Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet"

Transkript

1 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže Města Český v roce 2012 Výzva č. 1 Opatření č. 1 Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace na daný kalendářní rok, min. částka: 5 000, max. částka:50 000, spoluúčast min.: 30 Projekty navržené k podpoře: Ev. č. Žadatel (IČ) Název 1 MO ČRS Český ( ) Rybářské kroužky , , ,- Zkvalitnění a zatraktivnění činnosti dvou rybářských kroužků zlepšením jejich vybavení a možností přípravy. Výuka rybářských předpisů, příprava na rybářské zkoušky nových členů ČRS, získávání nezbytných dovedností rybáře, příprava na rybářské soutěže na různých úrovních. Rybářské kroužky jsou zaměřeny na děti a mládež od zahájení do skončení povinné školní docházky. 2 OS ČČK Český Hlídky mladých zdravotníků , ,- ( ) krajské kolo Soutěž hlídek mladých zdravotníků je 1 denní postupová soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, členěná podle věku soutěžících do dvou kategorií z celého jihočeského kraje. Soutěže se účastní pětičlenné hlídky (velitel + 4 členové). Vítězné družstvo postupuje do vyššího kola republikové soutěže. Tuto soutěž zajišťujeme vždy po cca 5 letech. Soutěže se účastní celkem 7 družstev v I. kategorii a 7 družstev v II. kategorie. Jde o družstva, která postoupí z jednotlivých okresů jihočeského kraje do této vyšší krajské soutěže. V loňském roce zajišťoval HMZ-krajské kolo ČČK Tábor. Projekt se týká věkové kategorie dětí: I. stupeň žáci ročníků ZŠ II.stupeň žáci ročníků ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento projekt realizujeme vždy po cca 5 letech, tak aby se postupně vystřídaly jako hlavní organizátoři všechny oblastní spolky ČČK v jihočeském kraji. Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci poskytovatelů finanční prostředky pro zajištění tohoto. (OS ČČK, Úřad ČČK Praha, VZP, Město Český ). Soutěž HMZ se bude konat 22. května 2012 v prostorách Městského parku a historické části v Českém ě. Zázemí poskytne Střední zdravotnická škola, Tavírna 342, Český 1

2 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 3 OS ČČK Český Okresní studijní středisko , , ,- ( ) Okresní studijní středisko je určeno pro děti ve věkovém rozmezí 6-16 let. Upřednostněni jsou děti, které jsou členy Mládeže a zájmových kroužků ČČK a děti, které se účastní Hlídek mladých zdravotníků a Dne plného prevence. Celý projekt je připraven pro 20 dětí a je zajištěn 6 pracovníky (zodpovědná osoba, hlavní vedoucí, zástupce vedoucího, oddíloví vedoucí, asistenti, zdravotník) Oblastního spolku Českého červeného kříže Český. V rámci vzdělávacího programu Okresního studijního střediska se děti seznámí s první pomocí, nácvikem umělého dýchání, masáží srdce, ošetřováním namaskovaných poranění, s vyhledáváním zraněných osob v terénu pomocí rojnice. Jedná se o několika denní akci, kde bude průběžně zajištěna výuka 1. pomoci v rámci Směrnice, vydané ČČK, jak po stránce teoretické tak i praktické. Technické a organizační zázemí společně s ubytováním a poskytnutím stravy bude zajištěno v rekreačním zařízení Olšina VLS ČR s.p., H.Planá v objektu Dětský tábor Olšina v oblasti Lipenské přehrady v Jihočeském kraji. GPS: 48 46'58.922"N, 14 7'22.987"E. Tento projekt pořádá OS ČČK již 9. rokem. Zájem ze strany účastníků je trvalý a je předpoklad, že za pomoci poskytovatelů Okresní studijní středisko bude pořádáno i v dalších letech. 4 OS ČČK Český Hlídky mladých zdravotníků , , ,- ( ) okresní kolo Soutěž hlídek mladých zdravotníků je 1 denní postupová soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, členěná podle věku soutěžících do dvou kategorií z celého okresu Český. Soutěže se mohou účastnit pětičlenné hlídky (velitel + 4 členové). Vítězné družstvo postupuje do vyššího kola krajské soutěže, které v letošním roce rovněž zajišťujeme (termín ). Soutěž navazuje na úspěšné akce z předchozích ročníků, kdy se v nich aktivně každoročně zapojilo cca 100 žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Projekt se týká věkové kategorie dětí: I. stupeň žáci ročníků ZŠ II.stupeň žáci ročníků ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento projekt realizujeme každoročně z důvodu velkého a trvale se zvyšujícího zájmu ze strany ZŠ a víceletých gymnázií. Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci poskytovatelů finanční prostředky pro zajištění tohoto. (OS ČČK, Úřad ČČK Praha, VZP, Město Český ). Soutěž HMZ se bude konat 17. května 2012 v prostorách Městského parku v Českém ě. Zázemí poskytne Střední zdravotnická škola, Tavírna 342, Český. 2

