Digitálny satelitný prijímač OPENBOX F-500 X-540 X-560 X-590CICR. Návod na použitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitálny satelitný prijímač OPENBOX F-500 X-540 X-560 X-590CICR. Návod na použitie"

Transkript

1 Digitálny satelitný prijímač OPENBOX F-500 X-540 X-560 X-590CICR Návod na použitie

2 Obsah 1

3 Obsah Bezpečnostné pokyny Technický slovník 1. Popis 1.1 Kompletácia 1.2 Diaľkový ovládač 1.3 Predný panel 1.4 Zadný panel 2. Prepojenie 2.1 Pripojenie TV 2.2 Pripojenie TV, VCR/DVD rekordéra 2.3 Pripojenie audio zostavy 2.4 Pripojenie TV, VCR/DVD rekordéra a motorizovaného anténneho systému DiSEqC Prepojenie ostatného vybavenia 3.1 Pripojenie DiSEqC 1.0 ( DiSEqC 1.1) 3.2 Pripojenie ďalšieho prijímača 4. Hlavné menu 4.1 Vyvolanie hlavného menu 4.2 Štruktúra hlavného menu 4.3 Prvé zapnutie 2

4 Obsah 5. Obsluha menu 5.1 Menu nastavenia 5.2 Úprava programov 5.3 Nastavenie systému 5.4 Elektronický programový sprievodca (EPG) 5.5 Doplnky 6. Podmienený prístup Doplnkové informácie А.1 Riešenie problémov А.2 Technické charakteristiky А.3 Zapojenie servisného konektora RS 232 3

5 Bezpečnostné upozornenia Konštrukcia tohto satelitného prijímača zodpovedá medzinárodným normám a štandardom. Pre správnu inštaláciu a montáž doplnkového vybavenia vám odporúčame obrátiť sa na kvalifikovaných odborníkov. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod!!! Zariadenie je možné napájať z elektrickej siete V, s frekvenciou 50/60 Hz. Pred pripojením si skontrolujte či parametre vašej prípojky zodpovedajú daným. Nepreťažujte elektrické zásuvky, môže dôjsť k skratu či preťaženiu a následnému požiaru. Tekutiny Nepokladajte na zariadenie žiadne vázy, kvetináče a pod., zabráňte vniknutiu tekutín a vlhkosti do vnútra prístroja Čistenie Počas čistenia odpojte prijímač od siete. Nepoužívajte žiadne chemické prostriedky, vodu, iba suchú utierku. Vetranie Nezakrývajte ničím vetracie otvory na prijímači. Prijímač musí byť umiestnený na dobre vetranom mieste a chránený pred priamym slnečným žiarením. Nepokladajte ďalšie elektronické prístroje na prijímač. Nepripojujte k zariadeniu žiadne iné nedoporučené prístroje, môžete prijímač poškodiť!!! Pripojenie LNB k prijímaču Vypnite prijímač z napájania pred tým, než pripojíte kábel od parabolickej antény. 4

6 Bezpečnostné upozornenia Pripojenie k TV Odpojte prijímač od napájania pred pripojením kábla k TV. Sieťový kábel pripájajte vždy ako posledný. Uzemnenie LNB kábel musí byť spojený s uzemnením k parabole. Umiestnenie Prijímač musí byť umiestnený vnútri miestnosti mimo: dažďa, slnečného žiarenia,... Varovanie : V žiadnom prípade nedemontujte vrchný kryt prijímača.hrozí úraz elektrickým prúdom. Prijímač neobsahuje žiadne časti ktoré by mohol upraviť/opraviť užívateľ. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na autorizované servisné stredisko. Pri neodbornom zásahu môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu zariadenia a strate záruky!!! 5

7 Časť 1 Technický slovník Anténa - zariadenie pre príjem elektromagnetických vĺn - satelitná parabola. FEC - systém kontrolujúci chyby pri prenose dát. Frekvencia - počet cyklov za sek. medzifrekvenčná frekvencia (IF): frekvencia, ktorá umožňuje preniesť signál z LNB do prijímača. LNB- nízkošumový zosilovač a konvertor, ktorý prevádza signál na IF. PID - údaj identifikujúci prenášané dáta. Polarizácia - orientácia prenášaného signálu - horizontál/vertikál. QPSK- druh modulácie digitálneho signálu. Transpondér vysielač ktorý prenáša signál z družice na zem. Transport Stream - Dátový tok obsahujúci kompletné informácie jedného transpondéru vrátane servisných dát 6

8 Časť 1 Popis 1.1 Obsah balenia Prijímač Návod na použitie Diaľkový ovládač Batérie Záručný list 7

9 Časť 1 Popis 1.2 Diaľkový ovládač 1 TV/SAT Prepnutie medzi režimami TV/SAT. 2 POWER - Zapnutie/vypnutie prijímača. 3 MUTE - Zapnutie/vypnutie zvuku číselné tlačidlá 5 PG Postupné prepínanie programov. 6 CH +, CH - Prepínanie programov, pohyb kurzoru v menu 7 VOL +, VOL - Hlasitosť 8 OK Zobrazenie zoznamu prog., potvrdzovanie 9 -, + hlasitosť, pohyb v menu 10 BACK návrat o úroveň menu 11 INFO zobrazenie informácii o programe. 12 EXIT Opustenie menu 13 MENU Vstup do menu 14 EPG Zobrazenie EPG 15 TV/R Prepnutie medzi režimami TV/radio 16 FAV Zobr. Favoritných skupín. 17 SAT Triedenie podľa satelitu. 18 ZOOM Zväčšenie 19 SLEEP Nast. Času vypnutia 20 PAUSE - Pauza 21 TXT - Zobrazenie teletextu 22 OPTION Nastavenie doplnkových funkcií SUB - Podtitulky SIGNAL zobrazenie sily signálu 25 AUDIO výber zvukovej stopy 8

