KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil: Ať se vám v tom příštím roce všechno daří a peníze se kutálejí k vám a ne od vás! Všechno to jsou přání hezká a bylo by krásné, kdyby každý z nás své pravé štěstí našel. Všichni ale zároveň víme, že štěstí nelze získat tím, že nám ho někdo popřeje. Ke štěstí se musíme dobrat sami. Trochu si ho vysnít. Trochu si ho zasloužit. Trochu Vážení sousedé, přátelé, je mojí smutnou povinností oznámit vám, že naše kolegyně a zastupitelka, paní Mgr. Alena Kovářová, svůj zápas se zákeřnou nemocí v neděli 14. prosince prohrála. Znali jsme ji jako usměvavého člověka, který svůj úděl nesl velmi statečně, člověka, jemuž nebyly veřejné věci lhostejné, člověka, který neváhal hájit rázně a důsledně svůj názor často i proti nesouhlasné většině. Čest její památce! Milan Hofman, starosta Je nám velice líto, že naše řady navždy opustila dlouholetá spolupracovnice a členka redakční rady zpravodaje Kopaninské listy. Paní Kovářová, moc Vám děkujeme za Vaše zajímavé a neocenitelné příspěvky, které jste na stránkách zpravodaje publikovala. Čest Vaší památce! Martin Pitro a Petr Vokáč odpracovat. Trochu vyvzdorovat. Trochu vytrpět. A nepolevit. Prostě to nevzdat. A když pak štěstí přijde, je světácky příjemné nad celým tím naším pachtěním mávnout rukou a říci, že to všechno přece je ta muška jenom zlatá Přeji vám hezké Vánoce, krásnější Kopaninu a mnoho štěstí v novém roce! Milan Hofman, starosta Děkuji Vánoční čas je pro mnohé z nás dobou setkávání, obdarovávání a věnování se rodinám. Bohužel letošní advent je poznamenán velice smutnou událostí. Odešla nám naše dlouholetá zastupitelka paní Alena Kovářová. Aleno, díky za vše, co jsi pro Kopaninu vykonala. Aleno, díky za pomoc při choreografiích k bláznivým kreacím Kopaninských bab. Aleno, díky za rady, pro které jsem si k Tobě někdy chodila. Alenko, je nám to moc líto, budeš nám chybět! Přeji hodně síly celé Tvé rodině! Barbora Ježková 4/2014 / 1

2 Vážení občané, ač má zima mnoho podob (tu nelítostnou nám předvedla na počátku prosince ledovou kalamitou), jisté je, že představuje rovněž vhodné období vegetačního klidu pro kácení stromů. Proto bych vám rád připomněl, že s platností od 1. listopadu 2014 se po roce znovu změnila vyhláška o povolování kácení dřevin. Zatímco dříve se povolení nevyžadovalo pro dřeviny rostoucí v zahradách, nyní se nevyžaduje pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. Novela tak ruší diskriminační ustanovení, kdy například povolení nebylo nutné pro kácení jakéhokoli stromu na pozemcích s rodinným domem, a naopak bylo vyžadováno na všechny stromy na pozemcích s objektem k rodinné rekreaci (chaty a chatové osady). V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách, jejichž úbytek byl v uplynulém období vegetačního klidu zaznamenán zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky. Tímto by se měly eliminovat spory o tom, co spadá pod definici zahrady a jaké stromy je možno kácet. Bez povolení tak nyní můžete pokácet pouze ovocné stromy, nově však i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak se vrací povolení pro veškeré neovocné dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Všechna ostatní ustanovení, například o nedovolených zásazích do dřevin či o ochraně významných krajinných prvků a stromořadí, zůstávají beze změn. Z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste si zkontrolovali na svém listu vlastnictví druh pozemku a v případě Ostatní plochy také způsob využití. Docela často se totiž stává, že ne všechny zahrady jsou v katastru nemovitostí zapsány shora uvedeným způsobem a v takovém případě musíte mít povolení na kácení i ovocných stromů. Všem občanům ještě připomínám, že kalendář Přední Kopaniny na rok 2015 je pro ně připraven k vyzvednutí zdarma na úřadu městské části. Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje Vánoce se nezadržitelně blíží. Ledovka sice hned na začátku prosince zapříčinila v Praze kolaps veřejné dopravy, pak ale venkovní teploty zamířily vzhůru a venku to připomínalo spíš jaro. Se sněhem to má být na Štědrý den nevalné, tak uvidíme, jestli meteorologům předpovědi opravdu vyjdou. Každopádně z pohledu policie patří zimní období k těm méně oblíbeným. Většina lidí se nechává zaměstnávat právě nadcházejícími svátky a s tím spojenými jednotlivými činnostmi. Dovoluji si vám připomenout zvýšenou ostražitost při vánočních nákupech, neboť adventní doba nahrává kapsářům a dalším nekalým živlům. V zimním čase se rovněž různé osoby bez domova stahují k neobydleným objektům, jako jsou rekreační chatky a zahrádkářské domky. Bohužel máme takovou zkušenost, že se o případných nechtěných návštěvách dozvídáme až s dlouhým časovým odstupem, nejčastěji až zjara. Pak je naše práce velmi těžká. Má prosba směřuje právě k vám, kdo vlastníte podobné objekty. Je-li to ve vašich silách, kontrolujte, prosím, svůj majetek pokud možno průběžně. Místní oddělení Ruzyně Nepřetržitá služba V akutních případech linka 158 Aviatická 1050/16, Praha 6 Současně bych si dovolil požádat i ostatní obyvatele Přední Kopaniny, abyste byli všímaví ke svému okolí. Zavolání na linku 158, že se ve vašem okolí pohybují podivná individua, která skutečně nevypadají, že se jen procházejí po malebné městské části, nic nestojí a může pomoci nejen vám, ale i vašim sousedům. Policie je tady od toho, aby zjistila, zda se nejedná právě o osoby, jež zrovna včera odcizily zahradní sekačku a dvě jízdní kola z garáže o dvě ulice dál. Máme také zkušenost, že zloději se rádi vracejí do lokality, kde byli tzv. úspěšní. Obvykle však právě do doby, než jsou policií zadrženi. To může někdy trvat i týdny a takoví nenechavci za takovou dobu mohou způsobit značné škody. Závěrem bych vám rád sdělil, že od minulého čísla Kopaninských listů v katastru městské části nedošlo ke spáchání žádného trestného činu. Nezbývá mi než doufat, že i blížící se svátky a zimní období na tomto stavu nic nezmění. Dovolte mi popřát vám ničím nerušené vánoční období, pokud možno bez účasti Policie ČR. npor. Jan Zoubek, MOP Ruzyně Ze života... JUBILEA SRPEN / Kučera Václav, 80 let PROSINEC / Vopěnka Oldřich, 80 let ÚMRTÍ: Rákosník Václav, 16. října, 85 let Černý Ladislav, 30. listopadu, 83 let Kovářová Alena, 14. prosince, 53 let Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina pokračuje ve službě občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území naší městské části. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 2/ 4/2014