3 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 5 Folklórní klub soubor Růže ( ) Regionální kolo celostátní soutěže Zpěváček , , ,- 6 Folklórní soubor Růže byl pověřen, aby v letošním roce připravil regionální kolo celostátní soutěže Zpěváček. Tato soutěž má již sedmnáctiletou tradici v celé České republice a svou osobností ji zaštiťuje Peter Dvorský. Soutěž je zaměřena na folklórní zpěv, ale není to akce věnovaná pouze dětem z folklórních souborů. Cílem Zpěváčka je zapojení co největšího počtu zpěváků i ze škol a ZUŠ. Soutěže se v loňském roce účastnilo 6000 dětí, což je obrovský počet v porovnání s jakoukoliv jinou soutěží. Soutěžící hodnotí odborná porota. Cílovou skupinou jsou děti od 10 do 15 let. Aktivita tohoto zaměření je také součástí společenského působení na děti v rámci prevence patologických jevů, protože jakákoliv aktivní činnost dětí pro ně samé může být formou seberealizace, kterou poté nemusí nacházet v problematických oblastech. ZŠ Český Za Nádražím Zájmový kolotoč , , ,- ( ) Zájmový kolotoč je projekt, který posiluje vazbu dětí k aktivně a účelně využitému volnému(mimoškolnímu) času. Učí děti organizovat a plánovat své činnosti, rozšiřuje spektrum zájmových aktivit na naší škole o dva nové kroužky a především zachovává stávající odpolední aktivity v družině. Základ celého tvoří princip aktivního učení tj. zodpovědný přístup k rozvoji osobnosti přes činnostní a prožitkové techniky práce. Víme a jsme si vědomi toho, že hlavním organizátorem zájmové činnosti je zdejší DDM, přesto chceme být školou nabízející podanou ruku rodičovské veřejnosti k zodpovědnějšímu využití volného času dětí po bezprostředním konci školy, kdy mnozí rodiče(pracovně zaneprázdněni) nemohou vyzvednout své děti. Popis jednotlivých aktivit : 1. Hudební hravá forma práce v hudebním projevu dětí se zaměřením na kytaru, klávesy, zobcovou altovou flétnu 2. Výtvarná poznávání výtvarných technik (fimo hmota, barvy na sklo, decoupague, fotokarton silikonové formy apod. Kroužky ad 1,2 navštěvují děti 1.stupně/ 4 skupiny dětí / 2h týdně a jejich obsazení je plně využité pro každý pracovní den tj. 15*4= 60 dětí + 60 dětí Projekt v minulém roce, zaměřený na prvostupňové děti (323 žáků), procentuálně oslovil 55,6 dětí na ZŠ. 3.Logická pomocí logických her vést děti k zájmu o matematickou oblast 4.Technická práce s konstrukční stavebnicí, rozvoj technické představivosti a manuální zručnosti dětí. Kroužky ad3,4 budou nově otevřeny v případě úspěšnosti grantové výzvy. Předpokládáme, že cílovou skupinu budou tvořit děti ročníku ZŠ. Obsazení a časová dotace 30dětí/1h/týdně. 3