10 Časť 1 Popis 1.3 Predný panel 1 2 Power МЕNU Zapnutie/vypnutie prijímača Vstup do menu 3 ОК 4 Kurzorové šípky Zobrazenie zoznamu programov, potvrdzovanie položiek v menu Prepínanie programov, hlasitosť, pohyb v menu 1. Indikátor úrovne prijímaného signálu Na prednom paneli je umiestnený 10 segmentový LED indikátor úrovne prijímaného signálu. Umožňuje rýchlu orientačnú kontrolu prijímaného signálu. 2. Displej (5 znakov/ 7 segmentov) Zobrazuje číslo kanálu alebo čas v standby režime. 3. Napájanie Prepína režim Standby a zapnuté. 4. Čítačka kariet /CI sloty Na pravej strane pod krytkou sú podľa verzie prijímača umiestnené : X 540 : 1x čítačka smart kariet, X-560 : 2x čítačka smart kariet, X-590 : 2x čítačka smart kariet a 2x CI slot 9

11 Časť 3 Pripojenie prijímača 1.4 Zadný panel LNB IN Anténny vstup (parabola) LNB OUT Loop výstup 3. AUDIO OUT audio výstup L/R 4. VIDEO OUT- Video výstup CVBS. 5. 0/12V 50mA Max výstup pre prepínač 0/12V. 6. TV SCART SCART pre TV. 7. VCR SCART SCART pre VCR. 8. RS-232C servisný konektor update firmvéru 9. DVD SCART SCART pre pripojenie DVD prehrávača (vstup). 10. S/PDIF optický digitálny audio výstup 11. RF OUT VF výstu modulátora 12. RF IN vstup pre pripojenie terestriálnej antény. 13. POWER hlavný vypínač 10

12 Časť 3 Pripojenie prijímača 2. Prepojenie Dole sú popísané typické prepojenia s ostatnými A/V zariadeniami. 2.1 Pripojenie TV 1. Prepojte TV s prijímačom pomocou 21 pólového A/V kábla SCART SCART z výstupu TV 2. Prepojte koaxiálnym káblom RF out so vstupom RF na TV (iba ak potrebujete pripojiť pozemnú anténu). 3. Pripojte pozemnú anténu k RF in na prijímači (pre sat. Funkciu nieje potrebná) 4. Pripojte koax. kábel z paraboly k vstupu LNB in. 11

13 Časť 3 Pripojenie prijímača 2.2 Prepojenie s TV a Video/DVD rekordérom 1. Prepojte TV s prijímačom pomocou 21 pólového A/V kábla SCART SCART z výstupu TV 2. Prepojte Video/DVD rekordér s prijímačom pomocou 21 pólového A/V kábla SCART SCART z výstupu VCR. 3. Prepojte koaxiálnym káblom RF out so vstupom RF na TV (iba ak potrebujete pripojiť pozemnú anténu). 4. Prepojte koaxiálnym káblom RF in s výstupom RF na VCR (iba ak potrebujete pripojiť pozemnú anténu). 5. Pripojte pozemnú anténu k RF in na VCR 6. Pripojte koax. kábel z paraboly k vstupu LNB in. 2.3 Prepojenie s audio systémom 1. Prepojte audio L/R výstupy pomocou 2 CINCH 2 CINCH kábla s vašim zosilňovačom. Pokialô máte domáce kino využite 2 možnosť 2. Prepojte S/PDIF výstup s vaším domácim kinom pomocou optického kábla. Toto prepojenie umožňuje prenos 5.1 kanálového zvuku. 12

14 Časť 3 Pripojenie prijímača 2.4 Prepojenie s TV, Video/DVD rekordérom a motorizovaným anténnym systémom(diseqc 1.2) 1. Prepojte TV s prijímačom pomocou 21 pólového A/V kábla SCART SCART z výstupu TV 2. Prepojte Video/DVD rekordér s prijímačom pomocou 21 pólového A/V kábla SCART SCART z výstupu VCR. 3. Prepojte koaxiálnym káblom RF out so vstupom RF na TV (iba ak potrebujete pripojiť pozemnú anténu). 4. Prepojte koaxiálnym káblom RF in s výstupom RF na VCR (iba ak potrebujete pripojiť pozemnú anténu). 5. Pripojte pozemnú anténu k RF in na VCR 6. Pripojte koax. kábel zo vstupu LNB in do výstupu receiver na motore. 7. Pripojte koax. Kábel z výstupu antenna na motore k LNB Upozornenie: Motorizovaný systém musí byť veľmi precízne nastavený. Doporučujeme zveriť túto prácu kvalifikovaným odborníkom. 13

15 Časť 3 Pripojenie ostatného vybavenia 3.1 Pripojenie k prepínaču DiSEqC 1.0 (DiSEqC 1.1) Prijímač podporuje protokoly DiSEqC 1.0 (DiSEqC 1.1) pre ovládanie vonkajších zariadení. To umožňuje pripojenie viacerých antén (LNB) k prijímaču. Pokiaľ používate 2-4 LNB nastavte DiSEqC 1.0, ak používate 5 a viac LNB nastavte DiSEqC Pripojte koax.kábel z prvého LNB do vstupu LNB 1 alebo LNB A na prepínači DiSEqC. 2. Pripojde ďalšie LNB na ostatné vstupy DiSEqC prepínača. 3. Prepojte výstup z DiSEqC prepínača so vstupom LNB in na prijímači. 14

16 Časť 3 Pripojenie ostatného vybavenia 3.2 Pripojenie ďalšieho prijímača. Prepojte koax. Káblom výstup Loop so vstupom LNB in na druhom prijímači. Pri tomto pripojení je možné sledovať iba programy v rovnakej polarizácii a pásme ako je prepnuté na vašom prijímači, preto toto prepojenie nedoporučujeme. 15

