Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi"

Transkript

1 Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi Todd Litman 1 Tento zajímavý článek ukazuje správnou cestu řízení nemotorizovaných dopravních zařízení, přičemž bere v úvahu rostoucí různorodost řady potenciálních aktivit a druhů. Objasňuje potenciální konflikty, popisuje základní principy řízení užívání nemotorizovaného zařízení a popisuje vhodné plánování, řízení a strategie vzdělávání. Úvod Teoreticky by mělo být jednoduché stanovit, kde by měl ten který druh dopravy jezdit: chodci by měli používat zařízení pro nemotoristy (pěší stezky, chodníky, cesty a pěšiny); dopravní prostředky s koly by měly používat silnice. V praxi to ale přesto může být složitější. Obyčejně jsou již chodníky a cesty používány určitými pojízdnými prostředky, mezi nimiž jsou invalidní vozíky, brusle a občas také bicykly. Uživatelé rostoucího množství druhů požadují povolení k tomu, aby mohli provozovat nemotorizovaná dopravní zařízení, včetně osobních mobilních zařízení (PMD) malá kolová zařízení, která poskytují osobní mobilitu, jako jsou invalidní vozíky, skateboardy a brusle a elektrická osobní pomocná mobilní zařízení (EPAMD), jako jsou ta uvedená na obr. 1. Obr. 1 - Elektrický skútr Osobní transportér Segway Může být složité tato zařízení zařadit do kategorií, protože mají rozdílné vlastnosti a využití. Existuje mnoho stupňů od chodce k chodci používajícímu chodítko, dále ke kolečkové židli poháněné pažemi, k elektrické kolečkové židli, k elektrickému skútru, k elektrickému vozítku, k vozítku na benzín, až k malému automobilu. Často není jasné, jak by měla být jednotlivá zařízení klasifikována a jakými pravidly by se měla řídit. Tato zařízení mohou přispět ke zvýšení mobility lidí a k nahrazení dopravy automobily, ale mohou také vytvořit nové problémy, jako jsou kongesce a rizika vůči ostatním nemotorizovaným uživatelům zařízení. A Je jich čím dál více, roste množství jejich druhů a 1 Todd Litman je zakladatel a výkonný ředitel Victoria Transport Policy Institute, nezávislé výzkumné organizace, která je zaměřena na vývoj inovativních řešení dopravních problémů. Její výzkum je využíván po celém světě při dopravním plánování a politických analýzách. Jeho práce zahrnuje rozšiřování rámce vlivů a možností týkajících se dopravního rozhodování, zlepšování srovnávacích technik a vytváření specializovaných technických koncepcí přístupných široké veřejnosti. Je členem ITE.

2 jsou stále výkonnější. Rostoucí část z nich má mechanický pohon. Nové praktiky plánování zařízení uzpůsobených pro invalidní vozíky umožňují PMD dosahovat vyšších rychlostí. Výsledkem je to, že vzrůstá potenciál pro střety mezi uživateli nemotorizovaných zařízení. Zavedení osobního transportéru Segway a lobbování jeho výrobců za to, aby mohl využívat chodníky, zvýšilo obavy mnoha skupin lidí, že by PMD mohla ohrožovat a vytlačit ostatní uživatele. Vzrůstá debata o tom, kde by takováto zařízení měla být používána, a o pravidlech, která by měla dodržovat. B Pro dopravní profesionály a veřejné orgány je stále důležitější rozhodnout se, jak by měly být nemotorizované prostředky řízeny, včetně toho, kde a kdy budou jejich specifické druhy a aktivity povoleny; pravidla, podle kterých se musí jeden každý z nich řídit; a jak by měla být taková pravidla prosazována a vymáhána. Tento článek zkoumá tyto problémy a zjišťuje principy a strategie vhodné pro řízení nemotorizovaných zařízení, a to hlavně s ohledem na PMD. Definice nemotorizovaných zařízení a jejich využití motorizovaná zařízení zahrnují pěší cesty a pěšiny některé jsou přednostně určeny pro chodce a jiné jsou určeny pro multimodální využití. Navíc je zde mnoho typů a druhů nemotorizovaných zařízení a aktivit, včetně těch, které lze považovat za chodce a těch, které jsou považovány za PMD, jak je shrnuto v tabulce 1. motorizovaná zařízení Orientované na chodce Multimodální Chodby (uvnitř budov) Stezky a cesty širšího využití Pěší cesty (vně budov) Pěší zóny Dvory Stezky pro kola (přivtělené k silnicím) Chodníky Cesty pro kola (cesty vytvořené tak, že upřednostňují bicykly a omezují objemy a rychlost automobilů) Cestičky Uživatelé nemotorizovaných zařízení Chodci Zařízení personální mobility Lidé Na lidský pohon Stojící lidé (dívající se, hovořící atd.) Pojízdné invalidní vozíky Lidé sedící na lavičkách a v kavárnách na Kolečkové brusle chodnících Procházející se lidé (jednotlivě nebo ve Skateboardy skupinách) Lidé hrající hry (honěná, míčové hry atd.) Koloběžky Lidé používající pomocné mobilní zařízení Bicykly (chodítka, rolátory) Chodci s kočárky, ručními vozíky a zavazadly Bicykly s přívěsy Běžci (jednotlivě nebo ve skupinách) Pérované tyče na skákání Vícedruhové Motorizované Chodci se zvířaty Bicykly na elektrický pohon Jezdci Motorové invalidní vozíky Jiné aktivity na chodnících Elektrické skútry Prodej na chodnících Skútry na benzínový pohon Žebrání Skútry typu segway Tabulka 1: motorizované zařízení a uživatelé nemotorizovaných zařízení

