KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil: Ať se vám v tom příštím roce všechno daří a peníze se kutálejí k vám a ne od vás! Všechno to jsou přání hezká a bylo by krásné, kdyby každý z nás své pravé štěstí našel. Všichni ale zároveň víme, že štěstí nelze získat tím, že nám ho někdo popřeje. Ke štěstí se musíme dobrat sami. Trochu si ho vysnít. Trochu si ho zasloužit. Trochu Vážení sousedé, přátelé, je mojí smutnou povinností oznámit vám, že naše kolegyně a zastupitelka, paní Mgr. Alena Kovářová, svůj zápas se zákeřnou nemocí v neděli 14. prosince prohrála. Znali jsme ji jako usměvavého člověka, který svůj úděl nesl velmi statečně, člověka, jemuž nebyly veřejné věci lhostejné, člověka, který neváhal hájit rázně a důsledně svůj názor často i proti nesouhlasné většině. Čest její památce! Milan Hofman, starosta Je nám velice líto, že naše řady navždy opustila dlouholetá spolupracovnice a členka redakční rady zpravodaje Kopaninské listy. Paní Kovářová, moc Vám děkujeme za Vaše zajímavé a neocenitelné příspěvky, které jste na stránkách zpravodaje publikovala. Čest Vaší památce! Martin Pitro a Petr Vokáč odpracovat. Trochu vyvzdorovat. Trochu vytrpět. A nepolevit. Prostě to nevzdat. A když pak štěstí přijde, je světácky příjemné nad celým tím naším pachtěním mávnout rukou a říci, že to všechno přece je ta muška jenom zlatá Přeji vám hezké Vánoce, krásnější Kopaninu a mnoho štěstí v novém roce! Milan Hofman, starosta Děkuji Vánoční čas je pro mnohé z nás dobou setkávání, obdarovávání a věnování se rodinám. Bohužel letošní advent je poznamenán velice smutnou událostí. Odešla nám naše dlouholetá zastupitelka paní Alena Kovářová. Aleno, díky za vše, co jsi pro Kopaninu vykonala. Aleno, díky za pomoc při choreografiích k bláznivým kreacím Kopaninských bab. Aleno, díky za rady, pro které jsem si k Tobě někdy chodila. Alenko, je nám to moc líto, budeš nám chybět! Přeji hodně síly celé Tvé rodině! Barbora Ježková 4/2014 / 1

2 Vážení občané, ač má zima mnoho podob (tu nelítostnou nám předvedla na počátku prosince ledovou kalamitou), jisté je, že představuje rovněž vhodné období vegetačního klidu pro kácení stromů. Proto bych vám rád připomněl, že s platností od 1. listopadu 2014 se po roce znovu změnila vyhláška o povolování kácení dřevin. Zatímco dříve se povolení nevyžadovalo pro dřeviny rostoucí v zahradách, nyní se nevyžaduje pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. Novela tak ruší diskriminační ustanovení, kdy například povolení nebylo nutné pro kácení jakéhokoli stromu na pozemcích s rodinným domem, a naopak bylo vyžadováno na všechny stromy na pozemcích s objektem k rodinné rekreaci (chaty a chatové osady). V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách, jejichž úbytek byl v uplynulém období vegetačního klidu zaznamenán zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky. Tímto by se měly eliminovat spory o tom, co spadá pod definici zahrady a jaké stromy je možno kácet. Bez povolení tak nyní můžete pokácet pouze ovocné stromy, nově však i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak se vrací povolení pro veškeré neovocné dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Všechna ostatní ustanovení, například o nedovolených zásazích do dřevin či o ochraně významných krajinných prvků a stromořadí, zůstávají beze změn. Z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste si zkontrolovali na svém listu vlastnictví druh pozemku a v případě Ostatní plochy také způsob využití. Docela často se totiž stává, že ne všechny zahrady jsou v katastru nemovitostí zapsány shora uvedeným způsobem a v takovém případě musíte mít povolení na kácení i ovocných stromů. Všem občanům ještě připomínám, že kalendář Přední Kopaniny na rok 2015 je pro ně připraven k vyzvednutí zdarma na úřadu městské části. Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje Vánoce se nezadržitelně blíží. Ledovka sice hned na začátku prosince zapříčinila v Praze kolaps veřejné dopravy, pak ale venkovní teploty zamířily vzhůru a venku to připomínalo spíš jaro. Se sněhem to má být na Štědrý den nevalné, tak uvidíme, jestli meteorologům předpovědi opravdu vyjdou. Každopádně z pohledu policie patří zimní období k těm méně oblíbeným. Většina lidí se nechává zaměstnávat právě nadcházejícími svátky a s tím spojenými jednotlivými činnostmi. Dovoluji si vám připomenout zvýšenou ostražitost při vánočních nákupech, neboť adventní doba nahrává kapsářům a dalším nekalým živlům. V zimním čase se rovněž různé osoby bez domova stahují k neobydleným objektům, jako jsou rekreační chatky a zahrádkářské domky. Bohužel máme takovou zkušenost, že se o případných nechtěných návštěvách dozvídáme až s dlouhým časovým odstupem, nejčastěji až zjara. Pak je naše práce velmi těžká. Má prosba směřuje právě k vám, kdo vlastníte podobné objekty. Je-li to ve vašich silách, kontrolujte, prosím, svůj majetek pokud možno průběžně. Místní oddělení Ruzyně Nepřetržitá služba V akutních případech linka 158 Aviatická 1050/16, Praha 6 Současně bych si dovolil požádat i ostatní obyvatele Přední Kopaniny, abyste byli všímaví ke svému okolí. Zavolání na linku 158, že se ve vašem okolí pohybují podivná individua, která skutečně nevypadají, že se jen procházejí po malebné městské části, nic nestojí a může pomoci nejen vám, ale i vašim sousedům. Policie je tady od toho, aby zjistila, zda se nejedná právě o osoby, jež zrovna včera odcizily zahradní sekačku a dvě jízdní kola z garáže o dvě ulice dál. Máme také zkušenost, že zloději se rádi vracejí do lokality, kde byli tzv. úspěšní. Obvykle však právě do doby, než jsou policií zadrženi. To může někdy trvat i týdny a takoví nenechavci za takovou dobu mohou způsobit značné škody. Závěrem bych vám rád sdělil, že od minulého čísla Kopaninských listů v katastru městské části nedošlo ke spáchání žádného trestného činu. Nezbývá mi než doufat, že i blížící se svátky a zimní období na tomto stavu nic nezmění. Dovolte mi popřát vám ničím nerušené vánoční období, pokud možno bez účasti Policie ČR. npor. Jan Zoubek, MOP Ruzyně Ze života... JUBILEA SRPEN / Kučera Václav, 80 let PROSINEC / Vopěnka Oldřich, 80 let ÚMRTÍ: Rákosník Václav, 16. října, 85 let Černý Ladislav, 30. listopadu, 83 let Kovářová Alena, 14. prosince, 53 let Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina pokračuje ve službě občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území naší městské části. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 2/ 4/2014

