Usnesení. Usnesení. 13. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0711/RMOb1418/13/ /RMOb1418/13/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 13. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0711/RMOb1418/13/ /RMOb1418/13/15"

Transkript

1 13. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0711/RMOb1418/13/ /RMOb1418/13/15 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0715/RMOb1418/13/15 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0716/RMOb1418/13/15 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0717/RMOb1418/13/15 01/VED/03 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové organizace 0718/RMOb1418/13/15 01/VED/04 Výsledek šetření podnětu k prověření skutečností nasvědčujících možnému spáchání trestného činu odstraněním stromu rostoucího na pozemku parc. č. 2202/49 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0719/RMOb1418/13/15 01/VED/05 Návrh na vydání organizačního řádu úřadu městského obvodu s účinností od /RMOb1418/13/15 01/VED/06 Návrh na uzavření Dohody o narovnání sporných práv 0721/RMOb1418/13/15 02/OFR/01 Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok /RMOb1418/13/15 02/OFR/02 Návrh na rozpočtové opatření č. 6/2015 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /RMOb1418/13/15 02/OFR/03 Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. čtvrtletí roku /RMOb1418/13/15 02/OFR/04 Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a jejich rozdělení do peněžních fondů 0725/RMOb1418/13/15 02/OFR/05 Návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok /RMOb1418/13/15 02/OFR/06 Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok /RMOb1418/13/15 02/OFR/07 Návrh svěřit radě městského obvodu schvalování rozpočtových opatření 0728/RMOb1418/13/15 02/OFR/08 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 0729/RMOb1418/13/15 02/OFR/09 Návrh záměru na postoupení pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0731/RMOb1418/13/15 03/OIMH/01 Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Waldorfská ZŠ a MŠO - rekonstrukce zahrady - II. etapa 0732/RMOb1418/13/15 03/OIMH/02 Stanovisko ke škodě na vozidle - ul. Dr. Šmerala 0733/RMOb1418/13/15 03/OIMH/03 Schválení mimořádné investice Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. 0734/RMOb1418/13/15 03/OIMH/04 Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Regenerace sídliště Fifejdy II - III. etapa 2/50

3 Číslo usnesení Materiál Název 0735/RMOb1418/13/15 03/OIMH/05 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě realizované v rámci stavby Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze 0736/RMOb1418/13/15 04/OM/01 Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 0737/RMOb1418/13/15 04/OM/02 Žádost nájemce o prodloužení doby nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Pobialova 1432/23 - návrh záměru 0738/RMOb1418/13/15 04/OM/03 Návrh na prodej jednotek dobrovolnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 0739/RMOb1418/13/15 04/OM/04 Žádost nájemce o prodloužení doby nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Nádražní 91/633, jednotky č. 633/ /RMOb1418/13/15 04/OM/05 Návrh záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3568, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Janáčkova) 0741/RMOb1418/13/15 04/OM/06 Návrh na zvýšení nájemného o koeficient inflace 0742/RMOb1418/13/15 04/OM/07 Žádost nájemce bytu č. 6 v domě na ulici Poštovní 345/23 v Ostravě Moravské Ostravě o povolení podnájmu bytu 0743/RMOb1418/13/15 04/OM/08 Informace o podané výpovědi z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Přívoze, Nádražní 544/168 a návrh záměru pronajmout tyto nebytové prostory 0744/RMOb1418/13/15 04/OM/09 Žádost o svěření pozemku parc. č. 1969/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Cingrova - bývalý stadion J. Kotase) 0745/RMOb1418/13/15 04/OM/10 Návrh na vydání souhlasu pronajímatele s převodem nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě 0746/RMOb1418/13/15 04/OM/11 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě PVDSL5M_E01_T_OSPZ45_OK (lokalita ul. Palackého a Terezy Novákové) 0747/RMOb1418/13/15 04/OM/12 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k nadzemnímu vedení vysokého napětí v rámci stavby Ostravice Mazák RS SMO př, EP v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 0748/RMOb1418/13/15 04/OM/13 Návrh společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Roháčova, Soukenická) 3/50