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina ze dne Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva městské části Praha- -Přední Kopanina předcházelo převzetí Osvědčení o zvolení zastupitele MČ z rukou pracovníků Magistrátu hl. města Prahy. Ustavující schůzi zastupitelstva zahájil v hod. nejstarší zvolený zastupitel (předsedající) p. Novotný, který přítomné přivítal a konstatoval, že jednání zastupitelstva městské části bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 1. Byli stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu. 2. P. Novotný vyzval zastupitele ke složení slavnostního slibu, který zastupitelé složili. 3. Program byl v předložené podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 9-0-0). 4. Určení počtu zástupců starosty. Předsedající p. Novotný vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů na počet zástupců starosty. Zastupitelstvo schválilo funkci dvou místostarostů (hlasováno 9-0-0). 5. Forma volby. Zastupitelstvo schválilo formu volby pro hlasování o volbě starosty, zástupců starosty, předsedů a členů výborů a komisí, a to veřejným hlasováním neboli aklamací (hlasováno 9-0-0). 6. Volba starosty. Předsedající p. Novotný vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů kandidátů na starostu. Zastupitelé ve shodě navrhli do funkce starosty MČ Praha-Přední Kopanina p. Ing. Hofmana, který byl poté do funkce zvolen (hlasováno 8-0-1). Nově zvolený starosta poděkoval přítomným za projevenou důvěru a převzal řízení schůze zastupitelstva. 7. Starosta dále vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů kandidátů na místostarosty. Byl předložen návrh na zvolení do funkce místostarosty p. Ing. Kozáka a p. Novotného. Zastupitelstvo zvolilo do funkce místostarosty p. Ing. Kozáka (hlasováno 8-0-1) a p. Novotného (hlasováno 8-0-1). 8. Dále starosta navrhl zřízení výboru finančního a výboru kontrolního, které zastupitelstvo odsouhlasilo (hlasováno 9-0-0). Volba předsedů a členů. Finanční výbor: předseda p. Ing. Vacovský (hlasováno 8-0-1) a členové pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a p. Ing. Tichý (hlasováno 8-0-1). Kontrolní výbor: předseda pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a členové p. Kyzek (hlasováno 8-0-1) a p. prof. Vymazal (hlasováno 8-0-1). 9. Rozhodnutí o zřízení komisí. Dopravní (hlasováno 9-0-0). Volba předsedů a členů: předseda p. Novotný (hlasováno ) a členové p. Navrátil (hlasováno 8-0-1) a p. Ing. Kozák (hlasováno 8-0-1); Ochrany životního prostředí (hlasováno 9-0-0): předseda p. prof. Vymazal (hlasováno 8-0-1) a členové pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a p. Mgr. Vokáč (hlasováno 9-0-0); Veřejného pořádku (hlasováno 9-0-0): předseda p. Kyzek (hlasováno 8-0-1) a členové p. Ing. Kozák (hlasováno 8-0-1) a p. Novotný (hlasováno 8-0-1); Výstavby (hlasováno 9-0-0): předseda p. Ing. Tichý (hlasováno 8-0-1) a členové p. Navrátil (hlasováno 8-0-1) a p. Mgr. Vokáč (hlasováno 9-0-0); Kulturní a sportovní (hlasováno 9-0-0): předseda p. Navrátil (hlasováno 8-0-1) a členové p. Ing. Kozák (hlasováno 8-0-1) a p. prof. Vymazal (hlasováno 8-0-1). 10. Zřízení Inventarizační komise pro rok 2014 (hlasováno 9-0-0): předseda pí Mgr. Kovářová (hlasováno 8-0-1) a členové pí Urbanová (hlasováno 9-0-0) a pí Doksanská (hlasováno 9-0-0). 11. Starosta rozhodl o zřízení Přestupkové komise ve složení: p. JUDr. Soudský (předseda), pí Doksanská (člen), p. Mgr. Vokáč (člen a zapisovatel) a p. Kyzek (člen). 12. Stanovení měsíčních odměn zastupitelů MČ Praha-Přední Kopanina. Zastupitelstvo v souvislosti se stanovením svých měsíčních odměn schválilo určení výše příplatku podle počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku na území městské části Praha-Přední Kopanina hlášeni k trvalému pobytu dle evidence MČ (hlasováno 9-0-0). Zastupitelstvo schválilo odměny starosty, zástupců starosty, předsedů komisí a výborů ve stejné výši jako v předchozím období (hlasováno 9-0-0). 13. Schválení stávajícího jednacího řádu. Zastupitelstvo schválilo návrh jednacího řádu v předložené podobě (hlasováno 9-0-0). 14. Organizační záležitosti. Zastupitelstvo zvolilo redakční radu čtvrtletníku Kopaninské listy ve složení: předseda p. Mgr. Vokáč, členové p. Novotný, p. prof. Vymazal, p. Kyzek, pí Doksanská a p. Ing. Hofman (hlasováno 7-0-2). 15. Různé. Doplňkový pořad zastupitelstva. Návrh rozpočtu na rok Zastupitelstvo se seznámilo s jeho návrhem, který je vyrovnaný. Celkové příjmy (2,846 mil. Kč) a výdaje (2,846 mil. Kč) vlastního hospodaření; výnosy (761 tis. Kč) a náklady (761 tis. Kč) hospodářské činnosti. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2015 v navrženém znění (hlasováno 9-0-0). Zápis z 2. zasedání ZMČ ze dne Přijetí rozpočtového provizoria na rok 2015 na období do schválení rozpočtu. Není dosud schválen rozpočet Magistrátu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo schválilo přijetí rozpočtového provizoria včetně schválení jeho pravidel (hlasováno 7-0-0). Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/2014 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské v prvním pololetí roku 2015 Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské a zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: n zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu n vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) n převzetí reklamace n výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru n podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu n vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod od do hod od 8.00 do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a Rozmístění kontejnerů v prvním pololetí roku 2015 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech Kontejner bude umístěn pouze na jednom stanovišti, a to v chatové osadě Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57). Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány na náklady Magistrátu hl. m. Prahy v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od do hodin, a to v termínech 7. 4., a V termínech a budou kontejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9.00 hodin prvního dne a odvezeny následujícího dne do 9.00 hodin. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatelské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost SBĚRNÝ DVŮR Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel.: Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/ 4/2014

