Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi"

Transkript

1 Řízení různých druhů a aktivit nemotorizovaných dopravních zařízení: návod pro praxi Todd Litman 1 Tento zajímavý článek ukazuje správnou cestu řízení nemotorizovaných dopravních zařízení, přičemž bere v úvahu rostoucí různorodost řady potenciálních aktivit a druhů. Objasňuje potenciální konflikty, popisuje základní principy řízení užívání nemotorizovaného zařízení a popisuje vhodné plánování, řízení a strategie vzdělávání. Úvod Teoreticky by mělo být jednoduché stanovit, kde by měl ten který druh dopravy jezdit: chodci by měli používat zařízení pro nemotoristy (pěší stezky, chodníky, cesty a pěšiny); dopravní prostředky s koly by měly používat silnice. V praxi to ale přesto může být složitější. Obyčejně jsou již chodníky a cesty používány určitými pojízdnými prostředky, mezi nimiž jsou invalidní vozíky, brusle a občas také bicykly. Uživatelé rostoucího množství druhů požadují povolení k tomu, aby mohli provozovat nemotorizovaná dopravní zařízení, včetně osobních mobilních zařízení (PMD) malá kolová zařízení, která poskytují osobní mobilitu, jako jsou invalidní vozíky, skateboardy a brusle a elektrická osobní pomocná mobilní zařízení (EPAMD), jako jsou ta uvedená na obr. 1. Obr. 1 - Elektrický skútr Osobní transportér Segway Může být složité tato zařízení zařadit do kategorií, protože mají rozdílné vlastnosti a využití. Existuje mnoho stupňů od chodce k chodci používajícímu chodítko, dále ke kolečkové židli poháněné pažemi, k elektrické kolečkové židli, k elektrickému skútru, k elektrickému vozítku, k vozítku na benzín, až k malému automobilu. Často není jasné, jak by měla být jednotlivá zařízení klasifikována a jakými pravidly by se měla řídit. Tato zařízení mohou přispět ke zvýšení mobility lidí a k nahrazení dopravy automobily, ale mohou také vytvořit nové problémy, jako jsou kongesce a rizika vůči ostatním nemotorizovaným uživatelům zařízení. A Je jich čím dál více, roste množství jejich druhů a 1 Todd Litman je zakladatel a výkonný ředitel Victoria Transport Policy Institute, nezávislé výzkumné organizace, která je zaměřena na vývoj inovativních řešení dopravních problémů. Její výzkum je využíván po celém světě při dopravním plánování a politických analýzách. Jeho práce zahrnuje rozšiřování rámce vlivů a možností týkajících se dopravního rozhodování, zlepšování srovnávacích technik a vytváření specializovaných technických koncepcí přístupných široké veřejnosti. Je členem ITE.

2 jsou stále výkonnější. Rostoucí část z nich má mechanický pohon. Nové praktiky plánování zařízení uzpůsobených pro invalidní vozíky umožňují PMD dosahovat vyšších rychlostí. Výsledkem je to, že vzrůstá potenciál pro střety mezi uživateli nemotorizovaných zařízení. Zavedení osobního transportéru Segway a lobbování jeho výrobců za to, aby mohl využívat chodníky, zvýšilo obavy mnoha skupin lidí, že by PMD mohla ohrožovat a vytlačit ostatní uživatele. Vzrůstá debata o tom, kde by takováto zařízení měla být používána, a o pravidlech, která by měla dodržovat. B Pro dopravní profesionály a veřejné orgány je stále důležitější rozhodnout se, jak by měly být nemotorizované prostředky řízeny, včetně toho, kde a kdy budou jejich specifické druhy a aktivity povoleny; pravidla, podle kterých se musí jeden každý z nich řídit; a jak by měla být taková pravidla prosazována a vymáhána. Tento článek zkoumá tyto problémy a zjišťuje principy a strategie vhodné pro řízení nemotorizovaných zařízení, a to hlavně s ohledem na PMD. Definice nemotorizovaných zařízení a jejich využití