USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 07/2014 Rady města Tišnova Mgr. Karla Švábenského a zapisovatelkou stanovuje Bc. Moniku Juránkovou. 02/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 07/2014 Rady města Tišnova. 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni /07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni /07/2014 Rada města Tišnova ruší úkol provést analýzu právního vztahu bytového družstva Dubina II. ze dne Organizační změny na MěÚ Tišnov 05/07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí ukončení pracovního poměru ve zkušební době Bc. Marie Ježkové, vedoucí Odboru kultury a školství. 06/07/2014 Rada města Tišnova pověřuje výkonem funkce vedoucí Odboru kultury a školství Bc. Ivu Dvořáčkovou, tajemnici MěÚ Tišnov a to dočasně, s účinností od /07/2014 Rada města Tišnova zrušuje Odbor územního plánování a stavebního řádu, s účinností od /07/2014 Rada města Tišnova zřizuje Odbor územního plánování a Odbor stavebního řádu, s účinností od /07/2014 Rada města Tišnova ukládá tajemnici MěÚ Tišnov neprodleně vypsat výběrové řízení na obě pozice vedoucích úředníků. Termín: do Změna člena Školské rady při Základní škole, Tišnov, Smíškova /07/2014 Rada města Tišnova odvolává z funkce členku Školské rady při Základní škole, Tišnov, Smíškova 840 paní Bc. Marii Ježkovou. 11/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje v souladu s 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členem Školské rady při Základní škole, Tišnov, Smíškova 840 jako zástupce zřizovatele PaedDr. Petru Kappelovou. 5. Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov 12/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje Organizační řád Městského úřadu Tišnov dle přílohy č. 1 zápisu. 6. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Tišnova 13/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října 1708, dle přílohy č. 2 zápisu. 1

2 14/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října 1708 hospodářský výsledek ve výši ,40 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. 15/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, dle přílohy č. 3 zápisu. 16/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 hospodářský výsledek ve výši ,55 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. 17/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, dle přílohy č. 4 zápisu. 18/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, dle přílohy č. 5 zápisu. 19/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686 hospodářský výsledek ve výši ,31 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. 20/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 dle přílohy č. 6 zápisu. 21/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 hospodářský výsledek ve výši ,40 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. 22/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje v souladu s článkem VI., odst. 3) písm. g) zřizovací listiny příspěvkové organizaci Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z investičního fondu do rozpočtu organizace. 23/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 dle přílohy č. 7 zápisu. 24/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 hospodářský výsledek ve výši 8.414,75 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. 25/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 převod finančních prostředků ve výši 8.414,75 Kč z rezervního fondu do investičního fondu organizace. 26/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace dle přílohy č. 8 zápisu. 27/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace hospodářský výsledek ve výši ,01 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. 28/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 dle přílohy č. 9 zápisu. 2

3 29/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 hospodářský výsledek ve výši 1.918,12 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. 30/07/2014 Rada města Tišnova ukládá v souladu s 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč, a to ve dvou termínech: ,- Kč do a ,- Kč do /07/2014 Rada města Tišnova ukládá v souladu s 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč, a to ve dvou termínech: ,- Kč do a ,- Kč do /07/2014 Rada města Tišnova ukládá v souladu s 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč, a to ve dvou termínech: ,- Kč do a ,- Kč do Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových účtů města Tišnova ke dni řádné účetní závěrky k /07/2014 Rada města Tišnova schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových účtů města Tišnova ke dni řádné účetní závěrky k Poskytnutí finančního příspěvku Valašskému muzeu v Rožnově pod Radhoštěm na obnovu vyhořelé národní kulturní památky chaty Libušín Usnesení nebylo přijato. 9. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova /07/2014 Rada města Tišnova vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, konkurz na místo ředitele/ ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 s nástupem od /07/2014 Rada města Tišnova stanoví v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. text veřejného oznámení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova /07/2014 Rada města Tišnova pověřuje odbor kultury a školství požádat KÚ a ČŠI o delegování svého zástupce za člena konkurzní komise a dále požádat odborníka ve státní správě ve školství o souhlas se jmenováním za člena konkurzní komise a vyzvat pedagogické pracovníky uvedené příspěvkové organizace k volbě svého zástupce za člena konkurzní komise. 10. Zpráva o hospodaření lesy /07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o hospodaření lesy