3 Právní a legislativní status Nařízení, která řídí využívání PMD, se liší, jak je to uvedeno v tabulce 2. Několik městských úřadů a 40 států již schválilo legislativu regulující jejich používání, často jako odpověď na tlak lobbystů za Segway. Většinou dovolují jejich používání na chodnících a obsahují definici EPAMD. Například: Elektrické osobní asistenční mobilní zařízení je samovyvažující dvoukolové netandemové zařízení určené pro přepravu právě jedné osoby poháněné elektrickým propulsním systémem s průměrným výkonem 750 wattů (jedna koňská síla), jejichž maximální rychlost na dlážděném povrchu je nižší než 20 mil za hodinu. Některá obsahují speciální opatření a omezení, jako je povinnost mít helmu nebo omezení provozní rychlosti a věku. * Poznámka: tato tabulka shrnuje legislativu a právní status týkající se EPAMD ve vybraných amerických jurisdikcích. Mnohé z těchto informací bylo přímo dostupných přes internetové stránky, jako jsou např. a V ostatních případech byly informace získány přes telefon od plánovacích úředníků. Tyto uvedené informace byly platné k lednu Francie Itálie a certifikovan ý a proto nelegální jako vozidlo α Povolené na chodnících, ne silnicích Povolený na chodnících do 6 km/h. K provozu na silnicích je potřebná certifikace jako vozidla (třeba jako moped). Organizace Segway se snaží změnit klasifikační systém. Lze je použít na chodnících do max. rychlosti 6 km/h. Státy Alabama HB 128 Město může zakázat používání EPAMD na veřejných pozemních komunikacích tam, kde je rychlostní limit vyšší než 25 mil/h, ale jinak neomezuje jejich provoz. Arizona Kalifornie Florida Georgie Senátní výnos č Senátní vý-nos č. 1918, signován a vstoupil v platnost v září 2002 Kapitola Senátní výnos č. 37, vydán 2003 Osoba používající EPAMD nebo ruční či motorizovaný invalidní vozík je považována za chodce, pokud ale není ruční invalidní vozík kvalifikován jako bicykl. Požaduje zvukové výstražné zařízení, reflektory a používání světel během noci. Užívání EPAMD může být omezeno místním výnosem. Osoba mladší 16 let musí mít, pokud jede na EPAMD, cyklistickou helmu. Kraj nebo město může zakázat provoz EPAMD na jakékoliv silnici, cestě nebo cyklistické stezce podle právních ustanovení, pokud oprávněný orgán rozhodne, že takový zákaz je nutný v zájmu bezpečnosti. EPAMD lze provozovat na pozemních komunikacích a chodnících tam, kde je udržován 48 palců široký průchod pro osoby s hendikepy, a nakazuje, že každá pomalejší než 6 km/h Pokud je pomalejší než 6 km/h Povolené na silnicích Nutná helma Ano Ano Ano Ano 16 Ano Ano Ano Ano Ano 16 Ano Ano 16 Jurisdikce Status Speciální charakteristiky Povolené na chodnících a cestách Evropská Pokud je unie Minimální věk

