Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY"

Transkript

1 TÉMA HRY Karetní hra TÉMA HRY Údolí Loiry v 15. století. Hráči pomocí strategického obchodování a prodeje budují v roli vlivných šlechticů svá panství. Zahrávání karet, které slouží jako kostky, udává možné akce, ale konečné rozhodnutí je na hráčích. Budete nakupovat a prodávat dobytek, kupovat městské stavby, nebo investovat do vědeckého pokroku? Existuje spousta cest k prosperitě a slávě! Vítězem se stane hráč, jenž má na konci hry nejvíce vítězných bodů. OBSAH HRY 114 akčních karet (s červeným rubem): 12 karet hradů (tmavě zelená), dolů (šedá) a klášterů (fialová); 18 karet znalostí (žlutá), lodí (modrá) a pastvin (světle zelená); 24 budov (béžové, 3x 8 typů) 126 dalších karet: 6x 3 druhy zboží, 5x 4 různá zvířata, 7 bonusů (označených 1. ) + 4 bonusy (nazývané všech 7 typů ), 6 karet nabídky (1-6), 5 karet kola (A-E), 1 karta začínajícího hráče, 8x 1 vítězný bod, 7x 2 vítězné body, 22 dělníků, 16 karet stříbra, 4x 3 typy hráčských karet (projekty, panství a sklad). 1 Hráči jsou šlechtici ve Francii 15. století. Jejich cílem je získat co nejvíce vítězných bodů díky strategickým akcím jako obchodování, stavba měst, získávání vědeckých znalostí nebo dolování. Hráč s největším počtem bodů zvítězí. Plocha pro vyložení 7/10/13 akčních karet.

2 PŘÍPRAVA HRY Každý hráč obdrží následující karty: - jeden projekt, jedno panství a jeden sklad. Hráči si tyto karty vyloží před sebe, jak je uvedeno v postranní liště. - jedno zboží + jedno zvíře (vybráno náhodně) +1 stříbro. Hráči si tyto karty umístí do skladu (tedy lícem nahoru pod kartu skladu). Zbývající karty zboží jsou zamíchány a umístěny stranou jako dva stejně velké, lícem nahoru otočené balíčky. Totéž proveďte s kartami zvířat. Karty stříbra a dělníků jsou rovněž umístěny ve dvou balíčcích na okraj herní plochy. Začínajícím hráčem se stane nejmladší hráč, jenž si vezme kartu začínajícího hráče a položí ji lícem nahoru (tedy stranou bez otazníku) vedle své karty panství. Následující dva hráči po levici začínajícího obdrží ze zásoby každý 1 kartu dělníka, poslední hráč pak dostane 2 karty dělníků. Karty nabídky jsou vyloženy v řadě od 1do 6 do středu stolu. V každém kole budou hráči vedle karet nabídky vykládat karty (viz strana 1 a dále). 7 bonusových karet (označených 1. ) je ve vějíři umístěno nad karty nabídky. max. 3 PŘÍPRAVA HRY Každý hráč obdrží: - 1 kartu projektu, 1 panství a 1 sklad - 1 zboží + 1 zvíře - 1 stříbro Zbývající karty zvířat a zboží odložte každý typ do dvou lícem nahoru otočených balíčků. Rozdejte dělníky (0-2, podle herního pořadí) Panství Rozložení karet začínajícího hráče na začátku hry. Vyložte v řadě od 1 do 6 karty nabídky. Umístěte bonusové karty (označené 1. ) nad karty nabídky. 2

