Obsah hry. Úvod. Cíl hry. Obecn úvod do pravidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah hry. Úvod. Cíl hry. Obecn úvod do pravidel"

Transkript

1 Intriky jsou ojedinělá strategická karetní hra určená hráčům, kteří mají rádi náročnější zábavu. Všem, kteří si rádi dotvářejí pravidla podle sebe. Všem, kdo se rádi aktivně baví. Všem, kdo se nebojí konfliktu v rámci pravidel. Obsah hry 96 karet (60 karet intrik, 16 postav, 20 iniciátorů) návod ke hře Úvod Hra je určena pro 3-4 hráče. Vřele však doporučujeme hrát ve čtyřech. Jedna hra trvá obvykle minut. Každý hráč hraje za jeden tajný mafiánský spolek, který se snaží pomocí nejrůznějších intrik ovládnout celé město. To ovšem není jen tak. Hráč jako představitel mafie musí přesvědčit významné obyvatele města ke spolupráci. K tomu však potřebuje dostatečné množství peněz (dolarů). Potřebné peníze získá hráč jedině vhodným intrikováním. Hráči si mohou vzájemně škodit, navazovat spojenectví nebo spolu obchodovat. To vše s jasným cílem: získat co nejdřív největší vliv. Cíl hry Cílem hry je podplatit 4 významné obyvatele města (postavy), získat je do svých služeb a ovládnout tak celé město. Kdo získá do svých služeb 4 postavy, vyhrává. Obecn úvod do pravidel Co není zakázáno, je povoleno. Tak by se dal charakterizovat styl hraní každé mafie. Můžete si spolu vyměňovat karty, uzavírat dohody o neútočení, společně udeřit proti příliš silnému hráči, používat na sebe vzájemně výhodné efekty či si vyhrožovat stylem jestli mi nedáš jednu kartu, tak ti pomocí svého Policisty vyhodím všechny karty z ruky nebo jestli povoláš do služby toho Zloděje, tak to budu považovat za akt nepřátelství. Výčet možností je neomezený. Existují pouze 2 zákazy. Nesmíte si mezi sebou vyměňovat postavy a dolary. Vše ostatní je povoleno! Vyjednávat a obchodovat můžete kdykoliv, i když nejste zrovna na tahu. A pamatujte: Ten, kdo ví kdy udeřit a kdy se stáhnout, ten bude vítězem! Jelikož je vyjednávání pro hru klíčové, je mu věnována samostatná kapitola v druhé části pravidel. 2

2 Pfiíprava hry Zamíchejte všech 96 karet a umístěte je doprostřed stolu neutrální stranou nahoru. Každý hráč si postupně odebere z tohoto základního balíčku 5 vrchních karet, aby je ostatní neviděli. Pokud hráč obdrží kartu (karty) s postavou, vyloží ji ihned před sebe na stůl, viz pravidla POSTAVY. Hru zahajuje nejzkušenější Mafián (dle dohody mezi hráči). Ostatní hráči pokračují ve hře po směru hodinových ručiček. Herní kolo jednoho hráãe Je-li hráč na tahu, může provést všechny níže popsané úkony. 1) Hráč zahajuje svoji hru tím, že si lízne jednu vrchní kartu ze základního balíčku: a) je-li tato karta intrika nebo iniciátor, kartu si ponechá v ruce b) je-li tato karta postava, ihned ji vyloží před sebe (postava je nyní v ZÁLOZE). 2) Hráč může vyložit JEDNU z karet (intriku nebo iniciátor) na stůl (nerozhodne-li se jinak, vykládá hráč karty zpravidla před sebe, viz Vykládání karet na straně 5). 3) Hráč může zahrát efekt z levého rohu karty a to pouze tehdy, pokud je karta vyložena na stole. Po zahrání efektu odloží použitou kartu na hromádku s odloženými kartami (dále jen SKLÁDKU). 4) Hráč může iniciovat vyložené intriky (viz kapitola Mechanismus používání intrik na straně 5). 5) Hráč může zaplatit dolary některé postavě ve své ZÁLOZE a získat ji tak do svých SLUŽEB. 6) Hráč může zaplatit dvojnásobek dolarů za postavu v ZÁLOZE či SLUŽBĚ protivníka a získat ji tak do svých SLUŽEB. 7) Hráč může zaplatit své postavě ve SLUŽBĚ a využít tak jejích dovedností. 8) Hráč, který je na tahu, vždy oznámí, že dokončil svoji hru v daném kole. Hráči mohou kdykoli během své i soupeřovi hry vyjednávat, směňovat karty, vyhrožovat atd. (viz kapitola Vyjednávání na straně 11) Pokud se dobere základní balíček karet, zamíchají se odložené karty ze Skládky. Z těchto karet se stává nový základní balíček. 3