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina ze dne Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva městské části Praha- -Přední Kopanina předcházelo převzetí Osvědčení o zvolení zastupitele MČ z rukou pracovníků Magistrátu hl. města Prahy. Ustavující schůzi zastupitelstva zahájil v hod. nejstarší zvolený zastupitel (předsedající) p. Novotný, který přítomné přivítal a konstatoval, že jednání zastupitelstva městské části bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 1. Byli stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu. 2. P. Novotný vyzval zastupitele ke složení slavnostního slibu, který zastupitelé složili. 3. Program byl v předložené podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 9-0-0). 4. Určení počtu zástupců starosty. Předsedající p. Novotný vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů na počet zástupců starosty. Zastupitelstvo schválilo funkci dvou místostarostů (hlasováno 9-0-0). 5. Forma volby. Zastupitelstvo schválilo formu volby pro hlasování o volbě starosty, zástupců starosty, předsedů a členů výborů a komisí, a to veřejným hlasováním neboli aklamací (hlasováno 9-0-0). 6. Volba starosty. Předsedající p. Novotný vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů kandidátů na starostu. Zastupitelé ve shodě navrhli do funkce starosty MČ Praha-Přední Kopanina p. Ing. Hofmana, který byl poté do funkce zvolen (hlasováno 8-0-1). Nově zvolený starosta poděkoval přítomným za projevenou důvěru a převzal řízení schůze zastupitelstva. 7. Starosta dále vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů kandidátů na místostarosty. Byl předložen návrh na zvolení do funkce místostarosty p. Ing. Kozáka a p. Novotného. Zastupitelstvo zvolilo do funkce místostarosty p. Ing. Kozáka (hlasováno 8-0-1) a p. Novotného (hlasováno 8-0-1). 8. Dále starosta navrhl zřízení výboru finančního a výboru kontrolního, které zastupitelstvo odsouhlasilo (hlasováno 9-0-0). Volba předsedů a členů. Finanční výbor: předseda p. Ing. Vacovský (hlasováno 8-0-1) a členové pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a p. Ing. Tichý (hlasováno 8-0-1). Kontrolní výbor: předseda pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a členové p. Kyzek (hlasováno 8-0-1) a p. prof. Vymazal (hlasováno 8-0-1). 9. Rozhodnutí o zřízení komisí. Dopravní (hlasováno 9-0-0). Volba předsedů a členů: předseda p. Novotný (hlasováno ) a členové p. Navrátil (hlasováno 8-0-1) a p. Ing. Kozák (hlasováno 8-0-1); Ochrany životního prostředí (hlasováno 9-0-0): předseda p. prof. Vymazal (hlasováno 8-0-1) a členové pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a p. Mgr. Vokáč (hlasováno 9-0-0); Veřejného pořádku (hlasováno 9-0-0): předseda p. Kyzek (hlasováno 8-0-1) a členové p. Ing. Kozák (hlasováno 8-0-1) a p. Novotný (hlasováno 8-0-1); Výstavby (hlasováno 9-0-0): předseda p. Ing. Tichý (hlasováno 8-0-1) a členové p. Navrátil (hlasováno 8-0-1) a p. Mgr. Vokáč (hlasováno 9-0-0); Kulturní a sportovní (hlasováno 9-0-0): předseda p. Navrátil (hlasováno 8-0-1) a členové p. Ing. Kozák (hlasováno 8-0-1) a p. prof. Vymazal (hlasováno 8-0-1). 10. Zřízení Inventarizační komise pro rok 2014 (hlasováno 9-0-0): předseda pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a členové pí Urbanová (hlasováno 9-0-0) a pí Doksanská (hlasováno 9-0-0). 11. Starosta rozhodl o zřízení Přestupkové komise ve složení: p. JUDr. Soudský (předseda), pí Doksanská (člen), p. Mgr. Vokáč (člen a zapisovatel) a p. Kyzek (člen). 12. Stanovení měsíčních odměn zastupitelů MČ Praha-Přední Kopanina. Zastupitelstvo v souvislosti se stanovením svých měsíčních odměn schválilo určení výše příplatku podle počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku na území městské části Praha-Přední Kopanina hlášeni k trvalému pobytu dle evidence MČ (hlasováno 9-0-0). Zastupitelstvo schválilo odměny starosty, zástupců starosty, předsedů komisí a výborů ve stejné výši jako v předchozím období (hlasováno 9-0-0). 13. Schválení stávajícího jednacího řádu. Zastupitelstvo schválilo návrh jednacího řádu v předložené podobě (hlasováno 9-0-0). 14. Organizační záležitosti. Zastupitelstvo zvolilo redakční radu čtvrtletníku Kopaninské listy ve složení: předseda p. Mgr. Vokáč, členové p. Novotný, p. prof. Vymazal, p. Kyzek, pí Doksanská a p. Ing. Hofman (hlasováno 7-0-2). 15. Různé. Doplňkový pořad zastupitelstva. Návrh rozpočtu na rok Zastupitelstvo se seznámilo s jeho návrhem, který je vyrovnaný. Celkové příjmy (2,846 mil. Kč) a výdaje (2,846 mil. Kč) vlastního hospodaření; výnosy (761 tis. Kč) a náklady (761 tis. Kč) hospodářské činnosti. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2015 v navrženém znění (hlasováno 9-0-0). Zápis z 2. zasedání ZMČ ze dne Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2015 na období do schválení rozpočtu. Není dosud schválen rozpočet Magistrátu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo schválilo přijetí rozpočtového provizoria včetně schválení jeho pravidel (hlasováno 7-0-0). Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/2014 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské v prvním pololetí roku 2015 Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské a zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: n zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu n vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) n převzetí reklamace n výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru n podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu n vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod od do hod od 8.00 do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a Rozmístění kontejnerů v prvním pololetí roku 2015 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech Kontejner bude umístěn pouze na jednom stanovišti, a to v chatové osadě Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57). Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány na náklady Magistrátu hl. m. Prahy v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od do hodin, a to v termínech 7. 4., a V termínech a budou kontejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9.00 hodin prvního dne a odvezeny následujícího dne do 9.00 hodin. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatelské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost SBĚRNÝ DVŮR Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel.: Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/ 4/2014