4 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 7 8 KRAJINAK, o.s. GISím, tedy jsem , , ,- ( ) Projekt si klade za cíl nabídnout mládeži další možnost trávení volného času. Aktivitu, která zábavnou formou seznámí žáky tříd s interaktivními (chytrými) mapami a technologií geografických informačních systémů (dále GIS). GIS v sobě logicky spojuje informatiku a geografii, ale rovněž matematiku a další obory jako historii, ekologii atd. V duchu sloganu Poznej mapy, které myslí, dneska jim říkáme GISy žáci během 10ti setkání na jaře 2012 (duben - červen) a 10ti setkání na podzim (září listopad) prozkoumají Český a jeho okolí z úhlu pohledu dětí svého věku a budou hledat odpovědi na otázky, které je o našem městě mohou zajímat. Např. kolik je v našem městě obchodů se zmrzlinou a kde leží, ve které restauraci je dětský koutek, kde jsou ve městě a okolí dětská hřiště, kde jsou ohniště na opékání buřtů, jakož i složitější témata typu jakou optimální cestu si zvolit, pokud chci navštívit určitá místa nebo zjistit stavy na vodních tocích apod. K daným otázkám budou hledat relevantní informace a z nich pak vytvoří chytrou mapu (geografický informační systém), která jim pomůže nalézt odpovědi na jejich otázky. Součástí je i seznámení s existujícími GIS na internetu s dostupnými mapovými službami, pomocí nichž lze lépe poznat naše město a jeho okolí. Aktivity : Žáci se během celkem 20ti setkání ročně seznámí s tím, co je GIS, kde všude se s ním dnes a denně potkávají, k čemu všemu jim GIS může být v běžném každodenním životě užitečný a sami si prakticky vytvoří z informací získaných v terénu s pomocí GPS, fotoaparátu a s pomocí dalších informací vlastní GIS Virtuální dětský Český. Naučí se, jak lze informace o rozličných jevech získat a jakými způsoby je lze zobrazit, přečíst a prezentovat. Výsledky budou sami účastníci prezentovat v listopadu svým kamarádům na školách v rámci celosvětové aktivity GIS Day Cílovou skupinou jsou žáci 6.-9.tříd, kteří jsou zvídaví, rádi se ptají, rádi hledají odpovědi na otázky: Kde?, Co?, Proč?, Jak?, mají zájem o informace, chtějí znát, jak informace získávat, číst, třídit, uspořádat, analyzovat atd. Domoradice dětem o.s. Český ( ) Domoradice dětem , , ,- 4

5 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Letos již třetím rokem pořádáme akce pro rodiny s dětmi (sportovní den, čarodějnický rej, drakiáda, naučnou cestu lesem, mikulášskou nadílku, setkání u vánočního stromečku). Aktivity stále přidáváme, a tím se snažíme zaplnit rok akcemi na čerstvém vzduchu, kde se zabaví rodiče i děti. Formou zábavy se snažíme utužit fantazii a kreativitu dětí. Za cíl máme především zajištění aktivního trávení volného času formou vzdělávacích programů pro děti z Domoradic a okolí. Ev. č. Žadatel (IČ) Název 9 CPDM o.p.s. Český ( ) Výtvarné projekty pro neorganizované děti , , ,- Projekt je složen ze 3 podprojektů, a to: 1) Sochy a děti - Na předem připravených lipových fošnách budou mít děti i pedagogové možnost pomocí kvalitních dlát a palic a pod odborným vedením akademického sochaře Petra Fridricha vyzkoušet si tvorbu reliéfu a jiných výtvarných praktik. Realizace tohoto se uskuteční od pondělí 23.dubna do pátku 27.dubna 2012 vždy od osmi do šestnácti hodin. Vždy po 2 hodinových intervalech se budou měnit jednotlivé třídy základních škol - jedna třída dětí bude mít na samotnou činnost vyhrazeno 2 hodiny. Za den se takto vystřídají 4 třídy, za týden celkem 20 tříd. 2) Výtvarný podzim v Boudě - Jde o integrované výtvarné setkání, při kterém se budou děti a mládež seznamovat s různými uměleckými řemesly a jejich pracovními metodami pod vedením erudovaných lektorů (ak. soch Petr Fidrich, Michal Hudičák, Pavlína Vaculíková, Eva Nováková). V prostorách NZDM Bouda a jeho nejbližšího okolí vznikne několik pracovních stanovišť, které budou nabízet příchozím celou škálu výtvarných činností. Jedná se o malbu na sklo, malbu na plátno, drobné řezbářství, drátkování kamenů a o výrobu šperků. Naším hlavním cílem je oslovit s nabídkou účasti jednak neorganizované děti a mládež, ale také děti z vybraných a základních škol a zvláštních škol. Tento pod projekt se uskuteční v termínu od 15.října do 19.října 2012 denně vždy od 8.00 do hodin. 3) V Boudě proti nudě - V tomto pod nabízíme dětem a mládeži širokou škálu výtvarně uměleckých aktivit v čase letních prázdnin. Samotný podprojekt je zaměřen na volně příchozí děti a mládež a personálně jej zajišťují zaměstnanci CPDM,o.p.s. Tato akce se uskuteční od 2.do 6. července 2012 a následně pak od 20. do 24. srpna 2012 od 9.00 do hodin. Dílčí aktivity jsou následující: malba na plátno (společné dílo), Malování na trička, Malba na sklo, Výroba šperků, keramika (výroba různých keramických výrobků), výroba twisteru, venkovní aktivity (ping-pong, ruské kuželky, petang ) 5