motorizovaná zařízení zahrnují pěší cesty a pěšiny některé jsou přednostně určeny pro chodce a jiné jsou určeny pro multimodální využití. Navíc je zde mnoho typů a druhů nemotorizovaných zařízení a aktivit, včetně těch, které lze považovat za chodce a těch, které jsou považovány za PMD, jak je shrnuto v tabulce 1. motorizovaná zařízení Orientované na chodce Multimodální Chodby (uvnitř budov) Stezky a cesty širšího využití Pěší cesty (vně budov) Pěší zóny Dvory Stezky pro kola (přivtělené k silnicím) Chodníky Cesty pro kola (cesty vytvořené tak, že upřednostňují bicykly a omezují objemy a rychlost automobilů) Cestičky Uživatelé nemotorizovaných zařízení Chodci Zařízení personální mobility Lidé Na lidský pohon Stojící lidé (dívající se, hovořící atd.) Pojízdné invalidní vozíky Lidé sedící na lavičkách a v kavárnách na Kolečkové brusle chodnících Procházející se lidé (jednotlivě nebo ve Skateboardy skupinách) Lidé hrající hry (honěná, míčové hry atd.) Koloběžky Lidé používající pomocné mobilní zařízení Bicykly (chodítka, rolátory) Chodci s kočárky, ručními vozíky a zavazadly Bicykly s přívěsy Běžci (jednotlivě nebo ve skupinách) Pérované tyče na skákání Vícedruhové Motorizované Chodci se zvířaty Bicykly na elektrický pohon Jezdci Motorové invalidní vozíky Jiné aktivity na chodnících Elektrické skútry Prodej na chodnících Skútry na benzínový pohon Žebrání Skútry typu segway Tabulka 1: motorizované zařízení a uživatelé nemotorizovaných zařízení

3 Právní a legislativní status Nařízení, která řídí využívání PMD, se liší, jak je to uvedeno v tabulce 2. Několik městských úřadů a 40 států již schválilo legislativu regulující jejich používání, často jako odpověď na tlak lobbystů za Segway. Většinou dovolují jejich používání na chodnících a obsahují definici EPAMD. Například: Elektrické osobní asistenční mobilní zařízení je samovyvažující dvoukolové netandemové zařízení určené pro přepravu právě jedné osoby poháněné elektrickým propulsním systémem s průměrným výkonem 750 wattů (jedna koňská síla), jejichž maximální rychlost na dlážděném povrchu je nižší než 20 mil za hodinu. Některá obsahují speciální opatření a omezení, jako je povinnost mít helmu nebo omezení provozní rychlosti a věku. * Poznámka: tato tabulka shrnuje legislativu a právní status týkající se EPAMD ve vybraných amerických jurisdikcích. Mnohé z těchto informací bylo přímo dostupných přes internetové stránky, jako jsou např. a V ostatních případech byly informace získány přes telefon od plánovacích úředníků. Tyto uvedené informace byly platné k lednu Francie Itálie a certifikovan ý a proto nelegální jako vozidlo α Povolené na chodnících, ne silnicích Povolený na chodnících do 6 km/h. K provozu na silnicích je potřebná certifikace jako vozidla (třeba jako moped). Organizace Segway se snaží změnit klasifikační systém. Lze je použít na chodnících do max. rychlosti 6 km/h. Státy Alabama HB 128 Město může zakázat používání EPAMD na veřejných pozemních komunikacích tam, kde je rychlostní limit vyšší než 25 mil/h, ale jinak neomezuje jejich provoz. Arizona Kalifornie Florida Georgie Senátní výnos č Senátní vý-nos č. 1918, signován a vstoupil v platnost v září 2002 Kapitola Senátní výnos č. 37, vydán 2003 Osoba používající EPAMD nebo ruční či motorizovaný invalidní vozík je považována za chodce, pokud ale není ruční invalidní vozík kvalifikován jako bicykl. Požaduje zvukové výstražné zařízení, reflektory a používání světel během noci. Užívání EPAMD může být omezeno místním výnosem. Osoba mladší 16 let musí mít, pokud jede na EPAMD, cyklistickou helmu. Kraj nebo