17 Časť 4 Hlavné Menu 4.1 Vyvolanie menu Stlačte MENU. Pomocou kurzorových tlačidiel prejdite na požadovanú položku ОК. Pomocou BACK sa vrátite o úroveň späť. Pre opustenie menu stlačte EXIT. 3.2 Štruktúra hlavného menu Nastavenie Vyhľadávanie: Nastavenie parametrov vyhľadávania programov Prenos nastavení: Nahrávanie nastavení z PC alebo iného prijímača a ich zálohovanie Vymazanie nastavení: Vymazanie všetkých nastavení. 16

18 Časť 4 Hlavné Menu Úprava zoznamu programov, Nastavenia Úprava programov: Vymazanie, premenovanie, presun programov Úprava satelitov: Úprava parametrov satelitov zadaných v databáze. Favoritné programy: Vytvorenie favoritných skupín, úprava zoznamov, presun medzi skupinami. Nastavenie systému Nastavenie jazyka: Nastavenie jazyka menu, audio a titulkov 17

19 Časť 4 Hlavné Menu Nastavenie AV: Výber (CVBS, RGB, VYU) a výstupného signálu (SCART) pre VCR (CVBS), formát obrazu, priehladnosť menu, zapnutie/vypnutie infobanera. Nastavenie RF modulátora: Nastavenie TV normy RF výstupu (PAL I, DK, BG) a číslo kanálu Nastavenie času: Nastavenie prechodu na letný čas, nastavenie hodín a režimu časovača Systémové informácie: Zobrazí verziu HW a SW, dátum aktualizácie 18

20 Časť 4 Hlavné Menu Blokovanie: Výber režimu blokovania programov, nastavení, zmena hesla Ďalšie nastavenia: nastavenie rýchlosti RS232, zap/vypnutie povolenia predávania softvéru do iného prijímača, zap/vyp automatického premenovania programu 19

21 Časť 4 Hlavné Menu Doplnky Kalendár 20

22 Časť 4 Hlavné Menu 4.3. Prvé zapnutie Zapnite TV a prijímač Vyberte požadovaný jazyk menu Zobrazí sa hlavné menu 21

23 5.1 Menu inštalácie Vyhľadávanie V menu vyberte Inštalácia Vyberte Vyhľadávanie 22

24 Menu vyhľadávania programov 0/12V Zapnutie/vypnutie prepínača LNB 0/12V. LNBP Zapnutie/vypnutie napájania LNB. LNB Type nastavenie typu LNB (Universal, Single, OCS). LNB nastavenie frekvencií LNB (Universal, 10750, 10600, 9750, 5150, One cable, 0 9). 22 KHz nastavenie prepínania 22kHz (Аuto, Zapnutie/vypnutie.) neaktívne pri výbere Universal LNB. DiSEqC ak používate prepínač DiSEqC 1.0 vyberte jeden zo vstupov (1, 2, 3, 4). ak používate prepínač DiSEqC 1.1 vyberte jeden zo vstupov Uncommitted (1-16). Ak používate motor DiSEqC vyberte Motor. Ak používate motor Stab USALS - vyberte USALS. 23

25 Premenovanie Vyhľadávanie programov V zobrazenom okne vyberte satelit. Ak ho chcete premenovať, stlačte zelené tl. V nasledujúcom okne napíšte nové meno. Pomocou kurzora vyberte znak a potvrďte ОК. Po ukončení stlačte zelené tlačidlo pre uloženie Vyberte požadovaný satelit a potvrďte ОК. Pomocou ОК môžete vybrať aj viac satelitov naraz. Stlačte zelené tl. Vyberte možnosti vyhľadávania vyhľadávanie všetkých/iba volných (FTA) /kódovaných a volných (FTA&CAS), sieťové vyhľadávanie, stlačte ОК. 24

26 Po stlačení ОК sa spustí vyhľadávanie V ľavom okne sa zobrazujú nájdené TV a rádiá Ak chcete ukončiť vyhľadávanie stlačte Exit. Po ukončení vyhľadávanie budú programy uložené a prvý nájdený program sa spustí 25

27 Transpondér Pokiaľ chcete vyhľadávať programy po jednotlivých transpondéroch stlačte žlté tl. Vyberte transpondér v zozname a potvrďte ОК. Pokiaľ chcete naraz vybrať viac transpondérov, označte ich pomocou ОК Úprava transpondéra Pridanie transpondéra Ak chcete upravovať parametre vybraného transpondéra stlačte červené tl. V zobrazenom okne môžete meniť : frekvenciu, polarizáciu, symbolovú rýchlosť a FEC. Stlačte ОК pre uloženie zmien alebo Exit pre opustenie menu. Pokiaľ požadovaný transpondér nenájdete v zozname, môžete ho pridať ručne. Pre pridanie transpondéra stlačte zelené tl. V zobrazenom okne zadajte potrebné parametre nového TP Pre zadávanie používajte tl. Vľavo/vpravo a číselné tl. 26

28 Vyhľadávanie transpondéra Táto voľba umožňuje vyhľadávať programy na jednom alebo viacerých transpondéroch Vyberte transpondér v zozname a potvrďte ОК. Pokiaľ chcete naraz vybrať viac transpondérov, označte ich pomocou ОК Stlačte žlté tl. Pre vyhľadávanie Ak chcete vyhľadávať konkrétny program podľa PID označte transpondér bez stláčania ОК na ňom, stlačte žlté tl. a v zobrazenom okne ručne zadajte potrebné parametre. Vyhľadávanie spustite ОК. Vymazanie transpondéra Pomocou OK označte transpondér alebo transpondéry ktoré chcete vymazať. Stlačte modré tlačidlo pre vymazanie V zobrazenom okne potvrďte vymazanie tl. ОК, alebo zrušte tl. Exit. 27

