Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakt projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ. Celkový rozpočet"

Transkript

1 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže Města Český v roce 2012 Výzva č. 1 Opatření č. 1 Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace na daný kalendářní rok, min. částka: 5 000, max. částka:50 000, spoluúčast min.: 30 Projekty navržené k podpoře: Ev. č. Žadatel (IČ) Název 1 MO ČRS Český ( ) Rybářské kroužky , , ,- Zkvalitnění a zatraktivnění činnosti dvou rybářských kroužků zlepšením jejich vybavení a možností přípravy. Výuka rybářských předpisů, příprava na rybářské zkoušky nových členů ČRS, získávání nezbytných dovedností rybáře, příprava na rybářské soutěže na různých úrovních. Rybářské kroužky jsou zaměřeny na děti a mládež od zahájení do skončení povinné školní docházky. 2 OS ČČK Český Hlídky mladých zdravotníků , ,- ( ) krajské kolo Soutěž hlídek mladých zdravotníků je 1 denní postupová soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, členěná podle věku soutěžících do dvou kategorií z celého jihočeského kraje. Soutěže se účastní pětičlenné hlídky (velitel + 4 členové). Vítězné družstvo postupuje do vyššího kola republikové soutěže. Tuto soutěž zajišťujeme vždy po cca 5 letech. Soutěže se účastní celkem 7 družstev v I. kategorii a 7 družstev v II. kategorie. Jde o družstva, která postoupí z jednotlivých okresů jihočeského kraje do této vyšší krajské soutěže. V loňském roce zajišťoval HMZ-krajské kolo ČČK Tábor. Projekt se týká věkové kategorie dětí: I. stupeň žáci ročníků ZŠ II.stupeň žáci ročníků ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento projekt realizujeme vždy po cca 5 letech, tak aby se postupně vystřídaly jako hlavní organizátoři všechny oblastní spolky ČČK v jihočeském kraji. Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci poskytovatelů finanční prostředky pro zajištění tohoto. (OS ČČK, Úřad ČČK Praha, VZP, Město Český ). Soutěž HMZ se bude konat 22. května 2012 v prostorách Městského parku a historické části v Českém ě. Zázemí poskytne Střední zdravotnická škola, Tavírna 342, Český 1

2 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 3 OS ČČK Český Okresní studijní středisko , , ,- ( ) Okresní studijní středisko je určeno pro děti ve věkovém rozmezí 6-16 let. Upřednostněni jsou děti, které jsou členy Mládeže a zájmových kroužků ČČK a děti, které se účastní Hlídek mladých zdravotníků a Dne plného prevence. Celý projekt je připraven pro 20 dětí a je zajištěn 6 pracovníky (zodpovědná osoba, hlavní vedoucí, zástupce vedoucího, oddíloví vedoucí, asistenti, zdravotník) Oblastního spolku Českého červeného kříže Český. V rámci vzdělávacího programu Okresního studijního střediska se děti seznámí s první pomocí, nácvikem umělého dýchání, masáží srdce, ošetřováním namaskovaných poranění, s vyhledáváním zraněných osob v terénu pomocí rojnice. Jedná se o několika denní akci, kde bude průběžně zajištěna výuka 1. pomoci v rámci Směrnice, vydané ČČK, jak po stránce teoretické tak i praktické. Technické a organizační zázemí společně s ubytováním a poskytnutím stravy bude zajištěno v rekreačním zařízení Olšina VLS ČR s.p., H.Planá v objektu Dětský tábor Olšina v oblasti Lipenské přehrady v Jihočeském kraji. GPS: 48 46'58.922"N, 14 7'22.987"E. Tento projekt pořádá OS ČČK již 9. rokem. Zájem ze strany účastníků je trvalý a je předpoklad, že za pomoci poskytovatelů Okresní studijní středisko bude pořádáno i v dalších letech. 4 OS ČČK Český Hlídky mladých zdravotníků , , ,- ( ) okresní kolo Soutěž hlídek mladých zdravotníků je 1 denní postupová soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, členěná podle věku soutěžících do dvou kategorií z celého okresu Český. Soutěže se mohou účastnit pětičlenné hlídky (velitel + 4 členové). Vítězné družstvo postupuje do vyššího kola krajské soutěže, které v letošním roce rovněž zajišťujeme (termín ). Soutěž navazuje na úspěšné akce z předchozích ročníků, kdy se v nich aktivně každoročně zapojilo cca 100 žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Projekt se týká věkové kategorie dětí: I. stupeň žáci ročníků ZŠ II.stupeň žáci ročníků ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento projekt realizujeme každoročně z důvodu velkého a trvale se zvyšujícího zájmu ze strany ZŠ a víceletých gymnázií. Předpokládáme, že i do budoucna zajistíme za pomoci poskytovatelů finanční prostředky pro zajištění tohoto. (OS ČČK, Úřad ČČK Praha, VZP, Město Český ). Soutěž HMZ se bude konat 17. května 2012 v prostorách Městského parku v Českém ě. Zázemí poskytne Střední zdravotnická škola, Tavírna 342, Český. 2

