prohlédnout všechny své odeslané žádosti pomocí tlačítka POKRAČOVAT NA ODESLANÉ ŽÁDOSTI. Žadatel se tak přesune do přehledu všech žádostí odeslaných na SZIF souvisejících s Jednotnou žádostí, ať už se jedná o žádosti podepsané elektronickým podpisem či nikoli. Do tohoto přehledu se žadatel dostane i po zvolení příslušného menu ODESLANÉ ŽÁDOSTI v levé části nabídky.

18 4.3 Podání žádosti bez elektronického podpisu s jedinečným přístupovým oprávněním žadatele do PF Žadatel, který je přihlášen do portálu farmáře pod svým jedinečným přístupovým oprávněním, má možnost provést přímé elektronické podání žádosti, aniž by musel žádost opatřit elektronickým podpisem. Příprava žádosti je shodná jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po vytvoření PDF souboru příslušných žádostí postupuje žadatel dále v podání pomocí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ. Žadatel se přesune na další stranu k podání žádosti, kde se mu zobrazí sada připravených žádostí:

19 Před podáním žádostí musí žadatel opět odsouhlasit podobu žádostí: Po podání žádosti se zobrazí informace o zaregistrování žádosti pod číslem jednacím v elektronickém systému spisové služby SZIF.

20 Žadateli je současně vygenerováno potvrzení o přijetí žádosti. Tím je podání ukončeno.

21 4.4 Podání žádosti bez elektronického podpisu a bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním Podání bez elektronického podpisu je totožné jako podání s elektronickým podpisem s tím rozdílem, že není přikládán elektronicky podepsaný PDF soubor a na závěr procesu po odeslání žádosti dochází ke generování odlišného typu dokumentu (při podání s elektronickým podpisem se žadateli automaticky vytvoří Potvrzení o přijetí, při podání bez elektronického podpisu se generuje Potvrzení o podání ). Žadatel si sám volí, zda chce dokumenty podat s elektronickým podpisem nebo bez: Po stisku tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ BEZ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU se objeví následující obrazovka.

22 V případě podání Ohlášení vyšší moci je v tomto menu možné nahrát k ohlášení příslušné přílohy (kafilérní lístky, potvrzení veterináře, potvrzení z jateční provozovny apod.). V okamžiku, kdy dojde k uložení poslední záložky (žádosti), zobrazí se v pravém dolním rohu tlačítko POKRAČOVAT V PODÁNÍ (VIZ.OBR.). Před podáním žádostí musí žadatel opět odsouhlasit podobu žádostí a následně kliknout na PODAT SADU :

23 Je nezbytně nutné, aby si žadatel stáhnul vygenerované Potvrzení o podání (přes odkaz STÁHNOUT POTVRZENÍ ) a doručil jej vlastnoručně podepsané do pěti dnů od provedení podání přes Portál farmáře SZIF na místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dříve Agenturu pro zemědělství a venkov AZV). Samotné potvrzení vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného Potvrzení. Potvrzení o podání žádosti vypadá takto:

24 5 Elektronický podpis žádosti Nedisponuje-li žadatel elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a chce připravené žádosti elektronicky podepsat, musí si zajistit certifikát pro elektronický podpis u příslušného certifikačního subjektu. POZOR! Aktuálně jsou v ČR akreditovány pouze tři subjekty pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis. Informace o proceduře získání certifikátu lze zjistit na webových stránkách: Elektronický podpis, který není založen na kvalifikovaném certifikátu výše uvedených certifikačních autorit, není možné použít v rámci elektronického styku se Státním zemědělským intervenčním fondem! Žadatel, který žádost upravil v elektronické podobě (soubor PDF), může k žádosti připojit svůj elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. V dolní části stránky, v místě, kam žadatelé obvykle umisťují ruční podpis, se nachází interaktivní tlačítko PŘIPRAVIT ŽÁDOST PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS.

