Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet"

Transkript

1 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže Města Český v roce 2012 Výzva č. 1 Opatření č. 1 Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace na daný kalendářní rok, min. částka: 5 000, max. částka:50 000, spoluúčast min.: 30 Projekty navržené k podpoře: Ev. č. Žadatel (IČ) Název 1 MO ČRS Český ( ) Rybářské kroužky , , ,- Zkvalitnění a zatraktivnění činnosti dvou rybářských kroužků zlepšením jejich vybavení a možností přípravy. Výuka rybářských předpisů, příprava na rybářské zkoušky nových členů ČRS, získávání nezbytných dovedností rybáře, příprava na rybářské soutěže na různých úrovních. Rybářské kroužky jsou zaměřeny na děti a mládež od zahájení do skončení povinné školní docházky. 2 OS ČČK Český Hlídky mladých zdravotníků , ,- ( ) krajské kolo Soutěž hlídek mladých zdravotníků je 1 denní postupová soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, členěná podle věku soutěžících do dvou kategorií z celého jihočeského kraje. Soutěže se účastní pětičlenné hlídky (velitel + 4 členové). Vítězné družstvo postupuje do vyššího kola republikové soutěže. Tuto soutěž zajišťujeme vždy po cca 5 letech. Soutěže se účastní celkem 7 družstev v I. kategorii a 7 družstev v II. kategorie. Jde o družstva, která postoupí z jednotlivých okresů jihočeského kraje do této vyšší krajské soutěže. V loňském roce zajišťoval HMZ-krajské kolo ČČK Tábor. Projekt se týká věkové kategorie dětí: I. stupeň žáci ročníků ZŠ II.stupeň žáci ročníků ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento projekt realizujeme vždy po cca 5 letech, tak aby se postupně vystřídaly jako hlavní organizátoři všechny oblastní spolky ČČK v jihočeském kraji. Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci poskytovatelů finanční prostředky pro zajištění tohoto. (OS ČČK, Úřad ČČK Praha, VZP, Město Český ). Soutěž HMZ se bude konat 22. května 2012 v prostorách Městského parku a historické části v Českém ě. Zázemí poskytne Střední zdravotnická škola, Tavírna 342, Český 1

2 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 3 OS ČČK Český Okresní studijní středisko , , ,- ( ) Okresní studijní středisko je určeno pro děti ve věkovém rozmezí 6-16 let. Upřednostněni jsou děti, které jsou členy Mládeže a zájmových kroužků ČČK a děti, které se účastní Hlídek mladých zdravotníků a Dne plného prevence. Celý projekt je připraven pro 20 dětí a je zajištěn 6 pracovníky (zodpovědná osoba, hlavní vedoucí, zástupce vedoucího, oddíloví vedoucí, asistenti, zdravotník) Oblastního spolku Českého červeného kříže Český. V rámci vzdělávacího programu Okresního studijního střediska se děti seznámí s první pomocí, nácvikem umělého dýchání, masáží srdce, ošetřováním namaskovaných poranění, s vyhledáváním zraněných osob v terénu pomocí rojnice. Jedná se o několika denní akci, kde bude průběžně zajištěna výuka 1. pomoci v rámci Směrnice, vydané ČČK, jak po stránce teoretické tak i praktické. Technické a organizační zázemí společně s ubytováním a poskytnutím stravy bude zajištěno v rekreačním zařízení Olšina VLS ČR s.p., H.Planá v objektu Dětský tábor Olšina v oblasti Lipenské přehrady v Jihočeském kraji. GPS: 48 46'58.922"N, 14 7'22.987"E. Tento projekt pořádá OS ČČK již 9. rokem. Zájem ze strany účastníků je trvalý a je předpoklad, že za pomoci poskytovatelů Okresní studijní středisko bude pořádáno i v dalších letech. 4 OS ČČK Český Hlídky mladých zdravotníků , , ,- ( ) okresní kolo Soutěž hlídek mladých zdravotníků je 1 denní postupová soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, členěná podle věku soutěžících do dvou kategorií z celého okresu Český. Soutěže se mohou účastnit pětičlenné hlídky (velitel + 4 členové). Vítězné družstvo postupuje do vyššího kola krajské soutěže, které v letošním roce rovněž zajišťujeme (termín ). Soutěž navazuje na úspěšné akce z předchozích ročníků, kdy se v nich aktivně každoročně zapojilo cca 100 žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Projekt se týká věkové kategorie dětí: I. stupeň žáci ročníků ZŠ II.stupeň žáci ročníků ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento projekt realizujeme každoročně z důvodu velkého a trvale se zvyšujícího zájmu ze strany ZŠ a víceletých gymnázií. Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci poskytovatelů finanční prostředky pro zajištění tohoto. (OS ČČK, Úřad ČČK Praha, VZP, Město Český ). Soutěž HMZ se bude konat 17. května 2012 v prostorách Městského parku v Českém ě. Zázemí poskytne Střední zdravotnická škola, Tavírna 342, Český. 2

3 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 5 Folklórní klub soubor Růže ( ) Regionální kolo celostátní soutěže Zpěváček , , ,- 6 Folklórní soubor Růže byl pověřen, aby v letošním roce připravil regionální kolo celostátní soutěže Zpěváček. Tato soutěž má již sedmnáctiletou tradici v celé České republice a svou osobností ji zaštiťuje Peter Dvorský. Soutěž je zaměřena na folklórní zpěv, ale není to akce věnovaná pouze dětem z folklórních souborů. Cílem Zpěváčka je zapojení co největšího počtu zpěváků i ze škol a ZUŠ. Soutěže se v loňském roce účastnilo 6000 dětí, což je obrovský počet v porovnání s jakoukoliv jinou soutěží. Soutěžící hodnotí odborná porota. Cílovou skupinou jsou děti od 10 do 15 let. Aktivita tohoto zaměření je také součástí společenského působení na děti v rámci prevence patologických jevů, protože jakákoliv aktivní činnost dětí pro ně samé může být formou seberealizace, kterou poté nemusí nacházet v problematických oblastech. ZŠ Český Za Nádražím Zájmový kolotoč , , ,- ( ) Zájmový kolotoč je projekt, který posiluje vazbu dětí k aktivně a účelně využitému volnému(mimoškolnímu) času. Učí děti organizovat a plánovat své činnosti, rozšiřuje spektrum zájmových aktivit na naší škole o dva nové kroužky a především zachovává stávající odpolední aktivity v družině. Základ celého tvoří princip aktivního učení tj. zodpovědný přístup k rozvoji osobnosti přes činnostní a prožitkové techniky práce. Víme a jsme si vědomi toho, že hlavním organizátorem zájmové činnosti je zdejší DDM, přesto chceme být školou nabízející podanou ruku rodičovské veřejnosti k zodpovědnějšímu využití volného času dětí po bezprostředním konci školy, kdy mnozí rodiče(pracovně zaneprázdněni) nemohou vyzvednout své děti. Popis jednotlivých aktivit : 1. Hudební hravá forma práce v hudebním projevu dětí se zaměřením na kytaru, klávesy, zobcovou altovou flétnu 2. Výtvarná poznávání výtvarných technik (fimo hmota, barvy na sklo, decoupague, fotokarton silikonové formy apod. Kroužky ad 1,2 navštěvují děti 1.stupně/ 4 skupiny dětí / 2h týdně a jejich obsazení je plně využité pro každý pracovní den tj. 15*4= 60 dětí + 60 dětí Projekt v minulém roce, zaměřený na prvostupňové děti (323 žáků), procentuálně oslovil 55,6 dětí na ZŠ. 3.Logická pomocí logických her vést děti k zájmu o matematickou oblast 4.Technická práce s konstrukční stavebnicí, rozvoj technické představivosti a manuální zručnosti dětí. Kroužky ad3,4 budou nově otevřeny v případě úspěšnosti grantové výzvy. Předpokládáme, že cílovou skupinu budou tvořit děti ročníku ZŠ. Obsazení a časová dotace 30dětí/1h/týdně. 3

4 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 7 8 KRAJINAK, o.s. GISím, tedy jsem , , ,- ( ) Projekt si klade za cíl nabídnout mládeži další možnost trávení volného času. Aktivitu, která zábavnou formou seznámí žáky tříd s interaktivními (chytrými) mapami a technologií geografických informačních systémů (dále GIS). GIS v sobě logicky spojuje informatiku a geografii, ale rovněž matematiku a další obory jako historii, ekologii atd. V duchu sloganu Poznej mapy, které myslí, dneska jim říkáme GISy žáci během 10ti setkání na jaře 2012 (duben - červen) a 10ti setkání na podzim (září listopad) prozkoumají