3 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 5 Folklórní klub soubor Růže ( ) Regionální kolo celostátní soutěže Zpěváček , , ,- 6 Folklórní soubor Růže byl pověřen, aby v letošním roce připravil regionální kolo celostátní soutěže Zpěváček. Tato soutěž má již sedmnáctiletou tradici v celé České republice a svou osobností ji zaštiťuje Peter Dvorský. Soutěž je zaměřena na folklórní zpěv, ale není to akce věnovaná pouze dětem z folklórních souborů. Cílem Zpěváčka je zapojení co největšího počtu zpěváků i ze škol a ZUŠ. Soutěže se v loňském roce účastnilo 6000 dětí, což je obrovský počet v porovnání s jakoukoliv jinou soutěží. Soutěžící hodnotí odborná porota. Cílovou skupinou jsou děti od 10 do 15 let. Aktivita tohoto zaměření je také součástí společenského působení na děti v rámci prevence patologických jevů, protože jakákoliv aktivní činnost dětí pro ně samé může být formou seberealizace, kterou poté nemusí nacházet v problematických oblastech. ZŠ Český Za Nádražím Zájmový kolotoč , , ,- ( ) Zájmový kolotoč je projekt, který posiluje vazbu dětí k aktivně a účelně využitému volnému(mimoškolnímu) času. Učí děti organizovat a plánovat své činnosti, rozšiřuje spektrum zájmových aktivit na naší škole o dva nové kroužky a především zachovává stávající odpolední aktivity v družině. Základ celého tvoří princip aktivního učení tj. zodpovědný přístup k rozvoji osobnosti přes činnostní a prožitkové techniky práce. Víme a jsme si vědomi toho, že hlavním organizátorem zájmové činnosti je zdejší DDM, přesto chceme být školou nabízející podanou ruku rodičovské veřejnosti k zodpovědnějšímu využití volného času dětí po bezprostředním konci školy, kdy mnozí rodiče(pracovně zaneprázdněni) nemohou vyzvednout své děti. Popis jednotlivých aktivit : 1. Hudební hravá forma práce v hudebním projevu dětí se zaměřením na kytaru, klávesy, zobcovou altovou flétnu 2. Výtvarná poznávání výtvarných technik (fimo hmota, barvy na sklo, decoupague, fotokarton silikonové formy apod. Kroužky ad 1,2 navštěvují děti 1.stupně/ 4 skupiny dětí / 2h týdně a jejich obsazení je plně využité pro každý pracovní den tj. 15*4= 60 dětí + 60 dětí Projekt v minulém roce, zaměřený na prvostupňové děti (323 žáků), procentuálně oslovil 55,6 dětí na ZŠ. 3.Logická pomocí logických her vést děti k zájmu o matematickou oblast 4.Technická práce s konstrukční stavebnicí, rozvoj technické představivosti a manuální zručnosti dětí. Kroužky ad3,4 budou nově otevřeny v případě úspěšnosti grantové výzvy. Předpokládáme, že cílovou skupinu budou tvořit děti ročníku ZŠ. Obsazení a časová dotace 30dětí/1h/týdně. 3