29 Funkcia «Slepého vyhľadávania» (Blind Scan) Táto funkcia umožňuje naslepo vyhľadávať služby ktorých parametre vysielania nie sú publikované. Pred použitím nastavte nasledujúce parametre: 28

30 Počiatočnú frekvenciu prehľadávaného rozsahu Konečnú frekvenciu prehľadávaného rozsahu V alebo H polarizáciu alebo obidve (V&H) Minimálnu symbolovú rýchlosť Stlačením ОК spustíte vyhľadávanie. V závislosti od zadaných kritérií môže vyhľadávanie trvať pomerne dlho. 29

31 5.1.2 Prenos nastavení Vyberte Prenos nastavení pokiaľ chcete odoslať alebo prijať nastavenia. V posledných verziách táto funkcia nie je použitá. Schéma zapojenia sériového kábla 30

32 Pre prenos nastavení medzi prijímačmi pripojte druhý prijímač pomocou null modemového kábla a zapnite ho do siete. Pre príjem nastavení nastavte v pomocou tl. vľavo/vpravo smer prenosu a stlačte ОК. Pre predávanie softvéru na druhý prijímač musíte najprv v menu ďalšie nastavenia povoliť predávanie SW na prvom prijímači (menu nastavenia ďalšie nastavenia) 31

33 5.1.3 Vymazanie nastavení Vymazanie nastavení Budú vymazané informácie o programoch, satelitoch, heslá Po stlačení OK sa zobrazí upozornenie Stlačte ОК pre vymazanie všetkých nastavení alebo Exit pre zrušenie. Po vymazaní použite heslo «0000» (v prípade že prijímač heslo odmieta použite univerzálne heslo - «9200») 32

34 5.2 Úprava programov Vyberte úprava programov v hlavnom menu Vyberte úpravu programov Úprava programov Okno pre úpravu programov umožňuje : vymazať, blokovať, premenovať alebo premiestniť ľubovolné programy zo zoznamu. Pri tom užívateľ môže sledovať nie iba údaje o programe (frekvenciu, polarizáciu, symbolovú rýchlosť a FEC), ale aj údaje o satelite a jeho pozícii. 33

35 Vymazanie programov Pomocou OK označte programy ktoré chcete vymazať Stlačte červené tlačidlo V zobrazenom okne potvrďte OK alebo zrušte Exit. Upozornenie!!!! Pri vymazaní programu v zozname Všetky sa tento program vymaže zo všetkých zoznamov, favoritných skupín... Pri vymazaní z iného zoznamu sa program vymaže iba v tomto zozname. Blokovanie programov Pomocou OK označte programy ktoré chcete blokovať Stlačte zelené tlačidlo Symbol zámku indikuje že je program zablokovaný Pri každom prenutí na tento program bude vyžadované heslo. 34

36 Premenovanie programu Označte program ktorý chcete premenovať Stlačte žlté tlačidlo Zadajte nový názov programu Pre uloženie stlačte zelené tl., pre zrušenie Exit. Premiestnenie programov Pomocou ОК označte programy ktoré chcete premiestniť. Presuňte sa na miesto zoznamu kam ich chcete premiestniť a stlačte modré tl. 35

37 5.2.2 Favoritné skupiny programov Pre úpravu favoritných skupín vyberte «Favoritné» v menu Úprava programov. K dispozícii je 12 favoritných skupín ktoré môžete premenovať. Pre výber skupiny stlačte tl. FAV, pre premiestnenie v zozname použite tl. : FAV - a EPG +. V okne skupina «Favoritné» môžete: pridať do niektorého zoznamu, premenovať, vymazať, alebo premiestniť programy 36

38 Usporiadanie programov a vytvorenie favoritnej skupiny Premenovanie favoritnej skupiny Pre pridanie programov zo zoznamu všetky do favoritnej skupiny označte požadované programy pomocou ОК,stlačte červené tlačidlo pre presun do fav. skupiny (skupinu vyberiete pomocou tl. TV/R a FAV). Pre ukončenie stlačte Exit. Stlačte žlté tlačidlo na favoritnej skupine V zobrazenom okne zadajte nový názov Pre uloženie stlačte zelené tl., pre zrušenie Exit. 37

39 5.3 Nastavenie systému Vyberte Nastavenie systému v hlavnom menu Nastavenie jazyka Vyberte nastavenie jazyka V okne nastavenia jazyka môžete prednastaviť jazyk menu, jazyk audio a jazyk titulkov. Vyberte položku tl. hore/dole Vyberte jazyk tl. vľavo/vpravo 38

40 5.3.2 Nastavenie Video Vyberte Nastavenie video v nastavení systému Výstupný TV signál nastavenie videovýstupu pre SCART (CVBS, RGB, VYU). Formát TV obrazu (4:3, 16:9). Režim «Poštová schránka» (letter box) - Ak je formát vášho TV 4:3, a vysielanie je v 16:9 obraz bude zobrazený s čiernymi pruhmi hore a dole Priehľadnosť menu 0 až 40. Základné 10 Infobar zap./vyp. Informačného panela TV systém Výber TV normy videa (SECAM, PAL, NTSC, NTSC/PAL, NTSC/SECAM) 39

41 5.3.3 Nastavenie RF modulátora Vyberte nastavenie RF modulátora v hl. menu TV norma nastavenie TV normy RF výstupu (PAL B/G, PAL I, PAL D/K, NTFS). Číslo kanálu Nastavenie kanálu RF modulátora 40

