Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře"

Transkript

1 Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu oficiálního v tomto případě klubového. Za rok nás čeká klubová konference, kde budou znovu otevřena témata jako podmínky chovnosti, další koncepce chovu plemene, a tak podobně. Dovolte mi prosím, abych zde už nyní se značným předstihem prezentovala některé své postřehy související s chovem MOK v ČR. Zdůrazňuji, že se jedná pouze o mé osobní názory a že uvítám polemiku a co nejširší diskuzi na téma další koncepce chovu maďarského ohaře krátkosrstého. Bude-li klubové konferenci předcházet konstruktivní debata, možná se nám podaří vyhnout se napjaté atmosféře a velkému množství střetů, které jsme zažili na ČS v Třebíči. 1. Popularita plemene a chovatelská základna Popularita plemene, která v posledních pěti letech prakticky nárazově vzrostla, má své pozitivní i negativní dopady. Mezi ty pozitivní rozhodně patří zvýšení počtu jedinců předvedených na zkouškách, a to včetně VZ, a pravidelně předváděných na výstavách jedinců, kteří zvýrazňují pozici MOK vedle plemen ohařů v české lovecké kynologii tradičních (KO, ČF a další). Tito takzvaně realizovaní psi mají také šanci být uchovněni a tím rozšířit chovatelskou základnu plemene. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že se v rukou začátečníků dostávají do chovu i podprůměrná zvířata, obzvláště se jedná o feny. Majitel svého prvního a jediného psa je často ochoten udělat první poslední proto, aby svého pejska do chovu dostal, je ochoten věnovat nepřiměřené množství času a energie výcviku a v neposlední řadě mu také chybí zkušenost, srovnání a schopnost vyhodnotit, že jeho pes nedosahuje ani průměrných vlohových kvalit. Uchovnit fenu složením ZV a PZ až tolik náročné není a pokud je majitel pevně rozhodnut, obvykle se mu to dříve či později podaří. Přesto si troufám tvrdit, že z hlediska šíře chovatelské základny je popularita plemene spíše prospěšná. Nastává zde ovšem jedno velké ALE! Genetická pestrost našeho chovu není zdaleka tak velká, jak by mohl počet chovných jedinců napovídat. Máme sice v chovu kolem 40 chovných psů a 70 chovných fen, nicméně většina z nich je vzájemně příbuzná, neboť chov MOK v letech předcházejících současné popularitě byl veden na velmi omezeném počtu jedinců, jejichž krev se stále dokola různými způsoby propojovala. Vzhledem k relativně vysokému počtu chovných jedinců (ačkoliv z pohledu genetiky se v případě těchto čísel stále jedná o málopočetnou populaci) by se vhodným vybíráním rodičovských párů (vytvářením pestrých kombinací) mohla genetická variabilita plemene významně zvýšit. V současné době je ovšem situace spíše opačná. V posledním roce sice přibylo počtu zahraničních krytí a příležitostně (často nárazově) byli využíváni i méně populární psi, nicméně trend posledních sedmi let byl v tomto ohledu jasný jednoznačně převyšovalo využívání dvou chovných psů. Ačkoliv se v obou případech jedná o importovaného jedince s dosti nepříbuznou krví, jejich troufám si říct nadužívání nám ještě zužuje už tak krevně dost úzkou základnu. Několik příštích let to populace plemene ještě ustojí, neboť základna je a zůstane početně takto široká a stále budou pro většinu fen možnosti, za kým jet krýt, ačkoliv jen málokterý majitel feny z českého chovu bude mít na výběr z více než dvou či tří vzájemně nepříbuzných jedinců. Ovšem v momentě, kdy popularita plemene klesne (a domnívám se, že toto nastane v řádu let), se sníží početnost chovatelské základny, a to možná dosti dramaticky, při stále stejné genetické (ne)variabilitě. Takže,