město může zakázat provoz EPAMD na jakékoliv silnici, cestě nebo cyklistické stezce podle právních ustanovení, pokud oprávněný orgán rozhodne, že takový zákaz je nutný v zájmu bezpečnosti. EPAMD lze provozovat na pozemních komunikacích a chodnících tam, kde je udržován 48 palců široký průchod pro osoby s hendikepy, a nakazuje, že každá pomalejší než 6 km/h Pokud je pomalejší než 6 km/h Povolené na silnicích Nutná helma Ano Ano Ano Ano 16 Ano Ano Ano Ano Ano 16 Ano Ano 16 Jurisdikce Status Speciální charakteristiky Povolené na chodnících a cestách Evropská Pokud je unie Minimální věk

4 Illinois Veřejný zákon Maryland HB 869, platnost od října 2002 Michigan Zákon č. 494, platnost červenec 2002 Nové Mexiko Oregon Pensylvánie HB 298 Senátní výnos 787, 2003 Senátní výnos 1225, 2001 Texas HB 1997, schváleno v r Los Angeles, CA, USA w York, NY, USA San Francisco, CA, USA Seattle, USA WA, 8 mil/h na chodnících Komise Los Angelese pro hendikepované, která vedla výzkum pro zavedení vhodných politik Žádná stávající legislativa. Aktivní lobbování pro i proti Vydáno v listopadu 2002 okresní radou O konflikty se stará poradní rada pro chodce města Seattlu osoba provozující takovéto zařízení by měla mít stejná práva a povinnosti, jako mají chodci. Každá osoba provozující EPAMD na chodníku nebo silnici má veškerá práva a povinnosti chodce. Umožňuje místním úřadům regulovat používání. Osoba nemůže provozovat EPAMD na jakékoliv silnici, pokud k této silnici přiléhají chodníky a nebo pokud inzerovaná maximální rychlost překračuje určitou rychlost. Místní úřady mohou vyžadovat po uživatelích EPAMD, aby používali určené stezky pro kola, pokud tyto přiléhají k silnici. Operátor EPAMD jedoucí na chodníku, silnici nebo na stezce pro kola by měl mít práva a povinnosti chodce; měl by být dostatečně opatrný, aby předešel kolizím s chodci, a měl by dát přednost chodcům. EPAMD není motorové vozidlo ve smyslu dopravního zákona státu Oregon, krom toho, kdy je specificky provozováno podle zákona. Povoluje EPAMD na chodnících pro lidi s fyzickými omezeními a státní nebo komunální zaměstnance. Umožňuje městským úřadům uvalit restrikce na ochranu bezpečnosti chodců. Povoluje EPAMD na rezidenčních cestách, silnicích nebo veřejných silnicích s rychlostním limitem 30 mil/h nebo nižším, a to pouze tam, kde je přímé křížení silnice s pěší cestou nebo tam, kde není chodník. Města Žádná osoba nesmí provozovat EPAMD nebo motorizovanou hračku na chodníku, cyklistické stezce nebo cestě rychlostí vyšší, než je nutné a opatrné s ohledem na počasí, viditelnost, chodce a ostatní dopravní provoz, a musí dát přednost všem pěším chodcům. autorizovány pro veřejné používání na silnicích nebo chodnících podle šéfa městské policie. Občasné používání a žádná kontrola. Oddíl 104, čl. 5 dopravních pravidel San Francisca: Je zakázáno provozovat EPAMD na všech chodnících v městě a okrese San Francisco. SPAB doporučuje: zakázat provoz Segway na městských chodnících; zakázat provoz Segway na určitých silnicích a parcích v určených časech. Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 16 Pokud není zakázáno v místě Ano Ano Ano, ale ne na komunikaci pro motorová vozidla Pokud tam není chodník 12

