Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor usnesení - 1/ZM/2012"

Transkript

1 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel Prchlík a p. Stanislav Štok. Zpráva: Schváleno 1/2/ZM/12 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Jan Krečman a p. Petr Vinklárek. Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard a Ing. Jurek Zpráva: Schváleno 1/3/ZM/12 - Zapisovatel zápisu / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou. Zpráva: Schváleno 1/4/ZM/12 - Zápis z 11. řádného ZM 2011 a 1. mimořádného ZM 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 11. řádného ZM konaného dne a z 1. mimořádného ZM konaného dne Zpráva: Zápis uložen v kanceláři č. 14

2 1/5/ZM/12 - Program 1. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2012 včetně zařazení materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním zastupitelstva. Zpráva: Schváleno 1/6/ZM/12 - Usnesení z 11. řádného ZM 2011 a z 1. mimořádného ZM 2012 / Ostatní Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 11. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne a 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne Zpráva: Vzato na vědomí 1/7/ZM/12 - Prodej p.p.č. 89/6 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 89/6, trvalý travní porost, o výměře m2, v k. ú. Dolní Sedlo, schválených dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou usnesením zastupitelstva města č. 1/ZM/22/10 dne , za celkovou cenu ,-Kč, formou přímého prodeje p. Z. Trantovi, bytem Rynoltice 39, Křižany. Zpráva: Připravena kupní smlouva, po podpisech a zaplacení, následuje vklad na KN. Podepsáno, zaplaceno, návrh na vklad podán. Splněno. 1/8/ZM/12 - Prodej p.p.č. 427/5 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 427/5, trvalý travní porost, o výměře 194 m2, v k. ú. Dolní Sedlo, za celkovou cenu 9 700,-Kč, formou přímého prodeje manž. J. a E. Vosáhlovým, oba bytem 5. května 32/16, Liberec. Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, Ing.Jurek Zpráva: Připravena kupní smlouva, po podpisech a zaplacení, následuje vklad na KN. Podepsáno, zaplaceno, návrh na vklad podán. Splněno.

3 1/9/ZM/12 - Prodej p.p.č. 471/4 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 471/4, trvalý travní porost, o výměře m2, v k. ú. Oldřichov na Hranicích, za celkovou cenu ,-Kč, manž. J. a A. Mazánkovým, oba bytem Oldřichov na Hranicích 41, Hrádek nad Nisou. Zpráva: Připravena kupní smlouva, po podpisech a zaplacení, následuje vklad na KN. Podepsáno, zaplaceno, návrh na vklad podán. Splněno. 1/10/ZM/12 - Odkup p.p.č. 509/3 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemkové parcely č. 509/3, ostatní plocha, o výměře 124 m2, v k. ú. Loučná, za celkovou cenu 8 060,-Kč od p. J. Zárybnického, bytem Lipová 178, Hrádek nad Nisou. Zpráva: Připravena kupní smlouva, po podpisech a zaplacení, následuje vklad na KN. Podepsáno, zaplaceno, návrh na vklad podán. Splněno. 1/11/ZM/12 - Dohoda o zrušení předkupního práva na p.p.č. 635/1 a 635/12 vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se předkupního práva k nemovitosti p. p. č. 635/1, orná půda, o výměře 691 m2 a p. p. č. 635/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2, vše v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou, a ukládá starostovi města podepsat příslušnou dohodu. Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUDr.Sekvard, Ing. Jurek Zpráva: Připravena dohoda, po podpisech následuje vklad na KN. Podepsána dohoda, návrh na vklad podán. Splněno. 1/12/ZM/12 - Prodej p.p.č. 912/1, 913/4, 918/5, 967/3, 1622/3, 1622/4, 1842/40 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 912/1, trvalý travní porost, o výměře 99 m2, p.p.č. 913/4, trvalý travní porost, o výměře 600 m2, p.p.č. 918/5, trvalý travní porost, o výměře 190 m2, p.p.č. 967/3, trvalý travní porost, o výměře 414 m2, p.p.č. 1622/3, trvalý travní porost, o výměře 55 m2, p.p.č. 1622/4, trvalý travní porost, o výměře 505 m2, p.p.č. 1842/40, trvalý travní porost, o výměře 3321, vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za celkovou cenu ,-Kč, p. Ing. Š. Brodskému, bytem Václavice 21, Hrádek nad Nisou. Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUDr.Sekvard, Ing. Jurek Zpráva: Připravena kupní smlouva, po podpisech a zaplacení, následuje vklad na KN. Podepsáno, zaplaceno, návrh na vklad podán. Splněno.