6 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ CPDM o.p.s. Český ) Filmová laboratoř , ,- 64, ,- a) Cíl : Tento projekt chápeme jako rozšiřování možností pro neformální vzdělávání a výchovu v oblasti filmu, střihu, animační tvorby a podporu budoucího profesního orientování mládeže v těchto oborech. Realizací tohoto hodláme nabídnout dětem a mládeži prostor pro jejich seberealizaci v těchto zájmových oblastech, a dále tak rozšířit rozsah poskytovaných činností NZDM Bouda. Naším hlavním důvodem je zajistit možnost poskytovat tyto zájmové činnosti pravidelně v průběhu celého roku 2012, a dále podpořit technické zázemí Filmové laboratoře. b) Aktivity : Celá realizace je rozdělena do dvou částí: b) ad 1. První část je určena pro pravidelné účastníky. Jedná se o společné setkávání jednou týdně (o víkendu) na 2 hodinový kurz, na němž se zájemci budou učit tvořit psát scénář, základy kamery, animace a post-produkce. Hlavním záměrem této části je vytvořit skupinu lidí, která se bude pravidelně scházet. Během těchto schůzek se boudou účastníci podrobně seznamovat s tvorbou filmových děl a dále budou sami zapojeni do jejich tvorby. b) ad 2. Druhá část je určena pro širší veřejnost. Jedná se o dva 10-ti denní Kurzy animovaného filmu, na nichž si příchozí budou moci vyzkoušet tvorbu animovaných filmů pomocí jednoduchých technik. Hlavním záměrem obou těchto kurzů je seznámit širší veřejnost s tvorbou animovaných děl, a dále propagovat tvorbu animovaného filmu. Součástí těchto kurzů budou i veřejné projekce. Také hodláme znovu oslovit manžele Zdeničku a Gena Deitchovi (světově uznávané animátory), jež se budou těchto projekcí účastnit a podílet se s publikem o své zkušenosti s prací na animovaných filmech. c) Cílová skupina: Primárně je projekt určen dětem a mládeži ve věku od 8-mi do 26-ti let, avšak předpokládáme, že se jej budou účastnit také dospělí lidé, převážně rodiče těchto dětí, a dále širší veřejnost jež bude přítomná na projekcích vzniklých děl. CPDM o.p.s. Český ( ) Elektronicky tištěný časopis Časák ICM , ,- 42, ,- a)cíle - I nadále vytvářet prostor pro děti a mládež, kteří mají zájem o novinářskou a literární práci v oblastech -novinářské práce (zpravodajství reportáže, rozhovory, komentáře ad.), fotografické a výtvarné tvorby, literární tvorby (literární tvorba menšího rozsahu fejetony, povídky, básničky ad.) Pomoci zájemcům z řad dětí a mládeže neformálním způsobem rozvíjet jejich talent v této oblasti a ukázat jej jako příklad vrstevníkům ad.. Motivovat i další děti a teenagery k novinářské a literární činnosti b) Elektronický časopis - noviny (zároveň s možností napojení na webové stránky CPDM ICM Český ), jehož úkolem je iniciovat a zároveň prezentovat informace a tvorbu od jednotlivců i kolektivů (školní kolektivy, dětské oddíly, apod.) ve výše uvedených oblastech. Struktura těchto internetových novin nebude příliš svázaná naopak jednotlivé bloky a rubriky vycházejí ze zájmu a možností přispěvovatelů, proto se v průběhu roku mohou měnit. 6