3 4 bonusové karty ( všech 7 typů ) se umístí v seřazeném balíčku nad karty nabídky (nahoře 4, dále 3, 2 a 1). Poznámka: Pokud hraje méně než 4 hráči, použijte tyto bonusové karty: 3 hráči: ; 2 hráči: karet vítězných bodů je umístěno v jednom balíčku na okraj hrací plochy. 5 karet kol (A-E) je rovněž seřazeno do jednoho balíčku (nahoře A, pak B, C, D, E). 114 akčních karet (s červeným rubem) je zamícháno a umístěno jako balíček pod vykládací plochu. Každý hráč obdrží 6 karet a aniž by se na ně podíval, položí je před sebe na stůl. Toto bude jejich zásoba kostek pro první kolo (viz dále). Podle počtu hráčů vyložte následující počty akčních karet lícem nahoru vedle karet nabídky: 2 hráči 7 3 hráči 10 4 hráči 13 Rozmístění 7, 10 nebo 13 akčních karet: Prvních 6 karet je umístěno po jedné do řady odshora dolů. Při hře 4 hráčů proveďte totéž s dalšími 6 kartami (tedy celkem 12). Poslední karta je umístěna podle svého čísla. Seřaďte bonusové karty všech 7 typů do balíčku v sestupném pořadí. Umístěte karty vítězných bodů. Seřaďte karty kol ve vzestupném pořadí. Zamíchejte akční karty a dejte 6 každému hráči (ponechte je zakryté). Při hře 2/3/4 hráčů vyložte 7/10/13 akčních karet lícem nahoru do nabídky. Možná startovní nabídka při hře 3 hráčů. Příklad: Pokud má poslední karta číslo 6, umístěte ji vedle karty nabídky 6. Ve hře 3 hráčů jsou takto rozmístěny zbývající 4 karty. 3

4 PRŮBĚH HRY Hra se hraje na pět kol (A až E). Každé kolo se skládá ze šesti tahů. Počínaje začínajícím hráčem a dále ve směru hodinových ručiček si každý hráč vezme ze svého balíčku akčních karet dvě horní karty a podívá se na jejich kostky (všechny ostatní informace na těchto dvou kartách jsou ignorovány!). Začínající hráč odloží jednu z těchto dvou karet lícem nahoru na společný odhazovací balíček a s použitím čísla uvedeného na kartě provede jednu ze šesti možných akcí (viz dále). Poté je na tahu další hráč. Tento hráč rovněž odloží jednu kartu lícem nahoru na odhazovací balíček a provede akci, atd. Jakmile mají všichni hráči odehraný tah, začíná další tah. Hráči si doberou ze svého balíčku další jednu kartu, takže mají v ruce znovu dvě. Hra pokračuje tímto způsobem až do posledního, šestého tahu kola, kdy hráči odehrají svou poslední akční kartu. PRŮBĚH HRY 5 kol, každé po 6 tazích V herním pořadí každý hráč odhodí jednu ze dvou akčních karet a provede s použitím čísla kostky na kartě jednu ze šesti možných akcí. Dívejte se pouze na kostku! Je nezbytné zahrát kostku, tedy akční kartu, pro každou akci. Šest možných akcí je popsáno na následujících třech stranách. 4

5 Akce 1: Vzít si kartu z nabídky Hodnota kostky na odhozené akční kartě určuje, ze které řady si může hráč vzít kartu (od 1 do 6). Karty získané z nabídky jsou vždy umisťovány pod kartu projektu. Pod hráčovu kartu projektu nesmí být umístěny více než tři karty. Poznámka: Pokud již hráč má pod svou kartou projektu vyloženy tři karty, musí jednu z nich odstranit, aby sem mohl umístit novou kartu. Akce 2: Umístit projekt do panství Hodnota kostky na odhozené akční kartě musí přesně odpovídat hodnotě na jedné z karet vašich projektů. Vezměte jednu kartu projektu s odpovídajícím číslem a přemístěte ji do svého panství (tedy pod kartu panství). Stejné typy karet jsou v panství skládány na sebe; různé typy karet jsou vykládány vedle sebe. Cílem je mít na konci hry v panství 3 karty stejného typu, což hráči přinese odpovídající počet vítězných bodů (uvedených ve spodní časti karty). Při umístění projektu na panství hráč ihned získá jeden bonus, jak je vysvětleno od strany 9 dále. Vzít si 1 kartu Hodnota kostky odpovídá řadě. Umístěte kartu pod svůj projekt. Poznámka: Najednou nelze mít více než 3 projekty! Umístit 1 projekt Hodnota kostky odpovídá číslu projektu. Umístěte kartu pod svou kartu panství. Na konci hry přinesou tři budovy nalevo 3 vítězné body, tři pastviny uprostřed 4 body a tři kláštery napravo pak 6 vítězných bodů. 5