5 Městská policie informuje Bleskově nám ubíhá čas, a tak je tu opět chvíle, kdy se setkáváme prostřednictvím periodika Kopaninské listy. Rád bych vám, v souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím, připomněl několik důležitých informací. n Pálení odpadů včetně odpadu ze zeleně je na území hlavního města Prahy zakázáno vyhláškou. n Odpad je možné odvézt a ponechat v libovolném sběrném dvoře (pro občany Přední Kopaniny je nejblíže v ulici Proboštská 1, Praha 6). n Prosím, i nadále k sobě nebuďte lhostejní a dál věnujte pozornost vegetaci na svých pozemcích, která může často zasahovat do přilehlé pozemní komunikace, čímž znemožňuje snadný výhled řidičům motorových vozidel. n Zimní počasí je nestálé a ošidné, proto je z hlediska bezpečnosti ideálnější mít svůj automobil již přezutý z letních na zimní pneumatiky. n Děkuji, že svá vozidla parkujete v souladu s předpisy. Při sněhové nadílce nejen cestáři, ale i vozy integrovaného záchranného systému a MHD jistě ocení vaše správně zaparkované automobily. Nakonec mi dovolte, abych vám poděkoval za dosavadní spolupráci a popřál vám klidné a příjemné svátky vánoční a v novém roce jen to hezké a hlavně zdraví! Milan Jeřábek, strážník-okrskář Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14 a Prahu-Troja, kde svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků obstarávají společnosti AVE CZ, Komwag a Ipodec). Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Pražané během vánočních svátků vyhodí téměř 7000 tun odpadu. Největší nárůst se tradičně očekává v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až o 200 tun více, což je o zhruba 60 procent větší množství než během roku. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo 15 procent, u směsného odpadu jde asi o pět procent. V termínu od do budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat podle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu se bude ve dnech provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také podle příslušných svozových programů. Vánoční stromky do popelnice nepatří Pražské služby se postarají na jimi obsluhovaných územích i o volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem. Vánoční stromky budou odváženy při pravidelném svozu od Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě ve vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě se vánoční stromky odkládají před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. Svoz směsného odpadu bude probíhat normální svoz podle příslušných programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (maximálně jeden den). Svoz tříděného odpadu bude probíhat normální svoz podle příslušných programů bude probíhat mimořádný svoz skla (jeden odvoz navíc), jinak odvoz probíhá podle příslušných svozových programů svoz neprobíhá, náhradní svoz se uskuteční v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (maximálně jeden den). Radim Mana, Pražské služby 4/2014 / 5

