Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi"

Transkript

1 Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi Todd Litman 1 Tento zajímavý článek ukazuje správnou cestu řízení nemotorizovaných dopravních zařízení, přičemž bere v úvahu rostoucí různorodost řady potenciálních aktivit a druhů. Objasňuje potenciální konflikty, popisuje základní principy řízení užívání nemotorizovaného zařízení a popisuje vhodné plánování, řízení a strategie vzdělávání. Úvod Teoreticky by mělo být jednoduché stanovit, kde by měl ten který druh dopravy jezdit: chodci by měli používat zařízení pro nemotoristy (pěší stezky, chodníky, cesty a pěšiny); dopravní prostředky s koly by měly používat silnice. V praxi to ale přesto může být složitější. Obyčejně jsou již chodníky a cesty používány určitými pojízdnými prostředky, mezi nimiž jsou invalidní vozíky, brusle a občas také bicykly. Uživatelé rostoucího množství druhů požadují povolení k tomu, aby mohli provozovat nemotorizovaná dopravní zařízení, včetně osobních mobilních zařízení (PMD) malá kolová zařízení, která poskytují osobní mobilitu, jako jsou invalidní vozíky, skateboardy a brusle a elektrická osobní pomocná mobilní zařízení (EPAMD), jako jsou ta uvedená na obr. 1. Obr. 1 - Elektrický skútr Osobní transportér Segway Může být složité tato zařízení zařadit do kategorií, protože mají rozdílné vlastnosti a využití. Existuje mnoho stupňů od chodce k chodci používajícímu chodítko, dále ke kolečkové židli poháněné pažemi, k elektrické kolečkové židli, k elektrickému skútru, k elektrickému vozítku, k vozítku na benzín, až k malému automobilu. Často není jasné, jak by měla být jednotlivá zařízení klasifikována a jakými pravidly by se měla řídit. Tato zařízení mohou přispět ke zvýšení mobility lidí a k nahrazení dopravy automobily, ale mohou také vytvořit nové problémy, jako jsou kongesce a rizika vůči ostatním nemotorizovaným uživatelům zařízení. A Je jich čím dál více, roste množství jejich druhů a 1 Todd Litman je zakladatel a výkonný ředitel Victoria Transport Policy Institute, nezávislé výzkumné organizace, která je zaměřena na vývoj inovativních řešení dopravních problémů. Její výzkum je využíván po celém světě při dopravním plánování a politických analýzách. Jeho práce zahrnuje rozšiřování rámce vlivů a možností týkajících se dopravního rozhodování, zlepšování srovnávacích technik a vytváření specializovaných technických koncepcí přístupných široké veřejnosti. Je členem ITE.

2 jsou stále výkonnější. Rostoucí část z nich má mechanický pohon. Nové praktiky plánování zařízení uzpůsobených pro invalidní vozíky umožňují PMD dosahovat vyšších rychlostí. Výsledkem je to, že vzrůstá potenciál pro střety mezi uživateli nemotorizovaných zařízení. Zavedení osobního transportéru Segway a lobbování jeho výrobců za to, aby mohl využívat chodníky, zvýšilo obavy mnoha skupin lidí, že by PMD mohla ohrožovat a vytlačit ostatní uživatele. Vzrůstá debata o tom, kde by takováto zařízení měla být používána, a o pravidlech, která by měla dodržovat. B Pro dopravní profesionály a veřejné orgány je stále důležitější rozhodnout se, jak by měly být nemotorizované prostředky řízeny, včetně toho, kde a kdy budou jejich specifické druhy a aktivity povoleny; pravidla, podle kterých se musí jeden každý z nich řídit; a jak by měla být taková pravidla prosazována a vymáhána. Tento článek zkoumá tyto problémy a zjišťuje principy a strategie vhodné pro řízení nemotorizovaných zařízení, a to hlavně s ohledem na PMD. Definice nemotorizovaných zařízení a jejich využití motorizovaná zařízení zahrnují pěší cesty a pěšiny některé jsou přednostně určeny pro chodce a jiné jsou určeny pro multimodální využití. Navíc je zde mnoho typů a druhů nemotorizovaných zařízení a aktivit, včetně těch, které lze považovat za chodce a těch, které jsou považovány za PMD, jak je shrnuto v tabulce 1. motorizovaná zařízení Orientované na chodce Multimodální Chodby (uvnitř budov) Stezky a cesty širšího využití Pěší cesty (vně budov) Pěší zóny Dvory Stezky pro kola (přivtělené k silnicím) Chodníky Cesty pro kola (cesty vytvořené tak, že upřednostňují bicykly a omezují objemy a rychlost automobilů) Cestičky Uživatelé nemotorizovaných zařízení Chodci Zařízení personální mobility Lidé Na lidský pohon Stojící lidé (dívající se, hovořící atd.) Pojízdné invalidní vozíky Lidé sedící na lavičkách a v kavárnách na Kolečkové brusle chodnících Procházející se lidé (jednotlivě nebo ve Skateboardy skupinách) Lidé hrající hry (honěná, míčové hry atd.) Koloběžky Lidé používající pomocné mobilní zařízení Bicykly (chodítka, rolátory) Chodci s kočárky, ručními vozíky a zavazadly Bicykly s přívěsy Běžci (jednotlivě nebo ve skupinách) Pérované tyče na skákání Vícedruhové Motorizované Chodci se zvířaty Bicykly na elektrický pohon Jezdci Motorové invalidní vozíky Jiné aktivity na chodnících Elektrické skútry Prodej na chodnících Skútry na benzínový pohon Žebrání Skútry typu segway Tabulka 1: motorizované zařízení a uživatelé nemotorizovaných zařízení