6 Akce 3: Prodat zboží Hodnota kostky na odhozené akční kartě určuje, který typ zboží (světle, středně nebo tmavě hnědé) můžete prodat. Hráč přesune všechny karty s odpovídající hodnotou ze své zásoby napravo od své karty panství tak, aby byly vítězné body viditelné. Navíc si ze zásoby vezme kartu stříbra za každou takto prodanou kartu. Nakonec hráč, jenž prodával zboží, obdrží kartu začínajícího hráče, a to lícem dolů (tedy otazníkem nahoru). Poznámka: Při prodeji zboží hráč vždy obdrží kartu začínajícího hráče (lícem dolů). Toto se rovněž stane, i když někdo použije obchod (viz dále). Prodat zboží Hodnota kostky určuje typ zboží, který lze prodat. Vezměte si 1 stříbro za každé prodané zboží. Prodejce rovněž obdrží (lícem dolů) kartu začínajícího hráče. Důležité! Herní pořadí probíhajícího kola tímto není změněno. Akce 4: Doplnit dělníky do 2 karet Bez ohledu na hodnotu akční karty doplňte svůj počet dělníků jen do 2. Pokud tedy máte jednoho dělníka, vezměte ze zásoby jednoho, nemáte-li žádného, vezměte si dva. Doplnit dělníky do 2 +1 nebo +2 karty dělníků (na hodnotě kostky nezáleží!) 6

7 Akce 5: Vzít si 1 stříbro Bez ohledu na hodnotu akční karty si vezměte ze zásoby jedno stříbro. Vzít si 1 stříbro +1 stříbro (na hodnotě kostky nezáleží!) Akce 6: Vyměnit dělníky a/nebo stříbro za vítězné body Bez ohledu na hodnotu akční karty vyměňte dělníky a/nebo stříbro za vítězné body. Vraťte libovolný počet karet dělníků a/nebo stříbra zpět do zásoby, vydělte celkový počet karet 3 a vezměte si výsledný počet vítězných bodů. Umístěte vítězné body nalevo od své karty panství tak, aby byly vítězné body viditelné. Vyměnit dělníky/ stříbro za vítězné body Odhoďte libovolný počet dělníků/stříbra a získejte 1 vítězný bod za 3 karty (na hodnotě kostky nezáleží!) Příklad: Tom vrátí do zásoby 5 dělníků a 1 stříbro a vezme si za to 2 vítězné body. Dělníci Po odhození akční karty může hráč vrátit do zásoby kartu dělníka a změnit hodnotu odhozené karty o 1 nahoru nebo dolů. Změna z 1 na 6 nebo ze 6 na 1 je možná a stojí jednoho dělníka. Je možné použít více dělníků a změnit hodnotu kostky o více než o 1. Každou kartou dělníka je možné změnit hodnotu kostky o ±1 (a z 6 na 1 a obráceně) Příklad: Marta může s použitím dvou karet dělníků změnit 2 na 6. 7

8 Stříbro Navíc ke své běžné akci můžete jedenkrát za tah koupit z balíčku 3 nové akční karty zaplacením 3 karet stříbra do zásoby. Toto může nastat před, během nebo po provedení obvyklé akce. Vyberte pouze jednu z nově koupených karet: - Buď ji umístěte jako nový projekt pod svou kartu projektu (pamatujte na limit 3 karet!). - Nebo ji použijte jako akci, odhoďte ji a použijte hodnotu kostky na provedení další akce. V obou případech odložte zbývající dvě koupené karty na odhazovací balíček, nebudou použity! Příklad: Iva odhodí jednu ze dvou karet, které má v ruce, a umístí na své panství hrad. Poté zaplatí 3 karty stříbra a koupí si z balíčku horní tři karty (uprostřed funkce jejího hradu). Vybere jiný hrad a umístí jej jako svůj nový projekt. Poté provede funkci dříve umístěného hradu a umístí do na své panství právě koupený hrad. Nakonec použije funkci tohoto nově umístěného hradu, aby si vzala z nabídky další hrad, který položí pod svou kartu projektu. Jednou za tah může hráč za 3 stříbra koupit 3 akční karty. Použijte jednu z karet: Buď jako nový projekt nebo jako další akční kartu (s použitím kostky)! Pozor! Nezapomeňte na svou pravidelnou akci! 8