6 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na rok 2015 Praha 6 trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice Út Út Út křižovatka ul. Na Padesátníku I Na Padesátníku III K Padesátníku (u samoobsluhy) Nebušická (u samoobsluhy) křižovatka ul. U Pohádky K Lažance křižovatka ul. Horoměřická K vršíčku (u restaurace) křižovatka ul. V Šáreckém údolí Pokojná křižovatka ul. V Šáreckém údolí V Podbabě hod hod hod hod hod hod hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Světlo a radost Na začátku adventního času se na Hokešově náměstí slavnostně rozsvítil vánoční strom. V mnoha našich domovech se těsně před Vánocemi také objeví podobný stromeček. Pro všechny je důležitá skutečnost, že přichází světlo, ať už křehké, nádherné světlo svíček, nebo elektrické světlo žárovek. A to je také to, co oslavují o Vánocích věřící: narození Ježíše Krista, Světla národů. Není náhodou, že se Vánoce slaví kolem zimního slunovratu, tedy v době, kdy u nás na severní polokouli den a světlo začínají vítězit nad nocí a temnotou. Světlo je i znamením života a radosti, přestože v našem světě bude pořád existovat také noc. A hlavní vánoční bohoslužba (půlnoční mše svatá) se slaví uprostřed noci kolem rozsvíceného vánočního stromu. Protože světlo máme nosit v sobě ve svém srdci, i když venku je noc. V rotundě sv. Maří Magdaleny v Přední Kopanině jsme měli 19. prosince roráty neboli ranní adventní mši svatou se zpěvem tradičních rorátů. Na slavnost svatého Štěpána, tedy 26. prosince, se v rotundě uskuteční další mše svatá, tentokrát dopoledne v hodin. Protože je to druhý svátek vánoční, bohoslužba se ponese ještě ve slavnostní atmosféře světla a života, i když uslyšíme příběh o umučení sv. Štěpána coby prvního křesťanského mučedníka. Těmito bohoslužbami chce Římskokatolická farnost Tuchoměřice přispět k tomu, aby každý obyvatel Přední Kopaniny našel způsob, jak v sobě obnovit vnitřní světlo života a radosti v našem světě, kde se často důvod k úsměvu hledá jen velmi těžko. V rotundě se konají nejenom bohoslužby, ale občas i koncerty, a pokaždé je pro mě velkým potěšením otevřít ji k tomuto účelu. Rotunda je osvětlená každou noc. Ať je to pro každého z nás znamením toho, že do našeho života přichází světlo. Přeji vám Vánoce plné radosti a těším se na setkání s vámi nejen v rotundě, ale i kdekoli jinde. P. Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf Vánoční bohoslužby ve farnosti Štědrý den (středa 24. prosince) 16 hodin: bohoslužba slova v Tuchoměřicích pro rodiny s dětmi 23 hodin: půlnoční mše svatá ve Středoklukách Narození Páně (čtvrtek 25. prosince) 9 hodin: mše svatá ve Středoklukách hodin: mše svatá v Tuchoměřicích 2. svátek vánoční (pátek 26. prosince) hodin: mše svatá v Přední Kopanině (rotunda sv. Maří Magdaleny) 6/ 4/2014

7 Foto Eliška Nováková a Vladimír Filip Lampioňák A zase nastal podzim. Už jsem si myslela, že kulturní akce se mi obloukem vyhnou, ale to bych nesměla mít kolem sebe super kamarády (díky, Tome!), kteří se připomenou. A tak jsem se opět ocitla v roli otravy, jenž žádá o pomoc staré známé. Vymyslelo se filmové téma a děti se mohly po lampionovém průvodu, který se uskutečnil 16. listopadu, setkat s bílou paní, Růžovým panterem, pirátem Jackem Sparrowem, boxérem Rockym, indiánskou kráskou Rybanou, Kung Fu Pandou a smrťákem. Pro rodiče byl nachystán svařák, pro děti zase čaj. Díky všem za hezké masky, snad se akce líbila. Barbora Ježková 4/2014 / 7

8 Milý Ježíšku, musím Ti napsat, že Slavnost rozsvícení stromečku se letos na Kopanině opět povedla! Především: ten krásný, veliký strom nám představ si darovaly Lesy ČR a společnost Eltodo ho parádně nasvítila. Stoly na Hokešově náměstí se doslova prohýbaly pod dobrotami, jež nezištně (!) napeklo pět báječných ženských (klidně Ti mohu říci jména: Lenka Linhartová, Zdena Rákosníková, Irena Navrátilová, Jana Lajnová a Jana Lejčková), servíroval se svařák i čaj s rumem, přišel Mikuláš a anděl představ si, byl to převlečený senátor Ing. Petr Bratský s manželkou Ludmilou, kteří rozdávali dárky, a pak ještě senátor zahrál na improvizovaném pódiu na basu. Také tu vystoupila sympatická písničkářka Adéla Jonášová, která pořád vyzývala čerta, aby zpíval s ní, a ten pekelník že ne, že zpívat neumí, že v pekle ochraptěl. A představili se i žáci z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, hráli fanfáry na trumpety a pak ještě v rotundě za jejich doprovodu zpíval vánoční písně Ondřej Potůček z Nebušic. Hitem večera byla akce paní Maleninské, která pěkně přizdobila své poníky, posadila na ně dalšího Mikuláše a anděla měli opravdu kvalitní kostýmy a toto neskutečné koňské procesí přijelo i s čertem až ke stromu rozdávat další dárky pro děti. Tohle bylo opravdu hodně působivé, řekl bych, Ježíšku, přímo bombastické! Také se vybíralo na charitu, konkrétně pro organizaci Ruka pro život, kterou tu představil pan Ladislav Frej ml. Byli jsme rádi, že se naší slavnosti zúčastnil i starosta Nebušic pan Ing. Viktor Komárek a tamní tajemnice paní Lenka Kášková. Sponzoři štědře přispěli na dárky (proto jsme ani nemuseli zatěžovat Tvůj nebeský rozpočet), takže se jich rozdávalo hodně a děti byly přirozeně velice spokojené. Rodiče ostatně také, navíc všichni dostali kalendáře, tentokrát stolní, kreslené, s motivy z Kopaniny. Můžeš taky jeden dostat, Ježíšku, ještě nějaké zbyly. Ostatně je zajímavé, že i v elektronickém věku tyhle stolní kalendáře pořád letí! A nakonec se už tradičně pokračovalo U Housliček, kde hrála skvělá kapela. Bylo tam narváno, podávala se poctivá zabíjačka, tancovalo se, prostě opravdová vesnická zábava, které si ty, Ježíšku, jistě pamatuješ z minula, ale které jsou dneska už vzácné. Jo, a chtěl jsem Ti ještě říct, Ježíšku, že všichni na Kopanině byli hodní a můžeš jim na Štědrý den rozdat hromadu dárků! S veškerou úctou Milan Hofman, starosta U stromku se vybíralo na dobrou věc Jako už tradičně v posledních čtyřech letech jsem se také v tomto roce zúčastnil v pátek 5. prosince adventního rozsvěcování vánočního stromu na Hokešově náměstí. Letos se tato událost překrývala s mikulášskou oslavou, takže na náměstí dorazili i Mikuláš, čert a anděl na krásném bílém poníkovi. Děti měly radost z nadílky a také trochu respektu z hudrujícího pekelníka. Atmosféra byla velmi příjemná. Díky laskavosti a vstřícnosti pana starosty Milana Hofmana a pana tajemníka Petra Vokáče se zde opět pořádala charitativní sbírka pro organizaci Ruka pro život, ve které pracuji jako asistent. Věnujeme se lidem s mentálním a kombinovaným postižením a fungujeme jako denní stacionář. Pan starosta mi poskytl prostor pro pár slov o nás a pak už jsem s kasičkou začal vybírat příspěvky od přítomných účastníků tohoto adventního setkání. Chtěl bych vyjádřit vděk za umožnění této sbírky a samozřejmě poděkovat všem štědrým dárcům. Vybranou částku ve výši 1404 koruny využijeme především na nákup pracovního materiálu pro naše uživatele. Už nyní se těším na příští rok a doufám, že se z charitativní sbírky stane taková malá tradice. Ladislav Frej, Ruka pro život 8/ 4/2014

