VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO sestavený k (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bystřec, Bystřec 182, I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 400, , ,40 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 120,00 193,60 193,52 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 150,00 191,20 191,13 Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 550, , ,94 Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6,30 6,27 Pol 1211 Daň z přidané hodnoty 3 900, , ,46 Pol 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 2,50 2,48 Pol 1335 Poplatky za odneti lesni pudy 1,90 1,84 Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 433,00 449,80 449,77 Pol 1341 Poplatek ze psů 30,00 28,30 28,25 Pol 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 26,30 26,21 Pol 1361 Správní poplatky 10,00 13,50 13,44 Pol 1511 Daň z nemovitostí 750,00 771,10 771,02 Pol 2420 Splátky půjček od obec.prosp.a pod. organizací 122,50 55,00 55,00 Pol 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 500,00 436,80 436,75 Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy 23,00 23,00 SR Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 364,30 364,30 364,30 Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu 228,33 228,33 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů 15,00 15,00 Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statniho rozp 2 200, ,00 Celkem za Par , , ,11 Par 2119 Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n. Pol ,00 41,00 40,91 Celkem za Par 2119 Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n. 65,00 41,00 40,91 Par 2212 Silnice Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00 Celkem za Par 2212 Silnice 30,00 30,00 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6,80 5,30 5,24 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6,80 5,30 5,24 strana č. 1

2 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,00 3,80 3,72 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 4,00 3,80 3,72 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6,00 6,10 6,03 Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. 6,00 6,10 6,03 Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 12,00 18,30 18,20 Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 12,00 18,30 18,20 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,00 5,00 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství 5,00 5,00 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 2322 Přijaté pojistné náhrady 12,90 12,82 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 12,00 11,99 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 10,00 24,90 24,81 Par 3632 Pohřebnictví Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150,00 150,60 150,56 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 150,00 150,60 150,56 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5,00 5,00 Pol 2310 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 58,00 58,00 Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 292,20 292,15 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 500,00 355,20 355,15 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,00 6,20 6,20 Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží 22,00 15,30 15,21 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 27,00 21,50 21,41 Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60,00 103,40 103,33 Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 60,00 103,40 103,33 Par 6171 Činnost místní správy Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 8,00 7,94 Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží 20,00 5,00 4,96 Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary 3,00 3,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 30,00 16,00 15,89 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 15,00 25,90 25,81 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15,00 25,90 25,81 Par 6409 Ostatní činnosti j.n. Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11,70 11,70 11,62 Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n. 11,70 11,70 11,62 Celkem příjmy: , , ,81 strana č. 2

3 II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 2212 Silnice Pol 5011 Platy zaměstnanců 65,00 68,30 68,21 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 26,20 26,10 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 15,00 19,20 19,15 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6,00 6,00 5,99 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 29,20 48,60 48,56 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 8,00 2,40 2,31 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 19,20 19,20 Pol 5171 Opravy a udržování 517,00 186,90 186,82 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení 159,80 159,80 159,75 Celkem za Par 2212 Silnice 850,00 536,60 536,10 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 0,40 0,36 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10,50 10,44 Pol 5171 Opravy a udržování 6,00 6,90 6,89 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6,00 17,80 17,70 Par 3113 Základní školy Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 18,00 18,00 18,00 Pol 5321 Neinv.transfery obcím 13,30 10,60 10,60 Pol 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym 1 200, , ,00 organ Pol ,33 228,33 Celkem za Par 3113 Základní školy 1 231, , ,93 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 21,20 21,00 20,99 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 57,80 58,40 58,37 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9,20 9,11 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 0,30 0,22 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 0,20 0,20 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 80,00 89,10 88,89 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00 3,90 3,85 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,40 12,32 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 14,30 14,27 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 13,20 13,19 Pol 5175 Pohosteni 5,00 11,90 11,84 Pol 5194 Vecne dary 50,00 28,90 28,85 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 20,00 21,50 21,50 Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. 105,00 106,10 105,83 Par 3341 Rozhlas a televize Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 Pol 5171 Opravy a udržování 120,00 10,00 9,94 Celkem za Par 3341 Rozhlas a televize 220,00 10,00 9,94 Par 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. Pol 5169 Nákup ostatních služeb 65,00 51,70 51,62 Celkem za Par 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 65,00 51,70 51,62 strana č. 3

4 Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 5,00 2,50 2,50 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 6,60 6,54 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 0,20 0,20 Pol 5175 Pohosteni 2,00 3,00 3,00 Pol 5194 Vecne dary 26,00 19,30 19,23 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 75,00 90,00 90,00 Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. 110,00 121,60 121,47 Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 41,90 41,88 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 4,50 4,50 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1,70 1,62 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,90 45,80 45,70 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 16,60 16,58 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 37,10 4,30 4,26 Pol 5171 Opravy a udržování 8,60 8,59 Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 123,40 123,14 Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 11,30 11,26 Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 11,30 11,26 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 5011 Platy zaměstnanců 320,00 275,40 275,31 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 90,00 57,50 57,44 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 75,00 68,00 67,93 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 28,00 23,60 23,58 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 77,00 76,93 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 9,40 9,37 Pol 5151 Studená voda 20,00 2,40 2,38 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 10,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 1,50 1,44 Pol 5175 Pohosteni 0,20 0,18 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 1 287, , ,26 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství 2 130, , ,82 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 5011 Platy zaměstnanců 66,00 33,00 32,97 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 50,00 21,30 21,24 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 18,00 8,20 8,18 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6,20 3,00 2,94 Pol 5132 Ochranné pomůcky 5,00 6,30 6,25 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,10 6,06 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 18,00 17,91 Pol 5153 Plyn 12,00 34,70 34,62 Pol 5154 Elektrická energie 30,00 3,00 2,93 Pol 5155 Pevná paliva 5,00 3,20 3,13 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1,10 1,10 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 1,00 2,60 2,59 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 29,00 66,00 65,96 Pol 5171 Opravy a udržování 200,00 62,30 62,25 Pol 5173 Cestovné 3,40 3,38 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 354,80 32,50 32,50 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500, , ,04 strana č. 4