5 Městská policie informuje Bleskově nám ubíhá čas, a tak je tu opět chvíle, kdy se setkáváme prostřednictvím periodika Kopaninské listy. Rád bych vám, v souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím, připomněl několik důležitých informací. n Pálení odpadů včetně odpadu ze zeleně je na území hlavního města Prahy zakázáno vyhláškou. n Odpad je možné odvézt a ponechat v libovolném sběrném dvoře (pro občany Přední Kopaniny je nejblíže v ulici Proboštská 1, Praha 6). n Prosím, i nadále k sobě nebuďte lhostejní a dál věnujte pozornost vegetaci na svých pozemcích, která může často zasahovat do přilehlé pozemní komunikace, čímž znemožňuje snadný výhled řidičům motorových vozidel. n Zimní počasí je nestálé a ošidné, proto je z hlediska bezpečnosti ideálnější mít svůj automobil již přezutý z letních na zimní pneumatiky. n Děkuji, že svá vozidla parkujete v souladu s předpisy. Při sněhové nadílce nejen cestáři, ale i vozy integrovaného záchranného systému a MHD jistě ocení vaše správně zaparkované automobily. Nakonec mi dovolte, abych vám poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál vám klidné a příjemné svátky vánoční a v novém roce jen to hezké a hlavně zdraví! Milan Jeřábek, strážník-okrskář Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14 a Prahu-Troja, kde svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků obstarávají společnosti AVE CZ, Komwag a Ipodec). Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Pražané během vánočních svátků vyhodí téměř 7000 tun odpadu. Největší nárůst se tradičně očekává v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až o 200 tun více, což je o zhruba 60 procent větší množství než během roku. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo 15 procent, u směsného odpadu jde asi o pět procent. V termínu od do budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat podle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu se bude ve dnech provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také podle příslušných svozových programů. Vánoční stromky do popelnice nepatří Pražské služby se postarají na jimi obsluhovaných územích i o volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem. Vánoční stromky budou odváženy při pravidelném svozu od Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě ve vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě se vánoční stromky odkládají před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. Svoz směsného odpadu bude probíhat normální svoz podle příslušných programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (maximálně jeden den). Svoz tříděného odpadu bude probíhat normální svoz podle příslušných programů bude probíhat mimořádný svoz skla (jeden odvoz navíc), jinak odvoz probíhá podle příslušných svozových programů svoz neprobíhá, náhradní svoz se uskuteční v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (maximálně jeden den). Radim Mana, Pražské služby 4/2014 / 5