4 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Ev. č. Žadatel (IČ) Název 7 8 KRAJINAK, o.s. GISím, tedy jsem , , ,- ( ) Projekt si klade za cíl nabídnout mládeži další možnost trávení volného času. Aktivitu, která zábavnou formou seznámí žáky tříd s interaktivními (chytrými) mapami a technologií geografických informačních systémů (dále GIS). GIS v sobě logicky spojuje informatiku a geografii, ale rovněž matematiku a další obory jako historii, ekologii atd. V duchu sloganu Poznej mapy, které myslí, dneska jim říkáme GISy žáci během 10ti setkání na jaře 2012 (duben - červen) a 10ti setkání na podzim (září listopad) prozkoumají Český a jeho okolí z úhlu pohledu dětí svého věku a budou hledat odpovědi na otázky, které je o našem městě mohou zajímat. Např. kolik je v našem městě obchodů se zmrzlinou a kde leží, ve které restauraci je dětský koutek, kde jsou ve městě a okolí dětská hřiště, kde jsou ohniště na opékání buřtů, jakož i složitější témata typu jakou optimální cestu si zvolit, pokud chci navštívit určitá místa nebo zjistit stavy na vodních tocích apod. K daným otázkám budou hledat relevantní informace a z nich pak vytvoří chytrou mapu (geografický informační systém), která jim pomůže nalézt odpovědi na jejich otázky. Součástí je i seznámení s existujícími GIS na internetu s dostupnými mapovými službami, pomocí nichž lze lépe poznat naše město a jeho okolí. Aktivity : Žáci se během celkem 20ti setkání ročně seznámí s tím, co je GIS, kde všude se s ním dnes a denně potkávají, k čemu všemu jim GIS může být v běžném každodenním životě užitečný a sami si prakticky vytvoří z informací získaných v terénu s pomocí GPS, fotoaparátu a s pomocí dalších informací vlastní GIS Virtuální dětský Český. Naučí se, jak lze informace o rozličných jevech získat a jakými způsoby je lze zobrazit, přečíst a prezentovat. Výsledky budou sami účastníci prezentovat v listopadu svým kamarádům na školách v rámci celosvětové aktivity GIS Day Cílovou skupinou jsou žáci 6.-9.tříd, kteří jsou zvídaví, rádi se ptají, rádi hledají odpovědi na otázky: Kde?, Co?, Proč?, Jak?, mají zájem o informace, chtějí znát, jak informace získávat, číst, třídit, uspořádat, analyzovat atd. Domoradice dětem o.s. Český ( ) Domoradice dětem , , ,- 4

5 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Letos již třetím rokem pořádáme akce pro rodiny s dětmi (sportovní den, čarodějnický rej, drakiáda, naučnou cestu lesem, mikulášskou nadílku, setkání u vánočního stromečku). Aktivity stále přidáváme, a tím se snažíme zaplnit rok akcemi na čerstvém vzduchu, kde se zabaví rodiče i děti. Formou zábavy se snažíme utužit fantazii a kreativitu dětí. Za cíl máme především zajištění aktivního trávení volného času formou vzdělávacích programů pro děti z Domoradic a okolí. Ev. č. Žadatel (IČ) Název 9 CPDM o.p.s. Český ( ) Výtvarné projekty pro neorganizované děti , , ,- Projekt je složen ze 3 podprojektů, a to: 1) Sochy a děti - Na předem připravených lipových fošnách budou mít děti i pedagogové možnost pomocí kvalitních dlát a palic a pod odborným vedením akademického sochaře Petra Fridricha vyzkoušet si tvorbu reliéfu a jiných výtvarných praktik. Realizace tohoto se uskuteční od pondělí 23.dubna do pátku 27.dubna 2012 vždy od osmi do šestnácti hodin. Vždy po 2 hodinových intervalech se budou měnit jednotlivé třídy základních škol - jedna třída dětí bude mít na samotnou činnost vyhrazeno 2 hodiny. Za den se takto vystřídají 4 třídy, za týden celkem 20 tříd. 2) Výtvarný podzim v Boudě - Jde o integrované výtvarné setkání, při kterém se budou děti a mládež seznamovat s různými uměleckými řemesly a jejich pracovními metodami pod vedením erudovaných lektorů (ak. soch Petr Fidrich, Michal Hudičák, Pavlína Vaculíková, Eva Nováková). V prostorách NZDM Bouda a jeho nejbližšího okolí vznikne několik pracovních stanovišť, které budou nabízet příchozím celou škálu výtvarných činností. Jedná se o malbu na sklo, malbu na plátno, drobné řezbářství, drátkování kamenů a o výrobu šperků. Naším hlavním cílem je oslovit s nabídkou účasti jednak neorganizované děti a mládež, ale také děti z vybraných a základních škol a zvláštních škol. Tento pod projekt se uskuteční v termínu od 15.října do 19.října 2012 denně vždy od 8.00 do hodin. 3) V Boudě proti nudě - V tomto pod nabízíme dětem a mládeži širokou škálu výtvarně uměleckých aktivit v čase letních prázdnin. Samotný podprojekt je zaměřen na volně příchozí děti a mládež a personálně jej zajišťují zaměstnanci CPDM,o.p.s. Tato akce se uskuteční od 2.do 6. července 2012 a následně pak od 20. do 24. srpna 2012 od 9.00 do hodin. Dílčí aktivity jsou následující: malba na plátno (společné dílo), Malování na trička, Malba na sklo, Výroba šperků, keramika (výroba různých keramických výrobků), výroba twisteru, venkovní aktivity (ping-pong, ruské kuželky, petang ) 5