42 5.3.4 Nastavenie času Vyberte nastavenie času v hl. menu Letný čas zap./vyp. Časová zóna nastavenie vašej časovej zóny (pre SR a ČR GMT+1) Zapnutie Časovača nastavenie času zapnutia prijímača. Použite číselné tlačidlá Režim časovača. Je možné zvoliť 2 režimy (Raz, Denne) Menu blokovania Vyberte blokovanie v hl. menu a stlačte OK Vložte heslo «0000» (univerzálne heslo «9200»). Blokovanie systému Pri zapnutí prijímača bude vyžadované heslo Blokovanie úpravy programov blokovanie vstupu do úpravy programov Blokovanie menu nastavenia Zmena hesla 41

43 5.3.6 Informácie o systéme Vyberte informácie o systéme v menu nastavenie systému Zobrazia sa :verzia loadera, verzia programu, verzia vybavenia, dátum poslednej aktualizácie 42

44 5.4 Elektronický programový sprievodca (EPG) Pre vyvolanie EPG stlačte tl. EPG Týždenný prehľad Pri stlačení červeného tl. sa zobrazí zoznam programov na 7 dní dopredu (pokiaľ je prevádzkovateľom vysielaný). Upozornenie!!! Počkajte na ukončenie aktualizácie EPG (graf v spodnej časti okna). Rozšírená informácia stlačením INFO vyvoláte doplnkové informácie o danej relácii (ak sú dostupné) 43

45 Časovač - umožňuje rezervovanie 10 udalostí. Číslo číslo udalosti Začiatok - čas začiatku Koniec čas konca Režim Raz, Denne 5.5 Doplnky Vyberte doplnky v hl. menu Kalendár Vyberte Kalendár 44

46 Šípkami sa môžete pohybovať v kalendári 6. Podmienený prístup Pre sledovanie kódovaných programov potrebujete použiť prístupovú kartu od prevádzkovateľa X 540 umožňuje použitie 1 karty X 560 umožňuje použitie 2 kariet X 590 umožňuje použitie 2 kariet v čítačkách kariet a 2 kariet v prídavných CI slotoch. Pre použitie karty zasuňte do CI slotu dekódovací modul príslušného systému. 45

47 A.1 Riešenie problémov Problém Možná príčina Riešenie Na prednom paneli sa nič nerozsvieti Nejde video ani zvuk DO nepracuje Nie je napájanie Prijímač nie je zapnutý, kábel SCART nieje správne zapojený, TV nieje zapnutý alebo je prepnutý na iný videovstup Zle pripojený audio kábel Napájanie LNB je vypnuté Zvuk je vypnutý Nesprávna obsluha DO Slabé batérie Skontrolujte prívodný kábel a zapnite sieťový vypínač Zapnite Prijímač a TV, skontrolujte prepojenie, naštudujte si návod k TV a prepnite na AV vstup. Preverte audio kábel Preverte pripojenie anténneho kábla a v menu preverte či je zapnuté napájanie LNB Stlačte MUTE Pri ovládaní namierte čidlo DO pramo na prijímač Vymeňte batérie, prípadne skontrolujte či sú správne založené. Zle nastavená anténa Zverte odborníkovi! Nekvalitný signál Zlé počasie, silný dážď alebo sneženie Počkajte do vyčasenia. 46

48 А.2 Technické charakteristiky А. Tuner a Demodulátor Frekvenčný rozsah Úroveň výst. signálu Vstupný konektor Vstupná impedancia Pásmo priepustnosti Napájaniе LNB Frekvencia LNB prepínača DiSEqC ovládanie Demodulátor Symbolová rýchlosť B. Dekodér MPEG 2 Systém dekódovania Video Zvuk Formáty videa Rozlíšenie Režim audio Vzorkovacie frekvencie С. Konektory LNB IF vstup LNB IF Loop TV SCART VCR SCART RCA Serial Port S/PDIF 950 ~ 2150 MHz -25 ~ 65 dbm F 75 Ohm 34MHz/4MHz (s krokom 2MHz) 14/18V +/- 5%, 0.5А maks, 0.8А špička, ochrana pred skratom 22kHz +/- 2kHz, 0.6V +/- 0.2V DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.1 DiSEqC 1.2/USALS QPSK 1 ~ 45 k symbolov/sek.(scpc, MCPC) MPEG-2 ISO MPEG-2 MPEG-1 Audio Layer 2 4:3, 16:9 720x576(PAL), 720x480(NTSC) Stereo, Joint stereo 32/44.1/48 кгц F typ, IEC samica F typ, IEC samica RGB, CVBS, SVHS, VYU (Component) S-VHS, CVBS VIDEO, AUDIO L, R, 0/12V RS 232C D-sub samec Optický S/PDIF 47

49 D. RF modulátor Konektory frekvencia výstup modulátora zvuková norma E. Fyzikálne charakteristiky Vstupné napätie Typ zdroja Príkon hmotnosť Pracovné teploty Skladovacie teploty 75 Ом IEC 169-2, samec/samica 470 МHz ~ 860 MHz kanál PAL/SECAM B/G, D/K, I V 50/60 Hz SMPS Max 30W cca 1.5 kg 0 C až 40 C -40 C až 65 C 48

50 Zapojenie servisného konektora (RS-232C): Vývod Signál 1-2 RXD (Receive Data 1) 3 TXD (Transmit Data 1) 4-5 Ground

51 Poznámky 50

52

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD 1. Výber jazyka. Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami hore/dolu jazyk STB a stlačením tlačidla

Více

Prepojenia. Konektory na zadnom paneli. Prepojenia. Kapitola 2

Prepojenia. Konektory na zadnom paneli. Prepojenia. Kapitola 2 Kapitola 2 Konektory na zadnom paneli 1 ANTENNA IN (RF IN)/OUT Ku konektoru ANTENNA IN (RF IN) pripojte anténu. Signál vychádza cez konektor ANTENNA OUT do vášho prijímača. 2 INPUT 3 Analógové stereo audio,