7 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Struktura Časáku ICM : Pozvánky a tipy co kde se pro děti a mládež zajímavého děje a připravuje, Reportáže informace o uskutečněných zajímavých akcích, Fejetony a zamyšlení k zajímavým, aktuálním tématům, Literární tvorba představení dětských a mládežnických literárních tvůrců (povídky, básničky), Fotografie představení dětských a mládežnických fotografických výtvorů, Výtvarka představení mladých výtvarníků, Další a ostatní dle vývoje a zájmu dětí a mládeže Frekvence vydávání elektronické podoby časopisu: Pro rok 2012 v tříměsíčním intervalu, tj. čtyři řádná vydání + 1 předprázdninový speciál věnovaný m.j. možnostem prázdninového trávení volného času dětí a mládeže. Vydávání tištěné verze časopisu : V roce 2012 bychom chtěli časopis v tištěné podobě vydat 1x před vánocemi Tištěná forma tohoto vánočního vydání by obsahovala výběr nejlepších příspěvků za období celého roku. c) Cílovou skupinou jsou především děti staršího školního věku (10 15 let) a studenti SŠ (15 19 let). Ev. č. 12 Žadatel (IČ) CPDM o.p.s. Český ( ) Název Letní tábor Čeřín 2012 Prázdniny v pohybu , ,- 90, ,- a) Cílem je umožnit aktivní, smysluplné a programově vhodné využití prázdninových dnů dětem a mládeži ze znevýhodněného sociálního prostředí v kooperaci (soužití, spolupráce) s dětmi a mládeží běžné populace (společným programovým pobytem účastníků z rozdílných sociálních (rodinných) poměrů zkušenostně a interakčně obohatit obě skupiny dětí). Důležitým prvkem je dosahování sbližování dětí běžné a postižené populace a jejich vzájemné výchovné a vzdělávací obohacování. b) Aktivity letního tábora budou klasické táborové s upřednostněním sportovní a pohybové složky programu - vodácký výcvik na kanoích a raftech, následné splutí části řeky Vltavy, cykloturistika (horská kola), netradiční sportovní soutěže... v kombinaci s estetickým, výtvarným, přírodovědným a kulturně - společenským a poznávacím programem. Důležitým prvkem je dosahování sbližování dětí běžné a postižené populace a jejich vzájemné výchovné a vzdělávací obohacování. c) Cílovou skupinou tohoto jsou děti a mládež do 15 let (žáci ZŠ) ze sociálně znevýhodněného prostředí a běžné populace. Přepokládaný počet účastníků tábora je 40 dětí. 13 ICOS Český ( ) Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík , , ,- 7

8 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ 14 Cílem je nabídnou cíl. skupině již osvědčené akce pro rodiny s dětmi s cílem podpory společného trávení volného času rodiny. Předkládané akce zahrnují kulturní a společenské programy posilující sounáležitost s komunitou a umožňující neformální setkávání nejen pro klienty RC, ale i širší veřejnosti. Předkládaný projekt usiluje i o zvyšování motivace a větší angažovanosti otců při výchově dětí prostřednictvím zajímavých aktivit se záměrem motivovat rodiče k zapojení do dalších aktivit RC Krumlík. Aktivity RC Krumlík vytváří motivační prostředí pro setkávání a sbližování. Aktivitami jsou: Pohádkový les Cesta je připravena tak, aby nebyl problém ji projít/projet pro malé, hendikepované děti nebo matky s kočárky. Děti zde mohou využít svůj smysl pro soutěživost, hravost a touhu po poznání. Na cestě lesem (Na Dubíku) je vytvořeno 7 stanovišť. Každé stanoviště je v koncepci jedné pohádky a děti zde plní úkoly a mohou si vysloužit drobné odměny. Na konci stezky dostanou ocenění a mohou s rodiči pobýt u společného ohně. V roce 2011 se zúčastnilo celkem 58 dětí. Táta dneska frčí - RC Krumlík se touto akcí připojuje k celorepub. kampani Sítě mateřských center a Ligy otevřených mužů. Kampaň Táta dneska frčí se stala kampaní, která otevírá prostor pro propagaci hodnoty otcovství mezi rodiči a především ve společnosti. Každý rok bychom chtěli akci něčím obměnit a poukázat na smysl kampaně - slovy prezidentky Sítě MC Síť mateřských center se podílí na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, jakkoliv to zní rozporuplně, snažíme upozorňovat, že máma a táta mají v rodině a ve výchově dětí každý jinou a vzájemně nezastupitelnou roli, V roce 2011 se zúčastnilo cca 30 rodin. Mikulášská nadílka se již tradičně slaví začátkem adventního času. I naše RC ve spolupráci s MC Míša, by rádo nabídlo rodinám místo, kde mohou společně oslavit tento svátek. Každý Mikuláš je předzvěstí Vánoc, pro děti příslibem blížící se vánoční nadílky, ale také časem zpytování svědomí, zda byly děti hodné a mohou se těšit na dárky. V teple RC je pro děti připraveno divadélko, společné zpívání koled a samozřejmě příchod sv. Mikuláše, anděla a čertíka. Rodiče se mohou společně setkat při malém vánočním občerstvení. Akce se koná v prostorách RC Krumlík, kde je i dána maximální kapacita akce 25 rodin. Cílová skupina: rodiny s dětmi s přesahem na širší veřejnost. ICOS Český ( ) Kamarád v životě , ,- a) Cílem je udržet v roce 2012 akreditovaný dobrovolnický program Kamarád v životě a rozšířit tak nabídku aktivního trávení volného času/zájmové činnosti dětí, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají. b) Dobrovolnické centrum (dále jen DC) (pracoviště žadatele) zajišťuje akreditovaný program Kamarád v životě v souladu se zák. o č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Program je realizován za spolupráce s SVP Spirála pro klienty střediska výchovné péče. Dobrovolnické centrum zajišťuje veškerý nutný servis pro zajištění programu dle zák., jedná se zejména o: Vytipování, evidence, výběr vhodných dobrovolníků pro dané klienty Proškolení dobrovolníků a smluvní a metodické zajištění dobrovolnického programu, včetně pojištění odpovědnosti pro dobrovolníky apod. Kontinuální zajištění vlastní realizace programu Zajištění odborné supervize a další podpory dobrovolníkům a programu tj. setkávání dobrovolníků, klientů a odborníků za účelem 8