9 Kdopak by se čerta bál Foto 5 Filip Lukeš Je to každý rok stejné. Děti, nezlobte, přijde Mikuláš s čertem, a když nebudete hodné, odnese si vás do pekla! vyhrožujeme našim ratolestem. A Mikuláš s čertem opravdu přijdou a děti si samozřejmě nikdo neodnese, ačkoli ty děti hodné nebyly. Jediný výsledek tohoto každoročního rituálu je ten, že zlobivý syn či dcera dostanou hysterický záchvat, když si uvědomí, co jim hrozí, protože nevědí, že jim nehrozí vůbec nic. Ještěže všechna tíha mikulášsko-čertovského nadělení neleží jen na bedrech rodičů a existují mikulášské besídky. Problém ale je, že takové akce se konají také každý rok a stává se z nich opět rutinní záležitost. Probíhá to všude stejně. Kulturní vložka, příchod svatého muže s plnovousem, zarytě mlčící caparti, rodiče zpívající naučený kousek a snažící se přesvědčit své dítě, aby se k nim přidalo, a nakonec sladká odměna v podobě čokoládové figurky, která ještě o Velikonocích poslouží jako výslužka pro koledníky s pomlázkou. Nechci tvrdit, že na Kopanině to letos (6. 12.) bylo úplně jiné, nejlepší a úžasné, ale bylo to fajn. Pohádka o Maxipsu Fíkovi byla krátká, výstižná a bavily se u ní nejen děti. Mnohý dospělec svými reakcemi předčil i ty nejnadšenější nezletilé. Diskotéka neřvala a diskžokej dával přednost písničkám z filmových pohádek před mašinkou od Maxim Turbulenc. Mikuláš byl laskavost sama, čertice vzhledem připomínala černošskou topmodelku a přišel dokonce i anděl, který neutralizoval řádění čerta Holanuse. Zkrátka bylo to fajn. (Tedy s výjimkou chvíle, kdy jsem vedl mladšího syna na záchod a potkali jsme tam již zmíněného Holanuse. Původně jsme šli čůrat, ale strach udělal své ) Zdá se vám popis besídky v hospodě U Housliček málo nadšený? Chybí vám v něm větší dávka lokálního patriotismu? No jo, holt je to pohled rodiče. Unaveného rodiče. To, co se odehrávalo v myslích zúčastněných dětí, si takový rodič může jen domýšlet. Nápovědou mu mohou být salvy smíchu, jež se ozývaly z řad malých diváků, když například Maxipes Fík prchal před Ájou s kaprem, aby mu nemohla zasadit smrtící ránu. Pomoct by mu mohl i spokojený výraz ve tváři jeho ratolesti poté, co navlékla na nit poslední těstovinu a vytvořila tak ozdobný řetěz na vánoční stromeček, případně po deseti minutách varu jedlého hada. Vlastně ještě podle jedné věci by se dalo soudit, že to byl pro děti absolutní sukces. Skoro před každým prckem stála na stole limonáda. A to je, pokud mě paměť neklame, ten nejdůležitější prvek každé vydařené akce. Filip Lukeš 4/2014 / 9