3 Druhy karet Ve hře jsou 3 druhy karet (postavy, intriky a iniciátory) Postavy: Cílem hry je přesvědčit významné obyvatele města ke spolupráci. Jakmile si hráč vezme kartu postavy, ihned ji vyloží na stůl před sebe. Takto získaná postava je ale v ZÁLOZE a hráč nemůže v tuto chvíli postavu využít pro hru. Kartu s touto postavou pootočí o 90, aby ji bylo možno rozeznat od karet s postavami VE SLUŽBĚ. Každá karta postavy má v pravém horním rohu uvedenu cenu v dolarech. Zaplatíte-li postavě v ZÁLOZE tuto částku, vstupuje ihned do vašich SLUŽEB. Postavu, která je v ZÁLOZE nebo ve SLUŽBĚ protivníka, můžete získat (přeplatit) zaplacením dvojnásobného množství dolarů. V jednom kole lze do SLUŽBY povolat maximálně 2 postavy (včetně přeplácení). Máte-li postavu ve SLUŽBĚ, můžete využívat jejich dovedností. Např. Taxikář vám za 1$ umožní vzít si jednu kartu. Ceny služeb se u jednotlivých postav liší. Schopnost postavy můžete využít pouze ve svém kole a to i vícekrát. Výjimkou je postava Starosty, kterou lze použít kdykoliv během hry. Hra končí, jakmile má jedna mafie 4 postavy ve SLUŽBĚ. Intriky (herní karty): Karty intrik tvoří základ hry. Každá karta obsahuje v levém horním rohu efekt, v pravém horním rohu symbol (pistole, auto, lahve) a 2 části věty intriky. Karta intriky vypadá takto: Symboly Efekt Část věty Hodnota (karta intriky se po iniciaci přemění na dolary; každá karta má jinou hodnotu) 4

4 Iniciátory: Připravenou intriku je nutno iniciovat tak, že ke své připravené větě přiložíte kartu Iniciátor. Číslo v pravém horním rohu udává počet iniciovaných karet (viz Mechanismus používání intrik). Karta iniciátora vypadá takto: Počet iniciovaných karet Mechanismus pouïívání intrik Kartu intrik může hráč zahrát dvěma způsoby: 1. Kartu vyloží (přiloží) na stůl a snaží se vytvořit větu intriky. 2. Hráč může vyloženou kartu ihned zahrát a to tak, že využije efekt uvedený v levém rohu karty. Hráč vezme kartu, řekne na koho efekt použije (jestli na sebe nebo na protihráče). Po zahrání efektu odloží kartu na SKLÁDKU. Hráč v jednom kole může takto použít i více svých vyložených karet. Přesný význam jednotlivých efektů je popsán v dodatcích na straně 8. Vykládání karet V každém kole můžete vyložit JEDNU kartu intriky nebo iniciátora na stůl. A to buď před sebe nebo před jiného hráče (např. za nějakou protislužbu v budoucnosti). K již vyloženým kartám, lze další karty přikládat ze dvou stran. S vyloženými kartami již nelze pohybovat a tudíž je ani přesouvat k jiným hráčům (výjimkou je použití efektu Přesuň ). Hráč postupně přikládá další karty intrik, aby je mohl iniciovat, tj. získat peníze a je-li to možné přečíst větu intriky. Iniciování karet Karty se iniciují přiložením iniciátoru. Na iniciátoru je číslo, které udává kolik intrik ve větě se přečte. Zároveň udává minimální počet intrik na stole. Máte-li např. vyloženy 2 karty intrik, nemůžete použít iniciátor 5