Český a jeho okolí z úhlu pohledu dětí svého věku a budou hledat odpovědi na otázky, které je o našem městě mohou zajímat. Např. kolik je v našem městě obchodů se zmrzlinou a kde leží, ve které restauraci je dětský koutek, kde jsou ve městě a okolí dětská hřiště, kde jsou ohniště na opékání buřtů, jakož i složitější témata typu jakou optimální cestu si zvolit, pokud chci navštívit určitá místa nebo zjistit stavy na vodních tocích apod. K daným otázkám budou hledat relevantní informace a z nich pak vytvoří chytrou mapu (geografický informační systém), která jim pomůže nalézt odpovědi na jejich otázky. Součástí je i seznámení s existujícími GIS na internetu s dostupnými mapovými službami, pomocí nichž lze lépe poznat naše město a jeho okolí. Aktivity : Žáci se během celkem 20ti setkání ročně seznámí s tím, co je GIS, kde všude se s ním dnes a denně potkávají, k čemu všemu jim GIS může být v běžném každodenním životě užitečný a sami si prakticky vytvoří z informací získaných v terénu s pomocí GPS, fotoaparátu a s pomocí dalších informací vlastní GIS Virtuální dětský Český. Naučí se, jak lze informace o rozličných jevech získat a jakými způsoby je lze zobrazit, přečíst a prezentovat. Výsledky budou sami účastníci prezentovat v listopadu svým kamarádům na školách v rámci celosvětové aktivity GIS Day Cílovou skupinou jsou žáci 6.-9.tříd, kteří jsou zvídaví, rádi se ptají, rádi hledají odpovědi na otázky: Kde?, Co?, Proč?, Jak?, mají zájem o informace, chtějí znát, jak informace získávat, číst, třídit, uspořádat, analyzovat atd. Domoradice dětem o.s. Český ( ) Domoradice dětem , , ,- 4

5 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Letos již třetím rokem pořádáme akce pro rodiny s dětmi (sportovní den, čarodějnický rej, drakiáda, naučnou cestu lesem, mikulášskou nadílku, setkání u vánočního stromečku). Aktivity stále přidáváme, a tím se snažíme zaplnit rok akcemi na čerstvém vzduchu, kde se zabaví rodiče i děti. Formou zábavy se snažíme utužit fantazii a kreativitu dětí. Za cíl máme především zajištění aktivního trávení volného času formou vzdělávacích programů pro děti z Domoradic a okolí. Ev. č. Žadatel (IČ) Název 9 CPDM o.p.s. Český ( ) Výtvarné projekty pro neorganizované děti , , ,- Projekt je složen ze 3 podprojektů, a to: 1) Sochy a děti - Na předem připravených lipových fošnách budou mít děti i pedagogové možnost pomocí kvalitních dlát a palic a pod odborným vedením akademického sochaře Petra Fridricha vyzkoušet si tvorbu reliéfu a jiných výtvarných praktik. Realizace tohoto se uskuteční od pondělí 23.dubna do pátku 27.dubna 2012 vždy od osmi do šestnácti hodin. Vždy po 2 hodinových intervalech se budou měnit jednotlivé třídy základních škol - jedna třída dětí bude mít na samotnou činnost vyhrazeno 2 hodiny. Za den se takto vystřídají 4 třídy, za týden celkem 20 tříd. 2) Výtvarný podzim v Boudě - Jde o integrované výtvarné setkání, při kterém se budou děti a mládež seznamovat s různými uměleckými řemesly a jejich pracovními metodami pod vedením erudovaných lektorů (ak. soch Petr Fidrich, Michal Hudičák, Pavlína Vaculíková, Eva Nováková). V prostorách NZDM Bouda a jeho nejbližšího okolí vznikne několik pracovních stanovišť, které budou nabízet příchozím celou škálu výtvarných činností. Jedná se o malbu na sklo, malbu na plátno, drobné řezbářství, drátkování kamenů a o výrobu šperků. Naším hlavním cílem je oslovit s nabídkou účasti jednak neorganizované děti a mládež, ale také děti z vybraných a základních škol a zvláštních škol. Tento pod projekt se uskuteční v termínu od 15.října do 19.října 2012 denně vždy od 8.00 do hodin. 3) V Boudě proti nudě - V tomto pod nabízíme dětem a mládeži širokou škálu výtvarně uměleckých aktivit v čase letních prázdnin. Samotný podprojekt je zaměřen na volně příchozí děti a mládež a personálně jej zajišťují zaměstnanci CPDM,o.p.s. Tato akce se uskuteční od 2.do 6. července 2012 a následně pak od 20. do 24. srpna 2012 od 9.00 do hodin. Dílčí aktivity jsou následující: malba na plátno (společné dílo), Malování na trička, Malba na sklo, Výroba šperků, keramika (výroba různých keramických výrobků), výroba twisteru, venkovní aktivity (ping-pong, ruské kuželky, petang ) 5