3 Právní a legislativní status Nařízení, která řídí využívání PMD, se liší, jak je to uvedeno v tabulce 2. Několik městských úřadů a 40 států již schválilo legislativu regulující jejich používání, často jako odpověď na tlak lobbystů za Segway. Většinou dovolují jejich používání na chodnících a obsahují definici EPAMD. Například: Elektrické osobní asistenční mobilní zařízení je samovyvažující dvoukolové netandemové zařízení určené pro přepravu právě jedné osoby poháněné elektrickým propulsním systémem s průměrným výkonem 750 wattů (jedna koňská síla), jejichž maximální rychlost na dlážděném povrchu je nižší než 20 mil za hodinu. Některá obsahují speciální opatření a omezení, jako je povinnost mít helmu nebo omezení provozní rychlosti a věku. * Poznámka: tato tabulka shrnuje legislativu a právní status týkající se EPAMD ve vybraných amerických jurisdikcích. Mnohé z těchto informací bylo přímo dostupných přes internetové stránky, jako jsou např. a V ostatních případech byly informace získány přes telefon od plánovacích úředníků. Tyto uvedené informace byly platné k lednu Francie Itálie a certifikovan ý a proto nelegální jako vozidlo α Povolené na chodnících, ne silnicích Povolený na chodnících do 6 km/h. K provozu na silnicích je potřebná certifikace jako vozidla (třeba jako moped). Organizace Segway se snaží změnit klasifikační systém. Lze je použít na chodnících do max. rychlosti 6 km/h. Státy Alabama HB 128 Město může zakázat používání EPAMD na veřejných pozemních komunikacích tam, kde je rychlostní limit vyšší než 25 mil/h, ale jinak neomezuje jejich provoz. Arizona Kalifornie Florida Georgie Senátní výnos č Senátní vý-nos č. 1918, signován a vstoupil v platnost v září 2002 Kapitola Senátní výnos č. 37, vydán 2003 Osoba používající EPAMD nebo ruční či motorizovaný invalidní vozík je považována za chodce, pokud ale není ruční invalidní vozík kvalifikován jako bicykl. Požaduje zvukové výstražné zařízení, reflektory a používání světel během noci. Užívání EPAMD může být omezeno místním výnosem. Osoba mladší 16 let musí mít, pokud jede na EPAMD, cyklistickou helmu. Kraj nebo město může zakázat provoz EPAMD na jakékoliv silnici, cestě nebo cyklistické stezce podle právních ustanovení, pokud oprávněný orgán rozhodne, že takový zákaz je nutný v zájmu bezpečnosti. EPAMD lze provozovat na pozemních komunikacích a chodnících tam, kde je udržován 48 palců široký průchod pro osoby s hendikepy, a nakazuje, že každá pomalejší než 6 km/h Pokud je pomalejší než 6 km/h Povolené na silnicích Nutná helma Ano Ano Ano Ano 16 Ano Ano Ano Ano Ano 16 Ano Ano 16 Jurisdikce Status Speciální charakteristiky Povolené na chodnících a cestách Evropská Pokud je unie Minimální věk