5 s číslem 4. Naopak máte-li vyloženy 4 karty a použijete iniciátor s číslem 2, pak se iniciují jen 2 sousední intriky. Po iniciaci se karty intrik mění na peníze (viz dále) a iniciátor se odkládá na SKLÁDKU. Peníze: každá karta intriky má svoji hodnotu a po iniciaci se vždy promění na dolary. Hodnota je uvedena ve středu karty (počet pytlíků na kartě = hodnota v dolarech). Dolary (karty) si odložte na samostatnou hromádku (Bank). Za získané dolary si nyní můžete najímat postavy do SLUŽBY, přeplácet cizí postavy a využívat dovedností postav ve vaší SLUŽBĚ. Při placení se dolary odkládají na Skládku. Peníze se nedají rozměňovat. V rámci jednoho kola je však můžete využívat pro více účelů. Např. zaplatíte čtyřdolarovou kartou a použijete dovednost Taxikáře (1$), dovednost Pilota (2$) a dovednost Opraváře (1$), to vše v jednom kole. Dolary si mezi sebou nemůžete vyměňovat! Věty: každá karta obsahuje 2 různé části vět - intriky. Skládáním karet vedle sebe na stole vznikají celé intriky. Jakmile jsou karty INICIOVÁNY, intrika se přečte a dává-li celá věta nebo její část smysl, ihned se provede to co říká. Hráč si sám vybere na koho bude intrika působit. Po iniciování se karty intrik vždy promění na peníze (dolary) a to i když věta nedává smysl. Čte se vždy jen jedna linie, tj. buď horní věta nebo dolní věta, nikoliv obě dvě dohromady (vše pěkně shrnují níže uvedené příklady). Přesný význam jednotlivých slov je uveden v dodatcích na straně 9. Symboly: pokud mají všechny iniciované karty v pravém horním rohu stejný symbol (např. auto), můžete PŘI INICIACI využít navíc efekt jedné z těchto karet (z levého horního rohu). Pozor! Čtete-li horní linii, pak musí být stejné symboly nahoře, pokud čtete dolní linii, pak musí být dole. V případě, že intrika (věta) dává smysl a všechny karty mají stejné symboly, platí jak intrika tak i efekt za stejné symboly. A samozřejmě jako vždy získáváte peníze. Intrika je tedy v tomto případě velmi úspěšná. 6

6 Komplexní příklad č.1 Na stole máte vyloženy 2 karty intrik. Nyní vyložíte iniciátor. Můžete se rozhodnout využít buď horní nebo dolní větu. a) Přečte se horní věta Zahoď 1 kartu. Vy sám si vyberete, kdo ji zahodí. V pravých horních rozích jsou různé symboly (auto a lahve), takže nemůžete využít efekt v levém horním rohu jedné karty. Iniciátor odložte na Skládku. Obě karty intrik se nyní přeměnily na dolary, odložte si je do Banku. Karta s jedním pytlem má hodnotu 1$, karta se třemi pytli 3$. b) Přečte se dolní věta Vylož 1 kartu. Vy sám si vyberete, kdo kartu vyloží. V pravých horních rozích (z pohledu čtené věty) jsou stejné symboly (pistole a pistole), takže můžete zároveň využít efekt uvedený v levém horním rohu jedné z karet. Můžete tedy buď přesunout libovolnou vyloženou kartu kteréhokoliv hráče nebo vyhodit jednu kartu z ruky kteréhokoliv hráče. Zvolený efekt můžete zahrát buď na sebe nebo na jiného hráče. Iniciátor odložte na Skládku. Obě karty intrik se nyní přeměnily na dolary, odložte si je do Banku. Karta s jedním pytlem má hodnotu 1$, karta se třemi pytli 3$. Komplexní příklad č.2 Na stole máte vyloženy 3 karty intrik. Nyní vyložíte iniciátor, čímž dojde k iniciaci vyložených karet intrik. 7