5 Washigton, DC, USA (http://dcsegways.com) α (SPAB) Oddělení veřejných prací má vyhlásit řád pro vyloučení EPAMD z požadavků na motorová vozidla Pro provoz EPAMD nemusí být vyžadováno žádné povolení. EPAMD na chodníku nebo při přejíždění silnice po přechodu by mělo mít všechna práva a povinnosti vztahující se na chodce za stejných okolností vyjma toho, že provozovatel EPAMD musí dát na chodníku nebo přechodu přednost chodcům. Rychlost omezena na 10 mil/h méně a Ano 16 van Bergeijk, J. Segway Stumbles in Europe. Wired ws, Lze nalézt na Tabulka 2: Právní status vybraných PMD Principy při upřednostňování využívání různých zařízení Tato sekce se zabývá různými principy, které mohou pomoci určit pravidla, která by se měla používat na různé druhy dopravy a aktivity nemotorizovaných zařízení. Základní mobilita Jedním z principů, který lze aplikovat při upřednostňování druhů a aktivit, je relativní prospěch, který přináší společnosti. Přednost by měla být dána zvláště dopravě, která poskytuje základní mobilitu (přístup k sociálně hodnotným aktivitám, jako jsou základní služby, škola a zaměstnání, hlavně pro znevýhodněné skupiny obyvatel), před zájmovými a rekreačními aktivitami. C Některá PMD poskytují základní mobilitu; ostatní jsou hlavně rekreační. Některá poskytují obě funkce, v tom případě jim lze dát přednost podle specifického uživatele. Například Segway mohou poskytovat základní mobilitu lidem s hendikepy a rekreační mobilitu pro fyzicky zdatné jedince. Na ucpané cestě nebo chodníku by bylo vhodné omezit užívání Segway pouze pro lidi s hendikepy. Stejně tak by měla společnost dát vyšší hodnotu cyklistické dopravě pro dojíždění do zaměstnání, protože ta zabezpečuje základní mobilitu pro neřidiče, kteří mají pouze málo alternativ, a nahrazuje tak automobilovou dopravu (a snižuje tak takové problémy, jako jsou dopravní kongesce, ceny za parkování a znečišťující emise), ale současně dát nižší hodnotu čistě rekreační cyklistické dopravě. Zdraví a riziko nehod motorizovaná doprava (chůze, jízda na kole a jejich varianty) je fyzickým cvičením, které je důležité pro veřejné zdraví. Motorizované druhy doprav tuto výhodu nedávají. Riziko nehod se různí v závislosti na takových faktorech, jako je druh dopravy, uživatel a dopravní podmínky a také podle toho, jak je riziko poměřováno. Chodci a uživatelé PMD mají tendenci mít vyšší hodnoty nehod na míli než řidiči, ale mají nižší celkové riziko, protože: nemotorizované druhy doprav představují minimální riziko pro ostatní uživatele cest. Výsledkem je to, že přesun z motorizovaných na nemotorizované druhy doprav snižuje celkové počty nehod počítaných na osobu. nemotorizované výlety bývají kratší než motorizované a tudíž mohou snížit celkový počet mílí ujetých na osobu. vysoké počty nehod chodců a cyklistů částečně jako následek, protože lidé s vyššími rizikovými faktory mají tendenci využívat tyto druhy dopravy, včetně dětí a starších

6 lidí. Zručný a odpovědný dospělý člověk, který přejde od řízení k těmto druhům dopravy, se střetává s menšími dodatečnými riziky, než představuje průměr. Dopad na ostatní uživatele Jiným principem pro řízení veřejných zařízení je to, že by jejich uživatelé neměli být příčinou nevhodných dopadů na ostatní uživatele. Podle tohoto principu by měly mít aktivity způsobující menší externí náklady přednost před těmi, které mají vyšší externí náklady. V porovnání s chodci mají PMD tendenci zabírat více místa, protože jsou fyzicky větší a rychlejší a vyžadují více úhybové vzdálenosti. Mohou také znamenat pro ostatní vyšší riziko úrazu, protože jsou rychlejší, těžší a tvrdší (většina z nich je z tvrdého kovu nebo plastových rámů). To vše může ospravedlnit omezení jejich užívání, aby se předcházelo kongescím a riziku nemotorizovaných zařízeních, která mohou vytlačit ven ostatní uživatele, třeba chodce. Nicméně v porovnání s dopravou automobily PMD spíše snižují dopravní kongesce, náklady na užívání silnic a parkovacích