6 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ CPDM o.p.s. Český ) Filmová laboratoř , ,- 64, ,- a) Cíl : Tento projekt chápeme jako rozšiřování možností pro neformální vzdělávání a výchovu v oblasti filmu, střihu, animační tvorby a podporu budoucího profesního orientování mládeže v těchto oborech. Realizací tohoto hodláme nabídnout dětem a mládeži prostor pro jejich seberealizaci v těchto zájmových oblastech, a dále tak rozšířit rozsah poskytovaných činností NZDM Bouda. Naším hlavním důvodem je zajistit možnost poskytovat tyto zájmové činnosti pravidelně v průběhu celého roku 2012, a dále podpořit technické zázemí Filmové laboratoře. b) Aktivity : Celá realizace je rozdělena do dvou částí: b) ad 1. První část je určena pro pravidelné účastníky. Jedná se o společné setkávání jednou týdně (o víkendu) na 2 hodinový kurz, na němž se zájemci budou učit tvořit psát scénář, základy kamery, animace a post-produkce. Hlavním záměrem této části je vytvořit skupinu lidí, která se bude pravidelně scházet. Během těchto schůzek se boudou účastníci podrobně seznamovat s tvorbou filmových děl a dále budou sami zapojeni do jejich tvorby. b) ad 2. Druhá část je určena pro širší veřejnost. Jedná se o dva 10-ti denní Kurzy animovaného filmu, na nichž si příchozí budou moci vyzkoušet tvorbu animovaných filmů pomocí jednoduchých technik. Hlavním záměrem obou těchto kurzů je seznámit širší veřejnost s tvorbou animovaných děl, a dále propagovat tvorbu animovaného filmu. Součástí těchto kurzů budou i veřejné projekce. Také hodláme znovu oslovit manžele Zdeničku a Gena Deitchovi (světově uznávané animátory), jež se budou těchto projekcí účastnit a podílet se s publikem o své zkušenosti s prací na animovaných filmech. c) Cílová skupina: Primárně je projekt určen dětem a mládeži ve věku od 8-mi do 26-ti let, avšak předpokládáme, že se jej budou účastnit také dospělí lidé, převážně rodiče těchto dětí, a dále širší veřejnost jež bude přítomná na projekcích vzniklých děl. CPDM o.p.s. Český ( ) Elektronicky tištěný časopis Časák ICM , ,- 42, ,- a)cíle - I nadále vytvářet prostor pro děti a mládež, kteří mají zájem o novinářskou a literární práci v oblastech -novinářské práce (zpravodajství reportáže, rozhovory, komentáře ad.), fotografické a výtvarné tvorby, literární tvorby (literární tvorba menšího rozsahu fejetony, povídky, básničky ad.) Pomoci zájemcům z řad dětí a mládeže neformálním způsobem rozvíjet jejich talent v této oblasti a ukázat jej jako příklad vrstevníkům ad.. Motivovat i další děti a teenagery k novinářské a literární činnosti b) Elektronický časopis - noviny (zároveň s možností napojení na webové stránky CPDM ICM Český ), jehož úkolem je iniciovat a zároveň prezentovat informace a tvorbu od jednotlivců i kolektivů (školní kolektivy, dětské oddíly, apod.) ve výše uvedených oblastech. Struktura těchto internetových novin nebude příliš svázaná naopak jednotlivé bloky a rubriky vycházejí ze zájmu a možností přispěvovatelů, proto se v průběhu roku mohou měnit. 6