7 a) Přečte se horní věta Vezmi si 2 karty + 1 kartu. Vy nebo jiný hráč si vezme 3 vrchní karty ze základního balíčku a dá si je do ruky. Vy sám si vyberete, kdo to bude. V pravých horních rozích jsou různé symboly (pistole, lahve a pistole), takže nemůžete využít efekt v levém horním rohu jedné karty. Iniciátor odložte na Skládku. Všechny karty intrik se nyní přeměnily na dolary, odložte si je do Banku. Karta s jedním pytlem má hodnotu 1$, karta se dvěma pytli 2$, karta se čtyřmi pytli 4$. b) Přečte se dolní věta Zahoď Zruš 1 kartu. Slovo Zahoď nedává ve větě smysl, takže se ignoruje. Platí tedy Zruš 1 kartu. Vy sám si vyberete, která vyložená karta bude odložena na Skládku. V pravých horních rozích (z pohledu čtené věty) opět nejsou stejné symboly (lahve, pistole a auto), takže nemůžete využít efekt v levém horním rohu jedné karty. Iniciátor odložte na Skládku. Všechny karty intrik se nyní přeměnily na dolary, odložte si je do Banku. Karta s jedním pytlem má hodnotu 1$, karta se dvěma pytli 2$, karta se čtyřmi pytli 4$. Pozn. Pokud by byl místo iniciátoru s číslem 3 použit iniciátor s číslem 2, pak by bylo možné iniciovat kterékoliv dvě sousední karty. Možnosti: Vezmi si 2 karty (zisk 6$) nebo 2 karty 1 kartu (nedává smysl, intrika ani efekt neplatí, zisk 3$) nebo Zahoď Zruš (nedává smysl, intrika ani efekt neplatí, zisk 3$) nebo Zruš 1 kartu (zisk 6$). Neiniciovaná karta by pak zůstala na stole. Konec hry Vítězem se stává hráč, který jako první získá 4 postavy do svých SLUŽEB. Dodatky Efekty na kartách intrik (v levém horním rohu) Efekty můžete využít buď odložením vyložené karty intriky na Skládku nebo pokud jsou při iniciaci v pravých horních rozích všech iniciovaných karet stejné symboly. Vyhoď jednu kartu z ruky - hráč, na kterého je efekt zahrán, vyhodí náhodně kartu z ruky. Např. jeden z protihráčů mu ji může vytáhnout z ruky, aniž by viděl na karty. Tato karta se odloží na Skládku. Vezmi si jednu kartu - hráč, na kterého je efekt zahrán, si vezme vrchní kartu ze základního balíčku. Vezmi si vrchní kartu ze Skládky - hráč, na kterého je efekt zahrán, si vezme vrchní kartu ze Skládky. Vylož 2 karty na stůl - hráč, na kterého je efekt zahrán, musí ihned vyložit 8