4 Illinois Veřejný zákon Maryland HB 869, platnost od října 2002 Michigan Zákon č. 494, platnost červenec 2002 Nové Mexiko Oregon Pensylvánie HB 298 Senátní výnos 787, 2003 Senátní výnos 1225, 2001 Texas HB 1997, schváleno v r Los Angeles, CA, USA w York, NY, USA San Francisco, CA, USA Seattle, USA WA, 8 mil/h na chodnících Komise Los Angelese pro hendikepované, která vedla výzkum pro zavedení vhodných politik Žádná stávající legislativa. Aktivní lobbování pro i proti Vydáno v listopadu 2002 okresní radou O konflikty se stará poradní rada pro chodce města Seattlu osoba provozující takovéto zařízení by měla mít stejná práva a povinnosti, jako mají chodci. Každá osoba provozující EPAMD na chodníku nebo silnici má veškerá práva a povinnosti chodce. Umožňuje místním úřadům regulovat používání. Osoba nemůže provozovat EPAMD na jakékoliv silnici, pokud k této silnici přiléhají chodníky a nebo pokud inzerovaná maximální rychlost překračuje určitou rychlost. Místní úřady mohou vyžadovat po uživatelích EPAMD, aby používali určené stezky pro kola, pokud tyto přiléhají k silnici. Operátor EPAMD jedoucí na chodníku, silnici nebo na stezce pro kola by měl mít práva a povinnosti chodce; měl by být dostatečně opatrný, aby předešel kolizím s chodci, a měl by dát přednost chodcům. EPAMD není motorové vozidlo ve smyslu dopravního zákona státu Oregon, krom toho, kdy je specificky provozováno podle zákona. Povoluje EPAMD na chodnících pro lidi s fyzickými omezeními a státní nebo komunální zaměstnance. Umožňuje městským úřadům uvalit restrikce na ochranu bezpečnosti chodců. Povoluje EPAMD na rezidenčních cestách, silnicích nebo veřejných silnicích s rychlostním limitem 30 mil/h nebo nižším, a to pouze tam, kde je přímé křížení silnice s pěší cestou nebo tam, kde není chodník. Města Žádná osoba nesmí provozovat EPAMD nebo motorizovanou hračku na chodníku, cyklistické stezce nebo cestě rychlostí vyšší, než je nutné a opatrné s ohledem na počasí, viditelnost, chodce a ostatní dopravní provoz, a musí dát přednost všem pěším chodcům. autorizovány pro veřejné používání na silnicích nebo chodnících podle šéfa městské policie. Občasné používání a žádná kontrola. Oddíl 104, čl. 5 dopravních pravidel San Francisca: Je zakázáno provozovat EPAMD na všech chodnících v městě a okrese San Francisco. SPAB doporučuje: zakázat provoz Segway na městských chodnících; zakázat provoz Segway na určitých silnicích a parcích v určených časech. Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 16 Pokud není zakázáno v místě Ano Ano Ano, ale ne na komunikaci pro motorová vozidla Pokud tam není chodník 12