7 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Struktura Časáku ICM : Pozvánky a tipy co kde se pro děti a mládež zajímavého děje a připravuje, Reportáže informace o uskutečněných zajímavých akcích, Fejetony a zamyšlení k zajímavým, aktuálním tématům, Literární tvorba představení dětských a mládežnických literárních tvůrců (povídky, básničky), Fotografie představení dětských a mládežnických fotografických výtvorů, Výtvarka představení mladých výtvarníků, Další a ostatní dle vývoje a zájmu dětí a mládeže Frekvence vydávání elektronické podoby časopisu: Pro rok 2012 v tříměsíčním intervalu, tj. čtyři řádná vydání + 1 předprázdninový speciál věnovaný m.j. možnostem prázdninového trávení volného času dětí a mládeže. Vydávání tištěné verze časopisu : V roce 2012 bychom chtěli časopis v tištěné podobě vydat 1x před vánocemi Tištěná forma tohoto vánočního vydání by obsahovala výběr nejlepších příspěvků za období celého roku. c) Cílovou skupinou jsou především děti staršího školního věku (10 15 let) a studenti SŠ (15 19 let). Ev. č. 12 Žadatel (IČ) CPDM o.p.s. Český ( ) Název Letní tábor Čeřín 2012 Prázdniny v pohybu , ,- 90, ,- a) Cílem je umožnit aktivní, smysluplné a programově vhodné využití prázdninových dnů dětem a mládeži ze znevýhodněného sociálního prostředí v kooperaci (soužití, spolupráce) s dětmi a mládeží běžné populace (společným programovým pobytem účastníků z rozdílných sociálních (rodinných) poměrů zkušenostně a interakčně obohatit obě skupiny dětí). Důležitým prvkem je dosahování sbližování dětí běžné a postižené populace a jejich vzájemné výchovné a vzdělávací obohacování. b) Aktivity letního tábora budou klasické táborové s upřednostněním sportovní a pohybové složky programu - vodácký výcvik na kanoích a raftech, následné splutí části řeky Vltavy, cykloturistika (horská kola), netradiční sportovní soutěže... v kombinaci s estetickým, výtvarným, přírodovědným a kulturně - společenským a poznávacím programem. Důležitým prvkem je dosahování sbližování dětí běžné a postižené populace a jejich vzájemné výchovné a vzdělávací obohacování. c) Cílovou skupinou tohoto jsou děti a mládež do 15 let (žáci ZŠ) ze sociálně znevýhodněného prostředí a běžné populace. Přepokládaný počet účastníků tábora je 40 dětí. 13 ICOS Český ( ) Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík , , ,- 7

8 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ 14 Cílem je nabídnou cíl. skupině již osvědčené akce pro rodiny s dětmi s cílem podpory společného trávení volného času rodiny. Předkládané akce zahrnují kulturní a společenské programy posilující sounáležitost s komunitou a umožňující neformální setkávání nejen pro klienty RC, ale i širší veřejnosti. Předkládaný projekt usiluje i o zvyšování motivace a větší angažovanosti otců při výchově dětí prostřednictvím zajímavých aktivit se záměrem motivovat rodiče k zapojení do dalších aktivit RC Krumlík. Aktivity RC Krumlík vytváří motivační prostředí pro setkávání a sbližování. Aktivitami jsou: Pohádkový les Cesta je připravena tak, aby nebyl problém ji projít/projet pro malé, hendikepované děti nebo matky s kočárky. Děti zde mohou využít svůj smysl pro soutěživost, hravost a touhu po poznání. Na cestě lesem (Na Dubíku) je vytvořeno 7 stanovišť. Každé stanoviště je v koncepci jedné pohádky a děti zde plní úkoly a mohou si vysloužit drobné odměny. Na konci stezky dostanou ocenění a mohou s rodiči pobýt u společného ohně. V roce 2011 se zúčastnilo celkem 58 dětí. Táta dneska frčí - RC Krumlík se touto akcí připojuje k celorepub. kampani Sítě mateřských center a Ligy otevřených mužů. Kampaň Táta dneska frčí se stala kampaní, která otevírá prostor pro propagaci hodnoty otcovství mezi rodiči a především ve společnosti. Každý rok bychom chtěli akci něčím obměnit a poukázat na smysl kampaně - slovy prezidentky Sítě MC Síť mateřských center se podílí na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, jakkoliv to zní rozporuplně, snažíme upozorňovat, že máma a táta mají v rodině a ve výchově dětí každý jinou a vzájemně nezastupitelnou roli, V roce 2011 se zúčastnilo cca 30 rodin. Mikulášská nadílka se již tradičně slaví začátkem adventního času. I naše RC ve spolupráci s MC Míša, by rádo nabídlo rodinám místo, kde mohou společně oslavit tento svátek. Každý Mikuláš je předzvěstí Vánoc, pro děti příslibem blížící se vánoční nadílky, ale také časem zpytování svědomí, zda byly děti hodné a mohou se těšit na dárky. V teple RC je pro děti