6 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na rok 2015 Praha 6 trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice Út Út Út křižovatka ul. Na Padesátníku I Na Padesátníku III K Padesátníku (u samoobsluhy) Nebušická (u samoobsluhy) křižovatka ul. U Pohádky K Lažance křižovatka ul. Horoměřická K vršíčku (u restaurace) křižovatka ul. V Šáreckém údolí Pokojná křižovatka ul. V Šáreckém údolí V Podbabě hod hod hod hod hod hod hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Světlo a radost Na začátku adventního času se na Hokešově náměstí slavnostně rozsvítil vánoční strom. V mnoha našich domovech se těsně před Vánocemi také objeví podobný stromeček. Pro všechny je důležitá skutečnost, že přichází světlo, ať už křehké, nádherné světlo svíček, nebo elektrické světlo žárovek. A to je také to, co oslavují o Vánocích věřící: narození Ježíše Krista, Světla národů. Není náhodou, že se Vánoce slaví kolem zimního slunovratu, tedy v době, kdy u nás na severní polokouli den a světlo začínají vítězit nad nocí a temnotou. Světlo je i znamením života a radosti, přestože v našem světě bude pořád existovat také noc. A hlavní vánoční bohoslužba (půlnoční mše svatá) se slaví uprostřed noci kolem rozsvíceného vánočního stromu. Protože světlo máme nosit v sobě ve svém srdci, i když venku je noc. V rotundě sv. Maří Magdaleny v Přední Kopanině jsme měli 19. prosince roráty neboli ranní adventní mši svatou se zpěvem tradičních rorátů. Na slavnost svatého Štěpána, tedy 26. prosince, se v rotundě uskuteční další mše svatá, tentokrát dopoledne v hodin. Protože je to druhý svátek vánoční, bohoslužba se ponese ještě ve slavnostní atmosféře světla a života, i když uslyšíme příběh o umučení sv. Štěpána coby prvního křesťanského mučedníka. Těmito bohoslužbami chce Římskokatolická farnost Tuchoměřice přispět k tomu, aby každý obyvatel Přední Kopaniny našel způsob, jak v sobě obnovit vnitřní světlo života a radosti v našem světě, kde se často důvod k úsměvu hledá jen velmi těžko. V rotundě se konají nejenom bohoslužby, ale občas i koncerty, a pokaždé je pro mě velkým potěšením otevřít ji k tomuto účelu. Rotunda je osvětlená každou noc. Ať je to pro každého z nás znamením toho, že do našeho života přichází světlo. Přeji vám Vánoce plné radosti a těším se na setkání s vámi nejen v rotundě, ale i kdekoli jinde. P. Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf Vánoční bohoslužby ve farnosti Štědrý den (středa 24. prosince) 16 hodin: bohoslužba slova v Tuchoměřicích pro rodiny s dětmi 23 hodin: půlnoční mše svatá ve Středoklukách Narození Páně (čtvrtek 25. prosince) 9 hodin: mše svatá ve Středoklukách hodin: mše svatá v Tuchoměřicích 2. svátek vánoční (pátek 26. prosince) hodin: mše svatá v Přední Kopanině (rotunda sv. Maří Magdaleny) 6/ 4/2014

7 Foto Eliška Nováková a Vladimír Filip Lampioňák A zase nastal podzim. Už jsem si myslela, že kulturní akce se mi obloukem vyhnou, ale to bych nesměla mít kolem sebe super kamarády (díky, Tome!), kteří se připomenou. A tak jsem se opět ocitla v roli otravy, jenž žádá o pomoc staré známé. Vymyslelo se filmové téma a děti se mohly po lampionovém průvodu, který se uskutečnil 16. listopadu, setkat s bílou paní, Růžovým panterem, pirátem Jackem Sparrowem, boxérem Rockym, indiánskou kráskou Rybanou, Kung Fu Pandou a smrťákem. Pro rodiče byl nachystán svařák, pro děti zase čaj. Díky všem za hezké masky, snad se akce líbila. Barbora Ježková 4/2014 / 7

8 Milý Ježíšku, musím Ti napsat, že Slavnost rozsvícení stromečku se letos na Kopanině opět povedla! Především: ten krásný, veliký strom nám představ si darovaly Lesy ČR a společnost Eltodo ho parádně nasvítila. Stoly na Hokešově náměstí se doslova prohýbaly pod dobrotami, jež nezištně (!) napeklo pět báječných ženských (klidně Ti mohu říci jména: Lenka Linhartová, Zdena Rákosníková, Irena Navrátilová, Jana Lajnová a Jana Lejčková), servíroval se svařák i čaj s rumem, přišel Mikuláš a anděl představ si, byl to převlečený senátor Ing. Petr Bratský s manželkou Ludmilou, kteří rozdávali dárky, a pak ještě senátor zahrál na improvizovaném pódiu na basu. Také tu vystoupila sympatická písničkářka Adéla Jonášová, která pořád vyzývala čerta, aby zpíval s ní, a ten pekelník že ne, že zpívat neumí, že v pekle ochraptěl. A představili se i žáci z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, hráli fanfáry na trumpety a pak ještě v rotundě za jejich doprovodu zpíval vánoční písně Ondřej Potůček z Nebušic. Hitem večera byla akce paní Maleninské, která pěkně přizdobila své poníky, posadila na ně dalšího Mikuláše a anděla měli opravdu kvalitní kostýmy a toto neskutečné koňské procesí přijelo i s čertem až ke stromu rozdávat další dárky pro děti. Tohle bylo opravdu hodně působivé, řekl bych, Ježíšku, přímo bombastické! Také se vybíralo na charitu, konkrétně pro organizaci Ruka pro život, kterou tu představil pan Ladislav Frej ml. Byli jsme rádi, že se naší slavnosti zúčastnil i starosta Nebušic pan Ing. Viktor Komárek a tamní tajemnice paní Lenka Kášková. Sponzoři štědře přispěli na dárky (proto jsme ani nemuseli zatěžovat Tvůj nebeský rozpočet), takže se jich rozdávalo hodně a děti byly přirozeně velice spokojené. Rodiče ostatně také, navíc všichni dostali kalendáře, tentokrát stolní, kreslené, s motivy z Kopaniny. Můžeš taky jeden dostat, Ježíšku, ještě nějaké zbyly. Ostatně je zajímavé, že i v elektronickém věku tyhle stolní kalendáře pořád letí! A nakonec se už tradičně pokračovalo U Housliček, kde hrála skvělá kapela. Bylo tam narváno, podávala se poctivá zabíjačka, tancovalo se, prostě opravdová vesnická zábava, které si ty, Ježíšku, jistě pamatuješ z minula, ale které jsou dneska už vzácné. Jo, a chtěl jsem Ti ještě říct, Ježíšku, že všichni na Kopanině byli hodní a můžeš jim na Štědrý den rozdat hromadu dárků! S veškerou úctou Milan Hofman, starosta U stromku se vybíralo na dobrou věc Jako už tradičně v posledních čtyřech letech jsem se také v tomto roce zúčastnil v pátek 5. prosince adventního rozsvěcování vánočního stromu na Hokešově náměstí. Letos se tato událost překrývala s mikulášskou oslavou, takže na náměstí dorazili i Mikuláš, čert a anděl na krásném bílém poníkovi. Děti měly radost z nadílky a také trochu respektu z hudrujícího pekelníka. Atmosféra byla velmi příjemná. Díky laskavosti a vstřícnosti pana starosty Milana Hofmana a pana tajemníka Petra Vokáče se zde opět pořádala charitativní sbírka pro organizaci Ruka pro život, ve které pracuji jako asistent. Věnujeme se lidem s mentálním a kombinovaným postižením a fungujeme jako denní stacionář. Pan starosta mi poskytl prostor pro pár slov o nás a pak už jsem s kasičkou začal vybírat příspěvky od přítomných účastníků tohoto adventního setkání. Chtěl bych vyjádřit vděk za umožnění této sbírky a samozřejmě poděkovat všem štědrým dárcům. Vybranou částku ve výši 1404 koruny využijeme především na nákup pracovního materiálu pro naše uživatele. Už nyní se těším na příští rok a doufám, že se z charitativní sbírky stane taková malá tradice. Ladislav Frej, Ruka pro život 8/ 4/2014