10 Jak správným hospodařením s dešťovou vodou předcházet výskytu sucha Správným hospodařením s dešťovou vodou můžeme částečně problému s výskytem sucha předcházet. Úkolem by mělo být zadržovat v půdě podstatně větší množství vody než dosud. Česká republika má zdroj vody v podstatě jenom ve srážkách (dešťové a sněhové). Zimní období roku 2014 bylo teplotně výrazně nadprůměrné a srážkově podprůměrné, zejména v únoru spadla jen přibližně čtvrtina obvyklých srážek. Z uvedených důvodů nedošlo k vytvoření dostatečných sněhových zásob ani k doplnění zásob půdní a podzemní vody dešťovými srážkami. Špatné hospodaření s dešťovou vodou zvyšuje riziko vzniku jak povodní, tak na druhé straně i období sucha. Největší problémy jsou ve městech a jejich blízkém okolí, kde dochází k zástavbě zelených ploch, což vede ke zhoršení stavu hospodaření s dešťovou vodou. Ze zastavěných ploch jsou dešťové vody svedeny převážně do kanalizace. Tento způsob likvidace má několik nedostatků, mezi něž patří neekologičnost a vyšší ekonomické náklady na likvidaci. Vhodnější způsob likvidace dešťových vod je likvidace v místě spadu (využití v domácnosti, vsakování, odpařování). Z pohledu odborníků je zbytečné využívat pitnou vodu k splachování záchodu, praní, mytí auta, zalévání zahrad atd. Je potřeba do budoucna ve větší míře uplatňovat recyklaci dešťové vody, která je zdarma a kvalitativně je na výše uvedené činnosti dostačující. Vsakování je elegantní a bezproblémový způsob likvidace dešťových vod, pokud ho ale dovolí místní podmínky. Je to také nejméně náročný systém na technologii. Máme buď vsakování povrchové, nebo podzemní. V obou zmíněných případech je potřeba vybudovat akumulační nádrž. Z hlediska hodnocení hospodaření s dešťovou vodou je velmi vhodné zasakování. Druhý způsob je odpařování z vodních ploch, jedná se o primární cestu, kterou se voda dostává do atmosféry. Pro odpařování je dobré budovat jezírka, laguny atd. Díky tomu voda zůstává součástí malého vodního cyklu. Voda v krajině významně přispívá ke stabilitě klimatu. Jedním z klíčových nástrojů je legislativa. Hlavním právním předpisem v této oblasti je vodní zákon, tedy zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů. Ten stanovuje povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zdržování a odvádění srážkových vod při provádění staveb nebo jejich změn či pouze změn jejich užívání. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů, stanovuje povinnost pro právnické osoby platit za odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace. V březnu 2013 vyšla norma TNV (Hospodaření se srážkovými vodami). Tato norma se zabývá způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Norma se podílí na naplňování vodohospodářské politiky ČR, jejímž smyslem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. Další norma týkající se dané problematiky je norma ČSN (Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod), která hovoří o vsakování dešťové vody. Na základě ní je povinností každého navrhnout systém vsakování na základě hydrogeologického posudku. Všechny tyto zákony a normy je nutné dodržovat a jejich dodržování vyžadovat od projektantů, stavebních firem apod. Jedině tak můžeme vodu postupně vracet tam, kam patří a dnes chybí. Zásobníky podzemní vody (zvodně) mohou představovat optimální způsob pokrytí sezonního nebo dlouhodobého nedostatku povrchových vod. Kapacita zásobníku podzemní vody je podobná kapacitě zásobníku na povrchu, až na to, že ztráty vody vypařováním neexistují nebo jsou minimální. Podzemní vodu lze čerpat lokálně, a to bez ohledu na místa, kde je podzemní voda opětovně doplňována. Proto lze podzemní vodu považovat za základní nástroj umožňující zvětšit dostupnost vody v případě sucha. Nadbytečným čerpáním podzemních vod přicházíme o důležitou zásobu pitné vody. Naším cílem by měla být snaha snížit množství vody, které odteče z našeho území povrchovými toky. Jednou z možností je zasakování dešťových srážek do vod podzemních. Zasakování dešťové vody představuje nejideálnější způsob, jak se dešťové vody zbavit a zároveň nezpůsobit škody na majetku a pozitivně ovlivnit vodní bilanci krajiny. Taková opatření nám pomohou snížit závislost a usnadní nám adaptaci na klimatické změny. Silvie Langarová, Ekoporadna Praha TENTO ČLÁNEK VZNIKL V RÁMCI PROJEKTU EKOPORADNY PRAHA ZA PODPORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 10 / 4/2014

11 Pes náš pomocník a přítel Pomalu ale jistě se blíží začátek nového roku, a proto vám chci připomenout jednu z povinností majitelů psů, konkrétně placení poplatku. Výše poplatku i podmínky zůstávají stejné, tak jen opravdu pro připomenutí. Povinnost přihlásit pejska máte v místě trvalého pobytu do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tedy od dovršení tří měsíců stáří. Poplatek začínáte platit od prvního dne následujícího měsíce. V případě zániku povinnosti (úmrtí pejska, předání jinému majiteli) přestáváte poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo. Sazby poplatků pro obyvatele MČ Praha-Přední Kopanina: 300 Kč za jednoho pejska. 600 Kč za druhého a každého dalšího pejska. 200 Kč za jednoho pejska, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení. 300 Kč za druhého a každého dalšího pejska, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení. Úleva z poplatku bude poskytnuta v případě, že necháte pejska označit mikročipem a zanést do databáze hl. m. Prahy, a to na dva následující roky, a také bude poskytnuta, pokud si vezmete pejska z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy, a to po dobu dvou let od převzetí pejska. Splatnost poplatku ve výši do 600 Kč je nejpozději do 31. března daného roku. V případě, že částka přesáhne 600 Kč (platíte-li za více pejsků), je splatnost ve dvou stejných částkách nejpozději do 31. března a do 31. srpna daného roku. Dále vás chci upozornit, že již nebudeme do schránek roznášet složenky. Poplatek můžete stejně jako dosud uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních hodinách, tedy v pondělí od 8 do 17 hodin a ve středu rovněž od 8 do 17 hodin, případně převodem na účet /0800. Jako variabilní symbol uveďte pro identifikaci platby číslo vašeho domu. Děkuji za pochopení a přeji krásné svátky vánoční. Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ Advent prodchnutý laskavostí Před odchodem z domu jsem přeci jen pro jistotu sfoukla už tři svíčky na adventním věnci a vydala se zpříjemnit si předposlední adventní odpoledne do restaurace U Housliček. Zastupitelstvo naší městské části tady pro nás letos připravilo kromě již tradičních předvánočních akcí jeden milý dárek navíc: ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ. Laskavé příběhy, které nám četl herec František Kreuzmann, se příjemně proplétaly s hudebním doprovodem Jakuba Pospíšila stejně jako prameny voňavé vánočky a my jsme si je opravdu vychutnávali. Milý pane Kreuzmanne, pište dál své krásné povídky. A pokud někdy vyjdou knižně, nesmí chybět v mé knihovně. Miroslava Tichá Dne na Silvestra jsou úřední hodiny na ÚMČ pouze od 8.00 do hodin. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Doksanská a Petr Vokáč, ÚMČ Foto Miroslava Tichá Jak (ne)pojedou autobusy O vánočních svátcích, na Silvestra a na Nový rok dozná jízdní řád autobusové linky 312 jistých změn. Směr z Dejvické Dne nejede autobus v 19.40, ve a ve hod. Dne nejede autobus ve hod. Dne a nejede autobus ve a v 0.30 hod. Směr z Přední Kopaniny Dne nejede autobus v 18.28, ve a ve hod. Dne a nejede autobus v 5.20 a v 6.20 hod. Pro autobusovou linku 161 platí od nový jízdní řád, který si můžete vyzvednout na ÚMČ. Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 4/2014 / 11