4 Číslo usnesení Materiál Název 0749/RMOb1418/13/15 04/OM/14 Návrh na pronájem části pozemku parc. č. 3589/33 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice 28. října) 0750/RMOb1418/13/15 04/OM/15 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas k pronájmu částí nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování plakátovacích desek a provozování plakátovacích služeb v čekárnách MHD 0751/RMOb1418/13/15 04/OM/16 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č /2014/OM 0752/RMOb1418/13/15 04/OM/17 Žádost o stanovisko k záměru prodat pozemek p. p. č. 425/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Ibsenova) 0753/RMOb1418/13/15 04/OM/18 Žádost o stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1012/9, jehož součástí je stavba bez čp/če garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0754/RMOb1418/13/15 04/OM/19 Žádost o stanovisko k vykoupení či směně nemovitých věcí Dopravního podniku Ostrava, a. s. 0755/RMOb1418/13/15 04/OM/21 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1479/10 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Nádražní - Gorkého) 0756/RMOb1418/13/15 04/OM/22 Návrh pronájmu pozemku parc. č. 4131/2, zastavěného stavbou garáže cizího vlastníka v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0730/RMOb1418/13/15 04/OM/23 Žádost o stanovisko k záměru města směnit části pozemku p. p. č 894/1 a pozemku p. p. č. 895/1 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Na Náhonu) 0757/RMOb1418/13/15 04/OM/24 Žádost o prodej části pozemku p. p.č. 72/10 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Zákrejsova) 0758/RMOb1418/13/15 04/OM/25 Návrh na ukončení nájmu části pozemku parc. č. 2356/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dohodou a návrh záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2356/87 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Varenská) 0759/RMOb1418/13/15 04/OM/26 Žádost nájemce nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 105/15, jednotky č. 105/901 o poskytnutí slevy z nájemného - návrh záměru 0760/RMOb1418/13/15 04/OM/28 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3025/4, parc. č. 3025/5 a parc. č. 3025/7, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní, Pohraniční) 4/50

5 Číslo usnesení Materiál Název 0761/RMOb1418/13/15 04/OM/29 Informace o podaných výpovědích z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru pronájmu těchto prostor 0762/RMOb1418/13/15 04/OM/30 Žádost o stanovisko k záměru města směnit části pozemků z vlastnictví statutárního města Ostrava za část pozemku parc. č. 3550/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0763/RMOb1418/13/15 05/OŠR/01 Návrh úpravy odpisových plánů movitého a nemovitého majetku ZŠ a MŠ 0764/RMOb1418/13/15 05/OŠR/02 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací mateřských a základních škol 0765/RMOb1418/13/15 05/OŠR/03 Žádost //////////////////, IČ , o peněžitý dar 0766/RMOb1418/13/15 05/OŠR/04 Žádost Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, IČ , o peněžitý dar 0767/RMOb1418/13/15 05/OŠR/05 Žádost Photo nophoto, z. s., IČ , o peněžitý dar 0768/RMOb1418/13/15 05/OŠR/06 Žádost /////////////////////////////////////, o peněžitý dar 0769/RMOb1418/13/15 05/OŠR/07 Žádost Basketbalového klubu LABRADOR Ostrava, IČ , o peněžitý dar 0770/RMOb1418/13/15 05/OŠR/08 Žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava, IČ , o peněžitý dar 0771/RMOb1418/13/15 05/OŠR/09 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách městského obvodu 0772/RMOb1418/13/15 05/OŠR/10 Návrh na zřízení třídy pro děti se speciálními potřebami při Mateřské škole Ostrava, Špálová 32, příspěvkové organizace 0773/RMOb1418/13/15 05/OŠR/11 Návrh na podání projektu Ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové na území MOaP 0774/RMOb1418/13/15 05/OŠR/12 Návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ 0775/RMOb1418/13/15 05/OŠR/13 Návrh na podání žádosti o příspěvek pro naplnění programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 pro projekt Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 3. úsek 0776/RMOb1418/13/15 05/OŠR/14 Žádost Učitelské společnosti v Ostravě, IČ , o peněžitý dar 5/50

6 Číslo usnesení Materiál Název 0711/RMOb1418/13/15 07/OVV/01 Návrh organizačního zabezpečení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0712/RMOb1418/13/15 07/OVV/02 Návrh na přijetí výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Ochrana fasády radnice proti holubům 0713/RMOb1418/13/15 07/OVV/03 Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku 0714/RMOb1418/13/15 07/OVV/04 Návrh na změnu náplně činnosti komise bezpečnostní a dopravní Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Materiály, které byly staženy: Materiál Název 04/OM/20 Návrh na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Varenská, Hornopolní, Českobratrská, Janáčkova, Masná, Kolejní, Poděbradova) 03/OIMH/06 Organizace vánočních trhů 2015 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/01 číslo: 0715/RMOb1418/13/15 1) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady městského obvodu s termínem plnění od do ve znění upravené přílohy č. 1 a upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy 3) vyřazuje ze sledování plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy 6/50

7 4) ukládá realizovat bod 2) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Barbora Kopcová, vedoucí odboru T: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/02 číslo: 0716/RMOb1418/13/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu prodloužit termíny plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy starostce městského obvodu Ing. Petře Bernfeldové předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Barbora Kopcová, vedoucí odboru T: Návrh na určení platu řediteli příspěvkové organizace 01/VED/03 číslo: 0717/RMOb1418/13/15 1) rozhodla s účinností od určit plat řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, IČ , ///////////////////////// dle důvodové zprávy 2) rozhodla realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: /50

