Nový systém inovací jako nedílná součást aktivit průmyslového podniku prof. Dr. ing. Jiří Marek - technický ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový systém inovací jako nedílná součást aktivit průmyslového podniku prof. Dr. ing. Jiří Marek - technický ředitel"

Transkript

1 Nový systém inovací jako nedílná součást aktivit průmyslového podniku prof. Dr. ing. Jiří Marek - technický ředitel

2 Historie firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s zahájena výroba kuličkových šroubů jako součást firmy TOS Kuřim 1996 Privatizace a oddělení společnosti jako TOS KUŘIM KS, s.r.o TOS KUŘIM KS, s.r.o. přejmenována na KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, s.r.o Transformace společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, s.r.o. na akciovou společnost 2005 Začlenění do skupiny ALTA, a.s 2011 Změna vlastníka a začlenění do švýcarského holdingu OC SCHWEIZ MASCHINEN BAU AG 2

3 Produkty firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. Broušené, okružované a válcované kuličkové šrouby Trapézové šrouby Vodící tyče Příslušenství ke kuličkových šroubům Lineární aktuátory, teleskopické kuličkové šrouby, aj. 3

4 Produkty firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. 4

5 Výrobní základna firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. Soustružení Frézování Broušení Povrchové kalení Navařování Svařování 5

6 Ukázka zákazníků firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. 6

7 Pár úvodních úvah Můžete studovat teorii inovací, jejich členění, definici, řády inovací těchto dat je plný internet, ale v praxi je účinný jenom takový výsledek vaší inovační snahy, kterou ocení zákazník opakovanou koupí. Správnou inovační úlohu poznáte podle mnoha rozporů a když vám ve firmě říkají, že jste se zbláznil anebo se vaši kolegové divně tváří a ze slušnosti mlčí. Myslíte si, že na inovace nemáte kapacitu? Je to o vůli. Myslíte si, že nemáte inovativní pracovníky? Najděte si je, určitě ve firmě, jsou jenom o nich nevíte. Myslíte si, že nemáte co inovovat? Spěte dál na vavřínech a vaše firma přestane existovat. Buďte připraveni na roli inovačního pionýra, pro něhož je velkou ctí, když ho konkurence kopíruje. Je patentování výsledků inovačních snah to správné? Odpovězte si sami. 7

8 Je jedno co inovujete Konstruoval jsem a podílel se na výrobě VTL. Je tvořen díly za 63 mil Kč. Nemám však méně problémů. Každý produkt chce své a nezáleží na jeho složitosti. Nyní konstruuji a podílím se na výrobě KŠM. Je tvořen 7 díly za 80 tisíc Kč. 8

9 Inovace - zatemněný pojem inovace pojem, který je skloňován ve všech oblastech odborného i politického života inovace je pojem, o kterém řečníci možná někdy ani neví co znamená inovace je vysvětlována a chápána různě někdo se cítí jako ryba ve vodě při teoretizování, někdo ho používá a ani neví co tento pojem znamená, někdo mlčí a skutečně inovuje inovace je někdy založena na existujícím nápadu, konceptu nebo produktu a jeho vylepšení [InnoSkills] významné inovace ale často vyžadují překročit hranice toho, co již existuje, a přijít s úplně novou koncepcí [InnoSkills] inovace zavedení nového nebo podstatně zdokonaleného produktu (výrobku nebo služby), procesu, marketingové nebo organizační metody v podnikové praxi, nebo vnějších vztazích. (Oslo Manual, 3rd Edition. (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data) výsledek správné a úspěšné inovační činnosti musí jít prodat a jedná se v podniku o soustavný a nikdy nekončící proces 9

10 Inovace - zatemněný pojem není možné úspěšně zavést inovaci zejména produktu, aniž by v podniku nebyla současně s tím provedena inovace procesů a změna strategie pokud vytvoří skupina nadšenců v podniku inovovaný (nový) produkt, neprosadí jej, pokud se nepřipraví i inovace např. výroby a montáže a následně prodeje stává se často, že geniální produkty nespatří světlo trhu, protože dojde k nepochopení a nepřipravení návazných procesů uvnitř firmy, protože dobrých nápadů jsou ve firmách plné šuplíky teprve zaplacený nápad uvedený v život za přijatelný výrobní náklad, v dostatečné kvalitě a hlavně včas za efektivního využití podnikových znalostí to je ta pravá inovace 10

11 Kdy nastal čas inovovat to poznáte když: 11

12 Těžkosti při inovacích inovace se nedá nařídit, okopírovat, ta se musí žít celou svou bytostí, celým svým srdcem a prolínat napříč firmou není to jenom o systému inovování, je to hlavně o pracovníkovi, jeho loajálnosti k firmě a postojům k ní nelze bezhlavě kopírovat nejlepší praktiky s inovací souvisí také množství otázek, jedná se o to: 1. kdo určí, jak má vypadat inovovaný produkt? 2. komu a kdy budeme inovovaný produkt prodávat? 3. jakými cestami a kanály produkt uplatníme na trhu? 4. zda má naše firma potřebný inovační potenciál? 5. jestli je inovace vůbec potřeba? 6. jestli je marketing ten správný nástroj pro zjištění potřeb zákazníka? 7. zda je inovací jenom superdílo? 8. jak je to s úspěšností inovací? 9. kdy se vložené prostředky vrátí? finanční kapitál uvolněný do inovací se nemusí vůbec vrátit. počet neúspěchů při inovacích často je větší než úspěchy 12