9 Kdykoli na své panství umístíte projekt, ihned vyhodnoťte následující bonusovou funkci: Doly: Když na své panství umístíte důl, vezměte si ze zásoby dvě karty stříbra a přidejte si je do svého skladu. Doly: +2 stříbra Znalosti: Když na své panství umístíte kartu znalostí, vezměte si ze zásoby dva dělníky a přidejte si je do svého skladu. Nezáleží na tom, kolik dělníků již vlastníte. Poznámka: Karty stříbra a dělníků nejsou ve hře omezeny. Pokud je jejich zásoba vyčerpána, použijte nějakou náhradu. Lodě: Když na své panství umístíte loď, vezměte si ze zásoby jednu kartu zboží z jednoho ze dvou balíčků a přidejte si ji do svého skladu. Poznámka: Pokud je jeden z balíčků vyčerpán, rozdělte ten zbývající na poloviny, aby byly opět dva. Pokud doberete všechno zboží, smůla! Nedostanete nic! Pastviny: Když na své panství umístíte pastvinu, vezměte si ze zásoby jednu kartu zvířete z jednoho ze dvou balíčků a přidejte si ji do svého skladu. (Pouze jeden balíček? Přečtěte si poznámku pro Lodě.) Znalosti: +2 dělníci Lodě: +1 zboží Pastviny: +1 zvíře 9

10 Budovy: Když na své panství umístíte budovu, ihned vyhodnoťte její funkci. Důležité! Ke trojici mohou náležet libovolné tři budovy (různé typy budov nebo budovy stejného typu). Tesařská dílna: Vezměte si z nabídky libovolnou kartu budovy nebo znalosti a umístěte ji jako projekt. Tesařská dílna: +1 budova nebo +1 znalost Kostel: Vezměte si z nabídky libovolnou kartu dolu nebo hradu nebo kláštera a umístěte ji jako projekt. Tržiště: Vezměte si z nabídky libovolnou kartu lodě nebo pastviny a umístěte ji jako projekt. Poznámka: Pokud umístíte na své panství tesařskou dílnu, kostel nebo tržiště a v nabídce není příslušná karta, máte smůlu, nedostanete nic. Strážní věž: Vezměte si z nabídky kartu 1 vítězného bodu a položte ji nalevo od své karty panství. Vítězné body musí zůstat viditelné. Kostel: +1 klášter nebo +1 hrad nebo +1 důl Tržiště: +1 pastvina nebo +1 loď Strážní věž: +1 vítězný bod Banka: Vezměte si ze zásoby 3 karty stříbra a umístěte je do svého skladu. (Není v zásobě dostatek stříbra? Přečtěte si poznámku pro Znalosti.) Banka: +3 stříbra 10

11 Stodola: Vezměte si jednu kartu zboží nebo zvířete z jednoho ze 4 lícem nahoru otočených balíčků a umístěte ji do svého skladu. (Viz poznámku pro Lodě.) Obchod: Prodejte ze svého skladu jeden typ zboží. (Viz Akce 3: Prodat zboží.) Stodola: +1 zboží nebo +1 zvíře Obchod: prodej 1 typu zboží Radnice: Ihned umístěte na své panství další projekt (s jeho bonusem). (Poznámka: Pokud nemáte jiný projekt, máte smůlu! Radnice vám nepřinese žádný bonus.) Radnice: umístěte 1 další projekt Hrady: Po umístění hradu na své panství ihned zahrajte volnou akci, jako byste odhodili akční kartu s libovolnou hodnotou kostky. Mohli byste například umístit další projekt (s následným bonusem) nebo si vzít kartu z nabídky, nebo nebo Kláštery: Kláštery nemají po vyložení na panství žádnou okamžitou funkci, ale přináší dvě výhody: - Divoká karta: Klášter může být umístěn k jinému typu karet (toto jinak není dovoleno!) a stává se po zbytek hry touto kartou. Poznámka: Klášter nepřejímá bonusovou funkci. Hrady: +1 volná akce Kláštery: nemají okamžitou funkci, ale: - Divoká karta (kláštery mohou být přidány k libovolnému typu karet) 11