zařízení, riziko nehod a emise znečišťujících látek. Souhrn Tabulka 3 porovnává klíčové údaje týkající se různých druhů nemotorizovaných zařízení a aktivit. Základní mobilita indikuje, zda aktivita poskytuje přístup k cílům, které by jinak nebyly dostupné. Vlivy na kongesce odrážejí velikost a cestovní rychlost. Riziko pro ostatní představuje jednoduchost kontroly, stavu, rychlosti, hmotnosti a tvrdosti. Tyto údaje by měly být využity k tomu, aby reflektovaly specifické podmínky a hodnotu pro společnost. Kupříkladu - plánovači by mohli chtít po poradním výboru složeném z občanů nebo obecních úředníků, aby zařadili a klasifikovali tyto druhy a aktivity za tím účelem, aby pomohli stanovit priority jejich používání. Mohlo by být užitečné rozdělit určité kategorie pro ještě detailnější analyzování. Například určitá cyklistická doprava zabezpečuje základní mobilitu, ale jiná cyklistická doprava slouží k rekreaci. Mohlo by být užitečné mít oddělené kategorie pro jízdu na kole do zaměstnání a pro rekreaci. Druh nebo aktivita Základní mobilita Fyzické schopnosti Vliv na kongesce Riziko pro ostatní Stojící lidé N/A N/A Minimální Žádné Lidé sedící na N/A N/A Minimální Žádné lavičkách a v kavárnách Prodavači N/A N/A Střední až velký Nízké s vozíky Jednotliví Vysoká Ano Minimální Nízké chodci Chodci ve Vysoká Ano Střední Nízké skupinách Chodci s dětmi Vysoká Ano Střední Nízké Hrající si děti Střední Ano Střední Střední Chodci se zvířaty Střední Ano Střední až velký Nízké

7 Ručně poháněné Velmi vysoká Ano Střední Nízké invalidní vozíky Motorem poháněné Velmi vysoká Střední Střední až vysoké invalidní vozíky Běžci Střední Ano Střední Střední Bruslaři, jezdci Nízká Ano Střední Střední na skateboardu a koloběžkách Poháněné skútry Vysoká pro Střední Střední a transportéry Segway hendikepované občany; nízká pro rekreační užití motorové jízdní kolo Střední Ano Střední až velký Střední až vysoké Motorové jízdní Nízká Velký Vysoké kolo Jezdci Nízká Někteří Velký Střední až Lidé s ručními vozíky a nákupními kárkami vysoké Střední Ano Střední až velký Nízké až střední Tabulka 3: Porovnání využívání nemotorizovaných zařízení Řízení využívání nemotorizovaných zařízení Často se diskutuje o tom, které druhy - a to hlavně která PMD - by měla být povolena a na které kategorii zařízení. Významná debata je o tom, zda by měly být transportéry Segway a bruslaři připuštěni na chodníky a zda by měly být elektrická jízdní kola a skútry připuštěny na víceúčelové cesty. E Jiný přístup, který je často nejproduktivnější, je přijmout to, že minimálně některá PMD budou připuštěna na minimálně některá nemotorizovaná zařízení. Důraz by měl být kladen na určení toho kdy, kde a jak by se to mělo stát. F-H To pomůže ochránit ostatní uživatele nemotorizovaných zařízení při maximalizování výhod PMD. Jinak řečeno - často je lepší se zaměřit na chování uživatele než se soustředit na druh vozítka. Spíš než debatovat o tom, zda by měly být transportéry Segway připuštěny na všechny chodníky je často lepší určit, kdy a kde by měly být zakázány; zda by měly být omezeny na určité uživatele; zda by po nich mělo být vyžadováno, aby dávaly přednost ostatním uživatelům chodníku; jaká je možná jejich nejvyšší rychlost; a jaké vzdělání a vynucovací praktiky by měly být praktikovány. Stejně tak se to týká bicyklů - protože jak klasické bicykly, tak elektricky poháněné bicykly vyžadují shodný prostor a dosahují shodné maximální rychlosti, je důležitější se při řízení provozu bicyklů na cestách zaměřit na chování jezdce než na druh pohonu. Tyto otázky jsou vysvětleny níže.