6 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ CPDM o.p.s. Český ) Filmová laboratoř , ,- 64, ,- a) Cíl : Tento projekt chápeme jako rozšiřování možností pro neformální vzdělávání a výchovu v oblasti filmu, střihu, animační tvorby a podporu budoucího profesního orientování mládeže v těchto oborech. Realizací tohoto hodláme nabídnout dětem a mládeži prostor pro jejich seberealizaci v těchto zájmových oblastech, a dále tak rozšířit rozsah poskytovaných činností NZDM Bouda. Naším hlavním důvodem je zajistit možnost poskytovat tyto zájmové činnosti pravidelně v průběhu celého roku 2012, a dále podpořit technické zázemí Filmové laboratoře. b) Aktivity : Celá realizace je rozdělena do dvou částí: b) ad 1. První část je určena pro pravidelné účastníky. Jedná se o společné setkávání jednou týdně (o víkendu) na 2 hodinový kurz, na němž se zájemci budou učit tvořit psát scénář, základy kamery, animace a post-produkce. Hlavním záměrem této části je vytvořit skupinu lidí, která se bude pravidelně scházet. Během těchto schůzek se boudou účastníci podrobně seznamovat s tvorbou filmových děl a dále budou sami zapojeni do jejich tvorby. b) ad 2. Druhá část je určena pro širší veřejnost. Jedná se o dva 10-ti denní Kurzy animovaného filmu, na nichž si příchozí budou moci vyzkoušet tvorbu animovaných filmů pomocí jednoduchých technik. Hlavním záměrem obou těchto kurzů je seznámit širší veřejnost s tvorbou animovaných děl, a dále propagovat tvorbu animovaného filmu. Součástí těchto kurzů budou i veřejné projekce. Také hodláme znovu oslovit manžele Zdeničku a Gena Deitchovi (světově uznávané animátory), jež se budou těchto projekcí účastnit a podílet se s publikem o své zkušenosti s prací na animovaných filmech. c) Cílová skupina: Primárně je projekt určen dětem a mládeži ve věku od 8-mi do 26-ti let, avšak předpokládáme, že se jej budou účastnit také dospělí lidé, převážně rodiče těchto dětí, a dále širší veřejnost jež bude přítomná na projekcích vzniklých děl. CPDM o.p.s. Český ( ) Elektronicky tištěný časopis Časák ICM , ,- 42, ,- a)cíle - I nadále vytvářet prostor pro děti a mládež, kteří mají zájem o novinářskou a literární práci v oblastech -novinářské práce (zpravodajství reportáže, rozhovory, komentáře ad.), fotografické a výtvarné tvorby, literární tvorby (literární tvorba menšího rozsahu fejetony, povídky, básničky ad.) Pomoci zájemcům z řad dětí a mládeže neformálním způsobem rozvíjet jejich talent v této oblasti a ukázat jej jako příklad vrstevníkům ad.. Motivovat i další děti a teenagery k novinářské a literární činnosti b) Elektronický časopis - noviny (zároveň s možností napojení na webové stránky CPDM ICM Český ), jehož úkolem je iniciovat a zároveň prezentovat informace a tvorbu od jednotlivců i kolektivů (školní kolektivy, dětské oddíly, apod.) ve výše uvedených oblastech. Struktura těchto internetových novin nebude příliš svázaná naopak jednotlivé bloky a rubriky vycházejí ze zájmu a možností přispěvovatelů, proto se v průběhu roku mohou měnit. 6

