Náchod Městys Nový Hrádek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchod Městys Nový Hrádek"

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k [v tis. Kč] Rok Měsíc IČO Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Náchod Městys Nový Hrádek I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Bez OdPa Daň z příjmu FO ze ZČ - motivace 1.5% % Daň z příjmu FO ze SVČ-motivace 30% obcí % Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů % Daň z příjmu právnických osob % Daň z přidané hodnoty % Poplatky za znečišťování ovzduší % Poplatky za odnětí lesní půdy % Poplatek ze psů % Pobytové poplatky-za rekreační pobyt % Poplatek za užívání veřejného prostr % Poplatek z ubytovacích kapacit % Poplatek za provozovaný výherní hrací př % Odvod výtěžku z provozování loterií % Správní poplatky % Daň z nemovitosti % Splátky půjčených prostředků od obyvatel % Neinvestiční přijaté transf.z VPS-Volby % Neinvestiční přijaté dotace ze SR SDV % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r % Neinvestiční přijaté dotace od obcí % Neinv.přijaté transf.od krajů/fm EHP/Nor % Převody z rozpočtových účtů % Ostatní převody z vlastních fondů % list : 1

2 I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Investiční přijaté transfery od krajů % 0000* * Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 1032* * Vnitřní obchod Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % 2141* * Silnice Ost.příjmy vlastní činnosti-věcné břem % 2212* * Záležitosti ostatních drah j.n Přijmy z pronájmu ost. nemovit.lyž. vlek % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouho % 2279* * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskyt.služeb-neinv.náklady ČOV % 2321* * Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % 3111* * Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 3113* * Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv Příjmy z poskytování služeb % 3313* * Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskyt.služeb % Příjmy z prodeje zboží % Přijaté neinvestiční dary % list : 2

3 I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb -Frym.ozvěny % 3349* * Ostatní tělovýchovná činnost Přijaté nekap. přísp.a náhr-interreg III % 3419* * Ostatní ambulantní péče Příjmy z pronájmu prostor % 3519* * Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků od obyvatel % 3611* * Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb % Přijmy z pronájmu ost. nemovit.byt čp % Příjmy z úroků - placené obcí % 3612* * Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % 3613* * Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb % 3632* * Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků % Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady % 3639* * Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb -roč.známky % list : 3

4 I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč % 3722* * Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - papír % 3723* * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy z poskytování služeb-asekol % 3724* * Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb-ekokom % 3725* * Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté dary na pořízení DHM-cisternaSDH % 5512* * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků % 6310* * list : 4

5 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n.dotace KHK % Nákup ostatních služeb % 1032* * Vnitřní obchod Opravy a udržování % 2141* * Silnice Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n.-zimní údržba MK % Pohonné hmoty a maziva % Služby - zimní udržování MK % Opravy a udržování % Budovy, haly a stavby MK 18 b.j % Nákup pozemků % 2212* * Záležitosti ostatních drah j.n Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % LV-platby daní a poplatků % 2279* * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Elektrická energie % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % 2321* * Předškolní zařízení Ostatní osobní výdaje % neinv.příspěvky na provoz PO % 3111* * Základní školy Ostatní osobní výdaje % Drobný hmotný dlouhodobý majetek,fm EHP % Nákup materiálu j.n.,podíl FMEHP/Norska % Úroky vlastní-neinv.vest.zš % Služby peněžních ústavů,% FMEHP/Norska % list : 5

6 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Nákup ostatních služeb z FMEHP Norska % Opravy a udržování % Neinv.příspěvky vl.po % Platby daní a poplatků krajům, obcím a s % Budovy, haly a stavby-fmehp/norska % 3113* * Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv Ostatní osobní výdaje % DDHM - technické zhodnocení do 40 tis.kč % Nákup materiálu jinde nezařazeného % Studená voda % Elektrická energie % Služby pošt % Služby telekomunikací % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % Cestovné % Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr % 3313* * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje % Knihy, učební pomůcky a tisk % Nákup materiálu j.n % Studená voda % Elektrická energie % Neinv.dotace Měst.knihovně % 3314* * Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje % Knihy, učební pomůcky a tisk % Nákup zboží % Nákup materiálu j.n % Elektrická energie % Nákup ostatních služeb % Cestovné (tuzemské i zahraniční) % Pohoštění % Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr % Věcné dary -soutěž ve třídění odpadů % 3319* * Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Nákup materiálu j.n % list : 6