5 Washigton, DC, USA (http://dcsegways.com) α (SPAB) Oddělení veřejných prací má vyhlásit řád pro vyloučení EPAMD z požadavků na motorová vozidla Pro provoz EPAMD nemusí být vyžadováno žádné povolení. EPAMD na chodníku nebo při přejíždění silnice po přechodu by mělo mít všechna práva a povinnosti vztahující se na chodce za stejných okolností vyjma toho, že provozovatel EPAMD musí dát na chodníku nebo přechodu přednost chodcům. Rychlost omezena na 10 mil/h méně a Ano 16 van Bergeijk, J. Segway Stumbles in Europe. Wired ws, Lze nalézt na Tabulka 2: Právní status vybraných PMD Principy při upřednostňování využívání různých zařízení Tato sekce se zabývá různými principy, které mohou pomoci určit pravidla, která by se měla používat na různé druhy dopravy a aktivity nemotorizovaných zařízení. Základní mobilita Jedním z principů, který lze aplikovat při upřednostňování druhů a aktivit, je relativní prospěch, který přináší společnosti. Přednost by měla být dána zvláště dopravě, která poskytuje základní mobilitu (přístup k sociálně hodnotným aktivitám, jako jsou základní služby, škola a zaměstnání, hlavně pro znevýhodněné skupiny obyvatel), před zájmovými a rekreačními aktivitami. C Některá PMD poskytují základní mobilitu; ostatní jsou hlavně rekreační. Některá poskytují obě funkce, v tom případě jim lze dát přednost podle specifického uživatele. Například Segway mohou poskytovat základní mobilitu lidem s hendikepy a rekreační mobilitu pro fyzicky zdatné jedince. Na ucpané cestě nebo chodníku by bylo vhodné omezit užívání Segway pouze pro lidi s hendikepy. Stejně tak by měla společnost dát vyšší hodnotu cyklistické dopravě pro dojíždění do zaměstnání, protože ta zabezpečuje základní mobilitu pro neřidiče, kteří mají pouze málo alternativ, a nahrazuje tak automobilovou dopravu (a snižuje tak takové problémy, jako jsou dopravní kongesce, ceny za parkování a znečišťující emise), ale současně dát nižší hodnotu čistě rekreační cyklistické dopravě. Zdraví a riziko nehod motorizovaná doprava (chůze, jízda na kole a jejich varianty) je fyzickým cvičením, které je důležité pro veřejné zdraví. Motorizované druhy doprav tuto výhodu nedávají. Riziko nehod se různí v závislosti na takových faktorech, jako je druh dopravy, uživatel a dopravní podmínky a také podle toho, jak je riziko poměřováno. Chodci a uživatelé PMD mají tendenci mít vyšší hodnoty nehod na míli než řidiči, ale mají nižší celkové riziko, protože: nemotorizované druhy doprav představují minimální riziko pro ostatní uživatele cest. Výsledkem je to, že přesun z motorizovaných na nemotorizované druhy doprav snižuje celkové počty nehod počítaných na osobu. nemotorizované výlety bývají kratší než motorizované a tudíž mohou snížit celkový počet mílí ujetých na osobu. vysoké počty nehod chodců a cyklistů částečně jako následek, protože lidé s vyššími rizikovými faktory mají tendenci využívat tyto druhy dopravy, včetně dětí a starších

6 lidí. Zručný a odpovědný dospělý člověk, který přejde od řízení k těmto druhům dopravy, se střetává s menšími dodatečnými riziky, než představuje průměr. Dopad na ostatní uživatele Jiným principem pro řízení veřejných zařízení je to, že by jejich uživatelé neměli být příčinou nevhodných dopadů na ostatní uživatele. Podle tohoto principu by měly mít aktivity způsobující menší externí náklady přednost před těmi, které mají vyšší externí náklady. V porovnání s chodci mají PMD tendenci zabírat více místa, protože jsou fyzicky větší a rychlejší a vyžadují více úhybové vzdálenosti. Mohou také znamenat pro ostatní vyšší riziko úrazu, protože jsou rychlejší, těžší a tvrdší (většina z nich je z tvrdého kovu nebo plastových rámů). To vše může ospravedlnit omezení jejich užívání, aby se předcházelo kongescím a riziku nemotorizovaných zařízeních, která mohou vytlačit ven ostatní uživatele, třeba chodce. Nicméně v porovnání s dopravou automobily PMD spíše snižují dopravní kongesce, náklady na užívání silnic a parkovacích zařízení, riziko nehod a emise znečišťujících látek. Souhrn Tabulka 3 porovnává klíčové údaje týkající se různých druhů nemotorizovaných zařízení a aktivit. Základní mobilita indikuje, zda aktivita poskytuje přístup k cílům, které by jinak nebyly dostupné. Vlivy na kongesce odrážejí velikost a cestovní rychlost. Riziko pro ostatní představuje jednoduchost kontroly, stavu, rychlosti, hmotnosti a tvrdosti. Tyto údaje by měly být využity k tomu, aby reflektovaly specifické podmínky a hodnotu pro společnost. Kupříkladu - plánovači by mohli chtít po poradním výboru složeném z občanů nebo obecních úředníků, aby zařadili a klasifikovali tyto druhy a aktivity za tím účelem, aby pomohli stanovit priority jejich používání. Mohlo by být užitečné rozdělit určité kategorie pro ještě detailnější analyzování. Například určitá cyklistická doprava zabezpečuje základní mobilitu, ale jiná cyklistická doprava slouží k rekreaci. Mohlo by být užitečné mít oddělené kategorie pro jízdu na kole do zaměstnání a pro rekreaci. Druh nebo aktivita Základní mobilita Fyzické schopnosti Vliv na kongesce Riziko pro ostatní Stojící lidé N/A N/A Minimální Žádné Lidé sedící na N/A N/A Minimální Žádné lavičkách a v kavárnách Prodavači N/A N/A Střední až velký Nízké s vozíky Jednotliví Vysoká Ano Minimální Nízké chodci Chodci ve Vysoká Ano Střední Nízké skupinách Chodci s dětmi Vysoká Ano Střední Nízké Hrající si děti Střední Ano Střední Střední Chodci se zvířaty Střední Ano Střední až velký Nízké