9 Kdopak by se čerta bál Foto 5 Filip Lukeš Je to každý rok stejné. Děti, nezlobte, přijde Mikuláš s čertem, a když nebudete hodné, odnese si vás do pekla! vyhrožujeme našim ratolestem. A Mikuláš s čertem opravdu přijdou a děti si samozřejmě nikdo neodnese, ačkoli ty děti hodné nebyly. Jediný výsledek tohoto každoročního rituálu je ten, že zlobivý syn či dcera dostanou hysterický záchvat, když si uvědomí, co jim hrozí, protože nevědí, že jim nehrozí vůbec nic. Ještěže všechna tíha mikulášsko-čertovského nadělení neleží jen na bedrech rodičů a existují mikulášské besídky. Problém ale je, že takové akce se konají také každý rok a stává se z nich opět rutinní záležitost. Probíhá to všude stejně. Kulturní vložka, příchod svatého muže s plnovousem, zarytě mlčící caparti, rodiče zpívající naučený kousek a snažící se přesvědčit své dítě, aby se k nim přidalo, a nakonec sladká odměna v podobě čokoládové figurky, která ještě o Velikonocích poslouží jako výslužka pro koledníky s pomlázkou. Nechci tvrdit, že na Kopanině to letos (6. 12.) bylo úplně jiné, nejlepší a úžasné, ale bylo to fajn. Pohádka o Maxipsu Fíkovi byla krátká, výstižná a bavily se u ní nejen děti. Mnohý dospělec svými reakcemi předčil i ty nejnadšenější nezletilé. Diskotéka neřvala a diskžokej dával přednost písničkám z filmových pohádek před mašinkou od Maxim Turbulenc. Mikuláš byl laskavost sama, čertice vzhledem připomínala černošskou topmodelku a přišel dokonce i anděl, který neutralizoval řádění čerta Holanuse. Zkrátka bylo to fajn. (Tedy s výjimkou chvíle, kdy jsem vedl mladšího syna na záchod a potkali jsme tam již zmíněného Holanuse. Původně jsme šli čůrat, ale strach udělal své ) Zdá se vám popis besídky v hospodě U Housliček málo nadšený? Chybí vám v něm větší dávka lokálního patriotismu? No jo, holt je to pohled rodiče. Unaveného rodiče. To, co se odehrávalo v myslích zúčastněných dětí, si takový rodič může jen domýšlet. Nápovědou mu mohou být salvy smíchu, jež se ozývaly z řad malých diváků, když například Maxipes Fík prchal před Ájou s kaprem, aby mu nemohla zasadit smrtící ránu. Pomoct by mu mohl i spokojený výraz ve tváři jeho ratolesti poté, co navlékla na nit poslední těstovinu a vytvořila tak ozdobný řetěz na vánoční stromeček, případně po deseti minutách varu jedlého hada. Vlastně ještě podle jedné věci by se dalo soudit, že to byl pro děti absolutní sukces. Skoro před každým prckem stála na stole limonáda. A to je, pokud mě paměť neklame, ten nejdůležitější prvek každé vydařené akce. Filip Lukeš 4/2014 / 9

