VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO sestavený k (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bystřec, Bystřec 182, I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 400, , ,40 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 120,00 193,60 193,52 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 150,00 191,20 191,13 Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 550, , ,94 Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6,30 6,27 Pol 1211 Daň z přidané hodnoty 3 900, , ,46 Pol 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 2,50 2,48 Pol 1335 Poplatky za odneti lesni pudy 1,90 1,84 Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 433,00 449,80 449,77 Pol 1341 Poplatek ze psů 30,00 28,30 28,25 Pol 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 26,30 26,21 Pol 1361 Správní poplatky 10,00 13,50 13,44 Pol 1511 Daň z nemovitostí 750,00 771,10 771,02 Pol 2420 Splátky půjček od obec.prosp.a pod. organizací 122,50 55,00 55,00 Pol 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 500,00 436,80 436,75 Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy 23,00 23,00 SR Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 364,30 364,30 364,30 Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu 228,33 228,33 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů 15,00 15,00 Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statniho rozp 2 200, ,00 Celkem za Par , , ,11 Par 2119 Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n. Pol ,00 41,00 40,91 Celkem za Par 2119 Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n. 65,00 41,00 40,91 Par 2212 Silnice Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00 Celkem za Par 2212 Silnice 30,00 30,00 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6,80 5,30 5,24 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6,80 5,30 5,24 strana č. 1

2 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,00 3,80 3,72 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 4,00 3,80 3,72 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6,00 6,10 6,03 Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. 6,00 6,10 6,03 Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 12,00 18,30 18,20 Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 12,00 18,30 18,20 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,00 5,00 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství 5,00 5,00 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 2322 Přijaté pojistné náhrady 12,90 12,82 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 12,00 11,99 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 10,00 24,90 24,81 Par 3632 Pohřebnictví Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150,00 150,60 150,56 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 150,00 150,60 150,56 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5,00 5,00 Pol 2310 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 58,00 58,00 Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 292,20 292,15 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 500,00 355,20 355,15 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,00 6,20 6,20 Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží 22,00 15,30 15,21 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 27,00 21,50 21,41 Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60,00 103,40 103,33 Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 60,00 103,40 103,33 Par 6171 Činnost místní správy Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 8,00 7,94 Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží 20,00 5,00 4,96 Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary 3,00 3,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 30,00 16,00 15,89 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 15,00 25,90 25,81 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15,00 25,90 25,81 Par 6409 Ostatní činnosti j.n. Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11,70 11,70 11,62 Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n. 11,70 11,70 11,62 Celkem příjmy: , , ,81 strana č. 2

3 II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 2212 Silnice Pol 5011 Platy zaměstnanců 65,00 68,30 68,21 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 26,20 26,10 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 15,00 19,20 19,15 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6,00 6,00 5,99 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 29,20 48,60 48,56 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 8,00 2,40 2,31 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 19,20 19,20 Pol 5171 Opravy a udržování 517,00 186,90 186,82 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení 159,80 159,80 159,75 Celkem za Par 2212 Silnice 850,00 536,60 536,10 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 0,40 0,36 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10,50 10,44 Pol 5171 Opravy a udržování 6,00 6,90 6,89 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6,00 17,80 17,70 Par 3113 Základní školy Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 18,00 18,00 18,00 Pol 5321 Neinv.transfery obcím 13,30 10,60 10,60 Pol 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym 1 200, , ,00 organ Pol ,33 228,33 Celkem za Par 3113 Základní školy 1 231, , ,93 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 21,20 21,00 20,99 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 57,80 58,40 58,37 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9,20 9,11 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 0,30 0,22 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 0,20 0,20 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 80,00 89,10 88,89 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00 3,90 3,85 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,40 12,32 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 14,30 14,27 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 13,20 13,19 Pol 5175 Pohosteni 5,00 11,90 11,84 Pol 5194 Vecne dary 50,00 28,90 28,85 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 20,00 21,50 21,50 Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. 105,00 106,10 105,83 Par 3341 Rozhlas a televize Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 Pol 5171 Opravy a udržování 120,00 10,00 9,94 Celkem za Par 3341 Rozhlas a televize 220,00 10,00 9,94 Par 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. Pol 5169 Nákup ostatních služeb 65,00 51,70 51,62 Celkem za Par 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 65,00 51,70 51,62 strana č. 3