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC Užívateľský manuál HD Mediaboxu Užívajte si svoju televíziu od UPC Hlavné menu Informácie Do Hlavného menu vstúpite stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači. V jednotlivých ponukách sa pohybujete

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Programovanie inteligentnej elektroinštalácie. K programovaniu v úrovni PLUS slúži program Ego-n Asistent 2 1.Spustenie Po spustení programu

Více

Digitálny satelitný prijímač. GLOBO / Opticum

Digitálny satelitný prijímač. GLOBO / Opticum Digitálny satelitný prijímač GLOBO / Opticum 4000A, 4000C, 4050C, 4100C, 6100CI, 6100CR, 6010CR, 7010CI, 7100CI, 7000C-1CI, 4060CX, 4060CX plus, 4160CX, 4160CX plus Návod na použitie Obsah Všeobecné informácie...

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Návod na použitie. Digitálny satelitný prijímač. GLOBO / Opticum

Návod na použitie. Digitálny satelitný prijímač. GLOBO / Opticum Digitálny satelitný prijímač GLOBO / Opticum 4000A, 4000C, 4050C, 4100C, 6100CI, 6100CR, 6010CR 7010CI, 7100CI, 7000C-1CI, 4060CX, 4060CX plus Návod na použitie Technická špecifikácia Všeobecné údaje Štandard

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T Uživatelský manuál Uživatelský manuál Bezpečnostní opatření Tento přijímač byl navržen v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy. Prosíme,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Návod na používanie Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Úvod Gratulujeme vám k zakúpeniu Flash-OFDM routera DTM Leadtek 7FD5. Jedná sa o WiFi router so zabudovaným Flash-OFDM modulom. Podporuje NAT, smerovanie,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Užívateľská príručka. Intek C30CX

Užívateľská príručka. Intek C30CX Užívateľská príručka Intek C30CX Obsah Obsah Bezpečnostné inštrukcie...4 Úvod...5 Hlavné funkcie digitálneho prijímača...5 Príslušenstvo... 5 Popis technickej výbavy...6 Predný panel... 6 Zadný panel...

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA TXM G / GX KPA2

MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA TXM G / GX KPA2 videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri videri SK videri videri videri videri MONTÁŽNY NÁVOD videri videri videri videri videri videri videri

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia TP-Link TD-W8901GB Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Více

Návod na použitie kamery DV130C

Návod na použitie kamery DV130C Návod na použitie kamery DV130C SK Upozornenie: 1. Pozor na mechanické poškodenie kamery. 2. Nevystavujte kameru a SD kartu pôsobeniu magnetického poľa. 3. Nevystavujte kameru vysokým teplotám. 4. Používajte

Více

RNS510, RNS315, RNS810

RNS510, RNS315, RNS810 NÁVOD BCMI-VW RNS510 Video adaptér pre zapojenie parkovacej kamery pre originálne autorádiá Volkswagen RNS510, RNS315, RNS810 a radio RCD510 Skoda Columbus a radio Bolero Seat Trinax Len pre vozidlá bez

Více

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 OBSAH A.) pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra do

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR ÚVOD Upozornění Před použitím přístroje si přečtěte tento uživatelský manuál. Dodržujte veškeré instrukce. Manuál uschovejte pro pozdější použití. Symboly Poznámka Varování

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka HIGH DEFINITION DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ se čtečkou IRDETO 1x COMMON INTERFACE Uživatelská příručka GS 7020HDi GS7020HDi_manual_cz.indd 1 23.6.2010 14:18:15 2 GS 7020HDi Uživatelská příručka Upozornění

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládání / Funkce 8

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

NÁVOD K OBSLUZE. D.I.G.I.T.A.L. Multi Satellite Receiver

NÁVOD K OBSLUZE. D.I.G.I.T.A.L. Multi Satellite Receiver GI-S801 Xpeed GI-S801 Xpeed Class GI-S770 CR Xpeed GI-S770 CR Xpeed Class GI-S780 CRCI Xpeed GI-S780 CRCI Xpeed Class GI-S805 CI Xpeed GI-S805 Xpeed Class D.I.G.I.T.A.L. Multi Satellite Receiver GI-S801

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/ Návod na inštaláciu modemu Cisco EPC 3925 Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Obsah 2 Obsah balenia...3 Popis hardvéru - predný panel...4 Popis hardvéru - zadný panel...5 Schéma zapojenia...6

Více

VANTAGE VT-X121SCI VT-X101S, VT-X101SCI, VT-X111S, VT-X121S VT-X121SCI

VANTAGE VT-X121SCI VT-X101S, VT-X101SCI, VT-X111S, VT-X121S VT-X121SCI VANTAGE VT-X121SCI VT-X101S, VT-X101SCI, VT-X111S, VT-X121S VT-X121SCI Návod na použitie Bezpečnostné informácie: Neotvárajte prijímač, vysielač ani napájací zdroj riziko zranenia elektrickým prúdom! Dôležité

Více

DIGITÁLNY SATELITNÝ PRIJÍMAČ. Secure Silicon Ready MANUÁL - SK, CZ, GB

DIGITÁLNY SATELITNÝ PRIJÍMAČ. Secure Silicon Ready MANUÁL - SK, CZ, GB DIGITÁLNY SATELITNÝ PRIJÍMAČ Secure Silicon Ready MANUÁL - SK, CZ, GB OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA... 3 2 RÝCHLE NASTAVENIE... 5 3 FUNKCIE... 6 4 AKO PRIPOJIŤ PRIJÍMAČ... 7 5 HARDVÉR... 9 6 SLEDOVANIE