4 11. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 4/2014 ze dne /07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č.4/2014 ze dne Návrh smlouvy o dílo na zpracování studie Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou a Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - plocha P5 39/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou a Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - plocha P5 mezi Městem Tišnov a společností LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 767/102, Brno, IČ: , v doloženém znění dle přílohy č. 1*. 13. Uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova 40/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova mezi městem Tišnov a Tělocvičnou jednotou Sokol Tišnov, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 10 zápisu. 14. Uzavření smlouvy o dílo Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou 41/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e-aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou dle přílohy č. 11 zápisu. 42/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou mezi městem Tišnov a společností SILPRA silniční práce s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 12 zápisu. 15. N. M. Žádost o klíč od suterénních sklepních prostor domu, žádost o proplacení nákladů vynaložených po vyplavení bytu 43/07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí informace ve věci řešení písemností adresovaných ze strany paní N. M., T. v období od listopadu 2012 do března 2014 odboru správy majetku a investic. 16. Uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem J. F. 44/07/2014 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem J. F., trvale bytem T., dle přílohy č. 13 zápisu. 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 45/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově s paní M. D., trvale bytem T. a to na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 14 zápisu. 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 46/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově s panem B. T., trvale bytem T. a to na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 15 zápisu. 4

5 19. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 47/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově s paní L. P., trvale bytem T. a to na dobu určitou tři měsíce od do , dle přílohy č. 16 zápisu. 20. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Polní 640 v Tišnově 48/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Polní 640 v Tišnově s paní M. N. a panem L. N., oba trvale bytem T. a to na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 17 zápisu. 21. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Králova 1667 v Tišnově 49/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Králova 1667 v Tišnově s panem P. M., trvale bytem T. a to na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 18 zápisu. 22. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Jungmannova 932 v Tišnově 50/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje výpověď nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Jungmannova 932 v Tišnově uzavřené s paní D. S., trvale bytem T., z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. 23. Valorizace nájemného z nebytových prostor 51/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje nezvyšování nájemného z nebytových prostor pro období od do Pronájem části prostor v objektu čp. 954 na ulici Horova v Tišnově Bez usnesení bod byl odložen. 25. Uzavření Smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu čp. 34 na ulici Halouzkova v Tišnově 52/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Tišnov a Zdeňkem Koláčkem, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 19 zápisu. 53/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Tišnov a Zdeňkem Koláčkem, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 20 zápisu. 54/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 34 na ulici Halouzkova v Tišnově mezi městem Tišnov a Michalem Koláčkem, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 21 zápisu. 5

6 26. Umístění technologie společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na budově čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově Bez usnesení usnesení nebylo přijato. 55/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části střechy a půdy objektu čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově stojícího na parcele č.st. 360 v k.ú. Tišnov za účelem umístění technologie technologického kabinetu, nízkonapěťové kabelové trasy a anténních nosičů telekomunikačních zařízení, pochůzných plošin a žebříků společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 22 zápisu. 27. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 4/2014 ze dne /07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 4/2014 ze dne Zpráva o průběhu investičních akcích r /07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o průběhu investičních akcích r Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 503 v k.ú. Jamné u Tišnova Jamné u Tišnova, DPNN, Licehammerová, p.č. 50/1 58/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 503 v k.ú. Jamné u Tišnova, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 23 zápisu. 30. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2287/1, parc.č. 2288/1, parc.č. 2289/1 a parc.č. 2377/2, vše v k.ú. Tišnov - Tišnov, ul.koráb, obnova z NNv na NNk 59/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2287/1, parc.č. 2288/1, parc.č. 2289/1 a parc.č. 2377/2, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 24 zápisu. 31. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2287/1, parc.č. 2288/1, parc.č. 2289/1, parc.č. 2290, parc.č. 2291, parc.č. 2377/2, parc.č. 2413/7 a parc.č. 2413/8, vše v k.ú. Tišnov - Tišnov, Mlýnská, Koráb, obnova VNk /07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2287/1, parc.č. 2288/1, parc.č. 2289/1, parc.č. 2290, parc.č. 2291, parc.č. 2377/2, parc.č. 2413/7 a parc.č. 2413/8, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 25 zápisu. 32. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1802/42 a parc.č. 1802/45, oba v k.ú. Tišnov - Tišnov, ul. Revoluční-Alšova, obnova NNk 61/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1802/42 a parc.č. 1802/45, oba v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 26 zápisu. 6