10 Jak správným hospodařením s dešťovou vodou předcházet výskytu sucha Správným hospodařením s dešťovou vodou můžeme částečně problému s výskytem sucha předcházet. Úkolem by mělo být zadržovat v půdě podstatně větší množství vody než dosud. Česká republika má zdroj vody v podstatě jenom ve srážkách (dešťové a sněhové). Zimní období roku 2014 bylo teplotně výrazně nadprůměrné a srážkově podprůměrné, zejména v únoru spadla jen přibližně čtvrtina obvyklých srážek. Z uvedených důvodů nedošlo k vytvoření dostatečných sněhových zásob ani k doplnění zásob půdní a podzemní vody dešťovými srážkami. Špatné hospodaření s dešťovou vodou zvyšuje riziko vzniku jak povodní, tak na druhé straně i období sucha. Největší problémy jsou ve městech a jejich blízkém okolí, kde dochází k zástavbě zelených ploch, což vede ke zhoršení stavu hospodaření s dešťovou vodou. Ze zastavěných ploch jsou dešťové vody svedeny převážně do kanalizace. Tento způsob likvidace má několik nedostatků, mezi něž patří neekologičnost a vyšší ekonomické náklady na likvidaci. Vhodnější způsob likvidace dešťových vod je likvidace v místě spadu (využití v domácnosti, vsakování, odpařování). Z pohledu odborníků je zbytečné využívat pitnou vodu k splachování záchodu, praní, mytí auta, zalévání zahrad atd. Je potřeba do budoucna ve větší míře uplatňovat recyklaci dešťové vody, která je zdarma a kvalitativně je na výše uvedené činnosti dostačující. Vsakování je elegantní a bezproblémový způsob likvidace dešťových vod, pokud ho ale dovolí místní podmínky. Je to také nejméně náročný systém na technologii. Máme buď vsakování povrchové, nebo podzemní. V obou zmíněných případech je potřeba vybudovat akumulační nádrž. Z hlediska hodnocení hospodaření s dešťovou vodou je velmi vhodné zasakování. Druhý způsob je odpařování z vodních ploch, jedná se o primární cestu, kterou se voda dostává do atmosféry. Pro odpařování je dobré budovat jezírka, laguny atd. Díky tomu voda zůstává součástí malého vodního cyklu. Voda v krajině významně přispívá ke stabilitě klimatu. Jedním z klíčových nástrojů je legislativa. Hlavním právním předpisem v této oblasti je vodní zákon, tedy zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů. Ten stanovuje povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zdržování a odvádění srážkových vod při provádění staveb nebo jejich změn či pouze změn jejich užívání. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů, stanovuje povinnost pro právnické osoby platit za odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace. V březnu 2013 vyšla norma TNV (Hospodaření se srážkovými vodami). Tato norma se zabývá způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Norma se podílí na naplňování vodohospodářské politiky ČR, jejímž smyslem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. Další norma týkající se dané problematiky je norma ČSN (Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod), která hovoří o vsakování dešťové vody. Na základě ní je povinností každého navrhnout systém vsakování na základě hydrogeologického posudku. Všechny tyto zákony a normy je nutné dodržovat a jejich dodržování vyžadovat od projektantů, stavebních firem apod. Jedině tak můžeme vodu postupně vracet tam, kam patří a dnes chybí. Zásobníky podzemní vody (zvodně) mohou představovat optimální způsob pokrytí sezonního nebo dlouhodobého nedostatku povrchových vod. Kapacita zásobníku podzemní vody je podobná kapacitě zásobníku na povrchu, až na to, že ztráty vody vypařováním neexistují nebo jsou minimální. Podzemní vodu lze čerpat lokálně, a to bez ohledu na místa, kde je podzemní voda opětovně doplňována. Proto lze podzemní vodu považovat za základní nástroj umožňující zvětšit dostupnost vody v případě sucha. Nadbytečným čerpáním podzemních vod přicházíme o důležitou zásobu pitné vody. Naším cílem by měla být snaha snížit množství vody, které odteče z našeho území povrchovými toky. Jednou z možností je zasakování dešťových srážek do vod podzemních. Zasakování dešťové vody představuje nejideálnější způsob, jak se dešťové vody zbavit a zároveň nezpůsobit škody na majetku a pozitivně ovlivnit vodní bilanci krajiny. Taková opatření nám pomohou snížit závislost a usnadní nám adaptaci na klimatické změny. Silvie Langarová, Ekoporadna Praha TENTO ČLÁNEK VZNIKL V RÁMCI PROJEKTU EKOPORADNY PRAHA ZA PODPORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 10 / 4/2014

11 Pes náš pomocník a přítel Pomalu ale jistě se blíží začátek nového roku, a proto vám chci připomenout jednu z povinností majitelů psů, konkrétně placení poplatku. Výše poplatku i podmínky zůstávají stejné, tak jen opravdu pro připomenutí. Povinnost přihlásit pejska máte v místě trvalého pobytu do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tedy od dovršení tří měsíců stáří. Poplatek začínáte platit od prvního dne následujícího měsíce. V případě zániku povinnosti (úmrtí pejska, předání jinému majiteli) přestáváte poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo. Sazby poplatků pro obyvatele MČ Praha-Přední Kopanina: 300 Kč za jednoho pejska. 600 Kč za druhého a každého dalšího pejska. 200 Kč za jednoho pejska, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení. 300 Kč za druhého a každého dalšího pejska, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení. Úleva z poplatku bude poskytnuta v případě, že necháte pejska označit mikročipem a zanést do databáze hl. m. Prahy, a to na dva následující roky, a také bude poskytnuta, pokud si vezmete pejska z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy, a to po dobu dvou let od převzetí pejska. Splatnost poplatku ve výši do 600 Kč je nejpozději do 31. března daného roku. V případě, že částka přesáhne 600 Kč (platíte-li za více pejsků), je splatnost ve dvou stejných částkách nejpozději do 31. března a do 31. srpna daného roku. Dále vás chci upozornit, že již nebudeme do schránek roznášet složenky. Poplatek můžete stejně jako dosud uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních hodinách, tedy v pondělí od 8 do 17 hodin a ve středu rovněž od 8 do 17 hodin, případně převodem na účet /0800. Jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci platby číslo vašeho domu. Děkuji za pochopení a přeji krásné svátky vánoční. Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ Advent prodchnutý laskavostí Před odchodem z domu jsem přeci jen pro jistotu sfoukla už tři svíčky na adventním věnci a vydala se zpříjemnit si předposlední adventní odpoledne do restaurace U Housliček. Zastupitelstvo naší městské části tady pro nás letos připravilo kromě již tradičních předvánočních akcí jeden milý dárek navíc: ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ. Laskavé příběhy, které nám četl herec František Kreuzmann, se příjemně proplétaly s hudebním doprovodem Jakuba Pospíšila stejně jako prameny voňavé vánočky a my jsme si je opravdu vychutnávali. Milý pane Kreuzmanne, pište dál své krásné povídky. A pokud někdy vyjdou knižně, nesmí chybět v mé knihovně. Miroslava Tichá Dne na Silvestra jsou úřední hodiny na ÚMČ pouze od 8.00 do hodin. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Doksanská a Petr Vokáč, ÚMČ Foto Miroslava Tichá Jak (ne)pojedou autobusy O vánočních svátcích, na Silvestra a na Nový rok dozná jízdní řád autobusové linky 312 jistých změn. Směr z Dejvické Dne nejede autobus v 19.40, ve a ve hod. Dne nejede autobus ve hod. Dne a nejede autobus ve a v 0.30 hod. Směr z Přední Kopaniny Dne nejede autobus v 18.28, ve a ve hod. Dne a nejede autobus v 5.20 a v 6.20 hod. Pro autobusovou linku 161 platí od nový jízdní řád, který si můžete vyzvednout na ÚMČ. Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 4/2014 / 11