8 seznámit ředitele příspěvkové organizace s rozhodnutím dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Výsledek šetření podnětu k prověření skutečností nasvědčujících možnému spáchání trestného činu odstraněním stromu rostoucího na pozemku parc. č. 2202/49 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 01/VED/04 číslo: 0718/RMOb1418/13/15 k usnesení č. 5546/RMObM1014/134/14 1) bere na vědomí výsledek šetření podnětu k prověření skutečností nasvědčujících možnému spáchání trestného činu odstraněním stromu sestávajícího se ze tří kmenů druhu Populus (topol) o výšce 26 m, rostoucího na pozemku parc. č. 2202/49 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o jehož podání rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 5546/RMObM1014/134/14 ze dne ) rozhodla podat podnět k přezkoumání výsledku šetření uvedeného ve vyrozumění policejního orgánu ze dne č. j. KRPT /ČJ ve věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Baláž, právník T: Návrh na vydání organizačního řádu úřadu městského obvodu s účinností od /VED/05 číslo: 0719/RMOb1418/13/15 k usnesení č. 0655/RMOb1418/12/15 1) schvaluje s účinností od řád RAD Organizační řád Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 8/50

9 2) stanovuje s účinností od celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 192 realizovat bod 1) a 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Návrh na uzavření Dohody o narovnání sporných práv 01/VED/06 číslo: 0720/RMOb1418/13/15 1) projednala návrh Dohody o narovnání v rámci mimosoudního vyřešení věci podaný /////////////, se sídlem Hvězdná 898/10, Ostrava - Radvanice, IČ , dne ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla a) uzavřít Dohodu o narovnání sporných práv s /////////////, se sídlem Hvězdná 898/10, Ostrava - Radvanice, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) vzít zpět žalobu o zaplacení částky ,42 Kč s příslušenstvím podanou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 140 C 69/2014 3) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu Dohody o narovnání sporných práv dle bodu 2 a) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: /50

10 Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok /OFR/01 číslo: 0721/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0782/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 bez výhrad c) schválit Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na rozpočtové opatření č. 6/2015 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /OFR/02 číslo: 0722/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0624/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit a) rozpočtové opatření č. 6/2015 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto: příjmy celkem po konsolidaci tis. Kč 10/50

11 v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování z vlastních zdrojů třída 8 celkové zdroje výdaje celkem po konsolidaci tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč v tom: běžné výdaje kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč 2) ukládá b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 5/2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. čtvrtletí roku /OFR/03 číslo: 0723/RMOb1418/13/15 1) bere na vědomí hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. čtvrtletí roku 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 11/50

12 Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a jejich rozdělení do peněžních fondů 02/OFR/04 číslo: 0724/RMOb1418/13/15 1) schvaluje a) výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu b) příděly ze zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 do peněžních fondů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok /OFR/05 číslo: 0725/RMOb1418/13/15 1) schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 dle přílohy č předloženého materiálu Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok /OFR/06 číslo: 0726/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0781/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní závěrku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 a převedení hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši ,84 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 12/50

13 2) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh svěřit radě městského obvodu schvalování rozpočtových opatření 02/OFR/07 číslo: 0727/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0778/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) revokovat usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 467/11 ze dne ve věci svěření radě městského obvodu schvalování rozpočtových opatření b) svěřit radě městského obvodu, v souladu s článkem 10 odst. 12 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu c) pověřit finanční výbor zastupitelstva městského obvodu, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úkolem projednávat navrhovaná rozpočtová opatření před jejich projednáním radou městského obvodu a vydávat k nim stanoviska formou usnesení 2) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: /50

14 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 02/OFR/08 číslo: 0728/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0752/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 32 C 142/ ) ukládá předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh záměru na postoupení pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 02/OFR/09 číslo: 0729/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0820/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit záměr postoupit pohledávky statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v ucelených souborech specifikovaných v upravené příloze č. 1 předloženého materiálu formou výběrového řízení na postoupení pohledávek za podmínek stanovených v příloze č. 2 předloženého materiálu, kdy jediným kritériem pro postoupení každého jednotlivého souboru bude nejvyšší nabídková cena 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu jmenovat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení dle bodu 1) tohoto usnesení ve složení: Předseda: Člen: Člen: Člen: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Dalibor Mouka, místostarosta Bc. Lucie Feiková, místostarostka Ing. Vít Macháček, místostarosta 14/50