7 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje-míst.zpravodaj FO % Nákup ost.služeb - míst.zpravodaj FO % 3349* * Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % Pohoštění % Věcné dary % 3399* * Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby % 3412* * Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.dotace občanským sdružením % 3419* * Využití volného času dětí a mládeže Ostatní osobní výdaje % Technické zhodnocení do 40tis.Kč % Nákup materiálu j.n % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování "Místo pro každého" % 3421* * Ostatní ambulantní péče Studená voda % Elektrická energie % Služby telekomunikací % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % 3519* * Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot Ostat.neinv.dotace nezisk.org % 3539* * Podpora individuální bytové výstavby Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel % list : 7

8 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje % Technické zhodnocení bytu % Nákup materiálu j.n % Úroky vlastní % Studená voda % Elektrická energie % Pohonné hmoty a maziva % Služby peněžních ústavů % Nájemné - byt v čp % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % 3612* * Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n % Nebytové hospodářství-studená voda % Elektrická energie % Nebytové hospodářství-opravy a udržování % 3613* * Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje % Drobný hmotný dlouh. majetek tech.zhodvo % Nákup materiálu j.n % Elektrická energie % Nákup ostatních služeb % Veřejné osvětlení-opravy a udržování % Budovy, haly, stavby % 3631* * Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % Studená voda % Elektrická energie % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % 3632* * Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje % list : 8

9 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Nákup materiálu jinde nezařazeného % Nájemné za pozemek % Nákup ostatních služeb % Zástavba "NA FARÁCH"budovy,haly,stavby % 3639* * Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní osobní výdaje % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) % Nákup ostatních služeb % 3722* * Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % 3723* * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb % 3724* * Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní osobní výdaje-čistá obec % Nákup materiálu j.n.odp.koše -čistá obec % Nákup ostatních služeb-třídění odpadu % Věcné dary-soutěž ZŠ % 3725* * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru % Ostatní osobní výdaje % Povinné poj.na soc.zab. z ESF LZZ % Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.esf LZZ % Ochranné pomůcky -hrazené ze SF na BÚ % Nákup DDHM nad 3000tis. Kč % Nákup materiálu jinde nezařazeného % Pohonné hmoty a maziva % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % Cestovné % Věcné dary ze SF % 3745* * Denní stacionáře a centra denních služeb NONA-neinvestiční dotace obč.sdružením % list : 9

10 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy projekt SDH KHK % Ostatní osobní výdaje % Ost.povinné poj.placené zaměst.sdh-khk % Prádlo, oděv a obuv dotace KHK % Knihy, učební pomůcky a tisk % Nákup materiálu j.n. dotace KHK % Studená voda % Elektrická energie % Pohonné hmoty a maziva % Služby školení a vzdělávání-dotace KHK % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % Dopravní prostředky-motorová stříkačka % 5512* * Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Nákup materiálu j.n % Služby školení a vzdělávání % Cestovné % Dary obyvatelstvu % 6112* * Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní osobní výdaje-volby % Povinné poj.na veřejné zdrav. poj.-volby % Nákup materiálu j.n.-volby % Elektrická energie -Volby % Nákup ostatních služeb- Volby % Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby % Pohoštění v rámci stravného-volby % 6115* * Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru % Ostatní osobní výdaje % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % list : 10

11 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn % Knihy, učební pomůcky a tisk % Drobný hmotný dlouhodobý majetek % Nákup materiálu jinde nezařazeného % Studená voda % Elektrická energie % Služby pošt % Služby telekomunikací a radiokomunikací % Služby školení a vzdělávání % Služby zpracování dat % Nákup ostatních služeb - servis programů % Opravy a udržování % Cestovné % Pohoštění % Věcné dary % Ostatní neinv. dotace nezisk.organizacím % Neinvestiční transfery obcím % Odměna ze SF při odchodu do st.důchodu % Nespecifikované rezervy % 6171* * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky placené % Poplatky dluhové služby-rezervace zdrojů % Služby peněžních ústavů % 6310* * Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů % 6320* * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní převody vlastním fondům-sf % Převody vlastním rozpočtovým účtům % Převody vl.fondům % 6330* * Ostatní činnosti j.n Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úro % 6409* * list : 11

12 I I I. Financování - třída 8 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování z tuzemska : Krátkod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky kr.vyd.dl Krátk.přijaté půjčky Uhraz.splátky kr.př.půj Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.krát.operace říz.l Akt.krát.operace říz.l Dlouhodobé financování z tuzemska : Dlouhod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky dl.vyd.dl Dlouh.přijaté půjčky Uhraz.spl.dl.přij.dluh Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv list : 12