12 Půlstoletí kronikářem na Kopanině Dovolte mi, abych vám přiblížil život naší obce za uplynulá léta i nejrůznější změny, jakými Kopanina prošla. Kronikářem jsem byl pověřen v roce 1967 s tím, abych dopsal události z let , kdy kroniku nikdo nepsal. Znamenalo to pro mě shánění informací za pomoci občanů, ze zápisů ze schůzí MNV a podobně. Snad se mi podařilo zachytit to podstatné, každopádně píšu naši kroniku od roku 1964 až do dnešních dnů. Za zmínku stojí uvést, že naším prvním kronikářem byl Oldřich Volf, obuvník, který do úvodu první knihy kroniky použil vzpomínek nejstarších pamětníků. Na základě nich pan Volf sestavil pohled na naši obec konce 19. století a počátku 20. století. Také velmi podrobně popsal 1. světovou válku a její dopad na obec i občany. Kopaninská kronika byla založena v roce Její první kniha zahrnuje události meziválečné republiky a také hroznou 2. světovou válku. Lze se v ní dočíst o nadšení občanů po skončení války a připomíná počátky budování nové vlasti. Druhá kniha líčí změny v obci, kdy odešlo mnoho občanů do pohraničí. Zmiňuje také počátky kolektivizace zemědělství. Naše obec byla převážně zemědělská, těžila se zde také opuka a práci měli občané i na blízkém letišti. Ráz Kopaniny se změnil stavbou nových rodinných domů, úpravou veřejných prostranství a komunikací. Na počátku roku 1968 byla obci odebrána osada Padesátník. Rokem 1970 začíná třetí díl kroniky, z něhož vybírám nejdůležitější události: Rok 1970 zaveden místní rozhlas, odstraněna stará lípa (snad 500 let stará), která stála naproti kapli sv. Ludmily a Marty. Rok 1971 otevřeno kolumbárium přestavěné z bývalé kaple sv. Ludmily a Marty. Rok 1972 ulice v obci dostávají pomocí brigádníků asfaltový povrch. Rok 1973 generální oprava ulice K Tuchoměřicům; plán stavby prodejny. Rok 1974 vybudována ložnice MŠ nad Průjezdem (za pomoci JZD); 1. července obec připojena k Praze. Rok 1975 vykácen místní park a provedena jeho revitalizace; začíná se probouzet činnost Sokola (jezdectví, fotbal, divadlo); byla opravena zvonička a zasedací síň v č. p. 1; zahájena výstavba nových rodinných domů v ulici Nové Domy. Rok 1976 začala výstavba nové prodejny v akci Z ; 1. září zrušena místní škola, děti chodí od 1. třídy do Nebušic; řeší se využití budovy místní školy pocházející z roku Rok 1977 zaveden v obci svoz odpadků, fotbalisté staví kabiny. Rok 1978 dokončena výstavba prodejny, čeká se na její vybavení. Rok 1979 otevřena nová prodejna, kterou provozovalo spotřební družstvo Včela. Rok 1980 sčítání lidu, bytů a domů (330 obyvatel a 105 domů); zavedena MHD prostřednictvím autobusové linky 254. Rok 1981 volby do MNV; elektrifikace chatové oblasti Preláty. Rok 1982 příprava na oslavy 700 let obce od první písemné zmínky; zemřel předseda MNV Josef Grubl (ve funkci od roku 1967). Rok 1983 společnost Geoindustria začala s opravou rotundy svaté Maří Magdaleny. Rok 1984 vydán stavební zákon na ochranu hrobů při opravách rotundy; rekonstrukce Hokešova náměstí; obecní kronika získala 1. místo v kategorii městských částí do 500 obyvatel. Rok června se uskutečnila velká výstava k 700 letům obce od první písemné zmínky, k ní doprovodný program po celý den, prezentoval se jezdecký oddíl a fotbalisté, prodávaly se plakáty i medaile, jejímž autorem byl akademický sochař Jiří Harcuba. Rok 1986 začala přestavba bývalé školy K Padesátníku 10 na ubytovací hostinec. Rok 1987 zemřel předseda MNV Josef Micka; otevřen ubytovací hostinec s areálem pro tenis a minigolf; uzavřen průjezd přes most nad údolím Kopaninského potoka, který hrozil zřícením. Rok 1988 zahájena příprava projektu vodovodní sítě, kanalizace a čističky odpadních vod; zakoupen bývalý hostinec Včely (u Vosků) za účelem přestavby na víceúčelový objekt s tělocvičnou a službami. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Kam za senátorem Archiv P. Bratského Kalendář Přední Kopaniny na rok 2015 si můžete zdarma vyzvednout na ÚMČ. Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresu mé senátorské kanceláře: Objekt Delta, Žukovského 887/ Praha 6-Dědina. Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor 12 / 4/2014