8 další 2 karty na stůl. V tomto případě může dojít i k iniciaci, pokud je celá věta složena. (V případě, že má hráč pouze 1 kartu, vyloží pouze 1 kartu). Př. Hráč vyložil kartu s efektem Vylož 2 karty. Ve stejném kole se rozhodne kartu použít na sebe. Odloží ji tedy na Skládku a ihned vyloží další 2 karty. V tomto kole tedy vyložil 1 kartu běžným způsobem a další 2 karty pomocí efektu. Zruš libovolnou vyloženou kartu - hráč, na kterého je efekt zahrán, musí ihned zrušit libovolnou vyloženou kartu. Tuto kartu odloží na Skládku. Tento efekt se mě netýká - zahráním této karty se hráč vyhne jinému efektu či intrice. Kartu lze použít kdykoliv a to i v kole protivníka. Tento obranný efekt zastaví intriku nebo efekt, který je na hráče zahrán. Např. je na vás zahráno Zahoď 3 karty 2 karty. Odložením karty s efektem Tento efekt se mě netýká na Skládku, zabráníte celé větě intriky, tj. nezahodíte ani jednu kartu. Přesuň libovolnou vyloženou kartu - hráč, na kterého je efekt zahrán, může přesunout jednu vyloženou kartu libovolného hráče. Kartu může přesunout kamkoliv, tj. k sobě i k jinému hráči. Vezmi kartu z ruky libovolného hráče a dej si ji do ruky - hráč, na kterého je efekt zahrán, si náhodně vybere kartu z ruky jiného hráče a tuto kartu si dá do své ruky. Vznikne-li při přesunutí nebo zrušení karty mezi vyloženými intrikami mezera, zbylé karty se přisunou k sobě. âásti vût na kartách intrik Obsahuje-li intrika slova 1 kartu; 2 karty; 3 karty, efekt slov se sčítá. Např.: vezmi si kartu karty karty (hráč si vezme dohromady 6 karet). Intrika se tak vztahuje na 6 karet. Je-li ale mezi počty karet vloženo jiné slovo např.: vezmi si karty --- zahoď kartu, platí jak Vezmi si 3 karty tak i Zahoď 1 kartu (v případě použití iniciátoru s číslem 4). Např. já si vezmu 3 karty a jeden soupeř zahodí 1 kartu z ruky na Skládku. Příkazy Vezmi si - hráč, na kterého je věta (intrika) zahrána, si bere daný počet karet ze základního balíčku do ruky. Zahoď - hráč, na kterého je věta (intrika) zahrána, zahodí daný počet karet ze své ruky (dle svého výběru) na Skládku Vylož - hráč, na kterého je věta (intrika) zahrána, musí ihned vyložit daný 9

9 počet karet intrik nebo iniciátorů. Složí-li kompletní intriku včetně iniciátoru, ihned proběhne iniciace a to i tehdy, když není hráč na tahu. Přesuň - hráč, na kterého je věta (intrika) zahrána, musí ihned přesunout daný počet vyložených karet od jiných hráčů před sebe nebo před jiné hráče. Zruš - hráč, na kterého je věta (intrika) zahrána, musí ihned vzít daný počet vyložených karet a odložit je na Skládku. Pozn. Intriky (věty) se nedají dělit. Vždy je nutné zahrát celou intriku (větu) na jednoho hráče, s výjimkou iniciování věty se dvěma příkazy. Př. Zahrajete na sebe intriku (větu) Vylož 5 karet. Přestože máte pouze 3 karty nemůžete zbylé 2 karty nechat vyložit jiného hráče. Intrika (věta) nebude plně využita. Vysvûtlení nûkter ch pojmû Základní balíček (společný všem hráčům) - z balíčku si každé kolo hráč vezme vrchní kartu. Jakmile nejsou v balíčku žádné karty, zamíchá se Skládka a položí se na místo základního balíčku. Skládka (společná všem hráčům) - všechny použité karty se dostávají na Skládku. V zásadě jde o tyto možnosti: Hráč zahraje efekt intriky, poté tuto kartu odloží na Skládku. Hráč je donucen vyhodit kartu z ruky, kterou odloží na Skládku. Hráč je nucen zrušit jím vyloženou kartu, tuto kartu odloží na Skládku. Hráč zaplatí dolary za uvedení postavy do služby, přeplacení postavy nebo zaplacení postavě za dovednost. Vyplacené dolary přemístí na Skládku. Bank (každý hráč vlastní svůj bank) - iniciované karty intrik se mění na dolary. Karty si hráč odkládá na svoji hromádku Bank. Takto odložené karty lze použít pouze k placení. Nelze je znovu vyložit jako intriky! Použijí-li se k platbě, odkládají se na Skládku. Pozn. Jsou-li vytaženy zpět ze Skládky do ruky kteréhokoliv hráče, stávají se z nich opět karty intrik. Záloha - všechny karty postav, které si vezmete do ruky, okamžitě vyložte do své zálohy. Každá mafie má svoji vlastní ZÁLOHU. Postavy v záloze můžete zaplacením příslušné částky získat do své SLUŽBY. Služba - postavy, které jsou ve vaší službě, máte pod přímou kontrolou. Můžete jim ve svém kole zaplatit částku uvedenou na kartě postavy a využít tak jejich dovedností. Dovednosti můžete v jednom kole využít i opakovaně, máte-li ovšem dostatek peněz. V okamžiku, kdy povoláte do služby čtvrtou postavu, vítězíte! 10