12 Kláštery vždy umisťujte za ostatní karty, čímž skryjete symbol 6 vítězných bodů. Změna funguje i obráceně: Pokud položíte jiný typ karty na jeden či dva kláštery, kláštery se po zbytek hry změní na tento typ karty. - 6 vítězných bodů: Na konci hry má trojice složená pouze z klášterů hodnotu 6 vítězných bodů. Další důležitá pravidla pro umisťování projektů: - Jakmile jsou karty umístěny na panství, není možné je dále přemisťovat. - První hráč, který dokončí trojici určitého typu, obdrží ze zásoby bonusovou kartu (v hodnotě 1 vítězného bodu na konci hry). Hráč si tuto kartu položí nalevo od své karty panství tak, aby vítězné body byly viditelné. - Každý hráč obdrží za dokončení trojice jeden z bonusů pro současné kolo. Každý hráč si bonus vybere. Například v kole A je možné získat buď 3 vítězné body, 2 zboží, 2 zvířata, 3 stříbra, nebo 3 dělníky. V kole D si můžete vybrat 2 stříbra, 2 dělníky, nebo 1 dělníka + 1 stříbro. Klášter je po zbytek hry považován za důl. - 6 vítězných bodů (za trojici samých klášterů) Karty panství nemohou být přemisťovány. První trojice daného typu znamená odpovídající bonusovou kartu (=1 vítězný bod) Každá trojice znamená jeden z bonusů každého kola. 3 vítězné body 2 zboží 2 zvířata 3 dělníky 3 stříbra 12

13 - První hráč, který má na svém panství karty všech 7 typů, získá ihned horní kartu z balíčku všech 7 typů (tedy 4, 3, 2 nebo 1 bod na konci hry). Hráč si tuto kartu položí nalevo od své karty panství tak, aby vítězné body byly viditelné. Například první hráč při hře 3 hráčů obdrží kartu se 4 body, druhý získá 2 a třetí pak 1 bod. - Při vykládání čtvrté karty stejného typu na panství začněte novou trojici. (Může být na konci hry rovněž obodována, bude-li dokončena.) Konec kola Po odehrání šesti tahů, poté, co všichni hráči zahráli své karty, končí kolo. Připravte se na další kolo: - Všechny karty zbývající v nabídce jsou odhozeny. - Do nabídky je vyloženo 7, 10 nebo 13 nových karet, jak je vysvětleno v Přípravě hry. (V případě nutnosti zamíchejte odhozené karty a vytvořte nový dobírací balíček.) - Karta právě skončeného kola je vložena naspod balíčku, čímž je odkryta karta nového kola. - Všichni hráči si z dobíracího balíčku vezmou nových 6 karet, položí je jako balíček před sebe a do ruky si vezmou dvě karty. (V případě nutnosti zamíchejte odhozené karty a vytvořte nový dobírací balíček.) Všech 7 typů karet v panství přináší bonusovou kartu všech 7 typů (4/3/2/1 vítězný bod) Čtvrtá karta stejného typu otevírá novou trojici Kolo končí po 6 tazích: - odhoďte z nabídky zbývající karty - do nabídky vyložte 7, 10 nebo 13 nových karet - změňte kartu kola - doberte 6 akčních karet a vytvořte si dobírací balíček 13

14 - Hráč, který vlastní kartu začínajícího hráče, ji otočí lícem nahoru. Toto bude začínající hráč pro celé kolo. Hra pokračuje ve směru hodinových ručiček. Pokud je karta začínajícího hráče stále lícem nahoru, je předána dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček, který se stane novým začínajícím hráčem. KONEC HRY Hra končí po pátém kole (E). Navíc k vítězným bodům získaným za trojice, bonusy, karty vítězných bodů a prodané zboží obdrží každý hráč body za zvířata: - 4 různá zvířata 4 vítězné body - 3 různá zvířata 2 vítězné body - 2 různá zvířata 1 vítězný bod - nový začínající hráč KONEC HRY Po 5 kolech hra končí +4/2/1 vítězných bodů za 4/3/2 různá zvířata Příklad: Marie má 3 ovce, 2 krávy a 1 slepici. Získá za ně 3 vítězné body (2 za ovci + krávu + slepici, 1 za ovci + krávu; nic za samotnou slepici). Hráč vlastnící kartu začínajícího hráče (lícem či rubem nahoru) získá 1 vítězný bod. Hráč s největším počtem vítězných bodů se stane vítězem. V případě shody vítězí hráč s více kartami v zásobě (tedy dělníky + stříbrem + neprodaným zbožím + nepoužitými zvířaty). V případě další shody má hra více vítězů. Karta začínajícího hráče: +1 vítězný bod Hráč s nejvíce body vítězí 14