7 33. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2460/4 v k.ú. Tišnov Tišnov, Za Mlýnem, smyčka NNk, Špička, p.č /07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2460/4 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 27 zápisu. 34. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 63/07/2014 Rada města Tišnov ruší záměr prodeje části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov, jehož vyhlášení bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 14/2013 dne , usnesením č. 50/14/ /07/2014 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 dle návrhu geometrického plánu č /2013 nově označené jako parc.č. 467/9 o výměře m2 S. H., bytem Š., pro účely zřízení hřiště na adventure golf. 35. Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Předklášteří 65/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Předklášteří, a to části parc.č. 809/2 oddělené geometrickým plánem č /2014 o výměře 285 m2 ve vlastnictví obce Předklášteří za část parc.č. 639/5 dle geometrického plánu č /2014 nově označené jako parc.č. 639/6 o výměře 33 m2 ve vlastnictví města Tišnov. 36. Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc.č. 473/10, parc.č. 2375/3, parc.č. 2375/4, parc.č. 2375/9, parc.č. 2375/14, parc.č. 2375/15, parc.č. 2400/32 a parc.č. 2645, vše v k.ú. Tišnov VPI Tišnov_silnice III 3771_SO431.1_MěÚ 66/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc.č. 473/10, parc.č. 2375/3, parc.č. 2375/4, parc.č. 2375/9, parc.č. 2375/14, parc.č. 2375/15, parc.č. 2400/32 a parc.č. 2645, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, jako budoucím oprávněným, dle přílohy č. 28 zápisu. 37. Plán provozu koupaliště /07/2014 Rada města Tišnova bere na vědomí Plán provozu koupaliště /07/2014 Rada města Tišnova schvaluje ceník vstupného a půjčovného na koupališti na rok 2014, dle přílohy č. 29 zápisu. v. r. Ing. Tomáš Komprs v. r. Ing. František Svoboda starosta města Tišnova místostarosta města 7

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 1 /2007 konané dne 17. ledna 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 1 /2007 konané dne 17. ledna 2007 RM schvaluje: USNESENÍ ze schůze RM č. 1 /2007 konané dne 17. ledna 2007 1. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 116 na ul. Ráboňova v Tišnově se společností BAZ Power Computing, s.r.o.

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 RM schvaluje: 1. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 2012 a doporučuje ho ke schválení ZM. 2. Uzavření

Více

z 5.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov

z 5.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov USNESENÍ z 5.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne 15. 1. 2019 od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov Usnesení RaMěst č. 5/1/2019/R z 15. 1. 2019 Jmenování členů komise - odborníků

Více

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 219/12/15 schvaluje program 12. schůze rady městského

Více

105. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

105. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 105. schůze Rady města Rychvald, dne 04. 05. 2018 Kontrola usnesení 105/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 105/2. Rada města

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne 29.06.2015 1367 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.06.2015 1a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. 1b) RM schvaluje ověřovatele

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení - upravené z 16. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 11.12.2017 od 15.00 hodin Rada města po projednání schválila: v kanceláři starosty města Usnesení č. 375/17: Rada města schválila program

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 1/ Kontrola usnesení 27/130 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

z 8.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov

z 8.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov USNESENÍ z 8.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne 26. 2. 2019 od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov Usnesení RaMěst č. 8/1/2019/R z 26. 2. 2019 Dodatek ke smlouvě o pachtu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ b í h úd jů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín:

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín: U S N E S E N Í z 12. schůze rady města Žacléř, konané dne 15. dubna 2019 od 16:00 hodin v kanceláři starosty města Program: 1. Program jednání rady města. 2. Městská policie. 3. Záměr prodeje části pozemku

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května (č. 472/37 495/37)

- 1 - U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května (č. 472/37 495/37) - 1 - U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května 2016 (č. 472/37 495/37) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009 RM schvaluje: 1. Uzavření nájemní smlouvy s Hanou a Pavlem Juránkovými na byt č. 15 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou

Více

2.1 RM revokuje ruší své usnesení uvedené pod bodem 4 z 16. schůze rady města konané

2.1 RM revokuje ruší své usnesení uvedené pod bodem 4 z 16. schůze rady města konané Souhrn usnesení z 21. schůze rady města - 3. června 2019 1. RM schvaluje přednesený program jednání 2.1 RM revokuje ruší své usnesení uvedené pod bodem 4 z 16. schůze rady města konané 1.4.2019 2.2 RM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 11. 12. 2018 1 Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky doba určitá RM-3/2018/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.73/2017) Hlasování (usnesení č.74/2017) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.73/2017) Hlasování (usnesení č.74/2017) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 4/2017 konaného dne 13.02. 2017 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 11/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. června 2017

USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 11/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. června 2017 Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 11/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. června 2017 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.11, 4.4 a 4.5, stažený o bod

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 14.11.2018 1/1/RM/2018 Kontrola plnění usnesení ze 66. a 67. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 03. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 790/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k podnikání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 11. 03. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více