13 INZERCE 4/2014 / 13

14 Dary z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 2014 Přední Kopanině se i v letošním roce podařilo získat významný příspěvek z projektu Dobré sousedství, který vyhlašuje Letiště Praha a je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů a rozvoj občanské společnosti v obcích a městských částech poblíž letiště. Peníze mohli kromě MČ Praha-Přední Kopanina čerpat i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící v městské části. Dary v celkové výši korun získaly letos tři veřejně zajímavé projekty. První z nich souvisí se zřízením komunikace na pozemku p. č. 883 pro pěší a cyklisty, jež má propojit MČ Praha-Přední Kopanina s obcí Tuchoměřice. Druhý projekt se zaměří na odvodnění komunikace na pozemku p. č. 833/1, kde v době přívalových dešťů dochází ke škodě na nemovitostech obyvatel osady Preláty. Třetí projekt podpoří vybudování bezbariérového přístupu do klubovny TJJ Přední Kopanina, která ve spolupráci se stacionářem Ruka pro život zajišťuje hipoterapii lidem s handicapem. K realizaci vybraných záměrů dojde v průběhu roku Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha Kopanina slaví podzimní titul Fotbalisté Přední Kopaniny vstoupí do jarních bojů Pražského přeboru z první pozice, když před nejbližším pronásledovatelem mají tříbodový náskok. Navíc postoupili po vítězství nad Uhelnými sklady (5:2) také do jarního čtvrtfinále Teskahor poháru Pražského fotbalového svazu, v němž své síly změří s klubem FC Tempo. Kopanina je trojnásobným vítězem této trofeje. Tomáš Cigánek, FCPK Pražský přebor 1. FCPK (37) 2. SK Union Vršovice (34) 3. SK Uhelné sklady Praha (33) 4. Sokol Královice (27) 5. ČAFC Praha (25) 6. Sokol Cholupice (24) 7. FC Háje Jižní Město (23) 8. SK Třeboradice (21) 9. SK Střešovice 1911 (20) 10. FSC Libuš (16) 11. SK Motorlet Praha B (16) 12. FK Admira Praha B (14) 13. FC Tempo (14) 14. FK Meteor Praha VIII B (12) 15. TJ Sokol Kolovraty (12) 16. SC Radotín (10) Letiště Praha a Český rozhlas zvou na výstavu Přijďte si prohlédnout výstavu fotografií padesáti významných českých vědců nazvanou Budoucnost začíná teď aneb takhle vědce neznáte. Velkoformátové fotografie kreativně, s nadsázkou a humorem vystihují jejich osobnost i povolání a přinášejí originální pohled, který nenabízí žádná jiná kulturní instituce u nás. Těšit se můžete i na fotky z jejich osobního života. Výstavu je možné navštívit do 15. ledna 2015 ve veřejných prostorách Terminálu 2. Více informací o výstavě najdete na webu Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha INZERCE VINÁRNA U VÁVRŮ ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2 VINOHRADY VÍNO, PIVO, LIKÉRY TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA uvavru.cz e mail: tel: TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 14 / 4/2014

15 Foto 3 Jan Paul Blondýny v akci a tradiční fotbalový mač Ptáte se, jak se z černovlásky, jako jsem já, může stát najednou blondýnka? Žádná kouzla za tím nehledejte. V neděli 5. října se totiž odehrálo tolik očekávané fotbalové utkání Horní vs. Dolní a nás šest Kopaninských bab změnilo v této souvislosti image na blondýnky. Mami, kde jsi? volal Románek, syn Markéty, která tento originální nápad navrhla. Chtěly jsme být stejné a Románek nám nevědomky potvrdil, že se to snad i povedlo. Míry , jež zazněly na začátku našeho vystoupení, obecenstvu vyloudily úsměv na tváři, což nechápu, jelikož se přeci jedná o naše skutečné míry. Ha, ha Všichni jsme se těšili na fotbalový zápas, který rozhodně nezklamal. Ten, kdo přišel, viděl nasazení, vůli a chuť obou týmů zvítězit. V zákulisí se hodně spekulovalo nad tím, zda Dolňáci přestřihnou vítěznou šňůru Horňáků. Kapitán Dolňáků zmátl i bookmakery, jelikož neustále šachoval se sestavou, což nakonec přineslo kýžené ovoce v podobě vítězství 5:3. Především výkon Václava Maška je nutné podtrhnout. Tento nadějný hráč totiž zaznamenal dokonce hattrick. Další góly pak přidali Vladimír Rajm a Ladislav Malý. Horňáci citelně postrádali nemocného Milana Jamricha a ani trefy od Tomáše Holečka staršího i mladšího a Jardy Žáčka jim nepomohly dovést zápas k vítězství. Musím zdůraznit, že se celé utkání neslo v přátelském duchu a obešlo se bez zranění a vyloučení. Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Silvie Knížetová 4/2014 / 15

16 INZERCE grafické zpracování KALENDÁŘŮ VIZITEK POZVÁNEK OZNÁMENÍ BROŽUR KNIH PAVLÍNA PITROVÁ n RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v přeboru a 10 mládežnických týmů, sledujte DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 5 Vychází 4 ročně g g Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan g g g Hofman, Miroslav Novotný, Jan Vymazal, Karel Kyzek, Jaroslava Doksanská (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová g g Příspěvky jsou redakčně upravovány a nemusí vyjadřovat názory redakce Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není g g g periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. g g g 16 / 4/2014

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, I. Svobodová Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více