15 SOLITÉRNÍ VARIANTA Jeden hráč se postaví proti Filipovi (tedy Fiktivní Inteligenci Lehce Imitující Protihráče, čili virtuálnímu hráči). Platí všechna základní pravidla s následujícími výjimkami: Použijte pouze 2 bonusové karty všech 7 typů (jako ve hře 2 hráčů, tedy 3 a 1). V každém kole rozmisťujte do nabídky 7 karet (jako při hře 2 hráčů). Do zásoby si vezměte jedno stříbro, jednoho dělníka, jedno zboží a jedno zvíře. Pro Filipa nachystejte 5 balíčků karet: první se 3 kartami, další se 4, pak 5, 6 a 7 kartami (čili jeden balíček na kolo, pro každé další kolo o jednu kartu více). Tři karty prvního balíčku otočte a roztřiďte podle typu. Toto je Filipovo základní panství. Kláštery jsou vždy umisťovány jako samostatný typ, nikdy nejsou přidávány k jiným kartám. Za každý Filipův klášter získáte ze skladu kartu 1 vítězného bodu. Poznámka: Pokud Filip dostane čtvrtou kartu stejného typu, rovněž s ní zahájí novou trojici. Pokud Filip dokončí trojici dříve než vy, obdrží odpovídající bonusovou kartu. Toto platí také pro bonusovou kartu všech 7 typů. Po umístění Filipových karet se nevyhodnocují žádné další funkce. Nedostává dělníky, stříbro, zboží, ani zvířata. Nedostává další akce, ani výhody za umístění budov nebo hradů. Také nedostává žádné bonusy za kolo. SOLITÉR Příprava jako pro 2 hráče Vezměte si 1 dělníka, 1 stříbro, 1 zboží a 1 zvíře Připravte pro Filipa 5 balíčků s 3/4/5/6/7 kartami Položte a roztřiďte pro Filipa jeden balíček pro každé kolo Nezapomeňte: Vezměte si 1 bod za každý z Filipových klášterů Filip získává bonusy za dokončení trojic a všech 7 typů 15

16 Na začátku každého kola je Filipův balíček rozmístěn na jeho panství (což mu může přinést bonusy). Poté odehrajte svých 6 akčních karet jako obvykle, se všemi výhodami ze základní hry. Důležité! Na konci každého kola porovnejte své vítězné body s Filipovými: Pokud má Filip více vítězných bodů než vy, ihned vítězí a hra končí. Pokud máte stejně nebo více bodů než Filip, hra pokračuje do dalšího kola. Pokud máte stejně nebo více vítězných bodů na konci hry, vyhráváte! Odehrajte obvyklým způsobem svých 6 karet Důležité! Po každém kole porovnejte vítězné body: Pokud má Filip více, ihned vítězí! Poznámka: Když porovnáváte vítězné body na konci kola, nezapomeňte přičíst všechny body získané za zvířata. Karta začínajícího hráče není v solitérní hře použita. Překlad: Michal Kohoutek Autor a vydavatel by rádi poděkovali mnoha testovacím hráčům za jejich pomoc a rady, obzvláště skupinám z: Bacharachu, Bad Aiblingu, Bödefeldu, Grassau, Gengenbachu, Oberhofu, Offenburgu, Reutte, Siegsdorfu a Stephanskirchenu. Pokud máte dotazy nebo připomínky k této hře, kontaktujte nás na: Ravensburger USA, Inc. 1 Puzzle Lane Newton, NH Stefan Feld 2016 Ravensburger Spieleverlag