4 Illinois Veřejný zákon Maryland HB 869, platnost od října 2002 Michigan Zákon č. 494, platnost červenec 2002 Nové Mexiko Oregon Pensylvánie HB 298 Senátní výnos 787, 2003 Senátní výnos 1225, 2001 Texas HB 1997, schváleno v r Los Angeles, CA, USA w York, NY, USA San Francisco, CA, USA Seattle, USA WA, 8 mil/h na chodnících Komise Los Angelese pro hendikepované, která vedla výzkum pro zavedení vhodných politik Žádná stávající legislativa. Aktivní lobbování pro i proti Vydáno v listopadu 2002 okresní radou O konflikty se stará poradní rada pro chodce města Seattlu osoba provozující takovéto zařízení by měla mít stejná práva a povinnosti, jako mají chodci. Každá osoba provozující EPAMD na chodníku nebo silnici má veškerá práva a povinnosti chodce. Umožňuje místním úřadům regulovat používání. Osoba nemůže provozovat EPAMD na jakékoliv silnici, pokud k této silnici přiléhají chodníky a nebo pokud inzerovaná maximální rychlost překračuje určitou rychlost. Místní úřady mohou vyžadovat po uživatelích EPAMD, aby používali určené stezky pro kola, pokud tyto přiléhají k silnici. Operátor EPAMD jedoucí na chodníku, silnici nebo na stezce pro kola by měl mít práva a povinnosti chodce; měl by být dostatečně opatrný, aby předešel kolizím s chodci, a měl by dát přednost chodcům. EPAMD není motorové vozidlo ve smyslu dopravního zákona státu Oregon, krom toho, kdy je specificky provozováno podle zákona. Povoluje EPAMD na chodnících pro lidi s fyzickými omezeními a státní nebo komunální zaměstnance. Umožňuje městským úřadům uvalit restrikce na ochranu bezpečnosti chodců. Povoluje EPAMD na rezidenčních cestách, silnicích nebo veřejných silnicích s rychlostním limitem 30 mil/h nebo nižším, a to pouze tam, kde je přímé křížení silnice s pěší cestou nebo tam, kde není chodník. Města Žádná osoba nesmí provozovat EPAMD nebo motorizovanou hračku na chodníku, cyklistické stezce nebo cestě rychlostí vyšší, než je nutné a opatrné s ohledem na počasí, viditelnost, chodce a ostatní dopravní provoz, a musí dát přednost všem pěším chodcům. autorizovány pro veřejné používání na silnicích nebo chodnících podle šéfa městské policie. Občasné používání a žádná kontrola. Oddíl 104, čl. 5 dopravních pravidel San Francisca: Je zakázáno provozovat EPAMD na všech chodnících v městě a okrese San Francisco. SPAB doporučuje: zakázat provoz Segway na městských chodnících; zakázat provoz Segway na určitých silnicích a parcích v určených časech. Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 16 Pokud není zakázáno v místě Ano Ano Ano, ale ne na komunikaci pro motorová vozidla Pokud tam není chodník 12

5 Washigton, DC, USA (http://dcsegways.com) α (SPAB) Oddělení veřejných prací má vyhlásit řád pro vyloučení EPAMD z požadavků na motorová vozidla Pro provoz EPAMD nemusí být vyžadováno žádné povolení. EPAMD na chodníku nebo při přejíždění silnice po přechodu by mělo mít všechna práva a povinnosti vztahující se na chodce za stejných okolností vyjma toho, že provozovatel EPAMD musí dát na chodníku nebo přechodu přednost chodcům. Rychlost omezena na 10 mil/h méně a Ano 16 van Bergeijk, J. Segway Stumbles in Europe. Wired ws, Lze nalézt na Tabulka 2: Právní status vybraných PMD Principy při upřednostňování využívání různých zařízení Tato sekce se zabývá různými principy, které mohou pomoci určit pravidla, která by se měla používat na různé druhy dopravy a aktivity nemotorizovaných zařízení. Základní mobilita Jedním z principů, který lze aplikovat při upřednostňování druhů a aktivit, je relativní prospěch, který přináší společnosti. Přednost by měla být dána zvláště dopravě, která poskytuje základní mobilitu (přístup k sociálně hodnotným aktivitám, jako jsou základní služby, škola a zaměstnání, hlavně pro znevýhodněné skupiny obyvatel), před zájmovými a rekreačními aktivitami. C Některá PMD poskytují základní mobilitu; ostatní jsou hlavně rekreační. Některá poskytují obě funkce, v tom případě jim lze dát přednost podle specifického uživatele. Například Segway mohou poskytovat základní mobilitu lidem s hendikepy a rekreační mobilitu pro fyzicky zdatné jedince. Na ucpané cestě nebo chodníku by bylo vhodné omezit užívání Segway pouze pro lidi s hendikepy. Stejně tak by měla společnost dát vyšší hodnotu cyklistické dopravě pro dojíždění do zaměstnání, protože ta zabezpečuje základní mobilitu pro neřidiče, kteří mají pouze málo alternativ, a nahrazuje tak automobilovou dopravu (a snižuje tak takové problémy, jako jsou dopravní kongesce, ceny za parkování a znečišťující emise), ale současně dát nižší hodnotu čistě rekreační cyklistické dopravě. Zdraví a riziko nehod motorizovaná doprava (chůze, jízda na kole a jejich varianty) je fyzickým cvičením, které je důležité pro veřejné zdraví. Motorizované druhy doprav tuto výhodu nedávají. Riziko nehod se různí v závislosti na takových faktorech, jako je druh dopravy, uživatel a dopravní podmínky a také podle toho, jak je riziko poměřováno. Chodci a uživatelé PMD mají tendenci mít vyšší hodnoty nehod na míli než řidiči, ale mají nižší celkové riziko, protože: nemotorizované druhy doprav představují minimální riziko pro ostatní uživatele cest. Výsledkem je to, že přesun z motorizovaných na nemotorizované druhy doprav snižuje celkové počty nehod počítaných na osobu. nemotorizované výlety bývají kratší než motorizované a tudíž mohou snížit celkový počet mílí ujetých na osobu. vysoké počty nehod chodců a cyklistů částečně jako následek, protože lidé s vyššími rizikovými faktory mají tendenci využívat tyto druhy dopravy, včetně dětí a starších