25 Upozornění: po připojení el. podpisu již nelze formulář žádosti dále upravovat! Po stisku tlačítka dostane žadatel možnost určit, kolik osob bude formulář podepisovat. Na výběr jsou 1 až 4 podpisy. Vice než jeden podpis využívají pouze společnosti, které zastupuje více statutárních zástupců současně. Na níže uvedeném obrázku je znázorněna situace, kdy bylo potvrzeno, že žádost budou podepisovat 2 jednatelé. Formulář žádosti po vložení elektronického podpisu má tuto podobu:

26 6 Ostatní způsoby elektronického podání Tato kapitola popisuje ostatní způsoby elektronického podání, přičemž podání prostřednictvím Portálu farmáře bylo popsáno výše. 6.1 Elektronické podání Datovou schránkou Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Změnu Jednotné žádosti (Změnu JŽ) či Ohlášení vyšší moci, lze podat též datovou schránkou. Žádost podaná Datovou schránkou nemusí obsahovat podpis žadatele - ani elektronický, ani ruční. Žadatel je jednoznačně identifikován právě datovou schránkou, ze které žádost odeslal.! Výjimku tvoří právnické osoby, jež musí být zastupovány více statutárními zástupci najednou. V tomto případě musí být formulář žádosti opatřen podpisy všech příslušných statutárních zástupců. 6.2 Elektronické podání em s využitím elektronického podpisu Žádost lze podat též em na s tím, že ová zpráva bude opatřena elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. V případě, že je podáváno více žádostí současně (např. Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Změna JŽ, případně i Ohlášení vyšší moci), musí být každá žádost samostatně opatřena elektronickým podpisem. V případě, že je za právnickou osobu oprávněno jednat pouze více jednatelů společně, musí být žádost podepsána elektronickými podpisy všech daných jednatelů. 6.3 Elektronické podání em bez využití elektronického podpisu Při podání em na bez elektronického podpisu je nezbytně nutné, aby se poté žadatel do pěti dnů dostavil na SZIF a dodal podepsanou žádost.

27 7 Možnosti získání formulářů žádosti Na Portálu farmáře SZIF (PF SZIF) jsou formuláře k dispozici v sekci Nová podání / Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ v sekci Ke stažení Oznámení o změně. Jsou zde umístěny interaktivní formuláře, které nejsou naplněny žádnými daty. Žadatel si je může stáhnout a všechna data vyplnit manuálně dle vlastního uvážení. Tyto formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách SZIF ( v sekci Jednotná žádost Ke stažení či přímo na stránce věnované opatření Dobré životní podmínky zvířat v sekci Ke stažení Formuláře.

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! Odeslání PDF dokumentu Deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze v případě,

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání 8.1.1

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( )

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( ) Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství (2014 2020) 1 Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání příloh k Žádosti

Více

Příprava a podání Jednotné žádosti 2016 na Portálu farmáře

Příprava a podání Jednotné žádosti 2016 na Portálu farmáře Příprava a podání Jednotné žádosti 2016 na Portálu farmáře Poznámka: Vzhledem k tomu, že oproti roku 2015 došlo v podání přes Portál farmáře SZIF pouze k drobným změnám, přičemž základní funkcionality

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

A. Vygenerování formuláře

A. Vygenerování formuláře Postup pro doložení Formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření (operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců) prostřednictvím Portálu

Více

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV 4. 12. 2012 Příjem Žádosti o dotaci KDY: 6.2.2012

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR prostřednictvím Portálu farmáře. 15.kolo PRV. Ing. Michal ANTON

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR prostřednictvím Portálu farmáře. 15.kolo PRV. Ing. Michal ANTON PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře 15.kolo PRV Ing. Michal ANTON 6.2.2012 Podání Žádosti o dotaci PRV!!! NÁSLEDUJÍCÍ PREZENTAZE

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 24. května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: tel.: 222 871

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře Opatření IV.2.1 Část prezentace byla převzata z obecné prezentace pro PRV 30.5.2013 Podání

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro předložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 V následujícím

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání příloh k Žádosti

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Zákon o zemědělství 252/1997Sb.

Zákon o zemědělství 252/1997Sb. Zákon o zemědělství 252/1997Sb. v úplném znění = 385/2009Sb. částka 124/2009 - rozeslána dne 10. listopadu 2009 15x novela zákona + 1x nález ústavního soudu 1 Účel zákona 2 Úloha státu v zemědělství 3

Více

PF je žadateli přístupný přes (obrázky 1 a 2). Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé.

PF je žadateli přístupný přes  (obrázky 1 a 2). Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé. Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 V následujícím

Více

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE V Praze dne 2. června 2016 A. Generování formuláře Fiche: 1.Příhlášení na Portál Farmáře přes přidělené přihlašovací údaje (uživatelské

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o zařazení AEKO, EZ Žádost o změnu zařazení AEO Verze č. 2 Platnost od: 7. 4. 2014 1 Obsah 2 ÚVOD...