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru 1. obrázok zariadenia Obsah príručky 1. obrázok zariadenia 2. ako pripojiť set-top-box 2.1. ku konvertoru CIG G-25E 2.2. ku konvertoru Huawei

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

MULTICOMM PRE PARROT CK UNIVERZÁLNY adaptér pre ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante

MULTICOMM PRE PARROT CK UNIVERZÁLNY adaptér pre ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante MULTICOMM PRE PARROT CK 3100 UNIVERZÁLNY adaptér pre ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante Inštalační manuál MULTICOMM 3100 je univerzálny adaptér,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Automatické pohony na brány

Automatické pohony na brány Manuál CITY1-EVO 230V CALYPSO NASTAVOVANIE RIADIACEJ ELEKTRONIKY 1. Zatlačte a držte zatlačené tlačidlo OK pokiaľ sa nezobrazí požadovaná položka. 2. Pustite tlačidlo OK. Následne sa zobrazí prvá položka

Více

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA 1

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA 1 UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA 1 Bezpečnostní upozornění Tento produkt byl vyroben v souladě s mezinárodními bezpečnostními normami. Důkladně si přečtěte nasledující bezpečnostní upozornění. Síťové napájení 100-250V

Více

Bezdrôtový TV Link. Návod na obsluhu

Bezdrôtový TV Link. Návod na obsluhu Bezdrôtový TV Link SLV3100 Návod na obsluhu 1 2 Obsah Prehľad... 4 Ovládacie prvky a zobrazenia... 4 Váš bezdrôtový TV Link... 5 Bezpečnostné upozornenia... 5 Inštalácia... 6 Inštalácia kábla vysielača

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

DIGITÁLNY SATELITNÝ MERACÍ PRÍSTROJ OPENSAT OS-320 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

DIGITÁLNY SATELITNÝ MERACÍ PRÍSTROJ OPENSAT OS-320 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL DIGITÁLNY SATELITNÝ MERACÍ PRÍSTROJ OPENSAT OS-320 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL Úvod Merací prístroj je jednoducho ovládateľný, umožňuje pohodlné nastavenie a presné zameranie antény. Skôr ako použijete digitálny

Více

Obsah. Všeobecné informácie. Inštalácia. Menu

Obsah. Všeobecné informácie. Inštalácia. Menu Obsah Všeobecné informácie 3 Hlavné vlastnosti Bezpečnostné pokyny Obsah balenia Základná obsluha Diaľkové ovládanie Predný panel Zadný panel 3 4 5 5 6 7 7 Inštalácia 8 Pripojenie k TV a VCR cez SCART

Více

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu.

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu. Poznámka Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod

Více

MICRO DVB-T STICK. Užívateľský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Užívateľský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Užívateľský manuál Úvod...2 Obsah balenia...2 Požiadavky na systém...2 Instalace zariadenia...3 Inštalácia softvéru...3 Práca so

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

Uživatelský manuál. CryptoBox 500-550HD PVR. WiFi SUPPORT *WITH RECOMMENDED USB WiFi DONGLE. ECO Low power consumption in Stand By VFD

Uživatelský manuál. CryptoBox 500-550HD PVR. WiFi SUPPORT *WITH RECOMMENDED USB WiFi DONGLE. ECO Low power consumption in Stand By VFD FOR Uživateľský manuál Uživatelský manuál CryptoBox 500-550HD 400MHz VFD DISPLAY *ONLY FOR 550HD 2xUSB FOR MULTIMEDIA AND MORE... optical S/PDIF 1xCX 1 x SLOT FOR SMARTCARD 1xCI 1 x SLOT FOR CAM MODULES

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu www.max.sk 1 Obsah Úvod 3 Legenda 4 Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači 5-6 Menu 7 Archív TV vysielania 8-9 Aktivácia 10 Zoznam

Více

Bezdrôtový TV link SLV5400. Návod na obsluhu

Bezdrôtový TV link SLV5400. Návod na obsluhu Bezdrôtový TV link SLV5400 Návod na obsluhu 1 2 Obsah Prehľad... 4 Ovládacie prvky a zobrazenia... 4 Váš bezdrôtový TV Link... 5 Bezpečnostné upozornenia... 5 Inštalácia... 6 Inštalácia kábla s emitormi

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací prvky / Funkce

Více

Návod k použití Digitální satelitní přijímač

Návod k použití Digitální satelitní přijímač Návod k použití Digitální satelitní přijímač OPTICUM HD X100 2010 Překlad a tisk ATOS spol. s r.o. www.atoselektro.cz OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 3 2. Ochrana životního prostředí... 5 3. Vlastnosti...

Více

SORTEC. EUROPE, s.r.o.

SORTEC. EUROPE, s.r.o. OBSAH 1. Vlastnosti... 1 1.1 Základné vlastnosti... 1 2. Popis produktu... 2 2.1 Predný panel... 2 2.2 Zadný panel... 2 2.3 Diaľkové ovládanie (RCU)... 3 3. Inštalácia... 4 3.1 Nastavenie paraboly... 4

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Nokia Nseries PC Suite Vydanie

Nokia Nseries PC Suite Vydanie Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. Vydanie 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Více

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií Hardvérová inštalácia: Video vstup pre S-Video alebo kompozitný video kábel Audio vstup Kompozitný video kábel: Prijímač diaľkového ovládania

Více

Digitální satelitní přijímače

Digitální satelitní přijímače Digitální satelitní přijímače EM 150 EM 150 (CR) EM 200 (CI) EM 200 (CR) Uživatelský manuál Úvodní poznámky Tento návod Vám poskytne informace nezbytné k instalaci, nastavení a používání satelitních přijímačů