6 lidí. Zručný a odpovědný dospělý člověk, který přejde od řízení k těmto druhům dopravy, se střetává s menšími dodatečnými riziky, než představuje průměr. Dopad na ostatní uživatele Jiným principem pro řízení veřejných zařízení je to, že by jejich uživatelé neměli být příčinou nevhodných dopadů na ostatní uživatele. Podle tohoto principu by měly mít aktivity způsobující menší externí náklady přednost před těmi, které mají vyšší externí náklady. V porovnání s chodci mají PMD tendenci zabírat více místa, protože jsou fyzicky větší a rychlejší a vyžadují více úhybové vzdálenosti. Mohou také znamenat pro ostatní vyšší riziko úrazu, protože jsou rychlejší, těžší a tvrdší (většina z nich je z tvrdého kovu nebo plastových rámů). To vše může ospravedlnit omezení jejich užívání, aby se předcházelo kongescím a riziku nemotorizovaných zařízeních, která mohou vytlačit ven ostatní uživatele, třeba chodce. Nicméně v porovnání s dopravou automobily PMD spíše snižují dopravní kongesce, náklady na užívání silnic a parkovacích zařízení, riziko nehod a emise znečišťujících látek. Souhrn Tabulka 3 porovnává klíčové údaje týkající se různých druhů nemotorizovaných zařízení a aktivit. Základní mobilita indikuje, zda aktivita poskytuje přístup k cílům, které by jinak nebyly dostupné. Vlivy na kongesce odrážejí velikost a cestovní rychlost. Riziko pro ostatní představuje jednoduchost kontroly, stavu, rychlosti, hmotnosti a tvrdosti. Tyto údaje by měly být využity k tomu, aby reflektovaly specifické podmínky a hodnotu pro společnost. Kupříkladu - plánovači by mohli chtít po poradním výboru složeném z občanů nebo obecních úředníků, aby zařadili a klasifikovali tyto druhy a aktivity za tím účelem, aby pomohli stanovit priority jejich používání. Mohlo by být užitečné rozdělit určité kategorie pro ještě detailnější analyzování. Například určitá cyklistická doprava zabezpečuje základní mobilitu, ale jiná cyklistická doprava slouží k rekreaci. Mohlo by být užitečné mít oddělené kategorie pro jízdu na kole do zaměstnání a pro rekreaci. Druh nebo aktivita Základní mobilita Fyzické schopnosti Vliv na kongesce Riziko pro ostatní Stojící lidé N/A N/A Minimální Žádné Lidé sedící na N/A N/A Minimální Žádné lavičkách a v kavárnách Prodavači N/A N/A Střední až velký Nízké s vozíky Jednotliví Vysoká Ano Minimální Nízké chodci Chodci ve Vysoká Ano Střední Nízké skupinách Chodci s dětmi Vysoká Ano Střední Nízké Hrající si děti Střední Ano Střední Střední Chodci se zvířaty Střední Ano Střední až velký Nízké

7 Ručně poháněné Velmi vysoká Ano Střední Nízké invalidní vozíky Motorem poháněné Velmi vysoká Střední Střední až vysoké invalidní vozíky Běžci Střední Ano Střední Střední Bruslaři, jezdci Nízká Ano Střední Střední na skateboardu a koloběžkách Poháněné skútry Vysoká pro Střední Střední a transportéry Segway hendikepované občany; nízká pro rekreační užití motorové jízdní kolo Střední Ano Střední až velký Střední až vysoké Motorové jízdní Nízká Velký Vysoké kolo Jezdci Nízká Někteří Velký Střední až Lidé s ručními vozíky a nákupními kárkami vysoké Střední Ano Střední až velký Nízké až střední Tabulka 3: Porovnání využívání nemotorizovaných zařízení Řízení využívání nemotorizovaných zařízení Často se diskutuje o tom, které druhy - a to hlavně která PMD - by měla být povolena a na které kategorii zařízení. Významná debata je o tom, zda by měly být transportéry Segway a bruslaři připuštěni na chodníky a zda by měly být elektrická jízdní kola a skútry připuštěny na víceúčelové cesty. E Jiný přístup, který je často nejproduktivnější, je přijmout to, že minimálně některá PMD budou připuštěna na minimálně některá nemotorizovaná zařízení. Důraz by měl být kladen na určení toho kdy, kde a jak by se to mělo stát. F-H To pomůže ochránit ostatní uživatele nemotorizovaných zařízení při maximalizování výhod PMD. Jinak řečeno - často je lepší se zaměřit na chování uživatele než se soustředit na druh vozítka. Spíš než debatovat o tom, zda by měly být transportéry Segway připuštěny na všechny chodníky je často lepší určit, kdy a kde by měly být zakázány; zda by měly být omezeny na určité uživatele; zda by po nich mělo být vyžadováno, aby dávaly přednost ostatním uživatelům chodníku; jaká je možná jejich nejvyšší rychlost; a jaké vzdělání a vynucovací praktiky by měly být praktikovány. Stejně tak se to týká bicyklů - protože jak klasické bicykly, tak elektricky poháněné bicykly vyžadují shodný prostor a dosahují shodné maximální rychlosti, je důležitější se při řízení provozu bicyklů na cestách zaměřit na chování jezdce než na druh pohonu. Tyto otázky jsou vysvětleny níže.