7 Ručně poháněné Velmi vysoká Ano Střední Nízké invalidní vozíky Motorem poháněné Velmi vysoká Střední Střední až vysoké invalidní vozíky Běžci Střední Ano Střední Střední Bruslaři, jezdci Nízká Ano Střední Střední na skateboardu a koloběžkách Poháněné skútry Vysoká pro Střední Střední a transportéry Segway hendikepované občany; nízká pro rekreační užití motorové jízdní kolo Střední Ano Střední až velký Střední až vysoké Motorové jízdní Nízká Velký Vysoké kolo Jezdci Nízká Někteří Velký Střední až Lidé s ručními vozíky a nákupními kárkami vysoké Střední Ano Střední až velký Nízké až střední Tabulka 3: Porovnání využívání nemotorizovaných zařízení Řízení využívání nemotorizovaných zařízení Často se diskutuje o tom, které druhy - a to hlavně která PMD - by měla být povolena a na které kategorii zařízení. Významná debata je o tom, zda by měly být transportéry Segway a bruslaři připuštěni na chodníky a zda by měly být elektrická jízdní kola a skútry připuštěny na víceúčelové cesty. E Jiný přístup, který je často nejproduktivnější, je přijmout to, že minimálně některá PMD budou připuštěna na minimálně některá nemotorizovaná zařízení. Důraz by měl být kladen na určení toho kdy, kde a jak by se to mělo stát. F-H To pomůže ochránit ostatní uživatele nemotorizovaných zařízení při maximalizování výhod PMD. Jinak řečeno - často je lepší se zaměřit na chování uživatele než se soustředit na druh vozítka. Spíš než debatovat o tom, zda by měly být transportéry Segway připuštěny na všechny chodníky je často lepší určit, kdy a kde by měly být zakázány; zda by měly být omezeny na určité uživatele; zda by po nich mělo být vyžadováno, aby dávaly přednost ostatním uživatelům chodníku; jaká je možná jejich nejvyšší rychlost; a jaké vzdělání a vynucovací praktiky by měly být praktikovány. Stejně tak se to týká bicyklů - protože jak klasické bicykly, tak elektricky poháněné bicykly vyžadují shodný prostor a dosahují shodné maximální rychlosti, je důležitější se při řízení provozu bicyklů na cestách zaměřit na chování jezdce než na druh pohonu. Tyto otázky jsou vysvětleny níže.