12 Půlstoletí kronikářem na Kopanině Dovolte mi, abych vám přiblížil život naší obce za uplynulá léta i nejrůznější změny, jakými Kopanina prošla. Kronikářem jsem byl pověřen v roce 1967 s tím, abych dopsal události z let , kdy kroniku nikdo nepsal. Znamenalo to pro mě shánění informací za pomoci občanů, ze zápisů ze schůzí MNV a podobně. Snad se mi podařilo zachytit to podstatné, každopádně píšu naši kroniku od roku 1964 až do dnešních dnů. Za zmínku stojí uvést, že naším prvním kronikářem byl Oldřich Volf, obuvník, který do úvodu první knihy kroniky použil vzpomínek nejstarších pamětníků. Na základě nich pan Volf sestavil pohled na naši obec konce 19. století a počátku 20. století. Také velmi podrobně popsal 1. světovou válku a její dopad na obec i občany. Kopaninská kronika byla založena v roce Její první kniha zahrnuje události meziválečné republiky a také hroznou 2. světovou válku. Lze se v ní dočíst o nadšení občanů po skončení války a připomíná počátky budování nové vlasti. Druhá kniha líčí změny v obci, kdy odešlo mnoho občanů do pohraničí. Zmiňuje také počátky kolektivizace zemědělství. Naše obec byla převážně zemědělská, těžila se zde také opuka a práci měli občané i na blízkém letišti. Ráz Kopaniny se změnil stavbou nových rodinných domů, úpravou veřejných prostranství a komunikací. Na počátku roku 1968 byla obci odebrána osada Padesátník. Rokem 1970 začíná třetí díl kroniky, z něhož vybírám nejdůležitější události: Rok 1970 zaveden místní rozhlas, odstraněna stará lípa (snad 500 let stará), která stála naproti kapli sv. Ludmily a Marty. Rok 1971 otevřeno kolumbárium přestavěné z bývalé kaple sv. Ludmily a Marty. Rok 1972 ulice v obci dostávají pomocí brigádníků asfaltový povrch. Rok 1973 generální oprava ulice K Tuchoměřicům; plán stavby prodejny. Rok 1974 vybudována ložnice MŠ nad Průjezdem (za pomoci JZD); 1. července obec připojena k Praze. Rok 1975 vykácen místní park a provedena jeho revitalizace; začíná se probouzet činnost Sokola (jezdectví, fotbal, divadlo); byla opravena zvonička a zasedací síň v č. p. 1; zahájena výstavba nových rodinných domů v ulici Nové Domy. Rok 1976 začala výstavba nové prodejny v akci Z ; 1. září zrušena místní škola, děti chodí od 1. třídy do Nebušic; řeší se využití budovy místní školy pocházející z roku Rok 1977 zaveden v obci svoz odpadků, fotbalisté staví kabiny. Rok 1978 dokončena výstavba prodejny, čeká se na její vybavení. Rok 1979 otevřena nová prodejna, kterou provozovalo spotřební družstvo Včela. Rok 1980 sčítání lidu, bytů a domů (330 obyvatel a 105 domů); zavedena MHD prostřednictvím autobusové linky 254. Rok 1981 volby do MNV; elektrifikace chatové oblasti Preláty. Rok 1982 příprava na oslavy 700 let obce od první písemné zmínky; zemřel předseda MNV Josef Grubl (ve funkci od roku 1967). Rok 1983 společnost Geoindustria začala s opravou rotundy svaté Maří Magdaleny. Rok 1984 vydán stavební zákon na ochranu hrobů při opravách rotundy; rekonstrukce Hokešova náměstí; obecní kronika získala 1. místo v kategorii městských částí do 500 obyvatel. Rok června se uskutečnila velká výstava k 700 letům obce od první písemné zmínky, k ní doprovodný program po celý den, prezentoval se jezdecký oddíl a fotbalisté, prodávaly se plakáty i medaile, jejímž autorem byl akademický sochař Jiří Harcuba. Rok 1986 začala přestavba bývalé školy K Padesátníku 10 na ubytovací hostinec. Rok 1987 zemřel předseda MNV Josef Micka; otevřen ubytovací hostinec s areálem pro tenis a minigolf; uzavřen průjezd přes most nad údolím Kopaninského potoka, který hrozil zřícením. Rok 1988 zahájena příprava projektu vodovodní sítě, kanalizace a čističky odpadních vod; zakoupen bývalý hostinec Včely (u Vosků) za účelem přestavby na víceúčelový objekt s tělocvičnou a službami. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Kam za senátorem Archiv P. Bratského Kalendář Přední Kopaniny na rok 2015 si můžete zdarma vyzvednout na ÚMČ. Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresu mé senátorské kanceláře: Objekt Delta, Žukovského 887/ Praha 6-Dědina. Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor 12 / 4/2014