5 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 1 292, , ,04 Par 3631 Veřejné osvětlení Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 1,20 1,17 Pol 5154 Elektrická energie 100,00 111,20 111,13 Pol 5171 Opravy a udržování 30,00 2,00 1,97 Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení 150,00 114,40 114,27 Par 3632 Pohřebnictví Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 2,80 2,76 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 4,10 4,04 Pol 5151 Studená voda 5,00 0,80 0,72 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 15,00 6,00 5,91 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 Pol 5171 Opravy a udržování 380,00 0,90 0,82 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 500,00 14,60 14,25 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 5164 Nájemné 2,30 2,27 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 60,00 59,96 Pol 5361 Nakup kolku 3,00 3,00 Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 21,50 21,45 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 380,00 75,00 75,00 Pol 6130 Pozemky 33,10 33,06 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400,00 194,90 194,74 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,50 12,48 Pol 5138 Nakup zbozi (urceneho k dalsimu prodeji) 20,00 15,80 15,72 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 8,80 8,75 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 490,00 540,10 540,05 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 520,00 577,20 577,00 Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 14,00 0,40 0,35 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 2,20 2,15 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 2,00 6,80 6,72 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 22,20 22,17 Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20,00 31,60 31,39 Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 1,50 1,41 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 6,00 2,20 2,15 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 5,20 5,11 Pol 5175 Pohosteni 3,00 0,50 0,43 Pol 5194 Vecne dary 13,00 10,70 10,66 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 5,00 5,00 5,00 Celkem za Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n. 30,00 25,10 24,76 Par 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 Celkem za Par 5274 Podpora krizového řízení a 10,00 nouzového plánování Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pol 5019 Ostatní platy 4,40 4,36 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 1,50 1,49 strana č. 5

6 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 16,90 16,82 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 21,60 21,55 Pol 5151 Studená voda 3,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 5,00 6,50 6,50 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 6,00 5,40 5,32 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 6,00 3,00 2,95 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 10,00 12,20 12,10 Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60,00 71,50 71,09 Par 6112 Zastupitelstva obcí Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 630,00 630,00 629,13 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 120,00 112,60 112,55 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 56,00 55,30 55,26 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 25,00 21,80 21,78 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25,00 28,90 28,85 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 5,00 2,20 2,18 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 20,80 20,80 Pol 5173 Cestovné 10,00 3,30 3,22 Pol 5175 Pohosteni 9,00 7,10 7,04 Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí 890,00 882,00 880,82 Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 12,73 12,73 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2,82 2,82 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 6,56 6,56 Pol 5173 Cestovné 0,12 0,12 Pol 5175 Pohosteni 0,77 0,77 Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. 23,00 23,00 Par 6171 Činnost místní správy Pol 5011 Platy zaměstnanců 590,00 533,80 533,79 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 142,00 141,80 141,74 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 53,00 52,10 52,01 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,00 6,20 6,12 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 1,60 1,57 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 12,90 12,86 Pol 5161 Služby pošt 8,00 6,30 6,28 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22,30 24,50 24,43 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 6,30 6,28 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 44,70 44,61 Pol 5172 Programové vybavení 5,70 5,70 5,64 Pol 5173 Cestovné 4,00 1,20 1,17 Pol 5175 Pohosteni 3,00 1,70 1,63 Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n. 100,00 97,00 96,67 Pol 5499 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu j.n. 22,50 22,50 Pol 6349 Investiční dotace veř.rozp.územní úrov. j.n. 35,00 22,70 22,60 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 1 015,00 981,00 979,90 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5163 Služby peněžních ústavů 18,00 6,10 6,06 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18,00 6,10 6,06 Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pol 5163 Služby peněžních ústavů 25,00 54,80 54,79 Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 25,00 54,80 54,79 strana č. 6

7 Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6,30 6,27 Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace 6,30 6,27 Par 6409 Ostatní činnosti j.n. Pol 5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu 400,00 400,00 400,00 Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n. 400,00 400,00 400,00 Celkem výdaje: , , ,08 strana č. 7

8 III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) , ,83 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter ,91 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) , ,73 strana č. 8

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy , , ,73 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,30 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 292,20 292,15 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,63 Příjmy celkem , , ,81 Konsolidace příjmů Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od regionálních rad Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 15, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od reg.rad Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029-Splátky půjček přijaté z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,81 strana č. 9

10 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje , , ,87 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,21 Výdaje celkem , , ,08 Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím ,30 10,60 10, Neinvestiční transfery regionům Neinvestiční transfery reg.radám Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n ,00 97,00 96, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky regionálním radám Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery regionálním radám Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n ,00 22,70 22, Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky regionálním radám Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,08 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,73 Třída 8 - Financování , ,73 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,73 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,83 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,83 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana č. 10

11 VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ Dotace přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného okresu Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčky obcím Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Dotace přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZP Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 11

12 6442-Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele č.ř. RS RU Skutečnost IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost CZ , CZ , CZ ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r ,25 34, ,08 194,08 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r ,25 34, ,08 194,08 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 12

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Náchod Městys Nový Hrádek

Náchod Městys Nový Hrádek Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2008 [v tis. Kč] Rok Měsíc IČO 2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více