15 Člen: Člen: Člen: Náhradník: Josef Blahuta, předseda finančního výboru právník odboru financí a rozpočtu Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru financí a rozpočtu RSDr. Jaroslav Bečák, člen rady 3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uložit odboru financí a rozpočtu úřadu městského obvodu zajistit realizaci výběrového řízení dle bodu 1) tohoto usnesení a předložit zastupitelstvu městského obvodu jeho výsledky ke schválení, rozhodnutí o výběru nejvyšší nabídky a uzavření smlouvy o postoupení pohledávek k jednotlivým souborům pohledávek vymezených v upravené příloze č. 1 předloženého materiálu v termínu do ) ukládá místostarostce Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu, Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Waldorfská ZŠ a MŠO - rekonstrukce zahrady - II. etapa 03/OIMH/01 číslo: 0731/RMOb1418/13/15 1) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce č Waldorfská ZŠ a MŠO - rekonstrukce zahrady - II. etapa s uchazečem Údržba pozemků, a. s., Dělnická 883/46, Havířov-Prostřední Suchá, IČ , za cenu ,00 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) zmocňuje Dalibora Mouku, místostarostu městského obvodu, k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: /50

16 Stanovisko ke škodě na vozidle - ul. Dr. Šmerala 03/OIMH/02 číslo: 0732/RMOb1418/13/15 1) rozhodla nepřijmout odpovědnost za škodu na vozidle /////////////////////////////////////// ////////////////////, která se stala dne najetím do výtluku v místní komunikaci ulice Dr. Šmerala v Moravské Ostravě 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení a předat škodu na vozidle makléři pojištění SATUM CZECH, s. r. o. Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Schválení mimořádné investice Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. 03/OIMH/03 číslo: 0733/RMOb1418/13/15 1) souhlasí s pořízením mimořádné investice pro příspěvkovou organizaci Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, tlakový a párový mycí stroj a malotraktor univerzální s příslušenstvím 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Regenerace sídliště Fifejdy II - III. etapa 03/OIMH/04 číslo: 0734/RMOb1418/13/15 1) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Regenerace sídliště Fifejdy II - III. etapa ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 16/50

17 2) rozhodla a) vyloučit uchazeče JANKOSTAV, s. r. o., Štěpaňákova 31/714, Ostrava - Kunčice, IČ , v souladu s 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nedoložení prohlášení subdodavatelů dle požadavků zadávací dokumentace b) zadat veřejnou zakázku a uzavřít za podmínky, že tomu nebudou bránit zákonné překážky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na realizaci akce č Regenerace sídliště Fifejdy II III. etapa s uchazečem SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Speciální stavby, Jahodová 60, Brno, IČ , za cenu ,04 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 3) zmocňuje Dalibora Mouku, místostarostu městského obvodu, k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě realizované v rámci stavby Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze 03/OIMH/05 číslo: 0735/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0804/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění přípojky vody DN 32 a podružných rozvodů NN realizovaných v rámci stavby Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze na pozemku p. č v k. ú. Přívoz ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a. s., Poděbradova 494/2, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 17/50

18 2) ukládá místostarostovi městského obvodu Daliboru Moukovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 04/OM/01 číslo: 0736/RMOb1418/13/15 1) projednala žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro žadatele uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla nevyjádřit se k žádostem Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby obývající ubytovací zařízení z důvodu absence zákonných kritérií a procedurálních pravidel potřebných pro vydání požadovaných stanovisek a) Ubytovací zařízení, Cihelní 2588/87, /////////////, IČ , kapacita 165 osob, a to pro ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// b) Ubytovací zařízení, Cihelní 2597/89, /////////////, IČ , kapacita 165 osob, a to pro //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// c) Ubytovací středisko Jílová, ul. Jílová 2662/42, HDP Group, s. r. o., IČ , 18/50

19 kapacita 207 nebo 190 osob, a to pro ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// d) Ubytovací středisko Sadová, s. r. o., ul. Sadová 2655/12, /////////////, IČ , kapacita 100 osob, a to pro ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// e) Ubytovací středisko Jílová, ul. Jílová 2662/36, HDP Group, s. r. o., IČ , kapacita neuvedena, a to pro / //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// f) Ubytovna Pod mostem, ul. 28. října 82/1754, ////////////, IČ , kapacita 98 osob, a to pro //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////// g) Ubytovací zařízení Cihelní, Cihelní 2674/91, IČ , kapacita 179 osob, a to pro ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// h) Ubytovací středisko Sadová, Sadová 12, ///////////////, IČ , kapacita neuvedena, a to pro 19/50

20 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// informovat Úřad práce ČR o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Žádost nájemce o prodloužení doby nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Pobialova 1432/23 - návrh záměru 04/OM/02 číslo: 0737/RMOb1418/13/15 1) projednala žádost nájemce nebytových prostor na ul. Pobialova 1432/23 v Ostravě Moravské Ostravě o prodloužení doby nájmu, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje záměr uzavřít se společností TERNO FIREK s. r. o., IČ , se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 1432/23, PSČ nájemcem nebytových prostor o výměře 131,39 m 2, umístěných v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p na ul. Pobialova č. or. 23, který je součástí pozemku p. č. 1928/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. NP/OM/2014/035 ze dne , kterým bude změněna doba nájmu z doby určité sjednané do , na dobu neurčitou, a na základě kterého bude pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o částku odpovídající procentu míry inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněné příslušným statistickým úřadem, a to vždy k datu 1. července daného roku vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady a zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: /50