10 Vyjednávání a taktika hry Vyjednávání je pro hraní Intrik naprosto klíčové, a proto mu v následujícím textu věnujeme značnou pozornost. Uvědomte si, že jedním z cílů hry je získat co nejvíce peněz. Tj. pokud to jde, snažte se iniciovat karty s velkou hodnotou. Zpočátku hry je vhodné na sebe zahrát efekt Vezmi si (u věty) a nabrat si více karet. Velmi dobrý je efekt Tento efekt se mě netýká, který často odradí protivníky, aby vám škodili. Máte-li hodně karet v ruce, je vhodný efekt Vylož (ve větě) nebo Vylož dvě karty (v levém horním rohu karty). Vyložíte-li více karet najednou, často se vám podaří složit celou větu včetně iniciátoru a výhoda je tím ještě umocněna. Efekty Zahoď a Zruš využívejte s rozmyslem, uděláte si nepřátele a sami z toho nic nemáte. Je dobré je používat na silné hráče nebo pomocí nich vyhrožovat. Přesuň je velmi silný efekt, kterým poškodíte protivníky a sami si pomůžete. Často se však proti vám utvoří aliance, jste-li příliš silný. Efekty v levých horních rozích používejte s rozmyslem. To, že zahodíte vyloženou kartu vás brzdí při skládání vět. A jedině iniciováním karet získáváte peníze. Dohody mezi hráči Můžete mezi sebou uzavírat nejrůznější dohody. Uveďme pár příkladů pro inspiraci. Ty na mě zahraješ tento efekt a já ti za to dám jednu kartu do ruky. Vyložíš mi svoji kartu přede mne na toto místo a já na tebe při iniciaci zahraji všechny efekty. Pokud na mě 2 kola nepoužiješ svého Bankéře, dám ti svůj iniciátor. Pokud mi pomocí svého Pilota umožníš vyložit 2 karty, pak ti dám 2 karty ze své ruky a nebudu 3 kola na tebe používat žádné efekty. Pokud zrušíš v příštím kole Pavlovi tuhle kartu, tak ti dám jednu kartu do ruky a zahraji na tebe efekt Vezmi si jednu kartu. Iniciování cizích karet Můžete se domluvit i na vyložení vaší intriky či iniciátoru před jiného hráče. Vždy však platí, že o iniciované větě rozhoduje hráč, před kterým karty leží, tj. ne ten, kdo přiložil iniciátor. Nemůžete tedy někomu takto uškodit předčasnou iniciací, ale můžete mu pomoci, pokud s tím souhlasí. Samozřejmě za nějakou protislužbičku. 11