13 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování ze zahraničí : Krátkod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky kr.vyd.dl Krátk.přijaté půjčky Uhraz.splátky kr.př.půj Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.krát.operace říz.l Akt.krát.operace říz.l Dlouhodobé financování ze zahraničí : Dlouhod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky dl.vyd.dl Dlouh.přijaté půjčky Uhraz.spl.dl.přij.dluh Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) list : 13

14 I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace P ř í j m y c e l k e m K o n s o l i d a c e p ř í j m ů v tom položky: Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi Příjmy z fin.vyp. z m.l. m.rr a OkÚ,OÚ Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjček od regionálních rad Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od reg.orgánů Neinv.přijaté transfery od reg.rad Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od reg Investiční přijaté transf. od reg.rad Investiční přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně j.n ZP024 - Dotace přij. z území jiného okresu ZP025 - Splátky půjček přij. z území j.okresu ZP028 - Dotace přij. z území jiného kraje ZP029 - Splátky půjček přij. z území j.kraje P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci list: 14

15 I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje V ý d a j e c e l k e m K o n s o l i d a c e v ý d a j ů v tom položky: Neinvest.transfery obcím Neinvest.transfery regionům Neinvest.transfery regionálním radám Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům Neinvest.převody vlastním fondům j.n Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi Výdaje z fin.vyp. z m.l.mezi RR a OkÚ,OÚ Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjčky regionálním radám Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery regionálním radám Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky regionálním radám Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n ZP026 - Dotace poskytnuté na území jin.okresu ZP027 - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu ZP035 - Dotace poskytnuté na území jin.kraje ZP036 - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í F i n a n c o v á n í celkem po konsolidaci list : 15

16 V I. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Poč.stav Stav ke Změna Název bankovního účtu řádku k 1.1. konci vyk. stavu období ban.účtů text r Základní běžný účet Vkladový výdajový účet 6020 x.. Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS 6050 x. x Příjmový účet 6060 x.. list : 16

17 V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně ZP026-Transfery poskytnuté na území jiného okr v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně Výd.z fin.potř.min.let mezi OkÚ a OÚ Výd.z fin.potř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně Investiční půjčky obcím Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvest.přijaté transfery od roz.úz.úr Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Invest. přijaté transfery od roz.úz.úr list: 17

18 V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr ZP035-Transfery poskytnuté na území jiného kr v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr Výd.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery veř.rozp.míst.úr ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr list: 18

19 V I I I. Doplňující ukazatelé Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Ukazatel řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r list: 19

20 I X. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c list : 20

21 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c 93 list : 21

22 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery$n:09$z: Ostatní neinv.přijaté transfery$n:09$z: Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r Dotace z ÚP ESF Neinv.dotace ÚP Neinv.přijaté tranf. od KHK-Vest.ZŠ III Neinv.přijaté transf.od krajů/fm EHP/Nor Inv.transfery od KHK - Vest.ZŠ III Investiční přijaté transfery od krajů * * Ostatní tělovýchovná činnost Přijaté nekap. přísp.a náhr-interreg III * * list : 22

23 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d Základní školy DDHM-Vest.v ZŠ-III.podíl Městyse Drobný hmotný dlouhodobý majetek,fm EHP Nákup materiálu j.n.podíl městyse Nákup materiálu j.n.,podíl FMEHP/Norska Služby peněžních ústavů% Městys Služby peněžních ústavů,% FMEHP/Norska Nákup ostatních služeb-podíl Městyse Nákup ostatních služeb z FMEHP Norska Vest.v ZŠ III.etapa podíl Městyse Budovy, haly a stavby-fmehp/norska * * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním p$n:09$z: Platy zaměstnanců v pracovním p$n:09$z: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměst. ÚP Platy zaměst. ÚP Povinné poj.na soc.zab.a přísp.$n:09$z: Povinné poj.na soc.zab.a přísp.$n:09$z: Povinné poj.na soc.zab. z ESF LZZ Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol SP ÚP SP ÚP Povinné poj.na veřejné zdravotn$n:09$z: Povinné poj.na veřejné zdravotn$n:09$z: Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.esf LZZ VZP z ESR LZZ VZP ŮP VZP ÚP * * list : 23

24 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: O skutečnosti: tel.:

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více