21 Návrh na prodej jednotek dobrovolnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 04/OM/03 číslo: 0738/RMOb1418/13/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout a) prodat níže uvedené jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve veřejné dobrovolné dražbě v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za cenu dosaženou vydražením, s nejnižším podáním ve výši stanovené pro každou jednotku znaleckým posudkem: - jednotka č. 1761/20 byt, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v domě č. p. 1761, Tyršova 14, na pozemku parc. č. 464/15 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 10240/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 464/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nejnižším podáním ve výši ,- Kč - jednotka č. 1780/901 byt, o velikosti 1+6 s příslušenstvím, v domě č. p. 1780, Hrabákova 5, na pozemku parc. č. 591/2 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 21326/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 591/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nejnižším podáním ve výši ,-Kč b) uzavřít s dražebníkem Ostravská aukční síň, s. r. o., IČ , se sídlem Ostrava, Poděbradova 41, okres Ostrava-Město, smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby a zmocnit starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu těchto smluv a dražebních vyhlášek k uvedeným jednotkám 2) ukládá starostce předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Žádost nájemce o prodloužení doby nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Nádražní 91/633, jednotky č. 633/902 04/OM/04 číslo: 0739/RMOb1418/13/15 k usnesení č. 0629/RMOb1418/11/15 1) projednala žádost nájemce jednotky č. 633/902 na ul. Nádražní 633/91 v Ostravě Moravské Ostravě o prodloužení doby nájmu, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 21/50

22 2) rozhodla uzavřít na dobu neurčitou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 633/902 o výměře 59,71 m 2, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 633 na ulici Nádražní č. or. 91 na pozemku p. č. 1500/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, po ///////////////, ve znění vzorové smlouvy VZOR S- 01 s ////////////// ///////////, IČ , se sídlem Kepkova 1440/7, Ostrava - Slezská Ostrava, účel nájmu dortové studio, se stanovením nájemného ve výši ,- Kč/rok, to vše za podmínky složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. záloh na služby a úhrady bezesmluvního užívání těchto nebytových prostor za období od do uzavření nové nájemní smlouvy realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3568, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Janáčkova) 04/OM/05 číslo: 0740/RMOb1418/13/15 1) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,5 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, na dobu neurčitou 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Návrh na zvýšení nájemného o koeficient inflace 04/OM/06 číslo: 0741/RMOb1418/13/15 1) rozhodla a) zvýšit od nájemné z bytů nájemcům, kteří mají ve smlouvě sjednáno, že pronajímatel může každoročně zvýšit nájemné o koeficient inflace a jejichž nájemní smlouva nabyla účinnosti před , a to o koeficient inflace ve výši 1,004 stanovený dle průměrné roční míry inflace za rok 2014 vyhlášené Českým statistickým úřadem 22/50

23 b) zvýšit od nájemné za nebytové prostory a společné části domu nájemcům jejichž nájemní smlouva nabyla účinnosti před , a to o koeficient inflace ve výši 1,004 stanovený dle průměrné roční míry inflace za rok 2014 vyhlášené Českým statistickým úřadem 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Žádost nájemce bytu č. 6 v domě na ulici Poštovní 345/23 v Ostravě - Moravské Ostravě o povolení podnájmu bytu 04/OM/07 číslo: 0742/RMOb1418/13/15 1) projednala žádost ////////////////////////// o vydání souhlasu s podnájmem bytu, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla udělit ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// souhlas s podnájmem bytu č. 6 v domě na ulici Poštovní 345/23 v Ostravě - Moravské Ostravě pro /////////////////////////////////////, ////////////////////////////////////////// a to na dobu od , po dobu trvání nájemního poměru ////////////////////////////nejdéle však do s podmínkou, že do doručí pronajímateli kopii písemné smlouvy o podnájmu bytu, uzavřené mezi nájemcem a podnájemcem předmětného bytu vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Informace o podané výpovědi z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Přívoze, Nádražní 544/168 a návrh záměru pronajmout tyto nebytové prostory 04/OM/08 číslo: 0743/RMOb1418/13/15 1) bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor o výměře 83,85 m 2, umístěných v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 544 na ul. Nádražní č. or. 168, který je součástí pozemku p. č. st. 419/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava danou nájemcem, společností ATOS, spol. s r. o., IČ , se sídlem Rychvald, Bohumínská 1566, PSČ , která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 23/50

24 2) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory a) o výměře 83,85 m 2, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 544 na ul. Nádražní č. or. 168, který je součástí pozemku p. č. st. 419/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava po společnosti ATOS, spol. s r. o. b) o výměře 20,65 m 2, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 544 na ul. Nádražní č. or. 168, který je součástí pozemku p. č. st. 419/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava po společnosti ATOS, spol. s r. o. zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Žádost o svěření pozemku parc. č. 1969/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Cingrova - bývalý stadion J. Kotase) 04/OM/09 číslo: 0744/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0745/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu požádat statutární město Ostrava o svěření pozemku parc. č. 1969/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, do správy městského obvodu 2) ukládá starostce předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: /50