připraveno divadélko, společné zpívání koled a samozřejmě příchod sv. Mikuláše, anděla a čertíka. Rodiče se mohou společně setkat při malém vánočním občerstvení. Akce se koná v prostorách RC Krumlík, kde je i dána maximální kapacita akce 25 rodin. Cílová skupina: rodiny s dětmi s přesahem na širší veřejnost. ICOS Český ( ) Kamarád v životě , ,- a) Cílem je udržet v roce 2012 akreditovaný dobrovolnický program Kamarád v životě a rozšířit tak nabídku aktivního trávení volného času/zájmové činnosti dětí, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají. b) Dobrovolnické centrum (dále jen DC) (pracoviště žadatele) zajišťuje akreditovaný program Kamarád v životě v souladu se zák. o č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Program je realizován za spolupráce s SVP Spirála pro klienty střediska výchovné péče. Dobrovolnické centrum zajišťuje veškerý nutný servis pro zajištění programu dle zák., jedná se zejména o: Vytipování, evidence, výběr vhodných dobrovolníků pro dané klienty Proškolení dobrovolníků a smluvní a metodické zajištění dobrovolnického programu, včetně pojištění odpovědnosti pro dobrovolníky apod. Kontinuální zajištění vlastní realizace programu Zajištění odborné supervize a další podpory dobrovolníkům a programu tj. setkávání dobrovolníků, klientů a odborníků za účelem 8

9 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ 15 Ev. č. 16 zpětné vazby a vyhodnocování činnosti Propagace dobrovolnictví a programu za účelem informování potenciálních zájemců o dobrovolnictví c)cílová skupina - děti a mládež (do 15ti let), jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají, např.: děti pocházející z neúplných či ne zcela funkčních rodin, děti z nepodnětného sociálního prostředí, děti a mládež po ústavním pobytu v DDÚ, děti s problémy v komunikaci, děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, hyperaktivní, neurotické, úzkostné děti (jedná se o klienty SVP Spirála, kteří jsou do programu zařazován na doporučení spolupracujícího psychologa) Dům dětí a mládeže Český Celoroční činnost mažoretek , , ,- ( ) Mažoretky pracují při Domě dětí a mládeže 7 let. Každý rok tuto aktivitu navštěvuje děvčat ve věku 6 15 let. Postupně za tato léta získala děvčata určité dovednosti, zúčastnila se několika soutěží a mnoha veřejných vystoupení. Cíl : Zaujmout děvčata a další zájemce novou aktivitou v rámci činnosti mažoretek. Neustále zlepšovat techniku provedení tanečních sestav. Průběžně doplňovat skupinu mažoretek o nové členky, nově zařazovat skladby s pom-pony. Během roku nacvičit více skladeb, se kterými mohou děvčata vystupovat na veřejnosti nejenom v Českém ě. Aktivity : Týdenní pravidelná aktivita tréninky, případně nepravidelná víkendová soustředění, veřejná vystoupení Cílová skupina: Účastníci této aktivity ve věku 6 15 let, převážně děvčata, další cílovou skupinou jsou diváci různých veřejných vystoupení Žadatel (IČ) Název KoCeRo Český Neflákej se, rozvíjej se , , ,- ( ) V rámci plánujeme rozšířit nabídku zájmových činností a zájmového vzdělávání, která pomůže našim uživatelům osvojit si kompetence k učení (pochopení odpovědnosti za trávení volného času, zájmové vzdělávání a celoživotní učení), občanské kompetence (respektování druhých lidí, schopnost empatie, vědomí vlastních práv a povinností), sociální a personální kompetence (příjímání následků svého chování, rozvíjení sociálních dovedností), kompetence k řešení problémů (využívání dosavadních zkušeností, fantazie, empirických postupů), komunikativní kompetence (formulace vět, obhajování názorů, argumentace) a environmentální kompetence (principy zdravého způsobu života, ochrana vlastního zdraví). Mezi aktivity bude zahrnuta zájmová činnost výtvarná a rukodělná, činnost taneční zaměřená především na romské tance, činnost počítačová, činnost sportovní a pomoc s přípravou do školy. Cílovou skupinou budou děti a mládež ve věku 6 26 let. 9