7 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ Struktura Časáku ICM : Pozvánky a tipy co kde se pro děti a mládež zajímavého děje a připravuje, Reportáže informace o uskutečněných zajímavých akcích, Fejetony a zamyšlení k zajímavým, aktuálním tématům, Literární tvorba představení dětských a mládežnických literárních tvůrců (povídky, básničky), Fotografie představení dětských a mládežnických fotografických výtvorů, Výtvarka představení mladých výtvarníků, Další a ostatní dle vývoje a zájmu dětí a mládeže Frekvence vydávání elektronické podoby časopisu: Pro rok 2012 v tříměsíčním intervalu, tj. čtyři řádná vydání + 1 předprázdninový speciál věnovaný m.j. možnostem prázdninového trávení volného času dětí a mládeže. Vydávání tištěné verze časopisu : V roce 2012 bychom chtěli časopis v tištěné podobě vydat 1x před vánocemi Tištěná forma tohoto vánočního vydání by obsahovala výběr nejlepších příspěvků za období celého roku. c) Cílovou skupinou jsou především děti staršího školního věku (10 15 let) a studenti SŠ (15 19 let). Ev. č. 12 Žadatel (IČ) CPDM o.p.s. Český ( ) Název Letní tábor Čeřín 2012 Prázdniny v pohybu , ,- 90, ,- a) Cílem je umožnit aktivní, smysluplné a programově vhodné využití prázdninových dnů dětem a mládeži ze znevýhodněného sociálního prostředí v kooperaci (soužití, spolupráce) s dětmi a mládeží běžné populace (společným programovým pobytem účastníků z rozdílných sociálních (rodinných) poměrů zkušenostně a interakčně obohatit obě skupiny dětí). Důležitým prvkem je dosahování sbližování dětí běžné a postižené populace a jejich vzájemné výchovné a vzdělávací obohacování. b) Aktivity letního tábora budou klasické táborové s upřednostněním sportovní a pohybové složky programu - vodácký výcvik na kanoích a raftech, následné splutí části řeky Vltavy, cykloturistika (horská kola), netradiční sportovní soutěže... v kombinaci s estetickým, výtvarným, přírodovědným a kulturně - společenským a poznávacím programem. Důležitým prvkem je dosahování sbližování dětí běžné a postižené populace a jejich vzájemné výchovné a vzdělávací obohacování. c) Cílovou skupinou tohoto jsou děti a mládež do 15 let (žáci ZŠ) ze sociálně znevýhodněného prostředí a běžné populace. Přepokládaný počet účastníků tábora je 40 dětí. 13 ICOS Český ( ) Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík , , ,- 7

8 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ 14 Cílem je nabídnou cíl. skupině již osvědčené akce pro rodiny s dětmi s cílem podpory společného trávení volného času rodiny. Předkládané akce zahrnují kulturní a společenské programy posilující sounáležitost s komunitou a umožňující neformální setkávání nejen pro klienty RC, ale i širší veřejnosti. Předkládaný projekt usiluje i o zvyšování motivace a větší angažovanosti otců při výchově dětí prostřednictvím zajímavých aktivit se záměrem motivovat rodiče k zapojení do dalších aktivit RC Krumlík. Aktivity RC Krumlík vytváří motivační prostředí pro setkávání a sbližování. Aktivitami jsou: Pohádkový les Cesta je připravena tak, aby nebyl problém ji projít/projet pro malé, hendikepované děti nebo matky s kočárky. Děti zde mohou využít svůj smysl pro soutěživost, hravost a touhu po poznání. Na cestě lesem (Na Dubíku) je vytvořeno 7 stanovišť. Každé stanoviště je v koncepci jedné pohádky a děti zde plní úkoly a mohou si vysloužit drobné odměny. Na konci stezky dostanou ocenění a mohou s rodiči pobýt u společného ohně. V roce 2011 se zúčastnilo celkem 58 dětí. Táta dneska frčí - RC Krumlík se touto akcí připojuje k celorepub. kampani Sítě mateřských center a Ligy otevřených mužů. Kampaň Táta dneska frčí se stala kampaní, která otevírá prostor pro propagaci hodnoty otcovství mezi rodiči a především ve společnosti. Každý rok bychom chtěli akci něčím obměnit a poukázat na smysl kampaně - slovy prezidentky Sítě MC Síť mateřských center se podílí na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, jakkoliv to zní rozporuplně, snažíme upozorňovat, že máma a táta mají v rodině a ve výchově dětí každý jinou a vzájemně nezastupitelnou roli, V roce 2011 se zúčastnilo cca 30 rodin. Mikulášská nadílka se již tradičně slaví začátkem adventního času. I naše RC ve spolupráci s MC Míša, by rádo nabídlo rodinám místo, kde mohou společně oslavit tento svátek. Každý Mikuláš je předzvěstí Vánoc, pro děti příslibem blížící se vánoční nadílky, ale také časem zpytování svědomí, zda byly děti hodné a mohou se těšit na dárky. V teple RC je pro děti připraveno divadélko, společné zpívání koled a samozřejmě příchod sv. Mikuláše, anděla a čertíka. Rodiče se mohou společně setkat při malém vánočním občerstvení. Akce se koná v prostorách RC Krumlík, kde je i dána maximální kapacita akce 25 rodin. Cílová skupina: rodiny s dětmi s přesahem na širší veřejnost. ICOS Český ( ) Kamarád v životě , ,- a) Cílem je udržet v roce 2012 akreditovaný dobrovolnický program Kamarád v životě a rozšířit tak nabídku aktivního trávení volného času/zájmové činnosti dětí, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají. b) Dobrovolnické centrum (dále jen DC) (pracoviště žadatele) zajišťuje akreditovaný program Kamarád v životě v souladu se zák. o č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Program je realizován za spolupráce s SVP Spirála pro klienty střediska výchovné péče. Dobrovolnické centrum zajišťuje veškerý nutný servis pro zajištění programu dle zák., jedná se zejména o: Vytipování, evidence, výběr vhodných dobrovolníků pro dané klienty Proškolení dobrovolníků a smluvní a metodické zajištění dobrovolnického programu, včetně pojištění odpovědnosti pro dobrovolníky apod. Kontinuální zajištění vlastní realizace programu Zajištění odborné supervize a další podpory dobrovolníkům a programu tj. setkávání dobrovolníků, klientů a odborníků za účelem 8