9 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ 15 Ev. č. 16 zpětné vazby a vyhodnocování činnosti Propagace dobrovolnictví a programu za účelem informování potenciálních zájemců o dobrovolnictví c)cílová skupina - děti a mládež (do 15ti let), jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají, např.: děti pocházející z neúplných či ne zcela funkčních rodin, děti z nepodnětného sociálního prostředí, děti a mládež po ústavním pobytu v DDÚ, děti s problémy v komunikaci, děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, hyperaktivní, neurotické, úzkostné děti (jedná se o klienty SVP Spirála, kteří jsou do programu zařazován na doporučení spolupracujícího psychologa) Dům dětí a mládeže Český Celoroční činnost mažoretek , , ,- ( ) Mažoretky pracují při Domě dětí a mládeže 7 let. Každý rok tuto aktivitu navštěvuje děvčat ve věku 6 15 let. Postupně za tato léta získala děvčata určité dovednosti, zúčastnila se několika soutěží a mnoha veřejných vystoupení. Cíl : Zaujmout děvčata a další zájemce novou aktivitou v rámci činnosti mažoretek. Neustále zlepšovat techniku provedení tanečních sestav. Průběžně doplňovat skupinu mažoretek o nové členky, nově zařazovat skladby s pom-pony. Během roku nacvičit více skladeb, se kterými mohou děvčata vystupovat na veřejnosti nejenom v Českém ě. Aktivity : Týdenní pravidelná aktivita tréninky, případně nepravidelná víkendová soustředění, veřejná vystoupení Cílová skupina: Účastníci této aktivity ve věku 6 15 let, převážně děvčata, další cílovou skupinou jsou diváci různých veřejných vystoupení Žadatel (IČ) Název KoCeRo Český Neflákej se, rozvíjej se , , ,- ( ) V rámci plánujeme rozšířit nabídku zájmových činností a zájmového vzdělávání, která pomůže našim uživatelům osvojit si kompetence k učení (pochopení odpovědnosti za trávení volného času, zájmové vzdělávání a celoživotní učení), občanské kompetence (respektování druhých lidí, schopnost empatie, vědomí vlastních práv a povinností), sociální a personální kompetence (příjímání následků svého chování, rozvíjení sociálních dovedností), kompetence k řešení problémů (využívání dosavadních zkušeností, fantazie, empirických postupů), komunikativní kompetence (formulace vět, obhajování názorů, argumentace) a environmentální kompetence (principy zdravého způsobu života, ochrana vlastního zdraví). Mezi aktivity bude zahrnuta zájmová činnost výtvarná a rukodělná, činnost taneční zaměřená především na romské tance, činnost počítačová, činnost sportovní a pomoc s přípravou do školy. Cílovou skupinou budou děti a mládež ve věku 6 26 let. 9

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zlatý list. Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015

Zlatý list. Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015 Zlatý list Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015 Zlatý list spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž typu B.* Základní informace 1. Ve školním

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 V červnu roku 2006 byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více