8 Kdy, kde a kdo Na přeplněných cestách mají větší a rychlejší druhy vozítek tendenci způsobovat kongesce a být rizikem pro ostatní uživatele. Mohlo by být tudíž užitečné limitovat určité druhy a aktivity na určitá zařízení v určitých časech; jde například o chodníky v centrálních obchodních oblastech nebo o rekreační cesty během rušných víkendů. Stejně tak by bylo vhodné omezit užívání určitých druhů na určité uživatele, ať už lidi s fyzickými hendikepy, kteří je potřebují pro svou základní mobilitu, nebo lidi, kteří jsou trénovaní, testovaní a mají licenci umožňující zodpovědné užívání. Informace o takovýchto omezeních by měla být jasně zveřejněna. Značky, publikace a jiné informační zdroje indikující, že určité dopravní zařízení nebo aktivita je zakázána ( Zde je zakázáno jezdit na bicyklu ) by měla také dávat informace o tom, kde je povolena ( Zde můžete jezdit na bicyklu ). Pokud budou omezení neoprávněná nebo alternativy budou neadekvátní, budou tato pravidla často uživateli a vynucovacími orgány ignorována. Je to časté u bicyklů. Výsledkem je dvojznačnost, zmatek a snížení respektu vůči takovýmto nařízením. Níže jsou uvedena možná pravidla pro určení toho, za jakých podmínek smějí být PMD připuštěna na nemotorizovaná zařízení. Tam, kdy a kde je adekvátní prostor a minimální riziko. Například druhy s nízkou sociální hodnotou (primárně rekreační) a s vysokým dopadem na ostatní, jsou jsou např. skateboardy a elektrické bicykly, by mohly být povoleny mimo dopravní špičku, ale zakázány, pokud dochází k zácpám. Tam, kdy a kde je provozní rychlost PMD kontrolována, aby nebyli ohroženi ostatní uživatelé. Například na určité jednotlivé cestě může být stanovena maximální rychlost pro bicykly nebo pro transportéry Segway. Tam, kdy a kde není vhodná alternativní cesta. Například jízda na bicyklu může být povolena na cestě nebo chodníku tam, kde neexistuje přiměřená cesta na silnici (to má význam zejména na mostech a paralelně s rušnými silnicemi). Tam, kdy a kde mohou být ukázány smysluplné bezpečnostní záruky k minimalizaci konfliktů. Například jízda na bicyklu nebo na Segway může být povolena, pokud zde je adekvátní výuka a vymáhání dopravních pravidel. Pro uživatele se specifickými nároky (jako jsou hendikepovaní lidé nebo zaměstnanci, kteří užívají vlastní dopravní zařízení pro svou práci) nebo pro ty, kteří jsou trénovaní, testovaní a licencovaní. Hierarchie využití Dopravní pravidla jsou dobře definována a vynucována, pokud jde o silniční dopravu, ale méně jasná jsou, pokud jde o nemotorizovaná zařízení. Řízení nemotorizovaných zařízení vyžaduje definování toho, kdo by měl dávat přednost a za jakých podmínek, a to podporované odpovídajícím výcvikem a vynucováním (viz obr. 2). Možná hierarchická pravidla jsou uvedena níže. Ty druhy, které poskytují základní mobilitu (jako je chůze a invalidní vozíky) a veřejné služby (policie, poštovní zaměstnanci atd.) by měly mít prioritu před ostatními druhy a aktivitami, pokud dojde ke konfliktu. Uživatelé s hendikepy by měli mít přednost před zdravými uživateli. Pomalejší a menší druhy by měly mít přednost před rychlejšími a většími druhy. Například bicykly by měly dát přednost koloběžkám; koloběžky by měly dát přednost chodcům.