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Návod na použitie SF 918HD

Návod na použitie SF 918HD Návod na použitie SF 918HD OBSAH I. Prvé kroky...3 1.1. Bezpečnostné pokyny 1.2. Predná strana prístroja 1.3. Zadná strana prístroja 1.4. Diaľkové ovládanie 1.5. Správne zapojenie 1.6. Možnosti pripojenia

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Krok 1: Aktualizácia firmvéru Pred aktualizáciou, prosím, najskôr skontrolujte: 1. Aktualizácia musí byť vykonávaná

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

ITECNET ozvučovací a HSP systém pre najnáročnejšie aplikácie

ITECNET ozvučovací a HSP systém pre najnáročnejšie aplikácie ITECNET ozvučovací a HSP systém pre najnáročnejšie aplikácie Sieťový ozvučovací systém na báze ethernetu 64 digitálnych audio kanálov so štúdiovou kvalitou 48 khz/24 bit Prenos signálu v reálnom čase,

Více

Záruka produktu. Autorské práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorské práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento prijímač slúži na príjem HD signálu pre digitálne satelitné vysielanie. Tento návod na obsluhu môže byť zmenený v závislosti na zlepšení funkcií. Ak nebudete dodržiavať pokyny uvedené

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Uživatelská příručka. Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s. interaktivními funkcemi

Uživatelská příručka. Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s. interaktivními funkcemi Uživatelská příručka Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s interaktivními funkcemi 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před samotnou

Více

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT KLIMATIZÁCIA - KOMFORT WiFi modul pre nástenné jednotky HKD, HND INŠTALAČNÝ NÁVOD Smart AC WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) Dátum vydania: 4.5.2016 INS-A-EXT-WiFi-0516-01-SK Sada WiFi obsahuje:

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Magio router Zyxel P-2612HNU

Magio router Zyxel P-2612HNU Postup inštalácie zariadenia Magio router Zyxel P-2612HNU V prípade otázok počas inštalácie kontaktujte: Technickú podporu 0900 211 111 V prípade akýchkoľvek problémov pri inštalácii je vám k dispozícii

Více

Používateľská príručka k modulu CI+

Používateľská príručka k modulu CI+ Používateľská príručka k modulu CI+ Sledujte nás na freesat Slovensko 02/217 22 222 sk.freesattv.tv/ciplus 1 1 Sledujte nás na freesat Slovensko sk.freesattv.tv/ciplus 1 OBSAH BALENIE... 2 POŽADOVANÉ VYBAVENIE...

Více

DSR8200Premium combo DVB-S/T DSR8300CIPremium combo

DSR8200Premium combo DVB-S/T DSR8300CIPremium combo Příručka uživatele www.omko.cz Návod na digitální satelitní přijímače DSR8200Premium combo DVB-S/T DSR8300CIPremium combo Bezpečnostní instrukce Všechny bezpečnostní instrukce si před použitím přijímače

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Zyxel VMG1312-B30A. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Zyxel VMG1312-B30A. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Zyxel VMG1312-B30A Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/20 82 82 08 Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Zyxel VMG1312-B30A 2 Obsah 3 1 Obsah balenia...4 2 Postup inštalácie

Více

MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION

MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION MULTICAN PRE PARROT CK 3000 EVOLUTION Ovládanie hands-free sady PARROT EVOLUTION prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante vo vozidlách so zbernicou CAN-Bus Inštalační manuál MULTICAN EVOLUTION

Více

Užívateľský manuál. FK-Series. Slovenský

Užívateľský manuál. FK-Series. Slovenský Užívateľský manuál FK-Series Slovenský POZOR!!! Funkcia USB Memory umožňuje nahrávať vysielanie alebo prehrávať záznam na/z externého USB zariadenia ako napríklad USB pamäťová karta alebo externý USB HDD

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVBT 118 U NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Digitální přijímač pozemní televize Digitálny prijímač pozemnej televízie DVB Terrestrial Receiver DůleŽité bezpečnostní pokyny 1. 2. 3.

Více

ÚVOD. NÁVOD K OBSLUZE - česká verze 29. Vážený spotrebiteľ.

ÚVOD. NÁVOD K OBSLUZE - česká verze 29. Vážený spotrebiteľ. OBSAH strana 1. ÚVOD 2 2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 3 3. INŠTALÁCIA TELEVÍZORA 4 4. OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY 4 5. ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA 6 6. PREPÍNANIE PREDVOLIEB 8 7. OVLÁDANIE 9 8. NALADENIE PROGRAMOV

Více

Tiandy IP kamera - SK manuál

Tiandy IP kamera - SK manuál Tiandy IP kamera - SK manuál Krok 1: Zapojenie kabeláže VŽDY ODPORÚČAME TESTOVAŤ KAMERU NA STOLE PRED FINÁLNOU INŠTALÁCIOU!! Dôrazne odporúčame otestovať kameru vnútri, ideálne na stole - dočasný test

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Návod na použitie Prístupový systém Vstupná jednotka E 10 Strana 1

Návod na použitie Prístupový systém Vstupná jednotka E 10 Strana 1 Prístupový systém Vstupná jednotka E 10 Strana 1 OBSAH 1 Úvod 3 2 Špecifikácia 3 3 Vnútorný obvod 3 4 Montáž 4 5 Zapojenie 4 6 Vstup do programovacieho menu 5 6.1 Vstup do programovacieho módu 5 6.2 Zmena

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Digitální přijímače 2008/09

Digitální přijímače 2008/09 Digitální přijímače 00/09 Novinka HS9000 CIPVR < 400mm > Digitální TwinHDTVPVR satelitní přijímač s TB HDD a twin tunerem HDTV 00i TwinTuner HDMI. HDD 000 GB USB.0 LAN 00Mbit Y,Pb,Pr EPG VFD OS Unicable

Více