25 Návrh na vydání souhlasu pronajímatele s převodem nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě 04/OM/10 číslo: 0745/RMOb1418/13/15 k usnesení č. 0631/RMOb1418/11/15 1) projednala žádosti nájemců o vydání souhlasu pronajímatele s převodem nájmu nebytových prostor a) v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 2592, 2609, 2610/149, 151, 153, části jednotky č. 2610/902 o výměře 289,45 m 2, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu b) v Ostravě - Moravské Ostravě, Chelčického 531/3, jednotky č. 531/902, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 2) rozhodla vydat souhlas s převodem nájmu nebytových prostor a) části jednotky č. 2610/902 o výměře 289,45 m 2, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 2592, 2609, 2610 ul. 28. října č. or. 149, 151, 153, stojícího na pozemku parc. č. 4020, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM/2012/ , ze stávajícího nájemce //////////////////, IČ , se sídlem Na Kopci 366/3g, Havířov - Dolní Suchá na budoucího nájemce - společnost KUCHYNĚ ONE, s. r. o., IČ , se sídlem Zelená 1387/14, Horní Suchá b) jednotky č. 531/901 o výměře 95,48 m 2, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 531 ul. Chelčického č. or. 3, stojícího na pozemku parc. č. 806, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , ze stávajícího nájemce ///////////////////, IČ , se sídlem Průkopnická 2224/14, Ostrava - Zábřeh na budoucího nájemce - společnost Naše bistro plus, s. r. o., IČ , se sídlem Dělnická 1180/31, Město, Havířov a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé z uzavřené nájemní smlouvy, a že k převodu nájmu dojde nejpozději ke dni realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: /50

26 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě PVDSL5M_E01_T_OSPZ45_OK (lokalita ul. Palackého a Terezy Novákové) 04/OM/11 číslo: 0746/RMOb1418/13/15 1) rozhodla zřídit služebnost k části pozemku p. p. č. 453/47, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Přívoz, obec Ostrava ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ , spočívající v právu mít umístěno, provozovat a udržovat podzemní komunikační vedení v rozsahu dle geometrického plánu jeho skutečného uložení, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr podzemního komunikačního vedení, přičemž oprávněný ze služebnosti uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, starostku městského obvodu, k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k nadzemnímu vedení vysokého napětí v rámci stavby Ostravice Mazák RS SMO př, EP v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 04/OM/12 číslo: 0747/RMOb1418/13/15 1) rozhodla zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 983/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěno, provozovat a udržovat nadzemní vedení VN v rozsahu dle geometrického plánu jeho skutečného uložení, na dobu neurčitou, úplatně za celkovou jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH, přičemž oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 26/50

27 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, starostku městského obvodu, k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Návrh společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Roháčova, Soukenická) 04/OM/13 číslo: 0748/RMOb1418/13/15 1) rozhodla zřídit služebnost k částem pozemků: parc. č. 1341/1 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1347/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1347/6 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1347/13 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1347/16 ostatní plocha, zeleň, parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace, a části pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 3560, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, IČ , spočívající v právu mít umístěno, provozovat a udržovat podzemní komunikační vedení v rozsahu dle geometrického plánu č /2012, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 600,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr podzemního komunikačního vedení, přičemž oprávněný ze služebnosti uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: /50

28 Návrh na pronájem části pozemku parc. č. 3589/33 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice 28. října) 04/OM/14 číslo: 0749/RMOb1418/13/15 1) bere na vědomí žádost společnosti Warewa, s. r. o., se sídlem Orlovská 361/44, Hrušov, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku parc. č. 3589/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, na dobu neurčitou ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) rozhodla pronajmout společnosti Warewa, s. r. o., se sídlem Orlovská 361/44, Hrušov, Ostrava, IČ , část pozemku parc. č. 3589/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, na dobu neurčitou, za nájemné 720,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas k pronájmu částí nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování plakátovacích desek a provozování plakátovacích služeb v čekárnách MHD 04/OM/15 číslo: 0750/RMOb1418/13/15 1) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. (8) písm. c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k pronájmu níže uvedených čekáren MHD na pozemcích dle zákresu ve snímcích katastrální mapy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu: 28/50