11 Používání dovedností jednotlivých postav Dovednosti uvedené na kartách postav můžete používat pouze během svého tahu a to i na jiné hráče. To samozřejmě zvyšuje váš vyjednávací potenciál. Pomocí Policisty a Vraha můžete skvěle vyhrožovat, Pilot, Opravář a Taxikář jsou cenní pomocníci a za jejich služby můžete získat u ostatních hráčů značný vliv. Bankéř je velmi silnou postavou, ale pravděpodobně si díky němu všechny znepřátelíte, takže pozor. Povolejte jej do služby, až ve správný čas. Starosta může znemožnit komukoliv zahrát jakoukoliv intriku nebo efekt, takže je ideální na obranu vlastní i jiných hráčů a také na vyhrožování hráči, který chce efekt zahrát. Např. Pavel na sebe zahraje Vezmi si 7 karet. Já mám Starostu ve službě a řeknu: Pavle, jestli chceš abych ti nezrušil intriku (což mě stojí 2$), tak mě dáš 2 z těch 7 karet, dle mého výběru. Souhlasíš? Nátlak a přesvědčování Pokud máte dobré postavení, můžete hodně získat i vyhrožováním jiným hráčům. Např. složíte intriku Zahoď 6 karet. Pavel má v ruce 4 karty, Petra 5 karet a Jana žádnou kartu. Petře by intrika nejvíce uškodila, tak jí navrhnete, že ji použijete na Pavla, když Petra zaplatí výpalné a 2 karty ze své ruky vám věnuje. Pavel se možná pokusí nabídnout více, aby nepřišel o své 4 karty. Ať už to dopadne jakkoliv, získáte nějakou protislužbičku od hráče, na kterého intriku nepoužijete a druhý na to dost doplatí. Samozřejmě, pokud si momentálně nechcete někoho znepřátelit, zahrajete intriku na Janu a nic se nestane. Velmi dobře se dá vyhrožovat i pomocí postav Policisty, Vraha a Bankéře. Pozor ale na to, že každá legrace něco stojí a peníze se poměrně těžce získávají. Než se rozhodnete dovednost postavy na někoho použít, dobře to zvažte. V určitých situacích můžete protivníka velmi poškodit (např. že mu odstraníte klíčovou část věty z intriky), takže bude ochoten hodně nabídnout. Naopak v určitých situacích se použití postavy nevyplatí, protihráči příliš neublížíte a ztratíte cenné dolary. Přejeme vám hodně zábavy! 12

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině.

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině. Klaus-Jürgen Wrede Důmyslná taktická stolní hra pro 2-5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede. Jihofrancouzské město Carcassone je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Herní materiál 55 karet s přísadami na pizzu: 45 karet obyčejných přísad (9 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 10 karet

Více

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král CZ Habermaaß-hra 5432A /4795N Koláček nebo král Koláček nebo král Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2-4 hráče ve věku od 5 let. Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! Autor:

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím.

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím. TM Historie Skotská vysočina, 13. století Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil princeznu Eidamínu, když jí na bále při tanci

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Vlastnická listina. Křišťálová koule

Vlastnická listina. Křišťálová koule Kapesní hodinky Vlastnická listina Zlaté váhy Pokud jsi v zápase poražen, můžeš se po zápase podívat na předměty vítěze. Zahraj po zápase, jehož se neúčastníš. Vezmi si jeden z předmětů použitých v zápase

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

Pravidla hry. Masao Suganuma

Pravidla hry. Masao Suganuma Pravidla hry Masao Suganuma Úvod Každý hráč si staví svoje vlastní městečko. Je vhodnější nejprve postavit několik menších staveb, se rovnou pustit do něčeho většího? Nádraží je nutné a rozhlasový vysílač

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Riichi Mahjong. ~ snadno a rychle ~

Riichi Mahjong. ~ snadno a rychle ~ Riichi Mahjong ~ snadno a rychle ~ Mahjong je nejpopulárnější (dle wikipedie) stolní hra v Japonsku, s milióny hráčů, tisícovkami heren a mimo jiné i spoustou mangy a anime. I přes to se západní svět jejímu

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

RA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE L

RA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE L HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů a každé

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY Obsah: Dva proti fazolové mafii Hráči: 1-2 Věk: 12+ Doba hraní: 30-60 minut 20x Blaue Bohnen (Modrý) 19x Kidneybohnen 18x Feuerbohnen (Ohňový) 16x Puffbohnen (Bouchací) 16x Saubohnen (Prasečí) 14x Brechbohnen

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády.