9 projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ 15 Ev. č. 16 zpětné vazby a vyhodnocování činnosti Propagace dobrovolnictví a programu za účelem informování potenciálních zájemců o dobrovolnictví c)cílová skupina - děti a mládež (do 15ti let), jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají, např.: děti pocházející z neúplných či ne zcela funkčních rodin, děti z nepodnětného sociálního prostředí, děti a mládež po ústavním pobytu v DDÚ, děti s problémy v komunikaci, děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, hyperaktivní, neurotické, úzkostné děti (jedná se o klienty SVP Spirála, kteří jsou do programu zařazován na doporučení spolupracujícího psychologa) Dům dětí a mládeže Český Celoroční činnost mažoretek , , ,- ( ) Mažoretky pracují při Domě dětí a mládeže 7 let. Každý rok tuto aktivitu navštěvuje děvčat ve věku 6 15 let. Postupně za tato léta získala děvčata určité dovednosti, zúčastnila se několika soutěží a mnoha veřejných vystoupení. Cíl : Zaujmout děvčata a další zájemce novou aktivitou v rámci činnosti mažoretek. Neustále zlepšovat techniku provedení tanečních sestav. Průběžně doplňovat skupinu mažoretek o nové členky, nově zařazovat skladby s pom-pony. Během roku nacvičit více skladeb, se kterými mohou děvčata vystupovat na veřejnosti nejenom v Českém ě. Aktivity : Týdenní pravidelná aktivita tréninky, případně nepravidelná víkendová soustředění, veřejná vystoupení Cílová skupina: Účastníci této aktivity ve věku 6 15 let, převážně děvčata, další cílovou skupinou jsou diváci různých veřejných vystoupení Žadatel (IČ) Název KoCeRo Český Neflákej se, rozvíjej se , , ,- ( ) V rámci plánujeme rozšířit nabídku zájmových činností a zájmového vzdělávání, která pomůže našim uživatelům osvojit si kompetence k učení (pochopení odpovědnosti za trávení volného času, zájmové vzdělávání a celoživotní učení), občanské kompetence (respektování druhých lidí, schopnost empatie, vědomí vlastních práv a povinností), sociální a personální kompetence (příjímání následků svého chování, rozvíjení sociálních dovedností), kompetence k řešení problémů (využívání dosavadních zkušeností, fantazie, empirických postupů), komunikativní kompetence (formulace vět, obhajování názorů, argumentace) a environmentální kompetence (principy zdravého způsobu života, ochrana vlastního zdraví). Mezi aktivity bude zahrnuta zájmová činnost výtvarná a rukodělná, činnost taneční zaměřená především na romské tance, činnost počítačová, činnost sportovní a pomoc s přípravou do školy. Cílovou skupinou budou děti a mládež ve věku 6 26 let. 9

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla tréninků podpora zdravé soutěživosti zlepšování kondice, schopností

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV

NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV Grantový projekt UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV, který je realizován v programu OP VK,registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029 5. KLÍČOVÁ AKTIVITA NAUČNÁ STEZKA KAZNĚJOV Ucelená

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více