8 Kdy, kde a kdo Na přeplněných cestách mají větší a rychlejší druhy vozítek tendenci způsobovat kongesce a být rizikem pro ostatní uživatele. Mohlo by být tudíž užitečné limitovat určité druhy a aktivity na určitá zařízení v určitých časech; jde například o chodníky v centrálních obchodních oblastech nebo o rekreační cesty během rušných víkendů. Stejně tak by bylo vhodné omezit užívání určitých druhů na určité uživatele, ať už lidi s fyzickými hendikepy, kteří je potřebují pro svou základní mobilitu, nebo lidi, kteří jsou trénovaní, testovaní a mají licenci umožňující zodpovědné užívání. Informace o takovýchto omezeních by měla být jasně zveřejněna. Značky, publikace a jiné informační zdroje indikující, že určité dopravní zařízení nebo aktivita je zakázána ( Zde je zakázáno jezdit na bicyklu ) by měla také dávat informace o tom, kde je povolena ( Zde můžete jezdit na bicyklu ). Pokud budou omezení neoprávněná nebo alternativy budou neadekvátní, budou tato pravidla často uživateli a vynucovacími orgány ignorována. Je to časté u bicyklů. Výsledkem je dvojznačnost, zmatek a snížení respektu vůči takovýmto nařízením. Níže jsou uvedena možná pravidla pro určení toho, za jakých podmínek smějí být PMD připuštěna na nemotorizovaná zařízení. Tam, kdy a kde je adekvátní prostor a minimální riziko. Například druhy s nízkou sociální hodnotou (primárně rekreační) a s vysokým dopadem na ostatní, jsou jsou např. skateboardy a elektrické bicykly, by mohly být povoleny mimo dopravní špičku, ale zakázány, pokud dochází k zácpám. Tam, kdy a kde je provozní rychlost PMD kontrolována, aby nebyli ohroženi ostatní uživatelé. Například na určité jednotlivé cestě může být stanovena maximální rychlost pro bicykly nebo pro transportéry Segway. Tam, kdy a kde není vhodná alternativní cesta. Například jízda na bicyklu může být povolena na cestě nebo chodníku tam, kde neexistuje přiměřená cesta na silnici (to má význam zejména na mostech a paralelně s rušnými silnicemi). Tam, kdy a kde mohou být ukázány smysluplné bezpečnostní záruky k minimalizaci konfliktů. Například jízda na bicyklu nebo na Segway může být povolena, pokud zde je adekvátní výuka a vymáhání dopravních pravidel. Pro uživatele se specifickými nároky (jako jsou hendikepovaní lidé nebo zaměstnanci, kteří užívají vlastní dopravní zařízení pro svou práci) nebo pro ty, kteří jsou trénovaní, testovaní a licencovaní. Hierarchie využití Dopravní pravidla jsou dobře definována a vynucována, pokud jde o silniční dopravu, ale méně jasná jsou, pokud jde o nemotorizovaná zařízení. Řízení nemotorizovaných zařízení vyžaduje definování toho, kdo by měl dávat přednost a za jakých podmínek, a to podporované odpovídajícím výcvikem a vynucováním (viz obr. 2). Možná hierarchická pravidla jsou uvedena níže. Ty druhy, které poskytují základní mobilitu (jako je chůze a invalidní vozíky) a veřejné služby (policie, poštovní zaměstnanci atd.) by měly mít prioritu před ostatními druhy a aktivitami, pokud dojde ke konfliktu. Uživatelé s hendikepy by měli mít přednost před zdravými uživateli. Pomalejší a menší druhy by měly mít přednost před rychlejšími a většími druhy. Například bicykly by měly dát přednost koloběžkám; koloběžky by měly dát přednost chodcům.

9 Druhy s menší prioritou mohou být omezeny, ať už kompletně nebo v určitých časech a místech. Například jízda na kole, bruslích nebo na zvířeti by mohla být povolena na místech určených pro chodce pouze v časech a místech, kdy nejsou přeplněny, ale nikoliv v rušných časech a místech. Tam, kde existuje konflikt a podmínky jsou vhodné, mohou být cyklisté, bruslaři a běžci podněcováni nebo po nich může být vyžadováno, aby užívali sousední silnice spíše než chodníky a cesty. Speciální úsilí by mělo být věnováno tomu, aby se vyšlo vstříc širokému okruhu uživatelů (včetně cyklistů, bruslařů a běžců) tam, kde nejsou dostupné vhodné alternativní trasy (sousedící silnice jsou nevhodné). Všichni uživatelé zařízení by měli dávat pozor speciálně tehdy, když míjejí děti nebo zvířata. Zvláštní zřetel by měl být věnován jezdcům tam, kde mají dovoleno jezdit. Koně se lehce splaší a je těžké s nimi manévrovat. Minimálně některé veřejné cesty by měly být určeny pro lidi se fyzickými hendikepy. Na těchto cestách by měly být umývárny, které budou splňovat určité standardy dostupnosti. Obr. 2 - příklady upozornění na sdílení cesty. Tyto značky indikují, kdo má dát komu přednost. Omezení rychlosti Protože s rostoucí rychlostí narůstají požadavky na prostor a roste i riziko, je omezení rychlosti důležité pro řízení provozu PMD. Následují některá možná pravidla: Pro každý druh vozítka by měla být určena maximální rychlost založená na fyzickém stavu zařízení. Některé povrchy zařízení snesou jízdu na bicyklu pouze v max. rychlosti 10 mil/h; jiná snesou jízdu na bicyklu i v rychlosti 15 mil/h. Maximální možná rychlost by měla klesat v souvislosti s tím, jak je zařízení více naplněno a čím je užší. Cyklisté, bruslaři a motorizované druhy by měli snížit svou rychlost, pokud užívají víceúčelové cesty (maximálně 6-12 mil/h) a dávat přednost nemotorizovaným druhům. Rychlejší jezdci by měli užívat silnice. Pokud není reálné vynucení dodržování maximální povolené rychlosti, musí být ta PMD, která mohou jet rychleji, vyloučena ze zařízení určených pro chodce, protože zde mohou ohrozit ostatní uživatele.