4 Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 5,00 2,50 2,50 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 6,60 6,54 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 0,20 0,20 Pol 5175 Pohosteni 2,00 3,00 3,00 Pol 5194 Vecne dary 26,00 19,30 19,23 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 75,00 90,00 90,00 Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. 110,00 121,60 121,47 Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 41,90 41,88 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 4,50 4,50 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1,70 1,62 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,90 45,80 45,70 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 16,60 16,58 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 37,10 4,30 4,26 Pol 5171 Opravy a udržování 8,60 8,59 Celkem za Par 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 123,40 123,14 Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 11,30 11,26 Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 11,30 11,26 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 5011 Platy zaměstnanců 320,00 275,40 275,31 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 90,00 57,50 57,44 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 75,00 68,00 67,93 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 28,00 23,60 23,58 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 77,00 76,93 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 9,40 9,37 Pol 5151 Studená voda 20,00 2,40 2,38 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 10,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 1,50 1,44 Pol 5175 Pohosteni 0,20 0,18 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 1 287, , ,26 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství 2 130, , ,82 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 5011 Platy zaměstnanců 66,00 33,00 32,97 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 50,00 21,30 21,24 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 18,00 8,20 8,18 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6,20 3,00 2,94 Pol 5132 Ochranné pomůcky 5,00 6,30 6,25 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,10 6,06 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 18,00 17,91 Pol 5153 Plyn 12,00 34,70 34,62 Pol 5154 Elektrická energie 30,00 3,00 2,93 Pol 5155 Pevná paliva 5,00 3,20 3,13 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1,10 1,10 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 1,00 2,60 2,59 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 29,00 66,00 65,96 Pol 5171 Opravy a udržování 200,00 62,30 62,25 Pol 5173 Cestovné 3,40 3,38 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 354,80 32,50 32,50 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500, , ,04 strana č. 4

5 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 1 292, , ,04 Par 3631 Veřejné osvětlení Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 1,20 1,17 Pol 5154 Elektrická energie 100,00 111,20 111,13 Pol 5171 Opravy a udržování 30,00 2,00 1,97 Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení 150,00 114,40 114,27 Par 3632 Pohřebnictví Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 2,80 2,76 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 4,10 4,04 Pol 5151 Studená voda 5,00 0,80 0,72 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 15,00 6,00 5,91 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 Pol 5171 Opravy a udržování 380,00 0,90 0,82 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 500,00 14,60 14,25 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 5164 Nájemné 2,30 2,27 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 60,00 59,96 Pol 5361 Nakup kolku 3,00 3,00 Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 21,50 21,45 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 380,00 75,00 75,00 Pol 6130 Pozemky 33,10 33,06 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400,00 194,90 194,74 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,50 12,48 Pol 5138 Nakup zbozi (urceneho k dalsimu prodeji) 20,00 15,80 15,72 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 8,80 8,75 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 490,00 540,10 540,05 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 520,00 577,20 577,00 Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 14,00 0,40 0,35 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 2,20 2,15 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 2,00 6,80 6,72 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 22,20 22,17 Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20,00 31,60 31,39 Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 1,50 1,41 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 6,00 2,20 2,15 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 5,20 5,11 Pol 5175 Pohosteni 3,00 0,50 0,43 Pol 5194 Vecne dary 13,00 10,70 10,66 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 5,00 5,00 5,00 Celkem za Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n. 30,00 25,10 24,76 Par 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 Celkem za Par 5274 Podpora krizového řízení a 10,00 nouzového plánování Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pol 5019 Ostatní platy 4,40 4,36 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 1,50 1,49 strana č. 5