MYŠLENKA HRY KOMPONENTY HRY. Autor: Stefan Feld. Myšlenka hry

MYŠLENKA HRY KOMPONENTY HRY. Autor: Stefan Feld. Myšlenka hry Autor: Stefan Feld Burgundy Jedinečná budovatelská hra o pastvinách, zboží a kostkách MYŠLENKA RY Ú dolí Loiry v průběhu 15. století. V rolích vlivných princů zasvěcují hráči své snahy rozvážnému obchodu

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL Hra pro až 4 hráče od 8 let n abwe chsl slun ungs gsre ic he s Le ge spie l fü r bis 4 Spie iele r ab 8 Jah ahre Autor: Michael Kiesling Redaktor: Stefan Brück Design pravidel hry: Harald Lieske Překlad:

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť

Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť PRAVIDLA HRY Vážení milovníci společenských her! * Dostává se vám do rukou v mnohém ohledu mimořádná hra, neboť... se jejím vydáním plní jeden z mých životních snů;... hra vyjadřuje můj hluboký vztah k

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta AFRICKÝ PARK (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta Cíl hry Ve hře Africký park představuje každý hráč ochránce zvířat, který je odpovědný za jednu africkou přírodní rezervaci a musí ji znovu

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let

Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Autoři: Ralf zur Linde a Wolfgang Sentker Hra pro 2 až 4 hráče od 8 let Každý hráč má svou vlastní archu a chce na ni vzít co nejvíce zvířat. Bohužel nějaký chlapík jménem Noe si nárokuje všechny zvířecí

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Pro 2 až 5 hráčů od 8 let Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony Poznámka: Hodnoty karet k rozdání

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre Stev Aram i Mathieu L e Pravidla y Úvod Je cirkusová sezóna. Principálové velí chvátat od štace ke štaci, protože kdo rychleji přepraví svůj cirkus, má pak víc času na přípravu grandiózního vystoupení.

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE

Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY OBSAH KRABICE Nile deluxor PŘEDSTAVENÍ HRY Nile deluxor je karetní hra pro 2 6 hráčů, v níž se stáváte pěstitelem několika druhů rostlin. Počátkem každého kola přijdou záplavy, které určují, jaké plodiny se budou sklízet.

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Herní materiál: 60 karet kořisti Ve hře je 10 sad (barev) po 6 kartách v hodnotách 2 7 (s výjimkou mořských panen, které mají hodnoty 4 9).

Herní materiál: 60 karet kořisti Ve hře je 10 sad (barev) po 6 kartách v hodnotách 2 7 (s výjimkou mořských panen, které mají hodnoty 4 9). V této hře budete pokoušet své štěstí v roli pirátů snažících se nahromadit co největší lup. Ale pozor! Budete-li chamtiví příliš, přijdete o všechno! Hra Karty mrtvého muže je určena pro 2 až 4 piráty

Více

Pravidla hry. Masao Suganuma

Pravidla hry. Masao Suganuma Pravidla hry Masao Suganuma Úvod Každý hráč si staví svoje vlastní městečko. Je vhodnější nejprve postavit několik menších staveb, se rovnou pustit do něčeho většího? Nádraží je nutné a rozhlasový vysílač

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let

Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let Úvod Počet hráčů: 2-4 Herní doba: 45 minut Věk: od 12 let Dokážete vybudovat největší vlakovou linku v Japonsku? Nyní máte šanci to zjistit! Trains je hra na principu deckbuilding, ve které se snažíte

Více

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY

Dva proti fazolové mafii MOTIV HRY Obsah: Dva proti fazolové mafii Hráči: 1-2 Věk: 12+ Doba hraní: 30-60 minut 20x Blaue Bohnen (Modrý) 19x Kidneybohnen 18x Feuerbohnen (Ohňový) 16x Puffbohnen (Bouchací) 16x Saubohnen (Prasečí) 14x Brechbohnen

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině.