13 INZERCE 4/2014 / 13

14 Dary z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 2014 Přední Kopanině se i v letošním roce podařilo získat významný příspěvek z projektu Dobré sousedství, který vyhlašuje Letiště Praha a je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů a rozvoj občanské společnosti v obcích a městských částech poblíž letiště. Peníze mohli kromě MČ Praha-Přední Kopanina čerpat i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící v městské části. Dary v celkové výši korun získaly letos tři veřejně zajímavé projekty. První z nich souvisí se zřízením komunikace na pozemku p. č. 883 pro pěší a cyklisty, jež má propojit MČ Praha-Přední Kopanina s obcí Tuchoměřice. Druhý projekt se zaměří na odvodnění komunikace na pozemku p. č. 833/1, kde v době přívalových dešťů dochází ke škodě na nemovitostech obyvatel osady Preláty. Třetí projekt podpoří vybudování bezbariérového přístupu do klubovny TJJ Přední Kopanina, která ve spolupráci se stacionářem Ruka pro život zajišťuje hipoterapii lidem s handicapem. K realizaci vybraných záměrů dojde v průběhu roku Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha Kopanina slaví podzimní titul Fotbalisté Přední Kopaniny vstoupí do jarních bojů Pražského přeboru z první pozice, když před nejbližším pronásledovatelem mají tříbodový náskok. Navíc postoupili po vítězství nad Uhelnými sklady (5:2) také do jarního čtvrtfinále Teskahor poháru Pražského fotbalového svazu, v němž své síly změří s klubem FC Tempo. Kopanina je trojnásobným vítězem této trofeje. Tomáš Cigánek, FCPK Pražský přebor 1. FCPK (37) 2. SK Union Vršovice (34) 3. SK Uhelné sklady Praha (33) 4. Sokol Královice (27) 5. ČAFC Praha (25) 6. Sokol Cholupice (24) 7. FC Háje Jižní Město (23) 8. SK Třeboradice (21) 9. SK Střešovice 1911 (20) 10. FSC Libuš (16) 11. SK Motorlet Praha B (16) 12. FK Admira Praha B (14) 13. FC Tempo (14) 14. FK Meteor Praha VIII B (12) 15. TJ Sokol Kolovraty (12) 16. SC Radotín (10) Letiště Praha a Český rozhlas zvou na výstavu Přijďte si prohlédnout výstavu fotografií padesáti významných českých vědců nazvanou Budoucnost začíná teď aneb takhle vědce neznáte. Velkoformátové fotografie kreativně, s nadsázkou a humorem vystihují jejich osobnost i povolání a přinášejí originální pohled, který nenabízí žádná jiná kulturní instituce u nás. Těšit se můžete i na fotky z jejich osobního života. Výstavu je možné navštívit do 15. ledna 2015 ve veřejných prostorách Terminálu 2. Více informací o výstavě najdete na webu Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha INZERCE VINÁRNA U VÁVRŮ ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2 VINOHRADY VÍNO, PIVO, LIKÉRY TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA uvavru.cz e mail: tel: TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 14 / 4/2014

15 Foto 3 Jan Paul Blondýny v akci a tradiční fotbalový mač Ptáte se, jak se z černovlásky, jako jsem já, může stát najednou blondýnka? Žádná kouzla za tím nehledejte. V neděli 5. října se totiž odehrálo tolik očekávané fotbalové utkání Horní vs. Dolní a nás šest Kopaninských bab změnilo v této souvislosti image na blondýnky. Mami, kde jsi? volal Románek, syn Markéty, která tento originální nápad navrhla. Chtěly jsme být stejné a Románek nám nevědomky potvrdil, že se to snad i povedlo. Míry , jež zazněly na začátku našeho vystoupení, obecenstvu vyloudily úsměv na tváři, což nechápu, jelikož se přeci jedná o naše skutečné míry. Ha, ha Všichni jsme se těšili na fotbalový zápas, který rozhodně nezklamal. Ten, kdo přišel, viděl nasazení, vůli a chuť obou týmů zvítězit. V zákulisí se hodně spekulovalo nad tím, zda Dolňáci přestřihnou vítěznou šňůru Horňáků. Kapitán Dolňáků zmátl i bookmakery, jelikož neustále šachoval se sestavou, což nakonec přineslo kýžené ovoce v podobě vítězství 5:3. Především výkon Václava Maška je nutné podtrhnout. Tento nadějný hráč totiž zaznamenal dokonce hattrick. Další góly pak přidali Vladimír Rajm a Ladislav Malý. Horňáci citelně postrádali nemocného Milana Jamricha a ani trefy od Tomáše Holečka staršího i mladšího a Jardy Žáčka jim nepomohly dovést zápas k vítězství. Musím zdůraznit, že se celé utkání neslo v přátelském duchu a obešlo se bez zranění a vyloučení. Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Silvie Knížetová 4/2014 / 15

16 INZERCE grafické zpracování KALENDÁŘŮ VIZITEK POZVÁNEK OZNÁMENÍ BROŽUR KNIH PAVLÍNA PITROVÁ n RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v přeboru a 10 mládežnických týmů, sledujte DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 5 Vychází 4 ročně g g Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan g g g Hofman, Miroslav Novotný, Jan Vymazal, Karel Kyzek, Jaroslava Doksanská (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová g g Příspěvky jsou redakčně upravovány a nemusí vyjadřovat názory redakce Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není g g g periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. g g g 16 / 4/2014

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 4. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 4. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 24.02.2015 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 6/2011 Datum konání: 19. 12. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Paní Vorlová - příchod

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov, konaného dne , od 18:30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov, konaného dne , od 18:30 hod. Obec Skuhrov Zastupitelstvo obce Skuhrov Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov, konaného dne 25.2.2015, od 18:30 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více