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. Hráči se střídají a každý ve svém tahu na bojiště vynese jednu kartu. Na konci každého kola si hráči

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Sankt Petersburg. Herní materiál HISTORICKÝ ZÁKLAD A CÍL HRY PŘÍPRAVA A ZAČÁTEK HRY

Sankt Petersburg. Herní materiál HISTORICKÝ ZÁKLAD A CÍL HRY PŘÍPRAVA A ZAČÁTEK HRY Sankt Petersburg Herní materiál 1 hrací plán 382 rublů (14x1, 14x2, 12x5, 12x10, 8x20) 4 startovní kameny 4 startovní karty 120 karet: o 31 řemeslníků (zelené) o 28 staveb (modré) o 27 šlechticů (červené)

Více

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole Pravidla Joker Pravidla hry Joker Pravidla Joker pro druţstvo Pravidla Joker pro systém vyřazování Tabulka pro rozmístění hráčů ke stolům podle čísla losu Pravidla hry Joker Jednotlivci: Začíná se losováním

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry. Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.

Více

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení:

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: Návod Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: 5 oboustranných hracích ploch 75 prvků v pěti barvách 5 ukazatelů bodování bodovací plocha návod Obrázek 1

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL Hra pro až 4 hráče od 8 let n abwe chsl slun ungs gsre ic he s Le ge spie l fü r bis 4 Spie iele r ab 8 Jah ahre Autor: Michael Kiesling Redaktor: Stefan Brück Design pravidel hry: Harald Lieske Překlad:

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe.

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. PAŠÁK SUKNĚ A PODPRSENKA Sukně a podprsenka PAŠÁK KINDER VAJÍČKO Kinder vajíčko PAŠÁK KORUNA KOŠER VÍNO Koruna PAŠÁK Košer víno PAŠÁK MĚŠEC BRAMBORAČKA Měšec PAŠÁK Bramboračka PAŠÁK ACHAŠVEROŠ Achašveroš

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY Nile deluxor je karetní hra pro 2 6 hráčů, v níž se stáváte pěstitelem několika druhů rostlin. Počátkem každého kola přijdou záplavy, které určují, jaké plodiny se budou sklízet.

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

TRAPPER (LOVEC) Lovení zvěře pro kožešiny v kanadské divočině. Hra s odkrýváním kartiček a jejich následným odvozem pro 2-4 lovce od 10ti let

TRAPPER (LOVEC) Lovení zvěře pro kožešiny v kanadské divočině. Hra s odkrýváním kartiček a jejich následným odvozem pro 2-4 lovce od 10ti let Obsahuje: TRAPPER (LOVEC) Lovení zvěře pro kožešiny v kanadské divočině Hra s odkrýváním kartiček a jejich následným odvozem pro 2-4 lovce od 10ti let od Wolfganga Kramera a Michaela Kieslinga 64 kartiček

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta AFRICKÝ PARK (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta Cíl hry Ve hře Africký park představuje každý hráč ochránce zvířat, který je odpovědný za jednu africkou přírodní rezervaci a musí ji znovu

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček PRAVIDLA HRY 1 JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček a příručka! Poté stačí vyzvat kamaráda s vlastním balíčkem na duel! 2. Na začátku každého duelu

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Herní materiál: 60 karet kořisti Ve hře je 10 sad (barev) po 6 kartách v hodnotách 2 7 (s výjimkou mořských panen, které mají hodnoty 4 9).

Herní materiál: 60 karet kořisti Ve hře je 10 sad (barev) po 6 kartách v hodnotách 2 7 (s výjimkou mořských panen, které mají hodnoty 4 9). V této hře budete pokoušet své štěstí v roli pirátů snažících se nahromadit co největší lup. Ale pozor! Budete-li chamtiví příliš, přijdete o všechno! Hra Karty mrtvého muže je určena pro 2 až 4 piráty

Více

KACÍŘI a bitva o Evropu

KACÍŘI a bitva o Evropu KACÍŘI a bitva o Evropu Historická karetní hra Kacíři jsou karetní hra na motivy náboženských bojů v 15.-17. století, v níž se hrající snaží získat evropská města pro náboženskou frakci, kterou si vybrali.

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více