10 Souhrn strategií řízení Tabulka 4 sumarizuje různé typy regulací, které mohou být aplikovány na nemotorizovaná zařízení. Mohou být aplikována v různých kombinacích. Co Kdo Kde Kdy Jak Charakteristika designu Rychlost Dávaní přednosti Příklady Určitá zařízení (motorizovaná PMD, bicykly, bruslaři atd.) jsou vyloučena z chodníků a cest. Lidé s hendikepy mohou užívat PMD na chodnících a cestách (mohou k tomu potřebovat některý druh certifikace nebo doporučení od lékaře). Určitá PMD vyžadují, aby jejich uživatelé byli vycvičeni a certifikováni nebo je mohou používat pouze zaměstnanci servisních služeb (jako např. policie). Určitá PMD jsou zakázána v určitých oblastech. Určitá zařízení nebo aktivity jsou zakázány v určitých časech (hodiny během dne, dny v týdnu, měsíce v roce atd.). Omezit určité typy chování, která vytvářejí konflikty. PMD jsou povolena pouze tehdy, pokud jejich kola mají menší průměr, než je určená velikost, jsou nemotorizovaná nebo mají menší než určený pohonný limit, jsou menší než určitá velikost, atd. PMD nejsou povolena, pokud jejich rychlost přesahuje určenou hodnotu. Určité typy uživatelů musí dát přednost ostatním uživatelům, jako např. cyklisté chodcům. Tabulka 4: Typy regulací Výcvik a vynucování Efektivní výcvik a vynucování jsou důležité pro řízení nemotorizovaných zařízení. Značky, brožury a mapy mohou pomoci při výuce uživatelů, pokud jde o to jak sdílet zařízení, jak jsou vynucována pravidla nemotorizované dopravy a jak sdělovat jejich porušení. Efektivní vynucovací program musí překonat různé bariéry. Policisté nemusí být obeznámeni s dopravními předpisy a pravidly vztahujícími se na PMD. Narušování nemotorizované dopravy, hlavně dětmi, je dávána malá priorita ze strany úředníků a celé společnosti. Standardní dopravní pokuty se mohou zdát vůči dětem přehnané. Uživatelé PMD mohou ignorovat předvolání, pokud policejní odbor nevytvoří procesní systém, který bude moci efektivně a efektně nařídit předvolání za porušení těm, kteří nepředloží policistům řidičský průkaz. Řízení nemotorizovaných zařízení může vyžadovat vytvoření nových právních vynucovacích praktik. Vynucování dopravních předpisů na nemotorizovaných zařízeních je důležité hlavně za podmínek jejich přecpanosti, jako je tomu třeba na chodnících v centru měst během víkendů a na rekreačních cestách během letních víkendů. Regulace a vynucovací praktiky by měly dát základní mobilitě přednost před ostatními aktivitami. Specifická nařízení a pravidla by měla být požadována pro chodce se zvířaty, pro lidi s vozíky a ostatní aktivity, které mohou brzdit proud chodců. Může být významné zajistit, aby nebyl proud chodců bržděn pouličními zařízeními (značky, poštovní schránky, popelnice, stojany na kola, atd.), kavárenskými stolečky