29 - parc. č. 1150/1 ostatní plocha, dráha - 1 ks - parc. č. 2181/3 ostatní plocha, neplodná půda - 1 ks - parc. č. 2206/19 ostatní plocha, zeleň - 1 ks - parc. č. 2202/49 ostatní plocha, zeleň - 1 ks - parc. č. 2087/9 ostatní plocha, jiná plocha - 1 ks - parc. č. 2202/12 ostatní plocha, zeleň - 1 ks - parc. č. 2103/12 ostatní plocha, manipulační plocha - 1 ks - parc. č. 2206/1 ostatní plocha, zeleň - 1 ks - parc. č. 2221/3 ostatní plocha, neplodná půda - 1ks - parc. č. 2567/4 zastavěná plocha a nádvoří - 1ks - parc. č. 2379/16 zastavěná plocha a nádvoří - 1ks - parc. č. 1163/3 ostatní plocha, zeleň - 1 ks - parc. č ostatní plocha, zeleň - 1 ks vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - p. p. č. 1/1 ostatní plocha, zeleň - 1 ks - p. p. č. 9/1 ostatní plocha, zeleň - 1 ks - p. p. č. 81/1 ostatní plocha, manipulační plocha - 1 ks - p. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště - 1 ks - p. p. č. 562/4 ostatní plocha, jiná plocha - 1 ks - p. p. č. 574/2 ostatní plocha, jiná plocha - 1 ks - p. p. č ostatní plocha, zeleň - 1 ks - p. p. č. 958/3 ostatní plocha, ostatní komunikace - 1 ks vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava za účelem umístění a provozování plakátovacích desek a provozování plakátovacích služeb v čekárnách MHD, které jsou ve vlastnictví městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, případně na dobu určitou 5 let 2) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: /50

30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č /2014/OM 04/OM/16 číslo: 0751/RMOb1418/13/15 1) rozhodla uzavřít s /////////////////, //////a sídlem Hlučínská 262/205, Ostrava - Petřkovice, IČ , dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č /2014/OM ze dne ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Žádost o stanovisko k záměru prodat pozemek p. p. č. 425/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Ibsenova) 04/OM/17 číslo: 0752/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0730/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o stanovisko k prodeji pozemku p. p. č. 425/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 669 m 2, v k. ú. Přívoz ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodat pozemek p. p. č. 425/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 669 m 2, v k. ú. Přívoz ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava 2) ukládá starostce Ing. Petře Bernfeldové, předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: /50

31 Žádost o stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1012/9, jehož součástí je stavba bez čp/če garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/18 číslo: 0753/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0729/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost společenství vlastníků jednotek Sokolská třída 2443/42, Ostrava o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1012/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodat pozemek parc. č. 1012/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá starostce Ing. Petře Bernfeldové, předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Jindřich Kotas, vedoucí odboru T: Žádost o stanovisko k vykoupení či směně nemovitých věcí Dopravního podniku Ostrava, a. s. 04/OM/19 číslo: 0754/RMOb1418/13/15 k usnesení č. M1418/0740/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k odkoupení či směně nemovitých věcí nabídnutých Dopravním podnikem Ostrava, a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, obec Ostrava IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 31/50

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15 22. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2015 čís. 1158/RMOb1418/22/15 1219/RMOb1418/22/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Usnesení. Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0602/RMOb1418/11/ /RMOb1418/11/15

Usnesení. Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0602/RMOb1418/11/ /RMOb1418/11/15 11. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 čís. 0602/RMOb1418/11/15 0654/RMOb1418/11/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16 46. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2016 čís. 0893/RMOb1418/46/16 0941/RMOb1418/46/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16 37. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2016 čís. 0454/RMOb1418/37/16 0524/RMOb1418/37/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18. 09. 2012 čís. 2389/RMOb1014/40/12 2422/RMOb1014/40/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0144/RMOb1418/31/ /RMOb1418/31/16

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0144/RMOb1418/31/ /RMOb1418/31/16 31. schůze rady městského obvodu konané dne 03.03.2016 čís. 0144/RMOb1418/31/16 0174/RMOb1418/31/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14 76. schůze rady městského obvodu konané dne 22.05.2014 čís. 4983/RMOb1014/76/14 5036/RMOb1014/76/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16 36. schůze rady městského obvodu konané dne 12.05.2016 čís. 0399/RMOb1418/36/16 0453/RMOb1418/36/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 16. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0868/RMOb1418/16/ /RMOb1418/16/15

Usnesení. Usnesení. 16. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0868/RMOb1418/16/ /RMOb1418/16/15 16. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2015 čís. 0868/RMOb1418/16/15 0904/RMOb1418/16/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2013 čís. 3723/RMObM1014/90/13 3727/RMObM1014/90/13

Usnesení. Usnesení. 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2013 čís. 3723/RMObM1014/90/13 3727/RMObM1014/90/13 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2013 čís. 3723/RMObM1014/90/13 3727/RMObM1014/90/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16 40. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2016 čís. 0636/RMOb1418/40/16 0669/RMOb1418/40/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení. Usnesení. 8. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0431/RMOb1418/8/ /RMOb1418/8/15

Usnesení. Usnesení. 8. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0431/RMOb1418/8/ /RMOb1418/8/15 8. schůze rady městského obvodu konané dne 12. 03. 2015 čís. 0431/RMOb1418/8/15 0471/RMOb1418/8/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 16. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0631/RMObM1418/16/ /RMObM1418/16/16