9 Druhy s menší prioritou mohou být omezeny, ať už kompletně nebo v určitých časech a místech. Například jízda na kole, bruslích nebo na zvířeti by mohla být povolena na místech určených pro chodce pouze v časech a místech, kdy nejsou přeplněny, ale nikoliv v rušných časech a místech. Tam, kde existuje konflikt a podmínky jsou vhodné, mohou být cyklisté, bruslaři a běžci podněcováni nebo po nich může být vyžadováno, aby užívali sousední silnice spíše než chodníky a cesty. Speciální úsilí by mělo být věnováno tomu, aby se vyšlo vstříc širokému okruhu uživatelů (včetně cyklistů, bruslařů a běžců) tam, kde nejsou dostupné vhodné alternativní trasy (sousedící silnice jsou nevhodné). Všichni uživatelé zařízení by měli dávat pozor speciálně tehdy, když míjejí děti nebo zvířata. Zvláštní zřetel by měl být věnován jezdcům tam, kde mají dovoleno jezdit. Koně se lehce splaší a je těžké s nimi manévrovat. Minimálně některé veřejné cesty by měly být určeny pro lidi se fyzickými hendikepy. Na těchto cestách by měly být umývárny, které budou splňovat určité standardy dostupnosti. Obr. 2 - příklady upozornění na sdílení cesty. Tyto značky indikují, kdo má dát komu přednost. Omezení rychlosti Protože s rostoucí rychlostí narůstají požadavky na prostor a roste i riziko, je omezení rychlosti důležité pro řízení provozu PMD. Následují některá možná pravidla: Pro každý druh vozítka by měla být určena maximální rychlost založená na fyzickém stavu zařízení. Některé povrchy zařízení snesou jízdu na bicyklu pouze v max. rychlosti 10 mil/h; jiná snesou jízdu na bicyklu i v rychlosti 15 mil/h. Maximální možná rychlost by měla klesat v souvislosti s tím, jak je zařízení více naplněno a čím je užší. Cyklisté, bruslaři a motorizované druhy by měli snížit svou rychlost, pokud užívají víceúčelové cesty (maximálně 6-12 mil/h) a dávat přednost nemotorizovaným druhům. Rychlejší jezdci by měli užívat silnice. Pokud není reálné vynucení dodržování maximální povolené rychlosti, musí být ta PMD, která mohou jet rychleji, vyloučena ze zařízení určených pro chodce, protože zde mohou ohrozit ostatní uživatele.

10 Souhrn strategií řízení Tabulka 4 sumarizuje různé typy regulací, které mohou být aplikovány na nemotorizovaná zařízení. Mohou být aplikována v různých kombinacích. Co Kdo Kde Kdy Jak Charakteristika designu Rychlost Dávaní přednosti Příklady Určitá zařízení (motorizovaná PMD, bicykly, bruslaři atd.) jsou vyloučena z chodníků a cest. Lidé s hendikepy mohou užívat PMD na chodnících a cestách (mohou k tomu potřebovat některý druh certifikace nebo doporučení od lékaře). Určitá PMD vyžadují, aby jejich uživatelé byli vycvičeni a certifikováni nebo je mohou používat pouze zaměstnanci servisních služeb (jako např. policie). Určitá PMD jsou zakázána v určitých oblastech. Určitá zařízení nebo aktivity jsou zakázány v určitých časech (hodiny během dne, dny v týdnu, měsíce v roce atd.). Omezit určité typy chování, která vytvářejí konflikty. PMD jsou povolena pouze tehdy, pokud jejich kola mají menší průměr, než je určená velikost, jsou nemotorizovaná nebo mají menší než určený pohonný limit, jsou menší než určitá velikost, atd. PMD nejsou povolena, pokud jejich rychlost přesahuje určenou hodnotu. Určité typy uživatelů musí dát přednost ostatním uživatelům, jako např. cyklisté chodcům. Tabulka 4: Typy regulací Výcvik a vynucování Efektivní výcvik a vynucování jsou důležité pro řízení nemotorizovaných zařízení. Značky, brožury a mapy mohou pomoci při výuce uživatelů, pokud jde o to jak sdílet zařízení, jak jsou vynucována pravidla nemotorizované dopravy a jak sdělovat jejich porušení. Efektivní vynucovací program musí překonat různé bariéry. Policisté nemusí být obeznámeni s dopravními předpisy a pravidly vztahujícími se na PMD. Narušování nemotorizované dopravy, hlavně dětmi, je dávána malá priorita ze strany úředníků a celé společnosti. Standardní dopravní pokuty se mohou zdát vůči dětem přehnané. Uživatelé PMD mohou ignorovat předvolání, pokud policejní odbor nevytvoří procesní systém, který bude moci efektivně a efektně nařídit předvolání za porušení těm, kteří nepředloží policistům řidičský průkaz. Řízení nemotorizovaných zařízení může vyžadovat vytvoření nových právních vynucovacích praktik. Vynucování dopravních předpisů na nemotorizovaných zařízeních je důležité hlavně za podmínek jejich přecpanosti, jako je tomu třeba na chodnících v centru měst během víkendů a na rekreačních cestách během letních víkendů. Regulace a vynucovací praktiky by měly dát základní mobilitě přednost před ostatními aktivitami. Specifická nařízení a pravidla by měla být požadována pro chodce se zvířaty, pro lidi s vozíky a ostatní aktivity, které mohou brzdit proud chodců. Může být významné zajistit, aby nebyl proud chodců bržděn pouličními zařízeními (značky, poštovní schránky, popelnice, stojany na kola, atd.), kavárenskými stolečky