8 Kdy, kde a kdo Na přeplněných cestách mají větší a rychlejší druhy vozítek tendenci způsobovat kongesce a být rizikem pro ostatní uživatele. Mohlo by být tudíž užitečné limitovat určité druhy a aktivity na určitá zařízení v určitých časech; jde například o chodníky v centrálních obchodních oblastech nebo o rekreační cesty během rušných víkendů. Stejně tak by bylo vhodné omezit užívání určitých druhů na určité uživatele, ať už lidi s fyzickými hendikepy, kteří je potřebují pro svou základní mobilitu, nebo lidi, kteří jsou trénovaní, testovaní a mají licenci umožňující zodpovědné užívání. Informace o takovýchto omezeních by měla být jasně zveřejněna. Značky, publikace a jiné informační zdroje indikující, že určité dopravní zařízení nebo aktivita je zakázána ( Zde je zakázáno jezdit na bicyklu ) by měla také dávat informace o tom, kde je povolena ( Zde můžete jezdit na bicyklu ). Pokud budou omezení neoprávněná nebo alternativy budou neadekvátní, budou tato pravidla často uživateli a vynucovacími orgány ignorována. Je to časté u bicyklů. Výsledkem je dvojznačnost, zmatek a snížení respektu vůči takovýmto nařízením. Níže jsou uvedena možná pravidla pro určení toho, za jakých podmínek smějí být PMD připuštěna na nemotorizovaná zařízení. Tam, kdy a kde je adekvátní prostor a minimální riziko. Například druhy s nízkou sociální hodnotou (primárně rekreační) a s vysokým dopadem na ostatní, jsou jsou např. skateboardy a elektrické bicykly, by mohly být povoleny mimo dopravní špičku, ale zakázány, pokud dochází k zácpám. Tam, kdy a kde je provozní rychlost PMD kontrolována, aby nebyli ohroženi ostatní uživatelé. Například na určité jednotlivé cestě může být stanovena maximální rychlost pro bicykly nebo pro transportéry Segway. Tam, kdy a kde není vhodná alternativní cesta. Například jízda na bicyklu může být povolena na cestě nebo chodníku tam, kde neexistuje přiměřená cesta na silnici (to má význam zejména na mostech a paralelně s rušnými silnicemi). Tam, kdy a kde mohou být ukázány smysluplné bezpečnostní záruky k minimalizaci konfliktů. Například jízda na bicyklu nebo na Segway může být povolena, pokud zde je adekvátní výuka a vymáhání dopravních pravidel. Pro uživatele se specifickými nároky (jako jsou hendikepovaní lidé nebo zaměstnanci, kteří užívají vlastní dopravní zařízení pro svou práci) nebo pro ty, kteří jsou trénovaní, testovaní a licencovaní. Hierarchie využití Dopravní pravidla jsou dobře definována a vynucována, pokud jde o silniční dopravu, ale méně jasná jsou, pokud jde o nemotorizovaná zařízení. Řízení nemotorizovaných zařízení vyžaduje definování toho, kdo by měl dávat přednost a za jakých podmínek, a to podporované odpovídajícím výcvikem a vynucováním (viz obr. 2). Možná hierarchická pravidla jsou uvedena níže. Ty druhy, které poskytují základní mobilitu (jako je chůze a invalidní vozíky) a veřejné služby (policie, poštovní zaměstnanci atd.) by měly mít prioritu před ostatními druhy a aktivitami, pokud dojde ke konfliktu. Uživatelé s hendikepy by měli mít přednost před zdravými uživateli. Pomalejší a menší druhy by měly mít přednost před rychlejšími a většími druhy. Například bicykly by měly dát přednost koloběžkám; koloběžky by měly dát přednost chodcům.

9 Druhy s menší prioritou mohou být omezeny, ať už kompletně nebo v určitých časech a místech. Například jízda na kole, bruslích nebo na zvířeti by mohla být povolena na místech určených pro chodce pouze v časech a místech, kdy nejsou přeplněny, ale nikoliv v rušných časech a místech. Tam, kde existuje konflikt a podmínky jsou vhodné, mohou být cyklisté, bruslaři a běžci podněcováni nebo po nich může být vyžadováno, aby užívali sousední silnice spíše než chodníky a cesty. Speciální úsilí by mělo být věnováno tomu, aby se vyšlo vstříc širokému okruhu uživatelů (včetně cyklistů, bruslařů a běžců) tam, kde nejsou dostupné vhodné alternativní trasy (sousedící silnice jsou nevhodné). Všichni uživatelé zařízení by měli dávat pozor speciálně tehdy, když míjejí děti nebo zvířata. Zvláštní zřetel by měl být věnován jezdcům tam, kde mají dovoleno jezdit. Koně se lehce splaší a je těžké s nimi manévrovat. Minimálně některé veřejné cesty by měly být určeny pro lidi se fyzickými hendikepy. Na těchto cestách by měly být umývárny, které budou splňovat určité standardy dostupnosti. Obr. 2 - příklady upozornění na sdílení cesty. Tyto značky indikují, kdo má dát komu přednost. Omezení rychlosti Protože s rostoucí rychlostí narůstají požadavky na prostor a roste i riziko, je omezení rychlosti důležité pro řízení provozu PMD. Následují některá možná pravidla: Pro každý druh vozítka by měla být určena maximální rychlost založená na fyzickém stavu zařízení. Některé povrchy zařízení snesou jízdu na bicyklu pouze v max. rychlosti 10 mil/h; jiná snesou jízdu na bicyklu i v rychlosti 15 mil/h. Maximální možná rychlost by měla klesat v souvislosti s tím, jak je zařízení více naplněno a čím je užší. Cyklisté, bruslaři a motorizované druhy by měli snížit svou rychlost, pokud užívají víceúčelové cesty (maximálně 6-12 mil/h) a dávat přednost nemotorizovaným druhům. Rychlejší jezdci by měli užívat silnice. Pokud není reálné vynucení dodržování maximální povolené rychlosti, musí být ta PMD, která mohou jet rychleji, vyloučena ze zařízení určených pro chodce, protože zde mohou ohrozit ostatní uživatele.