Usnesení. Usnesení. 16. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0631/RMObM1418/16/ /RMObM1418/16/16 16. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01.07.2016 čís. 0631/RMObM1418/16/16 0635/RMObM1418/16/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16 41. schůze rady městského obvodu konané dne 28.07.2016 čís. 0670/RMOb1418/41/16 0712/RMOb1418/41/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 9. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0473/RMOb1418/9/ /RMOb1418/9/15

Usnesení. Usnesení. 9. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0473/RMOb1418/9/ /RMOb1418/9/15 9. schůze rady městského obvodu konané dne 26.03.2015 čís. 0473/RMOb1418/9/15 0526/RMOb1418/9/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16 42. schůze rady městského obvodu konané dne 11.08.2016 čís. 0713/RMOb1418/42/16 0764/RMOb1418/42/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 Ing. Jiří Havlíček starosta, v.r. Ing. Petra Bernfeldová místostarostka, v.r. Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012 čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka 1/36 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 39. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1716/RMObM1014/39/ /RMObM1014/39/12

Usnesení. Usnesení. 39. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1716/RMObM1014/39/ /RMObM1014/39/12 39. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 30. 03. 2012 čís. 1716/RMObM1014/39/12 1726/RMObM1014/39/12 Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Tomáš Kuřec, v.r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 43. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0765/RMOb1418/43/ /RMOb1418/43/16

Usnesení. Usnesení. 43. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0765/RMOb1418/43/ /RMOb1418/43/16 43. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2016 čís. 0765/RMOb1418/43/16 0814/RMOb1418/43/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické

Více

Usnesení. Usnesení. 79. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2014 čís. 5230/RMOb1014/79/14 5303/RMOb1014/79/14

Usnesení. Usnesení. 79. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2014 čís. 5230/RMOb1014/79/14 5303/RMOb1014/79/14 79. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2014 čís. 5230/RMOb1014/79/14 5303/RMOb1014/79/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0578/RMOb1418/39/ /RMOb1418/39/16

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0578/RMOb1418/39/ /RMOb1418/39/16 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 čís. 0578/RMOb1418/39/16 0630/RMOb1418/39/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 84. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5547/RMOb1014/84/ /RMOb1014/84/14

Usnesení. Usnesení. 84. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5547/RMOb1014/84/ /RMOb1014/84/14 84. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2014 čís. 5547/RMOb1014/84/14 5605/RMOb1014/84/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 45. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0850/RMOb1418/45/ /RMOb1418/45/16

Usnesení. Usnesení. 45. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0850/RMOb1418/45/ /RMOb1418/45/16 45. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2016 čís. 0850/RMOb1418/45/16 0892/RMOb1418/45/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 19. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1092/RMOb1014/19/ /RMOb1014/19/11

Usnesení. Usnesení. 19. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1092/RMOb1014/19/ /RMOb1014/19/11 19. schůze rady městského obvodu konané dne 13. 10. 2011 čís. 1092/RMOb1014/19/11 1132/RMOb1014/19/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1401/RMOb1418/26/ /RMOb1418/26/15

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1401/RMOb1418/26/ /RMOb1418/26/15 26. schůze rady městského obvodu konané dne 10.12.2015 čís. 1401/RMOb1418/26/15 1438/RMOb1418/26/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011 Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011 čís. 0556/RMOb1014/12/11 0625/RMOb1014/12/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka Přehled usnesení Rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 44. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0815/RMOb1418/44/ /RMOb1418/44/16

Usnesení. Usnesení. 44. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0815/RMOb1418/44/ /RMOb1418/44/16 44. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2016 čís. 0815/RMOb1418/44/16 0849/RMOb1418/44/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50)

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50) - 1 - U S N E S E N Í z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince 2016 (č. 663/50 681/50) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

Usnesení 73. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 73. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25. 01. 2013 čís. 2848/RMObM1014/73/13 2852/RMObM1014/73/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Strana 1/7

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 8. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /8/11 423/8/11. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 8. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /8/11 423/8/11. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 24. 3. 2011 340/8/11 423/8/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 340/8/11 TAJ M. č. 1/1 a)

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince (č. 1042/ /72)

- 1 - U S N E S E N Í. z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince (č. 1042/ /72) - 1 - U S N E S E N Í z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince 2013 (č. 1042/72 1058/72) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R.

Více

Usnesení. Usnesení. 30. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0103/RMOb1418/30/ /RMOb1418/30/16

Usnesení. Usnesení. 30. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0103/RMOb1418/30/ /RMOb1418/30/16 30. schůze rady městského obvodu konané dne 18.02.2016 čís. 0103/RMOb1418/30/16 0143/RMOb1418/30/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Statutární město Ostrava městský obvod Svinov Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarosta 1

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více