2 jednoduše řečeno, budeme mít málo zvířat a všechna budou více či méně příbuzná. Pak nám nezbude nic jiného, než vymýšlet náročné chovatelské koncepce pro zlepšení situace v plemeni. Za zvážení tedy stojí, zda se nepokusit takové situaci předejít změnou chovatelské koncepce nyní, kdy to ještě lze. Změnou chovatelské koncepce v tomto případě myslím rovnoměrnější a logičtější využívání jednotlivých krycích psů z pohledu jejich krve. 2. Podmínky chovnosti výkon Na členské schůzi v Třebíči před třemi lety byl schválen návrh podmínek chovnosti, který vzešel z členské základny. ČS odmítla návrh výboru klubu, který spočíval v požadavku složení všestranných zkoušek pro psy MOK, a naopak podmínky chovnosti pro psy MOK o jednu zkoušku zjednodušila, když byla zároveň zrušena možnost dablování zkoušek. De facto je tedy možné říct, že požadavky na psy zůstaly téměř stejné, neboť i před schválením tohoto návrhu mohl být pes chovný po složení ZV, SZVP a PZ (což je asi ta nejjednodušší cesta, jak podle současně platných podmínek uchovnit psa MOK), případně ani tyto zkoušky složené mít nemusel (v seznamu chovných jedinců v minulosti figuroval pes s ZV, 2x PZ a ZO). To, že členská základna odmítla všestranné zkoušky jako podmínku zařazení do chovu, neznamená, že by se chovatelé a majitelé plemene MOK domnívali, že maďarský ohař není všestranným loveckým psem. Takzvaní maďaráři si ovšem uvědomili, jak velké procento odchovaných jedinců se dostává do rukou nemyslivců, kteří by se do práce se psem a priori nepouštěli, pokud by věděli, že musí dosáhnout VZ, jinak byla jejich snaha zbytečná. Jejich psi by pak byli pro chov ztraceni. Je myslím potěšující, že stále více chovných psů, ale i fen, VZ úspěšně absolvuje (letošní sezóna byla pro MOK z tohoto hlediska možná rekordní). Málokteří ovšem hned ve své první či druhé výcvikové sezóně, ve které jsou uchovňováni. Psi tak můžou v chovu působit třeba i o několik let déle, což by při rovnoměrném využívání chovatelské základny (viz bod 1) mohlo opět pomoci zvýšení genetické variability plemene a tudíž i k zlepšení celkové perspektivy chovu. V tomto směru by mohla vyvstat otázka, zda tedy nezjednodušit podmínky chovnosti ještě více, případně je nezrušit úplně, a nezajistit si tím ještě o mnoho širší chovatelskou základnu. V tomto bodě musím říct rezolutně NE, neboť se domnívám, že žádné krajní řešení nevede v chovu k cíli. Dědičnost vrozených vloh je sice záležitostí problematickou, která přesahuje rozměr tohoto článku, ale už jen praktické zkušenosti z chovu plemen, kde byly požadavky na výkon psa pro zařazení do reprodukce razantně sníženy, ukazují, že zachování zkoušky z výkonu jako podmínky chovnosti je u loveckého psa nezbytné. Feny MOK musí do chovu absolvovat minimálně ZV + PZ, jejich podmínky jsou tedy o krůček přísnější, než podmínky chovnosti většiny ostatních fen ohařů (feny všech u nás běžně chovaných plemen kontinentálních ohařů musí pro chovnost absolvovat pouze PZ). Psi MOK musí úspěšně složit ZV, PZ a SZVP nebo LZ. Zde je důležité zachování jedné z vyšších zkoušek (SZVP nebo LZ), které prověří vyšší cvičitelnost psa a v souvislosti s tím i jeho nervovou soustavu. Právě běžně se objevující problémy související se slabší nervovou soustavou vidím jako jeden ze současných hlavních problémů chovu MOK a domnívám se, že by se tímto směrem měla zaměřit diskuze mezi majiteli a chovateli maďarů. Současné nastavení podmínek chovnosti z pohledu výkonu považuji za vyhovující, o čemž svědčí přírůstek chovných jedinců za posledních několik let, o kterém se domnívám, že je adekvátní situaci v plemeni z hlediska jeho popularity.

3 3. Podmínky chovnosti exteriér, problematika VDCH Na návrh členské základny byla jako jedna z podmínek zařazení do chovu ustanovena povinnost projít výběrem do chovu s výsledkem Kandidát chovu. Byla jsem jedním z protagonistů návrhu. Představa tvůrců návrhu byla však poněkud odlišná současné realitě přáli si mít výběr do chovu, který by se možná blížil spíše bonitaci a ze kterého by existoval zveřejňovaný písemný záznam. Myšlenkou bylo, že bychom tak jak chovatelé získali více informací o jednotlivých chovných psech a také o jejich potomcích, kteří VDCH projdou, a především že by se jednalo o informace kompletní, ucelené, u všech psů stejné. V první sezóně existovaly záznamy z VDCH, které ovšem nebyly zveřejňované a podle mého názoru byly obsahově nedostačující. V další sezóně už výbor klubu rozhodl o zrušení těchto zápisů a do chovu se vybírá pouze systémem vybrán/nevybrán. Považuji výběry do chovu v této podobě za zbytečné a domnívám se, že by bylo na místě zvážit jejich zrušení. Za celou dobu konání výběrů do chovu je procento psů s výsledkem nevybrán mizivé. Možná by tedy bylo rozumnější vrátit se k předchozímu systému (stačí posudek z výstavy s výsledkem V nebo VD), popřípadě zvážit povinnost absolvovat klubovou či speciální výstavu KCHHMO z výsledkem V nebo VD. Tím by se eliminovalo riziko uchovňování psů na posudcích z krajských, oblastních a někdy i národních výstav, kde nezřídkakdy posuzují all-round rozhodčí, kteří nechovné známky (dobrá, dostatečná) téměř neudělují. Do volební konference KCHHMO nám zbývá rok času. Pokud by se nám podařilo vyplnit tento rok konstruktivní diskuzí o dalším směřování chovu plemene maďarský ohař krátkosrstý, věřím, že bychom mohli maďary v dalších letech posunout o něco dále. Doufám, že tento článek nezdvihne vlnu negativních emocí, ale bude sloužit k rozpoutání právě takové debaty, která je potřeba. Lucie Svobodová

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Schválený program:

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více