6 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 16,90 16,82 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 21,60 21,55 Pol 5151 Studená voda 3,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 5,00 6,50 6,50 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 6,00 5,40 5,32 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 6,00 3,00 2,95 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 10,00 12,20 12,10 Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60,00 71,50 71,09 Par 6112 Zastupitelstva obcí Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 630,00 630,00 629,13 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 120,00 112,60 112,55 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 56,00 55,30 55,26 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 25,00 21,80 21,78 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25,00 28,90 28,85 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 5,00 2,20 2,18 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 20,80 20,80 Pol 5173 Cestovné 10,00 3,30 3,22 Pol 5175 Pohosteni 9,00 7,10 7,04 Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí 890,00 882,00 880,82 Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 12,73 12,73 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 2,82 2,82 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 6,56 6,56 Pol 5173 Cestovné 0,12 0,12 Pol 5175 Pohosteni 0,77 0,77 Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. 23,00 23,00 Par 6171 Činnost místní správy Pol 5011 Platy zaměstnanců 590,00 533,80 533,79 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 142,00 141,80 141,74 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 53,00 52,10 52,01 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,00 6,20 6,12 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 1,60 1,57 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 12,90 12,86 Pol 5161 Služby pošt 8,00 6,30 6,28 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22,30 24,50 24,43 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 6,30 6,28 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 44,70 44,61 Pol 5172 Programové vybavení 5,70 5,70 5,64 Pol 5173 Cestovné 4,00 1,20 1,17 Pol 5175 Pohosteni 3,00 1,70 1,63 Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n. 100,00 97,00 96,67 Pol 5499 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu j.n. 22,50 22,50 Pol 6349 Investiční dotace veř.rozp.územní úrov. j.n. 35,00 22,70 22,60 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 1 015,00 981,00 979,90 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5163 Služby peněžních ústavů 18,00 6,10 6,06 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18,00 6,10 6,06 Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pol 5163 Služby peněžních ústavů 25,00 54,80 54,79 Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 25,00 54,80 54,79 strana č. 6

7 Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6,30 6,27 Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace 6,30 6,27 Par 6409 Ostatní činnosti j.n. Pol 5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu 400,00 400,00 400,00 Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n. 400,00 400,00 400,00 Celkem výdaje: , , ,08 strana č. 7

8 III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) , ,83 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter ,91 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) , ,73 strana č. 8

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy , , ,73 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,30 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 292,20 292,15 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,63 Příjmy celkem , , ,81 Konsolidace příjmů Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od regionálních rad Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 15, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od reg.rad Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029-Splátky půjček přijaté z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,81 strana č. 9

10 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje , , ,87 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,21 Výdaje celkem , , ,08 Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím ,30 10,60 10, Neinvestiční transfery regionům Neinvestiční transfery reg.radám Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n ,00 97,00 96, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky regionálním radám Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery regionálním radám Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n ,00 22,70 22, Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky regionálním radám Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,08 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,73 Třída 8 - Financování , ,73 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,73 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,83 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,83 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana č. 10

11 VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ Dotace přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného okresu Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčky obcím Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n ZJ Dotace přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n ZJ Splátky půjček přijaté z území jiného kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZJ Dotace poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n ZP Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 11

12 6442-Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele č.ř. RS RU Skutečnost IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost CZ , CZ , CZ ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r ,25 34, ,08 194,08 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r ,25 34, ,08 194,08 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 12

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Ministerstvo financí Schválený rozpočet 2015 FIN 2-12 M rok měsíc IČO 2015 279277 Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Němčice, 561 18 Němčice 107 I. Rozpočtové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 11.02.2015 Čas zpracování: 11h23m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 25.05.2015 Čas zpracování: 8h10m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Licence: DGLX ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: Plankova Datum zpracování: 28.01.2015 Čas zpracování: 12h15m20s Strana: 1 IČO: 75011476 Ministerstvo financí FIN

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.02.2014 22:28:13 Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Lebovičová Datum zpracování: 18.03.2015 Čas zpracování: 9h26m49s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Zpracoval: Ing. Martina Síbrtová Datum zpracování: 19.05.2015 Čas zpracování: 13h34m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M 8.4 vazby

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Raskova Datum zpracování: 27.03.2015 Čas zpracování: 10h51m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jirankova Nada Datum zpracování: 18.05.2015 Čas zpracování: 15h30m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Lebovičová Datum zpracování: 15.04.2014 Čas zpracování: 13h29m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010. VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010 (v Kč) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 12 M d) Vazby ve IV. části

Více