4 1/13/ZM/12 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 594/1 v k.ú. Donín Hrádku nad Nisou a p.p.č. 471/2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace 1) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti u Pozemkového fondu ČR o bezúplatný převod do vlastnictví majetku Města Hrádek nad Nisou, pozemkové parcely č. 594/1, ostatní plocha, o výměře 147 m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou. 2) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti u Pozemkového fondu ČR o bezúplatný převod do vlastnictví majetku Města Hrádek nad Nisou, pozemkové parcely č. 471/2, trvalý travní porost, o výměře 3056 m2, v k. ú. Oldřichov na Hranicích. Zpráva: Bude podána celková žádost o bezúplatné či úplatné převody v rámci KN Hrádek nad 1/14/ZM/12 - SOVB na p.p.č. 659/4 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města: a) revokuje usnesení zastupitelstva města č. 1/10/ZM/11. b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Hrádek n/n Donín - stížnost - Weisenpacher - střešník mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako povinný a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněný na pozemku p.č. 659/4 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za cenu 500,- Kč bez DPH dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Kupec David Zpráva: Smlouva ze strany města podepsána a předána k podpisu druhé straně. 1/15/ZM/12 - SOVB na p.p.č. 144 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: STL plynovodní přípojka pro p.p.č. 146/2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako povinný a RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněný a manželé Bergmanovi jako investor na pozemku p.p.č. 144 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za cenu 500 Kč bez DPH dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Kupec David Zpráva: Smlouva ze strany města podepsána a předána k podpisu druhé straně.

5 1/16/ZM/12 - SOVB na p.p.č. 568/1, 568/9, 568/10, 568/11 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Hrádek nad Nisou Sokolská-kNN-AGILE mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako povinný a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněný na pozemku p.č. 568/1, 568/9, 568/10, 568/11 v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 250,- Kč/bm bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usnesením číslo 9/2008/RM dne Zodpovědná osoba: Kupec David Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUdr. Sekvard, Ing. Jurek Zpráva: Smlouva ze strany města podepsána a předána k podpisu druhé straně. 1/17/ZM/12 - SOVB na p.p.č. 568/19 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Hrádek nad Nisou Sokolská-kNN-AGILE mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako povinný a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněný na pozemku p.č. 568/19 v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 250,- Kč/bm bez DPH dle ceníku na zřízení věcných břemen schválený radou města usnesením číslo 9/2008/RM dne Zodpovědná osoba: Kupec David Zpráva: Smlouva ze strany města podepsána a předána k podpisu druhé straně. 1/18/ZM/12 - SOVB na p.p.č. 635/6, 663/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu Hrádek n/n Donín - kabelová smyčka NN mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou jako povinný a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněný na pozemku p.č. 635/6, 663/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za cenu 500,- Kč bez DPH dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Kupec David Zpráva: Smlouva ze strany města podepsána a předána k podpisu druhé straně.

6 1/19/ZM/12 - Prodej části p.p.č. 1594/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 11/384/ZM/11, bod 3. 2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části p.p.č. 1594/28, orná půda, o výměře m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, která vznikla oddělením z p.p.č. 1594/1, dle GP č /2012 ze dne , za celkovou cenu ,-Kč + náklady na vypracování GP, a to takto, že 1. splátka ve výši 1,5 miliónů bude uhrazena do 5 dnů od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 3,5 miliónů bude uhrazena do , fa. KARAGA INVESTMENT s.r.o., IČ , se sídlem K Podjezdu 1445/5, Praha - Nusle. Po úhradě celkové ceny bude následovat návrh na vklad vlastnického práva. Hlasování: Pro: 21 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, Ing. Jurek, Zpráva: Připravuje se kupní smlouva, následuje ověření a konzultace druhou stranou. Došlo ke změně ze strany kupujícího, předloženo na jednání ZM dne Splněno. 1/20/ZM/12 - Zveřejnění záměru prodeje bj.5, Lidická 321, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.5/321 Lidická Hrádek nad Nisou formou obálkové metody takto: Bytová jednotka č. 5, ul.lidická 321, Hrádek nad Nisou o velikosti 1+3 ( o výměře 66,8m2) sestávající se z kuchyně, pokoj, pokoj,pokoj, chodba, koupelna, wc, ústřední topení s plynovým kotlem, 1.nadzemní podlaží, s podílem na společných částech domu čp.321 a příslušenství ve výši 668/14615, s podílem na pozemku p.p.č.1497 o výměře 562m2- zastavěná plocha a nádvoří ve výši 668/14615 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou Minimální kupní cena = ,-Kč Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Zpráva: Záměr zveřejněn na úřední desce, splněno. K se nikdo nepřihlásil.