13 Těžkosti při inovacích 13

14 Těžkosti při inovacích Je špičkový inovovaný produkt dostačující k úspěchu? Stačí to k uspokojení akcionářů a sebe samého? NE je to jenom podmínka nutná. Podnik je živý organizmus, kde pracují lidé s různými zájmy a cíly. Rušivý lidský element může zhatit při procesy inovace vydobytý goodwill. Inovační proces napříč firmou je první předpoklad. Efektivní inovace pro podnik i zákazníka je druhý předpoklad. Dodržet zadání inovace je třetí předpoklad. Lidé a Image firmy = jeden celek 14

15 Těžkosti při inovacích sobecké útvarové zájmy lidský faktor průšvihy 15

16 Těžkosti při inovacích vinovačním procesu se mnohdy dostáváme do rozporů způsobených zákazníkovým požadavkem na produkt, představou o ceně a technickými možnostmi realizace někdy postačí k velkým a komerčně úspěšným inovacím netradiční vztah se zákazníkem, náhoda, anebo jenom štěstí 16

17 Kdo jsou podnikoví inovátoři? inovátoři jsou v dobrém slova smyslu devianti tzv. inovační devianti inovátoři jsou talenti, které je nutné rozvíjet a dát jim svobodu vjejich činnosti i za cenu, že někdy mají zdánlivou výhodu nad ostatními to zda takové lidi najdeme, je otázkou náhody anebo systematického testování podnik není inovativní podle toho, jaké má prostředky, ale jaké má lidi 17

18 Kdo jsou podnikoví inovátoři? 90 % konstruktérů se podílí (bez obslužných pracovníků) na tvorbě inovací, ale každý jinak platí pro skupiny (týmy) nad 20 lidí 18

19 Podniková strategie a inovace podniková strategie není to, co je napsáno, strategie je to co se dělá je to vyvolání akce při tvorbě strategie je třeba dívat se také jinam, netradičním pohledem třeba do boku při působení dodatečného bočního tahu (inovace) může dojít ke zvětšení manévrovací schopnosti firmy při naplňování podnikové strategie při inovování se používá někdy informací z jiného odvětví (průmyslu), které může dávat signály o tom, kterým směrem se vydat jakou zvolit strategii, kterou spoluvytváříme se zákazníkem 19

20 Inovační proces v KSK Kuřim majitel KSK Kuřim spolu s vedením si uvědomuje komplexní důležitost inovačního procesu pro přežití a rozvoj firmy je prováděna inovace všech předvýrobních podnikových procesů a to zejména: obchodně nabídkový proces; vývojový proces; konstrukčně technologickou přípravu výroby. inovace obchodně nabídkového procesu spočívá v zjednodušování všech procesů a jejich přiblížení co největší efektivitě způvodních 74 kroků bylo dosaženo cílového stavu 37 kroků při tvorbě nabídky toto znamenalo také zkrácení doby tvorby nabídky na 1/2 inovací ve vývojovém procesu je filozofie statutárního ředitele M. Ostrého, který říká, že je nutné, aby vývojáři nebyli zbytečně zatěžováni operativou a proto musí dojít k tzv. odbřemení vývoje. 20

21 Inovační proces v KSK Kuřim k tomu je mimo jiné využíváno měsíční vnitropodnikové přefakturování nákladů na činnosti, kterou si jiné útvary objednají u vývojářů a která nesouvisí přímo s jejich prací 21

22 Inovační proces v KSK Kuřim druhou vývojovou inovací je zřízení tzv. Inovační kavárny kde mezi TŘ a SŘ v pravidelném týdenním rytmu při šálku dobré kávy realizovány schůzky, kde se diskutují inovace napříč celou firmou inovace produktu samotného (nemohu ukázat, je obchodním tajemství) 22

23 Inovační proces v KSK Kuřim inovace v Inovační kavárně se zákazníky (TOSHULIN) a vývojovými montéry KSK Kuřim 23

24 Inovační proces v KSK Kuřim nový layout výroby a investice do nových technologií 24

25 Nadšení lidé pro které neexistuje překážka Lidé ochotní něco obětovat Čeho chceme dosáhnout v procesech firmy KSK Kuřim Podnik s vlastní soustavou řízení uzpůsobenou podmínkám a lidem Přejímat nejlepší světové praktiky opatrně Většina pracovníků ví co má dělat a kam směřuje firma Komunikace a informovanost Lidský a zejména empatický přístup Duch nasáklý ve zdech Předávání znalostí a informací bez obav Radost z práce a chození do práce Bránit iniciativitě pracovníků opatrně 25

26 Ocenění KSK Kuřim 2014 hodnoceno bylo cca 200 firem 26

27 Závěrem Je více než zřejmé, že inovační proces je nesmírně náročný, komplikovaný a citlivý na realizaci. Nesmí se s ním otálet jinak firma zahyne a nebude přinášet užitek nejenom majiteli a zákazníkům při plnění jejich potřeb, ale i okolí kde se nachází. Inovativní a úspěšná firma tak přinese zaměstnanost, bude odvádět daně a tím bude i celospolečensky přínosná. Děkuji za pozornost a přeji vám, co nejméně pracovníků, kteří nevědí co dělat 27

28 Použité zdroje MAREK, J. Konstruování, podnik a inovace (hledání souvislostí). 1nd ed. Praha: Autodesk, p. ISBN MAREK, J., JINDRA, R. Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf magor. 1nd ed. Praha: MM publishing, s.r.o., p. ISBN [InnoSkills] 28

29 Kontakt KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Blanenská 1277/37, Kuřim Česká republika Tel: Fax: www: 29