10 Souhrn strategií řízení Tabulka 4 sumarizuje různé typy regulací, které mohou být aplikovány na nemotorizovaná zařízení. Mohou být aplikována v různých kombinacích. Co Kdo Kde Kdy Jak Charakteristika designu Rychlost Dávaní přednosti Příklady Určitá zařízení (motorizovaná PMD, bicykly, bruslaři atd.) jsou vyloučena z chodníků a cest. Lidé s hendikepy mohou užívat PMD na chodnících a cestách (mohou k tomu potřebovat některý druh certifikace nebo doporučení od lékaře). Určitá PMD vyžadují, aby jejich uživatelé byli vycvičeni a certifikováni nebo je mohou používat pouze zaměstnanci servisních služeb (jako např. policie). Určitá PMD jsou zakázána v určitých oblastech. Určitá zařízení nebo aktivity jsou zakázány v určitých časech (hodiny během dne, dny v týdnu, měsíce v roce atd.). Omezit určité typy chování, která vytvářejí konflikty. PMD jsou povolena pouze tehdy, pokud jejich kola mají menší průměr, než je určená velikost, jsou nemotorizovaná nebo mají menší než určený pohonný limit, jsou menší než určitá velikost, atd. PMD nejsou povolena, pokud jejich rychlost přesahuje určenou hodnotu. Určité typy uživatelů musí dát přednost ostatním uživatelům, jako např. cyklisté chodcům. Tabulka 4: Typy regulací Výcvik a vynucování Efektivní výcvik a vynucování jsou důležité pro řízení nemotorizovaných zařízení. Značky, brožury a mapy mohou pomoci při výuce uživatelů, pokud jde o to jak sdílet zařízení, jak jsou vynucována pravidla nemotorizované dopravy a jak sdělovat jejich porušení. Efektivní vynucovací program musí překonat různé bariéry. Policisté nemusí být obeznámeni s dopravními předpisy a pravidly vztahujícími se na PMD. Narušování nemotorizované dopravy, hlavně dětmi, je dávána malá priorita ze strany úředníků a celé společnosti. Standardní dopravní pokuty se mohou zdát vůči dětem přehnané. Uživatelé PMD mohou ignorovat předvolání, pokud policejní odbor nevytvoří procesní systém, který bude moci efektivně a efektně nařídit předvolání za porušení těm, kteří nepředloží policistům řidičský průkaz. Řízení nemotorizovaných zařízení může vyžadovat vytvoření nových právních vynucovacích praktik. Vynucování dopravních předpisů na nemotorizovaných zařízeních je důležité hlavně za podmínek jejich přecpanosti, jako je tomu třeba na chodnících v centru měst během víkendů a na rekreačních cestách během letních víkendů. Regulace a vynucovací praktiky by měly dát základní mobilitě přednost před ostatními aktivitami. Specifická nařízení a pravidla by měla být požadována pro chodce se zvířaty, pro lidi s vozíky a ostatní aktivity, které mohou brzdit proud chodců. Může být významné zajistit, aby nebyl proud chodců bržděn pouličními zařízeními (značky, poštovní schránky, popelnice, stojany na kola, atd.), kavárenskými stolečky

11 nebo žebráky. Vhodným prvním krokem je zavedení takové politiky, která definuje minimální akceptovatelnou šíři dopravního proudu chodců. Takováto politika by měla například ustanovit, že chodníky v obchodních čtvrtích by měly být dostatečně široké, aby mohly pojmout minimálně dva invalidní vozíky vedle sebe (minimálně 7 stop volné šíře), a také to, aby chodníky v rezidenčních čtvrtích byly dostatečně široké, aby mohly pojmout minimálně dva chodce jdoucí vedle sebe (minimálně 5 stop volné šíře). Větší minimální