11 nebo žebráky. Vhodným prvním krokem je zavedení takové politiky, která definuje minimální akceptovatelnou šíři dopravního proudu chodců. Takováto politika by měla například ustanovit, že chodníky v obchodních čtvrtích by měly být dostatečně široké, aby mohly pojmout minimálně dva invalidní vozíky vedle sebe (minimálně 7 stop volné šíře), a také to, aby chodníky v rezidenčních čtvrtích byly dostatečně široké, aby mohly pojmout minimálně dva chodce jdoucí vedle sebe (minimálně 5 stop volné šíře). Větší minimální volná šířka může být vyžadována v oblastech s významně silnými proudy chodců. Závěry Zvyšující se různost dopravních druhů užívajících nemotorizovaná zařízení, včetně PMD, stejně jako motorizované invalidní vozíky, skútry a transportéry Segway. Tyto druhy poskytují výhody uživatelům i společnosti, hlavně tím, že zabezpečují mobilitu lidem, kteří mají fyzické hendikepy, a také substituují automobilovou dopravu. Mohou také vytvářet konflikty, a to hlavně tehdy, když jsou užívány na přeplněných nemotorizovaných zařízeních a když jejich uživatel nedodrží odpovídající jízdní etiketu. Někteří lidé chtějí zakázat používat určité kategorie PMD na nemotorizovaných zařízeních. Nicméně ve většině obcí jsou nepřeplněné chodníky a cesty, na kterých by užívání takovýchto zařízení nezpůsobilo větší obtíže. ní fér a ani to není efektivní ukládat zbytečná omezení na takové druhy jen proto, že jsou nové. Jakékoliv omezení by mělo být založeno na aktuálních problémech, které tato zařízení způsobují. Tam, kde omezení není opravdu ospravedlnitelné, budou pravidla často ignorována. Pro manažery nemotorizovaných zařízení je důležité vytvořit jasnou politiku zohledňující rozdílné druhy a aktivity. V mnoha případech je vhodné vykázat určitý typ PMD z určitého zařízení, alespoň tehdy a tam, kde by mohlo docházet s konfliktům s ostatními uživateli. Nicméně je nejlepší vyhnout se přílišným restrikcím. Manažeři zařízení by měli podporovat zodpovědné chování a pomáhat uživatelům v hledání vhodných míst pro jejich aktivity. Jakmile značky, brožury a úředníci určují, že je určitý druh nebo aktivita zakázána, měli by také poskytovat informace určující to, kde je povolena. Existují příklady řízení nemotorizovaných zařízení a výcvik uživatelů a vynucovacích programů, které podporují odpovědné sdílení a minimalizují konflikty. Literatura: A. Goodridge, S.G. The Segway Is a Vehicle: Implication for Operation and Regulation of the EPAMD in Traffic. (2003). Dostupné na B. Best Practice to Promote Cycling and Walking a How to Substitute Short Car Trips by Cycling and Walking. ADONIS Transport RTD Program, Evropská unie, Dostupné na C. Basic Access and Mobility. Online TDM encyklopedie, Victoria Transport Plicy Institute (VPTI), Dostupné na D. Litman, T. a S. Fitzroy: Safe Travel: Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts. VPTI, E. Litman, T. a R. Blair. Managing Personel Mobility Devices (PMDs) on Nonmotorized Facilities. VPTI, Dostupné na

12 F. Boyd, I. Pedestrian-Oriented Environments, Design and Safety of Pedestrian Facilities: A Recommended Practise of the Institute of Transportation Engineers. Institute of Transportation Engineers, G. Zeeger, C.: Pedestrian Facilities Users Guide: Providing Safety and Mobility, publikace FHWA-RD Informační centrum pro chodce a cyklisty (www.walkinginfo.org), Highway Safety Reseach Center, Federal Highway Administration, H. Liu, R. a R. Parthasarathy. Urban Street: Is There Room for Segway Human Transporter (HT), Second Urban Street Symposium, Anaheim, CA, USA, Dostupné na gulliver.trb.org/conferences/uss2/default.htm. Název originálu: Managing Diverse Modes and Activities on Nonmotorized Facilities: Guidance for Practitioners Zdroj: ITE Journal, 6/2006, s Překlad: Věra Streitbergová Korektura: ODIS

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR.

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Kdy je třeba řidičský průkaz: a. Při běžném výkonu služby si naši dopravní policisté všimli nabízených motokol. Ačkoliv

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu!

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Klimabündnis grenzenlos >>> Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Doprava je pro klima problémem číslo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci.

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Beroun 10. listopadu 2010 Mgr. Veronika Tomášková Evropské země s LEZ: Dánsko (Miljøzone) Itálie (Zona a traffico limitato) Německo (Umwelt Zone) Nizozemí

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

PROVOZNÍ ŘÁD Spolku JM-Net PROVOZNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Valná hromada zapsaného spolku dne 10.2.2005 schválila Provozní řád spolku, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a poté 8.1.2015 Radou spolku. Čl. 1

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 26 Senátní návrh na vydání zákona ze dne... 2010, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více