11 nebo žebráky. Vhodným prvním krokem je zavedení takové politiky, která definuje minimální akceptovatelnou šíři dopravního proudu chodců. Takováto politika by měla například ustanovit, že chodníky v obchodních čtvrtích by měly být dostatečně široké, aby mohly pojmout minimálně dva invalidní vozíky vedle sebe (minimálně 7 stop volné šíře), a také to, aby chodníky v rezidenčních čtvrtích byly dostatečně široké, aby mohly pojmout minimálně dva chodce jdoucí vedle sebe (minimálně 5 stop volné šíře). Větší minimální volná šířka může být vyžadována v oblastech s významně silnými proudy chodců. Závěry Zvyšující se různost dopravních druhů užívajících nemotorizovaná zařízení, včetně PMD, stejně jako motorizované invalidní vozíky, skútry a transportéry Segway. Tyto druhy poskytují výhody uživatelům i společnosti, hlavně tím, že zabezpečují mobilitu lidem, kteří mají fyzické hendikepy, a také substituují automobilovou dopravu. Mohou také vytvářet konflikty, a to hlavně tehdy, když jsou užívány na přeplněných nemotorizovaných zařízeních a když jejich uživatel nedodrží odpovídající jízdní etiketu. Někteří lidé chtějí zakázat používat určité kategorie PMD na nemotorizovaných zařízeních. Nicméně ve většině obcí jsou nepřeplněné chodníky a cesty, na kterých by užívání takovýchto zařízení nezpůsobilo větší obtíže. ní fér a ani to není efektivní ukládat zbytečná omezení na takové druhy jen proto, že jsou nové. Jakékoliv omezení by mělo být založeno na aktuálních problémech, které tato zařízení způsobují. Tam, kde omezení není opravdu ospravedlnitelné, budou pravidla často ignorována. Pro manažery nemotorizovaných zařízení je důležité vytvořit jasnou politiku zohledňující rozdílné druhy a aktivity. V mnoha případech je vhodné vykázat určitý typ PMD z určitého zařízení, alespoň tehdy a tam, kde by mohlo docházet s konfliktům s ostatními uživateli. Nicméně je nejlepší vyhnout se přílišným restrikcím. Manažeři zařízení by měli podporovat zodpovědné chování a pomáhat uživatelům v hledání vhodných míst pro jejich aktivity. Jakmile značky, brožury a úředníci určují, že je určitý druh nebo aktivita zakázána, měli by také poskytovat informace určující to, kde je povolena. Existují příklady řízení nemotorizovaných zařízení a výcvik uživatelů a vynucovacích programů, které podporují odpovědné sdílení a minimalizují konflikty. Literatura: A. Goodridge, S.G. The Segway Is a Vehicle: Implication for Operation and Regulation of the EPAMD in Traffic. (2003). Dostupné na B. Best Practice to Promote Cycling and Walking a How to Substitute Short Car Trips by Cycling and Walking. ADONIS Transport RTD Program, Evropská unie, Dostupné na C. Basic Access and Mobility. Online TDM encyklopedie, Victoria Transport Plicy Institute (VPTI), Dostupné na D. Litman, T. a S. Fitzroy: Safe Travel: Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts. VPTI, E. Litman, T. a R. Blair. Managing Personel Mobility Devices (PMDs) on Nonmotorized Facilities. VPTI, Dostupné na

12 F. Boyd, I. Pedestrian-Oriented Environments, Design and Safety of Pedestrian Facilities: A Recommended Practise of the Institute of Transportation Engineers. Institute of Transportation Engineers, G. Zeeger, C.: Pedestrian Facilities Users Guide: Providing Safety and Mobility, publikace FHWA-RD Informační centrum pro chodce a cyklisty (www.walkinginfo.org), Highway Safety Reseach Center, Federal Highway Administration, H. Liu, R. a R. Parthasarathy. Urban Street: Is There Room for Segway Human Transporter (HT), Second Urban Street Symposium, Anaheim, CA, USA, Dostupné na gulliver.trb.org/conferences/uss2/default.htm. Název originálu: Managing Diverse Modes and Activities on Nonmotorized Facilities: Guidance for Practitioners Zdroj: ITE Journal, 6/2006, s Překlad: Věra Streitbergová Korektura: ODIS

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Úvod Cíl prezentace seznámení s aktuálním stavem přípravy novely zákona o silničním