7 1/21/ZM/12 - Prodej čp.428, ul.l.máje, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace 1. Zastupitelstvo města schvaluje způsob úhrady kupní ceny ve výši ,-Kč za prodej nemovitostí - prodej objektu č.p. 428 včetně zastavěného pozemku č. 625 o výměře 951 m2. a přilehlých pozemků p.č.626/1 o výměře 685 m2 a p.č.629/1 o výměře 219 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou fy PIKESOFT s.r.o., IČ , U náspu 546, Liberec - část kupní ceny ve výši ,-Kč před podpisem kupní smlouvy a část kupní ceny ve výši ,-Kč rozložit do 18-ti měsíčních splátek ve výši á ,33 Kč se zajištěním přímé vykonavatelnosti závazku zaplacení. 2. Zastupitelstvo města souhlasí se změnou zástavy ze smlouvy ČMHB 3800/ /00/01-001/00R u budovy č.p.428, ul.l.máje (kino), Hrádek nad Nisou na budovu č.p. 558, Žitavská (Lidový dům 558), Hrádek nad Nisou, pověřuje starostu jednáním o změně zástavy a podpisem dodatku smlouvy. Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava Zpráva: 1. Nájemníkům z čp.428 ul.l.máje ( Brunerová, Celerová) byly nabídnuty a předány byty (32,33) v čp.768, ul.l.máje, Hrdáek nad Nisou. Kupní smlouva je připravena k podpisu, čekáme na převod zástavních práv. 2. Probíhá převod zástavních práv z čp.428 ul.l.máje na čp.558, Žitavská, byl zpracován znaleckáý posudek ing.aleše, žádost byla s podklady zaslána na Hypoteční banku do Prahy, byla zaplacena částka za převod ve výši ,-Kč, zároveň byla dne uskutečna schůzka se supervizorem Hypoteční banky panem Parmou, kde bylo jednáno o dalším znaleckém posudku na čp.67, G.Svobody. 3. Firma Pikesoft s.r.o. vyzvána k podpisu kupní smlouvy- telefonicky osobně panem starostou. Bez reakce. Dne písemně výzva 1/22/ZM/12 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1608/1, 1610, 1547 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti u Pozemkového fondu o bezúplatný převod do vlastnictví majetku Města Hrádek nad Nisou, pozemkové parcely č. 1608/1, ostatní plocha, o výměře 934, p.p.č. 1610, ostatní plocha, o výměře 976 m2, p.p.č 1547, ostatní plocha, o výměře 94 m2 vše v k. ú. Hrádek nad Nisou. Zpráva: Bude podána celková žádost o bezúplatné či úplatné převody v rámci KN Hrádek nad

8 1/23/ZM/12 - Zadání 16. změny územního plánu / Změna územního plánu Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání 16. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, schvaluje zadání 16. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a ukládá Ing. M. Radovi, vedoucímu OSaŽP zajištění zpracování návrhu této 16. změny. Zodpovědná osoba: Rada Milan Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, Kudláček Zpráva: Zpacování návrhu 16. změny ÚPNSÚ Hrádek nad Nisou zajištěno. Návrh zpracován a bylo zahájeno jeho projednávání. 1/24/ZM/12 - Žádost o nadační příspěvek Dětské hřiště Kristýnka / Projekty Zastupitelstvo města schvaluje projektový záměr a podání žádosti o nadační příspěvek na projekt Dětské hřiště Kristýnka do grantového řízení Oranžové hříště Nadace ČEZ, kde je žadatelem Město Hrádek nad Nisou. Zodpovědná osoba: Válková Jana Zpráva: Žádost o nadační příspěvek podána, následně byla zařazena do grantového řízení. 1/25/ZM/12 - Projekt Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí / Projekty Zastupitelstvo města: a)bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou pod názvem Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci operačního programu Česká republika - Polská republika , při předpokládané realizaci v období r a rozsahu projektu do ,01 (tj ,-Kč při kurzu 24,-Kč/1 ), b)schvaluje přijetí dotace na projekt dle vydaného Rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů, který byl doporučen s redukcí rozpočtu ke spolufinancování z prostředků ERDF dle důvodové zprávy, c)pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o financování projektu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR - Polsko) v Euroregionu Nisa dle projednaného konečného rozpočtu projektu. Zodpovědná osoba: Válková Jana Hlasování: Pro:23 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard Zpráva: Bod a), bod b) vzat na vědomí. Bod c) Smlouva o financování projektu z Fondu mikroprojektů podepsána. Projekt v současné době realizován.