volná šířka může být vyžadována v oblastech s významně silnými proudy chodců. Závěry Zvyšující se různost dopravních druhů užívajících nemotorizovaná zařízení, včetně PMD, stejně jako motorizované invalidní vozíky, skútry a transportéry Segway. Tyto druhy poskytují výhody uživatelům i společnosti, hlavně tím, že zabezpečují mobilitu lidem, kteří mají fyzické hendikepy, a také substituují automobilovou dopravu. Mohou také vytvářet konflikty, a to hlavně tehdy, když jsou užívány na přeplněných nemotorizovaných zařízeních a když jejich uživatel nedodrží odpovídající jízdní etiketu. Někteří lidé chtějí zakázat používat určité kategorie PMD na nemotorizovaných zařízeních. Nicméně ve většině obcí jsou nepřeplněné chodníky a cesty, na kterých by užívání takovýchto zařízení nezpůsobilo větší obtíže. ní fér a ani to není efektivní ukládat zbytečná omezení na takové druhy jen proto, že jsou nové. Jakékoliv omezení by mělo být založeno na aktuálních problémech, které tato zařízení způsobují. Tam, kde omezení není opravdu ospravedlnitelné, budou pravidla často ignorována. Pro manažery nemotorizovaných zařízení je důležité vytvořit jasnou politiku zohledňující rozdílné druhy a aktivity. V mnoha případech je vhodné vykázat určitý typ PMD z určitého zařízení, alespoň tehdy a tam, kde by mohlo docházet s konfliktům s ostatními uživateli. Nicméně je nejlepší vyhnout se přílišným restrikcím. Manažeři zařízení by měli podporovat zodpovědné chování a pomáhat uživatelům v hledání vhodných míst pro jejich aktivity. Jakmile značky, brožury a úředníci určují, že je určitý druh nebo aktivita zakázána, měli by také poskytovat informace určující to, kde je povolena. Existují příklady řízení nemotorizovaných zařízení a výcvik uživatelů a vynucovacích programů, které podporují odpovědné sdílení a minimalizují konflikty. Literatura: A. Goodridge, S.G. The Segway Is a Vehicle: Implication for Operation and Regulation of the EPAMD in Traffic. (2003). Dostupné na B. Best Practice to Promote Cycling and Walking a How to Substitute Short Car Trips by Cycling and Walking. ADONIS Transport RTD Program, Evropská unie, Dostupné na C. Basic Access and Mobility. Online TDM encyklopedie, Victoria Transport Plicy Institute (VPTI), Dostupné na D. Litman, T. a S. Fitzroy: Safe Travel: Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts. VPTI, E. Litman, T. a R. Blair. Managing Personel Mobility Devices (PMDs) on Nonmotorized Facilities. VPTI, Dostupné na

12 F. Boyd, I. Pedestrian-Oriented Environments, Design and Safety of Pedestrian Facilities: A Recommended Practise of the Institute of Transportation Engineers. Institute of Transportation Engineers, G. Zeeger, C.: Pedestrian Facilities Users Guide: Providing Safety and Mobility, publikace FHWA-RD Informační centrum pro chodce a cyklisty (www.walkinginfo.org), Highway Safety Reseach Center, Federal Highway Administration, H. Liu, R. a R. Parthasarathy. Urban Street: Is There Room for Segway Human Transporter (HT), Second Urban Street Symposium, Anaheim, CA, USA, Dostupné na gulliver.trb.org/conferences/uss2/default.htm. Název originálu: Managing Diverse Modes and Activities on Nonmotorized Facilities: Guidance for Practitioners Zdroj: ITE Journal, 6/2006, s Překlad: Věra Streitbergová Korektura: ODIS