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník Doplňující dotazník k cyklovýletům na Praze-západ Informační leták pro rodiče Příloha

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Příkazové značky Číslo Cl C2a o Kruhový objezd Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je:

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: A-28082006-113010-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. b) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Cyklistická infrastruktura Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Úvod Mění se životní podmínky, posunují se potřeby a požadavky Jízdní kolo se stále více stává součástí každodenního

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

Studie k problematice provozu segway na chodnících

Studie k problematice provozu segway na chodnících ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Ústav soudního znalectví v dopravě Horská 3, Praha 2 Městská část Praha 1 Naše č.j.: 0213-02/13/16122 Vodičkova 18 115 68 PRAHA 1 Č.j.: UMCP1 170726/2012

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 školení řidičů Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Skupina PRE Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem Ing. Václav Vodrážka Kdo jsme prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuce a doplňkové energetické služby, 730.000

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Lotyšsku se jezdí vpravo. Předjíždění a míjení Předpisy jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Většina lotyšských komunikací

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silniční provozu), ve znění pozdějších

Více

Přednosti Předpisy, upravující přednosti, jsou v souladu s předpisy, uvedenými v Úmluvě o silničním provozu z roku 1968.

Přednosti Předpisy, upravující přednosti, jsou v souladu s předpisy, uvedenými v Úmluvě o silničním provozu z roku 1968. ESTONSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Estonsku se jezdí na pravé straně. Předjíždění a míjení Předpisy, upravující předjíždění a míjení, jsou v souladu s předpisy, uvedenými v Úmluvě

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 C-28082006-114337-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 1) [2 b.] Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby: a) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit. b) Jinému

Více

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa 1. Rozsah řidičského oprávnění Hlavní změny oproti stávající právní

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Prostředí sídelních útvarů komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu (kromě dopravní

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (vyhláška č. 294/2015 Sb. a zákon č. 268/2015 Sb.)

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (vyhláška č. 294/2015 Sb. a zákon č. 268/2015 Sb.) ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ Novinky a změny k 1. 1. 2016 (vyhláška č. 294/2015 Sb. a zákon č. 268/2015 Sb.) Co se mění? Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích s účinností od 1.

Více

Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat. Jaroslav Vymazal

Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat. Jaroslav Vymazal Všechno, co jste chtěli vědět o udržitelné dopravě, a báli jste se zeptat Jaroslav Vymazal Je zřejmé, že sdílený prostor je především koncepční filozofií. Město je třeba plánovat v rámci participačních

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? Test: 05.06.2013 08:21 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je: a) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. b) pouze potahové

Více

Výňatky ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Výňatky ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Výňatky ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Vypracováno se zvláštním zřetelem na práva a povinnosti cyklistů. HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Zákon upravuje práva a povinnosti

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Pravidla silničního provozu Předjíždění a míjení Objíždění Přednosti Přednosti u přechodů pro chodce Zipování Výstražná znamení

Pravidla silničního provozu Předjíždění a míjení Objíždění Přednosti Přednosti u přechodů pro chodce Zipování Výstražná znamení BELGIE Pravidla silničního provozu Pravidla silničního provozu Předjíždění a míjení Při předjíždění cyklisty nebo mopedu by měla být vzdálenost nejméně 1 metr mezi ním a předjíždějícím vozidlem. - Na křižovatkách,

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ Původní doklad k mopedu Registrace, SPZ Moped Stadion nepodléhá ze zákona povinné registraci vozidel (přihlásit ho ale můžete na vlastní žádost), tzn. nemusí být vybaven registrační značkou, nemusí mít

Více

TP 179 & ERA 2010 TÉMA: Výběr vhodného typu cyklistické infrastruktury a cyklotrasy

TP 179 & ERA 2010 TÉMA: Výběr vhodného typu cyklistické infrastruktury a cyklotrasy TP 179 & ERA 2010 TÉMA: Výběr vhodného typu cyklistické infrastruktury a cyklotrasy Česko stále čeká na schválení nových Technických podmínek Navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179), které jsou sice

Více

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor)

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor) SMĚRNICE KOMISE 2000/73/ES ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92/EHS o instalaci světelných zařízení a světelných signalizačních zařízení na dvoukolových

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

Beranových 65, Praha Letňany

Beranových 65, Praha Letňany P R O V O Z N Í Ř Á D A R E Á L U L E T O V Beranových 65, Praha Letňany Účel provozního řádu 1 Tento Provozní řád areálu LETOV (dále jen řád ) stanoví závazná pravidla pro pohyb osob a vozidel po areálu

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

CHORVATSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jezdí se na pravé straně a předjíždí se na levé straně.

CHORVATSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jezdí se na pravé straně a předjíždí se na levé straně. CHORVATSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jezdí se na pravé straně a předjíždí se na levé straně. Předjíždění a míjení Pravidla jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu 1968. Přednosti

Více

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY 60% 2.1.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Definici obecné, místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanoví zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více