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Podání Žádosti o dotaci PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Podání Žádosti o dotaci PRV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Podání Žádosti o dotaci PRV 22. kolo PRV (osa I) 19.1.2015 Podání Žádosti o dotaci PRV!!! Postup podávání žádostí o dotaci v rámci 22. kola příjmu žádostí (osa I) je

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství OP Rybářství 2007-2013 Operační program Rybářství 2007-2013 Elektronické podání Standardní roční monitorovací zprávy Oddělení metodiky OP Rybářství (SZIF) ŘO OP Rybářství (MZe) Přihlášení do Portálu farmáře

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství OP Rybářství 2007-2013 Operační program Rybářství 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci (20. kolo příjmu žádostí OP Rybářství opatření 2.1. a), b), c) Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře

Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV Postup při hlášení požadovaných změn Podání el.

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání dotací v rámci ZZP 2016

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání dotací v rámci ZZP 2016 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání dotací

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0 Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP verze 1.0 říjen 2011 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Přihlášení do systému ISPOP...4 2 Postup stažení autorizačního

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání formuláře prokazujícího

Více

Podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci a postup pro doložení příloh přes Portál Farmáře

Podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci a postup pro doložení příloh přes Portál Farmáře Podrobný postup pro zaslání Žádosti o dotaci a postup pro doložení příloh přes Portál Farmáře Kontinuální příjem žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) operace 4.3.1 Pozemkové úpravy Tento dokument

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření]

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] 2014 Českomoravská telekomunikační s. r. o. 1. Co je crisp [vyjádření] a k čemu slouží? Aplikace slouží k vyřizování Žádostí o vyjádření k existenci sítí zaslaných

Více

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis Verze 1, 26. 3. 2015 Tento návod popisuje základní kroky při vytvoření elektronického ohlášení změn v ilpis a podání tohoto ohlášení na Portálu farmáře SZIF. Návod se zaměřuje na dva nejčastější druhy

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 30.9.2016 Počet stran: 6 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) 1. Doložení příloh k Žádosti o dotaci Sekce Nová podání, podzáložka

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE 1 1. PŘIHLÁŠENÍ Odkaz pro přihlášení do VZP Pointu naleznete na webových stránkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY www.vzp.cz: v horním menu

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o změnu zařazení AEO

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o změnu zařazení AEO Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o změnu

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Návod na vyplnění elektronického formuláře žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Návod na vyplnění elektronického formuláře žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. Návod na vyplnění elektronického formuláře žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. Než začnete vyplňovat elektronický formulář 1. Pro vyplnění formuláře budete

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

POKYNY PRO DODAVATELE

POKYNY PRO DODAVATELE POKYNY PRO DODAVATELE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI KDV Strana 1 (celkem 9) Základní popis elektronického nástroje Elektronický nástroj KDV je přístupný pro uživatele a veřejnost na internetové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 25.7.2016 Jméno souboru: IZR_PF_DEKLARACE_CHOVU_KONI_v05

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

1.2 Nastavení datové schránky

1.2 Nastavení datové schránky 1.2 Nastavení datové schránky Důležitou částí systému datových schránek je samotné uživatelské nastavení datové schránky. Mezi jeho nejvýznamnější prvky pak patří nastavení upozorňování o příchozích zprávách

Více

Technická podpora: tel

Technická podpora:   tel Návod na vyplnění el. žádosti o dotace v prostředí portálu Komunikace pro občany Než začnete vyplňovat elektronický formulář Budete potřebovat: e-mailovou schránku, na kterou máte přístup zařízení s přístupem

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

SYSTÉM PRO PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OMEZENÍM. Práce lékárníka uživatelská příručka

SYSTÉM PRO PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OMEZENÍM. Práce lékárníka uživatelská příručka SYSTÉM PRO PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OMEZENÍM Práce lékárníka uživatelská příručka Vytvořeno dne: 7.1.2016 Aktualizováno: 15.2.2016 1. Získání přístupu do systému Systém je dostupný v

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti

Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti V souladu s 26 odst. 1 až 5 má výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, osoba provádějící

Více

Způsoby získání autentizačních údajů

Způsoby získání autentizačních údajů Návod ke stažení certifikátu EET a vložení do aplikace (verze 1.2.4.) 1) Způsob získání autentizačních údajů krok 1 2) Daňový portál krok 2 3) Založit provozovnu krok 3 4) Vygenerování certifikátu krok

Více

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2 ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ verze 1.2 Obsah Přehled změn postupu... 2 1. Podání doplněného hlášení (oprava řádného hlášení)... 3 1.1 Podání doplněného hlášení - PDF formuláře... 3 1.2

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více