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině. Klaus-Jürgen Wrede Důmyslná taktická stolní hra pro 2-5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede. Jihofrancouzské město Carcassone je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

PRAVIDLA. OBSAH 56 karet 1 pravidla

PRAVIDLA. OBSAH 56 karet 1 pravidla PRAVIDLA Íháá, bůů, kvák kvák, haf haf! Každé zvíře se chce stát novým králem. Je na tobě, aby ses stal nejrychlejším v mimickém napodobení zvuku zvířete na kartě. Ale pozor! Správné zvíře na kartě závisí

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Komponenty a příprava hry

Komponenty a příprava hry Hra Wolfganga Panninga pro 2-4 hráče Komponenty a příprava hry 1 herní plán - představuje 6 měst, do kterých jsou v průběhu hry přidávány různé čtvrtě. Uprostřed je počítadlo bodů určené k záznamu bodů,

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích herní materiál 1 herní plán 35 figurek dělníků (8 ve čtyřech barvách hráčů, tyrkysové a 1 černá) 8 označovacích figur (po ve čtyřech barvách hráčů) 48

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Myšlenka hry Píše se rok 1701. Dle rozkazu královny jste se vydali osídlovat nové ostrovy a budovat nové kolonie. Musíte udělat vše pro bohatství a slávu koruny.

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle LER 2892-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 8+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry

Více

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou.

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou. Vysvětlivky Tyto vysvětlivky shrnují základní pojmy a měly by ulehčit pochopení hlavně novým hráčům. Díky obrovskému množství kombinací různých karet se může vyskytnout mnoho zvláštních případů, které

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

FRONTA. Komponenty hry

FRONTA. Komponenty hry FRONTA Chceme vás informovat, že v momentě otevření této krabice se ocitnete v osmdesátých letech dvacátého století. Nyní máte úplně jiné životní cíle a prozaické touhy. Bohužel realizace vašich snů je

Více

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence.

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence. Úvod Jako vědec a inženýr na palubě podmořské výzkumné stanice "AquaSphere" se potýkáte s krizovou situací: vaše nejdůležitější nástroje - roboti, přestaly fungovat! Je čas vzít věci do vlastních rukou,

Více

POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE

POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE POWER GRID FRIEDEMANN FRIESE PRVNÍ JISKRY Obsah hry 2 1 1 6 destiček (4 pro 2-6 hráčů, 1 pro 4-6 hráčů (označená), 1 pro 5-6 hráčů (označená)) 2 1 skladovací deska se stupnicemi pro velikost klanu (1-15)

Více

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král CZ Habermaaß-hra 5432A /4795N Koláček nebo král Koláček nebo král Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2-4 hráče ve věku od 5 let. Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! Autor:

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata.

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata. JAMBO Rüdiger Dorn Pozadí hry Pozdravem Jambo vítají ve svahilštině zdatní prodavači své koupěchtivé zákazníky. Již před staletími existovala v srdci Afriky kvetoucí obchodnická kultura. Zdaleka sem přicházelo

Více

FRIEDEMANN FRIESE PRAvIDlA hry

FRIEDEMANN FRIESE PRAvIDlA hry FRIEDEMANN FRIESE Pravidla hry Herní komponenty 1 6 destiček [4 pro 2-6 hráčů, 1 pro 4-6 hráčů (označená), 1 pro 5-6 hráčů (označená)] 2 1 2 1 skladovací deska se stupnicemi pro velikost klanu (1-15) a

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

Habermaaß-hra 2537 CZ

Habermaaß-hra 2537 CZ CZ Habermaaß-hra 2537 Habermaaß-hra 2537 Strašidelný hrad Děsivá kolekce her pro 2 až 4 duchy od 4 do 99 let. Malá strašidélka žáci strašidelné školy na hradě Strašidlákově jsou rozrušení dnes se koná

Více

RA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE L

RA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE L HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REAKCÍ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů a každé

Více

ÚVOD MYŠLENKA HRY HERNÍ MATERIÁL. 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 60 minut

ÚVOD MYŠLENKA HRY HERNÍ MATERIÁL. 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 60 minut 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 0 minut ÚVOD Ve čtvrti s bazarem v Istanbulu panuje ruch a shon. Kupci a jejich pomocníci pospíchají úzkými uličkami. Chtějí být úspěšnější než jejich konkurenti. Klíčem

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více