9 1/26/ZM/12 - Podání žádosti na část záměru Bezbariérové trasy č. 1 / Projekty Zastupitelstvo města: a)schvaluje záměr a podání projektové žádosti Bezbariérové úpravy komunikací - úpravy přechodů na křižovatce ulic Liberecká - Sokolská, z příspěvkového programu Zvyšování bezpečnosti Státního fondu dopravní infrastruktury. b)ukládá vedoucí Finančního odboru, v případě schválení projektové žádosti Bezbariérové úpravy komunikací - úpravy přechodů na křižovatce ulic Liberecká - Sokolská, začlenění částky do další změny rozpočtu města. Zodpovědná osoba: Prchlík Daniel Zpráva: Žádost bude podána před řádným termínem, tj. před /27/ZM/12 - Projekt Bezpečnost v regionu Trojzemí / Projekty Zastupitelstvo města bere na vědomí projektový záměr Města Hrádek nad Nisou a souhlasí s podanou žádostí o dotaci na projekt Bezpečnost v regionu Trojzemí z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci operačního programu Česká republika - Polská republika , při předpokládané realizaci v období r a rozsahu projektu do (tj ,-Kč při kurzu 25,-Kč/1 ). Zodpovědná osoba: Válková Jana Zpráva: Vzato na vědomí, projekt byl zaregistrován.

10 Zastupitelstvo města: 1/28/ZM/12 - Projekt Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZe) / Projekty a)bere na vědomí záměr a podanou žádost o dotaci na projekt, zaměřený na vybudování protipovodňového opatření s názvem Poldr v Oldřichově na Hranicích, vč. ekologických opatření z programu MZe Podpora prevence před povodněmi II b)bere na vědomí zařazení projektu Poldr v Oldřichově na Hranicích, vč. ekologických opatření do programu MZe Podpora prevence před povodněmi II dle vyjádření MZe č.j. : 7505/2012-MZE ze dne (naše č.j.: 518/2012) c)schvaluje další kroky vedoucí k realizaci projektu Poldr v Oldřichově na Hranicích, vč. ekologických opatření a k získání dotačních prostředků z programu Mze Podpora prevence před povodněmi II v souladu s vyjádřením MZe č.j. : 7505/2012-MZE ze dne (naše č.j.: 518/2012) d)ukládá vedoucímu Odboru investic a správy majetku nechat zapracovat doporučené technické změny strategickým expertem dle posudku, které jsou rozhodujícím podkladem k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zodpovědná osoba: Prchlík Daniel Zpráva: Materiály k získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou zpracovávány spolu s OIaSM, který zapracovává doporučené technické změny dle posudku strategického experta 1/29/ZM/12-5. změna rozpočtu města pro rok 2011 / Změna rozpočtu Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 5. změnu rozpočtu města pro rok Zodpovědná osoba: Solnařová Iva Zpráva: Schválená změna rozpočtu byla předána všem zodpovědným osobám a zanesena do 1/30/ZM/12 - Pojmenování vnitřního obchvatu centra města / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování komunikace vnitřního obchvatu centra města Hrádek nad Nisou od křižovatky s ul. Žitavskou k mostu přes řeku Nisu názvem Okružní s objekty v kú. Hrádek nad Nisou čp. 141, 150, 178, 189, 337, 338, 397 a kú. Loučná čp. 9, 10, 11, 333. Zodpovědná osoba: Grim Petr Mgr. Zpráva: Podklady pro zápis do Registru uzemní identitikace, adres a názvů předány odboru stavebnímu a životního prostředí.

11 1/31/ZM/12 - Písemné informace / Ostatní Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí. Zpráva: Vzato na vědomí Ověřovatelé usnesení: p. Jan Krečman, p. Petr Vinklárek

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 9. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 11. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z 5. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 5. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 5. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 27. 5. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 29. 08. 2012 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zápis :Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.11.2009 Program: 1. Projednání návrhu MS Vinořská s.r.o.: - rozdělení pozemku novým

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Město Klatovy zastoupené společností

Město Klatovy zastoupené společností Město Klatovy zastoupené společností Dobrovského 148, 339 01 Klatovy II tel: 376 311 786, fax: 376 311 309 IČ 26383161 II. KOLO OBÁLKOVÉ METODY Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více